Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok"

Átírás

1 Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia április 22., Budapest 1

2 Áttekintés Miért van szükség az egészségfejlesztésre a hátrányos helyzető városrészekben? A városrész mint színtér: speciális adottságok Stratégiai cselekvési területek az egészségközpontú városrészfejlesztésben Tematikus cselekvési területek az egészségközpontú városrészfejlesztésben 2

3 Miért van szükség egészségfejlesztésre az egyes városrészekben? Hátrányos helyzető városrészek Egyre több hátrányos helyzető városrész alakul ki Sokféle probléma koncentrálódik egy helyen szociális gazdasági infrastrukturális építési ökológiai A társadalmi - gazdasági hátrányok együtt járnak egészségügyi problémák kialakulásával 3

4 Miért van szükség egészségfejlesztésre az egyes városrészekben? Egészségi kockázatok a hátrányos helyzető városrészekben Szociális tényezıkkel összefüggı egészségügyi kockázatok szegénység gyakran egészségtelen életmóddal párosul : dohányzás, alkoholizmus, egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életvitel a gyermekek elhanyagolása Környezeti tényezıkbıl adódó egészségügyi kockázatok közlekedés okozta megterhelések és ezekkel összefüggésben magas zaj és károsanyag-kibocsátás, illetve fokozott balesetveszély nem megfelelı mennyiségben és minıségben rendelkezésre álló zöld- és szabadidıs területek 4

5 Miért van szükség egészségfejlesztésre az egyes városrészekben? A gyermekek egészségi állapota a hátrányos helyzető városrészekben A város egészéhez képest rosszabb egészségi állapot Átlag feletti gyakorisággal lépnek fel: pszichés tünetek és problémák beszédzavarok motorikus fejlıdési zavarok túlsúlyosság és elhízottság a szőrıvizsgálatokon nem vesznek részt közlekedési balesetek 5

6 Miért van szükség egészségtámogatásra az egyes városrészekben? elfelejtett célcsoportok Bizonyos célcsoportokat a hagyományos színtereken keresztül (óvoda, iskola, munkahely) nem lehet elérni, különösen az idıseket a munkanélkülieket a bevándorlókat. 6

7 A városrész mint színtér: speciális adottságok A városrészek nem szervezeti, hanem teljesen eltérı mérető térbeli egységek A városrészek kiinduló helyzete és problémái nagyon komplexek és különbözıek, amelyek az egészségi állapotra is kihatnak Összehasonlítva más színterekkel a városrész komplexebb, heterogénebb, részben kevésbé körülhatárolt (diffúzabb) Eddig kevés tapasztalat áll rendelkezésre a városrészekben történı egészségfejlesztésrıl A városrész, mint egészségfejlesztési színtér szociális-tér alapú megközelítést igényel 7

8 Stratégiai cselekvési területek az egészségközpontú városfejlesztésben Városzrész-orientált egészségügyi jelentések Integrált fejlesztési és cselekvési koncepciók Partnerségek egy egészséges városrész érdekében Irányítás és koordináció 8

9 Városrész-orientált egészségügyi jelentések Célkitőzés Problémák, szükségletek, források és potenciálok feltárása A jelentés elemei Az egészség szempontjából releváns városrészi statisztikák A városrésznek a társadalmi és környezetvédelmi helyzettel összefüggı egészségügyi kockázatai A városrész lakosságának egészségi állapota Egészségügyi ellátás és annak igénybevétele Egészségpotenciál A városrészben élı és annak egészségéért dolgozó szereplık Azonnali cselekvést igénylı helyzetek 9

10 A városrész-orientált egészségügyi jelentések Gyakorlati példa: lakóhelyi felmérés, Lenzsiedlung (Hamburg) 1970-es évekbeli lakótelep-komplexum, lakos, sok a fiatal bevándorló és munkanélküli lakos A lakóhelyi felmérés célja a városrész egészségi helyzetének leírása Módszertan Másodlagos statisztikai adatok elemzése (többek között az iskolába kerülık egészségi vizsgálataié) saját minıségi vizsgálat (a városrész szakembereivel és lakóival felvett felmérések) A lakóhelyi egészségi állapotfelmérés adatainak felhasználása a városrészi prevenciós programban: Lenzgesund 10

11 Stratégiai cselekvési területek az egészségközpontú városrészfejlesztésben Városrész-orientált egészségügyi jelentések Integrált fejlesztési és cselekvési koncepciók Partnerségek egy egészséges városrész érdekében Irányítás és koordináció 11

12 Integrált cselekvési és fejlesztési koncepciók Célkitőzés Célorientált megoldási módok számbavétele Építıelemei Struktúrák, problémák és potenciálok elemzése Igényfelmérés Lakóhely-specifikus fejlesztési célok Intézkedések és projektek, információkkal a költségviselıkrıl, a célcsoportokról, az idıtervrıl, a költségekrıl és a finanszírozás módjáról 12

13 Integrált cselekvési és fejlesztési koncepciók 13 Gyakorlati példa: egészségfejlesztési koncepció Jena Winzerla városrészében Új lakótelep az as évekbıl a város peremén, lakos, sok a gyermekét egyedül nevelı szülı, a munkanélküli, és az idıs A koncepció célja A szociális tér adottságait figyelembe vevı egészségfejlesztési program kialakítása a városrész számára Kiindulási alap: a városrész vizsgálata és lakossági felmérés Projektek: akció a szőrıvizsgálatok fokozott igénybevételére, táplálkozási és háztartás-vezetési tanácsadás fiatal anyáknak, továbbképzés a gyermekek- és ifjúságvédelmi szakemberek számára, jövı-mőhelyek diákoknak Jövıbeli tervek: a program kiterjesztése más korcsoportokra a koncepció integrálása a városrész fejlesztési tervébe

14 Stratégiai cselekvési területek az egészségközpontú városrészfejlesztésben Városrész-orientált egészségügyi jelentések Integrált fejlesztési és cselekvési koncepciók Partnerségek egy egészséges városrész érdekében Irányítás és koordináció 14

15 Partnerségek egy egészséges városrész érdekében Települési tanácsadó szolgálatok Iskolák Óvodák Alapítványok Szakhatóságok, pl. városfejlesztési, környezetvédelmi, ifjúsági, sport, és integrációs Településegészségügyi hivatalok, ÁNTSZ Lakosok Karitatív szervezetek Szülıi és egyéb egyesületek, önsegítı csoportok Ifjúságvédelem Lakásépítési vállalkozások Szabadúszó egészségügyi szakmák Egészségpénztárak 15

16 Partnerségek egy egészséges városrész érdekében Gyakorlati példa: Fürth belvárosa Régi építéső rész sok bevándorlóval, fiatallal, munkanélkülivel és kevés a szabadidıs és zöldterülettel Az egészségfejlesztés, mint a városrészfejlesztés új súlypontja: önkormányzati irányító csoport: városfejlesztés, környezetvédelem, sport, integráció, ifjúságvédelem, szociális ügyek, egészségügy Egészségfejlesztési koordinációs iroda a városrészben: egészségügyi hálózat kiépítése a negyedben Projektcsoportok a városrészben: mozgás és természet, táplálkozás és egészség Együttmőködı partnerek: szakhatóságok, óvodák, iskolák, ifjúságvédelmi intézmények, védınık, terapeuták, tanácsadó szolgálatok, sport-egyesületek, egészségpénztárak 16

17 Stratégiai cselekvési területek az egészségközpontú városrészfejlesztésben Városrész-orientált egészségügyi jelentések Integrált fejlesztési és cselekvési koncepciók Partnerségek egy egészséges városrész érdekében Irányítás és koordináció 17

18 Irányítás és koordináció Komplex feladat a területen zajló folyamatok beágyazása a város egészét érintı politikákba sokféle tevékenységet és szintet felölelı munkamódszerek kialakítása mozgósítás és részvétel források biztosítása és azok célirányos felhasználása minıségfejlesztés és értékelés Irányítási és koordinációs szintek közigazgatási szint lakóhelyi szint köztes területek 18

19 Irányítás és koordináció Gyakorlati példa: Müncheni Akciós Mőhely az Egészségért (MAG) 1993 óta kezdeményez München városa kiválasztott városrészekben egészségfejlesztési tevékenységeket Ezen folyamatok irányítására és koordinálására a város partnerséget kötött egy független intézménnyel, a MAG-gal A MAG híd szerepet tölt be a közigazgatás, a lakók, a szociális intézmények és a szponzorok között A MAG feladatai (közösen a lakosokkal és a városrészért dolgozó szerplıkkel): Az igény felmérés kezdeményezése, és a negyed számára fontos témák megfogalmazása városrész-specifikus koncepció- és projektfejlesztés 19

20 Tematikus cselekvési területek az egészségközpontú városrészfejlesztésben Táplálkozás Mozgás és sport Stressz-kezelés Szenvedélybetegségek megelızése Erıszak megelızése Baleset megelızés Terhesség és szülıi szerepek / korai támogatás Lakhatás és lakókörnyezet Környezet és közlekedés 20

21 Köszönöm a figyelmüket! Kapcsolat: Christa Böhme Internet:

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

Gender Budgeting. Férfi-nı szempontú költségvetés készítés Megvalósítás Módszerek és stratégiák München városában. München - Városháza.

Gender Budgeting. Férfi-nı szempontú költségvetés készítés Megvalósítás Módszerek és stratégiák München városában. München - Városháza. Gender Budgeting Férfi-nı szempontú költségvetés készítés Megvalósítás Módszerek és stratégiák München városában München - Városháza München városa A Bajor Szövetségi tartomány fıvárosa, jelentıs gazdasági

Részletesebben

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez

FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG Módszertani útmutató egészségtervekhez Tartalom FEJLESZTHETİ EGÉSZSÉG... 0 I. Bevezetı gondolatok... 1 III. Egészségterv színtér alapú megközelítés... 6 V. Az egészségterv, mint ciklikus

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 1033 Budapest, Fő tér 3. Óbuda Békásmegyer lakosai egészségi állapotának javításáért és egészségügyi ellátásának fejlesztéséért 2004 2010 Óbudaiak Egészségéért Közösen Egészségügyi

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására

Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlı világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája a

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve Készítette: Dölles Lászlóné Szekszárd 2010 SZEKSZÁRD VÁROS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Könnyő a gyógyítás a baj elején,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben