TDM folyamat Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TDM folyamat Magyarországon"

Átírás

1 TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Víg Tamás TDM koordinátor

2 TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem

3 A TURIZMUSFEJLESZTÉS IRÁNYAI ALAPJA A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (NTS) A kormány szeptember 28-ai ülésén megtárgyalta, majd 1100/2005. (X. 7.) Korm. határozatával elfogadta az NTS-t A stratégia, kapcsolódva az EU költségvetési ciklusához 2013-ig vázolja a fejlesztési irányokat Új megközelítés: a turizmus nem csupán egy gazdasági ágazatként jelenik meg, hanem az élet részeként, a turizmus haszna több, mint a devizabevételek megjelenése a nemzetgazdaságban. Fő cél az életminőség javítása a turizmus által a turizmus járuljon hozzá a fenntarthatósághoz Az 5 prioritás egyike a turisztikai intézményrendszer fejlesztése = TDM rendszer kialakítása

4 TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ Turisztikai desztináció, turisztikai cél- és fogadó terület: önálló turisztikai vonzerővel bíró földrajzilag lehatárolható egység, amely a turista számára vonzerői és az azokra épített turisztikai termékek alapján - komplex élményt nyújt, és ahol az ehhez kapcsolódó szükségleteit kielégítheti.

5 TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓS MENEDZSMENT a desztináció turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait egységben, komplex módon kezelő partnerek (önkormányzatok, vállalkozások, szakmai és civil szervezetek stb.) hosszú távú, szervezett együttműködésen alapuló, önkéntes tevékenysége annak érdekében, hogy a turista élményét, illetve a turizmusból származó hatásokat optimalizálják a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével

6 TDM CÉLJA A fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és működtetése egy turistákat fogadó térségben.

7 JELEN HELYZET a turisztikai térségek és az adminisztratív, statisztikai térségek határai több esetben átfedik egymást, amely sokszor körülményessé teszi a területi együttműködéseket, mások a közigazgatási működtetés és mások a turisztikai rendszerek működtetésének szempontjai (vannak kivételek: egyes esetekben így például a Balaton és a Tisza-tó esetén valódi desztinációkról beszélhetünk) mások a közigazgatási és mások a turisztikai és területfejlesztési területi hagyományok, az együttműködés keretei, a piaci elvárások. különbség van az ágazati célok elérésében, azok ütemében, eredményességében, az eltérő célcsoportok vonzásában, a piaci folyamatokhoz való alkalmazkodás rugalmasságában.

8 TDM JELENTŐSÉGE Ahhoz, hogy egy turisztikai desztináció életképes és versenyképes legyen, rugalmasan kell reagálnia a mikro- és a makrokörnyezeti tényezők változásaira. Ma még egy adminisztratív, statisztikai régió nem tud olyan gyorsan reagálni a piaci elvárásokhoz, mint ahogyan tudna egy szoros együttműködésen, az érdekek szoros kapcsolatán nyugvó, a non-profit és a piaci elvek együttműködésén alapuló, megfelelő kompetenciákkal, kiszámítható finanszírozási és szervezeti háttérrel rendelkező menedzsment szervezeti rendszer

9 TDM INDOKOLTSÁGA Szükséges bármit is változtatni? A gyorsan változó (piaci) igényekhez tudunk e alkalmazkodni (fogyasztói igények, informatika, innovatív projektek, állami intézményrendszerben és szabályozásban beálló változások) Sokan várják-e a turizmustól, hogy a jövőben még fontosabb lesz a térség gazdaságában? Vannak-e kisebb, helyi jellegű kezdeményezések, egyesületek, összefogások? Az együttműködés a jó, avagy a verseny hatékonyabb? Van e olyan szereplő, aki biztosítja (vagy próbálja) a turizmusban érintettek érdekeit eszközökkel, hozzáértéssel? Értünk-e mindenhez, ami a térség eladását szolgálja? Van-e elegendő forrásunk? Kiszolgáltatottak vagyunk-e a mindenkori állami intézkedéseknek? Lehet e jobban csinálni akkor, ha közös célokat próbálunk kitűzni, mindennek van felelőse, és a forrásokat összetesszük?

10 TDM szervezeti rendszer kialakításának specialitásai Külföldön már régóta működnek TDM szervezetek, s ezek felépítése országonként is eltérő rendszerspecifikációkat tartalmaz. Sikeres, ösztönző nyugateurópai TDM példák Ausztria, Franciaország, Németország, Svájc, Dél-Tirol, Anglia. Cél egy magyar rendszer kiépítése. Közvetett cél a politikumból a szakmának visszaadni a turizmus irányítását Nem csodaszer de a helyes irányba tett fontos lépés Nem kötelező de minden turisztikai szereplőt érint

11 TDM szervezeti rendszer kialakításának specialitásai A cél nem egy egységes, minden térségben teljesen azonos rendszer kiépítése, hanem az egységes alapelvek alkalmazása a helyi, térségi és regionális specifikációk és adottságok figyelembevételével Megfelelő és alapos szakmai előkészítettséget igényel bevezetése ahol a megalakítás egy kiemelten fontos és kritikus szakasz A meglévő intézményrendszerre épül, azokat integrálja A rendszer gyengéje az önkéntesség, s az ebből eredő finanszírozási veszélyek Szabályozási támogatás fontos

12 TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem

13 SZERVEZETI SZINTEK A TDM szervezeti rendszere négy szintből áll: 1. a helyi szint (település, vagy több település összefogása), 2. a térségi szint (térség, amely nem kell, hogy megegyezzen a statisztikai térséggel), 3. a regionális szint (régió), 4. nemzeti szint. A működést minden szinten a TDM szervezetek (röviden TDMSZ) biztosítják. Egy régióban pl. kezdetben lehet helyi, 3-5 térségi szintű és 1 regionális TDMSZ.

14 A TDM RENDSZER FŐ JELLEMZŐI (1) Alulról építkezés: a turizmusban legközvetlenebb szinten érintett szereplők (vállalkozó, önkormányzat) összefogásával alapozható meg a rendszer. E szereplők érdekei és képviselete alapján alapozható meg a további szintek (kistérség, régiós, stb.) létrejötte. Ezen a szinten közvetlen részvétel van, ettől felfelé már csak képviselet. (2) Partnerség: kizárólag több partner összefogásával hozható létre a szervezet (rendszer). (3) Önálló cselekvőképesség: biztosítani kell a szervezetek számára azt a jogi és alapvető gazdasági/pénzügyi környezetet, mely a cselekvőkésességet lehetővé teszi. (4) Professzionalizmus (Szakértelem): kizárólag megfelelő szintű szakértelem (turisztikai ill. térségi menedzsment) jelenléte esetén válik működőképessé a rendszer. Ehhez oktatás és szemléletformálás szükséges.

15 TDMSZ FINANSZÍROZÁSÁNAK LEHETSÉGES FORRÁSAI Egyesületi hozzájárulások: éves tagdíjak éves kötelező járulékok Központi támogatás (önkormányzat, állam); Önkormányzati normatív támogatások (pl. IFA visszaforgatás) rendszeres/normatív megyei támogatások - rendkívüli megyei támogatások Adományok (alapítványok, szponzorok, magánszemélyek); Pályázatok; üzleti tevékenységből és rendezvényekből származó bevételek (ajándéktárgy értékesítés, szolgáltatások nyújtása); IFA visszaforgatása; közös vagyonból származó bevételek

16 TDM FELADATOK 1. (ROP alapján) I. Desztinációs szintű turisztikai termékfejlesztés Kutatás, piacelemzés, felmérés Tervezés Turisztikai fejlesztés Stratégiai vonzerő-, termék- és kínálatfejlesztés Projekt- és innováció-menedzsment Pályázatokon való részvétel, pályáztatás Beruházás ösztönzés Minőségitányítás és minőségbiztosítás Monitoring és értékelés

17 TDM FELADATOK 2. (ROP alapján) II. Desztinációs szintű marketing és márkaképzés Desztinációs szintű marketing-menedzsment, marketingkommunikáció Márkaképzés Kooperációs marketing III. Turisztikai információszolgáltatás Turisztikai információszolgáltatás és látogatómenedzsment Turisztikai informatikai, foglalási-értékesítési és CRM rendszer kialakítása és működtetése IV. Turisztikai szakmai szolgáltatások biztosítása Szakmai szolgáltatások, tanácsadás Rendezvény- és programszervezés Turisztikai kiállításokon és vásárokon való részvétel Értékesítés és közvetítés, értékesítés-ösztönzés

18 Helyi és Térségi TDMSZ-ek céljai Új vendég megnyerése, régi visszacsábítása Cél: a vendég megnyerése, térségbe csábítása - akvizíció A térségbe érkezett vendég kiszolgálása, megtartása Cél: vendégmegtartás, törzsvendéggé tétel - vevőmegkötés

19 A KIALAKÍTÁS TÁMOGATÁSA Regisztrációs pályázat (szakmai igényfelmérés, előszűrés, visszacsatolás pályázati feltétel) Támogatási pályázat (ROP) A TDM fejlesztéshez szükséges támogatandó főbb területek: 1. Szervezetfejlesztés/Partnerség építése 2. Infrastruktúra és eszközbeszerzés (és IT) 3. Szakmai program megvalósítása turisztikai programok (stratégiák, kutatások, befektetésösztönzési-, minőségbiztosítási, stb. projektek) Piacra kerülést segítő és értékesítés ösztönző projektek

20 TDMSZ létrehozása gyakorlatban Területi és helyi (desztinációs) szemlélet erősödése (régió, kistérség, stb.) Hálózatosodás A Desztinációk versenye egyszerre a Stratégiai Partnerségek és Hálózatok Versenye -) Feladat: a hálózati versenyképesség növelése 2. Verseny vs. Együttműködés TDM = HELYI ÉS TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉG PRÓBÁJA ÉS VERSENYE szakmai, finanszírozási, társadalmi partnerség biztosítása erőforrás-koncentráció = kritikus tömeg megteremtése feladatok koordinált ellátása, partnerek közötti feladatmegosztás kiszámíthatóság, átláthatóság és az elszámolhatóság biztosítása

21 TDMSZ létrehozása gyakorlatban 2. A HTDMSZ-ek és a TTDMSZ-ek fenntartható szakmai működéshez és a szervezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó minimális elvárások I. Gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság 3 szempont kiemelten fontos: Pénzügyi források - kritikus tömeg: Éves működési és szakmai forrás nagysága pl. HTDMSZ minimum millió Ft Szakmai erőforrások kritikus tömege: Főállásban a TDMSZ operatív szervezetnél dolgozók száma pl. HTDMSZ minimum 3-4 fő. Turisztikai kereslet kritikus tömege: Vendégéjszakák (és/vagy látogatók) száma

22 TDMSZ létrehozása gyakorlatban 3. I. Szakmai feltételek versenyképesség Desztináció önálló turisztikai információs irodával rendelkezzen - menedzsment szervezet (munkaszervezet) önálló back office irodával rendelkezzék a Helyi TDM szervezet minimum 3/4 főt főállásban foglalkoztat (akik szükség szerint lehetnek önkormányzati alkalmazásban is) 1 települési önkormányzat csak 1 helyi TDM szervezetnek lehet a tagja Tagi összetételre vonatkozó elvárások: önkormányzat, T Iroda, szakmai szereplők, civilek stb. TDM vezetéssel és menedzserrel szembeni elvárások Kötelező szakmai feladatok rögzítése

23 Tourinformok és a TDM Tourinformok TDM

24 Tourinform Iroda lehetőségei TI támogatólag lép fel TI elutasító Vezetője jelenleg TDM menedzser Többi szereplő aktívabb, integrált szereplő mellékes szereplő

25 TDM pályázati tapasztalatok A TDM-pályázatok eredményei számokban keretösszeg Beérkezett támogatási igény Megítélt támogatás összege Megvalósuló beruházások összértéke Támogatott pályázatok száma Támogatási szerződésben megítélt támogatás Támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok száma millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft db millió Ft db Dél-Alföld , Dél-Dunántúl ,64 288,62 340, ,03 4 ebből Balaton ,95 107,66 126, ,04 1 Észak-Alföld ,32 207,98 244, Észak-Magyarország , , ,04 1 Közép-Dunántúl ,55 511,21 601, ,83 2 ebből Balaton ,81 155,98 183, ,83 2 Közép-Magyarország ,77 49,38 58, Nyugat-Dunántúl ,12 221,22 260, ,11 3 ebből Balaton ,81 166,34 195, ,11 3 Összesen , , , ,

26 TDM pályázók

27 ÖSSZEGZÉS Összességében elmondható, hogy egyszerre van jelen a pályázók részéről a túlzott szabályozással/pályázati feltételrendszerrel szembeni kritika, illetve a további információk / segítség / szakmai támogatás iránti igény, ami ugyanakkor további megkötésekkel járna.

28 TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem

29 Kérdőív a TDM folyamatról Célunk az volt, hogy összegyűjtsük mindazokat az észrevételeket, javaslatokat, melyek egy hatékony, hosszútávon is megalapozott együttműködés reményében elősegítik a TDM rendszer további hazai kiépítését. Az online kérdőív az alábbi témákat érintette: pályázati feltételek partnerségi kapcsolatok a támogatható tevékenységek köre és mértéke TDM informatikai rendszer jövőbeli elképzelések

30 Kérdőív a TDM folyamatról 1. A pályázatban kiírásra került támogatható tevékenységek köre mennyiben volt összhangban az Önök elképzeléseivel? (4 fokú skála) 2,74 1: egyáltalán nem 4: teljes mértékben

31 Kérdőív a TDM folyamatról 2. (1-könnyen teljesíthető, 4-nem lehet teljesíteni)

32 Kérdőív a TDM folyamatról 3.

33 Kérdőív a TDM folyamatról 4. TDM IT támogatás mértékét bővíteni szükséges KOMPLEX

34 Kérdőív a TDM folyamatról 5. Hogyan képzelik el a további közreműködést? szakmai konzultáció (workshop, fórum) meglévő TDM szervezetekkel kapcsola elősegítése (study tour, tapasztalatcsere, ) online segítségnyújtás (honlap, e-learning, ) egyéb javaslat? Milyen témában? (TDM felmérés alapján)

35 TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem

36 Rendelkezésre álló források 2010-ben Régió Balaton akcióterv szerint Dél-Alföld Dél-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak- Magyarország Közép-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép- Magyarország Nyugat-Dunántúl Nyugat- Dunántúl Összesen: 508 millió Ft 600 millió Ft 300 millió Ft 600 millió Ft 2010 millió Ft 990 millió Ft 330 millió Ft 388 millió Ft 250 millió Ft 100 millió Ft 6076 millió FT

37 TDM koordináció feladatterve TDM portál elindítása (www.desztinaciomenedzsment.hu) Desztinációk kérdőíves felmérése évi TDM pályázati kiírás elkészítése és ütemezése EDEN EDEN 2011

38 TDM koordináció feladatterve TDM informatikai háttér TDM minősítési/névhasználati rendszer TDM workshop a régiókban 3. TDM konferencia, Balatonfüred, okt TDM konferencia, Bükfürdő, dec. 2-3.

39 TDM szakmai portál A turisztikai desztinációmenedzsment szervezet- és rendszer fejlesztésében érdekelt felhasználók tájékozódási, együttműködési és találkozási helye.

40 TDM szakmai portál Regisztrált felhasználók részére lehetőség nyílik: szakmai információ fel- és letöltésére a TDM e-learning tananyag használatára véleménynyilvánításra fórumindításra partnerkeresésre Regisztráció nélkül: hírek általános információk

41 TDM folyamat Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem

42 Köszönöm a figyelmet! Víg Tamás TDM koordinátor

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész Készült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Heller Farkas Főiskola Budapest, 2008. TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Szerkesztő:

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben

Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Balatoni TDM füzetek Új lehetôségek a turisztikai együttmûködésekben Szerkesztette: Nyirádi Ágnes és Semsei Sándor Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007 3 Balatoni Integrációs

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés

A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés A turizmus tervezési rendszere regionális turisztikai fejlesztés Turizmus rendszere előadás 8. Készítette: Dr. Piskóti István intézetigazgató Jövőkép Észak-Magyarország turisztikai régió A régió Magyarország

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben