2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 07."

Átírás

1 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE

2 Tartalom 1 Bevezetés Az adatrögzítés módja és határideje Kezdeti adatfeltöltés Rendszeres adatszolgáltatás PTR rendszer elérése A rendszerben kezelt adatstruktúra, adatkapcsolatok Ellátással kapcsolatos szereplők Ellátások adatai Ellátás típusok Adatkapcsolatok A betöltéshez használt Excel tábla szerkezete Az Excel tábla feltöltésének javasolt menete kézi rögzítés esetén Az Ügyfél (teljes) munkalap adatai Az Ügyfél (hiányos) munkalap adatai Az Ellátás munkalap adatai A Relációs munkalap adatai A migrációs Excel táblázatok feltöltésének és feldolgozásának folyamata Fájl feltöltés Fájl feldolgozás Fájl feldolgozásának eredménye Mellékletek Az ellátotti adatok nyilvántartásának törvényi háttere P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 2

3 1 Bevezetés A nyilvántartási rendszer (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) - a fent nevezett kettő jogszabályban nevesített szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét érinti. A szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény által szabályozott ellátások megállapítására több hatóság jogosult. Az ellátásokkal kapcsolatos adatok különböző nyilvántartásokban szerepelnek. Annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen az egy személy, illetve a jogosult és az adott ellátás megállapítás során az Szt. rendelkezései alapján figyelembe vett más személyek által igénybe vett ellátások összege, szükséges a szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes nyilvántartásának létrehozása. A törvénymódosítási javaslat módosítja az Szt át és 18/A. -át és létrehozza a 18/B -t, ezzel biztosítva, hogy a jegyző, valamint a járási hivatal által a feladat- és hatáskörükbe tartozó ellátások tekintetében vezetett nyilvántartások adatkörei összhangban legyenek a kialakítandó egységes nyilvántartás adatköreivel. Jelen dokumentum összefoglalja, hogyan történik ezen adatok kezdeti adatfeltöltése. 2 Az adatrögzítés módja és határideje 2.1 Kezdeti adatfeltöltés A kezdeti adatfeltöltést november 15. és december 15. között kell elvégezni. A kezdeti adatfeltöltés azon ellátottakra és az általuk igénybevett ellátásokra (jogerősen megállapított határozatok) adataira terjed ki, amelyek december 16-án várhatóan pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában számukra még meg van állapítva december 16-án történő induláshoz a hatáskör gyakorlóinak, a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítóinak a következő mélységig kell adatokat feltölteniük. Következő adatköröket kell a rendszerben kötelezően rögzíteni: - alapadatokat (természetes és mesterséges adatokat), - az igénybevett ellátás megnevezését, - összegét, - a döntések adatait és jogalapját. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 3

4 A rendszerbe fel kell tölteni a november 15-én már jogerős határozattal megállapított és december 15-ig meg nem szüntetett és folyamatban lévő ügyeket, és az onnantól számított új, kérelmekkel felvett ügyeket, melyekről döntés születik. A kezdeti adatfeltöltésnek két módja van: 1. Előzetesen az adatokat egy megadott Microsoft Excel táblába (továbbiakban: migrációs Excel) kell rögzíteni és onnan az adatszolgáltató munkatárs be tudja tölteni a rendszerbe. 2. Az adatszolgáltató munkatárs a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások egységes nyilvántartásának (PTR) informatikai rendszer felületén manuálisan rögzíti az adatokat. Ez a dokumentáció a migrációs Excel segítségével történő adatbetöltés leírását tartalmazza. 2.2 Rendszeres adatszolgáltatás A kezdeti adatfeltöltést követően december 16-tól az Szt. és Gyvt. törvényekben szabályozott módon folyamatosan rögzíteni kell az ellátotti adatokat. A program indulásakor a rendszerben a szociális ellátások közül az - aktív korúak ellátása o foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), o rendszeres szociális segély (RSZS), - időskorúak járadéka (IDJ), - ápolási díj (ÁPDA, ÁPDM), - lakásfenntartási támogatás (LFT), - közgyógyellátás (KGYA, KGYN, KGYM) és - a gyermekvédelmi ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK) ellátások szerepelnek. A rendszeres adatszolgáltatásra kétféle lehetőség nyílik: 1. A szoftver funkcióit használva (manuális) adatrögzítéssel. 2. Az intézmény (szolgáltató) saját rendszeréből interfészen keresztül. A rendszeres adatszolgáltatás részlet kérdéseit ez a dokumentáció nem tárgyalja. 3 PTR rendszer elérése A PTR rendszer a web címen érhető el, megfelelő jogosultság mellett. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 4

5 4 A rendszerben kezelt adatstruktúra, adatkapcsolatok A rendszer által kezelt adatkörök: - Ellátással kapcsolatos szereplők - Ügyletek adatai - Ellátások adatai A kezdeti migrációs Excel segítségével a fenti adatkörökből az Ellátással kapcsolatos szereplők és az Ellátások adatai kerülnek betöltésre. 4.1 Ellátással kapcsolatos szereplők Az ellátással kapcsolatos szereplők ügyféltörzsben kerülnek rögzítésére. Az ügyféltörzs egy országos nyilvántartás, amelyben az ellátással kapcsolatos minden szereplő egyszer szerepel. Az ügyfelek azonosítása a TAJ számon alapul. A migrációs Excelben az ügyfélről rendelkezésre álló adatok alapján az - Ügyfél (teljes) vagy - Ügyfél (hiányos) munkalapokon kell tölteni az adatokat. 4.2 Ellátások adatai Az ellátott és a szervezet között létrejövő határozati jogviszony alapján kell megadni az adatokat, ellátás típusonként más-más adattartalommal. 4.3 Ellátás típusok A Települési Önkormányzatoknak az alábbi ellátás típusok kapcsán kell feltölteni a migrációs Excel-t: - Aktív korúak ellátása - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segély (RSZS) - Lakásfenntartási támogatás (LFT) - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK) - Közgyógyellátás méltányossági (KGYM) - Ápolási díj méltányossági (ÁPDM) A Járási Hivataloknak az alábbi ellátás típusok kapcsán kell feltölteni a migrációs Excel-t: - Időskorúak járadéka (IDJ) - Közgyógyellátás alanyi (KGYA) P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 5

6 - Közgyógyellátás normatív (KGYN) - Ápolási díj alanyi (ÁPDA) 4.4 Adatkapcsolatok Az ellátások és az igénylő ügyfél (Ügyfél (teljes) munkalap) adatok közötti kapcsolatot az igénylő TAJ száma írja le. Az ellátásokhoz kapcsolódó hozzátartozói adatok kapcsolatát a Relációs munkalap írja le. 5 A betöltéshez használt Excel tábla szerkezete A betöltéshez használt migrációs Excel az alábbi munkalapokból áll: - Ügyfél (teljes) - Ügyfél (hiányos) - Ellátás - Reláció - Validáció Az Ügyfél (teljes) munkalap az ellátással kapcsolatos személyek adatainak megadására szolgál. Az adott ellátás Igénylőjét minden esetben erre a munkalapra kell rögzíteni, és minden kötelező adatát meg kell adni. Az adott ellátáshoz tartozó egyéb személyeket (pl.: gyermek) csak akkor kell ezen a munkalapon rögzíteni, ha minden kötelező adata rendelkezésre áll. Az Ügyfél (hiányos) munkalap az ellátással kapcsolatos további személyek adatainak megadására szolgál, ha a kötelező adataik hiányosak. Az Ellátás munkalapon kell megadni a nyújtott ellátással kapcsolatos adatokat. A Reláció munkalapon kell megadni az ellátások és ellátással kapcsolatos hozzátartozói - Ügyfél (hiányos) vagy az Ügyfél (Teljes) munkalapon rögzített - szerep kapcsolatokat. A Validáció munkalapon az egyes munkalapok oszlopaihoz kapcsolódó ellenőrzési szabályokhoz használt felsorolásokat foglaltuk össze. Narancssárga színnel jelzett oszlopok esetén csak a legördülő listából választott értékek elfogadhatóak. Ellenőrzések A migrációs Excelben egy ellátott személyi adatait egyszer lehet megadni vagy az Ügyfél (teljes) vagy az Ügyfél (hiányos) munkalapokon. A Ellátás munkalapon a TAJ számmal kell hivatkozni az ügyfélre. Az így megadott ügyfél személyi adatai az Ügyfél (teljes) munkalapon kell, hogy szerepeljenek, P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 6

7 azaz minden olyan TAJ számnak szerepelnie kell az Ügyfél (teljes) munkalapon, amely az Ellátás munkalapokon szerepel. Az Ügyfél (hiányos) munkalapon szereplő adatok egy egyedi azonosítóval kerülnek bővítésre, az azonosító képzése Excel függvény használatával automatikusan képződik. Ügyfél munkalapokon egy TAJ csak egyszer szerepelhet, ellenkező esetben ezen TAJ-hoz tartozó Ügyfelek adatai hibalistára kerülnek. Az Ellátás munkalapon szereplő adatok Migrációs ellátás azonosítóval kerülnek kibővítésre (generált azonosító) az ellátott és ellátotti hozzátartozói szerepek megállapításához. Generált azonosítók A reláció az Ügyfél (hiányos) azonosító vagy Ügyfél (teljes) TAJ és az Migrációs ellátás azonosító segítségével kerül megállapításra. Az Ügyfél (hiányos) azonosító képzése: jelölőadat, születési dátum, családi név, utónév és az ügyfélhez az Excelben kitöltött adatok számának adataiból generált azonosító. Az Migrációs ellátás azonosító az ellátást igénylő TAJ számból, ellátásra jogosult TAJ számból, ellátás típus kódból és támogatásnyújtás kezdete adatokból kerül generálásra. Figyelem! Kérjük a generált azonosítót képző függvények örökítését új Ügyfél (teljes) és új Ellátás megadása során! 6 Az Excel tábla feltöltésének javasolt menete kézi rögzítés esetén 1. Célszerű ellátásonként haladni, és a következő sorrendet alkalmazni: 2. Vigyék fel az Igénylő adatait az Ügyfél (teljes) munkalapon. A munkalap kitöltéséhez szükséges részletes információk a 6.1. pontban található táblázatban olvashatók. Ügyeljenek a kötelező adatok teljes körű kitöltésére! (A táblázatban ellátás típusonként K betűvel vannak jelölve a kötelezően kitöltendő adatok!) 3. Abban az esetben, ha vannak az ellátás Igénylőjének hozzátartozói, akkor azoknak az adatait is vigyék fel. Ha minden kötelező adatuk rendelkezésre áll, akkor az Ügyfél (teljes) munkalapon kell felvinni, ha valamelyik kötelező adatuk nincs meg, akkor az Ügyfél (hiányos) munkalapon kell rögzíteni. A munkalap kitöltéséhez szükséges részletes információk a 6.2. pontban található táblázatban olvashatók. 4. Vigyék fel az Ellátás munkalap adatait. A munkalap kitöltéséhez szükséges részletes információk a 6.3. pontban található táblázatban olvashatók. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 7

8 5. Adják meg az ellátásban szereplő személyek közötti relációt. A munkalap kitöltéséhez szükséges részletes információk a 6.4. pontban található táblázatban olvashatók. 6.1 Az Ügyfél (teljes) munkalap adatai Az Ügyfél (teljes) munkalapon azon ellátással kapcsolatos személyek adatait kell megadni, amelyekre vonatkozóan határozattal megállapított jogerős ellátás nyújtása került megállapításra, illetve azon ellátással kapcsolatos további személyeket, akiknek a rendelkezésre álló adatok köre teljes (minden olyan kötelező adattal rendelkezik, amely az Ügyfél (teljes) munkalapon kötelezőként van feltüntetve). Ha egy oszlopban egy listából ki értékek adhatóak meg, akkor a listát tartalmazza a Validáció munkalap és az adott oszlop mezőihez egy legördülő lista érhető el, ahonnan azok kiak. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 8

9 Az alábbi táblázat az Ügyfél (teljes) munkalap kitöltéséhez szükséges információkat mutatja be ellátás típusonként: Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor F karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! FHT, RSZS LFT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Típus Megjegyzés TAJ K K K K K K Szám Minden esetben 9 karakter szóközök nélkül Titulus Dr listából Családi név K K K K K K Minta szöveg Utónév K K K K K K Jolán szöveg Születési családi név K K K K K K Minta szöveg Születési utónév K K K K K K Jolán szöveg Anyja születési név - családi név K K K K K K Pók szöveg Anyja születési név utónév K K K K K K Katalin szöveg Születési hely K K K K K K Budapest szöveg Születési idő (év, hónap, nap) K K K K K K dátum éééé.hh.nn Neme Nő listából Adóazonosító jele K Szám Minden esetben 10 karakter Állampolgárság K K K K K K Idegenrendészeti jogállás F F F F F F Magyar Bevándorolt listából Családi állapot Egyedülálló listából Iskolai végzettség 8. osztály listából Szakképesítés Fodrász szöveg Lakóhellyel nem rendelkezik F F F F F F Típus F F F F F F Cím Lakóhely: Ország K K K K K K Listából Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztan dó. Listából szöveg Település szintű lakcím Budapest, XV. kerületi lakcím nélküli lakos Magyarország Listából Csak abban az esetben kötelező, ha az állampolgárság nem magyar. Alapértelmezésben nincs kiválasztva érték, ekkor kötelező a cím adatokat megadni. Viszont ha az ügyfélnek nincs lakcíme, akkor ki kell választani az x-et. Abban az esetben kötelező, ha a lakóhellyel nem rendelkezik mező be van jelölve. Abban az esetben tartalmazhat adatot, ha a lakóhellyel nem rendelkezik mező be van jelölve. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 9

10 Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor F karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! FHT, RSZS LFT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Típus Megjegyzés Lakóhely: Irányítószám F F F F F F 1063 szám Ha nincs bejelölve a "Lakóhellyel nem rendelkezik", akkor kötelező. Lakóhely: Település F F F F F F Budapest szöveg Ha nincs bejelölve a "Lakóhellyel nem rendelkezik", akkor kötelező Pipacs szöveg Ha nincs bejelölve a "Lakóhellyel nem Lakóhely: Közterület F F F F F F rendelkezik" és helyrajzi szám nem került megadásra, akkor kötelező Utca Listából Ha nincs bejelölve a "Lakóhellyel nem Lakóhely: Közt. Jelleg F F F F F F rendelkezik" és helyrajzi szám nem került megadásra, akkor kötelező 15. Szöveg Ha nincs bejelölve a "Lakóhellyel nem Lakóhely: Házszám F F F F F F rendelkezik" és helyrajzi szám nem került megadásra, akkor kötelező Lakóhely: Épület B. épület szöveg 3-as szöveg Lakóhely: Lépcsőház lépcsőház Lakóhely: Emelet 2. emelet szöveg Lakóhely: Ajtó I. ajtó szöveg Lakóhely: Helyrajzi szám F F F F F F Lakóhely: Életvitelszerűen ezen a címen él F F F F F F Tart. hely: Ország F F F F F F Tart. hely: Irányítószám F F F F F F Tart. hely: Település F F F F F F Tart. hely: Közterület F F F F F F Tart. hely: Közt. Jelleg F F F F F F 1526/hRSZ szöveg Ha nincs bejelölve a "Lakóhellyel nem rendelkezik" és Közterület, Közt.Jelleg és Házszám nem került megadásra akkor kötelező Listából Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztan dó. Magyarország listából Nem kötelező, ha a tartózkodási hely lett megadva és ott jelölve lett az Életvitelszerűen ezen a címen él mező Nem kötelező tartózkodási címet megadni! De, ha feltöltik a tartózkodási címet, akkor kötelező az országot megadni szám Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, akkor kötelező az irányítószámot megadni. Budapest szöveg Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, akkor kötelező a települést megadni. Rózsa szöveg Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, és nem adnak meg helyrajzi számot, akkor kötelező a közterületet megadni. Utca Listából Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, ha feltöltik a tartózkodási címet, és nem adnak meg helyrajzi számot, akkor kötelező a közterület jellegét megadni. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 10

11 Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor F karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! FHT, RSZS LFT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Típus Megjegyzés 16. Szöveg Nem kötelező tartózkodási címet megadni. De, Tart. hely: Házszám F F F F F F ha feltöltik a tartózkodási címet, és nem adnak meg helyrajzi számot, akkor kötelező a házszámot megadni. Tart. hely: Épület C. épület Szöveg Tart. hely: Lépcsőház IV. lépcsőház Szöveg Tart. hely: Emelet 3. emelet Szöveg Tart. hely: Ajtó II. ajtó Szöveg Tart. hely: Helyrajzi szám F F F F F F Tart. hely: Életvitel szerűen ezen a címen él Levelezési cím meghatározása F F F F F F Lev.cím: Ország F F F F F F Lev.cím: Irányítószám F F F F F F Lev.cím: Település F F F F F F Lev. cím: Postafiók száma: F F F F F F Lev. cím: Közterület F F F F F F Lev.cím: Közt. Jelleg F F F F F F Lev. cím: Házszám F F F F F F Lev. cím: Épület 222/hrsz Szöveg Ha nincs megadva a Tart.hely: Közterület, Közt.Jelleg és Házszám akkor kötelező. Listából Nem kötelező, ha a Lakóhelynél jelölve lett az Életvitelszerűen ezen a címen él mező! Viszont Ha nem ha itt kiválasztásra kerül az x, akkor kötelező akkor üres, kitölteni a tartózkodási cím adatokat! ha igen, akkor a listából az x kiválasztan dó. Levelezési Listából címre kéri Magyarország listából Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím, vagy a postafiókra kéri, vagy a postán maradóra kéri, került kiválasztásra a listából Szám Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím, vagy a postafiókra kéri, vagy a postán maradóra kéri, került kiválasztásra a listából. Budapest Szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím, vagy a postafiókra kéri, vagy a postán maradóra kéri, került kiválasztásra a listából. PF: 12 szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Postafiókra kéri került kiválasztásra a listából Rozmaring Szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím került kiválasztásra a listából, és nincs megadva a Lev.cím-nél helyrajzi szám. Utca Listából Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím került kiválasztásra a listából, és nincs megadva a Lev.cím-nél helyrajzi szám Szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím került kiválasztásra a listából, és nincs megadva a Lev.cím-nél helyrajzi szám. K. épület Szöveg P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 11

12 PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál Típus kötelező az adott adat, ott K karakterrel Minta adatok van jelezve! Amennyiben adott feltétel Adat megnevezése függvényében kötelező az adat, akkor F karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! KGYA, FHT, ÁPDA, LFT RGYK IDJ KGYN, RSZS ÁPDM KGYM Lev. Cím: Emelet 8. emelet Szöveg Lev. Cím: hely: Ajtó 6. ajtó Szöveg Lev cím: Helyrajzi szám Telefonszám (vezetékes) Telefonszám (mobil) cím Megjegyzés 1566/hrsz Szöveg Kötelező, ha a levelezési cím meghatározásánál a Levelezési cím került kiválasztásra a listából, és nincs megadva a közterület, jelleg, házszám. 06/1/666/888 Szöveg Szöveg 2570 Szöveg hu 6.2 Az Ügyfél (hiányos) munkalap adatai Az Ügyfél (hiányos) munkalap az ellátással kapcsolatos személyekre vonatkozó adatok megadására szolgál (háztartás, család tagjai), abban az esetben, ha nem áll az összes kötelező adat rendelkezésre. (Abban az esetben, ha rendelkezésre áll az összes kötelező adat, akkor az Ügyfél (teljes) munkalapra kell rögzíteni.) Az Ügyfél (teljes) munkalaphoz képest a munkalap kiegészítésre kerül egy generált egyedi azonosító számmal és egy egyediséget biztosító jelölő adat mezővel. Ez utóbbit csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben két különböző ügyfél megegyező generált egyedi azonosítót kap. A munkalapon a töltendő adatok a levelezési címhez tartozó adatok, telefonszám (vezetékes), telefonszám (mobil), cím kivételével megegyeznek az Ügyfél (teljes) munkalapon töltendő adatokkal. A munkalapon Ügyfél (hiányos) azonosító kerül képzésre, amely adat a Reláció munkalapon felhasználásra kerül, az egyes ellátottak és hozzátartozói szerepek meghatározásához. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 12

13 Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor F karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! FHT, RSZS LFT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Típus Megjegyzés Ügyfél hiányos azonosító Automatikusan generálódik a K K K K K K táblázatban! TAJ Szám Minden esetben 9 karakter, szóközök nélkül Dr listából Titulusa Családi név K K K K K K Minta Szöveg Utónév K K K K K K Jolán Szöveg Születési családi név Minta Szöveg Születési utónév Jolán Szöveg Anyja születési név - családi név Pók Szöveg Anyja születési név utónév Katalin Szöveg Születési hely Budapest Szöveg Születési idő (év, hónap, nap) K K K K K K Dátum éééé.hh.nn Nő listából Neme Adóazonosító jele Szám Minden esetben 10 karakter Állampolgárság Idegenrendészeti jogállás Magyar bevándorolt listából egyedülálló listából Családi állapot Iskolai végzettség 8. osztály Szöveg Szakképesítés Fodrász Szöveg Listából Lakóhellyel nem rendelkezik Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztandó. Település szintű lakcíme Település Listából szintű lakcím Cím Budapest, XV. Szöveg Kerület Lakóhely: Ország Magyarország Listából Lakóhely: Irányítószám 1063 Szám Lakóhely: Település Budapest Szöveg Lakóhely: Közterület Pipacs Szöveg Csak abban az esetben kötelező, ha az állampolgárság nem magyar. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 13

14 Adat megnevezése PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor F karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! FHT, RSZS LFT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Minta adatok Utca Listából Lakóhely: Közt. Jelleg Lakóhely: Házszám 15. Szöveg Lakóhely: Épület B. épület Szöveg Lakóhely: Lépcsőház 3-as lépcsőház Szöveg Lakóhely: Emelet 2. emelet Szöveg Lakóhely: Ajtó I. ajtó Szöveg Lakóhely: Helyrajzi szám 1526/HRSZ Szöveg Lakóhely: Életvitelszerűen ezen a címen él Tart. hely: Ország Típus Listából Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztandó. Magyarország listából Tart. hely: Irányítószám 1063 Szám Tart. hely: Település Budapest Szöveg Tart. hely: Közterület Rózsa Szöveg Utca Listából Tart. hely: Közt. Jelleg Tart. hely: Házszám 16. Szöveg Tart. hely: Épület C. épület Szöveg Tart. hely: Lépcsőház IV. lépcsőház Szöveg Tart. hely: Emelet 3. emelet Szöveg Tart. hely: Ajtó II. ajtó Szöveg Tart.hely: Helyrajzi szám 222/HRSZ Szöveg Tart.hely: Életvitelszerűen ezen a címen él Listából Ha nem akkor üres, ha igen, akkor a listából az x kiválasztandó. Megjegyzés 6.3 Az Ellátás munkalap adatai Az Ellátás munkalapon a TAJ szám azonosítja az ügyfelet. Minden TAJ számnak szerepelnie kell az Ügyfél (teljes) munkalapon, amely az Ellátás munkalapokon szerepel. A munkalapon Migrációs ellátás azonosító kerül képzésre. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 14

15 Az Migrációs ellátás azonosító az ellátást igénylő TAJ számból, ellátásra jogosult TAJ számból, ellátás típus kódból és támogatásnyújtás kezdete adatokból kerül generálásra, amely adat a Reláció munkalapon felhasználásra kerül, az egyes ellátottak és hozzátartozói kapcsolatok meghatározásához. A migrációs Excelben az ellátásra vonatkozó adatokat a következő táblázat írja le: Megnevezés Típus FH T, RSZ S LFT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Megjegyzés PTR adatok különböző ellátás típusok esetén. Amennyiben adott ellátásnál kötelező az adott adat, ott K karakterrel van jelezve! Amennyiben adott feltétel függvényében kötelező az adat, akkor F karakterrel van jelezve, és a Megjegyzés oszlopban olvasható a magyarázat! Igénylő TAJ szám szám K K K K K K Ellátási kulcs része Jogosító TAJ szám szám K K Ellátási kulcs része Csak a következő esetekben kötelező: 1. RGYK esetében a gyermek TAJ számát kell megadni. 2. ÁPDA, ÁPDM esetében az ápolt TAJ számát kell beírni. Ellátás típus kód Listából K K K K K K Ellátási kulcs része. Legördülő választólistából. választh ató Támogatásnyújtás kezdete Dátum K K K K K K Alapja a határozatban szereplő dátum. Éééé.hh.nn. Támogatásnyújtás vége Dátum K K K K K K A határozatban szereplő dátum, ha nincs ilyen, akkor a felülvizsgálat esedékessége. Éééé.hh.nn. Felülvizsgálat esedékessége Dátum K K K Éééé.hh.nn Támogatás havi bruttó összege szám K K K K LFT esetén Ebből szolgáltatónak fizetendő + Ebből II. szolgáltatónak fizetendő = Támogatás havi összege Ebből szolgáltatónak fizetendő szám K Ebből II. szolgáltatónak szám K Kötelező, ha a Támogatás havi bruttó összege > Ebből szolgáltatónak fizetendő fizetendő Törthónap dátum F F F Éééé.hh. Törthónap Összeg szám F F F Törthónap mező kitöltése esetén kötelező Egyéni gyógyszerkeret Ft/hó szám K Eseti keret Ft/év szám K Természetbeni kifizetés szám K (Utalvány 2 részletben) Ft/db Pénzbeli ellátás havi összege szám F Csak akkor lehet kitölteni, ha a családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó be van jelölve Pénzbeli pótlék (évente 2x) Ft/alkalom szám F Csak akkor lehet tölteni, ha Gyámul kirendelt hozzátartozó jelölésre került. Költségvetési törvény alapján. Szünetelés kezdete Dátum F F Csak akkor kell kitölteni, ha a releváns a szüneteltetés. Éééé.hh.nn. Szünetelés vége Dátum F F Csak akkor kell kitölteni, ha releváns a szüneteltetés. Éééé.hh.nn Szüneteltetés Törthónap Dátum F F Csak akkor kell kitölteni, ha releváns a szüneteltetés, és fennáll a törthónap esete. Éééé.hh. Szüneteltetés Összeg szám F F Szünetelés törthónap töltése esetén kötelező. Visszatérítendő összeg szám F F Csak ha van szüneteltetéskor visszatérítendő. (szünetelés esetén) Felfüggesztés kezdete Dátum F Csak akkor kell tölteni, ha releváns a felfüggesztés. Éééé.hh.nn. Felfüggesztés vége Dátum F Csak akkor kell tölteni, ha releváns a felfüggesztés. Éééé.hh.nn. Eltartott gyermekek száma szám F F Csak akkor kell tölteni, ha van gyermek. Eltartott egyéb személy szám F Csak akkor kell tölteni, ha van egyéb eltartott személy. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 15

16 Megnevezés Típus FH T, RSZ S Igénylővel közös háztartásban élők száma Családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó Támogatás jogcíme Támogatás jogcíme II. LFT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM KGYA, KGYN, KGYM Megjegyzés szám F F Az igénylő felettiek száma. Tehát ha az igénylőnek van 2 gyereke és egy házastársa, akkor ez a szám 3. Csak akkor kell tölteni, ha van az igénylőn felül egyéb személy. F Csak ha releváns. Ha ez be van jelölve csak akkor tölthető pénzbeli ellátás havi összege és a pénzbeli pótlék mező. Listából K válaszha tó Listából választh ató Bizonyos esetekben lehet 2 jogcímen adni támogatást, ilyenkor a 2. jogcímet ide kell beírni. Szolgáltató neve lista K Ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egyéb szöveg F Kitöltése kötelező, ha a Szolgáltató neve = egyéb, de ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Fogyasztó azonosító szöveg F Kötelező, ha egyéb azonosító nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Fogyasztási hely azonosító szöveg F Kötelező, ha egyéb azonosító nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egyéb azonosító szöveg F Kötelező, ha Fogyasztó azonosító és a Fogyasztási hely azonosító nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Szolgáltató neve II. lista F Kötelező, ha az Ebből II. szolgáltatónak fizetendő mező kitöltésre került, de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egyéb II. szöveg F Kitöltése kötelező, ha a Szolgáltató neve II. = egyéb, de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Fogyasztó azonosító II. szöveg F Kötelező, ha Szolgáltató neve II., vagy Egyéb II. mező kitöltésre kerül és egyéb azonosító II. nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Fogyasztási hely azonosító II. szöveg F Kötelező, ha Szolgáltató neve II., vagy Egyéb II. mező kitöltésre kerül és egyéb azonosító II. nem került kitöltésre, de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egyéb azonosító II. szöveg F Kötelező, ha Szolgáltató neve II., vagy Egyéb II. mező kitöltésre kerül és a Fogyasztó azonosító II. és a Fogyasztási hely a azonosító II. nem került kitöltésre Döntési javaslat típusa Listából K K K K K K Csak Megállapító határozat lehet. választh ató Ügyiratszám/Ügyszám szöveg K K K K K K de ha a támogatás jogcíme II. = Pénzbeli támogatás a mezőt nem kell kitölteni Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem Egy főre jutó havi nettó jövedelem szám K K szám K K K (csak KGYN, P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 16

17 Megnevezés Típus FH T, RSZ S Egy főre számított havi családi jövedelemhatár szám LFT RGYK IDJ ÁPDA, ÁPDM K (csak ÁPDM) KGYA, KGYN, KGYM KGYM) Kiadmányozás kelte dátum K K K K K K Éééé.hh.nn Megjegyzés Jogerőre emelkedés dátuma dátum K K K K K K Éééé.hh.nn 6.4 A Relációs munkalap adatai A Relációs munkalapon rögzíthető, hogy adott ellátáshoz milyen hozzátartozói adatok kapcsolódnak. A kitöltését a következő módon szükséges elvégezni. 1. Abban az esetben, ha az igénylőn kívül nem tartozik más személy az adott ellátáshoz, akkor nem kell a Relációs munkalapon rögzíteni. 2. Abban az esetben, ha az igénylőn kívül más személy is tartozik az ellátáshoz, és ezek felvitelre kerültek akár az Ügyfél (teljes), akár az Ügyfél (hiányos) munkalapon, akkor tölteni szükséges a Relációs munkalapot. Ahány személy került felvitelre az igénylőn kívül az adott ellátáshoz, annyi sort kell felvinni a Relációs munkalapon. a. Példa: Adott ellátásához az igénylőn kívül van egy gyermek, aki az Ügyfél (teljes) munkalapon került felvitelre, és van egy élettárs, aki az Ügyfél (hiányos) munkalapon került felvitelre. i. Ebben az esetben 2 sort kell felvinni a Relációs munkalapra. ii. Mindkettőhöz meg kell adni az adott ellátáshoz tartozó Migrációs ellátás azonosítót (ez az ellátás munkalapon az első oszlopban generált azonosító) iii. Ki kell választani az Igénylővel való kapcsolatát a lenyíló listából, a gyermeknél a Gyermek -et, az élettársnál a Házastárs/Élettárs -at. iv. Az Ügyfél adat típusnál meg kell adni, hogy a személy az Ügyfél (teljes) vagy az Ügyfél (hiányos) munkalapon került rögzítésre. A példa esetében a gyermeknél a Teljest, az élettársnál a hiányosat kell kiválasztani. v. A Ügyfél (teljes) típusú gyermeknél meg kell adni a TAJ számát, ami az Ügyfél (teljes) munkalapon található, a Ügyfél (hiányos) típusú élettársnál meg kell adni az Ügyfél (hiányos) munkalapon található generált Ügyfél (hiányos) azonosítót. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 17

18 A migrációs Excelben a Relációra vonatkozó adatokat a következő táblázat írja le: Megnevezés Kötelező? Típus Megjegyzés Migrációs ellátás azonosító Igen Szöveges Meg kell egyeznie az Ellátás munkalapon lévő Ellátás azonosító valamelyikével. (Fenti példával részletezve.) Igénylővel való kapcsolata Igen Listából Egyéb kapcsolat Feltételesen kötelező Szöveges Akkor kötelező, ha az Igénylővel való kapcsolat mezőben, a listából az egyéb került kiválasztásra. Ügyfél adat típus Igen Legördülő Ha az ügyfél az Ügyfél (teljes) munkalapon került felvitelre, akkor a teljest, ha az Ügyfél (hiányos) munkalapon került felvitelre, akkor a hiányost kell kiválasztani. Ügyfél (hiányos) azonosító vagy Ügyfél (teljes) TAJ Igen Szöveges Hiányos ügyfél adat típus esetén, meg kell egyeznie az Ügyfél (hiányos) munkalap generált ügyfél azonosítók valamelyikével, Teljes ügyfél adat típus esetén meg kell egyeznie az Ügyfél (teljes) munkalap Igénylő TAJ szám valamelyikével 7 A migrációs Excel táblázatok feltöltésének és feldolgozásának folyamata 7.1 Fájl feltöltés A PTR felhasználói felületén van lehetősége az arra jogosult felhasználónak, hogy az általa kitöltött migrációs Excel fájlt feltöltse. A feltöltés során rögzítésre kerül egy egyedi azonosítóval ellátott rekordban a munkatárs azonosítója, a feltöltés időpontja, a fájl neve, a fájl tartalom típusa, kódolása, a fájl adattartalma bináris formában, kapcsolódó fájl azonosítója, és a fájl státusza. A fájl státuszának értékei az alábbiak lehetnek: FELTOLTVE FELDOLGOZVA ERVENYTELEN_FORMATUM EREDMENY A feltöltés végén a következő adatok jelennek meg a felhasználó számára: a feltöltés egyedi azonosítója, a feltöltés időpontja, a fájl neve. Ezeket az adatokat visszajelzi a felhasználónak egy tájékoztató üzenettel jelezve, hogy a feldolgozás megkezdődött és azt, hogy az eredményt hol lehet majd megnézni. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 18

19 7.2 Fájl feldolgozás Egy időzített folyamat időrendi sorrendben dolgozza fel a rendszerbe előzőleg feltöltött fájlokat. A feldolgozás lépései: 1. A migrációs Excel fájl elemzése a fájlban lévő munkalapok száma, oszlopok száma, sorok azonosítása. 2. PTR üzleti logikájával megegyező ellenőrzések, validációk futtatása. A feltöltött migrációs Excel fájlok minden ellenőrzött sorát befogadja az alkalmazás, a hibásakat pedig hibaüzenettel együtt elérhetővé teszi az arra jogosult felhasználók számára. Ha a feldolgozás során technikai hiba lép fel, erről naplóbejegyzés készül. Az aktuális fájl státusza ekkor nem változik, hanem a következő ütemben az időzített folyamat újból megkísérli a feltöltött fájl feldolgozását. Figyelem! Amennyiben egy adott Migrálás ellátás azonosítóval ellátott Ellátás már betöltésre került a rendszerbe és később ugyanaz a Migrálás ellátás azonosítóval ismételten feltöltésre kerül egy Ellátás, és az megfelel a szabályoknak, tehát betölthető, akkor az eredeti Ellátás felülírásra kerül! 7.3 Fájl feldolgozásának eredménye Az eredmény Excel fájlt a PTR felhasználói felületen keresztül tölthetik le az arra jogosult felhasználók. A letölthető eredmény Excel fájl tartalmazza az eredetileg felküldött migrációs Excel minden adatát, kiegészülve Ügyfél (teljes), Ügyfél (hiányos) és Reláció munkalap esetében 2 új oszloppal, amelyek a következők Megnevezés Kötelező? Megjegyzés Státusz Igen Értékei: OK vagy Hibás, attól függően, hogy az adott sor feldolgozása sikeresen vagy hibával fejeződött be. Hiba Oka Igen, ha státusz "Hibás" A feldolgozás során keletkezett hiba üzenetek Ellátás munkalap esetében 3 új oszloppal, amelyek a következők Megnevezés Kötelező? Megjegyzés Státusz Igen Értékei: OK vagy Hibás, attól függően, hogy az adott sor feldolgozása sikeresen vagy hibával fejeződött be. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 19

20 Hiba Oka PTR Ellátás azonosító Igen, ha státusz "Hibás" Igen, ha státusz "OK" A feldolgozás során keletkezett hiba üzenetek A feldolgozás során generált Ellátás azonosító Továbbá a sikeresen feldolgozott Ellátások bekerülnek a PTR rendszerbe. P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 20

21 8 Mellékletek 8.1 Az ellátotti adatok nyilvántartásának törvényi háttere Az Szt /A. alapján a nyilvántartás tartalmazza a következő adatokat Ellátásra jogosult és az ellátás megállapításánál figyelembe vett személyek A jogosult A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat Települési Önkormányzatok Természetes személyazonosító adatai Belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ) Állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállását Ellátásra jogosult és az ellátás megállapításánál figyelembe vett személyek A jogosult Járási Hivatalok A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat Természetes személyazonosító adatai Belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ) Állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállását A szociális ellátás Megnevezését A szociális ellátás Megnevezését Egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összege A 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot Ápolási díjra jogosult adóazonosító jelét Jogcímét Összegét Megállapítására vonatkozó adatokat Megváltoztatására vonatkozó adatokat Megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó adatokat Megszűnés vagy megszüntetés jogcímét Jogerő (érdemi döntés esetén) Egy főre jutó jövedelem összege A 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot Ápolási díjra jogosult adóazonosító jelét Jogcímét Összegét Megállapítására vonatkozó adatokat Megváltoztatására vonatkozó adatokat Megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó adatokat Megszűnés vagy megszüntetés jogcímét Jogerő (érdemi döntés esetén) P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 21

22 Azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik Jogerős határozattal megállapított, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás Az aktív korúak ellátására jogosult személynek Lakásfenntartási támogatás esetén Eljáró hatóság megnevezése Települési Önkormányzatok Megnevezését Az ellátás megtérítendő összegét A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresőtevékenységére (a továbbiakban jogellenes munkavégzés) vonatkozó, külön törvényben foglalt adatokat A támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot A lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot Kiegészítés (Szt. 18/B.) Települési Önkormányzatok Azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik Járási Hivatalok Jogerős határozattal megállapított, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás Járási Hivatalok Címe Eljáró hatóság megnevezése Címe Megnevezését Az ellátás megtérítendő összegét Ügy számát Elbírálási azonosítóját Ügy számát Elbírálási azonosítóját P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 22

23 Az Gyvt. alapján a nyilvántartás tartalmazza a következő adatokat. Önkormányzatok A gyermek, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy Személyazonosító adatait Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ) A 4. (1) bekezdésének b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat Az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás Megnevezését Jogcímét Összegét Megállapítását Megváltoztatását Megszüntetését (+ adatok) Megszüntetés jogcímét Jogerő (érdemi döntés esetén) A jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat Eljáró hatóság megnevezése Ügy számát Elbírálási azonosítóját Címe P T R k e z d e t i a d a t f e l t ö l t é s Oldal 23

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE V.03

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE V.03 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 11. 14. V.03 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az adatrögíztés módja és határideje... 3 2.1 Kezdeti

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs Ügy Migrációs Excel feltöltés A dokumentum részletesen bemutatja a Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszerébe való migrációs ügyként kezelt

Részletesebben

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 12. 02. V.05

2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATFELTÖLTÉSE 2013. 12. 02. V.05 2013. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERÉNEK KEZDETI ADATELTÖLTÉSE 2013. 12. 02. V.05 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az adatrögíztés módja és határideje... 3 2.1 Kezdeti

Részletesebben

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT

Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Gyermektartásdíj megelőlegezése GYT Felhasználói kézikönyv V. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv III. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

I. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 31. alapján:

I. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 31. alapján: II/6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Ellenőrzések funkció használata Tájékoztató kézikönyv

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Ellenőrzések funkció használata Tájékoztató kézikönyv PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Ellenőrzések funkció használata Tájékoztató kézikönyv 2014. 05.16. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2014. 04. 29. v. 01

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Felhasználói kézikönyv 2014. 03. 28. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2013.12.14. v.01 2014.03.28 v.02 Új funkciók: migrációs

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Tájékoztató PTR Verzióváltásról

Tájékoztató PTR Verzióváltásról Tájékoztató PTR Verzióváltásról - 1 - Tartalomjegyzék 1. Az összes ellátást érintő változások... 3 1.1 Ügyféladatok... 3 1.2 Kérelem adatai... 4 1.3 Döntés-tervezet adatai... 4 1.4 Határozat/végzés...

Részletesebben

A Kormány 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5986 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 78. szám 14. Tájékoztatás a tagokat terhelő fizetési kötelezettségekről, díjakról, azok mértékéről, összegéről, felszámítási szabályairól, ezen belül különösen

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10.

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA. 2016. február 10. KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Tartalomjegyzék: I. Tájékoztatási kötelezettség II. Ellátás igénylése III. Adatnyilvántartás IV. Előgondozás V. Gondozási szükséglet vizsgálat VI. Jövedelemvizsgálat

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. 1.) Kérelmező neve /születési név is /. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. 1.) Kérelmező neve /születési név is /. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató

T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató T.R.U.S.T Tax Return Unified Support Tool Nyomtatványkitöltő Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék 1. A T.R.U.S.T.-ról általában... 3 1.1. Áfabevallás, főnyomtatvány (xx65a)... 3 1.2. Áfabevallás, Belföldi

Részletesebben

2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva!

2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva! 2011 Rose Software Kft. Minden jog fenntartva! Készítők: Deme Attila, Faddi Viktor, Füzesi István, Justyák Csaba, Kovács László, Lós Tibor, Léka Mónika, Medveczki Marianna, Miló Viktor, Forman-Nagy Rita,

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti.

Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet 2016. május 31-én hatályát veszti. Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testület 10/2015. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Koppányszántó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124. : 72/570-918; KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kérelmező

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20.

TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS. 2010. június 20. TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS PILLÉR CSALÁDSEGÍTÉS TEVÉKENYSÉGADMINISZTRÁCIÓS TANULMÁNY CSALÁDSEGÍTÉS 2010. június 20. 1 Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A családsegítés jelenlegi

Részletesebben

Készlet és Számla Kézikönyv

Készlet és Számla Kézikönyv Készlet és Számla Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1161 Budapest, József u. 18.. INTERNET: http:/

Részletesebben

ProAnt Felhasználói Útmutató

ProAnt Felhasználói Útmutató ProAnt Felhasználói Útmutató http://www.proant.hu/ 2014. október 17. Adminisztrátor 6722 Szeged, Gogol u. 3. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A ProAnt szoftverről... 4 3 Jelszó módosítása...

Részletesebben

Blonde. Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness. Ügyviteli Rendszer. Funkcionális Specifikáció. Verzió 1.1

Blonde. Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness. Ügyviteli Rendszer. Funkcionális Specifikáció. Verzió 1.1 Blonde Szépségszalon, Szolárium, Spa, Fitness Ügyviteli Rendszer Funkcionális Specifikáció Verzió 1.1 Blonde Funkcionális Specifikáció v1.1 2012.01.12 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. A dokumentum

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt

Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Közzététel és Adatszolgáltatás IT tudatosság projekt Felhasználói kézikönyv v3.0 2009. 03. 03. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 2.1 RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, FELHASZNÁLÓK, ALAPFOGALMAK...

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM Kezelési leírás 1993-2015 Program azonosító: UJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080 Fax: 83/515-082 E-mail:

Részletesebben

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatai. I. (alkalmazói) kategória

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatai. I. (alkalmazói) kategória Oktatási Hivatal A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának feladatai I. (alkalmazói) kategória Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs

TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartása egységes szociális nyilvántartás (PTR) modul Tájékoztató 2013. PTR modul

Részletesebben

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4. számú melléklet

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére. 4. számú melléklet Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Általános Szerződési Feltételei e-matricát értékesítő viszonteladók részére 4. számú melléklet Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. e-matrica értékesítésére vonatkozó együttműködési

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8. ESZKÖZIGÉNY Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.3 Új, oszlopszerkesztésbe

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Érvényes 2009. április 15. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö. r. 4. számú melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ÁTMENETI

Részletesebben

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez. Kitöltési Útmutató. Születés hazai anyakönyvezésekor

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez. Kitöltési Útmutató. Születés hazai anyakönyvezésekor Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez Kitöltési Útmutató Születés hazai anyakönyvezésekor 2014 A londoni magyar konzulátus dolgozói remélik, hogy az alábbi kitöltési útmutatóval

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Átvétel dátuma:. Cím: Átvette:... Telefon:.. IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés a használt lakások vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló)

Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) Felhasználói dokumentáció a Kiegészítő melléklet (elektronikus beszámoló) programhoz Forgalmazó: FORINT-Soft Kft. 6500 Baja, Roosevelt tér 1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 79/420-857 E-mail: forintsoft@forintsoft.hu

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 5.sz. melléklet Adatvédelmi Tájékoztató egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31. Az utolsó

Részletesebben

A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E

A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E ARE-I.1. A D ÓSSÁGRENDEZÉ S KE ZDEMÉNYEZÉ S E FIGYELEM! Az Are. törvény 104. (2) bekezdése alapján 2016. szeptember 30-ig a törvényi feltételeknek megfelelő adós tartozásáért helytállni köteles adóstárs,

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

K É R E L E M. adósságkezelési támogatás, valamint a hozzá kapcsolódó lakhatási támogatás megállapításához

K É R E L E M. adósságkezelési támogatás, valamint a hozzá kapcsolódó lakhatási támogatás megállapításához Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata K É R E L E M adósságkezelési támogatás, valamint a hozzá kapcsolódó lakhatási támogatás megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

1.) A költségvetési bértámogatás megállapítása, számfejtése

1.) A költségvetési bértámogatás megállapítása, számfejtése Útmutató a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához költségvetési előirányzatból nyújtható bértámogatások megállapításának, számfejtésének elkészítését könnyítő EXCEL táblák kezeléséhez 1.) A költségvetési

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 3 2. Bejelentkezés... 3 3. Rendszerfelület felépítése... 4 4. Aggregátor felület... 4 4.1 Speciális szűrési opciók...

Részletesebben

SupOrt. talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1

SupOrt. talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1 SupOrt talpfelvétel készítő program felhasználói leírás v3.1 L&M Product Service Kft. 1074 Budapest, Csengery u. 28. Tel: (+36-1)-413-2184 e-mail: lundmkft@gmail.com Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:...

Részletesebben

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:..... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

(2) A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PTR Hírlevél február 12.

PTR Hírlevél február 12. PTR Hírlevél 5. 2014. február 12. 1 Tisztelt PTR Felhasználók! Hírlevelünkben szeretnénk felhívni figyelmüket a PTR egyes funkcióira, mellyel az adatrögzítések pontosságához járulhatnak hozzá! A Gyakran

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv közigazgatási szervek részére a tartalékállományba helyezett köztisztviselők és kormánytisztviselők információs rendszerének (TARTINFO) használatához TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA)

Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA) Béta Software számlázó programok adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatása (AEA) Dokumentáció történet: 2016.03.19. 2016.05.13. PM, SZWIN:energia adó (6.oldal ) 2016.05.13. PM, SZWIN:számlakibocsátó címváltozás

Részletesebben

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. melléklet a 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez ASZÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 170 Aszód. Szabadság tér 9. Tel.:06-28/500-691 Fax.: 28/400-575.aszod@aszod.hu www.aszod.hu Ügyfélfogadás: hétfő,

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról

Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról 1.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PTR Hírlevél december 12.

PTR Hírlevél december 12. PTR Hírlevél 4. 2013. december 12. Tisztelt Felhasználók! 1 PTR Hibás rögzítések törlése: Amennyiben PTR-ben a kezdeti adatfeltöltés időszakában (2013. november 15. 2013. december 15. között) Migrációs

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Ikt.szám: 4838-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A bölcsődei ellátások igénybevételéről és az iskoláskorúak étkeztetési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Távhőszolgáltatói volumenek adattáblához (T537)

Kitöltési útmutató a Távhőszolgáltatói volumenek adattáblához (T537) Kitöltési útmutató a Távhőszolgáltatói volumenek adattáblához (T537) Kérjük, hogy ha olyan kérdésük van az adatok kitöltésével kapcsolatban, amelyre a kitöltési útmutató alapos átolvasása és a felmerült

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok 1.) A kérelmező személyére

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

KÖNYVELÉS A GYAKORLATBAN. Webes ERP RENDSZERREL MEGOLDOTT ESETTANULMÁNY

KÖNYVELÉS A GYAKORLATBAN. Webes ERP RENDSZERREL MEGOLDOTT ESETTANULMÁNY KÖNYVELÉS A GYAKORLATBAN Webes ERP RENDSZERREL MEGOLDOTT ESETTANULMÁNY Készítette: Budainé Szekér Andrea 1 Tartalom Bevezető... 4 Partnerek felvitele:... 6 Vevő és szállító számla készítése... 8 Szállító

Részletesebben

MS Access Feladatgyűjtemény

MS Access Feladatgyűjtemény SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MS Access Feladatgyűjtemény Klárné Barta Éva 2014.01.01. Microsoft Access - Feladatok 1 Feladatok 1. Hozzon létre egy új adatbázist SZÁMÍTÓGÉPEK

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Bank import... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámla kezelés... 6 1.5. Pénztári kivonatok...

Részletesebben

A Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 17/2004. sz. határozata

A Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 17/2004. sz. határozata Nyilvános A Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság Vezérigazgatójának 17/2004. sz. határozata A Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság (továbbiakban: Tõzsde) vezérigazgatója A Budapesti Értéktõzsde Részvénytársaság

Részletesebben

Új év nyitása a Kulcs-Bér 2015-ben, a Kulcs-Bér 2014-ben kezelt év(ek) alapján

Új év nyitása a Kulcs-Bér 2015-ben, a Kulcs-Bér 2014-ben kezelt év(ek) alapján Új év nyitása a Kulcs-Bér 2015-ben, a Kulcs-Bér 2014-ben kezelt év(ek) alapján Biztonsági mentés készítése a 2014-es program adatairól Az évnyitás előtt fontos biztonsági mentést készíteni a 2014-es évet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TR VERZIÓVÁLTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ TR VERZIÓVÁLTÁSRÓL PT TÁJÉKOZTATÓ TR VERZIÓVÁLTÁSRÓL 2015. március 08...2 2015. március 01..3 2015. február 14.4 2015. január 09.... 5 2014. július 17.... 5 2014. július 03.... 6 2014. június 24.... 8 2014. május 16....

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Tárgyi eszközök felhasználói leírás

Tárgyi eszközök felhasználói leírás Tárgyi eszközök felhasználói leírás Könyvelés modul 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/23 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi eszköz kezelés a programban... 3 1.1. Beállítások...

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR

Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Jövedelem-Kiegésztési Rendszer - JKR Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék I. Intézményi regisztráció... 4 I.1 Intézményi adatok... 4 II. Bejelentkezés... 6 III. Adatkezelés... 7 III.1 Munkavállalók...

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49

ELSŐ RÉSZ 1 / 16 2016.03.29. 10:49 1 / 16 2016.03.29. 10:49 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2016.03.24 9 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Aronic Road Útnyilvántartó program

Aronic Road Útnyilvántartó program 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Road útnyilvántartó program V2.000 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy jó szoftver!

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 3/2009. számú módszertani útmutatója a független biztosításközvetítők (alkuszok vagy többes ügynökök) adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 42/2008. (XII.31.)

Részletesebben