Mozgalmas és eredményes hónapokon van túl a Synergon az adatok,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgalmas és eredményes hónapokon van túl a Synergon az adatok,"

Átírás

1 SZINERGIA

2

3 K Ö S Z Ö N T Ô Tudjuk, hová tartunk Mozgalmas és eredményes hónapokon van túl a Synergon az adatok, a számok sokféleképpen megközelíthetôk, a különbözô elismerések viszont nem. Márpedig ez utóbbiból bôven volt mit bezsebelni. Az egyik legnagyobb eredmény talán a Business Superbrands díj, amelyet elôször, ám reményeink szerint nem utoljára kaptunk meg. Ezzel kapcsolatban a Superbrands Magyarország vezetôje is nyilatkozott a Szinergiának, továbbá az újság belsô borítóján, némileg szimbolikus helyen megtalálható maga az oklevél is, mely hosszú évek munkáját minôsíti. Az elôzô számban velem készült interjú folytatásaként minden Olvasó megismerheti a menedzsment álláspontját mind az elmúlt félévvel, mind a jövôvel kapcsolatban. Ebben szándékosan érintettünk olyan kényesnek tûnô témákat is, mint a várható változások és a külföldi terjeszkedés - nincs titkolnivalónk, amint lehet, mindig megosztjuk a lényeges információkat kollégáinkkal, partnereinkkel. Fél éve arról értekeztem ugyanitt, hogy mielôtt továbblépünk, értékeljük azt, ahonnan elindultunk. Most azt mondom, a továbblépés után az elsô feladatot teljesítettük, hiszen tudjuk, hová tartunk. Legfontosabb vendoraink közül ezúttal Cisco-, Oracle- és Microsoft-díjjal gazdagodtunk amelyek a leghitelesebb értékmérôk ebben a szektorban, önmagukért beszélnek. Több nagyobb volumenû, jövôbeni projektet, például a Magyar Fejlesztési Bankkal kötött félmilliárdos szerzôdést, vagy a digitális televí - zi ózás bevezetése kapcsán virágzó IBM-Synergon együttmûködést is érintettük még a Hírek rovatban, de itt olvashatnak támogatott rendezvényeinkrôl is. További két interjú szerepel még az újságban: Takács Bálint új vezetô, a Fibex irányítását vette át, míg Endrôdi Béla már régebbi motorosként nyilatkozik a SAO szakembereinek kiemelkedô kompetenciájáról. Bemutatásra kerül még többek között egy ferihegyi éttermi rendszer fejlesztése, az elektronikus adatátvitel tökéletesítése, a hulladékgazdálkodás SAP-féle optimalizálása, a Microsoft Live-Mesh néven megismert, minden elképzelést felülmúló szoftvere, valamint a Magyar Közút Kht. megreformált projektirányítása. Mondanom sem kell, mindmind kapcsolódva a Synergonhoz Reméljük, a fenti témák kiegészülve az ezúttal kissé rendhagyó Szabadidôrovattal értékes idôtöltéssé varázsolják a Szinergia ôszi számának olvasását. LAZAROVITS MÁRK VEZÉRIGAZGATÓ FOTO: GORDON ESZTER SZINERGIA 3

4 Szinergia-hírek ôsz Superbrands-díj a Synergonnak A Superbrands a világ legjelentôsebb márkaépítési rendszere, amely több mint 80 országban, azonos szempontok alapján díjazza a vezetô márkákat. Az elnyerhetô minôsítés egy évre szól. A Superbrands Magyarország fô célkitûzése 2008-ban annak elérése, hogy a szélesebb nagyközönség is megismerhesse a legjobb hazai márkák sikerének törté netét. A díj egy szaktekintélyekbôl álló bizottság mérlegelése után került a Synergon birtokába. Oracle a vendor ezúttal a licencforgalmat díjazta Az Oracle Hungary a Synergon Informatika Nyrt.-t választotta a 2007-es esztendô legnagyobb licencforgalmú partnerévé. Június 10-i ünnepélyes partnervacsorája keretében az Oracle legjelentôsebb hazai partnereinek teljesítményét értékelte. Az adat bázisfejlesztô óriás összesen 269 értékesítô partnere közül díjazta az arra érdemes hetet, természetesen mind - egyi ket külön kategóriában. A ki tüntetés puszta létén túl külön örömre ad okot, hogy a díj alapjául szolgáló eredmény elérését elsôsorban az alkalmazás (ERP és BI) licencek értékesítési volumenének drasztikus növekedése tette lehetôvé, mely egyéb hozzáadott értékû szolgáltatás eladásokat is generált. Miskolci Operafesztivál Miskolcon idén nyolcadik alkalommal rendezték meg június 11. és 21. között a Nemzetközi Opera - fesztivált, amely kiemelkedô kulturális ese mény ként mind a hazai, mind a környezô országok érdek - lôdésére évek óta számot tart. A Synergon fontosnak tartja a kultúra támogatását és ezt egyfajta társadalmi szerepvállalásának is te - kinti. Társaságunk ezért döntött amellett, hogy idén júni us ban szponzorálja a Miskolci Operafesztivált. A szponzoráció keretén belül lehetôségünk nyílt Sosztakovics egyik legkülönlegesebb sorsú mûvére, a Kisvárosi Lady Macbeth elôadásra invitálni ügyfeleinket. Tripla elismerés Újabb három Cisco-minôsítést szerzett a Synergon Informatika Nyrt. A szakmai körökben is újdonságnak számító IOS XR alapú rendszerek tervezésére, telepítésére és támogatására bizonyultak alkalmasnak a Társaság szakemberei, illetve Advanced Wireless és Advanced Security specializációjuk cég szin tû megújítása is az elmúlt hetekben zajlott. Jelen leg a Synergon az egyetlen magyar tulajdonú rendszerin - teg rátor, amely rendelkezik a Cisco IOS XR ATP minôsítésével a külföldi tulajdonú cégek között is csupán egy birtokolja ezt a címet Magyarországon, ráadásul a Cisco egyelôre nem tervezi e kör bôvítését. Cisco Partner díjak az elsô negyedév végén A Cisco nyolcadik alkalommal adta át az Év Magyarországi Cisco Partnere díjat, amelyet idén 9 különbözô kategóriában ítélt oda a közös sikerekhez leginkább hozzájáruló hazai partnereinek. Az Év Unified Communications (Egységes Kommunikáció) Technológia Partnere a Synergon lett, amely számos sikeres projekt mellett mintaértékû, képátvitellel összekapcsolt IP telefóniás rendszert hozott létre az egyik Magyarországon is tevékenykedô vezetô banknál. Szintén a Synergon érdemelte ki Az Év Partnere a Közszférában díjat annak a közös mun ká - nak köszönhetôen, amelyben a Cisco-val együtt - mûködve újszerû stratégiát és mások által is megismételhetô modellt dogozott ki a szektor számára. IBM-Synergon együttmûködés a jövô televízi ózásában A közelmúlt technológiai változásai, a digitális su gár - zás közelgô bevezetése és az internet fejlôdése okozta növekvô verseny kapcsán az IBM Magyar ország és a Synergon Informatika Nyrt. április végén sajtóbeszélgetésre hívta az érdeklôdô újságírókat. Az IBM képviseletében Péter Zoltán kereskedelmi igazgató és Molnár Sándor tanácsadó arról beszéltek, hogy az informatikai megoldások jó alapot kínálnak a megújuló televízióknak. A tendenciákban rejlô 4 SZINERGIA

5 lehetôségeket felismerve a Synergon és az IBM közösen próbálja a digi-tv piacot meghódítani. A Synergon mint rendszerintegrátor, piaci, iparági ismeretével és potenciális ügyfélkapcsolataival ide á lis partnere az IBM-nek ebben a munkában. Fónai Tamás, a Synergon Telekommunikációs és Média Üzletágának igazgatója elmondta, hogy a Társaság régóta követi és elemzi a média információ-technológiai igényeinek változásait. Szegedi Szabadtéri Játékok A július-augusztusi Szegedi Szabadtéri Játékok az ország egyik legnagyobb, legrégebbi és legsikeresebb szabadtéri fesztiválja, ahol cégünk szponzor ként jelent meg. A fesztivál keretében olyan igazi sikerprodukciókat, mint a Marica grófnô, a Szentivánéji álom és az István, a király nézhettek meg a résztvevôk. A Synergon szakértelmének újabb elismerése A Microsoft Partner Program keretében a Synergon ismét megfelelt azoknak a követelményeknek, ame - lyek alapján megkapta a Custom Development Solution kompetenciát. Ez az elismerés az egyedi Microsoft alapú fejlesztések területén való jártasságot, képzettséget és a magas szakmai minôség nyújtására való képességet jelenti. Ezt a kompetenciát azok a fejlesztô cégek tudják megszerezni, amelyeknek megfelelô számú premier minôsítésû (MCSD, MCAD) fejlesztô szakemberük van, és több olyan cégtôl rendelkeznek ügyfél-referenciával, ahová Microsoft alapú, egyedi alkalmazásfejlesztési megoldást adtak el, vezettek be, illetve azzal egészítettek ki kapcsolódó szolgáltatásokat (pl. képzés, felügyelet stb.). Új székházban a Philips A Synergon és a PHILIPS együttmûködése hosszú idôre tekint vissza. A SAO-Synergon Kft. több éve lát el üzemeltetési feladatokat a Philips Magyarország Kft-nél augusztusában a Philips új székházba költözött és ebben a Synergon cégcsoport segítségét is kérte. A tárgyalások és pályázatok eredményeként a Synergon csoport építette ki az új székház strukturált kábelezését, drótnélküli lokális hálózatát, IP alapú Cisco telefonrendszerét, valamint elvégezte a számítástechnikai eszközök költöztetését is. 500 milliós szerzôdés A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. július 31-én szerzôdést kötött a Synergon Informatika Nyrt.-vel. A szerzôdésben foglaltak szerint sor kerül a bank ban mûködô SAP rendszer verzióváltására, a már meglévô modulok továbbfejlesztésére, vala mint új modulok bevezetésére is. A Társaság az SAP Hungary Kft. alvállalkozásával valósítja meg a projektet. A megrendelés teljes értékét, mely közelít az 500 millió forinthoz, a bank 3 év alatt részletekben téríti meg, a megvalósult fejlesztések ütemezése szerint. Nemzetközi Repülônap és Haditechnikai Bemutató Kecskeméten, augusztus közepén a Nemzetközi Repülônap és Haditechnikai Bemutató szponzoraként jelent meg a Synergon. A repülônapot idén a szervezôk kettôs ünnepnek szánták, hiszen a 160 éves Honvédség mellett a Légierô is immár hét évtizedes múltra tekinthetett vissza. Az európai mércével nézve is jelentôs, minden eddiginél látványo - sabb és változatosabb programmal sikerült a nagy nemzetközi repülônapok sorába emelni a kecskeméti rendezvényt. SAP Tihany '08 konferencia Immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg az SAP Hungary szeptember között a SAP Tihany konferenciát, amelyen a Synergon bronz fokozatú szponzorként vett részt. A konferencia középpontjában ezúttal a CSR (corporate social responsibility), a vállalatok környezeti és társadalmi szerepmodelljei és felelôsségvállalása állt. A szakmai programok között bármely iparág szereplôi találhattak megoldást a vállalatuk fejlôdését akadályozó problémákra. A Synergon az AVE Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.-nél bevezetett Recycling and Waste modulról tartott bemutatót. Informatika a felsôoktatásban, 2008 konferencia augusztus között, immár hatodik alkalommal került megrendezésre az Informatika a felsôoktatásban elnevezésû konferencia, amelynek idén a Debreceni Egyetem adott otthont. A kon ferencia célja, hogy áttekintést adjon a jelenlegi helyzetrôl és megvitassa azokat a kihívásokat, amelyekkel az oktatók és az intézmények szükség - sze rûen találkoznak. A várható változások nagy feladat elé állítják a felsôoktatási intézményeket is, és alapvetôen módosítják az informatikai szak képzést. A Synergon fôszponzorként jelent meg a rendezvényen, ezzel is erôsítve szerepvállalását a konferencia mondanivalója mellett. SZINERGIA SZINERGIA A Synergon Informatika Nyrt. negyedévente megjelenô magazinja A Synergon Informatika Nyrt. megbízásából készíti a Pesti Csoport Kft Budapest Margit körút Telefon: Felelõs vezetõ: Galambos Ádám, Hegedûs Zoltán Lapterv: Galambos Ádám, Hegedûs Zoltán Szöveggondozó: M. Tóti Zsuzsa Felelõs kiadó: Synergon Informatika Nyrt. Fóti Gábor operatív igazgató 1047 Budapest, Baross utca Telefon: ISSN: SZINERGIA 5

6 S T R A T É G I A Érték és fejlôdés - ez a Synergon jövõje Vezérigazgatói interjúnk keretében Lazarovits Márkkal beszélgettünk az általa elképzelt Synergon jövôjérôl és az ehhez kapcsolódó miértekrôl. Melyek azok a történések, amelyek meghatározták Ön szerint a Synergon elsô félévét? Összességében milyennek látja az említett idôszakot? Úgy gondolom, annak ellenére, hogy sokféle és néhol egymásnak ellentmondó értékeléseket hallottunk a vállalat elsô hat hónapjáról, sikeresek voltunk. A tulajdonosváltás óta a stabilitás meg - szer zésére törekedtünk, amely ma is lé ny e ges célja a menedzsmentnek. Mindehhez fel tétlenül hozzá kell tenni a kedvezôtlen, az infor matikai beruházások viszonylatában külö nösen kedvezôtlen gazdasági klímát, amelyben helyt kell állnunk. Az állami beruházások drasz ti kus csökkenése is érzékenyen érintette a vállalatot, de megtanultunk alkalmazkodni. A körül mé nyek és a reális célok ismeretében kijelenthetô, jó úton haladunk, ugyanakkor tagadhatatlan, még sok a tennivaló. Amennyiben nem a pénzügyi jelentés olda lá ról közelítjük a témát, kiemelhetôek azon meg szer - zett minôsítések és díjak, amelyek valódi elismerést jelentenek a szakmai munkánkkal kapcsolatban. A vállalatin kívül a társadalmi fejlôdés szem elôtt tartása is része a straté gi ánk nak, így a példamutatás jegyében aktívak voltunk a szponzoráció területén - a Miskolci Operafesztivál, vagy éppen a Szegedi Szabadtéri Játékok támogatása olyan kulturális felelôs ség vállalást jelez, amelyet a menedzsment fontosnak tekint. Ez részben kapcsolódik a vállalat utóbbi években elért egyik leg na gyobb, eddig egyedülálló sike ré hez, a 6 SZINERGIA

7 Superbrands minôsítés elnyeréséhez, és még inkább a Good CSR prog ramban való részvételhez. A Superbrands díj mértékadó visszajelzés a társaságnak, ez alapján értékelve önmagunkat és a saját brandünket a leginkább beszédes elég csak megnézni a díjazottak listáját és a döntôbizottság tagjait. Az utóbbi hónapok, évek tükrében milyen cégnek képzeli el a Synergont két-három év múlva? A hazai IT-piac vezetô beszállítójaként látom a vállalatot flexibilis, erôs cégként. Képes közép és hosszú távú céljainak megfelelô eredményeket produkálni. Olyan céggé kell válnunk, amely tud személyre szabottan nyújtani szolgáltatást, úgy fordul ügyfeleihez, hogy a maximális flexibilitást kép - viseli, nem befolyásolva ezzel a professzionalitás fel té te leit. Azaz megôrzi azon értékeit, amelyek miatt egykor ôt prefe - rál ták valakivel szemben, és nem áldozza fel azokat a rövid távú haszon oltárán. Innovatív, az új piacokat folya ma tosan kutató, szakmailag maxi má lisan kompetens rend szer - integrátor. Mindezek összeegyeztetve az anyagi sikerrel jelentik számomra a Synergon jövôjét. A felsorolt tervek megvalósítását nem elég séges ölbe tett kézzel várni, a folyamatos gazdasági racionalizációval és a valamennyi területen szigorúan központi elemként kezelt optimalizálással dolgozunk a cél eléréséért. Megelôzve a kö - vetkezô kérdést: igen, ez jelenthet további átszer ve zé se ket. Noha konkrétumokat egyelôre nem említenék, annyi elmondható, hogy nem titkolt célunk a termékek, termék kö - rök szerinti markánsabb elhatárolódás a szervezeti egységek között, ez a tendencia várhatóan a továbbiakban is érzékelhetô lesz. Elsôsorban az üzleti megoldásokhoz tartozó divízió kiszervezésének lehetôségét vizsgáljuk. Nem kizárt, hogy önálló brandek kialakítására is sor kerül. Minden érintettnek meg kell értenie, hogy ezek nem önmagukért történô folya - matok. A Synergon helyzetében - amelyen sokkal inkább a hátteret, mintsem a piaci pozíciót értem, hiszen ez utóbbira nem lehet panaszunk - a fegyelem még inkább kiemelt jelentôségû. Mi igaz abból, hogy a változások részben föld rajzilag is értelmezhetôek, vagyis a láthatáron lévô külföldi terjeszkedést is magukba foglalják? Ez szintén egy kontextusában értelmezendô téma. Látni kell, a belsô piac szûkülésébôl tulaj don képpen kialakult egy piaci kényszer a terjeszkedést illetôen. A jó értelemben vett protekcionalizmus hiánya és a környezô országok dinamikus fejlôdése szintén elôsegíti ezt a trendet. A Synergon sosem tagadta azon álláspontját, hogy amennyi ben az anyagi és szakmai érvek elég meggyôzôek, bizonyos szituációban szívesen terjeszkedne. Azonban lássuk be, ez a hasonló piaci és pénzügyi helyzetben lévô cégek zömére igaz. Ám mielôtt valaki félre magyarázná, ebben a mondatban a meggyôzô szakmai érvek a leghangsúlyosabbak, nem keressük tehát feltétlenül a külföldi leányvállalatok alapításának vagy akvizíciójának lehetôségét, de nem zárkózunk el elôle. Jelenleg foglalkozunk néhány ilyen témájú projekt tel, de az eredményekrôl és az eset le ges expanzió irányáról még nem szívesen beszélnék. Miben érzi jobbnak a jelenlegi Synergont a konkurenciánál? Vannak behozhatatlan elônyei a vállalatnak? Az elônyeink közé tartozik az a stabil, installált ügyfélbázis, amely állandó alapot és ismeretanyagot biztosít számunkra, erre építve idôben és bátrabban tudtunk hozzányúlni a piacon eset leg elavult megoldásainkhoz. Ezáltal gyor sab ban tudunk reagálni ügyfeleink környezeti változásaira is, s mindez újabb üzleti lehetô sé geket generálhat számunkra. Mindehhez nyilvánvalóan olyan felhalmozott tudás, eredmény és referencia kapcsolódik, ami garantálja a Synergon professzionalitását, és erôsíti piaci pozícióit. A Synergon az eddiginél tudatosabban, kon cepciózusabban épí ti kapcsolatait, akár a ven dorokról, akár a befektetôkrôl, ügyfe leinkrôl, vagy a társadalmi-kulturális környezetünkrôl be szé lünk. A me nedzs mentet mindig meg elé ge dett séggel tölti el, ha tôlünk függet len fórumon is elismerik a kap - csolatok ápolását elô térbe he lye zô döntésünk jogos ságát - ez a tudatos mun ka egy faj ta gyü mölcse. Elég csak például a licensz-forgalom alap ján kapott Oracledíjunkat említenem, de egyéb beszállítók ré szé rôl is tapasztaltunk már olyan megnyilvánulásokat, amelyek a Synergon elismerésérôl szóltak. A már említett Good CSR 2008 prog - ramhoz is az elsôk között csatlakoztunk, egyrészt azért, hogy e szerepkörünkben is jobban megismerjenek minket, másrészt, hogy jó példát mutassunk más gazdasági szerep - lôknek is. További vitathatatlan elônyünk, hogy komplex, az informatikai ismeretek mellett komoly üzleti tudást is feltételezô projektek kapcsán versenyképesek tudunk lenni. Ennek kiala - kításán a 2006-os váltás óta tudatosan dolgozunk, s egyre többször visszaigazolódik, ezen fáradozásunk nem hiábavaló. Komoly nem zetközi konzorciumok, multinacionális gyökerû vállalatok melletti megmérettetésekben álltunk és állunk jelenleg is helyt. Több olyan nagy volumenû pályázat shortlist-jén szerepelünk most is, amelyeknél már a rövid listára való kerülés is a siker egyik fokmérôje. A teljesség igénye nélkül említhetem itt a tavalyi úthasználattal arányos elekt ro - nikus díjfizetési rendszert, vagy az idei BKV outsourcing tendert. G. Á. SZINERGIA 7

8 V E Z E T Ô I I N T E R J Ú Fibex: új vezetô, új lendület Frissen kinevezett ügyvezetôjével vág neki az utolsó négy hónapnak és a következô esztendôknek a Synergon optikai kábelekkel foglalkozó leányvállalata, a Fibex Kft. A posztján még csak néhány hete dolgozó cégvezetôt, Takács Bálintot kérdeztük a terveirôl. Kérem, mondjon pár szót eddigi munkahelyeirôl és arról, miért éppen a Fibexhez igazolt. A Fibex elôtt három munkahelyem volt, pontosabban kettô, mert az egyik helyen, a Sagem-nél kétszer is dolgoztam és 2002 között mint key account manager és gazdasági elemzô, ezt az állást a Fibernet Kommunikációs Zrt. logisztikai igazgatói székéért hagytam ott ben tértem vissza a Sagem Magyarország Elektronikai Kft.-hez szintén logisztikai vezetôként. Majd most nyár vége, azaz augusztus 18. óta vagyok a Fibex ügyvezetôje. A válasz pedig roppant egyszerû, hogy miért igazoltam ide: innen keres tek meg olyan ajánlattal, amely minden szempontból megfelelt az elkép ze léseimnek, és a szakmai elôrelépésen túl kihívást is jelent. Eddig nagyon po zití vak a benyomásaim, úgy érzem, minden adott az eredményes munkához. Milyen információkkal rendelkezik a Fibex elmúlt éveirôl? Elég jókkal. Tájékozódtam és annak tükrében, amit megtudtam, már fel tudok magam elôtt vázolni célokat, olyan célokat, amelyek megvalósítása a rendelkezésre álló eszközökkel reális. Külön érdekessége a munkámnak, hogy a Synergon Csoportból a Fibex lóg ki leginkább mind az általa forgalmazott termékek, mind a belsô folyamatok alapján kijelenthetô ez. Néhány központosított döntésen kívül önálló cégként mûködünk, és mivel nincs más út, önálló kommunikációval rendel kezünk, sôt önálló brandet is építünk. A célokra késôbb visszatérünk, most összefoglalná, milyennek látja a Fibex helyzetét az elmúlt évek történései kapcsán? Korábban a piacon teljesen más volt a szereplôk száma és ebbôl adódóan a stratégiája is. Volt egy nagy vevô, a 8 SZINERGIA

9 MATÁV és egy nagy beszállító, a Corning. Akkoriban ebben a szegmensben teljesen más szelek fújtak, a Fibexnél is több mint háromszor ennyien dolgoztak. Ma egészen más a klíma a mi piacunkon, sokkal több beszállítóval dolgozva kell kiszolgálni a jóval szélesebb ügyfélkört. A 2006-os tulajdonosváltás alól, amely végbement az anyavállalatnál, a Fibex sem volt kivétel, itt is kicserélôdött a menedzsment. Piaci pozíció szerint hol van most a Fibex a rangsorban? Egyáltalán hány versenytárssal számolnak? Az, hogy piacvezetôk vagyunk-e, termékfüggô, nem lehet általános érvényû kijelentést tenni ez ügyben. Vannak termékek, amelynél egyér tel mû a fölényünk, de egyéb termékek esetében az élmezôny végét erôsítjük ár/érték arány tekintetében. Általánosságban elmondható, hogy 4-5 tényleges riválisunk van. Miben tudja megkülönböztetni magát a Fibex a konkurenciától, vagy még inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy milyen lépésekkel tud jobb, versenyképesebb lenni? A legfontosabb eleme a straté giánk nak a diverzifikáció. Ez nem újdonság a cégnél, de feltétlenül tökéletesíteni szükséges a mostani diverzifikációs politikánkat, elvégre szinte napról napra változik, bôvül a piac, amihez nekünk is alkal - mazkodnunk kell. Emellett elkerülhetetlen lesz a termékportfoliónk megreformálása, amely szintén egy adaptív reakció a piac változásaira. A Fibex-nek újra lendületbe kell kerülnie az elmúlt 1 éves egy helyben topogás után, márpedig ehhez átfogó változtatásokra lesz szükség, ami a szak - mai részt illeti. Fontos megemlíteni azt az elônyünket, amelyet a Synergon Csoport léte jelent. Az, hogy az anyavállalat ott áll mögöttünk és egy, a Fibex sikerei iránt is elkötelezett menedzsment vezeti, nagy segítséget jelent. Elmondható, hogy a diverzifikációt helyezi a középpontba, ennek a megvalósítása a fô célja? Igen, ez így helytálló, ám hozzá kell tenni, a stabilitás megteremtése jelenleg hasonlóan lényeges elem a stratégiánkban. Kicsit konkrétabban: nem veszíthetünk a mostani része se dé sünkbôl, mert ha azt nem tudjuk megtartani, a több lábon állás politikája önmagában mit sem ér. A kettô együtt képez egy komplex feladatot. Ha az ütemezésre kérdeznének rá, úgy gondolom, a következô pénzügyi év végét jelölhetjük meg az árbevételvisszaesés stabil megállításának dátumaként. A mostani évben már jelentôs változások nem lesznek az idô szûke miatt, de jövôre más sebességfokozatba kapcsolunk. Várhatóak-e változások a Fibex létszámában? Nem kizárt, ám nálunk épp ellenkezô folyamatok jöhetnek szóba, mint sok más cégnél. A Fibex jelenlegi helyzetében a létszámcsökkentés nem egy lehetséges opció, egyszerûen nem szolgálná a céljainkat. Ám hangsú - lyo zom, ebben a témában a foko za tos ságot nem lehet elégszer elmondani, a létszámbôvítést manapság kétszer, háromszor is meggondolja egy vállalat menedzsmentje, mielôtt belevág. G. Á/H. Z Cégtörténet A FIBEX Kft ban alakult váci székhellyel, de jogelôdje révén már 1990 óta jelen van a magyar piacon. A cég 2002 októberéig két telephellyel rendelkezett, ezután a mûködés racionalizálása végett egy korszerû központi telephelyet alakított ki Budapesten, amelyben mûködik az ügyfélszolgálati iroda, a disztribúciós és a telekommunikációs üzletág, projekt üzletág és a professzionális patch kábelgyártó üzem augusztusától új cégvezetéssel és vezetési szemléletmóddal, új szervezeti felépítéssel, illetve a szakmai ismerek folyamatos bôvítésével kíván a cég alkalmazkodni a mindenkori piaci feltételekhez. Partnerei a legfontosabb helyi telekommunikációs szolgáltatók, rendszerintegrátorok és CATV szolgáltatók, vásárlói között tudhatja az ország legjelentôsebb hálózatépítô és kivitelezô cégeit. Célja a belsô mûködés rugalmasabbá és hatékonyabbá tétele mellett a forgalmazott termékek versenyképes áron tartása, illetve a legkedvezôbb kereskedelmi feltételek biztosítása ügyfelei felé. A FIBEX Kft.-nek fontos a termék és a kiszolgálás minôsége. A cég 2000 óta ISO 9001 minôségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik. SZINERGIA 9

10 J Ö V Ô B E N É Z Ô Live Mesh a megvalósult vízió Ray Ozzie, a Microsoft vezetô szoftverfejlesztôje március elején alaposan megmozgatta a fejlesztôk és felhasználók fantá - zi áját. A Las Vegas-i MIX konferencián tartott víziósprezentációja alkalmával a Live Mesh bemutatása kapcsán olyan lehetôségekrôl beszélt, amelyekre régóta vágytak a többféle info-kommunikációs eszközt használó felhasználók. ALive Mesh ( élô háló ) felkapott téma lett Ozzie elôadása után. A kiemelt érdeklôdés oka érthetô, hiszen az eszköz- és helyfüggetlen adat- és szoftverelérés jelentôsen kibôvíti az informatikai eszközök alkalmazhatóságát. Ráadásul április közepén megkezdôdött az új technológia bétatesztelése is. De valóban csak egy új technológiáról van szó? A Live Mesh ennél sokkal több, éppen ezért a Windows Live kibôvítéseként alkalmazható megoldás lényegét nehéz egyetlen kifejezéssel jellemezni. Technológia? Szolgáltatás? Kon cep - ció? Platform? Az internet jövôbeli operációs rendszere? Talán akkor fogalmazunk a legpontosabban, ha azt mondjuk: mindezek együtt! Ray Ozzie definíciója szerint egy új szolgáltatásplatform-technológia, amely a Windows Live részévé válik, tovább bôvítve a Windows Windows Mobile Windows Live adta lehetôségéket". Kapcsolódások A sokszor hangoztatott bárhol-bármikor-bármit vízió most kibôvült: ezek után bármivel elérhetjük legfon to - sabb adatainkat és alkalmazásainkat, gyakor latilag eszköz,- szoftver- és hely füg - get lenül használhatunk mindent, amit eddig létrehoztunk, eltá rol - tunk, mûködtettünk. Más közelítésbôl a Live Mesh szervesen kap - csolódik a Microsoft új Software+Service (S+S) koncepciójához, bizonyos értelemben annak kibôvítése. Az S+S a helyi hálózatok számítógépeire és 10 SZINERGIA

11 szerve rei re telepített szoftverek és a weben elérhetô szolgáltatások összeolvadását, integrációját kínálja. A Live Mesh pedig mindezt már a gya kor - latba is bevezeti: egy olyan univerzális platform, amelyhez a felhasználó bármely infokommunikációs eszközzel bekap csolódhat és adatokat oszthat meg a többi eszközzel. Elôzmények Korábban a különbözô eszközöket vagy elszigetelten használhattuk, vagy meglehetôsen körülményes módon tudtuk megoldani azok együtt mûködését. Két évvel ezelôtt, amikor a Microsoft belevágott a fejlesztésekbe, a stratégák meggyôzôdése az volt, hogy kell lennie jobb megoldásnak. A kérdés így szólt: miként tehetnénk egyszerûbbé e sokeszközös világot a felhasználók és fejlesztôk számára? A fejlesztések elôkészítéseként Ray Ozzie három C-vel jelölte a hagyományos információs portálokat: Content, Commerce, Community. Ez a trió azonban jelentôsen kibôvült az utóbbi években, elsôsorban a kereskedelmi vonatkozás erôsödött. A Microsoft fejlesztôinek azonban az új szolgáltatások kialakításánál az egyéni elvárások mellett figyelembe kellett vennie az üzleti és a fejlesztôi igényeket is. A Live Mesh koncepció középpontjába a web és az eszközök világának összekapcsolását állították. Az elmúlt évtizedben lejárt a PC kora, a változásokat nemcsak az internetes szolgáltatások fejlôdése, hanem az új eszközök sokfélesége is okozta. Különbözô eszközök sorakoztak fel a PC mellé: tömegesen használunk intelligens mobiltelefonokat, noteszgépeket, PDA-kat, médialejátszókat, konzoljátékokat. A cél az volt, hogy az új eszközök adta lehetôségeket ötvözzék az internet erejével és a szoftverek erényeivel. A web által átszôtt világhoz egyre több és több eszközzel kapcsolódhatunk: PC-vel, noteszgéppel, médialejátszókkal, mobiltelefonokkal, digitális képkeretekkel, játékkonzolokkal és a sor folyamatosan bôvül. Azonban az újabb eszközök inkább nehezítették, mintsem könnyítették életünket. Bizonyára ismerôs a szituáció, hogy ez a fájl az irodai gépemen van, vagy azt a fotót a mobilomon tárolom, vagy ehhez éppen nem férek hozzá, mert nem vagyok a neten. Mindeddig egyre nehezebb volt szinkronban tartani azokat az alkalmazásokat, személyes partnereket és adatállományokat, amelyek nélkülözhetetlenek akár magán életünkben, akár munkánk során. A Live Mesh rendszerbe állításával ezek a gondok kiküszöbölhetôek. Mit tud a Live Mesh? Mivel a Live Mesh részéve válik a Windows Live-nek, így tovább bôvül a Windows Mobile szolgáltatáskínálata azzal, hogy integrálja az összes olyan eszközt, amelyek a webet egy központi katalizátorként használják. Így lehetôvé válik az egységes eszközkezelés, az egységes alkalmazáskezelés és az egységes adatkezelés. Egységes eszközkezelés: a felhasználó egy egyszerû webalapú felületen regisztrálhatja minden eszközét. Amint ezek az eszközök a felhasználó eszközhálójának részévé válnak, a hálóra való felcsatlakozás után azonnal jelzik a Live Mesh-nek állapotukat, rendelkezésre állásuk szintjét és földrajzi helyzetüket. A centralizált vezérlésnek köszönhetôen eszközeink konfigurálása, a személyes beállítások aktiválása szinte bárhonnan elvégezhetô távirányítással. Egységes alkalmazáskezelés: a Mesh-aware installálása után (egyetlen vagy minden eszközre) lehetôvé teszi az alkalmazások webalapú, centralizált telepítését és használatát valamennyi birtokunkban lévô eszközre. Ugyanakkor az egyéni alkalmazásokat különválaszthatjuk a vállalati alkalmazásoktól. Egységes adatkezelés: megfelelô beállítások esetén az éppen elérhetô eszközökön az állományok és mappák (dokumentumok, médiafájlok stb.) automatikus szinkronizálása is megtörténik a weben keresztül. Forrás: SZINERGIA 11

12 T E C H N O L Ó G I A Mobilitás, hatékonyság A nagyvállalatoknak világszerte újra kell gondolnia az üzleti folyamatokat annak érdekében, hogy kihasználhassák az új technológiák (Internet, IP kommunikáció, mobili tás) által nyújtott elônyöket. Ahétköznapokban elterjedt kommuni ká - ciós csatornák közül még mindig a telefonhívás a leghatékonyabb eszköz, ezért a Cisco kommunikációs megoldásaiban is arra törekszik, hogy a kommunikáció kezde mé - nyezôje a lehetôségekhez mérten a legnagyobb hatékonysággal jusson el ahhoz a személyhez, aki az adott problémában segíteni tud. A Cisco Unified Communication Manager (6.X, 7.X) terméke biztosítja a mobilitásfunkciókat a felhasználók részére. Ezen szolgáltatások jelentôs részét a hívásvezérlô tartalmazza, nem szükséges külön szerver hozzá. A UCM által nyújtott mobilitásszolgáltatások: Egy telefonszám, több telefonkészülék (Single number reach). Elég, ha a felhasználó csak az irodai vezetékes számát adja meg partnereinek, ha ezt a számot hívják, akkor a felhasználó által definiált vala - mennyi telefonon (mobil, otthoni, asztali) fogadhatja a hívást. Távoli konfiguráció: A felhasználónak lehetôsége van a beállítások módosítására akár a mobiltelefonjáról, csak fel kell hívnia egy elôre beállított vállalati telefonszámot, ahol egy hangmenüben beállíthatja például, hogy az üzleti szám hívása esetén mely telefonjai csörögjenek. Lehetséges továbbá szabályok megadása idô alap - ján, így meghatá - rozható, hogy adott napon adott idôben a felhasználó mely te - le fonjai jelezzék a hívást. Hívásszolgáltatások: Lehetôség van meg - lévô beszélgetés át a - dására a definiált te - lefonok között. Pél dá ul ha az asztali telefonon beszélünk, de közben el kell indulnunk az irodából egy meg - beszélésre, akkor a hívást könnyedén átkap csol - hatjuk a mobiltelefonra, vagy visszaérkezéskor a mobiltelefonról átadhatjuk a hívást az asztali telefonra a hívás megszakítása nélkül. Lehetôség van kimenô hívások indítására akár mobiltelefonról úgy, hogy a hívott az üzleti számot lássa a telefonján. Mobility Advantage és Cisco Unified Mobile Communicator Egy kiegészítô szoftver megoldással lehetôség van számos UCM funkció igénybevételére a mobiltelefonról, bárhol is tartózkodik a felhasználó. Ez egy szerverkomponensbôl és a mobiltelefonra telepített kliensalkalmazásból áll, ami IP kapcsolaton (GPRS, 3G stb.) titkosítva kommunikál. Szolgáltatások Céges címtár: Közvetlenül tudunk keresni a céges címtárban, és hívást indítani, továbbá a Presence információk is megjelennek, így láthatjuk a címtárban lévô személyek állapotát is. Dial via Office : A mobiltelefonról indított hívások a cégen keresztül történnek, így csökkentve a hívásköltségeket. Ebben az esetben a hívási szándékot az alkalmazás jelzi az szervernek, aki egy hívást kezdeményez a mobiltelefonunkra (célszerûen IP GSM adapteren keresztül, így a hívás ingyenes), majd indít egy hívást az általunk megadott számra, és összekapcsolja a két hívást. Elérhetôek az asztali telefonunk híváslistái, így ellenôrizhetjük, hogy kik kerestek, és akár vissza is hívhatjuk ôket belsô hívásként. Közvetlenül elérhetô a hangposta, így azonnal értesülünk az új üzenetrôl, és akár válaszolhatunk is rá. Exchange naptár integráció automatikus Presence és telefon profilállítási lehetôséggel. Gönczöl Zsolt 12 SZINERGIA

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL 2011/1 SZINERGIA BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER A HÓDÍTÓ GOLF HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL TARTALOM HÍREK KONFERENCIÁKTÓL A PARTNERI

Részletesebben

SZINERGIA 2010/2 STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA

SZINERGIA 2010/2 STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA 2010/2 SZINERGIA STRATÉGIAI GONDOLKODÓ ÚJ VEZETŐ A SYNERGONNÁL EDI BEVEZETÉS GARANCIA A BIZALOMRA ELIT IRATKEZELÉS KÖZLEKEDÉS- INFORMATIKA TÖBBLÉPCSŐS FEJLESZTÉS FELHŐKÖN SZÁLLVA TARTALOM 18 HÍREK MINŐSÍTÉSEKTŐL

Részletesebben

SZINERGIA 2010/1 FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK

SZINERGIA 2010/1 FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK 2010/1 SZINERGIA FÓKUSZBAN: ADATKÖZPONTOK INTELLIGENS KÖNYV- DIGITALIZÁLÁS VADVILÁG TERMÉSZET- FOTÓSOK STRATÉGIA ÉS JÖVŐBENI KILÁTÁSOK A NAGY TESTVÉR IS FIGYEL UNIFIED COMMUNICATION 2. RÉSZ 10 TARTALOM

Részletesebben

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô

Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô Tartalom: S t r a t é g i a 4 Piac és növekedés F e l ü l n é z e t 6 Széles körû egyetértés B e m u t a t j u k 7 Egyedi tömeggyártás K i t e k i n t ô 8 A NATO partnereként T r e n d 9 A mobil második

Részletesebben

abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. www.abas.hu abas partner: Visimpex Kft. Jubiláló partnereink

abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. www.abas.hu abas partner: Visimpex Kft. Jubiláló partnereink Az InterJNet Kft. szakmai magazinja II. évfolyam. 2. szám - 2014. június abas magazin Rendszerbe foglaljuk céges folyamatait. Átláthatóan, rugalmasan, pontosan. abas START ERP Jubiláló partnereink abas

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben

Kék Rózsa. Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal. Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás nem pihen 12 13. oldal

Kék Rózsa. Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal. Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás nem pihen 12 13. oldal Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Cloud Computing Nyílt vagy zárt platform? 8 9. oldal Szuperszámítógép az OMSZ-nél Az időjárás

Részletesebben

Bevezetô. Tartalom. Kikapcsolódásképpen szabadidô rovatunk az ejtôernyôzés világába nyújt rövid betekintést.

Bevezetô. Tartalom. Kikapcsolódásképpen szabadidô rovatunk az ejtôernyôzés világába nyújt rövid betekintést. Tartalom Stratégia Regionális kompetenciarendszer 4 Leányvállalatok Synergonnal a háttérben 5 A virágzó leány 6 Felülnézet Intelligens 5. folyosó 7 Kitekintô Globális (tér)erô 8 Esettanulmány Digitális

Részletesebben

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô Tartalom Stratégia Magyar álomépítôk 4 Jövô a múlt fényében 5 Kitekintô Román-magyar IT-fórum 7 Portfolio.hu Egy nagy falat tízmilliárdokért 8 Kitekintô Szolgáltatásokkal vívott harc 9 Ipari melléklet

Részletesebben

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról www.magasyn.hu 2001. TÉL GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról Tartalom: Stratégia 4 Stabil alapokról Felülnézet 5 Gondolatok a liberalizációról Trend 6 A gazdaság hatása az

Részletesebben

Kék Rózsa. Tudomány és innováció Magyarországon A Magyar Közgazdasági Társaság és az IBM előadássorozata a gazdaságélénkítésről 9.

Kék Rózsa. Tudomány és innováció Magyarországon A Magyar Közgazdasági Társaság és az IBM előadássorozata a gazdaságélénkítésről 9. Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Tudomány és innováció Magyarországon A Magyar Közgazdasági Társaság és az IBM előadássorozata

Részletesebben

LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE. vagyonkezelôi leányvállalatnál is bevezettük. Késôbb további SAP megoldásokat vezettünk

LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE. vagyonkezelôi leányvállalatnál is bevezettük. Késôbb további SAP megoldásokat vezettünk 16 SAPINFO.HU/iparági megoldás folytatás a 13. oldalról ért az új káreseményt bejelentô, vagy függô ügyei állása iránt érdeklôdôvel., a beszélgetésbôl eredô, begépelt információ automatikusan eljut az

Részletesebben

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS

2000. TAVASZ ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS 2000. TAVASZ e-gazdaság hatékonyság és versenyelőny ZÖLDNÉ ROSKA MARIETTA TÁVOKTATÁS: E-LEARNING LÓVARÁZS Tartalom: Felülnézet 5 interjú Zöldné Roska Mariettával Az informatika humanizálása 6 Bemutatjuk

Részletesebben

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

abas magazin www.abas.hu ERP trendek Előrejelzések 2020-ra KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával

abas magazin www.abas.hu ERP trendek Előrejelzések 2020-ra KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG alapító tulajdonosával A z I n t e r J N e t K f t. s z a k m a i m a g a z i n j a I I. é v f o ly a m. 4. s z á m - 2 0 1 4. d e c e m b e r abas magazin KKV Konferencia az abas Magyarországgal Exkluzív interjú az ABAS AG

Részletesebben

Versenyben a technológiával

Versenyben a technológiával www.t-systems.hu A t-systems magyarország ügyfélmagazinja limitált példányszám 2015/1 Versenyben a technológiával Beruházás nélkül a felhőből 14 A felhő felé, félúton 16 Merre tartunk? okos közlekedés

Részletesebben

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK.

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. MI A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁGNÁL A JÖVŐT ALAKÍTJUK. Számos problémára keressük a megfelelő megoldást, és nem elégszünk meg, csak a legjobbal.

Részletesebben

Bevezetô. Tartalom. Molnár Zsolt molnar.zsolt@synergon.hu

Bevezetô. Tartalom. Molnár Zsolt molnar.zsolt@synergon.hu Tartalom Stratégia Jó év után, jó év elôtt a Synergon 4 A szolgáltató önkormányzat és a digitalizált betegellátás 5 Tanácsadás Az önkormányzati pályázati lehetôségek elsô éve 6 Portfolio.hu 5 éve történt:

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

2014/2. Két éve egységben 8. Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról 16. Digitális városok a XXI. században 30

2014/2. Két éve egységben 8. Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról 16. Digitális városok a XXI. században 30 www.t-systems.hu A t-systems magyarország ügyfélmagazinja 2014/2 limitált példányszám felhőkép Két éve egységben 8 Sorban állás helyett: jegykiadó automata a BKK-nál 10 Felhőkép: IT as a service-kutatásunkról

Részletesebben

A mi emberünk: Sztrókay Péter Made in Hungary: AITIA Utazás: Tanzánia Portré: Mányoki Attila úszó. 2008. december

A mi emberünk: Sztrókay Péter Made in Hungary: AITIA Utazás: Tanzánia Portré: Mányoki Attila úszó. 2008. december AZ IBM ÜGYFÉLMAGAZINJA A mi emberünk: Sztrókay Péter Made in Hungary: AITIA Utazás: Tanzánia Portré: Mányoki Attila úszó 2008. december Kék Rózsa Kék Rózsa 2008. december 3 Tartalom Beköszöntô 3 IBM-hírek

Részletesebben

Kék Rózsa. IBM Cognos Üzleti intelligencia a betegellátásban. Okos mérés projekt IBM technológia az EDF Démász most indult programjában

Kék Rózsa. IBM Cognos Üzleti intelligencia a betegellátásban. Okos mérés projekt IBM technológia az EDF Démász most indult programjában Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás IBM Cognos Üzleti intelligencia a betegellátásban 10. oldal Okos mérés projekt IBM technológia

Részletesebben

EGYSZERU EN ELÉRHETO ÚJ MEGOLDÁSOK. ÚJSZERU MEGKÖZELÍTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA. Üzleti megújulás. ibm.com/expressadvantage/hu

EGYSZERU EN ELÉRHETO ÚJ MEGOLDÁSOK. ÚJSZERU MEGKÖZELÍTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA. Üzleti megújulás. ibm.com/expressadvantage/hu EGYSZERU EN ELÉRHETO ÚJ MEGOLDÁSOK. ÚJSZERU MEGKÖZELÍTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA. Üzleti megújulás. ibm.com/expressadvantage/hu Kék Rózsa 2007/3 A Z I B M N E G Y E D É V E N T E M E G J E

Részletesebben

2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2008. június A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A A mi emberünk: Nagymihály Adrienn Made in Hungary: Nav N Go, a navigációs szoftverfejlesztô Utazás: Kalandozás Galíciában Portré: Érdi Tamás

Részletesebben

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias MAGASYN 1998. NYÁR Intelligens rendszerek Az Internet új nyelve Arccal a vasút felé Informatika és pénz Fotó: Buenos Dias Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2005. természetesen szólva

Fenntarthatósági jelentés 2005. természetesen szólva Fenntarthatósági jelentés 2005 természetesen szólva Elnöki és vezérigazgatói levél Kedves Olvasó! Örömmel nyújtjuk át a MOL-csoport harmadik integrált fenn tarthatósági jelentését, mely lefedi regionális

Részletesebben

Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga magasyn@synergon.hu

Bevezetô. Tartalom. Kedves Olvasóinknak kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! Szentiványi Kinga magasyn@synergon.hu Tartalom Stratégia A Synergon stratégiája: növekedés 4 Čech az új cseh vezérigazgató 6 Kitekintô SAKE it! 6 Magyar-orosz IT-együttmûködés 7 A kínai távközlési piac sajátosságai 8 IDM-technológia a bankszektor

Részletesebben