A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A balatoni TDM modell - kutatási eredmények"

Átírás

1 A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január

2 A Települési szintő TDM szerv

3 A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata, stb. (a tagok), közösen döntik el az együttmőködés formáját, tartalmát és a mőködéshez szükséges pénzeszközök forrásait. Települési önkormányzat Partnerség Turisztikai szolgáltatók TDM Civil szervezetek Egyéb a turizmussal közvetett kapcsolatban lévı vállalkozók

4 A települési TDM szerv döntéshozó testülete A tagok saját maguk közül megválasztják a döntéshozó testület tagjait, akik között ott lesznek a vállalkozók érdekeit képviselı személyek, a település önkormányzatának képviselıje, a helyi civil szervezetek képviselıje és a település turisztikai menedzsere. Civil szervezetek TDM DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET Vállalkozók Professzionalizmus Települési önkormányzat Települési Turisztikai Menedzser

5 Hogyan fog mőködni? A döntéshozó testület felállítja a napi feladatokat ellátó munkaszervezetet, melynek vezetıje a település turisztikai menedzsere, munkáját a település turizmusban betöltött szerepétıl függıen további turisztikai szakemberek segítik. A munkaszervezet infrastrukturális hátterét a desztinációs honlap rendszer és a Tourinform iroda adja. Pénz

6 Mibıl fog mőködni? A tagok közösen határozzák meg a napi mőködéshez szükséges pénzek forrásait. A települési TDM szerv finanszírozásának lehetséges forrásai: Vállalkozók által befizetett tagdíjak; (a vállalkozás méretétıl függıen kerül megállapításra) A település önkormányzatának hozzájárulása; (pl.: IFA egy része, vállalkozói tagdíjak valahány szorosa, normatív stb.) Állami támogatás; Adományok (alapítványok, szponzorok, magánszemélyek); Pályázatok; Egyéb (ajándéktárgy értékesítés, szolgáltatások nyújtása).

7 A térségi szintő TDM szervezet

8 Mi az hogy kistérség? Közigazgatási kistérség Turisztikai értelemben vett kistérség Bizonyos számú települést lehatároló közigazgatási egység Tájegységen, közös turisztikai termékkínálaton alapuló egység

9 Miért kell a térségi szövetség? Mert nem minden település rendelkezik elegendı vonzerıvel ahhoz, hogy turistákat tudjon megnyerni és hosszabb tartózkodásra ösztönözni; Egy-egy település általában nem képes a turisták szükségleteinek teljességét kielégíteni; A kis települések képtelenek önálló TDM szervet mőködtetni; Térségi szinten hatékonyabb marketing tevékenység végezhetı, hiszen a vonzerık erısítik egymást, a térség egésze könnyebben eladható, mint a települések különkülön; Mivel szélesebb körő együttmőködésre épül, könnyebben lehet pályázati pénzekhez jutni. A települési TDM szervezeteknek képviseltetni kell magukat a térségi szövetségben!

10 A térségi TDM szövetség tagjai A települési szintő TDM szervek (ahol ilyen nincs ott a TDM partner) szövetségi megállapodást kötnek a térség többi településével. A szövetség tagjai közösen állapítják meg az együttmőködés formáját, tartalmát és a mőködéshez szükséges pénzeszközök forrásait. B Település TDM szerve A Település TDM szerve C Települési TDM szerve... TDM Z Település TDM partnere.. X Település TDM partnere Y Település TDM partnere

11 A térségi TDM szövetség döntéshozó testülete A tagok saját maguk közül megválasztják a döntéshozó testület tagjait, akik között ott lesznek a települési TDM szervek érdekeit képviselı személyek, a települési TDM partnerek érdekeit képviselı személyek és a kistérség turisztikai menedzsere. Települési TDM-ek képviselıi TDM DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET Települési TDM partnerek képviselıi Kistérségi Turisztikai Menedzser

12 Hogyan fog mőködni? A döntéshozó testület felállítja a napi feladatokat ellátó munkaszervezetet, melynek vezetıje a (kis)térségi turisztikai menedzser, munkáját a térség turizmusban betöltött szerepétıl függıen további turisztikai szakemberek segítik. A munkaszervezet infrastrukturális hátterét a desztinációs honlap rendszer és a Tourinform iroda/látogató központ, adja.

13 Mibıl fog mőködni? A tagok közösen határozzák meg a napi mőködéshez szükséges pénzek forrásait. A térségi TDM szerv finanszírozásának lehetséges forrásai: A térségi szövetség tagdíjai; Állami támogatás Adományok (alapítványok, szponzorok, magánszemélyek); Pályázatok; Egyéb (ajándéktárgy értékesítés, szolgáltatások nyújtása).

14 A Regionális szintő TDM szervezet

15 Regionális szintő TDM szervezet magába foglalja a kistérségő szintő TDM szerveket. Térség/mikrorégió Település Régió

16 A Regionális TDM szervezet felépítése Regionális TDM szervezet Kistérségi TDM szervezet Kistérségi TDM szervezet Kistérségi TDM szervezet Települési TDM szerv Települési TDM szerv Települési TDM szerv Települési TDM szerv Települési TDM szerv Települési TDM szerv

17 A Turisztikai Desztinációs Menedzsment minta-projekt helyszíneinek meghatározása c. kutatás (LT Consorg Kft. és a Heller Farkas Fıiskola Turizmus Kutatómőhelye a Balatoni Integrációs Kht. megbízásából.)

18 A kutatás célja: a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) minta-projekt helyszíneinek meghatározása a Balaton régióban.

19 Kiválasztási kritériumok Vendégéjszakák száma Vonzerı Megközelíthetıség Idegenforgalmi adóbevételek Összes férıhely (ker. és magán) Mőködı vállalkozások száma Kiskereskedelmi üzletek száma Vendéglátóhelyek száma Lakónépesség Egészségügyi szolgáltatások Posta Egyéb infrastruktúra Elsıdleges szempontok Másodlagos szempontok Harmadlagos szempontok

20 A kutatási módszertan 1. Az elsı lépés a BKÜ településeinek sorrendbe állítása 6 különbözı ismérv szerint (kereskedelmi és magán férıhelyek száma, a vendégéjszakák száma, a vendéglátóhelyek száma, a mőködı vállalkozások száma, a kiskereskedelmi üzletek száma, és a lakosság száma.) Eredmény 6 különbözı települési sorrend. 2. A 6 települési sorrend szakmai súlyok alkalmazásával történı összesítése Eredmény a BKÜ településeinek elızetes összesített rangsora. 3. Az összesített települési rangsor további finomítása, a turizmusban kiemelten fontos szerepet játszó tényezıkkel (vonzerı, a közlekedési adottságok (elérhetıség), az egészségügyi és egyéb szolgáltatások.) Eredmény a BKÜ településeinek összesített turisztikai rangsora. (Itt mindenképpen indokolt elkezdeni a TDM szervezeti rendszer települési szintjének a kiépítését.)

21 A Balaton régió településeinek turisztikai potenciál rangsora Ssz. Település Ssz. Település Ssz. Település 1 Siófok 11 Zamárdi 21 Révfülöp 2 Balatonfüred 12 Balatonalmádi 22 3 Hévíz 13 Csopak 23 Balatonfenyves Marcali Balatonfőzfı 4 Keszthely 14 Balatonföldvár 24 Gyenesdiás 5 Balatonlelle 15 Balatonszemes 25 Balatonederics 6 Zalakaros 16 Zánka 26 Balatonszárszó 7 Tihany 17 Balatonkenese 27 Balatonvilágos 8 Fonyód 18 Badacsonytomaj 28 Balatonmáriafürdı 9 Tapolca 19 Vonyarcvashegy 29 Alsópáhok 10 Balatonboglár 20 Balatongyörök 30 Balatonakali

22 A Balaton régió turisztikai mikrorégiói

23 A Balaton egy egységes turisztikai desztináció, de az egyes mikrorégióknak célszerő sajátos és megkülönböztetı turisztikai arculatot kialakítani. (USP) 1. Észak-keleti mikro-régió - A turisztikai termék alapja a kultúra, központja Balatonfüred lehet. 2. Északi mikro-régió - A turisztikai termék alapja a természet és a mővészet, központja Badacsonytomaj lehet. 3. Nyugati mikro-régió - A turisztikai termék alapja az egészség és kultúra egy csipetnyi ökoturizmussal főszerezve, központja Keszthely lehet. 4. Dél-nyugati mikro-régió - A turisztikai termék alapja a családi üdülés és a falusias pihenés, központja Marcali lehet. 5. Dél-keleti mikro-régió - A turisztikai termék alapja az eseményturizmus, központja Siófok lehet.

24 Köszönöm a figyelmet!

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

TDM folyamat Magyarországon

TDM folyamat Magyarországon TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Víg Tamás TDM koordinátor vig@itthon.hu. TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem A TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYAI 2007 2013 ALAPJA A NEMZETI

Részletesebben

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2006. július GKIeNET Internetkutató

Részletesebben

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész Készült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Heller Farkas Főiskola Budapest, 2008. TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Szerkesztő:

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása DDRFÜ A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületeinek lehatárolása * Xellum Kft. Xellum Kft anyagának rövidített verzióját a Xellum Kft elızetes jóváhagyásával a DDRFÜ készítette. Az eredeti dokumentum

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM)

Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) Turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) Készítette: Dr. Tőzsér Anett Versenyképes turisztikai desztináció: új turisztikai versenyképességi modell című doktori értekezése (Miskolci Egyetem, 2010) alapján

Részletesebben

Térségi TDM-együttműködések a Nyugat-Balaton térségben

Térségi TDM-együttműködések a Nyugat-Balaton térségben Térségi TDM-együttműködések a Nyugat-Balaton térségben Tar László ügyvezető, Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. XIII. Országos TDM Konferencia Hévíz, 2015. május 29. Trendek, események a

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT Klaszter és TDM közötti különbség elméletben és gyakorlatban a Dél-alföldi Régióra fókuszálva Konzulens: Dr. Fodor Ágnes

Részletesebben

A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban

A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban Doktori értekezés

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Szerkesztette: Nyirádi Ágnes és Semsei Sándor Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007 3 Balatoni Integrációs

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM

BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM Társadalomtudományi Kutatócsoport BALATONI KERÉKPÁROS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM HELYZETELEMZÉS Balatonfüred 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Módszertan... 3 3. A vonzerık típusai és földrajzi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS

A KERÉKPÁROS TURIZMUS A KERÉKPÁROS TURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési munkaanyag Készítette: Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából az EconoConsult Kft. és a COWI Magyarország Kft.

Részletesebben