TÁMOP / Központi szociális információs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs"

Átírás

1 TÁMOP / Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartása egységes szociális nyilvántartás (PTR) modul Tájékoztató 2013.

2 PTR modul célja és jellemzője Egységes nyilvántartási rendszer, mely támogatja az ellátások elbírálásához kapcsolódó feladatokat. ORSZÁGOS TÉTELES NAPRAKÉSZ ÁTLÁTHATÓ ELLENŐRIZHETŐ SZAKMAI MUNKÁT TÁMOGATÓ Távlati cél a párhuzamosságok kiszűrése a támogatások megítélésében.

3 A PTR modul a következő két jogszabályban felsorolt szociális és gyermekvédelmi ellátásokat érinti A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi. III. törvény (továbbiakban: Szt.) és A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)

4 A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bemutatása (2013-as év).

5 Az Önkormányzatokat a következő 3 ellátási forma fejlesztése érinti a projekt I. szakaszában 1. Aktív korúak ellátása (FHT, RSZS) 2. Lakásfenntartási támogatás 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6 A Járási Hivatalokat a következő 3 ellátási forma fejlesztése érinti a projekt I. szakaszában 1. Időskorúak járadéka 2. Ápolási díj -alanyi 3. Közgyógyellátás alanyi, normatív

7 2013-as évben a hatályos jogszabályok alapján 6 ellátás kerül a nyilvántartásba adatszolgáltatási szinten. Önkormányzat Aktív korúak ellátása Járási Hivatal Időskorúak járadéka (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Közgyógyellátás

8 A rendszertervezésnél figyelembe vett információk: 1. Kérelem adatai 2. Határozat adatai 3. Jogszabály által előírt kötelező elemek adatok 4. Kulcsfelhasználók hatóság munkatársainak szakmai véleményei, javaslatai

9 1. Adatszolgáltatási felület bevezetése. A meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások adatai bekerülnek egy egységes nyilvántartási rendszerbe. Az adatszolgáltatás adatai az adatfeltöltés kezdetén aktuális már folyamatban lévő ügyekre (azaz határozattal megállapított) és alap adatokra vonatkoznak, és az onnantól a rendszerbe bekerülő új ellátásokra. 2. Ügymenet-támogatási felület részleges bevezetése. Egyes ellátásoknál egységes ügymenet-támogatási felület kerül bevezetésre, melyben lehetőség lesz arra, hogy egy ügyet az elejétől a végéig ebben a rendszerben rögzítsen az ellátásokkal foglalkozó ügyintéző. Az ügy teljes életútja végigkövethető a rendszerben.

10 Rendszer felépítése: Adatszolgáltatási felület és Ügymenet-támogatás kapcsolata Tényállás tisztázása kapcsán kezelt adatok Határozat tervezet adatai Jogerőre emelkedés adatai Módosítás alapadatai Adatszolgáltatási felület Bővített adattartalom Ügymenet-támogatás

11 Adatszolgáltatási felület 2013-as évben a hatályos jogszabályok alapján 6 ellátás kerül a nyilvántartásba adatszolgáltatási szinten. Az Szt. és a Gyvt. összes pénzbeli és természetbeni ellátása adatszolgáltatási szinten a nyilvántartási rendszerbe kerül ig. 6 ellátás ügymenet támogatása re.

12 Adatszolgáltatás Milyen adatok lesznek a rendszerben? Ellátás megállapításánál figyelembe vett SZEMÉLYEK Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) Az ellátások nyomtatványai- TAJ szám TAJ Aktív korúak ellátása (FHT, RSZS) Rendszeres Aktív korúak Lakásfenntartási Lakásfenntartási gyermekvédelmi ellátása támogatás támogatás kedvezmény (FHT, RSZS) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kérelmező (igénylő) X X X X X X Kérelmező (igénylő) házastársa / élettársa X releváns X X X X Gyermekek releváns releváns X X X X Egyéb családtagok / háztartástagok / rokonok nem releváns releváns X (egyéb rokon - akinek eltartásáról gondoskodik nem releváns X X

13 Adatszolgáltatás Milyen adatok lesznek a rendszerben? Ellátás megállapításánál figyelembe vett SZEMÉLYEK Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) Az ellátások nyomtatványai- TAJ szám TAJ Időskorúak járadéka Ápolási díj Közgyógyellátás Időskorúak járadéka Ápolási díj Közgyógyellátás Kérelmező (igénylő) X X X X X X Kérelmező (igénylő) házastársa / élettársa X X (Házi orvosi igazoláson van feltüntetve) releváns X X X Gyermekek nem releváns nem releváns releváns nem releváns nem releváns X Egyéb családtagok / háztartástagok / rokonok nem releváns nem releváns releváns nem releváns nem releváns X

14 Természetes személyazonosító adatai Adatszolgáltatás Milyen adatok lesznek a rendszerben? Ellátás megállapításánál figyelembe vett SZEMÉLYEK Belföldi lakó-, illetve tartózkodási helyét (életvitelszerűség jelölése) Állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállását A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat A szociális ellátás: megnevezését, jogcímét összegét megállapítását megváltoztatását megszüntetését (+ adatok), megszüntetés jogcímét jogerő (érdemi döntés esetén)

15 Adatszolgáltatás Milyen adatok lesznek a rendszerben? Egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összege a 3. (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot Azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik. Jogerős határozattal megállapított, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megnevezését az ellátás megtérítendő összegét

16 Adatszolgáltatás Milyen adatok lesznek a rendszerben? Eljáró hatóság megnevezése Eljáró hatóság címe Az ügyintéző, adatszolgáltató neve, elérhetősége Ügy számát Elbírálási azonosítóját

17 A hivatalok eljárásának támogatási módjai (Csatornák) Milyen módon lehet a rendszerbe adatokat betölteni? Webes adatszolgáltatás a webes adatrögzítő felületen keresztül lehet adatbevitelt végrehajtani. Adatszolgáltatás interfészen adatátvitel a hivatal saját rendszeréből a központi rendszerbe. Ügymenet támogatás az eljárási cselekmények részben vagy egészben a központi rendszerben valósulnak meg ( ig).

18 Kezdeti adatfeltöltés - Adatszolgáltatás csatornái 1. WEBES rögzítés. 2. INTERFÉSZ (sztenderd interfész kifejlesztése, melyre a saját programmal rendelkező rendszerek csatlakozni tudnak, ha rendelkeznek interfésszel). 3. EXCEL migrációs tábla sztenderd tábla, amibe beletöltik a saját rendszereikből kivett adatokat és beküldik a PTELL rendszerbe.

19 A rendszer a következő ellenőrzésekre / tájékoztatásokra lesz képes Ellenőrzések / Tájékoztatások: 1. Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) alapján ellenőrzés az igénylő máshol is részesül ellátásban az ország területén. 2. Az igénylő és a kérelmen szereplő háztartástagok / családtagok TAJ szám alapján ellenőrzés részesülnek-e kizáró ellátásban. 3. Együtt járó ellátások (pl. RSZS Közgyógyellátás) jelzése (Az ellátás már megállapított vagy meg lehet állapítani, mert az ügyfél nem rendelkezik vele.). 4. Jelez a rendszer, ha az egyik ellátás már nem lesz aktuális, de a másik ellátás adhatóvá válik (pl. RSZS-ből IDJ-be válthat a támogatás). 5. Felülvizsgálat esedékessége listázható. 6. Szüneteltetés és felfüggesztés lejárata előtt jelez a program.

20 Ellenőrzések / Tájékoztatások: 7. Területi illetékesség vizsgálata. 8. Nyugdíjkorhatár betöltésére figyelmeztet. 9. Jogerőre emelkedés rögzítése még nem történt meg, ezt a program jelzi. 10. Tájékoztat a rendszer, ha 18 év alatti igénylőt rögzítenék a programba.

21 Ügymenet támogatás I re A kérelem beadás papír alapon vagy (elektronikus) úton. A kérelem vizsgálata: 1. Megfelelő határozat készítése. 2. Nem megfelelő elutasítás. 3. Hiányos hiánypótlás. A határozat elkészítése. A határozat kiadmányozása. A döntés közlése az ügyféllel és az érintett személyekkel, szervezetekkel. Jogerő rögzítése.

22 Ügymenet támogatás II re A határozat egyéb életciklusainak kezelése ügymenet támogatási szinten: felülvizsgálat, fellebbezés, felfüggesztés, szünetelés, megszüntetés.

23

24

25 A hatóságok számáról a következő eszközök szükségesek a rendszer használatához. Alap: Számítógép (Minimum Pentium 300 Mhz/ 64 MB memória, Windows XP) Képernyő felbontása minimum: 1024 x 768 Internet (Mozilla Firefox /13-as vagy új verzió/, Internet Explorer /8-as, 9-es, 10-es Google Chrome /17-es vagy újabb/ Safari /5-ös vagy 6-os/) Nyomtató Kiegészítő jelleggel: Scan gép

26 A fejlesztés első szakasza: I. Szakasz: ALAP FUNKCIÓK Adatszolgáltatási felület bevezetése. Ügymenet-támogatási felület részleges bevezetése. Interfész részleges bevezetése. Elemzések készítése.

27 II. Szakasz: TELJES FUNKCIÓK Ügymenet - támogatás elkészül a 6 ellátásra. Adatszolgáltatási szinten a további ellátások is a rendszerbe kerülnek (pl. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság). Az elért eredmények alapján anyagi-jogi szabályok továbbfejlesztése. Széleskörű rendszerkapcsolatok kiépítése az erre felkészült társszervekkel és rendszerekkel.

28 A PTR rendszer szakmai rendszerként funkcionálni, a jogerős határozattal megállapított ellátásokat mutatja, nem a tényleges kiutalást, ezáltal nem pénzügyi rendszerként funkcionál. A program a hatóság munkatárást és egyben használóját üzenetekkel figyelmezteti ha problémát észlel, de a hatóság munkatársa munkáját tovább folytathatja.

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Fábián Orsolya Pénzbeli ellátások fejlesztésének menedzsere TÁMOP / kiemelt projekt Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság Peterdy utca emelet Tel.: Mobil:

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Felhasználói kézikönyv 2014. 03. 28. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2013.12.14. v.01 2014.03.28 v.02 Új funkciók: migrációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ PTR VERZIÓVÁLTÁSRÓL 2015. április 01.... 2 2015. március 08.... 3 2015. március 01.... 4 2015. február 14.... 5 2015. január 09.... 6 2014. július 03.... 7 2014. június 24.... 8 2014. május

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT Felhasználói kézikönyv IV. számú melléklet 2014. 03. 28. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény RGYK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény RGYK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény RGYK Felhasználói kézikönyv X. számú melléklet 2014. 03. 28. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest,

Részletesebben

Rendszeres szociális segély RSZS

Rendszeres szociális segély RSZS Rendszeres szociális segély RSZS Felhasználói kézikönyv II. számú melléklet 2014. 03. 28. Tartalomjegyzék 1 Új Rendszeres szociális segély felvitele... 4 1.1 Új ellátás indítása... 4 1.2 Adatlap felvitele...

Részletesebben

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Felhasználói kézikönyv XII. számú melléklet 2015. 03. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság

Részletesebben

WinSzoc fejlesztések 2015

WinSzoc fejlesztések 2015 1 WinSzoc fejlesztések 2015 A V. 3.3.22. verzióban (PTR V.1.59) elvégzett fejlesztések - 2015. augusztus 28. 1. PTR Módosítások a megbízhatóbb működés érdekében. A V. 3.3.21. verzióban (PTR V.1.58) elvégzett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 20., péntek Tartalomjegyzék 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd, 2015. február 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv XIV. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás LFTA

Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás LFTA Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás LFTA Felhasználói kézikönyv XV. számú melléklet 2014. 03. 28. Tartalomjegyzék 1 Lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás felvitele... 3

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Települési támogatás

Települési támogatás Települési támogatás TT Felhasználói kézikönyv XI. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy utca 15.

Részletesebben

Jwinszoc fejlesztések 2015. A V.3.3.21. verzióban (PTR V.1.58/FOKA V.2.0) elvégzett fejlesztések 2015.augusztus 24.

Jwinszoc fejlesztések 2015. A V.3.3.21. verzióban (PTR V.1.58/FOKA V.2.0) elvégzett fejlesztések 2015.augusztus 24. Abacus Számítástechnikai Kft. Oldal 1 / 15 Jwinszoc fejlesztések 2015 A V.3.3.21. verzióban (PTR V.1.58/FOKA V.2.0) elvégzett fejlesztések 2015.augusztus 24. 1. Rendszeres jogosultságok A beérkező jelzések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Szám: 47600-6/2012-EMMI E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális tárgyú jogszabályoknak a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ ELLÁTÁSOK

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ ELLÁTÁSOK SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ ELLÁTÁSOK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben