Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.tevadmin.nrszh.hu"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Nyr.) 13/B-13/H. tartalmazzák az Igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait. Az Nyr. 15. (2) szerint Az adatszolgáltatásra jogosult február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban. Az alábbi leírás összefoglalja, hogyan történhet ezen adatok rögzítése. 2 Az adatok rögzítésének feltételei Az adatokat a címen elérhető rendszerben kell rögzíteni. A rendszerbe való belépéshez jogosultságot az Nyr. szerinti fenntartói e-képviselők és a szolgáltatói adatszolgáltató munkatársak kaphatnak az alábbiakban leírt módon: A hozzáférés előfeltétele, hogy a felhasználó (mind az e-képviselő, mind az adatszolgáltató munkatárs) rendelkezzen Ügyfélkapu belépési jogosultsággal. Az e-képviselőnek, a fenntartó előzetesen elkészített meghatalmazásával, személyesen kell az NRSZH kirendeltségein regisztráció céljából megjelennie. Bármelyik kirendeltségen megjelenhet az e- képviselő. A kirendeltségen megtörténik az e-képviselői jogosultság megadása. Nyr. szerint az e- képviselőknek január 31.-ig kell magukat regisztráltatniuk. Az e-képviselő, a regisztrációt követően, a fenntartó hatáskörébe tartozó szolgáltatók adatszolgáltató munkatársait saját maga regisztrálhatja a rendszerben. Az e-képviselő maga is lehet adatszolgáltató munkatárs, de ezt rögzítenie kell a rendszerben. 1

2 3 Az adatrögzítés módja és határideje Jogosultság megadását követően kétféle tevékenységet kell elvégezni: 1. először ún. kezdeti adatfeltöltést kell elvégezni, 2. majd folyamatosan kell adatot szolgáltatni. 3.1 Kezdeti adatfeltöltés A kezdeti adatfeltöltést február 1. és február 29. között kell elvégezni. A kezdeti adatfeltöltés azon ellátottakra és ellátást megalapozó igénylések (megállapodások/határozatok) adataira terjed ki, amelyek március 1.-én várhatóan a szolgáltatótól ellátást vesznek igénybe. A kezdeti adatfeltöltésnek két módja van: - Előzetesen az adatokat egy megadott Microsoft Excel táblába kell rögzíteni és onnan az adatszolgáltató munkatárs be tudja tölteni a rendszerbe. - Az adatszolgáltató munkatárs a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről (KENYSZI) informatikai rendszer felületén manuálisan rögzíti az adatokat. Ez a dokumentáció a kezdeti, MS Excel tábla segítségével történő adatbetöltés leírását tartalmazza. 3.2 Rendszeres adatszolgáltatás A kezdeti adatfeltöltést követően március 1-től az Nyr.-ben szabályozott módon folyamatosan (jellemzően az információ ismertté válását követő munkanap 24 óráig) rögzíteni kell az igénybevevők és az igénybevételi adatokat. A rendszeres adatszolgáltatásra kétféle lehetőség nyílik: - A szoftver funkcióit használva (manuális) adatrögzítéssel. - Az intézmény (szolgáltató) saját rendszeréből automatikus interfészen keresztül. A rendszeres adatszolgáltatás részlet kérdéseit ez a dokumentáció nem tárgyalja. 4 A rendszerben kezelt adatstruktúra, rendszerkapcsolatok Az adatszolgáltatás a Regiszteren alapul. A szolgáltatókat a Regiszterben kezelt ágazati azonosítóval azonosítjuk a rendszerben. A rendszerben csak arra a szolgáltatásra/ellátásra vonatkozóan lehet adatokat szolgáltatni, amelyekre működési engedéllyel rendelkezik a szolgáltató és az a Regiszterben (mind aktív szolgáltatás) megtalálható. Nem minden szolgáltatás/ellátástípusra kell adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásba bevont szolgáltatás/ellátástípusok körét a leírás melléklete tartalmazza. A rendszer három adatkört kezel: ellátottak adatai (ügyféltörzs) 2

3 igénybevétel adatai (megállapodás/határozat alapján rögzített) napi igénybevétel tényének adatai 4.1 Ügyféltörzs (Nyr. 13/E. ) Az ügyféltörzs egy országos nyilvántartás, amelyben minden ellátott egyszer szerepel, akkor is, ha több szolgáltató nyújt neki szolgáltatást/ellátást. A rendszer ügyféltörzse kezeli az ügyfél először betöltött adatait. A TAJ rendszertől és a Személyadatés Lakcímnyilvántartástól származó adatok alapján a személyi adatok változását a rendszer automatikusan követni fogja. Az egyes igénybevételekhez kapcsolódóan a rendszer külön kezeli az ügyfél adatait, azaz a rendszer ismeri az ügyfél aktuális adatait és az igénybevételhez megadott adatait is. (Az ügyfelek azonosítása a TAJ számon alapul.) 4.2 Az igénybevétel adatai (Nyr. 13/E. ) Az igénybevételt az ellátott és a szolgáltató között létrejövő szolgáltatási/ellátási jogviszony alapján kell megadni. Ennek két alapiratára: megállapodás és határozat, illetve az ezek alapján rögzített adatokra épül a rendszer. Az alábbiakban leírt módon a megállapodás és határozat eltérő adatait kell megadni a rendszerben. Az Nyr.-ben leírt módon mind az ügyfelek, mind az igénybevétel adatainak változását be kell jelenteni. 4.3 A napi igénybevétel ténye (Nyr. 13/F. ) A megadott igénybevételek vonatkozásában a napi igénybevétel tényét rögzíteni kell. A kezdeti adatok megadása nem terjed ki a napi igénybevétel tényének rögzítésére. A kezdeti adatok megadását követően től kell a napi igénybevételi adatokat megadni. Ennek megfelelően az MS excel táblában napi igénybevételre vonatkozó információkat nem lehet megadni. Ez a leírás nem terjed ki a napi igénybevétel tényének rögzítési módjára. 5 A betöltéshez használatos MS excel tábla szerkezete A betöltéshez használható excel tábla négy munkalapból áll: Ügyfél Határozat Validáció (ellenőrzési szabályok) 3

4 Az Ügyfél munkalap az ügyféltörzsbe betöltendő adatok megadására szolgál. A munkalapon abban az esetben kell megadni az ügyfél és a szolgáltató közötti jogviszony adatait, ha az nem határozaton alapul. Azokat az igénybevételi adatokat (megállapodásokat) kell itt megadni, amelyek alapján a szolgáltató én várhatóan szolgáltatni fog illetve ellátást fog nyújtani. A Határozat munkalapon azon határozatok adatait kell megadni, amelyek alapján a szolgáltató én várhatóan szolgáltatni fog, illetve ellátást fog nyújtani. A Validáció munkalapon az egyes munkalapok oszlopaihoz kapcsolódó ellenőrzési szabályokhoz használt felsorolásokat foglaltuk össze. Felhívjuk a figyelmet, hogy az excel táblában egy ügyfél személyi adatait egyszer kell/lehet megadni az Ügyfél munkalapon. A és Határozat munkalapon a TAJ számmal kell hivatkozni az ügyfélre. Az így megadott ügyfél személyi adatai az Ügyfél munkalapon kell, hogy szerepeljenek, azaz minden olyan TAJ számnak szerepelnie kell az Ügyfél munkalapon, amely a /Határozat munkalapokon szerepel. A /Határozat munkalapon a szolgáltatásnyújtás helyére az ágazati azonosítóval kell hivatkozni. A betöltést végző adatszolgáltató munkatársnak rendelkezni kell azzal a jogosultsággal, hogy az adott ágazati azonosítóval rendelkező ellátásnyújtási hely vonatkozásában adatokat szolgáltasson. A jogosultságának ki kell terjednie minden olyan szolgáltatás/ellátástípusra, amely szerepel a betöltendő MS excel táblában. Ha a betöltést végző adatszolgáltató munkatárs nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, akkor az érintett /Határozat munkalapon szereplő adatokat a rendszer nem tölti be. 5.1 Az Ügyfél munkalap adatai Az Ügyfél munkalapon azokat az igénybevevőket kell megadni, amelyekre vonatkozóan határozatot vagy megállapodást kell rögzíteni. Csak TAJ számmal rendelkező igénybevevőket lehet rögzíteni a rendszerbe, a TAJ számmal nem rendelkező igénybevevők megállapodásait / határozatait manuálisan, a KENYSZI funkcióin keresztül kell a rendszerben rögzíteni. A munkalapon meg kell adni az igénybevevő (ügyfél) alábbi adatait: A. Taj szám B. Igénybevevő családi neve C. Igénybevevő utóneve D. Születési családi név 4

