ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV"

Átírás

1 ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves ellenőrzési terv összeállítása a évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára ÉV TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Folyamatlista A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenőrzése ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: ). 1

2 2014. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK) DB ELLENŐRI NAP RENDSZER 1 14 TELJESÍTMÉNY - - IT-RENDSZER - - SZABÁLYSZERŰSÉGI 2 12 PÉNZÜGYI 2 10 SORON KÍVŰLI - 6 ÖSSZESEN: ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS KAPACITÁSIGÉNY: ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN 42 - SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP) TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EM- 5 - BERNAP) KÉPZÉS (EMBERNAP) 6 - EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP) 5 - ÖSSZESEN: (EMBERNAP) 58 - VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁL- LÉTSZÁM (FŐ) EMBERNAP LÓ KAPACITÁS A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓ- - - AN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ EL- LENŐRI KAPACITÁS TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KA PACITÁS ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKE- ZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS 1 42 EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG) 2

3 EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti egységek me, ellenőrzött időszak) 1. Cél: évi belső ellenőrzési megálla- Nem lett végrehajtva a pítások utólagos ellenőrzése. megállapítások realizá- (Utólagos ellenőrzés) Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainaklása teljesülése. Nem lehetett erőforrás Szabályszerűségi ellenőrzés Időszak: 2013 korlátok miatt realizálni Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, Egyéb tényezők elemzése I. negyedév április szakértői nap és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) 3. SZABÁLYO- ZOTTSÁG ELLENŐRZÉSE Cél: Annak megállapítása, hogy a kötele-nező szabályzatok kialakításra kerültek-e, radéktalanul a kötelező készítették el ma- illetve azok aktualizáltsága megfelelő-e. szabályzatokat. A szabályzatok nem akzáltságuk Nem minden munkafo- Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktuali-tualizáltaklyamat szabályozott. Időszak: 2014 A munkafolyamatok összehangolása nem Módszer: Eljárások és rendszerek sza-szabályozottbályzatainak elemzése és értékelése. A szabályozás hiányában párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik. Szabályszerűségi ellenőrzés II. negyedév július szakértői nap 3

4 és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) 4. A könyvelési adatbázis Cél: Annak megállapítása, hogy a fő-kialakításkönyvi könyvelés kialakítása, működésemeg, vagy nem feladat- nem történt megfelelő-e, illetve a költségvetési be-orientáltaszámoló a vonatkozó számviteli alapel-a számviteli rendszer történt meg. veknek megfelelően került-e összeállítás-neraentált. menedzsment ori- A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, Tárgy: A főkönyvi könyvelés és a év I félévi költségvetési beszámoló elle-vagnőrzése Hibák az adatbevitelben. nem folytonos. Szükséges egyeztetések Időszak: 2014 elmulasztása. Bizonylat nélküli könylése, folyamatok és rendszerek működésé-zárás, beszámoló nem Intézményei, Módszer: Beszámoló elemzése és értéke-velésnek tesztelése, dokumentumok és nyilván-megfeleltartások adattartalma, vizsgálata. ADATSZOL- GÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITKUS NYILVÁNTAR- TÁS, BESZÁ- MOLÓ KÉSZÍ- TÉS ELLENŐR- ZÉSE és időzítése. Zárszámadási rendelettervezet nem megfelelő adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Rendszerellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés III. negyedév október szakértői nap 4

5 és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti egységek me, ellenőrzött időszak) 5. KÉSZPÉNZKE- ZELÉS Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovancs. Időszak: 2014 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások Pénzügyi ellenőrzés IV. negyedév december szakértői nap 5

6 BANKSZÁM- LÁK KEZELÉ- SE Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- egységek me, ellenőrzött időszak) 6. Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelő irányítás lapénzforgalom megfelelően szabályozott, Nincs ellenőrzés a működés során a vonatkozó előírásokattéves kifizetések betartják. Dupla kifizetések Késő kifizetések Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Időszak: 2014 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Pénzügyi ellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés IV. negyedév december szakértői nap évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenőrzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás október 01. nap Jóváhagyta:. 6