Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.tevadmin.nrszh.hu"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Nyr.) 13/B-13/H. tartalmazzák az Igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait. Az Nyr. 15. (2) szerint Az adatszolgáltatásra jogosult február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban. Az alábbi leírás összefoglalja, hogyan történhet ezen adatok rögzítése. 2 Az adatok rögzítésének feltételei Az adatokat a címen elérhető rendszerben kell rögzíteni. A rendszerbe való belépéshez jogosultságot az Nyr. szerinti fenntartói e-képviselők és a szolgáltatói adatszolgáltató munkatársak kaphatnak az alábbiakban leírt módon: A hozzáférés előfeltétele, hogy a felhasználó (mind az e-képviselő, mind az adatszolgáltató munkatárs) rendelkezzen Ügyfélkapu belépési jogosultsággal. Az e-képviselőnek, a fenntartó előzetesen elkészített meghatalmazásával, személyesen kell az NRSZH kirendeltségein regisztráció céljából megjelennie. Bármelyik kirendeltségen megjelenhet az e- képviselő. A kirendeltségen megtörténik az e-képviselői jogosultság megadása. Nyr. szerint az e- képviselőknek január 31.-ig kell magukat regisztráltatniuk. Az e-képviselő, a regisztrációt követően, a fenntartó hatáskörébe tartozó szolgáltatók adatszolgáltató munkatársait saját maga regisztrálhatja a rendszerben. Az e-képviselő maga is lehet adatszolgáltató munkatárs, de ezt rögzítenie kell a rendszerben. 1

2 3 Az adatrögzítés módja és határideje Jogosultság megadását követően kétféle tevékenységet kell elvégezni: 1. először ún. kezdeti adatfeltöltést kell elvégezni, 2. majd folyamatosan kell adatot szolgáltatni. 3.1 Kezdeti adatfeltöltés A kezdeti adatfeltöltést február 1. és február 29. között kell elvégezni. A kezdeti adatfeltöltés azon ellátottakra és ellátást megalapozó igénylések (megállapodások/határozatok) adataira terjed ki, amelyek március 1.-én várhatóan a szolgáltatótól ellátást vesznek igénybe. A kezdeti adatfeltöltésnek két módja van: - Előzetesen az adatokat egy megadott Microsoft Excel táblába kell rögzíteni és onnan az adatszolgáltató munkatárs be tudja tölteni a rendszerbe. - Az adatszolgáltató munkatárs a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről (KENYSZI) informatikai rendszer felületén manuálisan rögzíti az adatokat. Ez a dokumentáció a kezdeti, MS Excel tábla segítségével történő adatbetöltés leírását tartalmazza. 3.2 Rendszeres adatszolgáltatás A kezdeti adatfeltöltést követően március 1-től az Nyr.-ben szabályozott módon folyamatosan (jellemzően az információ ismertté válását követő munkanap 24 óráig) rögzíteni kell az igénybevevők és az igénybevételi adatokat. A rendszeres adatszolgáltatásra kétféle lehetőség nyílik: - A szoftver funkcióit használva (manuális) adatrögzítéssel. - Az intézmény (szolgáltató) saját rendszeréből automatikus interfészen keresztül. A rendszeres adatszolgáltatás részlet kérdéseit ez a dokumentáció nem tárgyalja. 4 A rendszerben kezelt adatstruktúra, rendszerkapcsolatok Az adatszolgáltatás a Regiszteren alapul. A szolgáltatókat a Regiszterben kezelt ágazati azonosítóval azonosítjuk a rendszerben. A rendszerben csak arra a szolgáltatásra/ellátásra vonatkozóan lehet adatokat szolgáltatni, amelyekre működési engedéllyel rendelkezik a szolgáltató és az a Regiszterben (mind aktív szolgáltatás) megtalálható. Nem minden szolgáltatás/ellátástípusra kell adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásba bevont szolgáltatás/ellátástípusok körét a leírás melléklete tartalmazza. A rendszer három adatkört kezel: ellátottak adatai (ügyféltörzs) 2

3 igénybevétel adatai (megállapodás/határozat alapján rögzített) napi igénybevétel tényének adatai 4.1 Ügyféltörzs (Nyr. 13/E. ) Az ügyféltörzs egy országos nyilvántartás, amelyben minden ellátott egyszer szerepel, akkor is, ha több szolgáltató nyújt neki szolgáltatást/ellátást. A rendszer ügyféltörzse kezeli az ügyfél először betöltött adatait. A TAJ rendszertől és a Személyadatés Lakcímnyilvántartástól származó adatok alapján a személyi adatok változását a rendszer automatikusan követni fogja. Az egyes igénybevételekhez kapcsolódóan a rendszer külön kezeli az ügyfél adatait, azaz a rendszer ismeri az ügyfél aktuális adatait és az igénybevételhez megadott adatait is. (Az ügyfelek azonosítása a TAJ számon alapul.) 4.2 Az igénybevétel adatai (Nyr. 13/E. ) Az igénybevételt az ellátott és a szolgáltató között létrejövő szolgáltatási/ellátási jogviszony alapján kell megadni. Ennek két alapiratára: megállapodás és határozat, illetve az ezek alapján rögzített adatokra épül a rendszer. Az alábbiakban leírt módon a megállapodás és határozat eltérő adatait kell megadni a rendszerben. Az Nyr.-ben leírt módon mind az ügyfelek, mind az igénybevétel adatainak változását be kell jelenteni. 4.3 A napi igénybevétel ténye (Nyr. 13/F. ) A megadott igénybevételek vonatkozásában a napi igénybevétel tényét rögzíteni kell. A kezdeti adatok megadása nem terjed ki a napi igénybevétel tényének rögzítésére. A kezdeti adatok megadását követően től kell a napi igénybevételi adatokat megadni. Ennek megfelelően az MS excel táblában napi igénybevételre vonatkozó információkat nem lehet megadni. Ez a leírás nem terjed ki a napi igénybevétel tényének rögzítési módjára. 5 A betöltéshez használatos MS excel tábla szerkezete A betöltéshez használható excel tábla négy munkalapból áll: Ügyfél Határozat Validáció (ellenőrzési szabályok) 3

4 Az Ügyfél munkalap az ügyféltörzsbe betöltendő adatok megadására szolgál. A munkalapon abban az esetben kell megadni az ügyfél és a szolgáltató közötti jogviszony adatait, ha az nem határozaton alapul. Azokat az igénybevételi adatokat (megállapodásokat) kell itt megadni, amelyek alapján a szolgáltató én várhatóan szolgáltatni fog illetve ellátást fog nyújtani. A Határozat munkalapon azon határozatok adatait kell megadni, amelyek alapján a szolgáltató én várhatóan szolgáltatni fog, illetve ellátást fog nyújtani. A Validáció munkalapon az egyes munkalapok oszlopaihoz kapcsolódó ellenőrzési szabályokhoz használt felsorolásokat foglaltuk össze. Felhívjuk a figyelmet, hogy az excel táblában egy ügyfél személyi adatait egyszer kell/lehet megadni az Ügyfél munkalapon. A és Határozat munkalapon a TAJ számmal kell hivatkozni az ügyfélre. Az így megadott ügyfél személyi adatai az Ügyfél munkalapon kell, hogy szerepeljenek, azaz minden olyan TAJ számnak szerepelnie kell az Ügyfél munkalapon, amely a /Határozat munkalapokon szerepel. A /Határozat munkalapon a szolgáltatásnyújtás helyére az ágazati azonosítóval kell hivatkozni. A betöltést végző adatszolgáltató munkatársnak rendelkezni kell azzal a jogosultsággal, hogy az adott ágazati azonosítóval rendelkező ellátásnyújtási hely vonatkozásában adatokat szolgáltasson. A jogosultságának ki kell terjednie minden olyan szolgáltatás/ellátástípusra, amely szerepel a betöltendő MS excel táblában. Ha a betöltést végző adatszolgáltató munkatárs nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, akkor az érintett /Határozat munkalapon szereplő adatokat a rendszer nem tölti be. 5.1 Az Ügyfél munkalap adatai Az Ügyfél munkalapon azokat az igénybevevőket kell megadni, amelyekre vonatkozóan határozatot vagy megállapodást kell rögzíteni. Csak TAJ számmal rendelkező igénybevevőket lehet rögzíteni a rendszerbe, a TAJ számmal nem rendelkező igénybevevők megállapodásait / határozatait manuálisan, a KENYSZI funkcióin keresztül kell a rendszerben rögzíteni. A munkalapon meg kell adni az igénybevevő (ügyfél) alábbi adatait: A. Taj szám B. Igénybevevő családi neve C. Igénybevevő utóneve D. Születési családi név 4

5 E. Születéskori utónév F. Születési hely G. Születési idő H. Anyja születési családi neve I. Anyja születési utóneve J. Igénybevevő neme K. Igénybevevő állampolgársága L. Állampolgársági jogállás M. Igénybevevő lakóhelye nem rendelkezik vele N. Igénybevevő lakóhelye Irányítószám O. Igénybevevő lakóhelye Település P. Igénybevevő lakóhelye Közterület neve Q. Igénybevevő lakóhelye Közterület jellege R. Igénybevevő lakóhelye Házszám S. Igénybevevő tartózkodási helye nem rendelkezik vele T. Igénybevevő tartózkodási helye Irányítószám U. Igénybevevő tartózkodási helye Település V. Igénybevevő tartózkodási helye Közterület neve W. Igénybevevő tartózkodási helye Közterület jellege X. Igénybevevő tartózkodási helye Házszám Az excel táblázat tartalmazza, hogy mely adatok megadása kötelező. A fenti adatelemek közül az alábbiak megadása kötelező: Taj szám Igénybevevő családi neve Igénybevevő utóneve Születési családi név Születési utónév Születési hely Születési idő Anyja születési családi neve Anyja születési utóneve Igénybevevő állampolgársága Állampolgársági jogállás Igénybevevő lakóhelye 1 Igénybevevő tartózkodási helye 2 1 A cím megadás szabályait lásd a címelemek leírásánál. 2 A cím megadás szabályait lásd a címelemek leírásánál. 5

6 Amennyiben a két külön állományban azonos TAJ számmal szerepel igénybevevő, de az igénybevevők adatai eltérnek, a program az adott ügyfél adatait a megállapodáshoz/határozathoz kapcsolódóan tárolja a rendszerben. Egy állományban egy ügyfél adatát egyszer kell és lehet megadni, ha ugyanaz a TAJ szám többször szerepel egy állományban, akkor a program az első ügyfél adatokat tölti be a rendszerbe, a második adathalmazt figyelmen kívül hagyja. Amennyiben egy igénybevevő megállapodásait/határozatait a felhasználó több állományban szeretné feltölteni, akkor az összes állományban meg kell adni az ügyfél adatait az Ügyfél munkalapon. Ha egy oszlopban egy listából kiválasztható értékek adhatóak meg, akkor a listát tartalmazza a Validáció -s munkalap és az adott oszlop mezőihez egy legördülő lista érhető el, ahonnan azok kiválaszthatóak. Az egyes mezők (oszlopok) kitöltésének szabályai az alábbiak: TAJ szám A TAJ szám formátumát az excel ellenőrzi: csak számot tartalmazó értéket lehet beírni és csak 9 hosszú számot. A szám beírásakor nem lehet szóközt tenni. A későbbiekben a és a Határozat munkakalapon csak az ezen a munkalapon szereplő TAJ számú ügyfeleket lehet berögzíteni Igénybevevő családi neve és az igénybevevő utóneve A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfélnek több utóneve van, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Születési családi név és Születési utónév A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfél születési nevében több utónév szerepel, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Születési hely A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a születési helyet. 6

7 5.1.5 Születési idő A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a születési időt. Érvényes 120 évnél nem régebbi dátumot kell megadni. Abban az esetben, ha a határozat fülön gyermekre vagy fiatal felnőttre vonatkozóan ad meg határozat adatot, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy a határozat kelte és a születési idő közti különbség 25 évnél kisebb legyen Anyja születési családi neve és Anyja születési utóneve A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfél anyja születési nevében több utónév szerepel, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Igénybevevő neme Az igénybevevő nemét nem kötelező kitölteni. Az Szt. hatálya alá tartozó ellátottak esetén nem kell, a Gyvt. hatálya alá tartozó ellátottak esetén kötelező megadni. A Validáció munkalap R oszlopában szereplő módon kell megadni. Megadható értékek férfi vagy nő Igénybevevő állampolgársága A Validáció munkalap N oszlopában szereplő állampolgárságok valamelyike adható meg. Az N oszlopban szereplőkkel teljesen egyező értékek adhatóak meg Állampolgársági jogállás Magyar állampolgárság esetén Magyarországon élő magyar állampolgár jogállást kell megadni. A többi állampolgárság esetén is kötelező a mező kitöltése és nem lehet Magyarországon élő magyar állampolgár jogcímet megadni. A Validáció munkalap P oszlopában szereplő állampolgárságok valamelyike adható meg. A P oszlopban szereplőkkel teljesen egyező értékek adhatóak meg Igénybevevő Lakóhelye és Igénybevevő Tartózkodási helye Lakóhely illetve tartózkodási helyként csak magyar címadatok adhatóak meg. Mind a lakóhely, mind a tartózkodási hely adatok az alábbi 6 mezőre bontva adhatóak meg:nem rendelkezik vele Irányítószám Település Közterület neve Közterület jellege 7

8 Házszám Vagy egy X -et kell tenni a nem rendelkezik vele oszlopba, vagy ki kell tölteni a másik 5 mezőt. Az excel táblában nincs irányítószámok érvényesség ellenőrzés és nincs irányítószám-település kapcsolat ellenőrzés; a betöltés során azonban igen. Az irányítószám mezőbe 4 számjegyet adjon meg! Szintén nincs közterület neve és jellege ellenőrzés az excel táblában, de a betöltésnél a közterület jelleget ellenőrizzük. A házszám mezőben meg kell adni a címben szereplő házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó adatokat ha azok a címnek részét képezik. Amennyiben a cím helyrajzi számmal meghatározott, akkor a házszám mezőben kell azt megadni. A címek megadásában szokásos karakterek (számok, betűk, kötőjelek, pontok stb.) használhatóak. Tehát a házszám mező nem csak numerikus adatokat tartalmazhat. 5.2 munkalap adatai A munkalapon az alábbi oszlopok szerepelnek: A. Taj szám B. Székhely/telephely ágazati azonosítója C. Szolgáltatás/ellátástípusa D. Szolgáltató tevékenység típust ad meg E. Szolgáltató tevékenység típusa F. Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete G. Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége H. Határozatlan idejű Kötelező mezők: Taj szám Székhely/telephely ágazati azonosítója Szolgáltatás/ellátástípusa Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete Vagy a szolgáltatás/ellátás nyújtás vége adatot vagy a Határozatlan idejű adatot kell megadni. Ha a Normatívát befolyásoló adat mezőt kitölti, akkor a Normatívát befolyásoló adatot ad meg mezőbe tegyen egy X -et. A és Határozat munkalapon legfeljebb egy olyan sor szerepelhet, amelyben a TAJ szám+székhely/telephely ágazati azonosítója+ Szolgáltatás/ellátástípusa azonos. Tehát egy szolgáltatásnyújtási helynek egy ügyféllel egy szolgáltatástípusra vonatkozóan legfeljebb egy 8

9 megállapodása vagy határozata lehet a betöltés során annak feltételeként én ez alapján jelentik az ő szolgáltatás igénybevételét Taj szám A TAJ szám oszlopba csak olyan TAJ számot adjon meg, amelyik szerepel Ügyfél munkalap TAJ szám oszlopában is Székhely/telephely ágazati azonosítója A 16 jegyű ágazati azonosítót adja meg. A megadott adat első és kilencedik pozíciója egy S betűt tartalmaz, a többi pozíciója pedig számjegyet (a mező szerkezete: SNNNNNNNSNNNNNNN, ahol az N helyére 0-9 számjegyek írhatóak). Csak olyan ágazati azonosító adható meg, amely szerepel a Regiszterben és aktív állapotú Szolgáltatás/ellátástípusa, Szolgáltató tevékenység típust ad meg és Szolgáltató tevékenység típusa Az Szmr. és Gymr. szerint a működési engedélyekben feltüntethető a Regiszterben rögzíthető szolgáltatás/ellátástípusok közül adhat egyet meg. Ezek közül is csak olyat adhat meg, amelyre az Nyr. szerint adatot kell szolgáltatni. Ezek listája a leírás mellékletében szereplő táblázatban található. A szolgáltatásokat karakterhelyesen az ott szereplő megnevezésekkel adja meg. Az MS excel tábla megfelelő soraihoz legördülő menü tartozik, ahonnan kiválaszthatja a megfelelő szolgáltatást. A normatív finanszírozású ellátások/szolgáltatások esetén a normatíva a működési engedélyben nem rögzített további tényezőktől is függ (pl.: Idősek otthona esetén más normatív finanszírozás kapcsolódik a demens betegekhez illetve az ún. emelt szintű szolgáltatáshoz). Ha ilyen normatív finanszírozást befolyásoló adatot kíván megadni, akkor tegyen egy X -et a Normatívát befolyásoló adatot ad meg oszlopba és a Normatívát befolyásoló adat oszlopban adja meg a megfelelő besorolást. Azt, hogy mely ellátások/szolgáltatások esetén milyen adatot adhat meg, a leírás mellékletében szereplő táblázatban találja meg. Kérjük az ott szereplő kifejezéseket karakter helyesen adja meg Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete, Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége és Határozatlan idejű Minden igénybevett szolgáltatás/ellátás esetén meg kell adni, hogy mi az igénybevétel kezdeti dátuma. A kezdeti dátumnak egy valós 10 éven belüli dátumnak kell lenni. Ha ismert, akkor csak február 29-ig a szolgáltatás igénybevételt előre is meg lehet adni, azaz jövőbeli dátum is lehet a szolgáltatás kezdete. A szolgáltatás kezdete előtti kell, hogy legyen, mivel a betöltő programmal a én fennálló jogviszonyokat lehet betölteni. Abban az esetben, ha a szolgáltatás/ellátás nyújtás határozatlan időre szól, akkor a Határozatlan idejű oszlopba kérjük tegyen egy X -et. Amennyiben határozott időre szol, akkor a Szolgáltatás/ellátás nyújtás vége oszlopba adja meg a megfelelő dátumot. 9

10 A Szolgáltatás/ellátásnyújtás vége valós dátum lehet, amely nem lehet kisebb a Szolgáltatás/ellátás nyújtás oszlopba írt dátumnál. Vagy a Határozatlan idejű vagy a Szolgáltatás/ellátásnyújtás vége adatot meg kell adni. 5.3 Határozat adatai A szolgáltatás/ellátás nyújtás alapulhat hatósági határozaton. Ilyenkor az alábbi adatokat kell megadni: A. Taj szám B. Székhely/telephely ágazati azonosítója C. Szolgáltatás/ellátástípusa D. Szolgáltató tevékenység típusa adatot ad meg E. Szolgáltató tevékenység típusa F. Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete G. Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége H. Határozatlan idejű I. Határozatot hozó szerv neve J. Határozat száma K. Határozat kelte L. Határozat jogerőre emelkedésének dátuma M. Hatósági döntés jellege N. Nevelőszülő neve O. Nevelőszülő címe P. TEGYESZ (megye megnevezése) Q. Gyermek /fiatal felnőtt R. Gyermek ellátási szükséglete S. Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése T. Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása U. Utógondozói ellátás elrendelésének oka Az A.-H. oszlop megegyezik a munkalap kapcsán leírtakkal, arra az előző szakaszban leírtakat kell alkalmazni. A határozatok kapcsán kezelt további adatok közül kötelezőek az alábbiak: Határozatot hozó szerv neve Határozat száma Határozat kelte Határozat jogerőre emelkedésének dátuma Hatósági döntés jellege Gyermek /fiatal felnőtt 10

11 Amennyiben a határozatban szerepel, akkor meg kell adni az alábbi adatokat is: Nevelőszülő neve Nevelőszülő címe TEGYESZ (megye megnevezése) Gyermek ellátási szükséglete Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Utógondozói ellátás elrendelésének oka Határozatot hozó szerv neve A határozatot kiadmányozó szerv nevét kell megadni. A mező szabadszöveges ellenőrzést nem tartalmaz, kitöltése kötelező Határozat száma A határozaton feltüntetett azonosítót (határozatszám vagy iktatószám) kell megadni. A mező szabadszöveges ellenőrzést nem tartalmaz, kitöltése kötelező Határozat kelte A határozat kiadmányozásának keltét kell megadni. Valós 10 évnél nem régebbi múltbeli dátumot kell megadni. A mező kitöltése kötelező Határozat jogerőre emelkedésének dátuma A határozatban szereplő, a határozat jogerőre emelkedésének dátumát kell megadni. Valós 10 évnél nem régebbi dátumot kell megadni. A dátum lehet jövőbeli is. A mező kitöltése kötelező Hatósági döntés jellege A határozat jellegét kell megadni, ennek lehetséges értékei: ideiglenes hatályú elhelyezés átmeneti nevelésbe vétel tartós nevelésbe vétel utógondozói ellátás elrendelése utógondozás elrendelése A mező kitöltése kötelező Nevelőszülő neve és Nevelőszülő címe Abban az esetben, ha a határozat tartalmazza meg kell adni a nevelőszülő nevét és címét. A nevet és címet két mezőre bontva, de további tagolás nélkül kell megadni. A mezőt az alábbi szolgáltatások esetén kell kitölteni: Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülő Utógondozói ellátás - Nevelőszülő 11

12 Más szolgáltatások esetén kitölteni nem kell TEGYESZ (megye megnevezése) A határozatok esetén a gyermekek/fiatal felnőttek valamely területi szakszolgálat (TEGYESZ) hatáskörébe tartoznak. Itt azt kell megadni, hogy melyik területi szakszolgálat illetékes a gyermek/fiatal felnőtt vonatkozásában. Mivel minden megyében van TEGYESZ, ezért a megyét kell megadni. A megyéket a legördülő menüből is ki lehet választani. Az alábbi megye megnevezésekre lehet hivatkozni (Kérjük, karakterhelyesen hivatkozzon rá!): 01 Budapest 02 Baranya megye 03 Bács-Kiskun megye 04 Békés megye 05 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06 Csongrád megye 07 Fejér megye 08 Győr-Moson-Sopron megye 09 Hajdú-Bihar megye 10 Heves megye 11 Komárom-Esztergom megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16 Jász-Nagykun-Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 19 Veszprém megye 20 Zala megye Gyermek /fiatal felnőtt Ebben az oszlopban azt adja meg, hogy a határozat gyermek, fiatal felnőtt vagy felnőtt ellátását írja elő. A legördülő menüből is választhat, az oszlopba szereplő értékek: gyermek fiatal felnőtt felnőtt Attól függően, hogy mely opciót választja ki más-más mezők kitöltése lehetséges illetve kötelező. Az alábbi táblázat tartalmazza az összefüggéseket (K: kötelező, N: nem kitölthető, O: opcionális): Mező neve Gyermek Fiatal felnőtt Felnőtt Taj szám K K K 12

13 Mező neve Gyermek Fiatal felnőtt Felnőtt Székhely/telephely ágazati K K K azonosítója Szolgáltatás/ellátástípusa K K K Szolgáltató tevékenység típusa K K K adatot ad meg Szolgáltató tevékenység típusa O O O Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete K K K Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége O O O Határozatlan idejű O O O Határozatot hozó szerv neve K K K Határozat száma K K K Határozat kelte K K K Határozat jogerőre emelkedésének dátuma O O O Hatósági döntés jellege K K O Nevelőszülő neve O O N Nevelőszülő címe O O N TEGYESZ (megye megnevezése) O O N Gyermek /fiatal felnőtt K K K Gyermek ellátási szükséglete K N N Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Utógondozói ellátás elrendelésének oka K N N N K N N K N Gyermek ellátási szükséglete Amennyiben a határozat gyermekre vonatkozik, akkor kötelező megadni a gyermek ellátási szükségletét. Az alábbi értékek valamelyikét adja meg: átlagos különleges speciális 13

14 Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Amennyiben a határozat nevelőszülőnél történő elhelyezést ír elő, akkor meg kell adni a Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése oszlop adatát is, lehetséges értéke: nevelőszülő hivatásos nevelőszülő speciális hivatásos nevelőszülő különleges hivatásos nevelőszülő Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Ha fiatal felnőtt utógondozói ellátás keretében kap ellátást, akkor meg kell adni a Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása adatait, ennek lehetséges értékei: nevelőszülő hivatásos nevelőszülő speciális hivatásos nevelőszülő különleges hivatásos nevelőszülő Utógondozói ellátás elrendelésének oka Ha fiatal felnőtt utógondozói ellátás kap, akkor meg kell adni, a határozatban szereplő Utógondozói ellátás elrendelésének oka -t, ez a következő lehet: létfenntartási ok tanulmányok szociális intézményre vár 5.4 Betöltés lépései Első lépésben az állományt le kell menteni a felhasználó számítógépére, az állomány nevének megváltoztatása nélkül. Ezt követően fel kell tölteni az űrlapot adatokkal. A programban lévő "adatbetöltés" menüpontot el kell indítani, majd ott felhasználó számítógépén lévő betöltendő állományt ki kell választani. A program az állomány betöltését végrehajtja, a sikeres és a sikertelen ügyfél és megállapodás, határozatbetöltést a végén visszajelzi a felhasználó részére. A sikertelen eseteket következő körben lehet megpróbálni betölteni. A betöltés párhuzamosítható, de kérjük figyeljenek arra, hogy megállapodás / határozat csak az egyik állományban szerepeljen. Adatokat több körben is be lehet tölteni. 14

15 A már betöltött ügyfél, megállapodás vagy határozat adatait a program funkcióin keresztül lehet módosítani, a betöltő programmal a betöltött adat módosítása (felülírása) nem lehetséges. 6 További információk Minden munkalapon szerepel fejléc, kérjük, hogy azt ne töröljék. A munkalapokon a fejléc felett szerepel, hogy az adott mező kitöltése kötelező-e vagy sem. Kérjük, ezeket az adatokat se töröljék. Az adatok felvitelét kérjük, hogy a 3. sorban kezdjék, az első két sorban szereplő ügyfél / megállapodás / határozat adatot (azaz a fejlécre szánt részt) a program nem veszi figyelembe. 15

16 7 Melléklet: A szolgáltatás/ellátástípusok felsorolása és kapcsolata a normatív finanszírozással Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Átmeneti lakásotthon Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek átmeneti otthona Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Önálló helyettes szülői ellátás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Napi jelenlét 16

17 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközi Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközihálózat Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Hetes bölcsőde Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat Egyéb keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Önálló gyermekjóléti szolgáltató Egyéb keretébe tartozó szakellátások keretébe tartozó szakellátások keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Gyermekotthon Otthont nyújtó ellátás - Különleges gyermekotthon Otthont nyújtó ellátás - Lakásotthon 17

18 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Nevelőszülő keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Speciális gyermekotthon keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Külső férőhely keretébe tartozó szakellátások Otthonteremtési támogatást követő utógondozás Otthonteremtési támogatást követő utógondozás keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Gyermekotthon 18

19 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Külső férőhely keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Nevelőszülő keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozó otthon Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Hajléktalanok otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Idősek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Pszichiátriai betegek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Szenvedélybetegek otthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Fogyatékos személyek gondozóházának 19

20 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Hajléktalan személyek átmeneti szálláshelyének Napi jelenlét Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Időskorúak gondozóházának Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Éjjeli menedékhely Férőhely Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Szenvedélybetegek átmeneti otthonának Egyéb szociális intézmények Egyéb szociális intézmények Lakóotthon Fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona Lakóotthon Fogyatékos személyek lakóotthona Lakóotthon Pszichiátriai betegek lakóotthona 20

21 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja Lakóotthon Szenvedélybetegek lakóotthona Rehabilitációs intézmény Fogyatékos személyek rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Hajléktalanok rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének alapellátás Családsegítés Családsegítés Egyéb alapellátás Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Napi jelenlét alapellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapellátás Közösségi ellátások alapellátás Közösségi ellátások alapellátás Nappali ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Demens személyek nappali ellátása Feladatmutató Feladatmutató Feladatmutató Napi jelenlét Fogyatékos személyek nappali alapellátás Nappali ellátások ellátás Napi jelenlét alapellátás Nappali ellátások Idősek klubja Napi jelenlét 21

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv XIV. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Felhasználói kézikönyv XII. számú melléklet 2015. 03. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Rendszeres szociális segély RSZS

Rendszeres szociális segély RSZS Rendszeres szociális segély RSZS Felhasználói kézikönyv II. számú melléklet 2014. 03. 28. Tartalomjegyzék 1 Új Rendszeres szociális segély felvitele... 4 1.1 Új ellátás indítása... 4 1.2 Adatlap felvitele...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Felhasználói kézikönyv 2014. 03. 28. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2013.12.14. v.01 2014.03.28 v.02 Új funkciók: migrációs

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK I. ÖNKORMÁNYZATI PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK Adatforrás: MÁK Területi Igazgatóság, Győr: Az egyes szociális pénzbeli ellátások igénylését célzó dokumentumok Az adatbázis tartalma: A MÁK

Részletesebben