OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam"

Átírás

1 OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA évfolyam Általános célok és feladatok Önálló életvitelhez szükséges személyiségjegyek kialítása. A közösségi magatartás alapjain lerása, folyamatos fejlesztése. Szabadidő helyes eltöltése. Kultúrált életmódra nevelés. Környezetünk iránti érzékenység fejlesztése. Környezettudatos magatartás kialítása Kommunikációs képességek fejlesztése. Médiatudatos magatartás kialítása Népünk hagyományain ápolása, szokások, tradíciók megismertetése. A gyalogos közlekedés alapszabályai, tömegközlekedési eszközök használata, balesetek megelőzése. A hallássérült gyermek felkészítése a felnőtt életre, a hatékony társadalmi beilleszkedésre. A társadalmi részvételhez szükséges normatudat, viselkedési és magatartási szabályok megértése, beépítése a személyiségbe. Egészséges életmódra nevelés, a harmonikus élet értékei tisztelete. Testi, lelki egészség A káros függőségekhez vezető szokások kialulásán megelőzése. (dohányzás, alkohol, drog, helytelen táplálkozás) Helyes szexuális kultúra és magatartás kialítása. Kapcsolatok: barátság-szerelem A család szerepe, jelentősége. Szokások, életmódok. Kultúrák, vallások, másság. Fogyatékosság. A világról alkotott szemlélet fejlesztése, szűkebb és tágabb környezetünk megismerése, nemzeti hagyományok, kisebbségek élete, kultúrája. Ismeretek az Európai Unió kialulásán történetéről, a magyarságtudat megőrzése. A hatékony, önálló tanulás módszerei, szükségessége. Pályaorientáció, a helyes énkép, önmegismerés, önkontroll kialítása, felelősség önmagunkért. Az erdei iskola, mint az ismeretek alkalmazásán színtere.

2 Óraterv 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Heti óraszám 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra Éves óraszám 36 óra 36 óra 36 óra 36 óra Sajátosságok A hallássérült tanulók teljes mértékű beilleszkedésének elérése a hallók társadalmába. Az önálló életvitelhez szükséges személyiségjegyek kialítása. Önmaguk elfogadása. A hallókészülék állandó viselésének szükségessége. Kommunikációs képességek fejlesztése. A beilleszkedés lehetőségeinek maximális segítése. Témörök Közösség és személyiség Tanulás, munka Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban Egészséges, kulturált életmód Aktualitások 5 óra 7 óra

3 5. évfolyam Éves óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Óreret Közösség és személyiség A társadalmi részvételhez szükséges normatudat, viselkedési és magatartási szabályok megértése, beépítése a személyiségbe. Ötödikesek lettünk. (új tanárok, osztályfőnö k, tantárgy) Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Az osztály életrendje, házirendje. Közösségi megbízások. Feladatok az osztályban. Jó közösség jellemzői. Vallási közösségek, etnikai, virtuális közösségek. Diákönkorm ányzat felépítése. Diák polgármeste r, feladata. Részvétel a

4 diákönkorm ányzat munkájában. Fórumok. Véleményny ilvánítás. Személyes kapcsolato k az osztályban. (barátság, ellenségesk edés, veszekedés, őszinteség) Milyen vagyok én? Helyes önismeret. Jó és rossz tulajdonságo k Kulcs/ Házirend, közösség, diákönkormányzat, polgármester, őszinteség, barátság, ellenségeskedés, önismeret

5 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Eredményes tanulás az ötödik osztályban. A tanulás, mint kötelesség. A helyes tanulás lépései. Sajátos tanulási módszerek. Tantárgy speciális tanulási módszerei. Szkörök. Szabadidő helyes eltöltése. Játék-munka A számítógép és az ember A munka okozta örömök, sikerélmény. Pályaválaszt ási elképzelések. Óreret Tanulás, munka A hatékony, önálló tanulás módszerei, szükségessége. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Kulcs/ Önállóság, felelősség tudat, sikerélmény, kötelesség, pályaválasztás

6 Tematikai egység/ Fejlesz cél Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban Óreret 5 óra egység nevelésifejlesz felhasználha tó óra ünnepeink. - Szülőföldünk megismerése, hagyományaink tisztelete - Hazaszeretetre nevelés Szülőföldün k hagyománya i. Népszokáso k. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Ápoljuk hagyománya inkat. Múzeumláto gatás. Hazánk neves emberei. Kikre vagyunk büszkék? Hírességein k. Szabadon Kulcs/ Népszokások, hagyományok, ismertség-híresség, hazaszeretet

7 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Egészséges, kultúrált életmód Óreret A káros függőségekhez vezető szokások kialulásán megelőzése. (dohányzás, alkohol, drog, helytelen táplálkozás) Környezettudatos magatartás kialítása. A szabadidő helyes eltöltése Helyes közlekedés szabályai. Szabadidő helyes eltöltése. Kultúrált szórozás lehetőségei. Könyvek, könyvtár, folyóiratok. Szenvedélyb etegségek. Egészséges életmód. Egészségbetegség. Fogyatékoss ág. Felkészülés a serdüléssel járó biológiai és pszichikus változásokra. Környezet és természetvé delem. Kulcs/ Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Kulturált szórozás, művelődés, szenvedélybetegségek, egészség, betegség, fogyatékosság, környezetvédelem, környezettudatosság

8 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Az osztály tanulóit érintő tuális témák megbeszélés e. Szervezési feladatok. Ünnepek. Tanulmányi kirándulássa l kapcsolatos feladatok. Az erdei iskolával kapcsolatos feladatok. Kulcs/ Aktualitások Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Óreret 7 óra

9 6. évfolyam Éves óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Óreret Közösség és személyiség A hallássérült gyermek felkészítése a felnőtt életre, a hatékony társadalmi beilleszkedésre. A társadalmi részvételhez szükséges normatudat, viselkedési és magatartási szabályok megértése, beépítése a személyiségbe. Helyes szexuális kultúra és magatartás kialítása. A család szerepe, jelentősége. Tisztségvis elők megválaszt ása. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Jogaink és kötelessége ink. Segítő szándékú véleményn yilvánítás módjai, kifejezésfo rmái. Fiúk, lányok barátsága. Szerelem Szexualitás. Helyes viselkedés. Illemtan. A család jelentősége

10 . Kulcs/ Jogok, kötelességek, kultúrált véleménynyilvánítás, tolerancia, szexualitás, erkölcs, etika, illik, nem illik

11 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Óreret Tanulás, munka A hallássérült gyermek felkészítése a felnőtt életre, a hatékony társadalmi beilleszkedésre. Környezettudatos magatartás kialítása Helyes tanulási módszerek továbbfejle sztése. Miért tanulunk? - Mit kell tudni a pályaválasztás ról? Szmák, lehetőségeink. Mezőgazda sági szmák. Ipari szmák. Szellemi munkák. Emberi tevékenysé gek hatása a környezetü nkre. Környezetv édelem. Ökológiai lábnyom. Kulcs/ Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Pályaválasztás, ipar, mezőgazdaság, szellemi tevékenység, környezetvédelem, környezetszennyezés, ökológiai lábnyom

12 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban Óreret 5 óra Ismeretek az Európai Unió kialulásán történetéről, a magyarságtudat megőrzése. Szűkebb hazánk, Debrecen / Hajdú-Bihar megye Debrecen történetének feldolgozása. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái A város híres épületei, nevezetessé gei. A város híres szülöttei, tudósok, írók, művészek. Iskolánk megyéjének híres emberei. Az Európai Unió létrejötte, jelentősége. Kulcs/ Európai unió, pénznem, tudomány, tudósok, felelősség, hazaszeretet

13 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Egészséges, kultúrált Óreret életmód Egészséges életmódra nevelés, a harmonikus élet értékei tisztelete. A káros függőségekhez vezető szokások kialulásán megelőzése. (dohányzás, alkohol, drog, helytelen táplálkozás, számítógép, internetfüggőség.) Kulturált magatartás kialítása. A serdülők biológiai, higiéniai problémái. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái A személyisé g változása. A sport fontossága a serdülőkor ban. Szenvedély betegségek ről. Dohányzás, alkohol. Drogok, veszélyforr ások. Hová, kihez forduljunk, ha segítségre van szükségünk? A jóizlés határai.. A számítógép előnyei, hátrányai.

14 Az internet veszélyei Kulcs/ Függőség, szenvedély,higiénia, veszélyforrások, előny-hátrány, izlés Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Az osztály tanulóit érintő tuális témák megbeszélés e. Szervezési feladatok. Ünnepek. A tanulmányi kirándulássa l kapcsolatos feladatok. Az erdei iskolával kapcsolatos feladatok. Aktualitások Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Óreret 7 óra Kulcs/

15 7. évfolyam Éves óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Óreret Közösség és személyiség. A hallássérült gyermek felkészítése a felnőtt életre, a hatékony társadalmi beilleszkedésre. A társadalmi részvételhez szükséges normatudat, viselkedési és magatartási szabályok megértése, beépítése a személyiségbe. A család szerepe, jelentősége. Pályaorientáció, a helyes énkép, önmegismerés, önkontroll kialítása, felelősség önmagunkért. Az osztály tervei, az új tanévre. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Együttműkö dés a közös tevékenység ekben. Felelősök. Új tantárgy. Igaz barátság az osztályban. Bíráskodás. Bírálat, önbírálat. Felelősség. Lelkiismeret. Milyen szeretnék lenni? Önismeret. Példép. Érték, mérték.

16 A család mint legkisebb közösség. Jogok, családon belüli erősz. Kulcs/ Felelősség, bírálat, önbírálat, önbíráskodás, lelkiismeret, érték, jog, kötelesség, erősz

17 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Óreret Tanulás, munka Pályaorientáció, a helyes énkép, önmegismerés, önkontroll kialítása, felelősség önmagunkért. Önállóság a tanulásban. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Önkontroll kialulása, fontossága. Iskolaválasz tás gondja. Szmák, foglalkozáso k. Lehetőségei nk. Munkanélkü liség, közmunka a. Üzemlátogat ás. Hallássérült fiatalok pályaválaszt ási lehetőségei. Az élethosszig tanulás fontossága, jelentősége. Kulcs/ Kontroll-önkontroll, felelősség, önismeret, énkép, munkalehetőség, munkanélküliség Tematikai egység/ Fejlesz cél Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban Óreret 5 óra

18 egység nevelésifejlesz A világról alkotott szemlélet fejlesztése, szűkebb és tágabb környezetünk megismerése, nemzeti hagyományok, kisebbségek élete, kultúrája. Ismeretek az Európai Unió kialulásán történetéről, a magyarságtudat megőrzése. Politikai életünk. Kisebbségek kultúrája Hagyomány aink, ünnepek. Jelképek. Hazánk nemzeti kincsei. Helyünk az Európai Unióban. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Kulcs/ Haza, nemzet, hazaszeretet, jelkép, hagyomány, tolerancia, összetartozás

19 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Egészséges, kulturált Óreret életmód Egészséges életmódra nevelés, a harmonikus élet értékei, tisztelete. A káros függőségekhez vezető szokások kialulásán megelőzése. (dohányzás, alkohol, drog, helytelen táplálkozás) Helyes szexuális kultúra és magatartás kialítása Nemi érés. (külön óra lányokn és fiúkn) Megterméke nyülés, fogamzás, abortusz. Fogamzásgá tlás. Szexuális bántalmazás, pedofília, prostitúció. A fejlődő szervezet ellenségei. Szenvedélyb etegségek A számítógép megfelelő alkalmazása, internetes veszélyek. A média hatása életünkre. Testedzés, sport, túrázás. Kulcs/ Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Fogamzás, abortusz, védekezés, szenvedély-szenvedélybetegség, média, pedofília, prostitúció Tematikai egység/ Fejlesz cél Aktualitások Óreret 7 óra

20 egység nevelésifejlesz Az osztály tanulóit érintő tuális témák megbeszélés e. Szervezési feladatok. A tanulmányi kirándulássa l kapcsolatos feladatok Az erdei iskolával kapcsolatos feladatok A ballagtatássa l kapcsolatos teendők. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Kulcs/

21 8. évfolyam Éves óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Tematikai egység/ Fejlesz cél Óreret Közösség és személyiség egység nevelésifejlesz A hallássérült gyermek felkészítése a felnőtt életre, a hatékony társadalmi beilleszkedésre. A társadalmi részvételhez szükséges normatudat, viselkedési és magatartási szabályok megértése, beépítése a személyiségbe. Helyes szexuális kultúra és magatartás kialítása. Pályaorientáció, a helyes énkép, önmegismerés, önkontroll kialítása, felelősség önmagunkért. Szokások, életmódok. Kultúrák, vallások, másság. A közösség az új tanévre. Bűnözés, büntetések Barátság, szerelem, szex. Párkapcsolat ok. Kultúrák, vallások. A másság. H omoszexuali tás. Házasság, családtervez és. Mit szeretnék elérni 10 év múlva? Távlati Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái

22 nk. Boldogságboldogulás. Kulcs/ Közösség, bűncselekmény, vallás, tolerancia, másság, családtervezés, boldogság-boldogulás, életmód

23 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Óreret Tanulás, munka A hallássérült gyermek felkészítése a felnőtt életre, a hatékony társadalmi beilleszkedésre. A társadalmi részvételhez szükséges normatudat, viselkedési és magatartási szabályok megértése, beépítése a személyiségbe. Pályaorientáció, a helyes énkép, önmegismerés, önkontroll kialítása, felelősség önmagunkért. Jövőnkre készülünk. Ballagunk. Felkészülés a továbbtanul ásra. Szmák. Szellemi, fizikai munkák. Munkalehet őségek a fogyatékkal élők számára. Tanulási tanácsok a középiskolai tanulmányo khoz. Orvosi vizsgálat pályaalkalm asság. Helyes énkép, felelősség másokért és önmagunkér t. Önéletrajz. Kulcs/ Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Önéletrajz, ballagás, önismeret-énkép, realitás, felelősség

24 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Szülőföldünk, hazánk, helyünk a világban Óreret 5 óra A világról alkotott szemlélet fejlesztése, szűkebb és tágabb környezetünk megismerése, nemzeti hagyományok, kisebbségek élete, kultúrája. Szokások, életmódok. Kultúrák, vallások, másság. A média szerepe életünkben. Helyünk a világban, Európai Unió. Folyamatos művelődés, tájékozódás a sajtóból. Kisebbségek kultúrája. A másság. Hit, világkép, világvalláso k. Kulcs/ Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Művelődés, tájékozottság, életmód, sajtótermékek, hit, világkép, előítélet

25 Tematikai egység/ Fejlesz cél egység nevelésifejlesz Egészséges, kulturált Óreret életmód Egészséges életmódra nevelés, a harmonikus élet értékei tisztelete. A káros függőségekhez vezető szokások kialulásán megelőzése. (dohányzás, alkohol, drog, helytelen táplálkozás) Helyes szexuális kultúra és magatartás kialítása. Párkapcsolat ok: szerelem, szex. A homoszexua litás. Nemi betegségek, megelőzés. Egészséges életmód, helyes táplálkozási szokások. Az anorexia, bulimia. Sportolási lehetőségek. Szenvedélyb etegségek. Higiénés szabályok, tisztálkodás. Illemtan, helyes viselkedés szabályai. Kulcs/ Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Homoszexualitás, anorexia, bulimia, higiénia, szenvedélybetegség, kiegyensúlyozottság Tematikai egység/ Fejlesz cél Aktualitások Óreret 7 óra

26 egység nevelésifejlesz Az osztály tanulóit érintő tuális témák megbeszélés e. Szervezési feladatok. A tanulmányi kirándulássa l kapcsolatos feladatok. Az erdei iskolával kapcsolatos feladatok. A ballagással kapcsolatos teendők. Minden tantárgy: az egyes tantárgy megfelelő témái Kulcs/

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben