ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1"

Átírás

1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1

2 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 2

3 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 3

4 A felhasználók három különböző képernyővel találkoznak Listák az adatmegjelenítéshez (ALV, Write típusú) Szelekciós képernyők a program lefutásához szükséges bemeneti adatok beállításához, szűréséhez Dynpro, ami nem más mint programozott képernyő képek. Magukban foglalják a menüsort, funkciós gombokat, valamint a munkaterületen lévő különböző funkciós elemeket (gombok, legördülő menük, beviteli mezők, stb.) ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 4

5 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 5

6 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 6

7 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 7

8 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 8

9 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 9

10 A szelekciós képernyő feladata, hogy a felhasználó számára olyan beviteli maszkot bocsásson rendelkezésre, melynek segítségével az adatbázisról olvasandó adatmennyiség korlátozható. A felhasználó, kitölthet egyedi mezőket megadhat intervallumokat, műveleteket, amik szerint szűr betölthet egy elmentett változatot kitöltött szelekciós képeknek (Ugrás -> Változatok) A rendszer gondoskodik a típusellenőrzésről: ha a bevitt érték nem felel meg a várt típusnak, automatikusan hibaüzenet jelenik meg, és a mező ismét bevitelre készen rendelkezésre áll. Értéksegítségek, ill. keresési segítségek az F4 funkcióbillentyűvel vagy a nyomógomb megnyomásával érhetőek el A felhasználó részére könnyen érthető szelekciós szövegeket is adhatunk, melyek a megfelelő beviteli mező előtt a bejelentkezési nyelven jelennek meg. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 10

11 A SELECT-OPTIONS <név> FOR <adatobjektum> utasítással szelekciós opciót definiálhatunk: A szelekciós képen alapesetben két az adatobjektummal megegyező típusú beviteli mező jelenik meg, intervallumhatárok megadására vagy komplex korlátozáshoz. Programon belüli adatobjektumként négy oszlopból álló belső tábla (<név>) kerül deklarálásra: sign ahhoz az információhoz, hogy az érték vagy az intervallum szelektálásra, vagy a szelekcióból kizárásra kerüljön-e. option az operátorhoz: a lehetséges operátorok listáját a SELECT-OPTIONS utasítás kulcsszódefiníciójában található. low az intervallum alsó határához vagy egyedi értékhez high az intervallum felső határához Bemenő adatok megadásához: A 'PARAMETERS <név> TYPE <típus>' ill. 'PARAMETERS <név> LIKE <adatobjektum dictionary-típus> ' utasítással a rendszer elemi beviteli mezőt hoz létre a szelekciós képen, és egy ugyanolyan típusú <név> adatobjektumot deklarál. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 11

12 Esemény blokkok, modularizálás. Végrehajtható programban elegendő, ha egy PARAMETERS- vagy SELECT- OPTIONS-utasítást programozunk, melyek hatására az ABAPfutásidőrendszer standard szelekciós képernyőt bocsájt a rendelkezésünkre. A szelekciós képernyő az INITIALIZATION eseményblokkot követően kerül végrehajtásra. Érték beállítások hajtódnak végre. A szelekciós képernyőhöz tartozik az AT SELECTION-SCREEN eseményblok. Miután a szelekciós képernyő a végrehajtás paranccsal lezárásra került, a futásidőrendszer fehívja a START-OF-SELECTION eseményblokkot. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 12

13 *& * *& Report ZELTE_ESEMENY_PELDA *& *& * *& 05_01-Példaprogram Szelekciós képernyő eseményeinek bemutatására *& *& * REPORT ZELTE_ESEMENY_PELDA LINE-COUNT 10(1). TABLES: zelte_szem. DATA: BEGIN OF t_report OCCURS 3, veznev LIKE zelte_szem-vezeteknev, kernev LIKE zelte_szem-keresztnev, END OF t_report. *begin selection screen PARAMETERS p_datum LIKE sy-datum. PARAMETERS p_check AS CHECKBOX. *end selection screen INITIALIZATION. *begin initialization MOVE sy-datum TO p_datum. *end initialization AT SELECTION-SCREEN. *begin at selection-screen MESSAGE I888(sabapdocu) WITH 'At selection-screen'. IF p_check = 'X'. MESSAGE E888(sabapdocu) WITH 'Clear checkbox'. ENDIF. *end at selection-screen AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. *begin at selection-screen output MESSAGE I888(sabapdocu) WITH 'At selection-screen output'. *end at selection-screen output ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 13

14 START-OF-SELECTION. *begin start-of-selection. MESSAGE I888(sabapdocu) WITH 'start-of-selection'. SELECT * FROM zelte_szem. MOVE zelte_szem-vezeteknev TO t_report-veznev. MOVE zelte_szem-keresztnev TO t_report-kernev. APPEND t_report. ENDSELECT. *end start-of-selection. END-OF-SELECTION. *begin end-of-selection. MESSAGE I888(sabapdocu) WITH 'end-of-selection'. FORMAT COLOR col_normal. DO 30 TIMES. LOOP AT t_report. WRITE / t_report-veznev. WRITE t_report-kernev. ENDLOOP. ENDDO. *end end-of-selection. TOP-OF-PAGE. FORMAT COLOR col_heading. WRITE 'Ez a fejléc'. END-OF-PAGE. FORMAT COLOR col_total. WRITE 'Ez a lábléc'. AT LINE-SELECTION. WRITE: / 'Cursor Row:', sy-curow. WRITE: / 'Cursor Col:', sy-cucol. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 14

15 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 15

16 Ha egy standard szelekciós képernyőhöz kiegészítő beviteli ellenőrzést szeretnénk programozni, az AT SELECTION-SCREEN eseményblokk áll rendelkezésünkre erre a célra. Az AT SELECTION-SCREEN eseményblokk valamennyi felhasználói műveletnél feldolgozásra kerül. Egy kiváltott hibadialógus esetén a rendszer visszaugrik a szelekciós képre, és az összes beviteli mezőt bevitelre készen ismét rendelkezésre bocsájtja. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 16

17 REPORT zelte_szelekcios_kep. DATA: wa_oszt TYPE zelte_oszt. PARAMETERS: pa_azon LIKE wa_oszt-oszt_azon. INITIALIZATION. pa_azon = ' '. START-OF-SELECTION. WRITE:/ zelte_oszt-oszt_azon, zelte_oszt-oszt_nev. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 17

18 *& * *& Report Z_ADEEC1 *& Készítő: Tarcsi Ádám *& * *& *& Változat v1: *& * REPORT z_adeec1. PARAMETERS p_oszt TYPE ZELTE_OSZT. DATA: sv_osztaly TYPE ZELTE_OSZT, sv_szemely TYPE ZELTE_SZEM. SELECT SINGLE * FROM ZELTE_OSZT INTO sv_osztaly WHERE OSZT_AZON = p_oszt. IF sy-subrc EQ 0. NEW-LINE. WRITE: 'A(z)', sv_osztaly-oszt_nev, 'osztályon dolgozók adatai:'. SELECT * FROM ZELTE_SZEM INTO sv_szemely WHERE OSZTALY = sv_osztaly-oszt_azon. WRITE: sv_szemely-szem_azon, sv_szemely-titulus, sv_szemely-vezeteknev, sv_szemely-keresztnev, sv_szemely-osztaly, sv_szemely-fizetes, sv_szemely-penznem, sv_szemely-szul_ido, sv_szemely-telepules, sv_szemely-cim, sv_szemely-telefon, sv_szemely- . ENDSELECT. ELSE. WRITE: 'Nem találtam a szelekciónak megfelelő osztályt!'. ENDIF. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 18

19 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 19

20 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 20

21 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 21

22 SE11 / Adattábla Módosítás ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 22

23 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 23

24 SE91 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 24

25 A WITH paraméterrel nevezhetjük meg a változók értékét (legfeljebb négyet). Itt megadhatunk mezőket vagy literálokat, ahol a változó i. mezője helyettesíti majd az üzenet &i változóját. Ha az üzeneten belüli változókat csak & vagy $ jelekkel szerepeltetjük, a rendszer ezeket a Messageutasításban megadott mezők sorrendjének értelmében tölti majd fel. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 25

26 Üzenetet hatféleképpen minősíthetünk: A, X, E, I, S vagy W. Jelentéseik: A megszakítás a feldolgozás megszakad, a felhasználónak újra kell indítani a tranzakciót X kilépés mint az A -üzenetfajta, de MESSAGE_TYPE_X rövid-dumppal E hiba a feldolgozás megszakad, a felhasználónak ki kell javítania a bevitelt. W figyelmeztetés a feldolgozás megszakad, a felhasználó megismételheti a bevitelt (hatás mint az E -üzenetnél), de jóváhagyja azt az ENTER-gombbal (hatás mint az I -üzenetnél) I információ a feldolgozás megszakad, a felhasználó az ENTER-gombbal folytathatja a feldolgozást. S siker információ a következő képernyőn Annak érdekében, hogy az E és W -típusú üzeneteknél a szelekciós képernyő ismét bevitelre kész állapotba kerülhessen, ezeket az üzeneteket az AT SELECTION-SCREEN esemény során célszerű megjeleníteni. Ezek az üzenetfajták a következő képernyők valamelyikén A -üzenetként viselkednek (pl. a START-OF-SELECTION, GET vagy END-OF-SELECTION). ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 26

27 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 27

28 REPORT Z01_SELEKCIOS_KEP. TABLES: zelte_oszt, zelte_szem. DATA wa_oszt type zelte_oszt. SELECT-OPTIONS: osztaly FOR wa_oszt-oszt_azon MATCHCODE OBJECT zelte_oszt. PARAMETERS pa_azon LIKE zelte_oszt-oszt_azon. START-OF-SELECTION. SELECT oszt_azon oszt_nev FROM zelte_oszt INTO CORRESPONDING FIELDS OF wa_oszt WHERE oszt_azon IN osztaly. WRITE: / wa_oszt-oszt_azon, wa_oszt-oszt_nev. ENDSELECT SELECT * FROM zelte_oszt INTO wa_oszt WHERE oszt_azon = pa_azon. WRITE wa_oszt-oszt_nev. ENDSELECT. if sy-subrc <> 0. MESSAGE i001(zelte) with pa_azon. endif. ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 28