5 E. Születéskori utónév F. Születési hely G. Születési idő H. Anyja születési családi neve I. Anyja születési utóneve J. Igénybevevő neme K. Igénybevevő állampolgársága L. Állampolgársági jogállás M. Igénybevevő lakóhelye nem rendelkezik vele N. Igénybevevő lakóhelye Irányítószám O. Igénybevevő lakóhelye Település P. Igénybevevő lakóhelye Közterület neve Q. Igénybevevő lakóhelye Közterület jellege R. Igénybevevő lakóhelye Házszám S. Igénybevevő tartózkodási helye nem rendelkezik vele T. Igénybevevő tartózkodási helye Irányítószám U. Igénybevevő tartózkodási helye Település V. Igénybevevő tartózkodási helye Közterület neve W. Igénybevevő tartózkodási helye Közterület jellege X. Igénybevevő tartózkodási helye Házszám Az excel táblázat tartalmazza, hogy mely adatok megadása kötelező. A fenti adatelemek közül az alábbiak megadása kötelező: Taj szám Igénybevevő családi neve Igénybevevő utóneve Születési családi név Születési utónév Születési hely Születési idő Anyja születési családi neve Anyja születési utóneve Igénybevevő állampolgársága Állampolgársági jogállás Igénybevevő lakóhelye 1 Igénybevevő tartózkodási helye 2 1 A cím megadás szabályait lásd a címelemek leírásánál. 2 A cím megadás szabályait lásd a címelemek leírásánál. 5

6 Amennyiben a két külön állományban azonos TAJ számmal szerepel igénybevevő, de az igénybevevők adatai eltérnek, a program az adott ügyfél adatait a megállapodáshoz/határozathoz kapcsolódóan tárolja a rendszerben. Egy állományban egy ügyfél adatát egyszer kell és lehet megadni, ha ugyanaz a TAJ szám többször szerepel egy állományban, akkor a program az első ügyfél adatokat tölti be a rendszerbe, a második adathalmazt figyelmen kívül hagyja. Amennyiben egy igénybevevő megállapodásait/határozatait a felhasználó több állományban szeretné feltölteni, akkor az összes állományban meg kell adni az ügyfél adatait az Ügyfél munkalapon. Ha egy oszlopban egy listából kiválasztható értékek adhatóak meg, akkor a listát tartalmazza a Validáció -s munkalap és az adott oszlop mezőihez egy legördülő lista érhető el, ahonnan azok kiválaszthatóak. Az egyes mezők (oszlopok) kitöltésének szabályai az alábbiak: TAJ szám A TAJ szám formátumát az excel ellenőrzi: csak számot tartalmazó értéket lehet beírni és csak 9 hosszú számot. A szám beírásakor nem lehet szóközt tenni. A későbbiekben a és a Határozat munkakalapon csak az ezen a munkalapon szereplő TAJ számú ügyfeleket lehet berögzíteni Igénybevevő családi neve és az igénybevevő utóneve A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfélnek több utóneve van, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Születési családi név és Születési utónév A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfél születési nevében több utónév szerepel, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Születési hely A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a születési helyet. 6

7 5.1.5 Születési idő A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a születési időt. Érvényes 120 évnél nem régebbi dátumot kell megadni. Abban az esetben, ha a határozat fülön gyermekre vagy fiatal felnőttre vonatkozóan ad meg határozat adatot, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy a határozat kelte és a születési idő közti különbség 25 évnél kisebb legyen Anyja születési családi neve és Anyja születési utóneve A személyazonosító adatokat tartalmazó okmányban (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímigazolvány) szereplő módon kell megadni a név adatot. Ha egy ügyfél anyja születési nevében több utónév szerepel, akkor az utónév mezőben szóközzel elválasztva kell megadni az összes utónevét. Mindkét mezőben legalább egy karaktert kell rögzíteni. A mezőkben csak a nevekben előforduló karaktereket lehet megadni (magyar ábécé betűi és elválasztó jelként pont, kötőjel, aposztróf) Igénybevevő neme Az igénybevevő nemét nem kötelező kitölteni. Az Szt. hatálya alá tartozó ellátottak esetén nem kell, a Gyvt. hatálya alá tartozó ellátottak esetén kötelező megadni. A Validáció munkalap R oszlopában szereplő módon kell megadni. Megadható értékek férfi vagy nő Igénybevevő állampolgársága A Validáció munkalap N oszlopában szereplő állampolgárságok valamelyike adható meg. Az N oszlopban szereplőkkel teljesen egyező értékek adhatóak meg Állampolgársági jogállás Magyar állampolgárság esetén Magyarországon élő magyar állampolgár jogállást kell megadni. A többi állampolgárság esetén is kötelező a mező kitöltése és nem lehet Magyarországon élő magyar állampolgár jogcímet megadni. A Validáció munkalap P oszlopában szereplő állampolgárságok valamelyike adható meg. A P oszlopban szereplőkkel teljesen egyező értékek adhatóak meg Igénybevevő Lakóhelye és Igénybevevő Tartózkodási helye Lakóhely illetve tartózkodási helyként csak magyar címadatok adhatóak meg. Mind a lakóhely, mind a tartózkodási hely adatok az alábbi 6 mezőre bontva adhatóak meg:nem rendelkezik vele Irányítószám Település Közterület neve Közterület jellege 7

8 Házszám Vagy egy X -et kell tenni a nem rendelkezik vele oszlopba, vagy ki kell tölteni a másik 5 mezőt. Az excel táblában nincs irányítószámok érvényesség ellenőrzés és nincs irányítószám-település kapcsolat ellenőrzés; a betöltés során azonban igen. Az irányítószám mezőbe 4 számjegyet adjon meg! Szintén nincs közterület neve és jellege ellenőrzés az excel táblában, de a betöltésnél a közterület jelleget ellenőrizzük. A házszám mezőben meg kell adni a címben szereplő házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó adatokat ha azok a címnek részét képezik. Amennyiben a cím helyrajzi számmal meghatározott, akkor a házszám mezőben kell azt megadni. A címek megadásában szokásos karakterek (számok, betűk, kötőjelek, pontok stb.) használhatóak. Tehát a házszám mező nem csak numerikus adatokat tartalmazhat. 5.2 munkalap adatai A munkalapon az alábbi oszlopok szerepelnek: A. Taj szám B. Székhely/telephely ágazati azonosítója C. Szolgáltatás/ellátástípusa D. Szolgáltató tevékenység típust ad meg E. Szolgáltató tevékenység típusa F. Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete G. Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége H. Határozatlan idejű Kötelező mezők: Taj szám Székhely/telephely ágazati azonosítója Szolgáltatás/ellátástípusa Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete Vagy a szolgáltatás/ellátás nyújtás vége adatot vagy a Határozatlan idejű adatot kell megadni. Ha a Normatívát befolyásoló adat mezőt kitölti, akkor a Normatívát befolyásoló adatot ad meg mezőbe tegyen egy X -et. A és Határozat munkalapon legfeljebb egy olyan sor szerepelhet, amelyben a TAJ szám+székhely/telephely ágazati azonosítója+ Szolgáltatás/ellátástípusa azonos. Tehát egy szolgáltatásnyújtási helynek egy ügyféllel egy szolgáltatástípusra vonatkozóan legfeljebb egy 8

9 megállapodása vagy határozata lehet a betöltés során annak feltételeként én ez alapján jelentik az ő szolgáltatás igénybevételét Taj szám A TAJ szám oszlopba csak olyan TAJ számot adjon meg, amelyik szerepel Ügyfél munkalap TAJ szám oszlopában is Székhely/telephely ágazati azonosítója A 16 jegyű ágazati azonosítót adja meg. A megadott adat első és kilencedik pozíciója egy S betűt tartalmaz, a többi pozíciója pedig számjegyet (a mező szerkezete: SNNNNNNNSNNNNNNN, ahol az N helyére 0-9 számjegyek írhatóak). Csak olyan ágazati azonosító adható meg, amely szerepel a Regiszterben és aktív állapotú Szolgáltatás/ellátástípusa, Szolgáltató tevékenység típust ad meg és Szolgáltató tevékenység típusa Az Szmr. és Gymr. szerint a működési engedélyekben feltüntethető a Regiszterben rögzíthető szolgáltatás/ellátástípusok közül adhat egyet meg. Ezek közül is csak olyat adhat meg, amelyre az Nyr. szerint adatot kell szolgáltatni. Ezek listája a leírás mellékletében szereplő táblázatban található. A szolgáltatásokat karakterhelyesen az ott szereplő megnevezésekkel adja meg. Az MS excel tábla megfelelő soraihoz legördülő menü tartozik, ahonnan kiválaszthatja a megfelelő szolgáltatást. A normatív finanszírozású ellátások/szolgáltatások esetén a normatíva a működési engedélyben nem rögzített további tényezőktől is függ (pl.: Idősek otthona esetén más normatív finanszírozás kapcsolódik a demens betegekhez illetve az ún. emelt szintű szolgáltatáshoz). Ha ilyen normatív finanszírozást befolyásoló adatot kíván megadni, akkor tegyen egy X -et a Normatívát befolyásoló adatot ad meg oszlopba és a Normatívát befolyásoló adat oszlopban adja meg a megfelelő besorolást. Azt, hogy mely ellátások/szolgáltatások esetén milyen adatot adhat meg, a leírás mellékletében szereplő táblázatban találja meg. Kérjük az ott szereplő kifejezéseket karakter helyesen adja meg Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete, Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége és Határozatlan idejű Minden igénybevett szolgáltatás/ellátás esetén meg kell adni, hogy mi az igénybevétel kezdeti dátuma. A kezdeti dátumnak egy valós 10 éven belüli dátumnak kell lenni. Ha ismert, akkor csak február 29-ig a szolgáltatás igénybevételt előre is meg lehet adni, azaz jövőbeli dátum is lehet a szolgáltatás kezdete. A szolgáltatás kezdete előtti kell, hogy legyen, mivel a betöltő programmal a én fennálló jogviszonyokat lehet betölteni. Abban az esetben, ha a szolgáltatás/ellátás nyújtás határozatlan időre szól, akkor a Határozatlan idejű oszlopba kérjük tegyen egy X -et. Amennyiben határozott időre szol, akkor a Szolgáltatás/ellátás nyújtás vége oszlopba adja meg a megfelelő dátumot. 9

10 A Szolgáltatás/ellátásnyújtás vége valós dátum lehet, amely nem lehet kisebb a Szolgáltatás/ellátás nyújtás oszlopba írt dátumnál. Vagy a Határozatlan idejű vagy a Szolgáltatás/ellátásnyújtás vége adatot meg kell adni. 5.3 Határozat adatai A szolgáltatás/ellátás nyújtás alapulhat hatósági határozaton. Ilyenkor az alábbi adatokat kell megadni: A. Taj szám B. Székhely/telephely ágazati azonosítója C. Szolgáltatás/ellátástípusa D. Szolgáltató tevékenység típusa adatot ad meg E. Szolgáltató tevékenység típusa F. Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete G. Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége H. Határozatlan idejű I. Határozatot hozó szerv neve J. Határozat száma K. Határozat kelte L. Határozat jogerőre emelkedésének dátuma M. Hatósági döntés jellege N. Nevelőszülő neve O. Nevelőszülő címe P. TEGYESZ (megye megnevezése) Q. Gyermek /fiatal felnőtt R. Gyermek ellátási szükséglete S. Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése T. Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása U. Utógondozói ellátás elrendelésének oka Az A.-H. oszlop megegyezik a munkalap kapcsán leírtakkal, arra az előző szakaszban leírtakat kell alkalmazni. A határozatok kapcsán kezelt további adatok közül kötelezőek az alábbiak: Határozatot hozó szerv neve Határozat száma Határozat kelte Határozat jogerőre emelkedésének dátuma Hatósági döntés jellege Gyermek /fiatal felnőtt 10

11 Amennyiben a határozatban szerepel, akkor meg kell adni az alábbi adatokat is: Nevelőszülő neve Nevelőszülő címe TEGYESZ (megye megnevezése) Gyermek ellátási szükséglete Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Utógondozói ellátás elrendelésének oka Határozatot hozó szerv neve A határozatot kiadmányozó szerv nevét kell megadni. A mező szabadszöveges ellenőrzést nem tartalmaz, kitöltése kötelező Határozat száma A határozaton feltüntetett azonosítót (határozatszám vagy iktatószám) kell megadni. A mező szabadszöveges ellenőrzést nem tartalmaz, kitöltése kötelező Határozat kelte A határozat kiadmányozásának keltét kell megadni. Valós 10 évnél nem régebbi múltbeli dátumot kell megadni. A mező kitöltése kötelező Határozat jogerőre emelkedésének dátuma A határozatban szereplő, a határozat jogerőre emelkedésének dátumát kell megadni. Valós 10 évnél nem régebbi dátumot kell megadni. A dátum lehet jövőbeli is. A mező kitöltése kötelező Hatósági döntés jellege A határozat jellegét kell megadni, ennek lehetséges értékei: ideiglenes hatályú elhelyezés átmeneti nevelésbe vétel tartós nevelésbe vétel utógondozói ellátás elrendelése utógondozás elrendelése A mező kitöltése kötelező Nevelőszülő neve és Nevelőszülő címe Abban az esetben, ha a határozat tartalmazza meg kell adni a nevelőszülő nevét és címét. A nevet és címet két mezőre bontva, de további tagolás nélkül kell megadni. A mezőt az alábbi szolgáltatások esetén kell kitölteni: Otthont nyújtó ellátás Nevelőszülő Utógondozói ellátás - Nevelőszülő 11

12 Más szolgáltatások esetén kitölteni nem kell TEGYESZ (megye megnevezése) A határozatok esetén a gyermekek/fiatal felnőttek valamely területi szakszolgálat (TEGYESZ) hatáskörébe tartoznak. Itt azt kell megadni, hogy melyik területi szakszolgálat illetékes a gyermek/fiatal felnőtt vonatkozásában. Mivel minden megyében van TEGYESZ, ezért a megyét kell megadni. A megyéket a legördülő menüből is ki lehet választani. Az alábbi megye megnevezésekre lehet hivatkozni (Kérjük, karakterhelyesen hivatkozzon rá!): 01 Budapest 02 Baranya megye 03 Bács-Kiskun megye 04 Békés megye 05 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06 Csongrád megye 07 Fejér megye 08 Győr-Moson-Sopron megye 09 Hajdú-Bihar megye 10 Heves megye 11 Komárom-Esztergom megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 16 Jász-Nagykun-Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 19 Veszprém megye 20 Zala megye Gyermek /fiatal felnőtt Ebben az oszlopban azt adja meg, hogy a határozat gyermek, fiatal felnőtt vagy felnőtt ellátását írja elő. A legördülő menüből is választhat, az oszlopba szereplő értékek: gyermek fiatal felnőtt felnőtt Attól függően, hogy mely opciót választja ki más-más mezők kitöltése lehetséges illetve kötelező. Az alábbi táblázat tartalmazza az összefüggéseket (K: kötelező, N: nem kitölthető, O: opcionális): Mező neve Gyermek Fiatal felnőtt Felnőtt Taj szám K K K 12

13 Mező neve Gyermek Fiatal felnőtt Felnőtt Székhely/telephely ágazati K K K azonosítója Szolgáltatás/ellátástípusa K K K Szolgáltató tevékenység típusa K K K adatot ad meg Szolgáltató tevékenység típusa O O O Szolgáltatás/ ellátás nyújtás kezdete K K K Szolgáltatás /ellátás nyújtás vége O O O Határozatlan idejű O O O Határozatot hozó szerv neve K K K Határozat száma K K K Határozat kelte K K K Határozat jogerőre emelkedésének dátuma O O O Hatósági döntés jellege K K O Nevelőszülő neve O O N Nevelőszülő címe O O N TEGYESZ (megye megnevezése) O O N Gyermek /fiatal felnőtt K K K Gyermek ellátási szükséglete K N N Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Utógondozói ellátás elrendelésének oka K N N N K N N K N Gyermek ellátási szükséglete Amennyiben a határozat gyermekre vonatkozik, akkor kötelező megadni a gyermek ellátási szükségletét. Az alábbi értékek valamelyikét adja meg: átlagos különleges speciális 13

14 Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése Amennyiben a határozat nevelőszülőnél történő elhelyezést ír elő, akkor meg kell adni a Gyermek hatósági döntéssel elrendelt nevelőszülői elhelyezése oszlop adatát is, lehetséges értéke: nevelőszülő hivatásos nevelőszülő speciális hivatásos nevelőszülő különleges hivatásos nevelőszülő Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása Ha fiatal felnőtt utógondozói ellátás keretében kap ellátást, akkor meg kell adni a Fiatal felnőtt nevelőszülőnél nyújtott utógondozói ellátása adatait, ennek lehetséges értékei: nevelőszülő hivatásos nevelőszülő speciális hivatásos nevelőszülő különleges hivatásos nevelőszülő Utógondozói ellátás elrendelésének oka Ha fiatal felnőtt utógondozói ellátás kap, akkor meg kell adni, a határozatban szereplő Utógondozói ellátás elrendelésének oka -t, ez a következő lehet: létfenntartási ok tanulmányok szociális intézményre vár 5.4 Betöltés lépései Első lépésben az állományt le kell menteni a felhasználó számítógépére, az állomány nevének megváltoztatása nélkül. Ezt követően fel kell tölteni az űrlapot adatokkal. A programban lévő "adatbetöltés" menüpontot el kell indítani, majd ott felhasználó számítógépén lévő betöltendő állományt ki kell választani. A program az állomány betöltését végrehajtja, a sikeres és a sikertelen ügyfél és megállapodás, határozatbetöltést a végén visszajelzi a felhasználó részére. A sikertelen eseteket következő körben lehet megpróbálni betölteni. A betöltés párhuzamosítható, de kérjük figyeljenek arra, hogy megállapodás / határozat csak az egyik állományban szerepeljen. Adatokat több körben is be lehet tölteni. 14

15 A már betöltött ügyfél, megállapodás vagy határozat adatait a program funkcióin keresztül lehet módosítani, a betöltő programmal a betöltött adat módosítása (felülírása) nem lehetséges. 6 További információk Minden munkalapon szerepel fejléc, kérjük, hogy azt ne töröljék. A munkalapokon a fejléc felett szerepel, hogy az adott mező kitöltése kötelező-e vagy sem. Kérjük, ezeket az adatokat se töröljék. Az adatok felvitelét kérjük, hogy a 3. sorban kezdjék, az első két sorban szereplő ügyfél / megállapodás / határozat adatot (azaz a fejlécre szánt részt) a program nem veszi figyelembe. 15

16 7 Melléklet: A szolgáltatás/ellátástípusok felsorolása és kapcsolata a normatív finanszírozással Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Átmeneti lakásotthon Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek átmeneti otthona Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek átmeneti gondozása Önálló helyettes szülői ellátás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Napi jelenlét 16

17 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközi Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Családi napközihálózat Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Hetes bölcsőde Napi jelenlét keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat Egyéb keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Önálló gyermekjóléti szolgáltató Egyéb keretébe tartozó szakellátások keretébe tartozó szakellátások keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Gyermekotthon Otthont nyújtó ellátás - Különleges gyermekotthon Otthont nyújtó ellátás - Lakásotthon 17

18 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Nevelőszülő keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Speciális gyermekotthon keretébe tartozó szakellátások Otthont nyújtó ellátás Otthont nyújtó ellátás - Külső férőhely keretébe tartozó szakellátások Otthonteremtési támogatást követő utógondozás Otthonteremtési támogatást követő utógondozás keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Gyermekotthon 18

19 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Külső férőhely keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás - Nevelőszülő keretébe tartozó szakellátások Utógondozói ellátás Utógondozó otthon Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Hajléktalanok otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Idősek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Pszichiátriai betegek otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Szenvedélybetegek otthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Fogyatékos személyek gondozóházának 19

20 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Hajléktalan személyek átmeneti szálláshelyének Napi jelenlét Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Időskorúak gondozóházának Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Éjjeli menedékhely Férőhely Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Szenvedélybetegek átmeneti otthonának Egyéb szociális intézmények Egyéb szociális intézmények Lakóotthon Fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona Lakóotthon Fogyatékos személyek lakóotthona Lakóotthon Pszichiátriai betegek lakóotthona 20

21 Ágazat Ellátási forma Ellátástípus Ellátás-altípus Finanszírozás módja Lakóotthon Szenvedélybetegek lakóotthona Rehabilitációs intézmény Fogyatékos személyek rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Hajléktalanok rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének Rehabilitációs intézmény Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének alapellátás Családsegítés Családsegítés Egyéb alapellátás Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás Napi jelenlét alapellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapellátás Közösségi ellátások alapellátás Közösségi ellátások alapellátás Nappali ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás Demens személyek nappali ellátása Feladatmutató Feladatmutató Feladatmutató Napi jelenlét Fogyatékos személyek nappali alapellátás Nappali ellátások ellátás Napi jelenlét alapellátás Nappali ellátások Idősek klubja Napi jelenlét 21

www.tevadmin.nrszh.hu

www.tevadmin.nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Intézményi térítési díj jelentése Tartalom

Intézményi térítési díj jelentése Tartalom Intézményi térítési díj jelentése Tartalom 1. TÉRÍTÉSI DÍJ JELENTÉSE (ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ)... 2 1.1. Térítési díj jelentésének rögzítése... 2 2. SZOLGÁLTATÁSOK, MELYEKRE KÖTELEZŐ TÉRÍTÉSI DÍJAT JELENTENI

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések

Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Helyzetkép Utazás a szociálpolitikai hullámvasúton címmel Regionális Szakmai Tanácskozás

Részletesebben

Az e-képviselők regisztrálásáról

Az e-képviselők regisztrálásáról Az e-képviselők regisztrálásáról Tájékoztatás témái Háttér információk Jogi szabályozás: 226/2006. (XI.20.) Korm. Rend módosítása (330/2011. (XII.29.) Korm. Rend) Rendszerstruktúra Szociális Regiszter

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés A dokumentum részletesen bemutatja a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerébe való migrációs ügyként kezelt

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30.

Mester Dániel NRSZH. Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Mester Dániel NRSZH Hajléktalan-ellátás Országos Konferenciája 2013 Balatonföldvár 2013. augusztus 30. Rehabilitációs és Szociális Hivatal) 1 Igénybevevői Nyilvántartásról Célja: az ágazati szolgáltatások

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Az állami finanszírozás rendszerének jogszabályi változásai és hatása a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások működésére

Az állami finanszírozás rendszerének jogszabályi változásai és hatása a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások működésére Az állami finanszírozás rendszerének jogszabályi változásai és hatása a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások működésére Madár Csaba osztályvezető PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft /2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. A óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft /2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. A óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés

Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés Előadó: Nagy Zoltán és Dobsa Tünde Szociális Intézmények

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Szakosított ellátások. Idősek otthona. egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő

Szakosított ellátások. Idősek otthona. egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő 2.sz. melléklet 21. tábla 132 681 000 Ft Szakosított ellátások Idősek otthona egy ellátottra jutó havi önköltség 131 628 Ft ellátottak száma 84 fő 2007-ben már részesült ellátásban Intézményi idősek otthona

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Utcai szociális szolgálatok pályázati finanszírozása Farkasné Farkas Gyöngyi mb. főosztályvezető, NRSZH Hajléktalan ellátás

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÁGAZATI PORTÁL Várakozók számának elemzése a június 1-jei állapot szerint

SZOCIÁLIS ÁGAZATI PORTÁL Várakozók számának elemzése a június 1-jei állapot szerint SZOCIÁLIS ÁGAZATI PORTÁL Várakozók számának elemzése a 2016. június 1-jei állapot szerint BEVEZETÉS A várakozók számának jelentését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT

VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS ÁLLAPOT SZERINT VÁRAKOZÓK JELENTÉSE ELEMZÉS 2017. 01. 01. ÁLLAPOT SZERINT Várakozás jellemzői 2017. január 1-én 1. táblázat Várakozók ellátási forma/típus/altípus szerinti megoszlásai Színkód 1: narancs = szakosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE V.03

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE V.03 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 14. V.03 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az adatrögíztés módja és határideje... 3 2.1 Kezdeti

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 12. 02. V.05

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 12. 02. V.05 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATELTÖLTÉSE 2013. 12. 02. V.05 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az adatrögíztés módja és határideje... 3 2.1 Kezdeti

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

http://szocialisregiszter.afsz.hu/

http://szocialisregiszter.afsz.hu/ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények ágazati azonosítója, országos nyilvántartási rendszere Szociális regiszter publikus felület használata http://szocialisregiszter.afsz.hu/

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez és támogatások 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1010103 összesen 254,75 1 166 755 000 1 166 755 000 2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 1010205 támogatása összesen 891 534

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére 9. melléklet a 2015. évi... törvényhez A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu

Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kiss Ferenc Református 7257 Mosdós, Petőfi S. u. 4. Idősek Otthona 82-579-577; 82-579-575 www.mosdosotthon.hu Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. VERES GÁBOR 2015.05.14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

PTR Hírlevél december 12.

PTR Hírlevél december 12. PTR Hírlevél 4. 2013. december 12. Tisztelt Felhasználók! 1 PTR Hibás rögzítések törlése: Amennyiben PTR-ben a kezdeti adatfeltöltés időszakában (2013. november 15. 2013. december 15. között) Migrációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2023 KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 07.

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 07. 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 07. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az adatrögzítés módja és határideje... 3 2.1 Kezdeti adatfeltöltés...

Részletesebben