9. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Az új közösség és én. A beilleszkedésről, az első benyomásokról, a közönyről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Az új közösség és én. A beilleszkedésről, az első benyomásokról, a közönyről."

Átírás

1 A középfokú oktatási intézményben az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. A személyiségfejlesztésben fontos a felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári szerepre, a demokratikus életformára való felkészítés, azaz a jogok és kötelességek összetartozásának tudatosítása. A tanulók személyiségére meghatározóan hat az iskola saját mindennapjainak létmódja, az a légkör és környezet, amelyben az iskolai élet zajlik. A magatartás, az életvitel, a szociális képességek területén lényeges az önmagukért, társas környezetükért és a tágabb természeti-társadalmi környezetért érzett erkölcsi felelősség fejlesztése. Az iskola által szervezett tevékenységekben, tanulási és más élethelyzetekben tapasztalja meg a tanuló az olyan normák fontosságát és érvényesíthetőségét, mint a másik ember megbecsülése, a cselekvő hazaszeretet, a nyitottság más népek kultúrája, hagyományai iránt. Az osztályfőnöki óra: Az osztályfőnöki munka tengelyében az osztályfőnöki óra áll. Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozása. A témakörök tartalmazzák a személyiségfejlesztésnek mindazokat a mozzanatait, amelyek a helyi tanterv alapján a nevelőmunkában elengedhetetlenek..az alkalmazott módszerek között kerüljön előtérbe a drámapedagógia és a fejlesztő pedagógia A tanulók motiválásában az osztályfőnöknek jelentős szerepe van a szaktanárokkal karöltve. 9. évfolyam 18 óra Összesen 1. Aktuális szervezési és adminisztrációs feladatok Közösség és személyiség, diákjogok és kötelezettségek Az új közösség és én. A beilleszkedésről, az első benyomásokról, a közönyről A kirándulási terv egyeztetése Tanulási módszerek. Önképzés. Hangos és néma olvasás. Vázlatírás és jegyzetelés Emberismeret és önismeret (önkritika, egészséges énkép) Példaképeink (fogalmazás) Egy kis illemtan (szituációs játékok) Egészséges életmód Környezetünk, Pécs Múzeum, - tárlat, - kiállítás-látogatás Az évi munka értékelése / 17

2 jai Aktuális szervezési és adminisztrációs feladatok A tanuló legyen tájékozott az iskolai tanulmányi és kulturális versenyek, iskolai rendezvények, események, vizsga és tanulmányi követelmények időpontjáról...stb. 4 óra 4 óra 0 óra A tanuló legyen tájékozott az iskolai tanulmányi és kulturális versenyek, iskolai rendezvények, események, vizsga és tanulmányi követelmények időpontjáról...stb. jai Közösség és személyiség, diákjogok és kötelezettségek A tanuló ismerje meg az iskola házirendjét, névadóját, diákönkormányzatát, diákköröket, szakköröket, tájékozódjon az iskola hagyományairól. A tanuló tartsa be az iskola és a kollégium házirendjét. A tanuló ismerje meg az iskola házirendjét, névadóját, diákönkormányzatát, diákköröket, szakköröket, tájékozódjon az iskola hagyományairól. A tanuló tartsa be az iskola és a kollégium házirendjét. jai Az új közösség és én. A beilleszkedésről, az első benyomásokról, a közönyről. A tanuló tudjon alkalmazkodni az új osztályközösséghez, akarja megismerni új társait. Vegyen részt játékos ismerkedési gyakorlatokban. Őszinte, barátságos és felelősségteljes magatartásra törekedjen a tanuló. A tanuló tudjon alkalmazkodni az új osztályközösséghez, akarja megismerni új társait. Vegyen részt játékos ismerkedési gyakorlatokban. Őszinte, barátságos és felelősségteljes magatartásra törekedjen a tanuló. 2 / 17

3 jai A kirándulási terv egyeztetése A kirándulási terv közös megbeszélése, a költségek kiszámítása, összegyűjtésének megtervezése, felkészülés a tanulmányi kirándulásra A kirándulási terv közös megbeszélése, a költségek kiszámítása, összegyűjtésének megtervezése, felkészülés a tanulmányi kirándulásra 0 óra 0 óra 0 óra jai Tanulási módszerek. Önképzés. Hangos és néma olvasás. Vázlatírás és jegyzetelés. A tanuló tudja helyesen megválasztani a maga számára hatékony tanulási módszereket. A tanuló tudja helyesen megválasztani a maga számára hatékony tanulási módszereket. 2 óra 2 óra 0 óra 2 jai Emberismeret és önismeret (önkritika, egészséges énkép) A tanuló ismerje föl, hogy mások megismeréséhez nélkülözhetetlen a reális önismeret. A tanuló ismerje föl, hogy mások megismeréséhez nélkülözhetetlen a reális önismeret. 3 / 17

4 jai Példaképeink (fogalmazás) A helyes példakép kialakítása a gyermekben. A megfelelő értékek tisztelete és előtérbe állítás A helyes példakép kialakítása a gyermekben. A megfelelő értékek tisztelete és előtérbe állítás 1 jai Egy kis illemtan (szituációs játékok) A tanuló társas kapcsolataiban legyen magabiztos, a szükséges illemtani ismeretekkel rendelkezzen. A tanuló társas kapcsolataiban legyen magabiztos, a szükséges illemtani ismeretekkel rendelkezzen. 1 jai Egészséges életmód Az egészséges életmód bemutatása különböző témákon keresztül. Átfogó képet adni az egészséges felnőtté váláshoz. A serdülőkor jellemzői. A nemi érés fiúknál és lányoknál. Higiénia A tanuló ismerje meg a serdülőkori gondokat, kezelje azokat természetesen és tudja kényes kérdéseit illően feltenni. Ismerkedés, együtt járás, párválasztás. Barátság A kölcsönös felelősséget és tiszteletet adja meg és várja el partne- 4 óra 4 óra 0 óra 4 / 17

5 rétől A legális és illegális drogok A dohányzás és az alkohol ártalmairól A tanuló legyen tisztában az egészségére ártalmas szerek káros hatásával, és törekedjen azok elkerülésére. Az elsősegélynyújtás alapjai A tanuló az elsősegélynyújtás elemi ismereteivel rendelkezzék Az egészséges táplálkozás fontossága A tanuló figyeljen az egészséges táplálkozásra és fogadja meg a serdülőkorban legfontosabb táplálkozásra vonatkozó arányokat az étrendjében. Napirend, pihenés, alvás A tanuló legyen tisztában a helyes alvásidővel és igyekezzen, tudja beosztani az idejét. kémia egység/ Fejlesztési Előzetes tudás egység nevelésifejlesztési jai Környezetünk, Pécs Múzeum, - tárlat, - kiállítás-látogatás Környezetünk, Pécs Múzeum, - tárlat, - kiállítás-látogatás A tanuló ismerje Pécs legfontosabb közintézményeit (pl. bírósági, egészségügyi intézmények) és történelmi nevezetességeit (pl. októberi emlékmű) A tanuló tisztelje és értékelje mások (közösségek, egyének) alkotásait. Pécsi Napok egy kiállításának megtekintése Kulcsfogalm ak/ földrajz társadalomismeret rajz- és vizuális kultúra 2 óra 2 óra 0 óra egység/ Fejlesztési Előzetes tudás egység nevelésifejlesztési jai Az évi munka értékelése Az évi munka értékelése 5 / 17

