Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.tevadmin.nrszh.hu"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Nyr.) 13/B-13/H. tartalmazzák az Igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait. Az Nyr. 15. (2) szerint Az adatszolgáltatásra jogosult február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban. Az alábbi leírás összefoglalja, hogyan történhet ezen adatok rögzítése. 2 Az adatok rögzítésének feltételei Az adatokat a címen elérhető rendszerben kell rögzíteni. A rendszerbe való belépéshez jogosultságot az Nyr. szerinti fenntartói e-képviselők és a szolgáltatói adatszolgáltató munkatársak kaphatnak az alábbiakban leírt módon: A hozzáférés előfeltétele, hogy a felhasználó (mind az e-képviselő, mind az adatszolgáltató munkatárs) rendelkezzen Ügyfélkapu belépési jogosultsággal. Az e-képviselőnek, a fenntartó előzetesen elkészített meghatalmazásával, személyesen kell az NRSZH kirendeltségein regisztráció céljából megjelennie. Bármelyik kirendeltségen megjelenhet az e- képviselő. A kirendeltségen megtörténik az e-képviselői jogosultság megadása. Nyr. szerint az e- képviselőknek január 31.-ig kell magukat regisztráltatniuk. Az e-képviselő, a regisztrációt követően, a fenntartó hatáskörébe tartozó szolgáltatók adatszolgáltató munkatársait saját maga regisztrálhatja a rendszerben. Az e-képviselő maga is lehet adatszolgáltató munkatárs, de ezt rögzítenie kell a rendszerben. 1

2 3 Az adatrögzítés módja és határideje Jogosultság megadását követően kétféle tevékenységet kell elvégezni: 1. először ún. kezdeti adatfeltöltést kell elvégezni, 2. majd folyamatosan kell adatot szolgáltatni. 3.1 Kezdeti adatfeltöltés A kezdeti adatfeltöltést február 1. és február 29. között kell elvégezni. A kezdeti adatfeltöltés azon ellátottakra és ellátást megalapozó igénylések (megállapodások/határozatok) adataira terjed ki, amelyek március 1.-én várhatóan a szolgáltatótól ellátást vesznek igénybe. A kezdeti adatfeltöltésnek két módja van: - Előzetesen az adatokat egy megadott Microsoft Excel táblába kell rögzíteni és onnan az adatszolgáltató munkatárs be tudja tölteni a rendszerbe. - Az adatszolgáltató munkatárs a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről (KENYSZI) informatikai rendszer felületén manuálisan rögzíti az adatokat. Ez a dokumentáció a kezdeti, MS Excel tábla segítségével történő adatbetöltés leírását tartalmazza. 3.2 Rendszeres adatszolgáltatás A kezdeti adatfeltöltést követően március 1-től az Nyr.-ben szabályozott módon folyamatosan (jellemzően az információ ismertté válását követő munkanap 24 óráig) rögzíteni kell az igénybevevők és az igénybevételi adatokat. A rendszeres adatszolgáltatásra kétféle lehetőség nyílik: - A szoftver funkcióit használva (manuális) adatrögzítéssel. - Az intézmény (szolgáltató) saját rendszeréből automatikus interfészen keresztül. A rendszeres adatszolgáltatás részlet kérdéseit ez a dokumentáció nem tárgyalja. 4 A rendszerben kezelt adatstruktúra, rendszerkapcsolatok Az adatszolgáltatás a Regiszteren alapul. A szolgáltatókat a Regiszterben kezelt ágazati azonosítóval azonosítjuk a rendszerben. A rendszerben csak arra a szolgáltatásra/ellátásra vonatkozóan lehet adatokat szolgáltatni, amelyekre működési engedéllyel rendelkezik a szolgáltató és az a Regiszterben (mind aktív szolgáltatás) megtalálható. Nem minden szolgáltatás/ellátástípusra kell adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásba bevont szolgáltatás/ellátástípusok körét a leírás melléklete tartalmazza. A rendszer három adatkört kezel: ellátottak adatai (ügyféltörzs) 2

3 igénybevétel adatai (megállapodás/határozat alapján rögzített) napi igénybevétel tényének adatai 4.1 Ügyféltörzs (Nyr. 13/E. ) Az ügyféltörzs egy országos nyilvántartás, amelyben minden ellátott egyszer szerepel, akkor is, ha több szolgáltató nyújt neki szolgáltatást/ellátást. A rendszer ügyféltörzse kezeli az ügyfél először betöltött adatait. A TAJ rendszertől és a Személyadatés Lakcímnyilvántartástól származó adatok alapján a személyi adatok változását a rendszer automatikusan követni fogja. Az egyes igénybevételekhez kapcsolódóan a rendszer külön kezeli az ügyfél adatait, azaz a rendszer ismeri az ügyfél aktuális adatait és az igénybevételhez megadott adatait is. (Az ügyfelek azonosítása a TAJ számon alapul.) 4.2 Az igénybevétel adatai (Nyr. 13/E. ) Az igénybevételt az ellátott és a szolgáltató között létrejövő szolgáltatási/ellátási jogviszony alapján kell megadni. Ennek két alapiratára: megállapodás és határozat, illetve az ezek alapján rögzített adatokra épül a rendszer. Az alábbiakban leírt módon a megállapodás és határozat eltérő adatait kell megadni a rendszerben. Az Nyr.-ben leírt módon mind az ügyfelek, mind az igénybevétel adatainak változását be kell jelenteni. 4.3 A napi igénybevétel ténye (Nyr. 13/F. ) A megadott igénybevételek vonatkozásában a napi igénybevétel tényét rögzíteni kell. A kezdeti adatok megadása nem terjed ki a napi igénybevétel tényének rögzítésére. A kezdeti adatok megadását követően től kell a napi igénybevételi adatokat megadni. Ennek megfelelően az MS excel táblában napi igénybevételre vonatkozó információkat nem lehet megadni. Ez a leírás nem terjed ki a napi igénybevétel tényének rögzítési módjára. 5 A betöltéshez használatos MS excel tábla szerkezete A betöltéshez használható excel tábla négy munkalapból áll: Ügyfél Határozat Validáció (ellenőrzési szabályok) 3

4 Az Ügyfél munkalap az ügyféltörzsbe betöltendő adatok megadására szolgál. A munkalapon abban az esetben kell megadni az ügyfél és a szolgáltató közötti jogviszony adatait, ha az nem határozaton alapul. Azokat az igénybevételi adatokat (megállapodásokat) kell itt megadni, amelyek alapján a szolgáltató én várhatóan szolgáltatni fog illetve ellátást fog nyújtani. A Határozat munkalapon azon határozatok adatait kell megadni, amelyek alapján a szolgáltató én várhatóan szolgáltatni fog, illetve ellátást fog nyújtani. A Validáció munkalapon az egyes munkalapok oszlopaihoz kapcsolódó ellenőrzési szabályokhoz használt felsorolásokat foglaltuk össze. Felhívjuk a figyelmet, hogy az excel táblában egy ügyfél személyi adatait egyszer kell/lehet megadni az Ügyfél munkalapon. A és Határozat munkalapon a TAJ számmal kell hivatkozni az ügyfélre. Az így megadott ügyfél személyi adatai az Ügyfél munkalapon kell, hogy szerepeljenek, azaz minden olyan TAJ számnak szerepelnie kell az Ügyfél munkalapon, amely a /Határozat munkalapokon szerepel. A /Határozat munkalapon a szolgáltatásnyújtás helyére az ágazati azonosítóval kell hivatkozni. A betöltést végző adatszolgáltató munkatársnak rendelkezni kell azzal a jogosultsággal, hogy az adott ágazati azonosítóval rendelkező ellátásnyújtási hely vonatkozásában adatokat szolgáltasson. A jogosultságának ki kell terjednie minden olyan szolgáltatás/ellátástípusra, amely szerepel a betöltendő MS excel táblában. Ha a betöltést végző adatszolgáltató munkatárs nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, akkor az érintett /Határozat munkalapon szereplő adatokat a rendszer nem tölti be. 5.1 Az Ügyfél munkalap adatai Az Ügyfél munkalapon azokat az igénybevevőket kell megadni, amelyekre vonatkozóan határozatot vagy megállapodást kell rögzíteni. Csak TAJ számmal rendelkező igénybevevőket lehet rögzíteni a rendszerbe, a TAJ számmal nem rendelkező igénybevevők megállapodásait / határozatait manuálisan, a KENYSZI funkcióin keresztül kell a rendszerben rögzíteni. A munkalapon meg kell adni az igénybevevő (ügyfél) alábbi adatait: A. Taj szám B. Igénybevevő családi neve C. Igénybevevő utóneve D. Születési családi név 4

5 E. Születéskori utónév F. Születési hely G. Születési idő H. Anyja születési családi neve I. Anyja születési utóneve J. Igénybevevő neme K. Igénybevevő állampolgársága L. Állampolgársági jogállás M. Igénybevevő lakóhelye nem rendelkezik vele N. Igénybevevő lakóhelye Irányítószám O. Igénybevevő lakóhelye Település P. Igénybevevő lakóhelye Közterület neve Q. Igénybevevő lakóhelye Közterület jellege R. Igénybevevő lakóhelye Házszám S. Igénybevevő tartózkodási helye nem rendelkezik vele T. Igénybevevő tartózkodási helye Irányítószám U. Igénybevevő tartózkodási helye Település V. Igénybevevő tartózkodási helye Közterület neve W. Igénybevevő tartózkodási helye Közterület jellege X. Igénybevevő tartózkodási helye Házszám Az excel táblázat tartalmazza, hogy mely adatok megadása kötelező. A fenti adatelemek közül az alábbiak megadása kötelező: Taj szám Igénybevevő családi neve Igénybevevő utóneve Születési családi név Születési utónév Születési hely Születési idő Anyja születési családi neve Anyja születési utóneve Igénybevevő állampolgársága Állampolgársági jogállás Igénybevevő lakóhelye 1 Igénybevevő tartózkodási helye 2 1 A cím megadás szabályait lásd a címelemek leírásánál. 2 A cím megadás szabályait lásd a címelemek leírásánál. 5

6 Amennyiben a két külön állományban azonos TAJ számmal szerepel igénybevevő, de az igénybevevők adatai eltérnek, a program az adott ügyfél adatait a megállapodáshoz/határozathoz kapcsolódóan tárolja a rendszerben. Egy állományban egy ügyfél adatát egyszer kell és lehet megadni, ha ugyanaz a TAJ szám többször szerepel egy állományban, akkor a program az első ügyfél adatokat tölti be a rendszerbe, a második adathalmazt figyelmen kívül hagyja. Amennyiben egy igénybevevő megállapodásait/határozatait a felhasználó több állományban szeretné feltölteni, akkor az összes állományban meg kell adni az ügyfél adatait az Ügyfél munkalapon. Ha egy oszlopban egy listából kiválasztható értékek adhatóak meg, akkor a listát tartalmazza a Validáció -s munkalap és az adott oszlop mezőihez egy legördülő lista érhető el, ahonnan azok kiválaszthatóak. Az egyes mezők (oszlopok) kitöltésének szabályai az alábbiak: TAJ szám A TAJ szám formátumát az excel ellenőrzi: csak számot tartalmazó értéket lehet beírni és csak 9 hosszú számot. A szám beírásakor nem lehet szóközt tenni. A későbbiekben a és a Határozat munkakalapon csak az ezen a munkalapon szereplő TAJ számú ügyfeleket lehet berögzíteni Igénybevevő családi neve és az igénybevevő utóneve A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfélnek több utóneve van, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Születési családi név és Születési utónév A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfél születési nevében több utónév szerepel, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Születési hely A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a születési helyet. 6

7 5.1.5 Születési idő A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a születési időt. Érvényes 120 évnél nem régebbi dátumot kell megadni. Abban az esetben, ha a határozat fülön gyermekre vagy fiatal felnőttre vonatkozóan ad meg határozat adatot, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy a határozat kelte és a születési idő közti különbség 25 évnél kisebb legyen Anyja születési családi neve és Anyja születési utóneve A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfél anyja születési nevében több utónév szerepel, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Igénybevevő neme Az igénybevevő nemét nem kötelező kitölteni. Az Szt. hatálya alá tartozó ellátottak esetén nem kell, a Gyvt. hatálya alá tartozó ellátottak esetén kötelező megadni. A Validáció munkalap R oszlopában szereplő módon kell megadni. Megadható értékek férfi vagy nő Igénybevevő állampolgársága A Validáció munkalap N oszlopában szereplő állampolgárságok valamelyike adható meg. Az N oszlopban szereplőkkel teljesen egyező értékek adhatóak meg Állampolgársági jogállás Magyar állampolgárság esetén Magyarországon élő magyar állampolgár jogállást kell megadni. A többi állampolgárság esetén is kötelező a mező kitöltése és nem lehet Magyarországon élő magyar állampolgár jogcímet megadni. A Validáció munkalap P oszlopában szereplő állampolgárságok valamelyike adható meg. A P oszlopban szereplőkkel teljesen egyező értékek adhatóak meg Igénybevevő Lakóhelye és Igénybevevő Tartózkodási helye Lakóhely illetve tartózkodási helyként csak magyar címadatok adhatóak meg. Mind a lakóhely, mind a tartózkodási hely adatok az alábbi 6 mezőre bontva adhatóak meg:nem rendelkezik vele Irányítószám Település Közterület neve Közterület jellege 7

8 Házszám Vagy egy X -et kell tenni a nem rendelkezik vele oszlopba, vagy ki kell tölteni a másik 5 mezőt. Az excel táblában nincs irányítószámok érvényesség ellenőrzés és nincs irányítószám-település kapcsolat ellenőrzés; a betöltés során azonban igen. Az irányítószám mezőbe 4 számjegyet adjon meg! Szintén nincs közterület neve és jellege ellenőrzés az excel táblában, de a betöltésnél a közterület jelleget ellenőrizzük. A házszám mezőben meg kell adni a címben szereplő házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó adatokat ha azok a címnek részét képezik. Amennyiben a cím helyrajzi számmal meghatározott, akkor a házszám mezőben kell azt megadni. A címek megadásában szokásos karakterek (számok, betűk, kötőjelek, pontok stb.) használhatóak. Tehát a házszám mező nem csak numerikus adatokat tartalmazhat. 5.2 munkalap adatai A munkalapon az alábbi oszlopok szerepelnek: A. Taj szám B. Székhely/telephely ágazati azonosítója C. Szolgáltatás/ellátástípusa D. Szolgáltató tevékenység típust ad meg E. Szolgáltató tevékenység típusa F. Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete G. Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége H. Határozatlan idejű Kötelező mezők: Taj szám Székhely/telephely ágazati azonosítója Szolgáltatás/ellátástípusa Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete Vagy a szolgáltatás/ellátás nyújtás vége adatot vagy a Határozatlan idejű adatot kell megadni. Ha a Normatívát befolyásoló adat mezőt kitölti, akkor a Normatívát befolyásoló adatot ad meg mezőbe tegyen egy X -et. A és Határozat munkalapon legfeljebb egy olyan sor szerepelhet, amelyben a TAJ szám+székhely/telephely ágazati azonosítója+ Szolgáltatás/ellátástípusa azonos. Tehát egy szolgáltatásnyújtási helynek egy ügyféllel egy szolgáltatástípusra vonatkozóan legfeljebb egy 8

9 megállapodása vagy határozata lehet a betöltés során annak feltételeként én ez alapján jelentik az ő szolgáltatás igénybevételét Taj szám A TAJ szám oszlopba csak olyan TAJ számot adjon meg, amelyik szerepel Ügyfél munkalap TAJ szám oszlopában is Székhely/telephely ágazati azonosítója A 16 jegyű ágazati azonosítót adja meg. A megadott adat első és kilencedik pozíciója egy S betűt tartalmaz, a többi pozíciója pedig számjegyet (a mező szerkezete: SNNNNNNNSNNNNNNN, ahol az N helyére 0-9 számjegyek írhatóak). Csak olyan ágazati azonosító adható meg, amely szerepel a Regiszterben és aktív állapotú Szolgáltatás/ellátástípusa, Szolgáltató tevékenység típust ad meg és Szolgáltató tevékenység típusa Az Szmr. és Gymr. szerint a működési engedélyekben feltüntethető a Regiszterben rögzíthető szolgáltatás/ellátástípusok közül adhat egyet meg. Ezek közül is csak olyat adhat meg, amelyre az Nyr. szerint adatot kell szolgáltatni. Ezek listája a leírás mellékletében szereplő táblázatban található. A szolgáltatásokat karakterhelyesen az ott szereplő megnevezésekkel adja meg. Az MS excel tábla megfelelő soraihoz legördülő menü tartozik, ahonnan kiválaszthatja a megfelelő szolgáltatást. A normatív finanszírozású ellátások/szolgáltatások esetén a normatíva a működési engedélyben nem rögzített további tényezőktől is függ (pl.: Idősek otthona esetén más normatív finanszírozás kapcsolódik a demens betegekhez illetve az ún. emelt szintű szolgáltatáshoz). Ha ilyen normatív finanszírozást befolyásoló adatot kíván megadni, akkor tegyen egy X -et a Normatívát befolyásoló adatot ad meg oszlopba és a Normatívát befolyásoló adat oszlopban adja meg a megfelelő besorolást. Azt, hogy mely ellátások/szolgáltatások esetén milyen adatot adhat meg, a leírás mellékletében szereplő táblázatban találja meg. Kérjük az ott szereplő kifejezéseket karakter helyesen adja meg Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete, Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége és Határozatlan idejű Minden igénybevett szolgáltatás/ellátás esetén meg kell adni, hogy mi az igénybevétel kezdeti dátuma. A kezdeti dátumnak egy valós 10 éven belüli dátumnak kell lenni. Ha ismert, akkor csak február 29-ig a szolgáltatás igénybevételt előre is meg lehet adni, azaz jövőbeli dátum is lehet a szolgáltatás kezdete. A szolgáltatás kezdete előtti kell, hogy legyen, mivel a betöltő programmal a én fennálló jogviszonyokat lehet betölteni. Abban az esetben, ha a szolgáltatás/ellátás nyújtás határozatlan időre szól, akkor a Határozatlan idejű oszlopba kérjük tegyen egy X -et. Amennyiben határozott időre szol, akkor a Szolgáltatás/ellátás nyújtás vége oszlopba adja meg a megfelelő dátumot. 9

10 A Szolgáltatás/ellátásnyújtás vége valós dátum lehet, amely nem lehet kisebb a Szolgáltatás/ellátás nyújtás oszlopba írt dátumnál. Vagy a Határozatlan idejű vagy a Szolgáltatás/ellátásnyújtás vége adatot meg kell adni. 5.3 Határozat adatai A szolgáltatás/ellátás nyújtás alapulhat hatósági határozaton. Ilyenkor az alábbi adatokat kell megadni: A. Taj szám B. Székhely/telephely ágazati azonosítója C. Szolgáltatás/ellátástípusa D. Szolgáltató tevékenység típusa adatot ad meg E. Szolgáltató tevékenység típusa F. Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete G. Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége H. Határozatlan idejű I. Határozatot hozó szerv neve J. Határozat száma K. Határozat kelte L. Határozat jogerőre emelkedésének dátuma M. Hatósági döntés jellege N. Nevelőszülő neve O. Nevelőszülő címe P. TEGYESZ (megye megnevezése) Q. Gyermek /fiatal felnőtt R. Gyermek ellátási szükséglete S. Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése T. Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása U. Utógondozói ellátás elrendelésének oka Az A.-H. oszlop megegyezik a munkalap kapcsán leírtakkal, arra az előző szakaszban leírtakat kell alkalmazni. A határozatok kapcsán kezelt további adatok közül kötelezőek az alábbiak: Határozatot hozó szerv neve Határozat száma Határozat kelte Határozat jogerőre emelkedésének dátuma Hatósági döntés jellege Gyermek /fiatal felnőtt 10

11 Amennyiben a határozatban szerepel, akkor meg kell adni az alábbi adatokat is: Nevelőszülő neve Nevelőszülő címe TEGYESZ (megye megnevezése) Gyermek ellátási szükséglete Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Utógondozói ellátás elrendelésének oka Határozatot hozó szerv neve A határozatot kiadmányozó szerv nevét kell megadni. A mező szabadszöveges ellenőrzést nem tartalmaz, kitöltése kötelező Határozat száma A határozaton feltüntetett azonosítót (határozatszám vagy iktatószám) kell megadni. A mező szabadszöveges ellenőrzést nem tartalmaz, kitöltése kötelező Határozat kelte A határozat kiadmányozásának keltét kell megadni. Valós 10 évnél nem régebbi múltbeli dátumot kell megadni. A mező kitöltése kötelező Határozat jogerőre emelkedésének dátuma A határozatban szereplő, a határozat jogerőre emelkedésének dátumát kell megadni. Valós 10 évnél nem régebbi dátumot kell megadni. A dátum lehet jövőbeli is. A mező kitöltése kötelező Hatósági döntés jellege A határozat jellegét kell megadni, ennek lehetséges értékei: ideiglenes hatályú elhelyezés átmeneti nevelésbe vétel tartós nevelésbe vétel utógondozói ellátás elrendelése utógondozás elrendelése A mező kitöltése kötelező Nevelőszülő neve és Nevelőszülő címe Abban az esetben, ha a határozat tartalmazza meg kell adni a nevelőszülő nevét és címét. A nevet és címet két mezőre bontva, de további tagolás nélkül kell megadni. A mezőt az alábbi szolgáltatások esetén kell kitölteni: Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülő Utógondozói ellátás - Nevelőszülő 11

12 Más szolgáltatások esetén kitölteni nem kell TEGYESZ (megye megnevezése) A határozatok esetén a gyermekek/fiatal felnőttek valamely területi szakszolgálat (TEGYESZ) hatáskörébe tartoznak. Itt azt kell megadni, hogy melyik területi szakszolgálat illetékes a gyermek/fiatal felnőtt vonatkozásában. Mivel minden megyében van TEGYESZ, ezért a megyét kell megadni. A megyéket a legördülő menüből is ki lehet választani. Az alábbi megye megnevezésekre lehet hivatkozni (Kérjük, karakterhelyesen hivatkozzon rá!): 01 Budapest 02 Baranya megye 03 Bács-Kiskun megye 04 Békés megye 05 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06 Csongrád megye 07 Fejér megye 08 Győr-Moson-Sopron megye 09 Hajdú-Bihar megye 10 Heves megye 11 Komárom-Esztergom megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16 Jász-Nagykun-Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 19 Veszprém megye 20 Zala megye Gyermek /fiatal felnőtt Ebben az oszlopban azt adja meg, hogy a határozat gyermek, fiatal felnőtt vagy felnőtt ellátását írja elő. A legördülő menüből is választhat, az oszlopba szereplő értékek: gyermek fiatal felnőtt felnőtt Attól függően, hogy mely opciót választja ki más-más mezők kitöltése lehetséges illetve kötelező. Az alábbi táblázat tartalmazza az összefüggéseket (K: kötelező, N: nem kitölthető, O: opcionális): Mező neve Gyermek Fiatal felnőtt Felnőtt Taj szám K K K 12

13 Mező neve Gyermek Fiatal felnőtt Felnőtt Székhely/telephely ágazati K K K azonosítója Szolgáltatás/ellátástípusa K K K Szolgáltató tevékenység típusa K K K adatot ad meg Szolgáltató tevékenység típusa O O O Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete K K K Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége O O O Határozatlan idejű O O O Határozatot hozó szerv neve K K K Határozat száma K K K Határozat kelte K K K Határozat jogerőre emelkedésének dátuma O O O Hatósági döntés jellege K K O Nevelőszülő neve O O N Nevelőszülő címe O O N TEGYESZ (megye megnevezése) O O N Gyermek /fiatal felnőtt K K K Gyermek ellátási szükséglete K N N Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Utógondozói ellátás elrendelésének oka K N N N K N N K N Gyermek ellátási szükséglete Amennyiben a határozat gyermekre vonatkozik, akkor kötelező megadni a gyermek ellátási szükségletét. Az alábbi értékek valamelyikét adja meg: átlagos különleges speciális 13

14 Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Amennyiben a határozat nevelőszülőnél történő elhelyezést ír elő, akkor meg kell adni a Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése oszlop adatát is, lehetséges értéke: nevelőszülő hivatásos nevelőszülő speciális hivatásos nevelőszülő különleges hivatásos nevelőszülő Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Ha fiatal felnőtt utógondozói ellátás keretében kap ellátást, akkor meg kell adni a Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása adatait, ennek lehetséges értékei: nevelőszülő hivatásos nevelőszülő speciális hivatásos nevelőszülő különleges hivatásos nevelőszülő Utógondozói ellátás elrendelésének oka Ha fiatal felnőtt utógondozói ellátás kap, akkor meg kell adni, a határozatban szereplő Utógondozói ellátás elrendelésének oka -t, ez a következő lehet: létfenntartási ok tanulmányok szociális intézményre vár 5.4 Betöltés lépései Első lépésben az állományt le kell menteni a felhasználó számítógépére, az állomány nevének megváltoztatása nélkül. Ezt követően fel kell tölteni az űrlapot adatokkal. A programban lévő "adatbetöltés" menüpontot el kell indítani, majd ott felhasználó számítógépén lévő betöltendő állományt ki kell választani. A program az állomány betöltését végrehajtja, a sikeres és a sikertelen ügyfél és megállapodás, határozatbetöltést a végén visszajelzi a felhasználó részére. A sikertelen eseteket következő körben lehet megpróbálni betölteni. A betöltés párhuzamosítható, de kérjük figyeljenek arra, hogy megállapodás / határozat csak az egyik állományban szerepeljen. Adatokat több körben is be lehet tölteni. 14

15 A már betöltött ügyfél, megállapodás vagy határozat adatait a program funkcióin keresztül lehet módosítani, a betöltő programmal a betöltött adat módosítása (felülírása) nem lehetséges. 6 További információk Minden munkalapon szerepel fejléc, kérjük, hogy azt ne töröljék. A munkalapokon a fejléc felett szerepel, hogy az adott mező kitöltése kötelező-e vagy sem. Kérjük, ezeket az adatokat se töröljék. Az adatok felvitelét kérjük, hogy a 3. sorban kezdjék, az első két sorban szereplő ügyfél / megállapodás / határozat adatot (azaz a fejlécre szánt részt) a program nem veszi figyelembe. 15

16 7 Melléklet: A szolgáltatás/ellátástípusok felsorolása és kapcsolata a normatív finanszírozással Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Átmeneti lakásotthon Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek átmeneti otthona Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Önálló helyettes szülői ellátás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Napi jelenlét 16

17 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközi Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközihálózat Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Hetes bölcsőde Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat Egyéb keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Önálló gyermekjóléti szolgáltató Egyéb keretébe tartozó szakellátások keretébe tartozó szakellátások keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Gyermekotthon Otthont nyújtó ellátás - Különleges gyermekotthon Otthont nyújtó ellátás - Lakásotthon 17

18 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Nevelőszülő keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Speciális gyermekotthon keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Külső férőhely keretébe tartozó szakellátások Otthonteremtési támogatást követő utógondozás Otthonteremtési támogatást követő utógondozás keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Gyermekotthon 18

19 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Külső férőhely keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Nevelőszülő keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozó otthon Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Hajléktalanok otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Idősek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Pszichiátriai betegek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Szenvedélybetegek otthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Fogyatékos személyek gondozóházának 19

20 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Hajléktalan személyek átmeneti szálláshelyének Napi jelenlét Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Időskorúak gondozóházának Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Éjjeli menedékhely Férőhely Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Szenvedélybetegek átmeneti otthonának Egyéb szociális intézmények Egyéb szociális intézmények Lakóotthon Fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona Lakóotthon Fogyatékos személyek lakóotthona Lakóotthon Pszichiátriai betegek lakóotthona 20

21 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja Lakóotthon Szenvedélybetegek lakóotthona Rehabilitációs intézmény Fogyatékos személyek rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Hajléktalanok rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének alapellátás Családsegítés Családsegítés Egyéb alapellátás Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Napi jelenlét alapellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapellátás Közösségi ellátások alapellátás Közösségi ellátások alapellátás Nappali ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Demens személyek nappali ellátása Feladatmutató Feladatmutató Feladatmutató Napi jelenlét Fogyatékos személyek nappali alapellátás Nappali ellátások ellátás Napi jelenlét alapellátás Nappali ellátások Idősek klubja Napi jelenlét 21

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30.

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Mester Dániel NRSZH Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Rehabilitációs és Szociális Hivatal) 1 Igénybevevői Nyilvántartásról Célja: az ágazati szolgáltatások

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Utcai szociális szolgálatok pályázati finanszírozása Farkasné Farkas Gyöngyi mb. főosztályvezető, NRSZH Hajléktalan ellátás

Részletesebben

http://szocialisregiszter.afsz.hu/

http://szocialisregiszter.afsz.hu/ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények ágazati azonosítója, országos nyilvántartási rendszere Szociális regiszter publikus felület használata http://szocialisregiszter.afsz.hu/

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása

Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása Aszociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása NRSZH/TÁMOP 5.4.2-2/, 203.2.6 Gulyás Gyula: Szolgáltatói Nyilvántartás kiépítése I. Hol tartunk?

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek elektronikus ügyintézője (TÁMOP 5.4.2.) 2011. december 12 2012. február 29. Kormányzati elvárás és cél a közigazgatással

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez és támogatások 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1010103 összesen 254,75 1 166 755 000 1 166 755 000 2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 1010205 támogatása összesen 891 534

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

Előlap a 2014. évi elszámoláshoz

Előlap a 2014. évi elszámoláshoz Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Előlap a 2014. évi elszámoláshoz I. Az önkormányzat önállóan vagy társulás székhelyeként ellátja a következő feladatot Sorszám Feladatok Mutatószámfelmérés júniusi

Részletesebben

Gyámhivatali rendszer felépítése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Gyámhivatali rendszer felépítése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Gyámhivatali rendszer felépítése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés. Gyámhatóság Gyámhatósági feladatot és hatáskört lát el: Első fokon: -a települési önkormányzat jegyzője a járási (fővárosi

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A

(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének... Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy.

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Felhasználói kézikönyv 2014. 03. 28. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2013.12.14. v.01 2014.03.28 v.02 Új funkciók: migrációs

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 28. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 PÁLYÁZATBENYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A pályázati adatlap

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999.(XI.24.)SZCSM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Szociális szakfeladat lekérdező

Szociális szakfeladat lekérdező 1/7 Szociális szakfeladat lekérdező 1. A lekérdezés feltételeinek beállítása 2/7 2. Megadandó leválogatási feltételek Év Fej: a központi szervezetek kivételével a megyét azonosítja. Jelleg: alapvetően

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: Telefon: 06-1-462-64-60 E-mail: ptr@nrszh.hu; idm@nrszh.hu 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 1. É V I Ü Z L E T I T E R V T E L J E S Í T É S É R Ő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális szakmai nap - Kecskemét 2015. március 26. dr. Poloznik Aranka SZOLGÁLTATÓI

Részletesebben

2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom

2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom 2011. január 1-jétől hatályos szabályozás szerinti ellátotti dokumentációk Tartalom I. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK... 2 I.1. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK... 2 Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás... 2 Étkeztetés...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

a segédprogram célja fontos tudnivalók a segédprogram elérhetősége

a segédprogram célja fontos tudnivalók a segédprogram elérhetősége a segédprogram célja A program célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a felhasználóknak, akik jártasságot kívánnak szerezni a K&H SZÉP kártyarendszer használatához szükséges fájlok összeállítása terén.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁ- SÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL / NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT

KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁ- SÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL / NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI ( A RÉSZ) A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott azonosító:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

Részletesebben

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhelye:... Tartózkodási

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Oktatás saját intézményben

Oktatás saját intézményben Oktatás saját intézményben A Humán-erőforrás Nyilvántartó Rendszerben rögzítendő adatok egyik nagy csoportját az egy-egy tanév megadott félévére vonatkozó oktatási tevékenységhez kapcsolódó adatok képezik,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye A tábla célja A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben