SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2012"

Átírás

1

2

3 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 2012

4

5 Tartalom Az Igénybevevői Nyilvántartás rövid története...6 Az Igénybevevői Nyilvántartás jellemzői...6 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások helyzetképe a szolgáltatásokat igénybevevők adatai alapján...7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások helyzetképe a szolgáltatók adatai alapján...10 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások helyzetképe az igénybevételek adatai alapján...11 Gyermekeknek nyújtott szolgáltatások adatai...13 Aktív korúaknak nyújtott szolgáltatások adatok...14 Adatok az időseknek nyújtott szociális szolgáltatásokról

6

7 Tisztelt Olvasó! A szociális szakmában KENYSZI néven ismert Igénybevevői Nyilvántartás 2012 márciusa óta gyűjt naprakész információkat az ágazati szolgáltatásokról, a szolgáltatók rendelkezésére álló kapacitások kihasználtságáról, az igények területi és korcsoportonkénti sajátosságairól. Az Új Széchenyi Terv keretében létrehozott központi adminisztrációs rendszer teljesen átláthatóvá teszi a szociális szolgáltatások igénybevételét. A Nyilvántartás a jogszabályban meghatározott esetekben már a szolgáltatás nyújtásának napján képes feltárni, és kiküszöbölni a párhuzamos szolgáltatásfinanszírozást. Biztosítja, hogy az adófizetők pénze ott és olyan mértékben hasznosuljon, ahol és amilyen mértékben valóban szükség van rá. Az elektronikus adminisztráció a nyilvántartás és az ellenőrzés mellett a tervezést is segíti: bevezetésével a szolgáltatási aránytalanságokról és hiányosságokról időveszteség nélkül értesülnek a szakemberek. A szociális szolgáltatások elektronikus rögzítése hamarosan végleg le tudja váltani a papíralapú nyilvántartást. Jelen kiadványunk csupán ízelítőt adhat azokból a fontos ágazati információkból, amelyek a rendszer segítségével most már naprakészen a rendelkezésünkre állnak. A szociális ágazat működése iránti megtisztelő érdeklődését munkatársaim nevében is köszönöm, munkájához további sikereket kívánok. Dr. Pósfai Gábor főigazgató Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal -5-

8 Az Igénybevevői Nyilvántartás rövid története Az elektronikus nyilvántartási rendszer alapötlete 2011 tavaszán fogalmazódott meg, és szerzett gyors népszerűséget az ágazati vezetés körében. A kedvező fogadtatást jól jellemzi, hogy már 2011 őszén elindultak az informatikai fejlesztések, és a rendszer első verziója 2012 januárjára el is készült. Ezt követően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által megbízott szakértők két lépcsőben, először 650, majd 6 ezer, szociális területen dolgozó szakembert képeztek ki a rendszer használatára. Ők azok a kollégák, akik a nyilvántartás adatait napról-napra regisztrálják a rendszerben, lelkiismeretes munkájuk nélkül a fejlesztés nem lehetne eredményes. A TAJ-alapú nyilvántartási rendszert egy rövid tesztelési időszakot követően, március 1-jétől használják kötelező jelleggel az intézmények. Az Igénybevevői Nyilvántartásban jelenleg átlagosan, naponta több mint 500 ezer ellátotti igénybevételt lehet nyomon követni. A rendszer fejlesztése és működtetése a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kiemelt projektje. Megvalósítására az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában került sor. A rendszer bevezetését a 226/2006. Korm. rendelet írja elő a szociális és gyermekvédelmi ágazatban működő intézmények számára. A jogszabály pontosan meghatározza a kötelezettek körét. A rendszer mintegy 12 ezer napi használójának tevékenységét az NRSZH telefonos ügyfélszolgálattal támogatja. Az Igénybevevői Nyilvántartás jellemzői A rendszerbe feltöltött intézményi adatok három alapvető csoportba sorolhatók: információkat nyújtanak a szolgáltatások igénybevevőiről, az igénybe vett szolgáltatásokról és az igénybevételek napi alakulásáról. -6-

9 Az igénybevevők esetében a fontosabb személyi azonosítókon túl (név, anyja neve, lakcím, születési hely, születési dátum, TAJ) regisztrálásra kerül az állampolgárság és a jogállás is. Ezek az információk a nyilvántartásban összekapcsolódnak az igénybe vett szolgáltatások legfontosabb összetevőivel: a szolgáltatás időtartamával, típusával és a szolgáltatóknak az NRSZH Szociális Regiszterében nyilvántartott adataival. A személyes adatok kezelése az adatvédelmi jogszabályok előírásának teljes betartásával történik. Az igénybevételek napi alakulását rögzítő, úgynevezett naplóból megismerhető, hogy egy adott napon, mely szolgáltatásokat, mely szolgáltatóknál, kik vették igénybe, és ezeket az igénybevételeket mikor rögzítették az adatszolgáltatók a rendszerbe. A nyilvántartásban kizárólag akkor kell adatot rögzítenie a szolgáltatónak, ha a szolgáltatás nyújtásához költségvetési támogatást igényel. A nyilvántartás alapja ugyan az igénybe vevő TAJ-azonosítója, az igénybevételt azonban nem akadályozhatja meg a TAJ-azonosító hiánya. A hiányt az igénybe vevőnek a szolgáltató közbenjáró segítségével pótolnia kell. Október közepén az összes igénybe vevő csupán fél százaléka részesült TAJ-azonosító nélkül szolgáltatásban. Arányuk a gyermek- és az aktív korú korcsoportokban pár tized százalékponttal magasabb. Az idősebb, 60 év feletti igénybe vevők körében elenyésző a TAJ-jal nem rendelkező ellátottak száma. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások helyzetképe a szolgáltatásokat igénybevevők adatai alapján október A rendszer használata 2012 októberére csaknem teljes körűvé vált a jelentésre kötelezett szolgáltatók körében. Ez megteremti a lehetőséget arra, hogy reális pillanatfelvételt adjunk a szociális és gyermekjóléti/védelmi szolgáltatások klienseiről, a szolgáltatókról és szolgáltatások igénybevételéről. -7-

10 A jelen kiadványban megjelenített időszak (2012. október ig) egy napján, a legalább egy szolgáltatást igénybe vett személyek átlagos száma 580 ezer fő volt. Az alábbi grafikon az igénybe vevők korfáját és a szolgáltatások ügyfélkörének életkori eloszlását mutatja. A 2 és 4 év közötti korosztály a legnagyobb létszámú csoport az ellátott személyek között, azonban a szociális szolgáltatások címzettjei jellemzően a éves korosztályból kerülnek ki. A gyermekjóléti szolgáltatásban 18 éves korig folyamatosan nő az ellátott személyek száma, azt követően kilépnek az ellátórendszerből. Az ellátott személyek korfája, ellátástípusok szerint, október (fő) Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Lakóotthon Rehabilitációs intézmény Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Nappali ellátás Támogató szolgáltatás Családsegítése

11 Az aktív korú személyek között 50 éves korig alacsony az ellátottak aránya. Ők jellemzően valamilyen szakosított bentlakásos ellátást, vagy családsegítést vesznek igénybe. Az 50-es korévek felett kiugróan megnő a nappali ellátásokat, étkeztetést és családsegítést igénybe vevők száma. A nyugdíjazást követő, os korévekben, a kifutó családsegítés következtében erősen visszaesik a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők száma. A 70 év felettiek többsége étkeztetést és házi segítség-nyújtást vesz igénybe. A bentlakásos ápolásban, gondozásban részesülők legnagyobb létszámú csoportját a 80-as éveikben járó személyek adják. Az ellátást igénylők járásonkénti megoszlása érdekes rajzolatot mutat. A következő ábra az állandó népességre vetített adatok alapján készült, így az eltérő lakosságszám okozta torzulástól mentes állapotot rögzít. Az ellátott személyek aránya az állandó népesség arányában járásonként (%) NRSZH ,9 7-9,9 4-6,9 1-3,9 Forrás: Igénybevevői Nyilvántartás, október -9-

12 A térképen jól látható, hogy a budapesti központtól távolodva, a szinte szabályos koncentrikus körök mentén egyre nő a 100 főre jutó ellátottak aránya. Ez az övezetesség a Dunától keletre szabályosabb, míg a Dunántúlon, főleg annak északnyugati részén megtörik. A legmagasabb értékeket délkeleten, a határ menti járásokban (Sarkadi, Berettyóújfalui, Gyulai) és az északkeleti országrészben (Gönci, Vásárosnaményi, Hajdúhadházi, Nagykállói járásokban) találjuk. Ezekben a járásokban az igénybevevők aránya meghaladja a 13 %-ot. A lista végén 3 % alatti értékekkel a budapesti, valamint a pest megyei járásokat találjuk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások helyzetképe a szolgáltatók adatai alapján október A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer fenntartói struktúrája az elmúlt 20 évben folyamatosan változott, de a legfőbb jellemzői ez idő alatt is a sok szereplő és a diverzifikáltság voltak. Ez napjainkban sem változott, bár a különböző fenntartók súlya szolgáltatásonként eltérő. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások megoszlása fenntartóik gazdasági jogállása szerinti (%) Települési önkormányzat 34 % Egyéb 0 % Egyéni társas vállalkozás 2 % Központi, állami fenntartású 8 % Nonprofit szervezet 18 % Kistérségi társulás 25 % Egyházi intézmény 11 % Fővárosi, megyei önkormányzat 2 % -10-

13 A szolgáltatások harmadát (34,6 %) települési önkormányzatok, saját működésben nyújtják. A kistérségi, vagy több önkormányzat társulásával működtetett szolgáltatások az összes szolgáltatás közel negyedét (23,4 %) teszik ki. A szolgáltatások 17,5 százaléka nonprofit, civil fenntartású, 11,7 százalékukat pedig egyházak, egyházi intézmények működtetik. Az egyéni és társas vállalkozások kezelésében működő szolgáltatások aránya nagyon alacsony (2,1 %). Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások helyzetképe az igénybevételek adatai alapján Igénybevevők és igénybevételek számának heti alakulása (fő) igénybevétel igénybevevő hétfő kedd szerda csütötrök péntek szombat vasárnap -11-

14 A Nyilvántartásban rögzített adatokból kiderül, hogy a 42. héten az ágazat intézményeiben összesen 3,5 millió alkalommal vettek igénybe szolgáltatást, melyek során 579 ezer rászorult személyt láttak el. A hétköznapi igénybevételek száma ezer között mozgott. A hétvégi napokon ennél lényegesen alacsonyabb, 200 ezer alatti igénybevételt rögzítettek a szolgáltatók. A következő térképen jól látszik, hogy a vizsgált októberi napon a legmagasabb igénybevételi számok a nagyvárosokat magukba foglaló járásokban voltak. Ennek az a magyarázata, hogy a szélesebb spektrumú, nagyobb befogadóképességgel bíró intézmények elsősorban a nagyvárosokban működnek. Az igénybevételek számának megoszlása járásonként ( (fő)) Forrás: Igénybevevői Nyilvántartás, október NRSZH Igénybevevők száma

15 Mindezek mellett számos válságövezetnek számító térség is igen magas ellátási számot produkált. Az észak-borsodi Edelényi és Ózdi mellett a szabolcsszatmár-bereg megyei Mátészalkai, Fehérgyarmati, Kisvárdai, valamint a keleti határ mentén található Berettyóújfalui és Gyulai járások kliensszámai számos nagyvárosénál magasabbak. Az igénybevételek ellátási terület szerinti megoszlásában mindenhol a szociális alapellátás dominanciája figyelhető meg. Csak azokban az alacsonyabb napi forgalmú járásokban nem éri el az igénybevételek aránya az 50 %-ot, ahol nagyobb szakosított ellátó intézmények találhatók (pl.: a budapesti agglomeráció járásai vagy akár a Szentgotthárdi járás). Érdekes megfigyelni, hogy a magasabb arányú gyerekszegénység által sújtott térségekben, a gyermekjóléti alapellátásokat igénybe vevők aránya legtöbbször kisebb az országos átlaghoz képest. Gyermekeknek nyújtott szolgáltatások adatai október Az Igénybevevői Nyilvántartásban rögzített kliensek több mint ötöde 18 év alatti, a vizsgálati időszakban számuk elérte a 130 ezer főt. Arányuk (22,5 %) az ellátórendszerben 5 %-kal magasabb, mint az állandó népességen belül (17,6 %). A fiúk valamivel többen vannak (53 %), mint a lányok. A kor szerinti megoszlás sajátossága, hogy 6-tól 18 éves korig folyamatosan nő az ellátottak száma, ám a legnépesebb csoportot mégis a 3 évesek teszik ki. Az 1 és 5 éves kor között széles körben igénybe vett napközbeni ellátás egy olyan korspecifikus ellátási forma, ami a létszámadatokat jelentősen befolyásolja. A grafikonon is látható, hogy a legnagyobb ellátotti szám az utolsó bölcsődei év környékén mutatkozik. A 6. életévtől a gyermekjóléti szolgáltatásokat és a gyermekvédelmi szakellátásokat igénybevevők száma, egészen 18 éves korig folyamatosan emelkedik. -13-

16 Az ellátásokat igénybevevő 18 éven aluliak kor szerinti megoszlása főbb ellátás típusonként Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális alapellátás Szociális szakellátás Gyermekvédelmi szakellátás Aktív korúaknak nyújtott szolgáltatási adatok október Az ellátórendszer aktív korú tagjai létszámukat tekintve jelentős csoportot képviselnek, de az össznépességhez viszonyított arányuk meglehetősen csekély. A 18 évnél idősebb, de 62 évnél fiatalabb ellátottak száma 169 ezer fő, azonban a hasonló korú állandó népességen belüli arányuk csupán 2,7 %. Az igénybevevők 53 százaléka nő. -14-

17 Az aktív korú népesség csupán két és fél százaléka részesül valamilyen ellátási formában. Területi megoszlásban az arányok a 0,6 %-os budapesti 4. kerület és a 10,5 %-os Sarkadi járás értékei között mozognak. A legmagasabb értékeket a Sümegi kivételével, csak határ menti kistérségekben találunk, ezek azonban nem korlátozódnak csak a keleti és északkeleti sávra, találunk magasabb igénybevevői arányszámot az ország nyugati határszakasza mentén is (Szentgotthárdi járás). A hátrányosabb helyzetű térségekben a szociális alapellátás, ezen belül a szegénygondozás egyik legfőbb intézményének, a családsegítésnek a magasabb arányú igénybevétele növeli a 100 aktív korúra jutó ellátottak számát. Relatíve magasabb igénybevételi arányt produkálhatnak azok a térségek is, ahol a lakosságszámhoz képest viszonylag magas a zömében aktív korú ellátottakat gondozó bentlakásos (fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó) szakintézményekben lakók száma. Szociális szolgáltatást igénybevevő éves aktív korúak aránya a hasonló korú állandó népességben (%) Forrás: Igénybevevői Nyilvántartás, október NRSZH 8-11 % 6-7,9 % 4-5,9 % 2-3,9 % 0-1,9 % -15-

18 Adatok az időseknek nyújtott szociális szolgáltatásokról október Ellátórendszerünk egyik legnagyobb klienscsoportját az idősek alkotják. A vizsgált októberi héten a félmillió feletti igénybevevő 48 %-a (280 ezer fő) volt 62 éves vagy annál idősebb. Ez csaknem két és félszerese a korcsoport népességen belüli 20 %-os arányának. A szolgáltatásokat igénybevevő idősek körében a nők aránya a teljes népességben mértnél magasabb. A teljes népesség 62 év feletti korcsoportjának 61,5 %-a, az ellátottaknak pedig 70,6 %-a nő. Az igénybe vett szolgáltatások 95 %-át öt alapellátási és egy szakellátási forma tette ki. A legnépszerűbb az étkeztetés és a házi segítségnyújtás volt, ezeket az idősek otthonában végzett ellátás követte. A 62 év feletti igénybevevők száma a körükben leginkább keresett hat szolgáltatásban (fő) Idősek otthona Étkeztetés Házi Nappali ellátás Jelzőrendszeres Családsegítés segítségnyújtás időskorúak házi részére segítségnyújtás A három legkeresettebb ellátási formán kívül, még az idős nappali ellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a családsegítés ért el az összes igénybevétel 1 %-át meghaladó értéket. -16-

19

20

A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVEVŐI - 2012

A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVEVŐI - 2012 A SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVEVŐI - 2012 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2013. február Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 214. április Szociális ellátások, szociális védelmi helyzetkép a megyékben Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...2 A szociális védelmi rendszer, az igényeket

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 38/2012. (VI. 21.) TT sz. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. JÚNIUS BEVEZETÉS A Sarkad és környéke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről. 0719 2007. július

JELENTÉS. az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről. 0719 2007. július JELENTÉS az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenőrzéséről 0719 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged, 2009 41 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Készítette: Nagyné Angyal Ágnes - kistérségi ügyintéző Statisztikákat, diagramokat készítette: Lőrik Andrea kistérségi

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyűlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyermekvállalás és gyermeknevelés

Gyermekvállalás és gyermeknevelés Központi Statisztikai Hivatal Gyermekvállalás és gyermeknevelés 211. április Tartalom 1. Változó gyermekvállalási szokások... 2 A késői gyermekvállalás kockázatai... 3 A családi állapot változásának hatása...

Részletesebben

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Szociális helyzetkép Borsod Abaúj Zemplén megyéről Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként 2013. KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Lovász Brigitta 2 TARTALOM I. Szocio-demográfiai helyzet 3

Részletesebben

Bölcsődei, óvodai ellátás az Észak-Alföldön

Bölcsődei, óvodai ellátás az Észak-Alföldön 2010/64 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 64. szám 2010. június 01. Bölcsődei, óvodai ellátás az Észak-Alföldön A tartalomból 1 Bevezető 1 Történeti visszatekintés 1

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...

I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép... TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja...4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata...4 II. Helyzetkép...5 II. 1. Általános jellemzők...5 II.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008-2014 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1. A koncepció jogszabályi alapja.. 3 1.2. A koncepció célja. 4 1.3. A koncepció

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009. Készítette: Lakner Zoltán szociálpolitikus TARTALOM 1. Bevezetés...3 A koncepció célja, funkciója, feladatai...5 2. Helyzetelemzés...7

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Harminc év: csekély mennyiségi, jelentős összetételbeli változások Annak ellenére, hogy a magyarországi népszámlálások az intézetek számát a múlt század vége óta számba veszik, az

Részletesebben

Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag

Sorszám: VI. Tárgy: Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció. Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag Koncepció Gulyásné dr. Sáli Ilenrietta aljegyző (előterjesztés) Véleményező I-Iumánügyi Bizottság Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Dr.

Részletesebben

A gyermekek nappali felügyeletét, nevelését biztosító intézmények a Nyugat-Dunántúlon

A gyermekek nappali felügyeletét, nevelését biztosító intézmények a Nyugat-Dunántúlon A gyermekek nappali felügyeletét, nevelését biztosító intézmények a Nyugat-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Bevezetés... 2 A gyermekkorú népesség számának alakulása, összetétele...

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata 2011.

Jász-Nagykun-Szolnok megye. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata 2011. Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011. 2 Készítették: Dr. Györgyi Lajos Urbánné Sőregi Katalin Szerkesztő: Urbánné Sőregi Katalin 3 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2004 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1.A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Tartalomjegyzék Bevezető, avagy a forrásfejlesztésről 3 Honnan tehetünk szert forrásokra? 5 Állami források 5 Magánszemélyek 6 Egyházak 9 A kistérség belső erőforrásainak számbavétele 10 A kistérség elhelyezkedése

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.

CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye. 15 CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. (Telefon: 62/566-007 Telefax: 62/420-080 E-mail: alelnok@csongrad-megye.hu) Ügyiratszám: 1063-11/2010. Témafelelős: Makhult Zoltán Tárgy:

Részletesebben