2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE V.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 12. 02. V.05"

Átírás

1 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATELTÖLTÉSE V.05

2 Tartalom 1 Bevezetés Az adatrögíztés módja és határideje Kezdeti adatfeltöltés Rendszeres adatszolgáltatás PTR rendszer elérése A rendszerben kezelt adatstruktúra, adatkapcsolatok Ellátással kapcsolatos szereplők... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4.2 Ellátások adatai Ellátás típusok Adatkapcsolatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5 A betöltéshez használt Excel tábla szerkezete Az excel tábla feltöltésének javasolt menete kézi rögzítés esetén Az Ügyfél (teljes) munkalap adatai Az Ügyfél (hiányos) munkalap adatai Az Ellátás munkalap adatai A Relációs munkalap adatai A migrációs Excel táblázatok feltöltésének és feldolgozásának folyamata ájl feltöltés ájl feldolgozás... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7.3 ájl feldolgozásának eredménye Mellékletek Az ellátotti adatok nyilvántartásának törvényi háttere P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 2

3 1. Bevezetés november 15-én hatályba lép az egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról szóló évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet, amely a jegyző, illetve a járási hivatal által, a pénzbeli ellátásokról vezetendő nyilvántartás adatainak körét kibővíti, ennek megfelelően az ellátások iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványok tartalma is módosul. A két hivatkozott jogszabály ezen felül rendelkezik a Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerének (a továbbiakban: PTR) létrehozásáról. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény által szabályozott ellátások megállapítására a jegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, továbbá a települési önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A jogosultságok adatai különböző, helyi szintű nyilvántartásokban lelhetőek fel, így nem követhető nyomon, hogy egy állampolgár az egyes hatóságoktól összességében milyen ellátásokban részesül. Az ellátórendszer átláthatóságának erősítése, és a jogalkalmazás egységességének segítése érdekében szükségessé vált az államigazgatási hatáskörben megállapított szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának létrehozása. A Törvény a PTR rendszer használatát több lépésben vezeti be a hatóságok számára. Jelen tájékoztató az adatok kezdeti feltöltéséhez ad részletes útmutatást. 2. A PTR rendszerbe való adatrögzítés módja és határideje 2.1 Kezdeti adatfeltöltés A kezdeti adatfeltöltést november 15. és december 15. között kell elvégezni. Az adatrögzítést kizárólag regisztrált felhasználó végezhet. A kezdeti adatfeltöltés kötelező: a november 15-ig meghozott döntés alapján jogerősen megállapított, és az adatrögzítés időpontjáig meg nem szüntetett ellátásokra vonatkozóan december 15-ig, P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 3

4 a december 16-át megelőzően indult ügyekben (amennyiben a döntés meghozatalára nem került sor november 15-ig) az adatrögzítést a döntés meghozatalát követő tíz napon belül kell elvégezni. A kezdeti adatfeltöltés az alábbi ellátásokra terjed ki: szociális ellátások közül: - aktív korúak ellátása o foglalkoztatást helyettesítő támogatás (HT), o rendszeres szociális segély (RSZS), - időskorúak járadéka (IDJ), - ápolási díj (ÁPDA, ÁPDM), - lakásfenntartási támogatás (LT), - közgyógyellátás (KGYA, KGYN, KGYM) és a gyermekvédelmi ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK) december 15-ig a következő adattípusokat kell a rendszerben kötelezően rögzíteni: - alapadatok (természetes és mesterséges adatok), - az igénybevett ellátás megnevezését, - összegét, - a döntések adatait és jogalapját. A kezdeti adatfeltöltésnek két módja van: 1. Migrációs Excel használata Az adatokat a oldalon ( közzé tett migrációs (Microsoft) Excel táblába (a továbbiakban: migrációs Excel) kell rögzíteni és onnan az adatszolgáltató munkatárs be tudja tölteni a rendszerbe. 2. A PTR rendszer erre kialakított adatfeltöltő felületének használatával. A PTR informatikai rendszer felületén történő manuálisan rögzítés. Ez a dokumentáció a migrációs Excel segítségével történő adatbetöltés leírását tartalmazza. 2.2 Rendszeres adatszolgáltatás (2013. december 16-tól) A kezdeti adatfeltöltést követően december 16-tól indult új ügyekben, a fent felsorolt ellátásokra a Törvényben és a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folyamatosan rögzíteni kell a jogszabályban meghatározott adatokat. A rendszeres adatszolgáltatásra kétféle lehetőség nyílik: 1. A PTR rendszer funkcióit használva kézi adatrögzítéssel. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 4

5 2. A hatóság saját rendszeréből interfész kapcsolaton keresztül történő adatátadással. A rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó felhasználói kézikönyvet a későbbikben tesszük közzé. 3. PTR rendszer elérése A PTR rendszer a web címen érhető el. A rendszerbe kizárólag a hatóság által kijelölt, regisztrált e-képviselő, valamint az e-képviselő által hozzárendelt e-ügyintéző(k) léphet(nek) be és végezhet(nek) feladatokat. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 5

6 4. A PTR rendszerben kezelt adatok köre és azok struktúrája A rendszer által kezelt adattípusok: - Az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek - Ellátások adatai - Ügyek adatai A migrációs Excel segítségével a fenti adattípusokból az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek és az Ellátások adatai kerülnek betöltésre. 4.1 Az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek Az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek un. ügyféltörzsben kerülnek rögzítésére. Az ügyféltörzsben valamennyi személy kizárólag egyszer szerepel, az azonosítás a TAJ szám alapján történik. A migrációs Excelben az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyekről rendelkezésre álló adatok alapján az - Ügyfél (teljes) vagy - Ügyfél (hiányos) munkalapon kell tölteni az adatokat. 4.2 Ellátások adatai Az ellátások adatait az ellátás megállapításáról szóló jogerős határozatban szereplő adattartalommal kell rögzíteni, ellátás típusonként más-más adattartalommal. 4.3 A kezdeti adatfeltöltés körébe tartozó ellátástípusok: Ellátástípusok A jegyző hatáskörébe tartozó ellátások köréből az alábbiakra kell a kezdeti adatfeltöltést elvégezni: - Aktív korúak ellátása - oglalkoztatást helyettesítő támogatás (HT) - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély (RSZS) - Lakásfenntartási támogatás (LT) - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK) - Közgyógyellátás méltányossági (KGYM) - Ápolási díj méltányossági (ÁPDM) P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 6

7 A járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátások köréből az alábbiakra kell a kezdeti adatfeltöltést elvégezni: - Időskorúak járadéka (IDJ) - Közgyógyellátás alanyi (KGYA) - Közgyógyellátás normatív (KGYN) - Ápolási díj alanyi (ÁPDA) 4.4 Adatkapcsolatok Az ellátások és az igénylő ügyfél (Ügyfél (teljes) munkalap) adatok közötti kapcsolatot az igénylő TAJ száma adja meg. Az ellátás, és az annak megállapítása során figyelembe vett további személyek adatai közötti kapcsolatát a Relációs munkalap írja le. 5. A betöltéshez használt Excel tábla szerkezete A betöltéshez használt Migrációs Excel az alábbi munkalapokból áll: - Ügyfél (teljes) - Ügyfél (hiányos) - Ellátás - Reláció - Validáció Az Ügyfél (teljes) munkalap az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek adatainak megadására szolgál. Az adott ellátás Igénylőjét minden esetben erre a munkalapra kell rögzíteni, és minden kötelező adatát meg kell adni. Az ellátás megállapítása során figyelembe vett további személyek adatait (pl.: gyermek) kizárólag akkor kell ezen a munkalapon rögzíteni, ha minden kötelező adata rendelkezésre áll. Kivétel, ha az ellátás típusa Lakásfenntartási támogatás, és nem áll rendelkezésre az Igénylő TAJ száma. Ebben az esetben az Igénylő adatait az ÜGYÉL (HIÁNYOS) munkalapon szükséges felvinni. Az Ügyfél (hiányos) munkalap ellátás megállapítása során figyelembe vett további személyek adatai megadására szolgál, ha a kötelező adataik hiányosak. Illetve ha az ellátás típusa Lakásfenntartási támogatás, és nem áll rendelkezésre az Igénylő ügyfél TAJ száma, mert ebben az esetben az Igénylő adatait is az ÜGYÉL (HIÁNYOS) munkalapon szükséges felvinni. Az Ellátás munkalapon kell megadni a nyújtott ellátással kapcsolatos adatokat. A Reláció munkalapon kell megadni az ellátások és az ellátás megállapítása során figyelembe vett további személyek - Ügyfél (hiányos) vagy az Ügyfél (Teljes) munkalapon rögzített - kapcsolatok főbb adatait. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 7

8 A Validáció munkalapon az egyes munkalapok oszlopaihoz kapcsolódó ellenőrzési szabályokhoz használt felsorolásokat foglaltuk össze. A narancssárga színnel jelzett oszlopok esetén kizárólag a legördülő listából választott értékek elfogadhatóak. Ellenőrzések a migrációs Excelben A migrációs Excelben egy ellátott személyes adatait egyszer lehet megadni vagy az Ügyfél (teljes) vagy az Ügyfél (hiányos) munkalapokon. Az Ellátás munkalapon a TAJ számmal kell hivatkozni az ügyfélre. Az így megadott ügyfél személyes adatai az Ügyfél (teljes) munkalapon kell, hogy szerepeljenek, azaz minden olyan TAJ számnak szerepelnie kell az Ügyfél (teljes) munkalapon, amely az Ellátás munkalapokon szerepel. Kivétel, ha az ellátás típusa Lakásfenntartási támogatás és nem áll rendelkezésre az igénylő TAJ száma. Ebben az esetben az igénylő ügyfél adatait az ÜGYÉL (HIÁNYOS) munkalapon szükséges felvinni, és az ellátás munkalapon az Igénylő TAJ száma oszlopba az Ügyfél Hiányos azonosítóját szükséges feltölteni. Az Ügyfél (hiányos) munkalapon szereplő adatok egy egyedi azonosítóval kerülnek bővítésre, amely az Excel függvény használatával automatikusan képződik. Ügyfél munkalapokon egy TAJ szám kizárólag egyszer szerepelhet, ellenkező esetben ezen TAJ-hoz tartozó Ügyfelek adatai hibalistára kerülnek. Az Ellátás munkalapon szereplő adatok Migrációs ellátás azonosítóval kerülnek kibővítésre (ez is generált azonosító) az igénylő és az ellátás megállapítása során figyelembe vett más személyek között kapcsolatok megállapítása céljából. A migrációs Excel tábla által generált azonosítók A reláció az Ügyfél (hiányos) azonosító vagy Ügyfél (teljes) TAJ és az Migrációs ellátás azonosító segítségével kerül megállapításra. Az Ügyfél (hiányos) azonosító képzése: jelölőadat, születési dátum, családi név, utónév és az ügyfélhez az Excelben kitöltött adatok számának adataiból generált azonosító. A Migrációs ellátás azonosító az ellátást igénylő TAJ számból, ellátásra jogosult TAJ számból, ellátás típus kódból és támogatásnyújtás kezdete adatokból kerül generálásra. igyelem! Kérjük a generált azonosítót képző függvények örökítését új Ügyfél (teljes) és új Ellátás megadása során! P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 8

9 6. A migrációs Excel tábla feltöltésének javasolt menete kézi rögzítés esetén 1. A tábla kitöltése során célszerű ellátásonként haladni, és a következő sorrendet alkalmazni: 2. Vigyék fel az Igénylő adatait az Ügyfél (teljes) munkalapon. A munkalap kitöltéséhez szükséges részletes információk a 6.1 pontban található táblázatban olvashatók. Ügyeljenek a kötelező adatok teljes körű kitöltésére! (A táblázatban ellátás típusonként K betűvel vannak jelölve a kötelezően kitöltendő adatok!) a. Kivétel, ha az ellátás típusa Lakásfenntartási támogatás, és nem áll rendelkezésre az Igénylő TAJ száma. Ebben az esetben az Igénylő ügyfél adatait az ÜGYÉL (HIÁNYOS) munkalapon szükséges felrögzíteni. 3. Abban az esetben, ha vannak az ellátás megállapítása során az igénylőn kívül figyelembe vett személyek, akkor ezen személyek adatait is vigyék fel. Ha az ellátás megállapítása során az igénylőn kívül figyelembe vett további személyek valamennyi kötelező adata rendelkezésre áll, akkor az Ügyfél (teljes) munkalapon kell ezeket rögzíteni. Ha az ellátás megállapítása során figyelembe vett további személyek kötelező adatainak köre hiányos, akkor az Ügyfél (hiányos) munkalapon kell rögzíteni. A munkalap kitöltéséhez szükséges részletes információk a 6.2 pontban található táblázatban találhatóak. 4. Ezt követően rögzítsék az Ellátás munkalap adatait. A munkalap kitöltéséhez szükséges részletes információk a 6.3 pontban található táblázatban találhatóak. 5. Végül rögzítsék az igénylő (ügyfél) és ellátás megállapítása során figyelembe vett további személyek közötti relációt. A munkalap kitöltéséhez szükséges részletes információk a 6.4 pontban található táblázatban találhatóak. 6. Az Excel táblában amennyiben több sor kerül kitöltésre, ne legyen a sorok között üres sor. 6.1 Az Ügyfél (teljes) munkalap adatai Az Ügyfél (teljes) munkalapon az igénylő (ügyfél) és az ellátás megállapítása során figyelembe vett további személyek adatait kell rögzíteni, amennyiben a rendelkezésre álló adatok köre teljes (minden olyan kötelező adat rendelkezésre áll, amely az Ügyfél (teljes) munkalapon kötelezőként van feltüntetve). Ha egy adott oszlopban listából ki értékek adhatóak meg, akkor a listát tartalmazza a Validáció munkalap és az adott oszlop mezőihez egy legördülő lista érhető el, ahonnan azok kiak. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 9

10 Alábbi táblázat az Ügyfél (teljes) munkalap kitöltéséhez szükséges információkat mutatja be ellátás típusonként: Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! HT, RSZS LT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Típus Megjegyzés TAJ K K K K K K Szám Minden esetben 9 karakter Titulus Dr listából Családi név K K K K K K Minta szöveg Utónév K K K K K K Jolán szöveg Születési családi név K K K K K K Minta szöveg Születési utónév K K K K K K Jolán szöveg Anyja születési név - családi név K K K K K K Pók szöveg Anyja születési név utónév K K K K K K Katalin szöveg Születési hely K K K K K K Budapest szöveg Születési idő (év, hónap, nap) K K K K K K dátum éééé.hh.nn Neme Nő listából Adóazonosító jele K Szám Minden esetben 10 karakter Állampolgárság K K K K K K Idegenrendészeti jogállás Magyar Bevándorolt listából Családi állapot Egyedülálló listából Iskolai végzettség 8. osztály listából Szakképesítés odrász szöveg Lakóhellyel nem rendelkezik Típus Cím Lakóhely: Ország K K K K K K Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztan dó. szöveg Település szintű lakcím Budapest, XV. kerületi lakcím nélküli lakos Magyarország Csak abban az esetben kötelező, ha az állampolgárság nem magyar. Alapértelmezésben nincs kiválasztva érték, ekkor kötelező a cím adatokat megadni. Viszont ha az ügyfélnek nincs lakcíme, akkor ki kell választani az x-et. Abban az esetben kötelező, ha a lakóhellyel nem rendelkezik mező be van jelölve. Abban az esetben tartalmazhat adatot, ha a lakóhellyel nem rendelkezik mező be van jelölve. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 10

11 Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! HT, RSZS LT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Típus Megjegyzés Lakóhely: Irányítószám 1063 szám Ha nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik", akkor kötelező. Lakóhely: Település Budapest szöveg Ha nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik", akkor kötelező Pipacs szöveg Ha nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem Lakóhely: Közterület rendelkezik" és helyrajzi szám nem került megadásra, akkor kötelező Utca Ha nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem Lakóhely: Közt. Jelleg rendelkezik" és helyrajzi szám nem került megadásra, akkor kötelező 15. Szöveg Ha nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem Lakóhely: Házszám rendelkezik" és helyrajzi szám nem került megadásra, akkor kötelező Lakóhely: Épület B. épület szöveg 3-as szöveg Lakóhely: Lépcsőház lépcsőház Lakóhely: Emelet 2. emelet szöveg Lakóhely: Ajtó I. ajtó szöveg Lakóhely: Helyrajzi szám Lakóhely: Életvitelszerűen ezen a címen él Tart. hely: Ország Tart. hely: Irányítószám Tart. hely: Település Tart. hely: Közterület Tart. hely: Közt. Jelleg Tart. hely: Házszám 1526/hRSZ szöveg Ha nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik" és Közterület, közt.jelleg és Házszám nem került megadásra akkor kötelező Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztan dó. Magyarország listából Nem kötelező, ha a tartózkodási hely lett megadva és ott jelölve lett az Életvitelszerűen ezen a címen él mező Nem kötelező tartózkodási címet megadni! De, ha feltöltik a tartózkodási címet, akkor kötelező az országot megadni szám Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, akkor kötelező az irányítószámot megadni. Budapest szöveg Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, akkor kötelező a települést megadni. Rózsa szöveg Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, és nem adnak meg helyrajzi számot, akkor kötelező a közterületet megadni. Utca Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, és nem adnak meg helyrajzi számot, akkor kötelező a közterületet jellegét megadni. 16. Szöveg Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, és nem adnak P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 11

12 Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! HT, RSZS LT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Tart. hely: Épület C. épület Szöveg Tart. hely: Lépcsőház Típus IV. lépcsőház Szöveg Tart. hely: Emelet 3. emelet Szöveg Tart. hely: Ajtó II. ajtó Szöveg Tart. hely: Helyrajzi szám Tart. hely: Életvitel szerűen ezen a címen él Levelezési cím meghatározása Lev.cím: Ország Lev.cím: Irányítószám Lev.cím: Település Lev. cím: Postafiók száma: Lev. cím: Közterület Lev.cím: Közt. Jelleg Megjegyzés meg helyrajzi számot, akkor kötelező a házszámot megadni. 222/hrsz Szöveg Ha nincs megadva a Tart. hely: Közterület, közt.jelleg és Házszám akkor kötelező. Nem kötelező, ha a Lakóhelynél jelölve lett az Életvitelszerűen ezen a címen él mező! Viszont Ha nem ha itt kiválasztásra kerül az x, akkor kötelező akkor üres, kitölteni a tartózkodási cím adatokat! ha igen, akkor a listából az x kiválasztan dó. Levelezési címre kéri Magyarország listából Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím, vagy a postafiókra kéri, vagy a postán maradóra kéri, került kiválasztásra a listából Szám Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím, vagy a postafiókra kéri, vagy a postán maradóra kéri, került kiválasztásra a listából. Budapest Szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím, vagy a postafiókra kéri, vagy a postán maradóra kéri, került kiválasztásra a listából. P: 12 szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Postafiókra kéri került kiválasztásra a listából Rozmaring Szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím került kiválasztásra a listából, és nincs megadva a lev.cím-nél helyrajzi szám. Utca Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím került kiválasztásra a listából, és nincs megadva a lev.cím-nél helyrajzi szám Szöveg Kötelező, ha a levelezési cím Lev. cím: Házszám meghatározásánál a Levelezési cím került kiválasztásra a listából, és nincs megadva a lev.cím-nél helyrajzi szám. Lev. cím: Épület K. épület Szöveg Lev. Cím: Emelet 8. emelet Szöveg P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 12

13 PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál Típus kötelező az adott adat, ott K karakterrel Minta adatok van jelezve! Amennyiben adott feltétel Adat megnevezése függvényében kötelező az adat, akkor karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! KGYA, HT, ÁPDA, LT RGYK IDJ KGYN, RSZS ÁPDM KGYM Lev. Cím: hely: Ajtó 6. ajtó Szöveg Lev cím: Helyrajzi szám Telefonszám (vezetékes) Telefonszám (mobil) cím Megjegyzés 1566/hrsz Szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím került kiválasztásra a listából, és nincs megadva a közterület, jelleg, házszám. 06/1/666/888 Szöveg Szöveg 2570 Szöveg hu 6.2 Az Ügyfél (hiányos) munkalap adatai Az Ügyfél (hiányos) munkalap az ellátás megállapítása során figyelembe vett további személyek (kivéve az igénylőt) adatai megadására szolgál (háztartás, család tagjai), abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre az összes kötelező adat. (Abban az esetben, ha rendelkezésre áll az összes kötelező adat, akkor az Ügyfél (teljes) munkalapra kell rögzíteni.) Az Ügyfél (teljes) munkalaphoz képest a munkalap kiegészítésre kerül az Excel tábla által generált egyedi azonosító számmal és egy egyediséget biztosító jelölő adat mezővel. Utóbbit kizárólag abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben két különböző ügyfél megegyező generált egyedi azonosítót kap. A munkalapon rögzítendő adatok a levelezési címhez tartozó adatok, a telefonszám (vezetékes), telefonszám (mobil), cím kivételével megegyeznek az Ügyfél (teljes) munkalapon töltendő adatokkal. A munkalapon Ügyfél (hiányos) azonosító kerül képzésre, amely adat a Reláció munkalapon felhasználásra kerül, az egyes ellátottak és hozzátartozói szerepek meghatározásához. Abban az esetben, ha az ellátás típusa Lakásfenntartási támogatás, és nem áll rendelkezésre az Igénylő TAJ száma, akkor az Igénylő ügyfél adatait is az Ügyfél (hiányos) munkalapon szükséges felvinni. Viszont, mivel az ő szerepköre Igénylő, ezért a TAJ számot kivéve, azokat az adatokat kötelezően szükséges kitölteni, amelyek az Ügyfél (teljes) munkalapon az LT oszlopban kötelezőnek vannak jelölve! P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 13

14 Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! HT, RSZS LT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Típus Megjegyzés Automatikusan generálódik a Ügyfél hiányos azonosító K K K K K K táblázatban! TAJ Szám Minden esetben 9 karakter Dr listából Titulusa Családi név K K K K K K Minta Szöveg Utónév K K K K K K Jolán Szöveg Születési családi név Születési utónév Anyja születési név - családi név Anyja születési név utónév Születési hely Születési idő (év, hónap, nap) K K K K K K Minta Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő. Jolán Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő. Pók Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő. Katalin Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő. Budapest Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő Dátum éééé.hh.nn Nő listából Neme Adóazonosító jele Szám Minden esetben 10 karakter Állampolgárság Idegenrendészeti jogállás Magyar bevándorolt listából egyedülálló listából Családi állapot Iskolai végzettség 8. osztály Szöveg Szakképesítés odrász Szöveg Lakóhellyel nem rendelkezik Település szintű lakcíme Település szintű lakcím Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztandó. LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő. Csak abban az esetben kötelező, ha az állampolgárság nem magyar. LT esetén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő. Alapértelmezésben nincs kiválasztva érték, ekkor kötelező a cím adatokat megadni. Viszont ha az ügyfélnek nincs lakcíme, akkor ki kell választani az x-et. LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő, és a lakóhellyel nem rendelkezik mező be van jelölve Cím Budapest, xv. Szöveg Kerület Lakóhely: Ország Magyarország LT estén akkor kötelező, ha az P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 14

15 Adat megnevezése Lakóhely: Irányítószám Lakóhely: Település Lakóhely: Közterület Lakóhely: Közt. Jelleg PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! HT, RSZS LT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Típus Megjegyzés ügyfél az Igénylő, és a lakóhellyel nem rendelkezik mező nincs bejelölve 1063 Szám LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő, és nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik" mező. Budapest Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő, és nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik" mező. Pipacs Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő, és nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik" mező, és nincs kitöltve a helyrajzi szám. Utca LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő, és nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik" mező, és nincs kitöltve a helyrajzi szám. 15. Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő, és nincs Lakóhely: Házszám bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik" mező, és nincs kitöltve a helyrajzi szám. Lakóhely: Épület B. épület Szöveg Lakóhely: Lépcsőház 3-as lépcsőház Szöveg Lakóhely: Emelet 2. emelet Szöveg Lakóhely: Ajtó I. ajtó Szöveg Lakóhely: Helyrajzi szám Lakóhely: Életvitelszerűen ezen a címen él Tart. hely: Ország 1526/hRSZ Szöveg LT estén akkor kötelező, ha az ügyfél az Igénylő, és nincs bepipálva a "Lakóhellyel nem rendelkezik" mező, és nincs kitöltve a közterület, közt. jelleg, és házszám mezők. Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztandó. Magyarország listából Tart. hely: Irányítószám 1063 Szám Tart. hely: Település Budapest Szöveg Tart. hely: Közterület Rózsa Szöveg Tart. hely: Közt. Jelleg Utca LT esetén kötelező, ha az ügyfél az Igénylő, és nem került bejelölésre, a tartózkodási helynél Tart. Életvitelszerűen ezen a címen él mező. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 15

16 PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott Típus adat, ott K karakterrel van jelezve! Minta adatok Amennyiben adott feltétel függvényében Adat megnevezése kötelező az adat, akkor karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! KGYA, HT, ÁPDA, LT RGYK IDJ KGYN, RSZS ÁPDM KGYM Tart. hely: Házszám 16. Szöveg Tart. hely: Épület C. épület Szöveg Tart. hely: Lépcsőház IV. lépcsőház Szöveg Tart. hely: Emelet 3. emelet Szöveg Tart. hely: Ajtó II. ajtó Szöveg Tart. hely: Helyrajzi szám 222/hrsz Szöveg Tart. hely: Életvitel szerűen ezen a címen él Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztandó. Megjegyzés 6.3 Az Ellátás munkalap adatai Az Ellátás munkalapon a TAJ szám azonosítja az ügyfelet. Minden TAJ-nak szerepelnie kell az Ügyfél (teljes) munkalapon, amely az Ellátás munkalapokon szerepel. A munkalapon Migrációs ellátás azonosító kerül képzésre. A Migrációs ellátás azonosító az ellátás igénylő TAJ számából, ellátásra jogosult TAJ számából, ellátás típus kódból és támogatásnyújtás kezdete adatokból kerül generálásra, amely adat a Reláció munkalapon felhasználásra kerül, az egyes ellátottak és hozzátartozói kapcsolatok meghatározásához. A migrációs Excelben az Ellátásra vonatkozó adatokat a következő táblázat írja le: Megnevezés Típus H T, RSZ S LT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Megjegyzés PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! Igénylő TAJ szám szám K K K K K K Ellátási kulcs része Abban az esetben ha az ellátás típusa LT, és az Igénylőnek nem áll rendelkezésre a TAJ száma, akkor az ÜYÉL (HIÁNYOS) munkalapon kerül felvitelre az Igénylő, és az ott generált Hiányos Ügyfél azonosítót kell ide beírni. Jogosító TAJ szám szám K K Ellátási kulcs része P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 16

17 Ellátás típus kód Megnevezés Típus H T, RSZ S választh ató LT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Megjegyzés Csak a következő esetekben kötelező: 1. RGYK esetében a Gyermek TAJ számát kell megadni. 2. ÁPDA, ÁPDM esetében az ápolt TAJ számát kell beírni. K K K K K K Ellátási kulcs része. Legördülő választólistából. Támogatásnyújtás kezdete Dátum K K K K K K Alapja a határozatban szereplő dátum. Éééé.hh.nn. Támogatásnyújtás vége Dátum K K K K K K A határozatban szereplő dátum, ha nincs ilyen, akkor a felülvizsgálat esedékessége. Éééé.hh.nn. elülvizsgálat esedékessége Dátum K K K Éééé.hh.nn Támogatás havi bruttó összege szám K K K K LT esetén Ebből szolgáltatónak fizetendő + Ebből II. szolgáltatónak fizetendő = Támogatás havi összege Ebből szolgáltatónak fizetendő szám K Összesen 2 szolgáltató adatait lehet felvinni az excel-be, szolgáltató, illetve szolgáltató II oszlopokba. Ebből II. szolgáltatónak szám K Kötelező, ha a Támogatás havi bruttó összege > Ebből szolgáltatónak fizetendő fizetendő Törthónap dátum Éééé.hh. Törthónap Összeg szám Törthónap mező kitöltése esetén kötelező Egyéni gyógyszerkeret t/hó szám K Eseti keret t/év szám K Természetbeni kifizetés szám K (Utalvány 2 részletben) t/db Pénzbeli ellátás havi összege szám Csak akkor lehet kitölteni, ha a családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó be van jelölve Pénzbeli pótlék (évente 2x) t/alkalom szám Csak akkor lehet tölteni, ha Gyámul kirendelt hozzátartozó jelölésre került. Költségvetési törvény alapján. Szünetelés kezdete Dátum Csak akkor kell kitölteni, ha a releváns a szüneteltetés. Éééé.hh.nn. Szünetelés vége Dátum Csak akkor kell kitölteni, ha releváns a szüneteltetés. Éééé.hh.nn Szüneteltetés Törthónap Dátum Csak akkor kell kitölteni, ha releváns a szüneteltetés, és fennáll a törthónap esete. Éééé.hh. Szüneteltetés Összeg szám Szünetelés törthónap töltése esetén kötelező. Visszatérítendő összeg szám Csak ha van szüneteltetéskor visszatérítendő. (szünetelés esetén) elfüggesztés kezdete Dátum Csak akkor kell tölteni, ha releváns a felfüggesztés. Éééé.hh.nn. elfüggesztés vége Dátum Csak akkor kell tölteni, ha releváns a felfüggesztés. Éééé.hh.nn. Eltartott gyermekek száma szám Csak akkor kell tölteni ha van gyermek. Eltartott egyéb személy szám Csak akkor kell tölteni, ha van. Igénylővel közös háztartásban /családban élők száma szám Az igénylő felettiek száma. Tehát ha az igénylőnek van 2 gyereke és egy házastársa, akkor ez a szám 3. Csak akkor kell tölteni, ha van az igénylőn felül egyéb személy. Családba fogadó gyámul Csak ha releváns. Ha ez be van jelölve csak akkor tölthető pénzbeli kirendelt hozzátartozó ellátás havi összege és a pénzbeli pótlék mező. Támogatás jogcíme Támogatás jogcíme II. válaszha tó választh ató K Pénzbeli kifizetéskor a mező tartalma Pénzbeli támogatás kell legyen. Bizonyos esetekben lehet 2 jogcímen adni támogatást, ilyenkor a 2. Jogcímet ide kell beírni. Ha ezt pénzbeli támogatásban kapja az igénylő, akkor a mező tartalma Pénzbeli támogatás kell legyen. Szolgáltató neve lista K Ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egyéb szöveg Kitöltése kötelező, ha a Szolgáltató neve = "egyéb", de ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni ogyasztó azonosító szöveg Kötelező, ha egyéb azonosító nem került kitöltésre, de ha a támogatás P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 17

18 Megnevezés Típus H T, RSZ S LT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Megjegyzés jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni ogyasztási hely azonosító szöveg Kötelező, ha egyéb azonosító nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egyéb azonosító szöveg Kötelező, ha ogyasztó azonosító és a ogyasztási hely a azonosító nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Szolgáltató neve II. lista Kötelező, ha a Ebből II. szolgáltatónak fizetendő mező kitöltésre került, de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egyéb II. szöveg Kitöltése kötelező, ha a Szolgáltató neve II. = "egyéb", de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni ogyasztó azonosító II. szöveg Kötelező, ha Szolgáltató neve II., vagy Egyéb II. mező kitöltésre kerül és egyéb azonosító II. nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni ogyasztási hely azonosító II. szöveg Kötelező, ha Szolgáltató neve II., vagy Egyéb II. mező kitöltésre kerül és egyéb azonosító II. nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egyéb azonosító II. szöveg Kötelező, ha Szolgáltató neve II., vagy Egyéb II. mező kitöltésre kerül és a ogyasztó azonosító II. és a ogyasztási hely a azonosító II. nem került kitöltésre Döntési javaslat típusa K K K K K K Csak Megállapító határozat lehet. választh ató Ügyiratszám/Ügyszám szöveg K K K K K K Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem Egy főre jutó havi nettó jövedelem Egy főre számított havi családi jövedelemhatár szám K K szám K K K (csak KGYN, KGYM) szám K(csak ÁPDM) Kiadmányozás kelte dátum K K K K K K Éééé.hh.nn Jogerőre emelkedés dátuma dátum K K K K K K Éééé.hh.nn de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni 6.4 A Relációs munkalap adatai A Relációs munkalapon rögzíthető, hogy adott ellátás megállapítása során figyelembe vett további személyekhez milyen hozzátartozói adatok kapcsolódnak. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 18

19 A munkalap kitöltését a következő módon szükséges elvégezni. 1. Abban az esetben, ha az igénylőn kívül az ellátás megállapítása során további személyt nem kellett figyelembe venni, akkor nem kell a Relációs munkalapon rögzíteni. 2. Abban az esetben, ha az igénylőn kívül más személyt is figyelembe kellett venni az ellátás megállapítása során és vagy az Ügyfél (teljes), vagy az Ügyfél (hiányos) munkalapon rögzítésre került, akkor ki kell tölteni Relációs munkalapot. Ahány személy került felvitelre az igénylőn kívül az adott ellátáshoz, annyi sort kell felvinni a Relációs munkalapon. a. Példa: Adott ellátás esetében az igénylőn kívül van egy gyermek, aki az Ügyfél (teljes) munkalapon került felvitelre, és van egy élettárs, aki az Ügyfél (hiányos) munkalapon került felvitelre. i. Ebben az esetben 2 sort kell felvinni a Relációs munkalapra. ii. Mindkettőhöz meg kell adni az adott ellátáshoz tartozó Migrációs ellátás azonosítót (ez az ellátás munkalapon az első oszlopban generált azonosító) iii. Ki kell választani az igénylővel való kapcsolatát a lenyíló listából, a gyermeknél a gyermek -et, az élettársnál a Házastárs/Élettárs -at. iv. Az ügyfél adat típusnál meg kell adni, hogy a személy az Ügyfél (teljes) vagy az Ügyfél (hiányos) munkalapon került rögzítésre. A példa esetében a gyermeknél a Teljest, az élettársnál a hiányosat kell kiválasztani. v. A teljes ügyfél típusú gyermeknél meg kell adni a TAJ számát, ami az Ügyfél (teljes) munkalapon található, a hiányos ügyfél típusú élettársnál meg kell adni az Ügyfél (hiányos) munkalapon található generált Ügyfél (hiányos) azonosítót. A migrációs Excelben a Relációra vonatkozó adatokat a következő táblázat írja le: Megnevezés Kötelező? Típus Megjegyzés Migrációs ellátás azonosító Igen Szöveges Meg kell egyezzen az Ellátás munkalapon lévő ellátás azonosító valamelyikével. (enti példával részletezve.) Igénylővel való Igen kapcsolata Egyéb kapcsolat eltételesen kötelező Szöveges Akkor kötelező, ha az Igénylővel való kapcsolat mezőben, a listából az egyéb került kiválasztásra. Ügyfél adat típus Igen Legördülő Ha az ügyfél a teljes ügyfél munkalapon került felvitelre, akkor a teljest, ha a hiányosan került felvitelre, akkor a hiányost kell kiválasztani. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 19

20 Ügyfél (hiányos) azonosító vagy Ügyfél (teljes) TAJ Igen Szöveges Hiányos ügyfél adat típus esetén, meg kell egyezzen az Ügyfél (hiányos) munkalap generált ügyfél azonosítók valamelyikével, Teljes ügyfél adat típus esetén megkell egyezzen az Ügyfél( teljes) munkalap igénylő TAJ szám valamelyikével 7. A migrációs Excel táblázatok feltöltésének és feldolgozásának folyamata 7.1 ájl feltöltés A PTR felhasználói felületén van lehetősége az arra jogosult felhasználónak, hogy az általa kitöltött migrációs Excel fájlt feltöltse. A feltöltés során rögzítésre kerül egy egyedi azonosítóval ellátott rekordban a munkatárs azonosítója, a feltöltés időpontja, a fájl neve, a fájl tartalom típusa, kódolása, a fájl adattartalma bináris formában, kapcsolódó fájl azonosítója, és a fájl státusza. A fájl státuszának értékei az alábbiak lehetnek: ELTOLTVE ELDOLGOZVA ERVENYTELEN_ORMATUM EREDMENY A feltöltés végén a következő adatok jelennek meg a felhasználó számára: eltöltés egyedi azonosítója, a feltöltés időpontja, a fájl neve. Ezeket az adatokat visszajelzi a felhasználónak egy tájékoztató üzenettel jelezve, hogy a feldolgozás megkezdődött és azt, hogy az eredményt hol lehet majd megnézni. 7.2 ájl feldolgozás Egy időzített folyamat időrendi sorrendben dolgozza fel a rendszerbe előzőleg feltöltött fájlokat. A feldolgozás lépései: 1. A migrációs Excel fájl elemzése a fájlban lévő munkalapok száma, oszlopok száma, P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 20

21 sorok azonosítása. 2. PTR üzleti logikájával megegyező ellenőrzések, validációk futtatása. A feltöltött migrációs Excel fájlok minden ellenőrzött sorát befogadja a PTR rendszer, a hibás Excel táblákat pedig hibaüzenettel együtt elérhetővé teszi az arra jogosult felhasználók számára. Amennyiben a feldolgozás során technikai hiba lép fel, erről naplóbejegyzés készül. Az aktuális fájl státusza ekkor nem változik, hanem a következő ütemben az időzített folyamat újból megkísérli a feltöltött fájl feldolgozását. igyelem! Amennyiben egy adott Migrálás ellátás azonosítóval ellátott Ellátás már betöltésre került a rendszerbe és később ugyanaz a Migrálás ellátás azonosítóval ismételten feltöltésre kerül egy Ellátás, és az megfelel a szabályoknak, tehát betölthető, akkor az eredeti Ellátás felülírásra kerül! 7.3 A migrációs Excel tábla betöltésének eredménye Az eredmény Excel fájlt a PTR felhasználói felületen keresztül tölthetik le az arra jogosult felhasználók. A letölthető eredmény Excel fájl tartalmazza az eredetileg felküldött migrációs Excel minden adatát, kiegészülve az alábbiakkal: Ügyfél (Teljes), Ügyfél (Hiányos) és Reláció munkalap esetében 2 új oszloppal, amelyek a következők Megnevezés Kötelező? Megjegyzés Státusz Igen Értékei: OK vagy Hibás, attól függően, hogy az adott sor feldolgozása sikeresen vagy hibával fejeződött be. Hiba Oka Igen, ha státusz "Hibás" A feldolgozás során keletkezett hiba üzenetek Ellátás munkalap esetében 3 új oszloppal, amelyek a következők Megnevezés Kötelező? Megjegyzés Státusz Igen Értékei: OK vagy Hibás, attól függően, hogy az adott sor feldolgozása sikeresen vagy hibával fejeződött be. Hiba Oka Igen, ha státusz "Hibás" A feldolgozás során keletkezett hiba üzenetek PTR Ellátás azonosító Igen, ha státusz "OK" A feldolgozás során generált Ellátás azonosító A sikeresen feldolgozott Ellátások bekerülnek a PTR rendszerbe. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 21

22 7.3 Hibajavítás A feltöltés eredményeként hibás jelzést kapott sorokat az Excel táblában ki kell javítani, amely két módon történhet: a hibás adatok új, egy másik Excel táblába történő rögzítésével, külön egy új Excel-ben, vagy a már meglévő, már feltöltött Excel táblában. Tehát egy adott Excel-t többször is be lehet tölteni, illetve egy felhasználó annyi Excelt-t tölt be, amennyit szeretne. 1. Az eljárás menete, abban az esetben, ha új Excel-ben végzik az hibás adatok javítását: a. Egy új Excel-t kell készíteni, amelyen már kizárólag azok a sorok szerepelnek, amelyek hibás jelzést kaptak. ONTOS! Ha az adatokat másolással hozzák létre olyan Excel táblából, amely már betöltésre került, akkor azokat az oszlopokat, amelyekbe a rendszer az előző betöltés kiértékelési eredményeit beírta ne másolják át! b. Ezt követően ki kell javítani az Excel táblában a hibákat. c. Ezt követi az új Excel tábla feltöltése. 2. Eljárás menete, abban az esetben, ha a már meglévő, feltöltött Excel-ben végzik a javítást: a. Ki kell javítani a hibákat. b. Ki kell törölni azokat az oszlopokat, amelyekbe a rendszer az előző betöltés kiértékelési eredményeit beírta. c. el kell tölteni az új Excel táblát. ONTOS! Amennyiben egy adott Migrálás ellátás azonosítóval ellátott Ellátás már betöltésre került a rendszerbe és később ugyanaz a Migrálás ellátás azonosítóval ismételten feltöltésre kerül egy Ellátás, és az megfelel a szabályoknak, tehát betölthető, akkor az eredeti Ellátás felülírásra kerül! P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 22

23 8. Mellékletek 8.1. Az ellátotti adatok nyilvántartásának törvényi háttere Az Szt /A. alapján a PTR rendszer az alábbi adatokat tartalmazza. Települési Önkormányzatok Ellátásra jogosult és az ellátás megállapításánál figyelembe vett személyek A jogosult A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat Természetes személyazonosító adatai Belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ) Állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállását Járási Hivatalok Ellátásra jogosult és az ellátás megállapításánál figyelembe vett személyek A jogosult A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat Természetes személyazonosító adatai Belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ) Állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállását A szociális ellátás Megnevezését A szociális ellátás Megnevezését Jogcímét Jogcímét Összegét Megállapítására vonatkozó adatokat Megváltoztatására vonatkozó adatokat Megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó adatokat Megszűnés vagy megszüntetés jogcímét Jogerő (érdemi döntés esetén) Összegét Megállapítására vonatkozó adatokat Megváltoztatására vonatkozó adatokat Megszűnésére és Megszüntetésére vonatkozó adatokat megszűnés vagy megszüntetés jogcímét Jogerő (érdemi döntés esetén) P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 23

24 Települési Önkormányzatok Egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összege A 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot Ápolási díjra jogosult adóazonosító jelét Azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik Jogerős határozattal megállapított, jogosulatlanul és Megnevezését rosszhiszeműen igénybe vett ellátás Az aktív korúak ellátására jogosult személynek Lakásfenntartási támogatás esetén Az ellátás megtérítendő összegét A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresőtevékenységére (a továbbiakban jogellenes munkavégzés) vonatkozó, külön törvényben foglalt adatokat A támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges Egy főre jutó jövedelem összege Járási Hivatalok A 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot Ápolási díjra jogosult adóazonosító jelét Azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik Jogerős határozattal megállapított, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás Megnevezését Az ellátás megtérítendő összegét P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 24

25 Települési Önkormányzatok adatot Járási Hivatalok Települési Önkormányzatok Eljáró hatóság Címe megnevezése A lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot Kiegészítés (Szt. 18/B.) Eljáró hatóság megnevezése Járási Hivatalok Címe Ügy számát Ügy számát Elbírálási azonosítóját Elbírálási azonosítóját P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 25

26 Az Gyvt. alapján a nyilvántartás tartalmazza a következő adatokat. Önkormányzatok A gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy A 4. (1) bekezdésének b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot Személyazonosító adatai Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ) A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat Az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás Megnevezését Jogcímét Összegét Megállapítását Megváltoztatását Megszüntetését (+ adatok) Megszüntetés jogcímét Jogerő (érdemi döntés esetén) A jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat Eljáró hatóság megnevezése Ügy számát Elbírálási azonosítóját Címe P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 26

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE V.03

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE V.03 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 14. V.03 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az adatrögíztés módja és határideje... 3 2.1 Kezdeti

Részletesebben

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 07.

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 07. 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 07. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az adatrögzítés módja és határideje... 3 2.1 Kezdeti adatfeltöltés...

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés A dokumentum részletesen bemutatja a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerébe való migrációs ügyként kezelt

Részletesebben

Tájékoztató PTR Verzióváltásról

Tájékoztató PTR Verzióváltásról Tájékoztató PTR Verzióváltásról - 1 - Tartalomjegyzék 1. Az összes ellátást érintő változások... 3 1.1 Ügyféladatok... 3 1.2 Kérelem adatai... 4 1.3 Döntés-tervezet adatai... 4 1.4 Határozat/végzés...

Részletesebben

TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs

TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartása egységes szociális nyilvántartás (PTR) modul Tájékoztató 2013. PTR modul

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Felhasználói kézikönyv 2014. 03. 28. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2013.12.14. v.01 2014.03.28 v.02 Új funkciók: migrációs

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12093. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Kézi adatfelvitel

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Kézi adatfelvitel PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Kézi adatfelvitel Felhasználói kézikönyv 2013. 11. 27. V.01. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A PTR-be való adatrögíztés módja és határideje...

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Kézi adatfelvitel

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Kézi adatfelvitel PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Kézi adatfelvitel Felhasználói kézikönyv 2013. 12. 02. V.02. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 A PTR-be való adatrögíztés módja és határideje...

Részletesebben

PTR Hírlevél december 12.

PTR Hírlevél december 12. PTR Hírlevél 4. 2013. december 12. Tisztelt Felhasználók! 1 PTR Hibás rögzítések törlése: Amennyiben PTR-ben a kezdeti adatfeltöltés időszakában (2013. november 15. 2013. december 15. között) Migrációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TR VERZIÓVÁLTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ TR VERZIÓVÁLTÁSRÓL PT TÁJÉKOZTATÓ TR VERZIÓVÁLTÁSRÓL 2015. március 08...2 2015. március 01..3 2015. február 14.4 2015. január 09.... 5 2014. július 17.... 5 2014. július 03.... 6 2014. június 24.... 8 2014. május 16....

Részletesebben

PTR Hírlevél február 12.

PTR Hírlevél február 12. PTR Hírlevél 5. 2014. február 12. 1 Tisztelt PTR Felhasználók! Hírlevelünkben szeretnénk felhívni figyelmüket a PTR egyes funkcióira, mellyel az adatrögzítések pontosságához járulhatnak hozzá! A Gyakran

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL 2015. április 01.... 2 2015. március 08.... 3 2015. március 01.... 4 2015. február 14.... 5 2015. január 09.... 6 2014. július 03.... 7 2014. június 24.... 8 2014. május

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL 2015. május 27.... 2 2015. április 01.... 3 2015. március 08.... 4 2015. március 01.... 5 2015. február 14.... 6 2015. január 09..7 2014. július 17.... 8 2014. július 03....

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Ellenőrzések funkció használata Tájékoztató kézikönyv

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Ellenőrzések funkció használata Tájékoztató kézikönyv PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Ellenőrzések funkció használata Tájékoztató kézikönyv 2014. 05.16. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2014. 04. 29. v. 01

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: Telefon: 06-1-462-64-60 E-mail: ptr@nrszh.hu; idm@nrszh.hu 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere. Migrációs ügy módosítása vagy törlése

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere. Migrációs ügy módosítása vagy törlése PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs ügy módosítása vagy törlése Felhasználói kézikönyv 2014. 03. 31. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 Migrációs ügy módosítása vagy törlése...

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve:

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi állapota: (Aláhúzással

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Rendszeres szociális segély RSZS

Rendszeres szociális segély RSZS Rendszeres szociális segély RSZS Felhasználói kézikönyv II. számú melléklet 2014. 03. 28. Tartalomjegyzék 1 Új Rendszeres szociális segély felvitele... 4 1.1 Új ellátás indítása... 4 1.2 Adatlap felvitele...

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Közgyógyellátás - Méltányossági KGYM

Közgyógyellátás - Méltányossági KGYM Közgyógyellátás - Méltányossági KGYM Felhasználói kézikönyv XIII. számú melléklet 2014. 03. 28. Tartalomjegyzék 1 Új Közgyógyellátás - méltányossági támogatás felvitele... 3 1.1 Új ellátás indítása...

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

www.tevadmin.nrszh.hu

www.tevadmin.nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.

Részletesebben

www.tevadmin.nrszh.hu

www.tevadmin.nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására MB 08 12/E I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

Részletesebben

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Felhasználói kézikönyv XII. számú melléklet 2015. 03. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság

Részletesebben

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: (22) 576-230 E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu www.polgardi.hu 1. melléklet 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Közgyógyellátás - Alanyi KGYA

Közgyógyellátás - Alanyi KGYA Közgyógyellátás - Alanyi KGYA Felhasználói kézikönyv VII. számú melléklet 2014. 03. 28. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

Ápolási díj - méltányossági ÁPDM

Ápolási díj - méltányossági ÁPDM Ápolási díj - méltányossági ÁPDM Felhasználói kézikönyv XII. számú melléklet 2014. 03. 28. Tartalomjegyzék 1 Ápolási díj méltányossági felvitele... 3 1.1 Új ellátás indítása... 3 1.2 Adatlap felvitele...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI Sz/26/13 POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu 6. melléklet a 392/2013. (XI. 12.)

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI /IDEIGLENES/ Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI 1. A víziközmű szolgáltató

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt BM-KF-01-1-0 nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 2-3 2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES

Részletesebben

Közgyógyellátás - Normatív KGYN

Közgyógyellátás - Normatív KGYN Közgyógyellátás - Normatív KGYN Felhasználói kézikönyv VIII. számú melléklet 2014. 03. 28. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítása iránt

KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítása iránt Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal Cím: 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Tel: (52) 567-212 Fax: (52) 374-018 E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu web: www.hajdubagos.hu 1. Személyi adatok KÉRELEM lakhatáshoz

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a méltányossági közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve: 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): 1.5. Lakóhelye:

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Személyi adatok. Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház... emelet, ajtó

Személyi adatok. Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház... emelet, ajtó 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 848 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...... 1.1.2. Születési neve:..... 1.1.3. Anyja neve... 1.1.4.

Részletesebben

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:... Az ellátást igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:... Az ellátást igénybevevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez szociális étkeztetés 1. Az ellátást igénybevevő

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1 KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

A) lap. (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

A) lap. (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 971 FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához A) lap Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Felhasználói kézikönyv II. számú melléklet 2015. 03. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT Felhasználói kézikönyv IV. számú melléklet 2014. 03. 28. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest,

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására Verpelét Város Önkormányzat Szociális iroda 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.:36 559 306 6.számú melléklet 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT

KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT ŰRLAP KERESETLEVÉL (KÉRELEM) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZAT VAGY VÉGZÉS BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNT BM_NBF_01 Nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK 2. OLDAL - A KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES ADATAI

Részletesebben