Kincset ér - Komárom város egészségnevelési prevenciós programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kincset ér - Komárom város egészségnevelési prevenciós programja"

Átírás

1 Program címe: Kincset ér - Komárom város egészségnevelési prevenciós programja Tanúsítvány száma: 15/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: szeptember 17. Kérelmező neve: Komárom Város Önkormányzata Program rövid leírása Programunk komplex, minden iskolára és az óvodák nagycsoportosaira kiterjedő egészségfejlesztés projekt, amely 1-1 téma, illetve probléma lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját fedi fel. A hatékonyabb, többoldalú ismeretszerzés érdekében évfolyamonként 1 témakör ismereteit több megközelítésben, értelmezésben, több csatornán juttatunk el a gyerekeknek, ezáltal biztosítva a komplex ismeretszerzést, és a szellemi, érzelmi hatást. A program elvárt eredménye/hatása, hogy ebben a formában megvalósuló egészségnevelési tevékenység során a tevékenységek és tapasztalatok értékelése révén az egészségtudatos magatartás folyamatosan beépüljön a gyerekek mindennapjaiba. A program eszköze a folytonossága is. A gyermek már óvodás kortól minden évben találkozik valamilyen formában az egészséges életmód szemléletével, így a rögzült háttér és a tudnivalók természetessé válnak számárukra. Fontos szempont számunkra, hogy a programban a gyermek passzív befogadó, ha saját meglévő képességeit, kompetenciáit felülvizsgálni képes, és az új, helyes viselkedésformák kialakítására alkalmassá váló partner. A Komáromi Prevenciós Program monitorozására sajnálatosan került sor, így hatásossága statisztikailag mérhető. A Kincset ér program előmonitorozását az akkreditációs folyamattal egy időben megkezdjük és esetleges sikeres akkreditácó után hatásvizsgálatot éves szinten kívánunk végezni a zetközi HBSC felmérés alapján. TÉMAKIJELÖLÉSEK ÉVFOLYAMOKRA Óvoda (5-6 évesek) SZEMÉLYI HIGIÉNÉ, EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM, BALESETMEGELŐZÉS 1. évfolyam (6-7 évesek) SZEMÉLYI HIGIÉNÉ, FOGÁPOLÁS 2. évfolyam (7-8 évesek) EGÉSZSÉGES EMBER-EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET

2 3. évfolyam (8-9 évesek) BALESETVÉDELEM 4. évfolyam (9-10 évesek) EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MOZGÁS, TÁPLÁLKOZÁS, ALVÁS 5. évfolyam (10-11 évesek) SERDÜLŐKOR-TESTI-LELKI VÁLTOZÁSOK 6. évfolyam (11-12 évesek) SZENVEDÉLYEK, DROG, ALKOHOL, DOHÁNYZÁS 7. évfolyam (12-13 évesek) BALESETVÉDELEM-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 8. évfolyam (13-14 évesek) SZEXUALITÁS, FOGAMZÁSGÁTLÁS, SZEXUÁLIS ZAKLATÁS 9. évfolyam (14-15 évesek) FOGAMZÁSGÁTLÁS, SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS, NEMI BETEGSÉGEK 10. évfolyam (15-16 évesek) DROG, ALKOHOL, DOHÁNYZÁS 11. évfolyam (16-17 évesek) RÁKSZŰRÉS, BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE 12. évfolyam (17-18 évesek) CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS, ÖNISMERET, KÖZÖSSÉGI MUNKA A program megvalósítása során felhasznált segédanyagok (15_2013_1. pdf) 1. Almacsutka ismeretterjesztő könyv 2. Egészségnevelő óravázlata az óvodai prevencióhoz 3. Kézmosás, i óravázlat 4. fogorvos óravázlata és képanyaga 5. Mindennapi higiéné i óravázlat 6. Közvetlen környezet védelme 7. Tágabb környezet védelme 8. Háztartási balesetek i óravázlat 9. Vízfogyasztás i óravázlat 10. Egészséges életmód i óravázlat 11. Egészséges táplálkozás dietetikus előadása

3 12. Pubertás tünetei i óravázlat 13. Tanulj meg et mondani! 14. Társas kapcsolatok családsegítő óravázlat 15. Családi élet családsegítő óravázlat 16. Járási Népegészségügyi Intézet előadásai 17. OMSZ előadása újraélesztés 18. Serdülőkor, i betegségek, családi életre nevelés i óravázlat 19. Konfliktuskezelés teszt, családsegítő 20. Alkohol 21. Body art 22. Dohányzás 23. Drogs are bad, okey 24. A szex 25. Szenvedélybetegségek

4 A program megvalósításához szükséges szakemberek képzettsége, szakmai tapasztalatukra vonatkozó feltételek Feladat Szakképzettség Szakmai tapasztalat egészségnevelő foglalkozás fogápolási foglalkozás i előadás helyes fogápolás elsajátítása egészségnevelési gyerekkoncert népegészségügyi ellenőr BSc fogszakorvos iskolai fogszakorvos zenei egyesület Komáromi Járási Népegészségügyi Intézet egészségfejlesztője 2.éve végzi az óvodai egészségfejlesztést min. 10 éves fogorvosi praxis 2.éve végzi az óvodai egészségnevelést Komárom Város Iskolaorvosi Szolgálata min. 10 éves iskolai gyakorlat 2.éve végzi az óvodai egészségnevelést min. 10 éves fogorvosi praxis Élj dalolva egészségesen! program kidolgozója- OÉTI ajánlással rendelkező együttes A program megvalósításához szükséges-e számukra célzott tréning? Ha igen, kérjük, nevezze meg! környezetvédelmi óra állatvédelem, állatkínzás természetvédelmi mérnök rendőr törzszászlós Komárom város környezetvédelmi referense K-EM Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési

5 drámajáték közlekedési baleset megelőzés táplálkozási tanácsadás családi életre nevelés, személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés szenvedélybetegségek, dohányzás, alkohol, drogok, sztb-k bűnmegelőzés elsősegélynyújtás felelős szexualitás, fogamzásgátlás testi kapcsolat fiúk-lányok közt társadalmi szerepvállalás,szervezetek bemutatása drámapedagógus rendőr törzszászlós dietetikus szociális munkás, szociálpedagógus népegészségügyi felügyelő MSc rendőr százados mentőtiszt iskolaorvos területi vezető Osztály Komáromi Gyermekkönyvtár Délibáb-Színház drámapedagógiai foglalkozások Komáromi Rendőr-kapitányság Baleset megelőzési Osztály Komáromi Járási Népegészségügyi Intézet egészségfejlesztője Komárom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Komáromi Járási Népegészségügyi Intézet egészségfejlesztője Komáromi Rendőr-kapitányság Bűnmegelőzési Osztály OMSZ Komáromi Mentőállomás vezetője Komárom Város Iskolaorvosi Szolgálata min. 10 év iskolaorvosi gyakorlat Családvédelmi Szolgálat je Magyar Vöröskereszt területi vezetője

6 Indikátorok A probléma melyre a program reagál: óvodás- iskolás populáció elégtelen egészség-magatartása, ismeretei. Cél, melyet a program megvalósít: célként a diákok egészségtudatos magatartásának javítása, egészségmegőrző szemléletforma, öntudatosság, döntési képesség kialakítása, ismereteinek helyes és összefüggő alkalmazása áll. Ezen képességek fejlesztésére eszközként szolgál a Kincset Ér program a tematikában foglaltak szerint. A cél megvalósulását mérő eszköz: az 5., 7., 9. és a 11. évfolyamok reprezentatív monitorozása a HBSC kérdőív segítségével - országos és zetközi összehasonlíthatóság érdekében. Fiatalabb korosztály kérdőíves monitorozása a kérdőívek hiányos megértése végett lehetséges. Előző évfolyamok egészség tudatosság nyeresége az 5. évfolyamosok adatai alapján következtethetők. A program előtti állapot számszerű jellemzése: a program kiindulási statisztikáit a 2013/2014-es ta elején végzett kérdőíves felmérés eredményei képzik. A program utáni állapot számszerű jellemzése: HBSC kérdőív alapján mért egészség-magatartási tényezők javulása, egészségre káros abúzusok arányának visszaszorulása. A monitorozást ugyanazon kérdőív alapján, ugyanazon időben - takezdet - 2 éves időtávokban kívánjuk megismételni. Továbbá a vizsgált taek végén szintén monitorozás tervezett. Célcsoport Program fókusza Forma Módszer Időtartam Megvalósító csoportjellemzők létszám egészséges táplálkozás, személyi higiéné koncert egy ta/2 Fülke Zenei 264 fő fogápolás óra Egyesület óvodák nagycsoportosai 1.évfolyam egészséges táplálkozás, 264 fő személyi higiéné, fogápolás, egészséges környezetegészséges ember, biztonságos közlekedés 210 fő személyi higiéné:kézmosás, mindennapi tisztaság, és és (Almacsutka kiadvány csatoltan) (1.és 3.sz.mellékl et) (2.és 5.sz. 1.évfolyam 210 fő személyi higiéné koncert (Almacsutka kiadvány) 1.évfolyam 210 fő fogápolás és 2.évfolyam 197 fő Egészséges emberegészséges környezet :közvetlen környezet védelme 2.évfolyam 197 fő Egészséges emberegészséges környezet:tágabb, drámapedagó gia, (4.sz. (6.sz. (7.sz. egy ta/2óra/ csoport egy ta/2 óra egészségnevelő munkatárs (Járási Népeg. Intézet) és fogorvos iskolai k, Fülke Zenei Egyesület fogorvos önkormányzat környezetvédel mi referense, önkormányzat környezetvédel mi referense

7 környezet védelme 2.évfolyam 197 fő Állatok védelme, állatkínzás 2.évfolyam 197 fő Egészséges emberegészséges 3. évfolyam környezet 195 fő Balesetvédelem: háztartási balesetek 3.évfolyam 195 fő Balesetvédelem: közlekedési balesetek 3.évfolyam 195 fő Balesetvédelem: Vigyázz magadra! 175 fő Egészséges életmód- 4. évfolyam mozgás, táplálkozás: vízfogyasztás 4. évfolyam 175 fő Egészséges életmódmozgás, táplálkozás: fizikai aktivitás, alvás 4.évfolyam 175 fő Egészséges életmódmozgás, táplálkozás: drámapedagó gia (8.sz. rendőrségi előadó drámapedagógu s iskolai, és 1-1óra /osztály/ta rendőrségi előadó verseny koncert 2 óra/ta Fülke Zenei Egyesület (9.sz. 4.évfolyam 175 fő egészséges életmód drámapedagó gia 5. évfolyam 188 fő Serdülőkor-testi, lelki változások: pubertás tünetei, (10.sz. (11.sz. (21.sz. (12.sz. 1-1óra enként/ osztály/ta dietetikus drámapedagógu s 5. évfolyam 188 fő Serdülőkor: Tanulj meg et mondani! (13.sz. 5. évfolyam 188 fő Serdülőkor: társas kapcsolatok, konfliktuskezelés,ját ék (14.sz. családsegítő szolgálat 5.évfolyam 188 fő Serdülőkor: családi élet, játék (15.sz. családsegítő szolgálat 6. évfolyam 160 fő szenvedélyek, drog, alkohol, dohányzás (16. sz melléklet power point előadások) Járási Népegészségügy i Intézet

8 7. évfolyam 158 fő baleset megelőzés, (22.sz. rendőrségi előadó 7. évfolyam 158 fő elsősegélynyújtás és 17.sz. melléklet 1-1óra/ osztály/ta OMSZ munkatársa 8. évfolyam 156 fő AIDS, SZTB, HPV tetoválás, piercing előadás, 8. évfolyam 156 fő felelős szexualitás előadás, 9.évfolyam 320 fő serdülőkor, barátság, előadás, szerelem, párkapcsolat fogamzásgátlás, szexuális felvilágosítás, 10.évfolyam 315 fő Szenvedélybetegség előadás ek 11.évfolyam 326 fő betegségek megelőzése, HIV, AIDS, HPV, PCOS 12.évfolyam 295 fő családi életre nevelés 12. évfolyam 295 fő személyiségfejleszté s, konfliktuskezelés 12.évfolyam 295 fő társadalmi szervezetek bemutatása előadás előadás,,te szt előadás (16.sz. melléklet pp előadások) (18.sz. (16.sz. melléklet power point) (18.sz. (18.sz. (19.sz. (20.sz. 1-1óra/ osztály/ta 3óra/osztály/ta 3óra/osztály/ta Járási Népegészségügy i Intézet iskolaorvos Járási Népegészségügy i Intézet családsegítő szolgálat Vöröskereszt munkatársa

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Egészségfejlesztés az óvodában, másképp!

I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI. Egészségfejlesztés az óvodában, másképp! TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Óvodások programja Egészségfejlesztés az óvodában, másképp! OTH, Budapest 2013 Szerző Hartung

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Baba-mama klub 0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán OTH, Budapest

Részletesebben

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata A kutatást végezte Berkes Tímea, Sági Andrea és Bartha Enikő Szupervízor: Urbán Róbert PhD Budapest, 2008-2009. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA VALÓ NEVELÉS PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE NAGYATÁD, 2010. JÚNIUS 30. Készítette: Horváth Attiláné Szilágyiné Dorcsi Gabriella

Részletesebben

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek,

Részletesebben