6 Az évi munka értékelése Kulcsfogalm ak/ 10. évfolyam 18 óra Összesen 1. Aktuális szervezési és adminisztrációs feladatok A kirándulási terv egyezteté-se. Diákönkormányzati választásokról tájékozódás A rend és fegyelem Egészséges életmód Családi életre nevelés Pályaválasztás Környezetünk Év végi értékelés egység/ Fejlesztési Előzetes tudás egység nevelésifejlesztési jai Aktuális szervezési és adminisztrációs feladatok A tanuló az őt érintő versenyekről, rendezvények-ről legyen tájékozott, tartsa be a határidőket. A különböző iskolai dokumentumokban rá vonatkozó feladatok elvégzéséért felelősséggel tartozik. A tanuló az őt érintő versenyekről, rendezvényekről legyen tájékozott, tartsa be a határidőket. A különböző iskolai dokumentumokban rá vonatkozó feladatok elvégzéséért felelősséggel tartozik. Kulcsfogalm ak/ 4 óra 4 óra 0 óra 6 / 17

7 egység/ Fejlesztési Előzetes tudás egység nevelésifejlesztési jai A kirándulási terv egyeztetése. Diákönkormányzati választásokról tájékozódás A tanuló ismerje meg az iskola házirendjét, névadóját, diákönkormányzatát, diákköröket, szakköröket, tájékozódjon az iskola hagyományairól. A tanuló tartsa be az iskola és a kollégium házirendjét. A tanuló ismerje meg az iskola házirendjét, névadóját, diákönkormányzatát, diákköröket, szakköröket, tájékozódjon az iskola hagyományairól. A tanuló tartsa be az iskola és a kollégium házirendjét. Kulcsfogalm ak/ jai A rend és fegyelem A tanuló tartsa be a társadalmi együttélés szabályait, legyen fegyelmezett. Környezet és bűnözés. Általános büntetőjogi ismeretek (meghívott előadó: Polgárőrség) Legyenek ismeretei általános büntetőjogi ismeretekből: a bűncselekmény fogalma, elkövetők és a számonkérés, fiatal-korúak bűncselekményei és azok jellemzői. Jog, erkölcs és vallás. Erkölcs és politika. Törvénytisztelet és a polgári engedetlenség A tanuló ismerje meg a társas élet és a politikai küzdőtér jellemzőit: aktivitás, közöny közömbösség. Legyen tájékozott a jog, erkölcs és vallás egymásra való hatásában. Az erények és a jellem. A jellem és az illem. Képességek és erények. Önnevelés, önfegyelem (Szituációs gyakorlatok) A tanuló legyen tisztában a főbb kal (méltányosság, részvét, tisztelet, szolidaritás, tolerancia). A tanuló gyakorolja a belátás, a másság, az empátia és a meggyőzés helyes kommunikációs alapelveit. társadalomismeret etika etika 3 óra 3 óra 0 óra Egészséges életmód 4 óra 7 / 17

8 jai Az egészséges életmód bemutatása különböző témákon keresztül. Átfogó képet adni az egészséges felnőtté váláshoz. Pszichoszomatikus fejlődés. Szerelem, szexualitás. Fogamzás, magzati fejlődés. Fogamzásgátlás, az abortusz A tanuló legyen tájékozott a szexuális élet alap-kérdéseivel i és etikai szempontból is. A tanuló legyen tájékozott a korszerű fogamzásgátló módszerekről. A legális és illegális drogok A tanuló legyen tisztában az egészségre ártalmas drogok hatásaival. AIDS A tanuló legyen tisztában a felelőtlen partnerkapcsolat végzetes következményeivel Az elsősegélynyújtás alapjai A tanuló legyen tisztában az elsősegélynyújtás elmulasztásának felelősségével. A sportolás és az egészség kapcsolata. A doppingszerek káros hatásai. A tanuló a doppingszer-mentes sportolás híve legyen. kémia testnevelés Kötelező Szabad 4 óra 0 óra jai Családi életre nevelés A család szerepe, konfliktusok, szülők. Az anya szerepe. A szüleim (fogalmazás) Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei. A gyámhatóság A tanuló ismerje meg a jogait és a kötelességeit a családban is. A tanuló ismerje fel a különböző nevelési módszereket. A tanuló gondolkodjon el arról, hogy milyennek látja a szüleit, ill. milyennek szeretné látni őket: miben és miért szeretne változást. Legyen tisztában alapvető jogaival és kötelességeivel, és annak intézményi rendszerével 2 óra 2 óra 0 óra Pályaválasztás 2 óra 8 / 17

9 jai Fakultációs tervek. Szakirányú továbbtanulási lehetőségek A tanuló rendelkezzen alapos ismeretekkel, hogy felelősséggel tudjon dönteni. A tudás és teljesítmény összefüggéseiről legyen elképzelése. Kötelező Szabad 2 óra 0 óra jai Környezetünk Pécs környezeti ártalmai (allergiás betegségek, légszenyezettség stb.) Ismerje meg Anonymus és Janus Pannonius, valamint Hunyadi szobrát. A Pécsi Napok egy kiállítását megnézni. A tanuló érezze át a felelősségét a környezetvédelemnek, mutasson példát és ha tud, tegyen valamit a környezetvédelem érdekében (pl. szelektív hulladékgyűjtés, parlagfűírtás stb) földrajz jai Az éves tevékenység értékelése Év végi értékelés Az éves tevékenység értékelése 11. évfolyam 9 / 17

10 18 óra Összesen 1. Aktuális teendők szervezési és adminisztrációs feladatok Önértékelés Vitakultúránk Könyvtári óra A továbbtanulásról Egészséges életmód Közösség és személyiség Családi életre nevelés Környezetvédelem Az év értékelése jai Aktuális teendők szervezési és adminisztrációs feladatok Aktuális teendők szervezési és adminisztrációs feladatok Aktuális teendők szervezési és adminisztrációs feladatok 4 óra 4 óra 0 óra jai Önértékelés. A személyiség jellemző torzulásai. Bírálat, akaraterő, önbírálat. Önismereti teszt írása és értékelése A tanuló törekedjen megalapozott ön-és emberismeretre. Ne csak az érzelem, hanem az értelem is fontos szerepet játszik az önnevelésben. A tanuló tanulja meg a kudarc elviselését. 2 óra 2 óra 0 óra 10 / 17

11 jai Vitakultúránk A vitakultúrához kapcsolódó szituációs gyakorlat A tanuló ismerje meg és gyakorolja a kulturált vita módját, fajtáit. jai Cédulázás lépései Könyvtári óra A tanuló ismeretei bővítésére használja szerűen a könyvtárat, készüljön fel a felsőfokú intézményekben folyó ismeretszerzésre. jai A továbbtanulásról Reális kép kialakítása a tanuló továbbtanulási esélyeiről. A tanuló elképzelései és reális esélyei együttesen essenek latba továbbtanulásakor. 11 / 17

12 jai Egészséges életmód Az egészséges életmód bemutatása különböző témákon keresztül. Átfogó képet adni az egészséges felnőtté váláshoz. Tartós párkapcsolatok. Szerelem, szexualitás. Változások a szexuális viselkedésben és a nemi szerepekben Fogamzásgátlás. A tanuló legyen tájékozott és érezzen felelősséget maga és partnere iránt is. Legális és illegális drogok. A tanuló a káros szenvedélyektől mentes életmódot tartsa követendőnek. Nemi betegségek kémia 4 óra 4 óra 0 óra Hererák, here önvizsgálat. Emlőrák, emlő önvizsgálat. A tanuló tanulja meg az önvizsgálat módjait és legyen tisztában azzal, hogy mikor kell orvoshoz fordulnia. Anorexia, bulémia, obesitas. A tanuló a helyes táplálkozás mellett döntsön megismerve a káros szokásokról, táplálkozási zavarokról. Az elsősegélynyújtás alapjai. Ismerje és tudja alkalmazni elsősegély-nyújtási ismereteit különböző szituációkban. jai Közösség és személyiség A személyiség szerepe a közösség életében. Milyen helyet foglalunk, foglalhatunk el a közösségben. Barátság, másság, emberi jogok. Az igazi barátság. A tanuló tudja felismerni az igazi barátságot, az igazi barátokat. Az egyetemes emberi jogok. Ismerje meg az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatát, és a mai magyar alaptörvényt. Hatóságok a mindennapokban. A tanuló legyen tájékozott és tudja, hogy milyen ügyben melyik hatósághoz kell fordulnia. Tudja megfogalmazni írásban is gondjait. Másság a társadalomban. Előítéleteinkről. A tanuló tudja eldönteni, hogy mely másságokat lehet tolerálni. etika társadalomismeret etika 2 óra 2 óra 0 óra Családi életre nevelés 12 / 17

13 jai Családtervezés. Családi költségvetés. A család funkciói és történelmi változásai A nagyszülők helye a családban. A tanuló tudja megfogalmazni elvárásait és azokat, amelyet elutasít. A tanuló tudjon készíteni, tervezni egy átlagos családnak költségvetést. A tanuló becsülje meg a nagyszülőket a családban és tudja, hogy mindig számíthat rájuk. Tudjon velük együtt élni, ha kell. Kötelező Szabad jai Környezetvédelem A pazarló fogyasztás A népességszám és a várható életkor alakulásának kérdései Magyarországon. A tanuló értse meg, hogy alkalmazkodnia kell és felelősséggel tartozik cselekedeteiért, a makro- és mikrovilágot védenie kell. A tanuló legyen képes társadalmi problémák azonosítására, összetevőik felismerésére, ezek megvitatására, önálló véleményalkotásra. jai Az év értékelése Az év értékelése Az év értékelése 13 / 17

14 12. évfolyam 15 óra Összesen 1. Aktuális teendők szervezési és adminisztrációs feladatok Egészséges életmódra nevelés Kiállítás-, tárlatlátogatás Családi életre nevelés Pályaválasztás Továbbtanulás A szabadidő Műveltség művelődés Búcsúzás jai Aktuális teendők szervezési és adminisztrációs feladatok Aktuális teendők szervezési és adminisztrációs feladatok Aktuális teendők szervezési és adminisztrációs feladatok 4 óra 4 óra 0 óra jai Egészséges életmódra nevelés Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás szakaszában. A higiéne fejlődése és az egészségipar A tanuló ismerje föl és nevezze meg a mentál-higiénés problémát és a beilleszkedési zavarokat, ill. azok leküzdésében szerzett tapasztalatait foglalja össze, adja át másoknak. Korunk divatos betegségei Hepatitis B. Testkultúra és mozgás, 3 óra 3 óra 0 óra 14 / 17

15 sport. Az egészséges táplálkozás. A böjt és a fogyókúra. A vitaminok. jai Kiállítás-, tárlatlátogatás Kiállítás-, tárlatlátogatás vagy történelmi nevezetességek A tanuló szívesen járjon és érdeklődjön ezen a téren is pl. Pécsi Napok egyik kiállítása pl. 56-os és II. világháborús emlékmű jai Csonka család A válásról Családi életre nevelés A tanuló ismerje fel a csonka család meghatározás különböző tartalmait és létrejöttének okait, és a válás gazdasági és erkölcsi következményeit. jai Pályaválasztás Munkába lépés. Munkavállalói stratégiák a mai gazdaságban. Legfontosabb iratminták. A munkanélküliségről A tanuló ismerkedjen meg a munkaszerződéssel kapcsolatos kal pl. próbaidő, munkakör, munkaidő stb. és azok jogi vonatkozásaival. A tanuló tudja kitölteni és megszövegezni a különböző dokumentumokat. A tanuló tájékoztatása a legfrissebb társadalomismeret 2 óra 2 óra 0 óra 15 / 17

16 adatokról. A munkanélküliekkel foglalkozó intézmények. jai Továbbtanulás Információk az érettségiről és a továbbtanulásról A tanuló legyen tájékozott a szóbeli és az írásbeli érettségi vizsga szabályairól. jai A szabadidő A szabadidő helyes eltöltéséről, a kulturált szórakozásról. A tanuló tudjon különbséget tenni és választani mint felnőtt ember az igényes és az olcsó, igénytelen, giccses szórakoztatás formái között. jai Műveltség művelődés Műveltség művelődés A tanuló tudja meg, hogyan fejlesztheti műveltségét általában és szakmai szempontból. Miről ismerhető fel a műveletlen ember. A tanulónak legyen igénye közéleti szereplésre, s ehhez találja meg a megfelelő civil szervezetet. 16 / 17

17 jai Búcsúzás Búcsúzás Búcsúzás 17 / 17

OSZTÁLYFŐNÖKI TANTERV 9-12. évfolyamos osztályok részére

OSZTÁLYFŐNÖKI TANTERV 9-12. évfolyamos osztályok részére OSZTÁLYFŐNÖKI TANTERV 9-12. évfolyamos osztályok részére Célok, feladatok A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE. 5-8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE. 5-8. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE 5-8. évfolyam Az osztályfőnöki tantárgy segíti a személyiségi jegyek fejlesztését. A társas kapcsolatokban a szükséges normák és készségek kialakítását segíti. Itt van

Részletesebben

Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam Osztályfőnöki tanterv 5-8. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos életmód,

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Osztályfőnöki óra Összesen: Kiemelt fejlesztési feladatok Fejlesztési követelmények

Osztályfőnöki óra Összesen: Kiemelt fejlesztési feladatok Fejlesztési követelmények Osztályfőnöki óra ÉVFOLYAMOK 5. 6. 7. 8. HETI ÓRASZÁM 1 1 1 1 ÉVES ÓRASZÁM 36 36 36 36 Közösség és személyiség alakítása 12 12 12 12 Tanulás és munka 6 6 6 6 Ember és társadalom 5 5 4 4 Emberismeret 5

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Osztályfőnöki Négy évfolyamos gimnázium. Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 31

Osztályfőnöki Négy évfolyamos gimnázium. Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 31 Osztályfőnöki Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 31 2014 Célok, feladatok Iskolánk, a Kosztolányi Dezső Gimnázium célja, hogy érvényesítse a humánus

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYBAJOM 2013 1 Bevezetés A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola osztályfőnöki helyi tanterve az APÁCZAI TANTERVCSALÁD

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. 5-8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI. 5-8. évfolyam 5-8. évfolyam Tantárgy/modul Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi Összesen Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 148 Célok és feladatok A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

Helyi tanterv Osztályfőnöki

Helyi tanterv Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki Célok és feladatok az egészséges és kulturált életmód iránti igény felkeltése az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye fogékonyság az emberi kapcsolatokra,

Részletesebben

Osztályfőnöki foglalkozási terv iskolánkban

Osztályfőnöki foglalkozási terv iskolánkban Osztályfőnöki foglalkozási terv iskolánkban Alapja: a NYÍREGYHÁZI KERETTANTERVCSALÁD OSZTÁLYFŐNÖKI PROGRAMJA. A javasolt óraszám: 5-8 évfolyamon 0,5 óra/hét, ezt mi módosítottuk 1 óra/hét-re. A feldolgozott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM A PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére

11. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére 11. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. szeptember 23-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Gyurgyik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Fáy András Általános Iskola és AMI 3240 Parád, Kossuth út 123. Helyi tanterv Osztályfőnöki óra

Fáy András Általános Iskola és AMI 3240 Parád, Kossuth út 123. Helyi tanterv Osztályfőnöki óra Az osztályfőnöki órákon megjelenő fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben