SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja?"

Átírás

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonság- és Politikatudományi Tanszék SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja? 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés o. I. A gyökerektől a megalakulásig o. II. A Hezbollah síitáinak vallási, ideológiai, gazdasági, politikai szerepe és helyzete Libanonban o. III. A Hezbollah ig a) A terrorizmus évei o. b) Az átalakulás A Nasrallah korszak kezdete o. IV. A Hezbollah útja a csúcsig Egy sikersorozat kezdete ig o. V. Következtetések o. VI. A Hezbollah napjainkban a) A 2006-os év eseményei és értékelésük o. b) A Hezbollah mai vezetősége o. c) A Hezbollah szervezeti felépítése o. d) A Hezbollah biztonságot fenyegető szélsőséges célkitűzései o. Befejezés Mire számíthatunk holnap? o. Falhasznált irodalom o. Mellékletek o. 2

3 Bevezetés Napjainkban a biztonságpolitikával foglalkozó szakértők egyre erőteljesebb figyelmet fordítanak a terrorizmus jelenségének. Az erőszak ezen válfajára fokozottan vonatkozik az a megállapítás, hogy mindig a gyengébb, a feladatokat, kitűzött céljaikat, elfogadott, békés, nyílt, legitim hozzáférhető eszközökkel elérni képtelen társadalmi csoportok, élnek vele. Vannak kutatók, akik éppen ezért célravezetőnek tartják a gyengék és erősek akaratérvényesítésének képességéből kiindulni a terrorizmus vizsgálata során. 1 Mások szerint termékenyebb lehet, ha a terrorizmus történelmi fejlődéséből indulunk ki. Dolgozatomban ezt a megközelítést választottam. Már csak azért is mert történelmileg is igazolható, hogy a terrorizmus mindenütt addig virágzott, amíg azok a társadalmi intézmények meg nem erősödtek, amelyek a hátterében lévő szükségleteket, érdekeket, illetve akaratot valamilyen békés megoldással nem tudták becsatornázni az adott közösség legális diskurzusába. A történelmi tapasztalat szerint, ahol és amikor ez a dolog megtörtént ott a terrorizmus alábbhagyott, illetve megszűnt. 2 Napjainkra Libanonon belül a Hezbollah elérte azt a szintet, hogy politikailag kapcsolódik be az ország sorsának alakításába. Olyan hatalommal és társadalmi bázissal rendelkezik, ami által nem feltétlenül van szüksége a terrorista szervezetekre jellemző erőszakkal való politikai célú fenyegetőzésre. Ennek ellenére a vélemények eltérnek arról, hogy mi a Hezbollah. Egy bonyolult az élet minden területét átölelő terrorista szervezet, vagy egy katonai szárnnyal rendelkező politikai párt. Azt a kérdést járom körbe, hogy lehet-e mindkettő egyszerre, vagy rövidesen döntenie kell a síita 3 tömörülés vezetőségének a kérdésben, hogy Pániszlám terrorszervezetként képzelik el a Hezbollah jövőjét, vagy tisztán libanoni politikai pártként. Ahhoz, hogy a szervezet alakulásának irányát előre tudjuk jelezni, meg kell ismerkednünk kialakulásának körülményivel, a gyökerekkel amelyek a szervezetet a mai napig táplálják. Fontos továbbá, hogy bemutassam azon karizmatikus vezetőket, és azok elődeit is, akik lényegében a párt stratégiáját alakítják mind külpolitikailag mind Libanonon belül. Meg kell ismerkednünk a szervezet alapvető célkitűzéseivel, illetve a tevékenységét befolyásoló és 1 Prof. Dr. szabó János: A politikai és kriminológiai megközelítések haszna a terrorizmus értelmezésében 61. o. 2 Uo. 63. o. 3 Ők az első három kalifát nem tekintik Mohamed törvényes utódainak, csak a próféta tanítását fogadják el, a hagyományokat elvetik. (A síita szó a Siat Ali: Ali kalifa pártja kifejezésből ered.) Forrás: 3

4 motiváló tényezőkkel, legyenek azok politikai vagy vallási indíttatásúak. Jó, ha tisztában vagyunk a Hezbollah szövetségeseinek érdekeivel, akiknek nagy befolyása van a szervezeten belüli nézőpontok kialakításában. Hogy munkám befejeztével előre tudjam jelezni, hogy a Hezbollah a fent említett irányok közül melyik felé fog elmozdulni, be kell mutatnom Libanonon belüli helyzetét a megalapítástól napjainkig. A tudományos irodalom abban egyetért, hogy a Hezbollahon belül egy transzformáció ment és megy végbe, amely egy párthoz hasonló, néhány tekintetben azonban azon túlmutató szervezetet eredményezett. Ennek ellenére mindmáig tartalmaz olyan elemeket, amelyeknek egy pártban a nyugati demokrácia-felfogás szerint - nincs helyük. A Hezbollah megítélésétől függetlenül nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy regionális szinten aktív politikai, illetve katonai szereplő. Tevékenységének besorolása még Libanon vallási csoportosulásain belül is eltérő. Vannak konzervatív keresztények, akik politikai szervezetként, míg néhány síita testvérük vallási fanatikusként tekint a párt tagjaira. Egyik oldalról egy esernyőpárt, amely megpróbál minél szélesebb szavazótábort kiépíteni napjainkban már keresztények támogatását is élvezi másik oldalról továbbra is a militáns síiták gyűjtőtábora, és a közel-keleti békefolyamat aktív szereplője, döntően akadályozója

5 I. A gyökerektől a megalakulásig A Hezbollah és vezetése atyjának Seyyid Musa as-sadr-t tekinti. Musa as-sadr május 15-én született Irán Qum 5 városában. Általános iskoláit szülővárosában végezte, majd Teheránba költözött, ahol iszlám jogi iskolát végzett. Ezt követően visszatért szülővárosába, ahol különböző vallási intézményekben iszlám teológiai tanulmányokat folytatott. Qum-ban Maktabi Islam néven folyóiratot jelentetett meg ben Tyrus-ba 6 utazott, hogy teológiailag támogassa a síita Musa as-sadr közösséget. Küldetésének elsődleges célja az volt, hogy Seyyid Abdelhussein Sarafeddine, az ottani síita vallási vezető utódja legyen. Itt kezdett el foglalkozni vallási kérdéseken túl szociális témákkal, hiszen tapasztalta a libanoni síiták hátrányos helyzetét ezen a téren. Imam as-sadr nagy tiszteletet vívott ki magának a vallási és politikai csoportosulások körében ban a katolikus érsekkel Grigoire Haddad-al közösen megalapították a Szociális Mozgalmat ben fontos szerepe volt az iszlám-keresztény dialógusban, ekkor történt, hogy a húsvéti ünnepségek alkalmával beszédet mondott egy Ferences rendi kolostorban ben megalakult a Síita Iszlám Legfelsőbb Tanács, amely hat éves intervallumra elnökéül választotta. Musa as-sadr ezáltal vált ismerté imámként a muzulmán világban ben ismét megválasztották a tanács elnökévé. Ezúttal mandátumát életének 65. életévéig határozták meg, vagyis április 15-ig. 9 Imám Mussa as-sadr rengeteg szociális intézményt alapított. Szakiskolákat, kórházakat, és külön centrumokat az írástudatlanság leküzdésére. A síitákat saját szociális és politikai alapítványain keresztül támogatta. Musa as- Sadr művelt és tehetséges jogász-hittudós volt, aki ismereteit iraki és iráni Ayatollahok-nak köszönhette. Karizmatikus személyiségével, az általa alapított szociális intézmények sokaságával, önérzetet biztosított a Libanonban addig kívülállónak számító síita felekezet 5 Síita vallási központ Iránban 6 Jelenleg fős lakosságával a negyedik legnagyobb város Libanonban forrás: Azóta nem történt olyan eset, hogy síita vallási vezető a párbeszéd jeléül hivatalos keresztény egyházi ünnepen vett volna részt. 9 5

6 számára. Így az addig politikailag passzív csoportot sikerült mozgósítania céljai elérése érdekében. Ő volt az első vezetők egyike, aki felhívta a közvélemény figyelmét egy izraeli támadás veszélyére Dél-Libanon ellen, amely lakosságának döntő többsége ekkor már síita volt ben keresztény és muszlim vallási vezetőkből létrehozott egy testületet, amely az állam által elhanyagolt politikai és szociális tevékenységeket volt hivatott pótolni március 18-án tiltakozási hullámot indított el a kormány ellen, mivel az túlságosan elhanyagolta a vidéki területek fejlesztését. Ennek eredménye a Jogfosztottak mozgalmának megalapítása, amelynek jelszava: Állandó harc, (dzsihád) amíg már nem lesz több jogfosztott Libanonban. 10 A polgárháború kezdetén, 1975-ben megalapította az AMAL mozgalmat, - amely később a síiták polgárháborús milíciájaként vált ismertté - más néven A libanoni ellenállás brigádjai. Ez valójában a Jogfosztottak mozgalmának katonai szárnyát jelentette. Az AMAL mozaikszó, önmagában reményt jelent. 11 Az AMAL megalakulásakor, a Libanoni Nemzeti Mozgalom -mal, és a Palesztin Ellenállás -sal együtt harcolt a palesztinok Libanonba történő kitelepítése ellen. 12 Musa as-sadr egészen eltűnése napjáig Fontos szerepet játszott a libanoni politikában ban egy Líbián keresztüli utazása során tűnt el nyomtalanul. 14 A vezető váratlan elvesztése a libanoni síiták további radikalizálódásához vezetett. Az síita társadalom transzformációja egy passzív, marginalizált csoportból egy aktív politikai erővé főleg az ő személyének volt köszönhető. A síizmus az 1979-es iráni iszlám forradalommal a politikai iszlám ideológiai hajtóerejévé vált. A polgárháború által kettészakított Libanonban az új irányzatok a mindaddig társadalmilag, politikailag kívülállók körében meghallgatásra találtak. Az ideológia hátterében tehát Irán állt és áll a mai napig is. A kezdetekben, vagyis az 1980-as évek második felében, a síitákra támaszkodva akarta megvalósítani az iráni forradalom exportját. (Bővebben a 7. oldalon) A Hezbollah megalakulását négy arab-izraeli háború előzte meg. A háborúkat mindig palesztin menekültáradat követte, amelyek fő iránya Jordánia illetve Libanon volt. Már az első május 15-étől február 24-ig tartó konfliktusban körülbelül palesztin menekült el a megszállt területekről afwâj al-muqâwama allubnânîya, vagyis a Libanoni Ellenállás Zászlóalja (Brigádjai) két okból is fontos évszám a síiták életében. Először is a már említett vallási vezető Musa as-sadr eltűnése miatt, illetve ekkor történt az izraeli hadsereg inváziója az ország déli részében Horváth Csaba: utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai 33. o. 6

7 Nem lehet utólag megmondani mennyien hagyták el otthonukat az 1967-es, illetve 1973-as arab-izraeli háborúk következtében. A palesztinok száma napjainkban Libanon területén mintegy re tehető. 16 Miután a PFSZ 1970-ben a jordániai fekete szeptember 17 -t követően Dél-Libanonba költözött, onnan intézett támadásokat izraeli célpontok ellen. Az első Libanon elleni izraeli támadásra a casus belli március 11-e volt. Ezen a napon egy 11 fős palesztin Fatah kommandó szállt partra Tel-Avivtól északra. Eltérítettek egy buszt, amelyből tüzet nyitottak izraeli katonai létesítményekre. Az üldözés közben meghalt a kommandó mind a 11 tagja illetve 36 izraeli civil és katona március 14-én, három nappal a mészárlás után az izraeli hadsereg fővel bevonult Dél-Libanonba, és megszállta a Litani folyótól délre fekvő területeket. A Litania hadművelet közel 2000 palesztin életébe került, és körülbelül en voltak kénytelenek elhagyni otthonukat. A libanoni kormány tiltakozott az izraeli agresszió ellen, és az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé tárta az ügyet. Az ENSZ BT március 19-i 425. illetve 426. számú határozatában felszólította a feleket a harci cselekmények azonnali beszüntetésére, valamint az izraeli kormányt csapatai kivonására. 18 Ezen felül döntés született egy nemzetközi békefenntartó kontingens felállításáról, amely az UNIFIL 19 nevet kapta. Fő feladata volt az izraeli csapatok kivonulásának biztosítása, valamint a libanoni kormánynak segítséget nyújtani az ország feletti ellenőrzés helyreállításában. 20 Az első békefenntartók március 23-án érték el Dél- Libanont és Bejrútot. Tehát a PFSZ Libanon területéről folytatott tevékenységének egyenes következménye volt Dél-Libanon 1978-as izraeli megszállása. 21 Az AMAL katonailag lépett fel a PFSZ ellen, mivel a Dél-Libanonban élő főleg síita libanoni lakosság számára elviselhetetlenné vált az élet a két harcoló fél között. Az AMAL A Palesztin Felszabadítási Szervezetnek (PFSZ) ki kellett vonulnia Jordániából. A kivonulás oka az volt, hogy a Fatah a PFSZ legjelentősebb tagszervezete korábbi Izrael ellenes katonai sikerei miatt - népszerűsége olyan nagyra növekedett Jordánián belül, hogy már komoly veszélyt jelentett a jordániai uralkodóra és rezsimjére. Miután elején sikertelen merényletet kíséreltek meg Jordánia királya Husszein ellen, az uralkodó arra az elhatározásra jutott, hogy fegyveres erővel söpri ki a PFSZ-t országából szeptemberében a jordániai hadsereg átfogó támadást indított a palesztin menekülttáborok és a PFSZ-egységek ellen. A több hullámban zajló akciók nehézfegyverek bevetésével több hétig tartottak. A tisztogatás eredménye palesztin áldozat volt. Ezt neveik a palesztinok fekete szeptembernek. Forrás: Ferwagner Péter Ákos; Komár Krisztián; Szélinger Balázs: Terrorista szervezetek lexikona Gavrilo Principtől Oszama bin Ladenig Maxim Könyvkiadó, Szeged o United Nations Interim Force in Lebanon március 14-én az izraeli csapatok benyomultak Dél-Libanonba és egy 10 km mélységű biztonsági zónát alakítottak ki a határon. Májusra továbbnyomultak és elfoglalták az ország közel 10%-át. Ezt követően nemzetközi nyomásra kénytelenek voltak visszavonulni és egy 4-12 km-ig terjedő biztonsági övezet kialakításával beérni. Forrás: 7

8 Nabih Berri 22 vezetésével próbálta megszerezni a vezető szerepet az ország déli részében. Elkönyvelhetett ugyan kisebb sikereket, de hatalmát nem tudta stabilizálni a területen. Az 1979-es Iráni iszlám forradalom 23 következtében a libanoni síiták jelentős anyagi és erkölcsi támogatásra számíthattak Irán részéről, így az AMAL megkezdhette harcát az egyre nyomasztóbbnak talált PFSZ jelenlét ellen. 24 Az egyre hevesebb palesztin támadásokra válaszul Izrael is komoly beavatkozásra szánta el magát ben Ariel Saront nevezték ki Izrael védelmi miniszterévé. 25 Még abban az évben Izrael támogatni kezdte a keresztény falangistákat 26 szíriai állások ellen intézett támadásikban. Ezt követte 1982-ben a Békét-Galileának fedőnevű hadművelet, amely Saron lemondásával végződött. A hadművelet az 5. az arab-izraeli háborúk sorozatában. A hadtörténészek ezt szokták az első palesztin-izraeli háborúnak is nevezni. Az izraeli kormány három fő feladatot szabott hadseregének. Először is ki kellett szorítania a PFSZ erőit Libanon határain túlra, mivel így Galilea lakossága kívül került a palesztin nehézfegyverek hatótávolságán. 27 A második, hogy kerülje el az összecsapást a szíriai reguláris csapatokkal, akik Észak-Libanonban tartottak ekkor már jelentős területeket ellenőrzésük alatt. (Bővebben lásd 14. o.) Harmadsorban pedig kérték a hadsereget, lehetőleg kímélje meg Libanon polgári lakosságát. Az 1982-es nagyszabású akció a nemzetközi jog izraeli értelmezése alapján jogos önvédelemnek minősül, mivel a harci cselekmények oka Dél-Libanon akkori ura Jasszer Arafat és az általa irányított szervezetek agresszív terrorista tevékenysége volt. 28 Nap mint nap intéztek fegyveres támadást Észak-Izrael polgári lakossága ellen. Izrael rendszeresen követelte a libanoni kormánytól, hogy fékezze meg a területéről kiinduló agressziót. Miután a 22 Síita muszlim, az AMAL egyik alapító tagja tól - Musa as-sadr eltűnését követően - főtitkára óta a libanoni parlament elnöke, ezzel elérte a legnagyobb politikai tisztséget, amit egy síita elérhet az országban. PFSZ ellenes orientáltságával, korrupciós ügyeivel vált ellenszenvessé a síiták szemében. Damaszkuszból jelentős támogatást élvez. Forrás: 23 Már 1979-ben az iráni iszlám forradalom idején megalakult egy Hezbollah nevű iráni síita szervezet. A militáns csoport feladata az országban az iszlám jogrend betartatása volt. A libanoni Hezbollahot kezdetben az iráni Forradalmi Gárda képezte ki és támogatta anyagilag Libanoni keresztény politikai párt és milícia. A libanoni polgárháború kezdetén fős taglétszámával a legerősebb szervezet. Vezetősége felelős a szíriai csapatok 1976-os behívásáért, miután folyamatos vereséget szenvedtek a muszlim milíciáktól ben kooperálnak Izraellel. Bojkottálta az 1992-es választásokat ezzel tiltakozva a szíriai csapatok jelenléte ellen. Mára teljesen háttérbe szorult, támogatottsága alacsony. Forrás: 27 Az izraeli hírszerzési adatok szerint elején a PFSZ-nek 80 harckocsija, 300 lövege és rakétasorozatvetője, SAM-7-es vállról indítható légvédelmi rakétái, ZSZU-23-4 típusú önjáró légvédelmi komplexumai, két járőrhajója és több helikoptere volt. Horváth Csaba: utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai o

9 libanoni kormányzat képtelen volt e követeléseknek eleget tenni, az izraeli hadsereg június 6-án átlépte a határt, és maga számolta fel a palesztin fegyveres csoportokat. 29 Az UNIFIL egységek nem tehettek mást, mint humanitárius segítséget nyújtottak a lakosságnak. 30 Izrael ezt követően sikeres béketárgyalásokat folytatott a Basír Gemajel 31 vezette libanoni kormánnyal. Egy nappal a békekötés után szeptember felrobbantották a libanoni kormány épületét. Az eredmény nyolcvan halott, köztük Basír Gemajel államelnök, és száznál is több sebesült. Később bebizonyosodott, hogy az elnök meggyilkolása a szíriai titkosszolgálatok műve volt. 33 A falangisták azonban a palesztinokat vádolták a merénylettel. Basír Gemajel helyére a libanoni demokratikus viszonyokra jellemező módon a testvére, Amin Gemajel ( ig államelnök) lépett, aki már nem merte a békeegyezményt végrehajtani. Egy nappal később szeptember 15-én - az izraeli erők benyomultak az addig körbezárt Bejrútba, melynek megszállásával Arafat és fegyveresei ide rendezték be főhadiszállásukat a dél-libanoni palesztinok vezetése ellehetetlenült. 34 Fatahföld megszűnt létezni. A PFSZ addig Bejrútban maradt katonái számára a Habib-terv alapján lehetővé tették, hogy fegyvereiket hátrahagyva Izraellel nem határos országokba távozzanak. A terv fegyveres 15 nap alatt történő kivonását foglalta magába. A harci cselekmények a terv elfogadásával 75 nap után gyakorlatilag befejeződtek. 35 Az izraeli erők júliusában a biztonsági zóna kivételével elhagyták az országot. 36 A miniszterelnök és a kormány ellen elkövetett merényletre válaszul a keresztény falangisták Sabra és Satilé menekülttáborokban szeptember 16-án több mint palesztint mészároltak le, köztük sok gyereket és nőt. 38 A nemzetközi közvélemény Izraelt vádolta a tömeggyilkossággal. Begin miniszterelnök ekkor fogalmazta meg híressé vált mondatát: Maronita keresztény politikus, 1975-ben a polgárháború kitörésekor csatlakozott a PFSZ ellenes falangista milíciához júliusától annak vezetője augusztus 23-tól szeptember 14-ig Libanon államelnöke. Forrás: Horváth Csaba: utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai 88. o századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok, Gazdik Gyula: A libanoni dráma, az ötödik háború 287. o. 37 A források eltérően vélekednek az áldozatok számáról tól egészen 3800-ig becsülik az áldozatok számát. 38 A Bejrút két körzetében fekvő menekülttáborokban a falangisták közel 3 napos bosszúhadjáratot tartottak az izraeli csapatok szeme láttára. Forrás: 9

10 Idegenek ölnek idegeneket, a világ mégis Izraelt kiáltja ki bűnösnek. 39 Végül egy izraeli vizsgálóbizottság Ariel Saron közvetett felelősségét állapította meg abban, hogy nem akadályoztatta meg a falangisták bejutását a menekülttáborokba, ezt követően lemondott a védelmi miniszteri tárca vezetéséről. A libanoni hadműveletek elérték céljukat, a PFSZ-t kiűzték Libanonból, a békekötés azonban nem sikerült, így az izraeli katonai jelenlét a biztonsági zónában 1985-öt követően állandósult. Az izraeli megszállást és a PFSZ távozását követően az AMAL két pártra szakadt. Az egyik szárny aktívabb fellépést sürgetett az izraeli megszállók ellen, a másik pedig várakozó álláspontra helyezkedett. Az ellenszenvet csak fokozta, hogy az izraeli hadműveletek következtében mintegy civil veszítette életét. Viszonyításként a libanoni polgárháború addigi közel 7 éve alatt körülbelül halott volt a polgári veszteség. 40 Az AMAL vezetője Musa as-sadr halálát követően a sokkal világiasabb álláspontot képviselő Nabih Berri lett. 41 A harciasabb szárny levált az AMAL-ról és önálló szervezetet alapított, Iszlám Amal néven. Vezetője és alapítója Hussein Musawi 42, aki a kiválást főleg Nabih Berri új, világias politikájával magyarázta. Tagjait főleg az AMAL-on belüli elégedetlenekből nyerte. Az izraeli beavatkozást követően a PFSZ meggyengült és belső válságon ment át. Katonailag Szíria is érzékeny veszteségeket szenvedett. Damaszkusz az izraeli-libanoni kiegyezést az államfő meggyilkoltatásával ugyan megakadályozta, azonban a libanoni politikai életben való háttérbe szorulása elkerülhetetlennek látszott. Ennek ellensúlyozására játszotta ki a síita fundamentalista kártyát. Ez azonban azt eredményezte, hogy Irán fokozottan bekapcsolódott a libanoni ügyekbe. Az iráni vezetés a polgárháborúban való aktív részvételt szervezeti szinten is szükségesnek tartotta. Ez a szervezet lett a Hezbollah, miután néhány kisebb síita csoportosulást magába olvasztott. Magját az Iszlám Amal képezte, amely egyesítette a Hussein Öngyilkos Osztagot, az iraki bázisú al-dawa al-islamia szervezet libanoni ágát és más kisebb csoportosulásokat. Azonnali fegyveres harcot hirdetett a megszállók és azok szövetségesei ellen. 43 Kezdetben a Bekaa- völgybéli Baalbekben rendezték be központjukat. 44 Izrael beavatkozása Libanonban a PFSZ tevékenységéből kifolyólag történt. Azonban a biztonsági zóna létrehozása, a megszállás fenntartása a dél-libanoni lakosság Horváth Csaba: utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai 97. o Korábban Nabih Berri alárendeltségébe tartozó parancsnokok egyike volt az AMAL-on belül. Forrás: 43 John Richard Thackrah: Dictionary of Terrorism, Routledge, London o

11 radikalizálódásához, ezzel pedig a Hezbollah megerősödéséhez vezetett, amelyben közrejátszott az izraeli vezetés Libanonnal szembeni makacssága, bizalmatlansága. Izrael ugyan legyőzte a PFSZ-t, de bevonulásával egy sokkal elszántabb, a lakosság támogatását is élvező csoportot hívott létre, amely Szíria és Irán támogatását is élvezte. Irán a Hezbollah megalakulását követően azonnal katonailag és anyagilag is támogatni kezdte szervezetet. Első lépésként 1000 Pasdarân-t 45 küldött, akik csatlakoztak a Hezbollahhoz, hogy segítsék annak fegyveres harcát az IDF 46 alakulataival szemben. A Hezbollah hizb allâh vagyis Isten pártja elnevezés egy korán béli kifejezésből vezethető le. 47 A történetét és megalakulását Libanon történelme nélkül nem érthetjük meg. A Hezbollah libanoni körülmények terméke és csak ebben a kontextusban értelmezhető. 45 Az Iráni Iszlám Köztársaság vallási védelmezői 46 Israeli Defence Force 47 Azokra a muszlimokra vonatkozik, akik az Ördög Pártja elleni harcban vesznek részt Isten oldalán, vagyis Isten pártján állnak. Forrás: Korán, 5. és 58. szúra, Helikon Kiadó, Budapest 1987, Fordította: Simon Róbert 11

12 II. A Hezbollah síitáinak vallási, ideológiai, gazdasági, politikai, szerepe és helyzete Libanonban Libanon az újkor kezdete óta olyan ország volt, amely visszatükrözte az egész régió vallási és etnikai sokszínűségét. Libanon hosszú ideig az Oszmán Birodalomhoz tartozott. Ez idő alatt a különböző vallási csoportosulások háborítatlanul gyakorolhatták hitüket. Az Oszmán Birodalom felosztása után francia mandátumterületté vált az ország. A függetlenség elnyerését követően, 1943-ban az országot vezető elit egy állami szerződést kötött. Ez a szerződés az ország alkotmányának íratlan részévé vált és az egyes népcsoportok és felekezetek állami szerepvállalását volt hivatott szabályozni. Szigorú elvek alapján történt a fő állami tisztségek elosztása, amely az 1932-es népszámlálási adatokat vette alapul. Ezen mára teljesen elavult adatok alapján a keresztények mérsékelt többségben voltak a muszlim lakossággal szemben. Az állami tisztségeket ezek alapján osztották fel 6:5 arányban a keresztények javára. Vagyis hat keresztény tisztségviselőre jutott öt muszlim. A magas politikai funkciókat is ezek alapján osztották fel. Így teremtődött meg a libanoni hármas elnöki rendszer, amelyben az elnökök egymás közti hatáskörei nem teljesen tisztán rajzolódtak ki ugyan, de ez a rendszer volt hivatott szimbolizálni a felekezetek megfelelő politikai képviseletét. Ezek alapján az államelnök tisztét mindig egy maronita 48 keresztény tölti be, a miniszterelnök mindig egy szunnita muszlim, a parlament elnöke pedig mindig egy síita. A felekezeti megoszlásra épülő politikai struktúrát a népesség összetételében a muszlimok javára bekövetkező változások amelyet tovább bonyolított a nagyszámú szunnita palesztin menekült beáramlása mindinkább megkérdőjelezték. 49 Libanonban a maronita keresztények 48 Számukat a világban 1,5-7,5 millióra becsülik, ebből Libanonban körülbelül en élnek, ami a lakosság 23%-át teszi ki. Szíriában körülbelül en élnek. Szent Maroun-tól a 4-5. század fordulóján élt remete szerzetestől eredeztetik magukat, aki az Antiochia mellett fekvő Taurus hegységben élt. Szent élete számos követőt vonzott a korban, akik halálát követően megalapították a maronita egyházat. A közösség gyorsan növekedett és felvette a maronita nevet. Arabul beszélő keresztényekként híresültek el a Középkorban. Etnikailag föníciaiak, örmények leszármazottai, görög és európai vonallal, amely a keresztes háborúk eredménye. Néhányan közülük visszautasítják, mások elfogadják arab eredetüket. Ma inkább libanoniakként tekintenek önmagukra. Forrás: századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok, Gazdik Gyula: A libanoni dráma, az ötödik háború 287. o. 12

13 szemben álltak a különböző muzulmán csoportokkal és a drúzokkal. 50 A polgárháború során a maroniták egymás ellen uszították a különböző szektákat és felekezeteket, a különböző szövetséges vagy ellenséges csoportosulások ritkán rajzolódtak ki tisztán a konfliktus során. A helyzet teljesen tisztázatlan volt. Egyik jelentős csoportnak sem volt és a mai napig sincs döntő többsége, és egyik sem reménykedhetett belátható időn belül ennek elérésében. Nincs továbbá Libanonban olyan központi szervezet, amely képes lenne a csoportok közötti ellentéteket nemzeti egységbe rendezni. A muzulmánok sem tudják az iszlám különböző csoportjait egységesíteni az összetett és állandóan változó vallási irányzatok és felfogások miatt. Az ellentétek élesek és szinte áthidalhatatlanok a síiták (a legnagyobb csoport Libanonban a muzulmánok táborában), valamint a szunniták (szervezetileg a legerősebbek) és a drúzok között, akik szigorúan véve nem is muzulmánok, és tradicionálisan támogatják a maronita keresztényeket. Ezek az ellentétek nem tették lehetővé a politikai életben egy markáns többség kialakulását. 51 A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az egyes vallási csoportosulásokon belüli uralkodó elit a neki jutott hatalmat családtagjainak juttatta, illetve örökítette tovább. Ebbe a rendszerbe kívülállóként bejutni majdnem lehetetlen. Ez a tény gyengítette a szavazóknak az államba és a politikába vetett bizalmát. Az érdekérvényesítés alternatíváját az olyan szélsőséges csoportok jelentették, mint a Hezbollah. A szervezet megalakulásakor főleg ideológiai szinten tudta megnyerni magának a síita lakosságot. Legfőbb célkitűzése amely ideológiájában is megjelent Izrael állam elpusztítása. 52 Kezdetekben mindennel és mindenkivel szembe helyezkedett ami, illetve aki nem rendelte alá magát az iszlám törvényeinek. Fő célkitűzései között szerepelt egy iszlám teokrata állam iráni mintára történő létrehozása. Ennek érdekében 1986-ban megfogalmazták az újonnan létrehozandó libanoni iszlám állam alkotmányát. Azonban ehhez a társadalom beleegyezésére, illetve vallásilag és ideológiailag heterogén államra lett volna szükség. A Hezbollah mindenkori politikáját tekintve az iszlám forradalom exportja 53 kérdésében mindig Irán álláspontját követi. Amint alábbhagytak Irán törekvései a forradalom kiterjesztésére, úgy helyezkedett a Hezbollah is mérsékeltebb álláspontra ebben a kérdésben Megalapítójukról, Daraziról nevezték el magukat. Kialakulásuk 1010-re nyúlik vissza. Egy egyiptomi irányzathoz tartoznak, tanításukban keverednek a gnosztikus, platonista elemek, de a lélekvándorlásban is hisznek. A mohamedanizmus szakadár ágához tartoznak. Számuk Libanonban alacsony, a lakosság 4%-a. Forrás: Az iráni iszlám forradalom exportja, az iráni mintájú államszerveződés átvételét jelenti

14 A libanoni népességviszonyok az 1932-es népszámlálás óta teljesen átalakultak. Napjainkban Libanon lakossága fő. Etnikai hovatartozását tekintve az ország 95%-a arabnak vallja magát, vallási hovatartozásukat tekintve pedig a lakosság 59,7%-a muszlim. 55 A síita lakosság száma az ország összlakosságának 33 %-át teszi ki, ami körülbelül főt jelent. 56 A síita lakosság számának növekedése az, ami a Hezbollah szempontjából lényeges. Ezek az emberek mezőgazdaságból élnek főleg a Bekaa-völgyben, illetve a dél-libanoni területeken. (1. számú melléklet) A síita lakosság lélekszáma megemelkedett, azonban az ország szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű rétegét ben is és ma is - ők adják. A polgárháború kirobbanásához valószínűleg nagyban hozzájárult a lakosság egyenlőtlen vagyoni elosztása. A vagyoni különbségek felerősítették a már létező politikai-szociális konfliktusokat és így a polgárháború egy vallási szövetségek közötti harcként öltött testet, amely az államon belüli hatalom megragadásáért folyt. Az egyszerre több konfrontációs szinten is zajló konfliktus első mezőjét a főképp iszlám fegyveres csoportokból álló ide tartozott az AMAL is - Haladó Nemzeti Mozgalom (HNM) és a maronita Falangista (Katáib) Párt által dominált keresztény erők képezték. A másodikat a két táboron belüli hatalmi harcok, a harmadikat pedig a Szíria-Irán kettős és Izrael, illetve a mögöttük álló nagyhatalmak érdekellentétei jelentették. 57 Az ig tartó polgárháború nagyban hozzájárult a síita lakosság további elszegényedéséhez. A főleg mezőgazdaságból élő síiták voltak a polgárháború, illetve az izraeli megszállás legnagyobb anyagi vesztesei. Az országban a mezőgazdasági termelés visszaesett, ezáltal csak tovább nőtt a szakadék a tradicionálisan mezőgazdasággal foglalkozó síiták, és kereskedelemből élő szunniták, illetve keresztények között. A síiták földjei jórészt elpusztultak, így kénytelenek voltak Bejrút külső kerületeibe költözni és a városban munkát keresni. Az elszegényedés következtében az államra kifejtett szociális nyomás is megnövekedett, amelyet az már nem volt képes orvosolni. A Hezbollah képes volt reagálni a felmerülő problémákra, mégpedig tevékenységi körének kiszélesítésével. Ehhez azonban egy összetettebb az élet minden területét átfogó szervezeti struktúra kiépítése volt szükséges től Irán jelentős anyagi támogatásával megkezdődött a Hezbollah strukturális kiépítése, melynek eredménye az élet minden területét átfogó, kiterjedt szociális hálóval rendelkező szervezet lett. Az Iránhoz való erős kötődés mind a mai napig megmaradt annak ellenére, Gazdik Gyula: Izrael biztonságpolitikája a békefolyamat tükrében In.: Új Honvédségi Szemle december, LVII. évfolyam, 12. szám, 40. o. 14

15 hogy a Hezbollah ragaszkodik egy önálló Libanon életben tartásához. Részben a Hezbollahnak is köszönhető, hogy az ország sok elemző által prognosztizált felbomlása nem következett be. A Hezbollah helyzetének bemutatása szempontjából Szíria bekapcsolódása a konfliktusba döntő fontosságú. Szíria, mint meghatározó tényező júniusában lépett be a konfliktusba, amikor a keresztény szövetség kérésére megszállta Libanon északi tartományait. 58 Amikor a HNM 59 és a palesztin fegyveres csoportok tavaszi katonai térnyerése következtében az egyensúly felbillenni látszott, Assad 60 elnök nem habozott csapatokat küldeni az országba. 61 A korábbi status quo megőrzését szolgáló lépése közben 1978-tól kínosan ügyelt katonáinak a Litani folyótól való távol tartására, nehogy azok véletlenül a folyótól délre elterülő izraeli érdekszférába tévedjenek. (2. számú melléklet) A szír hadsereg a polgárháború első szakaszában ugyan megszállóként lépett az ország területére, azonban az Arab-liga határozata békefenntartó célzatúnak minősítette jelenlétüket. 62 A szíriai beavatkozás azonban távolról sem normalizálta a helyzetet. A polgárháború hosszabb-rövidebb megszakításokkal egészen októberéig tartott. 63 A polgárháborút lezáró Taif 64 megállapodásban, amelyet a felek több lépcsőben írtak alá, Szíriának jelentős szerep jutott. A szerződés október 22-én aláírt részében hozzájárult az 1934-es állami szerződés parlamenten belül meghatározott paritásának kompenzálására 5:6-ról 1:1-re. 65 A megállapodás ezen felül elrendelte minden felekezet milíciájának feloszlatását. Egyedül a Hezbollahnak engedélyezte fegyveres szárnya további fenntartást, hiszen azt az izraeli megszállás ellen alakult felszabadító erőnek tekintette, ezért életben tartását szükségszerűnek ítélte. A szerződés az említett politikai reformokon kívül lezárta a polgárháborút, illetve tartalmazta a szíriai csapatok több lépcsőben történő kivonását Haladó Nemzeti Mozgalom 60 Hafez al-assad, Élt: ; szíriai elnök Forrás: századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok, Gazdik Gyula: A libanoni dráma, az ötödik háború 287. o Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata 246. o. 64 Szaúd-arábiai város, Mekkától 70 km-re. Forrás: 65 A parlamenti képviselők számát 99-ről 128-ra emelték. Azóta 64 keresztény és 64 muszlim képviselővel működik a libanoni parlament. Forrás:

16 III. A Hezbollah ig a) A terrorizmus évei A szervezet 1982-től 1992-ig terjedő időszakában célkitűzéseit terrorista cselekmények sokaságával próbálta meg elérni. 67 A Hezbollah tevékenysége átfogó képet mutatott: repülőgép eltérítéseket, újságírók, üzletemberek elrablását, pokolgépes merényleteket egyaránt végrehajtott. A Hezbollah megalakulását követően célpontnak tekintett minden külföldi, nem iszlám létesítményt és szervezetet Libanonban. Különösen a fővárosi amerikai célpontok ellen intézett heves támadásokat ben Shaykh Muhammad Hussayn Fadlallah vette át a Hezbollah vallási vezetését. Kezdetben ő határozta meg a szervezet terrorista aktivitásának irányvonalát. Az ő ideje alatt vált a szervezet terrorista tevékenysége egyre kifinomultabbá. A Hezbollah tagjai kiválóan használták figyelemfelkeltésre a médiát akcióik során. 69 Hosszan sorolhatók a Hezbollah által végrehajtott akciók, azonban dolgozatom szempontjából az elkövetés hevességét, illetve gyakoriságát jellemző tendenciák lényegesek. Kutatásaim egyik sarokköve annak vizsgálata, hogy a Hezbollah politikai befolyásának növekedése miként hatott a szervezet erőszakos, 67 Céljai: Izrael állam elpusztítása, iszlám állam alakítása Libanonban. Ez alatt a régióban minden nem iszlám, nyugati érdekeltség - legyen az politikai, katonai vagy polgári - felszámolása vagy elpusztítása értendő áprilisában a szervezet tagjai öngyilkos merényletet hajtottak végre az Egyesült Államok bejrúti nagykövetsége ellen. Ezt követte még ugyanazon év októberében a külföldi haditengerészeti bázisok elleni támadás, amelyben 242 amerikai tengerészgyalogos és 58 francia ejtőernyős veszítette életét. A külföldi erők békefenntartó célzattal érkeztek az országba a polgárháború során re állandósultak a támadások a külföldi tulajdonban lévő létesítmények ellen. Forrás: Ferwagner Péter Ákos, Komár Krisztián, Szélinger Balázs: Terrorista szervezetek lexikona, Gavrilo Principtől Oszama bin Ladenig: 158. o. 69 Erre a legjobb példa június 14-én végrehajtott akciójuk. A Hezbollah három tagja - Imad Mugnijah, Hasszán Izaldin és Ali Atva - eltérítette a TWA 847-es Athénból Rómába tartó járatát, majd Bejrútban leszállásra kényszerítették. 700 izraeli börtönökben raboskodó társuk szabadon bocsátását követelték. A gép pilótájának engedélyezték, hogy interjút adjon a sajtó képviselőinek a pilótafülke ablakán kihajolva - ám közben végig fegyvert szegeztek a halántékához. Tovább sokkolták a közvéleményt, amikor az akció során meggyilkolták az amerikai haditengerészet egyik búvárát, és a holttestet kidobták a repülőtér betonjára. A képek körbejárták a világot. Végül az USA nyomást gyakorolt Izraelre, így az megkezdte a foglyok szabadon bocsátását. Az akció által Imad Mugnijah és társai felkerültek az FBI 22 legkörözöttebb terroristákat tartalmazó listájára. Imad Mugnijah az akciót követően köztiszteletnek örvendő személy lett a Hezbollahon belül, majd megkapta a szervezet biztonsági és katonai szárnya feletti ellenőrzést, amelyet napjainkban is irányít. Forrás: 16

17 szigorúan a terrorizmus kategóriájába tartozó cselekményei mennyiségének és minőségének alakulására. 70 Először a terrorista cselekmények elemzését végzem el, amelyhez az internetes Terrorism Knowledge Base (továbbiakban TKB) archívumának adatait vettem górcső alá. 71 A TKB tartalmazza az ismert terrorista szervezetek által elkövetett cselekmények pontos dátumát, mennyiségét, a kivitelezés módját, illetve nyílván tartja az áldozatok és sérültek számát tól napjainkig től november 7-ig éves lebontásban vizsgáltam meg a végrehajtott akciókat és az alábbi tendenciák váltak nyilvánvalóvá miután a kapott értékeket grafikus formában is ábrázoltam. (Éves bontás eredményei: 3. számú melléklet) Cselekmények száma Adatsor Év A 180 cselekmény közelebbi tanulmányozásakor 1990-től markáns különbség figyelhető meg. Addigra a cselekmények száma drasztikus módon visszaesett. (Szinte megszűntek a komoly, sok polgári áldozatot követelő merényletek, eltekintve néhány kivételtől.) A továbbiakban azt fogom megvizsgálni, hogy mivel indokolható a Hezbollah akcióinak mérséklődése, különös tekintettel a térségben bekövetkezett politikai változásokra, illetve a Hezbollah politikai befolyásának alakulására. A kivételek általában megtorló és erődemonstrációs jelleggel történtek, mindig válaszul valamilyen izraeli akcióra. Ilyen volt 1992-ben az argentin főváros izraeli nagykövetsége ellen elkövetett merénylet, amely 29 ember életébe került. Az 70 A Hezbollah IDF ellen irányuló tevékenysége a biztonsági zónában nem minősíthető terrorista tevékenységnek, hanem az aszimmetrikus hadviselés kategóriájába esik

18 elkövetők cselekedetüket megtorlásul szánták Abbas al-musawi 72 és családja IDF általi célzott likvidálásáért. Két évvel később 1994-ben szintén Buenos Airesben a Hezbollah tagjai felrobbantották az ottani zsidó kulturális központot. A merényletnek 95 halálos áldozata volt. A támadás válasz volt az 1993-ban az IDF által a Hezbollah ellen indított átfogó akcióra, amely az Elszámolás fedőnevet viselte. Az elkövetés módja mindkét esetben megegyezett. Ammóniumnitrát és benzin keverékéből gyártott nagy erejű bombákat készítettek, majd ezeket furgonokba pakolták. A gépkocsik egyik oldalát acéllemezekkel erősítették meg, hogy a robbanás ereje a célzott épületeket érje. E két merénylettel kapcsolatban napvilágot láttak olyan információk, hogy ezeket a Hezbollah, Ansrallah 73 nevű csoportjának emberei követték el, akik később felrobbantottak egy panamai repülőgépet, amelyen zsidó üzletemberek utaztak. 74 Az argentin főváros zsidó létesítményei ellen elkövetett merényleteknek több üzenete volt. Először is azt kívánták tudatni, hogy a Hezbollah nem hagyja megtorlás nélkül a vezetői ellen elkövetett támadásokat másodszor pedig, hogy a brutális izraeli módszerekre, mégbrutálisabb megtorlással reagál. Harmadszor pedig nyilvánvalóvá tette az izraeli vezetés előtt, hogy a Hezbollah keze már a világ minden tájára elér, bárhol képes csapást mérni ellenfeleire. A két fent említett esettől eltekintve, a cselekmények ig tartó drasztikus csökkenése betudható annak is, hogy Libanonban harc kezdődött az AMAL és Hezbollah között. A nézetkülönbségek és között fegyveres összeütközésekbe torkolltak, így a Hezbollah erejét lekötötték a Libanonon belüli érdekei. A tét az ország déli része feletti ellenőrzés, valamint a libanoni síiták vezetése volt. A több hónapig tartó síiták közötti belháborúból végül a Hezbollah került ki győztesen. Az AMAL-t kezdetben támogatta Szíria, azonban kénytelen volt elismerni, hogy a Hezbollah alkalmasabb érdekei képviseletére és érvényesítésére a régióban. A volt szíriai elnök Hafez al-assad kihasználta a szervezet fiatal militáns tagságát, akik elszántan 75 küzdöttek Izrael ellen, illetve ellensúlyt képeztek a PFSZ irányába januárjában került sor a két szervezet közötti békekötésre. Ugyan még ez után 72 Nem összekeverendő Hussein Musawi-val a Hezbollah alapítójával ben Suhbi al-tufaily-t - a keményvonalas irányzat képviselőjét - Abbas al-musawi váltotta a Hezbollah főtitkári székében. Ezzel a szervezeten belül, a mérsékeltebb szárnyat képviselő vezető került hatalomra. Musawi megválasztását követően, február 16-án az IDF célzott likvidálásának áldozata lett. Egy harci helikopter bevetésével mértek csapást személygépkocsijára. A támadásban felesége és fia is életét veszítette Forrás: 73 Isten Partizánjai forrás: Ferwagner Péter Ákos; Komár Krisztián; Szélinger Balázs: Terrorista szervezetek lexikona Gavrilo Grincipltől Oszama bin Ladenig 158. o. 74 Uo o. 75 A Hezbollah harcát dzsihadként értelmezi. Így az akcióik során meghaltak shadid-á, mártírokká válnak, ezáltal hitük szerint biztosítottá válik helyük a paradicsomban. Forrás: 18

19 is történtek kisebb fegyveres összetűzések, azonban a két síita csoportosulás kapcsolata összességben konszolidálódott. 76 A polgárháborút követően az 1989-es Taif megállapodás aláírásával a Hezbollah belépett a polgárháború utáni transzformációs fázisába, amit libanonizációnak nevezhetünk. 77 Átalakulásával vált véglegesen a Hezbollah Libanon síitáinak ideológiai megtestesülésévé. Anélkül sikerült mindezt elérnie, hogy elveszítette volna fegyveres szárnyát. A Taif megállapodás ugyanis, mint már említettem a milíciák közül egyedül Hezbollahnak engedélyezte fegyveres alakulatai fenntartását. A polgárháború hivatalos befejeződése október 13-án történt, amikor a szíriai csapatok átvették az ország feletti ellenőrzést. Szíria zöld utat kapott a Nemzetközi Közösségtől, az akkori kaotikus libanoni viszonyok katonai stabilizálására. Cserébe és között részt vett a szövetségesek oldalán a második Öböl-háborúban. A libanoni helyzet rendezésekor, Szíria a síita mozgalmat különleges bánásmódban és privilégiumokban részesítette. Többek között megtarthatták nehézfegyvereiket, illetve jogot kaptak harcosaik az izraeli-libanoni határövezetben történő állomásoztatásához. Ezzel azonban aláásták a libanoni hadsereg szerepét a területen. A polgárháborút lezáró Taif megállapodásban, amelyet az Arab-Liga rendelt el és hagyott jóvá, a politikai tisztségek megosztását hozzáigazították az aktuális felekezeti, népességbeli megoszláshoz. Ennek tudható be a síiták politikai súlyának növekedése, és a maronita keresztény - libanoni vezető elit - politikai befolyásának csökkenése. A politikai kompromisszum azonban önmagában keveset ért volna, ha Damaszkusz 1990 őszén katonai fellépéssel nem biztosítja a polgárháború befejezését. 78 A politikai és katonai erőviszonyok a szíriai jelenléttel a Hezbollah számára pozitívan alakultak. Ennek tudatában a szervezet elég erőt érzett magában ahhoz, hogy a hatalom aktív részesévé váljon, és elindult az 1992-es parlamenti választásokon html századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok; Gazdik Gyula: A libanoni dráma, az ötödik háború 288. o. 19

20 b) Az átalakulás A Nasrallah korszak kezdete Az 1992-es év sok tekintetben választóvonal volt a szervezet életében. A párt élére 1992-ben Hassan Nasrallah személyében új karizmatikus vezető került. A főtitkár augusztus 31-én született, Sayyid Abd al-karim Nasrallah hittudós legidősebb gyermekeként. Gyermekkorát Bejrút egyik legszegényebb keleti elővárosában töltötte ben a polgárháború kitörését követően mindössze 15 évesen csatlakozott az AMAL-hoz. Főleg atyai indíttatásból már fiatal korában érdeklődött vallási kérdések iránt. Példaképe ki is lehetett volna más, mint az imam Musa as-sadr. A Hassan Nasrallah szervezetnek köszönhetően 16 évesen az iraki Nadjafba utazhatott teológiát tanulni, de Iránban is folytatott vallási tanulmányokat. Közben öccse Hussein is belépett az AMAL-ba. Nadjafban ismerte meg a Hezbollah későbbi vezetőjét és saját elődjét Abbas al-musawyt. Itt kezdődött kettejük barátsága. Azonban Hassan Nasrallah nem fejezhette be tanulmányait Nadjafban, mivel az iraki titkosszolgálatok a Szíriának való kémkedéssel vádolták, így kénytelen volt elmenekülni az országból. Miután visszatért Irakból az AMAL Központi Bizottságának tagja lett ben amikor a Hezbollah levált az AMALról testvérével ellentétben, Hassan Nasrallah az új szervezetben folytatta pályafutását, és 1992-ig különböző grémiumokban dolgozott. Többek között volt a Hezbollah Bekaavölgybeli főtisztviselője. Hassan Nasrallahot, Abbas al-musawi 1992-es halálát követően választották meg a Hezbollah főtitkárává. Ő volt a legfiatalabb jelölt a tisztség betöltésére. Nem tudni milyen okból, de amikor először felajánlották neki a tisztséget, visszautasította. Azonban a második szavazás alkalmával a Hezbollah tanácsa megerősítette döntését, amelyet már nem utasíthatott vissza. 79 Annak ellenére, hogy Libanon belpolitikai életének aktív szereplője, nem zárkózik el az erőszaktól sőt nyíltan kiáll a fegyveres cselekmények mellet amennyiben az a Hezbollah

SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja?

SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja? Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonság- és Politikatudományi Tanszék SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja?

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I.

Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Az izraeli palesztin viszony újabb fejleményei, az Obama-beszéd kihatásai I. A tanulmány elsõ része 2010. október elejétõl, az amerikai részvétellel zajló izraeli palesztin

Részletesebben

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13 Magyar-arab kapcsolatok Kovács Viktória Bernadett 13 J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. Nem is gondolnánk,

Részletesebben

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása

felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása REZÜMÉK AZ ISZLÁM FORRADALOM A radikális politikai iszlám felemelkedése és hatásai A politikai iszlám számos országos, regionális és nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági tényező együtthatása következtében

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 843 final ANNEX 1 MELLÉKLET A Bizottság és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának közös jelentése az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Mirko Aksentijevic A LIBANONI VÁLSÁG NAGY REJTÉLYE

Mirko Aksentijevic A LIBANONI VÁLSÁG NAGY REJTÉLYE Mirko Aksentijevic A LIBANONI VÁLSÁG NAGY REJTÉLYE A világlapok évek hosszú során át úgy emlegették Libanont, mint az idegenforgalom egyik legkedveltebb országát, mint a virágzó üzleti élet államát. Most

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2006/5 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2006/5 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2006/5 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A közel-keleti válság legújabb fejleményeiről Ami 2006. június 25. és augusztus 12. között Gázában

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése)

Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése) Az Iszlám Állam és kialakulásának háttere (Irak, Szíria és további néhány állam elmúlt pár évének áttekintése) Az Irak élén álló Szaddám Husszein elnök 1990-ben döntött az olajban gazdag kis ország, Kuvait

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

Izrael újabb háborúja Gázában a Hamász közigazgatási kihívásai

Izrael újabb háborúja Gázában a Hamász közigazgatási kihívásai KÖZIGAZGATÁSI SZEKCIÓ szervezetek értékeit és érdekeit saját támogatott terveik támogatásához, illetve azok aláaknázásához. Mindezek értelmében megállapítható, hogy a jelenlegi iraki problémát leghatékonyabban

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK

KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK KORUNK ÉS AZ ISZLÁM: POLITIKAI, KULTURÁLIS ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK Maróth Miklós, Rostoványi Zsolt, Vásáry István Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete, Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE)

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Észak-Korea útja az atomhoz

Észak-Korea útja az atomhoz 2012 március 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Több mint fél évszázada folyik az észak-koreai atomprogram, amelyet többször is felfüggesztettek,

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

SZKA_210_46. Terroristák kommandósok

SZKA_210_46. Terroristák kommandósok SZKA_210_46 Terroristák kommandósok TANULÓI TERRORISTÁK KOMMANDÓSOK 10. ÉVFOLYAM 551 46/1 A TERRORIZMUS A MODERN VILÁGBAN SZEMELVÉNY A tradicionális társadalmi rendhez viszonyítva a modern társadalmak

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MINISZTER. (.1/10 5 t Sneider Tamás képviselő űr részére Érkezett : 2014 AUG 2 6.

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MINISZTER. (.1/10 5 t Sneider Tamás képviselő űr részére Érkezett : 2014 AUG 2 6. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MINISZTER (.1/10 5 t Sneider Tamás képviselő űr részére Érkezett : 2014 AUG 2 6. Magyar Országgyűlés...Budapes t Tisztelt Képviselő Úr! A hozzám intézett, az Országgyülésről

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

Az izraeli-palesztin helyzet a választásokat követően

Az izraeli-palesztin helyzet a választásokat követően Az izraeli-palesztin helyzet a választásokat követően 2006-ban parlamenti választásokra került sor mind a Palesztin Hatóság területén, mind Izraelben. A nemzetközi politika főszereplői kiemelt figyelemmel

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten

Szentföldi anziksz. Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Szentföldi anziksz Egy megoldatlan probléma a Közel-Keleten Izrael-zsidóság Zsidóság: kötelességekkel teli élet 1) Tanulás 2) Élet 3) Étel 4) Ruházat 5) Üzlet 6) Család és szexualitás 7) Spiritualitás

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

dr. Lattmann Tamás 1

dr. Lattmann Tamás 1 Erő alkalmazása a nemzetközi jog területén önvédelem és csatlakozó kérdések Nemzetközi jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék Ius ad bellum ENSZ rendszere előtt Összességében:

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem

Az izraeli-palesztin konfliktus alapkérdései. Jeruzsálem A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése

Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Manuel Mireanu Belföldi extrémizmus A biztonság és erőszak politikai elemzése Háttérelemzés Sorozat Tanulmány Az Athena Intézet összes kutatása ingyenesen letölthető az Intézet honlapjáról. Az ezen tanulmánnyal

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben