SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja?"

Átírás

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonság- és Politikatudományi Tanszék SALAMON PÉTER: Isten Pártja a cédrusok országában A Hezbollah: Isten pártja vagy Libanon pártja? 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés o. I. A gyökerektől a megalakulásig o. II. A Hezbollah síitáinak vallási, ideológiai, gazdasági, politikai szerepe és helyzete Libanonban o. III. A Hezbollah ig a) A terrorizmus évei o. b) Az átalakulás A Nasrallah korszak kezdete o. IV. A Hezbollah útja a csúcsig Egy sikersorozat kezdete ig o. V. Következtetések o. VI. A Hezbollah napjainkban a) A 2006-os év eseményei és értékelésük o. b) A Hezbollah mai vezetősége o. c) A Hezbollah szervezeti felépítése o. d) A Hezbollah biztonságot fenyegető szélsőséges célkitűzései o. Befejezés Mire számíthatunk holnap? o. Falhasznált irodalom o. Mellékletek o. 2

3 Bevezetés Napjainkban a biztonságpolitikával foglalkozó szakértők egyre erőteljesebb figyelmet fordítanak a terrorizmus jelenségének. Az erőszak ezen válfajára fokozottan vonatkozik az a megállapítás, hogy mindig a gyengébb, a feladatokat, kitűzött céljaikat, elfogadott, békés, nyílt, legitim hozzáférhető eszközökkel elérni képtelen társadalmi csoportok, élnek vele. Vannak kutatók, akik éppen ezért célravezetőnek tartják a gyengék és erősek akaratérvényesítésének képességéből kiindulni a terrorizmus vizsgálata során. 1 Mások szerint termékenyebb lehet, ha a terrorizmus történelmi fejlődéséből indulunk ki. Dolgozatomban ezt a megközelítést választottam. Már csak azért is mert történelmileg is igazolható, hogy a terrorizmus mindenütt addig virágzott, amíg azok a társadalmi intézmények meg nem erősödtek, amelyek a hátterében lévő szükségleteket, érdekeket, illetve akaratot valamilyen békés megoldással nem tudták becsatornázni az adott közösség legális diskurzusába. A történelmi tapasztalat szerint, ahol és amikor ez a dolog megtörtént ott a terrorizmus alábbhagyott, illetve megszűnt. 2 Napjainkra Libanonon belül a Hezbollah elérte azt a szintet, hogy politikailag kapcsolódik be az ország sorsának alakításába. Olyan hatalommal és társadalmi bázissal rendelkezik, ami által nem feltétlenül van szüksége a terrorista szervezetekre jellemző erőszakkal való politikai célú fenyegetőzésre. Ennek ellenére a vélemények eltérnek arról, hogy mi a Hezbollah. Egy bonyolult az élet minden területét átölelő terrorista szervezet, vagy egy katonai szárnnyal rendelkező politikai párt. Azt a kérdést járom körbe, hogy lehet-e mindkettő egyszerre, vagy rövidesen döntenie kell a síita 3 tömörülés vezetőségének a kérdésben, hogy Pániszlám terrorszervezetként képzelik el a Hezbollah jövőjét, vagy tisztán libanoni politikai pártként. Ahhoz, hogy a szervezet alakulásának irányát előre tudjuk jelezni, meg kell ismerkednünk kialakulásának körülményivel, a gyökerekkel amelyek a szervezetet a mai napig táplálják. Fontos továbbá, hogy bemutassam azon karizmatikus vezetőket, és azok elődeit is, akik lényegében a párt stratégiáját alakítják mind külpolitikailag mind Libanonon belül. Meg kell ismerkednünk a szervezet alapvető célkitűzéseivel, illetve a tevékenységét befolyásoló és 1 Prof. Dr. szabó János: A politikai és kriminológiai megközelítések haszna a terrorizmus értelmezésében 61. o. 2 Uo. 63. o. 3 Ők az első három kalifát nem tekintik Mohamed törvényes utódainak, csak a próféta tanítását fogadják el, a hagyományokat elvetik. (A síita szó a Siat Ali: Ali kalifa pártja kifejezésből ered.) Forrás: 3

4 motiváló tényezőkkel, legyenek azok politikai vagy vallási indíttatásúak. Jó, ha tisztában vagyunk a Hezbollah szövetségeseinek érdekeivel, akiknek nagy befolyása van a szervezeten belüli nézőpontok kialakításában. Hogy munkám befejeztével előre tudjam jelezni, hogy a Hezbollah a fent említett irányok közül melyik felé fog elmozdulni, be kell mutatnom Libanonon belüli helyzetét a megalapítástól napjainkig. A tudományos irodalom abban egyetért, hogy a Hezbollahon belül egy transzformáció ment és megy végbe, amely egy párthoz hasonló, néhány tekintetben azonban azon túlmutató szervezetet eredményezett. Ennek ellenére mindmáig tartalmaz olyan elemeket, amelyeknek egy pártban a nyugati demokrácia-felfogás szerint - nincs helyük. A Hezbollah megítélésétől függetlenül nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy regionális szinten aktív politikai, illetve katonai szereplő. Tevékenységének besorolása még Libanon vallási csoportosulásain belül is eltérő. Vannak konzervatív keresztények, akik politikai szervezetként, míg néhány síita testvérük vallási fanatikusként tekint a párt tagjaira. Egyik oldalról egy esernyőpárt, amely megpróbál minél szélesebb szavazótábort kiépíteni napjainkban már keresztények támogatását is élvezi másik oldalról továbbra is a militáns síiták gyűjtőtábora, és a közel-keleti békefolyamat aktív szereplője, döntően akadályozója

5 I. A gyökerektől a megalakulásig A Hezbollah és vezetése atyjának Seyyid Musa as-sadr-t tekinti. Musa as-sadr május 15-én született Irán Qum 5 városában. Általános iskoláit szülővárosában végezte, majd Teheránba költözött, ahol iszlám jogi iskolát végzett. Ezt követően visszatért szülővárosába, ahol különböző vallási intézményekben iszlám teológiai tanulmányokat folytatott. Qum-ban Maktabi Islam néven folyóiratot jelentetett meg ben Tyrus-ba 6 utazott, hogy teológiailag támogassa a síita Musa as-sadr közösséget. Küldetésének elsődleges célja az volt, hogy Seyyid Abdelhussein Sarafeddine, az ottani síita vallási vezető utódja legyen. Itt kezdett el foglalkozni vallási kérdéseken túl szociális témákkal, hiszen tapasztalta a libanoni síiták hátrányos helyzetét ezen a téren. Imam as-sadr nagy tiszteletet vívott ki magának a vallási és politikai csoportosulások körében ban a katolikus érsekkel Grigoire Haddad-al közösen megalapították a Szociális Mozgalmat ben fontos szerepe volt az iszlám-keresztény dialógusban, ekkor történt, hogy a húsvéti ünnepségek alkalmával beszédet mondott egy Ferences rendi kolostorban ben megalakult a Síita Iszlám Legfelsőbb Tanács, amely hat éves intervallumra elnökéül választotta. Musa as-sadr ezáltal vált ismerté imámként a muzulmán világban ben ismét megválasztották a tanács elnökévé. Ezúttal mandátumát életének 65. életévéig határozták meg, vagyis április 15-ig. 9 Imám Mussa as-sadr rengeteg szociális intézményt alapított. Szakiskolákat, kórházakat, és külön centrumokat az írástudatlanság leküzdésére. A síitákat saját szociális és politikai alapítványain keresztül támogatta. Musa as- Sadr művelt és tehetséges jogász-hittudós volt, aki ismereteit iraki és iráni Ayatollahok-nak köszönhette. Karizmatikus személyiségével, az általa alapított szociális intézmények sokaságával, önérzetet biztosított a Libanonban addig kívülállónak számító síita felekezet 5 Síita vallási központ Iránban 6 Jelenleg fős lakosságával a negyedik legnagyobb város Libanonban forrás: Azóta nem történt olyan eset, hogy síita vallási vezető a párbeszéd jeléül hivatalos keresztény egyházi ünnepen vett volna részt. 9 5

6 számára. Így az addig politikailag passzív csoportot sikerült mozgósítania céljai elérése érdekében. Ő volt az első vezetők egyike, aki felhívta a közvélemény figyelmét egy izraeli támadás veszélyére Dél-Libanon ellen, amely lakosságának döntő többsége ekkor már síita volt ben keresztény és muszlim vallási vezetőkből létrehozott egy testületet, amely az állam által elhanyagolt politikai és szociális tevékenységeket volt hivatott pótolni március 18-án tiltakozási hullámot indított el a kormány ellen, mivel az túlságosan elhanyagolta a vidéki területek fejlesztését. Ennek eredménye a Jogfosztottak mozgalmának megalapítása, amelynek jelszava: Állandó harc, (dzsihád) amíg már nem lesz több jogfosztott Libanonban. 10 A polgárháború kezdetén, 1975-ben megalapította az AMAL mozgalmat, - amely később a síiták polgárháborús milíciájaként vált ismertté - más néven A libanoni ellenállás brigádjai. Ez valójában a Jogfosztottak mozgalmának katonai szárnyát jelentette. Az AMAL mozaikszó, önmagában reményt jelent. 11 Az AMAL megalakulásakor, a Libanoni Nemzeti Mozgalom -mal, és a Palesztin Ellenállás -sal együtt harcolt a palesztinok Libanonba történő kitelepítése ellen. 12 Musa as-sadr egészen eltűnése napjáig Fontos szerepet játszott a libanoni politikában ban egy Líbián keresztüli utazása során tűnt el nyomtalanul. 14 A vezető váratlan elvesztése a libanoni síiták további radikalizálódásához vezetett. Az síita társadalom transzformációja egy passzív, marginalizált csoportból egy aktív politikai erővé főleg az ő személyének volt köszönhető. A síizmus az 1979-es iráni iszlám forradalommal a politikai iszlám ideológiai hajtóerejévé vált. A polgárháború által kettészakított Libanonban az új irányzatok a mindaddig társadalmilag, politikailag kívülállók körében meghallgatásra találtak. Az ideológia hátterében tehát Irán állt és áll a mai napig is. A kezdetekben, vagyis az 1980-as évek második felében, a síitákra támaszkodva akarta megvalósítani az iráni forradalom exportját. (Bővebben a 7. oldalon) A Hezbollah megalakulását négy arab-izraeli háború előzte meg. A háborúkat mindig palesztin menekültáradat követte, amelyek fő iránya Jordánia illetve Libanon volt. Már az első május 15-étől február 24-ig tartó konfliktusban körülbelül palesztin menekült el a megszállt területekről afwâj al-muqâwama allubnânîya, vagyis a Libanoni Ellenállás Zászlóalja (Brigádjai) két okból is fontos évszám a síiták életében. Először is a már említett vallási vezető Musa as-sadr eltűnése miatt, illetve ekkor történt az izraeli hadsereg inváziója az ország déli részében Horváth Csaba: utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai 33. o. 6

7 Nem lehet utólag megmondani mennyien hagyták el otthonukat az 1967-es, illetve 1973-as arab-izraeli háborúk következtében. A palesztinok száma napjainkban Libanon területén mintegy re tehető. 16 Miután a PFSZ 1970-ben a jordániai fekete szeptember 17 -t követően Dél-Libanonba költözött, onnan intézett támadásokat izraeli célpontok ellen. Az első Libanon elleni izraeli támadásra a casus belli március 11-e volt. Ezen a napon egy 11 fős palesztin Fatah kommandó szállt partra Tel-Avivtól északra. Eltérítettek egy buszt, amelyből tüzet nyitottak izraeli katonai létesítményekre. Az üldözés közben meghalt a kommandó mind a 11 tagja illetve 36 izraeli civil és katona március 14-én, három nappal a mészárlás után az izraeli hadsereg fővel bevonult Dél-Libanonba, és megszállta a Litani folyótól délre fekvő területeket. A Litania hadművelet közel 2000 palesztin életébe került, és körülbelül en voltak kénytelenek elhagyni otthonukat. A libanoni kormány tiltakozott az izraeli agresszió ellen, és az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé tárta az ügyet. Az ENSZ BT március 19-i 425. illetve 426. számú határozatában felszólította a feleket a harci cselekmények azonnali beszüntetésére, valamint az izraeli kormányt csapatai kivonására. 18 Ezen felül döntés született egy nemzetközi békefenntartó kontingens felállításáról, amely az UNIFIL 19 nevet kapta. Fő feladata volt az izraeli csapatok kivonulásának biztosítása, valamint a libanoni kormánynak segítséget nyújtani az ország feletti ellenőrzés helyreállításában. 20 Az első békefenntartók március 23-án érték el Dél- Libanont és Bejrútot. Tehát a PFSZ Libanon területéről folytatott tevékenységének egyenes következménye volt Dél-Libanon 1978-as izraeli megszállása. 21 Az AMAL katonailag lépett fel a PFSZ ellen, mivel a Dél-Libanonban élő főleg síita libanoni lakosság számára elviselhetetlenné vált az élet a két harcoló fél között. Az AMAL A Palesztin Felszabadítási Szervezetnek (PFSZ) ki kellett vonulnia Jordániából. A kivonulás oka az volt, hogy a Fatah a PFSZ legjelentősebb tagszervezete korábbi Izrael ellenes katonai sikerei miatt - népszerűsége olyan nagyra növekedett Jordánián belül, hogy már komoly veszélyt jelentett a jordániai uralkodóra és rezsimjére. Miután elején sikertelen merényletet kíséreltek meg Jordánia királya Husszein ellen, az uralkodó arra az elhatározásra jutott, hogy fegyveres erővel söpri ki a PFSZ-t országából szeptemberében a jordániai hadsereg átfogó támadást indított a palesztin menekülttáborok és a PFSZ-egységek ellen. A több hullámban zajló akciók nehézfegyverek bevetésével több hétig tartottak. A tisztogatás eredménye palesztin áldozat volt. Ezt neveik a palesztinok fekete szeptembernek. Forrás: Ferwagner Péter Ákos; Komár Krisztián; Szélinger Balázs: Terrorista szervezetek lexikona Gavrilo Principtől Oszama bin Ladenig Maxim Könyvkiadó, Szeged o United Nations Interim Force in Lebanon március 14-én az izraeli csapatok benyomultak Dél-Libanonba és egy 10 km mélységű biztonsági zónát alakítottak ki a határon. Májusra továbbnyomultak és elfoglalták az ország közel 10%-át. Ezt követően nemzetközi nyomásra kénytelenek voltak visszavonulni és egy 4-12 km-ig terjedő biztonsági övezet kialakításával beérni. Forrás: 7

8 Nabih Berri 22 vezetésével próbálta megszerezni a vezető szerepet az ország déli részében. Elkönyvelhetett ugyan kisebb sikereket, de hatalmát nem tudta stabilizálni a területen. Az 1979-es Iráni iszlám forradalom 23 következtében a libanoni síiták jelentős anyagi és erkölcsi támogatásra számíthattak Irán részéről, így az AMAL megkezdhette harcát az egyre nyomasztóbbnak talált PFSZ jelenlét ellen. 24 Az egyre hevesebb palesztin támadásokra válaszul Izrael is komoly beavatkozásra szánta el magát ben Ariel Saront nevezték ki Izrael védelmi miniszterévé. 25 Még abban az évben Izrael támogatni kezdte a keresztény falangistákat 26 szíriai állások ellen intézett támadásikban. Ezt követte 1982-ben a Békét-Galileának fedőnevű hadművelet, amely Saron lemondásával végződött. A hadművelet az 5. az arab-izraeli háborúk sorozatában. A hadtörténészek ezt szokták az első palesztin-izraeli háborúnak is nevezni. Az izraeli kormány három fő feladatot szabott hadseregének. Először is ki kellett szorítania a PFSZ erőit Libanon határain túlra, mivel így Galilea lakossága kívül került a palesztin nehézfegyverek hatótávolságán. 27 A második, hogy kerülje el az összecsapást a szíriai reguláris csapatokkal, akik Észak-Libanonban tartottak ekkor már jelentős területeket ellenőrzésük alatt. (Bővebben lásd 14. o.) Harmadsorban pedig kérték a hadsereget, lehetőleg kímélje meg Libanon polgári lakosságát. Az 1982-es nagyszabású akció a nemzetközi jog izraeli értelmezése alapján jogos önvédelemnek minősül, mivel a harci cselekmények oka Dél-Libanon akkori ura Jasszer Arafat és az általa irányított szervezetek agresszív terrorista tevékenysége volt. 28 Nap mint nap intéztek fegyveres támadást Észak-Izrael polgári lakossága ellen. Izrael rendszeresen követelte a libanoni kormánytól, hogy fékezze meg a területéről kiinduló agressziót. Miután a 22 Síita muszlim, az AMAL egyik alapító tagja tól - Musa as-sadr eltűnését követően - főtitkára óta a libanoni parlament elnöke, ezzel elérte a legnagyobb politikai tisztséget, amit egy síita elérhet az országban. PFSZ ellenes orientáltságával, korrupciós ügyeivel vált ellenszenvessé a síiták szemében. Damaszkuszból jelentős támogatást élvez. Forrás: 23 Már 1979-ben az iráni iszlám forradalom idején megalakult egy Hezbollah nevű iráni síita szervezet. A militáns csoport feladata az országban az iszlám jogrend betartatása volt. A libanoni Hezbollahot kezdetben az iráni Forradalmi Gárda képezte ki és támogatta anyagilag Libanoni keresztény politikai párt és milícia. A libanoni polgárháború kezdetén fős taglétszámával a legerősebb szervezet. Vezetősége felelős a szíriai csapatok 1976-os behívásáért, miután folyamatos vereséget szenvedtek a muszlim milíciáktól ben kooperálnak Izraellel. Bojkottálta az 1992-es választásokat ezzel tiltakozva a szíriai csapatok jelenléte ellen. Mára teljesen háttérbe szorult, támogatottsága alacsony. Forrás: 27 Az izraeli hírszerzési adatok szerint elején a PFSZ-nek 80 harckocsija, 300 lövege és rakétasorozatvetője, SAM-7-es vállról indítható légvédelmi rakétái, ZSZU-23-4 típusú önjáró légvédelmi komplexumai, két járőrhajója és több helikoptere volt. Horváth Csaba: utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai o

9 libanoni kormányzat képtelen volt e követeléseknek eleget tenni, az izraeli hadsereg június 6-án átlépte a határt, és maga számolta fel a palesztin fegyveres csoportokat. 29 Az UNIFIL egységek nem tehettek mást, mint humanitárius segítséget nyújtottak a lakosságnak. 30 Izrael ezt követően sikeres béketárgyalásokat folytatott a Basír Gemajel 31 vezette libanoni kormánnyal. Egy nappal a békekötés után szeptember felrobbantották a libanoni kormány épületét. Az eredmény nyolcvan halott, köztük Basír Gemajel államelnök, és száznál is több sebesült. Később bebizonyosodott, hogy az elnök meggyilkolása a szíriai titkosszolgálatok műve volt. 33 A falangisták azonban a palesztinokat vádolták a merénylettel. Basír Gemajel helyére a libanoni demokratikus viszonyokra jellemező módon a testvére, Amin Gemajel ( ig államelnök) lépett, aki már nem merte a békeegyezményt végrehajtani. Egy nappal később szeptember 15-én - az izraeli erők benyomultak az addig körbezárt Bejrútba, melynek megszállásával Arafat és fegyveresei ide rendezték be főhadiszállásukat a dél-libanoni palesztinok vezetése ellehetetlenült. 34 Fatahföld megszűnt létezni. A PFSZ addig Bejrútban maradt katonái számára a Habib-terv alapján lehetővé tették, hogy fegyvereiket hátrahagyva Izraellel nem határos országokba távozzanak. A terv fegyveres 15 nap alatt történő kivonását foglalta magába. A harci cselekmények a terv elfogadásával 75 nap után gyakorlatilag befejeződtek. 35 Az izraeli erők júliusában a biztonsági zóna kivételével elhagyták az országot. 36 A miniszterelnök és a kormány ellen elkövetett merényletre válaszul a keresztény falangisták Sabra és Satilé menekülttáborokban szeptember 16-án több mint palesztint mészároltak le, köztük sok gyereket és nőt. 38 A nemzetközi közvélemény Izraelt vádolta a tömeggyilkossággal. Begin miniszterelnök ekkor fogalmazta meg híressé vált mondatát: Maronita keresztény politikus, 1975-ben a polgárháború kitörésekor csatlakozott a PFSZ ellenes falangista milíciához júliusától annak vezetője augusztus 23-tól szeptember 14-ig Libanon államelnöke. Forrás: Horváth Csaba: utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai 88. o századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok, Gazdik Gyula: A libanoni dráma, az ötödik háború 287. o. 37 A források eltérően vélekednek az áldozatok számáról tól egészen 3800-ig becsülik az áldozatok számát. 38 A Bejrút két körzetében fekvő menekülttáborokban a falangisták közel 3 napos bosszúhadjáratot tartottak az izraeli csapatok szeme láttára. Forrás: 9

10 Idegenek ölnek idegeneket, a világ mégis Izraelt kiáltja ki bűnösnek. 39 Végül egy izraeli vizsgálóbizottság Ariel Saron közvetett felelősségét állapította meg abban, hogy nem akadályoztatta meg a falangisták bejutását a menekülttáborokba, ezt követően lemondott a védelmi miniszteri tárca vezetéséről. A libanoni hadműveletek elérték céljukat, a PFSZ-t kiűzték Libanonból, a békekötés azonban nem sikerült, így az izraeli katonai jelenlét a biztonsági zónában 1985-öt követően állandósult. Az izraeli megszállást és a PFSZ távozását követően az AMAL két pártra szakadt. Az egyik szárny aktívabb fellépést sürgetett az izraeli megszállók ellen, a másik pedig várakozó álláspontra helyezkedett. Az ellenszenvet csak fokozta, hogy az izraeli hadműveletek következtében mintegy civil veszítette életét. Viszonyításként a libanoni polgárháború addigi közel 7 éve alatt körülbelül halott volt a polgári veszteség. 40 Az AMAL vezetője Musa as-sadr halálát követően a sokkal világiasabb álláspontot képviselő Nabih Berri lett. 41 A harciasabb szárny levált az AMAL-ról és önálló szervezetet alapított, Iszlám Amal néven. Vezetője és alapítója Hussein Musawi 42, aki a kiválást főleg Nabih Berri új, világias politikájával magyarázta. Tagjait főleg az AMAL-on belüli elégedetlenekből nyerte. Az izraeli beavatkozást követően a PFSZ meggyengült és belső válságon ment át. Katonailag Szíria is érzékeny veszteségeket szenvedett. Damaszkusz az izraeli-libanoni kiegyezést az államfő meggyilkoltatásával ugyan megakadályozta, azonban a libanoni politikai életben való háttérbe szorulása elkerülhetetlennek látszott. Ennek ellensúlyozására játszotta ki a síita fundamentalista kártyát. Ez azonban azt eredményezte, hogy Irán fokozottan bekapcsolódott a libanoni ügyekbe. Az iráni vezetés a polgárháborúban való aktív részvételt szervezeti szinten is szükségesnek tartotta. Ez a szervezet lett a Hezbollah, miután néhány kisebb síita csoportosulást magába olvasztott. Magját az Iszlám Amal képezte, amely egyesítette a Hussein Öngyilkos Osztagot, az iraki bázisú al-dawa al-islamia szervezet libanoni ágát és más kisebb csoportosulásokat. Azonnali fegyveres harcot hirdetett a megszállók és azok szövetségesei ellen. 43 Kezdetben a Bekaa- völgybéli Baalbekben rendezték be központjukat. 44 Izrael beavatkozása Libanonban a PFSZ tevékenységéből kifolyólag történt. Azonban a biztonsági zóna létrehozása, a megszállás fenntartása a dél-libanoni lakosság Horváth Csaba: utáni legjelentősebb helyi háborúk és azok tapasztalatai 97. o Korábban Nabih Berri alárendeltségébe tartozó parancsnokok egyike volt az AMAL-on belül. Forrás: 43 John Richard Thackrah: Dictionary of Terrorism, Routledge, London o

11 radikalizálódásához, ezzel pedig a Hezbollah megerősödéséhez vezetett, amelyben közrejátszott az izraeli vezetés Libanonnal szembeni makacssága, bizalmatlansága. Izrael ugyan legyőzte a PFSZ-t, de bevonulásával egy sokkal elszántabb, a lakosság támogatását is élvező csoportot hívott létre, amely Szíria és Irán támogatását is élvezte. Irán a Hezbollah megalakulását követően azonnal katonailag és anyagilag is támogatni kezdte szervezetet. Első lépésként 1000 Pasdarân-t 45 küldött, akik csatlakoztak a Hezbollahhoz, hogy segítsék annak fegyveres harcát az IDF 46 alakulataival szemben. A Hezbollah hizb allâh vagyis Isten pártja elnevezés egy korán béli kifejezésből vezethető le. 47 A történetét és megalakulását Libanon történelme nélkül nem érthetjük meg. A Hezbollah libanoni körülmények terméke és csak ebben a kontextusban értelmezhető. 45 Az Iráni Iszlám Köztársaság vallási védelmezői 46 Israeli Defence Force 47 Azokra a muszlimokra vonatkozik, akik az Ördög Pártja elleni harcban vesznek részt Isten oldalán, vagyis Isten pártján állnak. Forrás: Korán, 5. és 58. szúra, Helikon Kiadó, Budapest 1987, Fordította: Simon Róbert 11

12 II. A Hezbollah síitáinak vallási, ideológiai, gazdasági, politikai, szerepe és helyzete Libanonban Libanon az újkor kezdete óta olyan ország volt, amely visszatükrözte az egész régió vallási és etnikai sokszínűségét. Libanon hosszú ideig az Oszmán Birodalomhoz tartozott. Ez idő alatt a különböző vallási csoportosulások háborítatlanul gyakorolhatták hitüket. Az Oszmán Birodalom felosztása után francia mandátumterületté vált az ország. A függetlenség elnyerését követően, 1943-ban az országot vezető elit egy állami szerződést kötött. Ez a szerződés az ország alkotmányának íratlan részévé vált és az egyes népcsoportok és felekezetek állami szerepvállalását volt hivatott szabályozni. Szigorú elvek alapján történt a fő állami tisztségek elosztása, amely az 1932-es népszámlálási adatokat vette alapul. Ezen mára teljesen elavult adatok alapján a keresztények mérsékelt többségben voltak a muszlim lakossággal szemben. Az állami tisztségeket ezek alapján osztották fel 6:5 arányban a keresztények javára. Vagyis hat keresztény tisztségviselőre jutott öt muszlim. A magas politikai funkciókat is ezek alapján osztották fel. Így teremtődött meg a libanoni hármas elnöki rendszer, amelyben az elnökök egymás közti hatáskörei nem teljesen tisztán rajzolódtak ki ugyan, de ez a rendszer volt hivatott szimbolizálni a felekezetek megfelelő politikai képviseletét. Ezek alapján az államelnök tisztét mindig egy maronita 48 keresztény tölti be, a miniszterelnök mindig egy szunnita muszlim, a parlament elnöke pedig mindig egy síita. A felekezeti megoszlásra épülő politikai struktúrát a népesség összetételében a muszlimok javára bekövetkező változások amelyet tovább bonyolított a nagyszámú szunnita palesztin menekült beáramlása mindinkább megkérdőjelezték. 49 Libanonban a maronita keresztények 48 Számukat a világban 1,5-7,5 millióra becsülik, ebből Libanonban körülbelül en élnek, ami a lakosság 23%-át teszi ki. Szíriában körülbelül en élnek. Szent Maroun-tól a 4-5. század fordulóján élt remete szerzetestől eredeztetik magukat, aki az Antiochia mellett fekvő Taurus hegységben élt. Szent élete számos követőt vonzott a korban, akik halálát követően megalapították a maronita egyházat. A közösség gyorsan növekedett és felvette a maronita nevet. Arabul beszélő keresztényekként híresültek el a Középkorban. Etnikailag föníciaiak, örmények leszármazottai, görög és európai vonallal, amely a keresztes háborúk eredménye. Néhányan közülük visszautasítják, mások elfogadják arab eredetüket. Ma inkább libanoniakként tekintenek önmagukra. Forrás: századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok, Gazdik Gyula: A libanoni dráma, az ötödik háború 287. o. 12

13 szemben álltak a különböző muzulmán csoportokkal és a drúzokkal. 50 A polgárháború során a maroniták egymás ellen uszították a különböző szektákat és felekezeteket, a különböző szövetséges vagy ellenséges csoportosulások ritkán rajzolódtak ki tisztán a konfliktus során. A helyzet teljesen tisztázatlan volt. Egyik jelentős csoportnak sem volt és a mai napig sincs döntő többsége, és egyik sem reménykedhetett belátható időn belül ennek elérésében. Nincs továbbá Libanonban olyan központi szervezet, amely képes lenne a csoportok közötti ellentéteket nemzeti egységbe rendezni. A muzulmánok sem tudják az iszlám különböző csoportjait egységesíteni az összetett és állandóan változó vallási irányzatok és felfogások miatt. Az ellentétek élesek és szinte áthidalhatatlanok a síiták (a legnagyobb csoport Libanonban a muzulmánok táborában), valamint a szunniták (szervezetileg a legerősebbek) és a drúzok között, akik szigorúan véve nem is muzulmánok, és tradicionálisan támogatják a maronita keresztényeket. Ezek az ellentétek nem tették lehetővé a politikai életben egy markáns többség kialakulását. 51 A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az egyes vallási csoportosulásokon belüli uralkodó elit a neki jutott hatalmat családtagjainak juttatta, illetve örökítette tovább. Ebbe a rendszerbe kívülállóként bejutni majdnem lehetetlen. Ez a tény gyengítette a szavazóknak az államba és a politikába vetett bizalmát. Az érdekérvényesítés alternatíváját az olyan szélsőséges csoportok jelentették, mint a Hezbollah. A szervezet megalakulásakor főleg ideológiai szinten tudta megnyerni magának a síita lakosságot. Legfőbb célkitűzése amely ideológiájában is megjelent Izrael állam elpusztítása. 52 Kezdetekben mindennel és mindenkivel szembe helyezkedett ami, illetve aki nem rendelte alá magát az iszlám törvényeinek. Fő célkitűzései között szerepelt egy iszlám teokrata állam iráni mintára történő létrehozása. Ennek érdekében 1986-ban megfogalmazták az újonnan létrehozandó libanoni iszlám állam alkotmányát. Azonban ehhez a társadalom beleegyezésére, illetve vallásilag és ideológiailag heterogén államra lett volna szükség. A Hezbollah mindenkori politikáját tekintve az iszlám forradalom exportja 53 kérdésében mindig Irán álláspontját követi. Amint alábbhagytak Irán törekvései a forradalom kiterjesztésére, úgy helyezkedett a Hezbollah is mérsékeltebb álláspontra ebben a kérdésben Megalapítójukról, Daraziról nevezték el magukat. Kialakulásuk 1010-re nyúlik vissza. Egy egyiptomi irányzathoz tartoznak, tanításukban keverednek a gnosztikus, platonista elemek, de a lélekvándorlásban is hisznek. A mohamedanizmus szakadár ágához tartoznak. Számuk Libanonban alacsony, a lakosság 4%-a. Forrás: Az iráni iszlám forradalom exportja, az iráni mintájú államszerveződés átvételét jelenti

14 A libanoni népességviszonyok az 1932-es népszámlálás óta teljesen átalakultak. Napjainkban Libanon lakossága fő. Etnikai hovatartozását tekintve az ország 95%-a arabnak vallja magát, vallási hovatartozásukat tekintve pedig a lakosság 59,7%-a muszlim. 55 A síita lakosság száma az ország összlakosságának 33 %-át teszi ki, ami körülbelül főt jelent. 56 A síita lakosság számának növekedése az, ami a Hezbollah szempontjából lényeges. Ezek az emberek mezőgazdaságból élnek főleg a Bekaa-völgyben, illetve a dél-libanoni területeken. (1. számú melléklet) A síita lakosság lélekszáma megemelkedett, azonban az ország szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű rétegét ben is és ma is - ők adják. A polgárháború kirobbanásához valószínűleg nagyban hozzájárult a lakosság egyenlőtlen vagyoni elosztása. A vagyoni különbségek felerősítették a már létező politikai-szociális konfliktusokat és így a polgárháború egy vallási szövetségek közötti harcként öltött testet, amely az államon belüli hatalom megragadásáért folyt. Az egyszerre több konfrontációs szinten is zajló konfliktus első mezőjét a főképp iszlám fegyveres csoportokból álló ide tartozott az AMAL is - Haladó Nemzeti Mozgalom (HNM) és a maronita Falangista (Katáib) Párt által dominált keresztény erők képezték. A másodikat a két táboron belüli hatalmi harcok, a harmadikat pedig a Szíria-Irán kettős és Izrael, illetve a mögöttük álló nagyhatalmak érdekellentétei jelentették. 57 Az ig tartó polgárháború nagyban hozzájárult a síita lakosság további elszegényedéséhez. A főleg mezőgazdaságból élő síiták voltak a polgárháború, illetve az izraeli megszállás legnagyobb anyagi vesztesei. Az országban a mezőgazdasági termelés visszaesett, ezáltal csak tovább nőtt a szakadék a tradicionálisan mezőgazdasággal foglalkozó síiták, és kereskedelemből élő szunniták, illetve keresztények között. A síiták földjei jórészt elpusztultak, így kénytelenek voltak Bejrút külső kerületeibe költözni és a városban munkát keresni. Az elszegényedés következtében az államra kifejtett szociális nyomás is megnövekedett, amelyet az már nem volt képes orvosolni. A Hezbollah képes volt reagálni a felmerülő problémákra, mégpedig tevékenységi körének kiszélesítésével. Ehhez azonban egy összetettebb az élet minden területét átfogó szervezeti struktúra kiépítése volt szükséges től Irán jelentős anyagi támogatásával megkezdődött a Hezbollah strukturális kiépítése, melynek eredménye az élet minden területét átfogó, kiterjedt szociális hálóval rendelkező szervezet lett. Az Iránhoz való erős kötődés mind a mai napig megmaradt annak ellenére, Gazdik Gyula: Izrael biztonságpolitikája a békefolyamat tükrében In.: Új Honvédségi Szemle december, LVII. évfolyam, 12. szám, 40. o. 14

15 hogy a Hezbollah ragaszkodik egy önálló Libanon életben tartásához. Részben a Hezbollahnak is köszönhető, hogy az ország sok elemző által prognosztizált felbomlása nem következett be. A Hezbollah helyzetének bemutatása szempontjából Szíria bekapcsolódása a konfliktusba döntő fontosságú. Szíria, mint meghatározó tényező júniusában lépett be a konfliktusba, amikor a keresztény szövetség kérésére megszállta Libanon északi tartományait. 58 Amikor a HNM 59 és a palesztin fegyveres csoportok tavaszi katonai térnyerése következtében az egyensúly felbillenni látszott, Assad 60 elnök nem habozott csapatokat küldeni az országba. 61 A korábbi status quo megőrzését szolgáló lépése közben 1978-tól kínosan ügyelt katonáinak a Litani folyótól való távol tartására, nehogy azok véletlenül a folyótól délre elterülő izraeli érdekszférába tévedjenek. (2. számú melléklet) A szír hadsereg a polgárháború első szakaszában ugyan megszállóként lépett az ország területére, azonban az Arab-liga határozata békefenntartó célzatúnak minősítette jelenlétüket. 62 A szíriai beavatkozás azonban távolról sem normalizálta a helyzetet. A polgárháború hosszabb-rövidebb megszakításokkal egészen októberéig tartott. 63 A polgárháborút lezáró Taif 64 megállapodásban, amelyet a felek több lépcsőben írtak alá, Szíriának jelentős szerep jutott. A szerződés október 22-én aláírt részében hozzájárult az 1934-es állami szerződés parlamenten belül meghatározott paritásának kompenzálására 5:6-ról 1:1-re. 65 A megállapodás ezen felül elrendelte minden felekezet milíciájának feloszlatását. Egyedül a Hezbollahnak engedélyezte fegyveres szárnya további fenntartást, hiszen azt az izraeli megszállás ellen alakult felszabadító erőnek tekintette, ezért életben tartását szükségszerűnek ítélte. A szerződés az említett politikai reformokon kívül lezárta a polgárháborút, illetve tartalmazta a szíriai csapatok több lépcsőben történő kivonását Haladó Nemzeti Mozgalom 60 Hafez al-assad, Élt: ; szíriai elnök Forrás: századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok, Gazdik Gyula: A libanoni dráma, az ötödik háború 287. o Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata 246. o. 64 Szaúd-arábiai város, Mekkától 70 km-re. Forrás: 65 A parlamenti képviselők számát 99-ről 128-ra emelték. Azóta 64 keresztény és 64 muszlim képviselővel működik a libanoni parlament. Forrás:

16 III. A Hezbollah ig a) A terrorizmus évei A szervezet 1982-től 1992-ig terjedő időszakában célkitűzéseit terrorista cselekmények sokaságával próbálta meg elérni. 67 A Hezbollah tevékenysége átfogó képet mutatott: repülőgép eltérítéseket, újságírók, üzletemberek elrablását, pokolgépes merényleteket egyaránt végrehajtott. A Hezbollah megalakulását követően célpontnak tekintett minden külföldi, nem iszlám létesítményt és szervezetet Libanonban. Különösen a fővárosi amerikai célpontok ellen intézett heves támadásokat ben Shaykh Muhammad Hussayn Fadlallah vette át a Hezbollah vallási vezetését. Kezdetben ő határozta meg a szervezet terrorista aktivitásának irányvonalát. Az ő ideje alatt vált a szervezet terrorista tevékenysége egyre kifinomultabbá. A Hezbollah tagjai kiválóan használták figyelemfelkeltésre a médiát akcióik során. 69 Hosszan sorolhatók a Hezbollah által végrehajtott akciók, azonban dolgozatom szempontjából az elkövetés hevességét, illetve gyakoriságát jellemző tendenciák lényegesek. Kutatásaim egyik sarokköve annak vizsgálata, hogy a Hezbollah politikai befolyásának növekedése miként hatott a szervezet erőszakos, 67 Céljai: Izrael állam elpusztítása, iszlám állam alakítása Libanonban. Ez alatt a régióban minden nem iszlám, nyugati érdekeltség - legyen az politikai, katonai vagy polgári - felszámolása vagy elpusztítása értendő áprilisában a szervezet tagjai öngyilkos merényletet hajtottak végre az Egyesült Államok bejrúti nagykövetsége ellen. Ezt követte még ugyanazon év októberében a külföldi haditengerészeti bázisok elleni támadás, amelyben 242 amerikai tengerészgyalogos és 58 francia ejtőernyős veszítette életét. A külföldi erők békefenntartó célzattal érkeztek az országba a polgárháború során re állandósultak a támadások a külföldi tulajdonban lévő létesítmények ellen. Forrás: Ferwagner Péter Ákos, Komár Krisztián, Szélinger Balázs: Terrorista szervezetek lexikona, Gavrilo Principtől Oszama bin Ladenig: 158. o. 69 Erre a legjobb példa június 14-én végrehajtott akciójuk. A Hezbollah három tagja - Imad Mugnijah, Hasszán Izaldin és Ali Atva - eltérítette a TWA 847-es Athénból Rómába tartó járatát, majd Bejrútban leszállásra kényszerítették. 700 izraeli börtönökben raboskodó társuk szabadon bocsátását követelték. A gép pilótájának engedélyezték, hogy interjút adjon a sajtó képviselőinek a pilótafülke ablakán kihajolva - ám közben végig fegyvert szegeztek a halántékához. Tovább sokkolták a közvéleményt, amikor az akció során meggyilkolták az amerikai haditengerészet egyik búvárát, és a holttestet kidobták a repülőtér betonjára. A képek körbejárták a világot. Végül az USA nyomást gyakorolt Izraelre, így az megkezdte a foglyok szabadon bocsátását. Az akció által Imad Mugnijah és társai felkerültek az FBI 22 legkörözöttebb terroristákat tartalmazó listájára. Imad Mugnijah az akciót követően köztiszteletnek örvendő személy lett a Hezbollahon belül, majd megkapta a szervezet biztonsági és katonai szárnya feletti ellenőrzést, amelyet napjainkban is irányít. Forrás: 16

17 szigorúan a terrorizmus kategóriájába tartozó cselekményei mennyiségének és minőségének alakulására. 70 Először a terrorista cselekmények elemzését végzem el, amelyhez az internetes Terrorism Knowledge Base (továbbiakban TKB) archívumának adatait vettem górcső alá. 71 A TKB tartalmazza az ismert terrorista szervezetek által elkövetett cselekmények pontos dátumát, mennyiségét, a kivitelezés módját, illetve nyílván tartja az áldozatok és sérültek számát tól napjainkig től november 7-ig éves lebontásban vizsgáltam meg a végrehajtott akciókat és az alábbi tendenciák váltak nyilvánvalóvá miután a kapott értékeket grafikus formában is ábrázoltam. (Éves bontás eredményei: 3. számú melléklet) Cselekmények száma Adatsor Év A 180 cselekmény közelebbi tanulmányozásakor 1990-től markáns különbség figyelhető meg. Addigra a cselekmények száma drasztikus módon visszaesett. (Szinte megszűntek a komoly, sok polgári áldozatot követelő merényletek, eltekintve néhány kivételtől.) A továbbiakban azt fogom megvizsgálni, hogy mivel indokolható a Hezbollah akcióinak mérséklődése, különös tekintettel a térségben bekövetkezett politikai változásokra, illetve a Hezbollah politikai befolyásának alakulására. A kivételek általában megtorló és erődemonstrációs jelleggel történtek, mindig válaszul valamilyen izraeli akcióra. Ilyen volt 1992-ben az argentin főváros izraeli nagykövetsége ellen elkövetett merénylet, amely 29 ember életébe került. Az 70 A Hezbollah IDF ellen irányuló tevékenysége a biztonsági zónában nem minősíthető terrorista tevékenységnek, hanem az aszimmetrikus hadviselés kategóriájába esik

18 elkövetők cselekedetüket megtorlásul szánták Abbas al-musawi 72 és családja IDF általi célzott likvidálásáért. Két évvel később 1994-ben szintén Buenos Airesben a Hezbollah tagjai felrobbantották az ottani zsidó kulturális központot. A merényletnek 95 halálos áldozata volt. A támadás válasz volt az 1993-ban az IDF által a Hezbollah ellen indított átfogó akcióra, amely az Elszámolás fedőnevet viselte. Az elkövetés módja mindkét esetben megegyezett. Ammóniumnitrát és benzin keverékéből gyártott nagy erejű bombákat készítettek, majd ezeket furgonokba pakolták. A gépkocsik egyik oldalát acéllemezekkel erősítették meg, hogy a robbanás ereje a célzott épületeket érje. E két merénylettel kapcsolatban napvilágot láttak olyan információk, hogy ezeket a Hezbollah, Ansrallah 73 nevű csoportjának emberei követték el, akik később felrobbantottak egy panamai repülőgépet, amelyen zsidó üzletemberek utaztak. 74 Az argentin főváros zsidó létesítményei ellen elkövetett merényleteknek több üzenete volt. Először is azt kívánták tudatni, hogy a Hezbollah nem hagyja megtorlás nélkül a vezetői ellen elkövetett támadásokat másodszor pedig, hogy a brutális izraeli módszerekre, mégbrutálisabb megtorlással reagál. Harmadszor pedig nyilvánvalóvá tette az izraeli vezetés előtt, hogy a Hezbollah keze már a világ minden tájára elér, bárhol képes csapást mérni ellenfeleire. A két fent említett esettől eltekintve, a cselekmények ig tartó drasztikus csökkenése betudható annak is, hogy Libanonban harc kezdődött az AMAL és Hezbollah között. A nézetkülönbségek és között fegyveres összeütközésekbe torkolltak, így a Hezbollah erejét lekötötték a Libanonon belüli érdekei. A tét az ország déli része feletti ellenőrzés, valamint a libanoni síiták vezetése volt. A több hónapig tartó síiták közötti belháborúból végül a Hezbollah került ki győztesen. Az AMAL-t kezdetben támogatta Szíria, azonban kénytelen volt elismerni, hogy a Hezbollah alkalmasabb érdekei képviseletére és érvényesítésére a régióban. A volt szíriai elnök Hafez al-assad kihasználta a szervezet fiatal militáns tagságát, akik elszántan 75 küzdöttek Izrael ellen, illetve ellensúlyt képeztek a PFSZ irányába januárjában került sor a két szervezet közötti békekötésre. Ugyan még ez után 72 Nem összekeverendő Hussein Musawi-val a Hezbollah alapítójával ben Suhbi al-tufaily-t - a keményvonalas irányzat képviselőjét - Abbas al-musawi váltotta a Hezbollah főtitkári székében. Ezzel a szervezeten belül, a mérsékeltebb szárnyat képviselő vezető került hatalomra. Musawi megválasztását követően, február 16-án az IDF célzott likvidálásának áldozata lett. Egy harci helikopter bevetésével mértek csapást személygépkocsijára. A támadásban felesége és fia is életét veszítette Forrás: 73 Isten Partizánjai forrás: Ferwagner Péter Ákos; Komár Krisztián; Szélinger Balázs: Terrorista szervezetek lexikona Gavrilo Grincipltől Oszama bin Ladenig 158. o. 74 Uo o. 75 A Hezbollah harcát dzsihadként értelmezi. Így az akcióik során meghaltak shadid-á, mártírokká válnak, ezáltal hitük szerint biztosítottá válik helyük a paradicsomban. Forrás: 18

19 is történtek kisebb fegyveres összetűzések, azonban a két síita csoportosulás kapcsolata összességben konszolidálódott. 76 A polgárháborút követően az 1989-es Taif megállapodás aláírásával a Hezbollah belépett a polgárháború utáni transzformációs fázisába, amit libanonizációnak nevezhetünk. 77 Átalakulásával vált véglegesen a Hezbollah Libanon síitáinak ideológiai megtestesülésévé. Anélkül sikerült mindezt elérnie, hogy elveszítette volna fegyveres szárnyát. A Taif megállapodás ugyanis, mint már említettem a milíciák közül egyedül Hezbollahnak engedélyezte fegyveres alakulatai fenntartását. A polgárháború hivatalos befejeződése október 13-án történt, amikor a szíriai csapatok átvették az ország feletti ellenőrzést. Szíria zöld utat kapott a Nemzetközi Közösségtől, az akkori kaotikus libanoni viszonyok katonai stabilizálására. Cserébe és között részt vett a szövetségesek oldalán a második Öböl-háborúban. A libanoni helyzet rendezésekor, Szíria a síita mozgalmat különleges bánásmódban és privilégiumokban részesítette. Többek között megtarthatták nehézfegyvereiket, illetve jogot kaptak harcosaik az izraeli-libanoni határövezetben történő állomásoztatásához. Ezzel azonban aláásták a libanoni hadsereg szerepét a területen. A polgárháborút lezáró Taif megállapodásban, amelyet az Arab-Liga rendelt el és hagyott jóvá, a politikai tisztségek megosztását hozzáigazították az aktuális felekezeti, népességbeli megoszláshoz. Ennek tudható be a síiták politikai súlyának növekedése, és a maronita keresztény - libanoni vezető elit - politikai befolyásának csökkenése. A politikai kompromisszum azonban önmagában keveset ért volna, ha Damaszkusz 1990 őszén katonai fellépéssel nem biztosítja a polgárháború befejezését. 78 A politikai és katonai erőviszonyok a szíriai jelenléttel a Hezbollah számára pozitívan alakultak. Ennek tudatában a szervezet elég erőt érzett magában ahhoz, hogy a hatalom aktív részesévé váljon, és elindult az 1992-es parlamenti választásokon html századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok; Gazdik Gyula: A libanoni dráma, az ötödik háború 288. o. 19

20 b) Az átalakulás A Nasrallah korszak kezdete Az 1992-es év sok tekintetben választóvonal volt a szervezet életében. A párt élére 1992-ben Hassan Nasrallah személyében új karizmatikus vezető került. A főtitkár augusztus 31-én született, Sayyid Abd al-karim Nasrallah hittudós legidősebb gyermekeként. Gyermekkorát Bejrút egyik legszegényebb keleti elővárosában töltötte ben a polgárháború kitörését követően mindössze 15 évesen csatlakozott az AMAL-hoz. Főleg atyai indíttatásból már fiatal korában érdeklődött vallási kérdések iránt. Példaképe ki is lehetett volna más, mint az imam Musa as-sadr. A Hassan Nasrallah szervezetnek köszönhetően 16 évesen az iraki Nadjafba utazhatott teológiát tanulni, de Iránban is folytatott vallási tanulmányokat. Közben öccse Hussein is belépett az AMAL-ba. Nadjafban ismerte meg a Hezbollah későbbi vezetőjét és saját elődjét Abbas al-musawyt. Itt kezdődött kettejük barátsága. Azonban Hassan Nasrallah nem fejezhette be tanulmányait Nadjafban, mivel az iraki titkosszolgálatok a Szíriának való kémkedéssel vádolták, így kénytelen volt elmenekülni az országból. Miután visszatért Irakból az AMAL Központi Bizottságának tagja lett ben amikor a Hezbollah levált az AMALról testvérével ellentétben, Hassan Nasrallah az új szervezetben folytatta pályafutását, és 1992-ig különböző grémiumokban dolgozott. Többek között volt a Hezbollah Bekaavölgybeli főtisztviselője. Hassan Nasrallahot, Abbas al-musawi 1992-es halálát követően választották meg a Hezbollah főtitkárává. Ő volt a legfiatalabb jelölt a tisztség betöltésére. Nem tudni milyen okból, de amikor először felajánlották neki a tisztséget, visszautasította. Azonban a második szavazás alkalmával a Hezbollah tanácsa megerősítette döntését, amelyet már nem utasíthatott vissza. 79 Annak ellenére, hogy Libanon belpolitikai életének aktív szereplője, nem zárkózik el az erőszaktól sőt nyíltan kiáll a fegyveres cselekmények mellet amennyiben az a Hezbollah

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Nemzetközi terrorizmus 3.rész A bioterrorizmus A Magyar Honvédség a rendszerváltástól napjainkig A légi parádék mindenoldalú biztosítása

Részletesebben

Gazdik Gyula: A palesztinai iszlámista szervezetek története az 1980-as évek végéig

Gazdik Gyula: A palesztinai iszlámista szervezetek története az 1980-as évek végéig IV. évfolyam 2007/2. TANULMÁNY Gazdik Gyula: A tanulmány a palesztinai iszlámista csoportok történetének korai időszakát vizsgálja. A történelmi aspektusok mellett e korszak bemutatása sok vonatkozásban

Részletesebben

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A második intifáda kitörése és első másfél éve

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A második intifáda kitörése és első másfél éve Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja A második intifáda kitörése és első másfél éve 2 0 0 2 Tartalomjegyzék Előszó 2 1. Előzmények a bipoláris rendszer felbomlása után

Részletesebben

Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére

Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére Az arab tavasz hatása a Közel-Kelet geopolitikai térképének újrarendeződésére Rostoványi Zsolt A Közel-Kelet térsége a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulója, vagyis a hidegháború vége óta továbbra is lokális,

Részletesebben

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Fleisz Orsolya FLEISZ ORSOLYA A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Bevezetés 1 Izrael a Közel-Kelet legextrémebb szinte minden tekintetben rendhagyó állama.

Részletesebben

Konfliktusok a világ egyharmadán

Konfliktusok a világ egyharmadán borító 1 Konfliktusok a világ egyharmadán Selján Péter Konzulens: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 2008 Budapest 2 Tartalom Bevezetés...4

Részletesebben

Az egyiptomi választások elõzményei, eredményei és a politikai gátszakadás

Az egyiptomi választások elõzményei, eredményei és a politikai gátszakadás 73 Gazdik Gyula Az egyiptomi választások elõzményei, eredményei és a politikai gátszakadás A Nílus-parti országban a közelmúltban lebonyolított, visszaélésekkel tarkított, kétfordulós parlamenti választások

Részletesebben

Manyasz Róbert: A szunnita politikai iszlám irányzatai Libanonban

Manyasz Róbert: A szunnita politikai iszlám irányzatai Libanonban VI. évfolyam 2009/3. TANULMÁNY Manyasz Róbert: A tanulmány a modern szunnita politikai iszlám gondolkodás irányzatait kívánja elhelyezni a Közel-Kelet egyik sajátos társadalmával rendelkező államában,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 3. szám 2006. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei Konzulens: dr. Kaiser Frenc Szerző: Németh Gergely BVA-6 tancsoport Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

NAPJAINK MUSZLIM TERRORIZMUSÁNAK GYÖKEREI ÉS VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

NAPJAINK MUSZLIM TERRORIZMUSÁNAK GYÖKEREI ÉS VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Béres János mk. ezredes NAPJAINK MUSZLIM TERRORIZMUSÁNAK GYÖKEREI ÉS VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban. Doktori (PhD) értekezés

A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban. Doktori (PhD) értekezés Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban Doktori (PhD) értekezés Fregan

Részletesebben

A mérsékelt iszlamista mozgalmak szerepe az arab tavaszt követő politikai átmenetben

A mérsékelt iszlamista mozgalmak szerepe az arab tavaszt követő politikai átmenetben A mérsékelt iszlamista mozgalmak szerepe az arab tavaszt követő politikai átmenetben Csicsmann László A 2010 decemberében a tunéziai Muhammed Búazízi szimbolikus önégetésével kezdődő, a média és a szakértők

Részletesebben

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL A 2012. novemberi gázai övezeti konfliktus Törökország közel-keleti külpolitikája Hadviselés az interneten Gondolatok a fegyveres küzdelem megvívásának

Részletesebben

Dr. Hamar Ferenc a KBH TKH vezetője. Dr. Stefán Géza az MK KBH főigazgatója

Dr. Hamar Ferenc a KBH TKH vezetője. Dr. Stefán Géza az MK KBH főigazgatója A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA TARTALOMBÓL Az iszlám alapú terrorizmus elleni küzdelemről Büntetőeljárás a terrorizmus árnyékában Bűnmegelőzés az Európai Unióban Csúcstechnológia

Részletesebben

KOSZOVÓ: AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÜTKÖZÕPONTJÁBAN

KOSZOVÓ: AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÜTKÖZÕPONTJÁBAN Kisgyõri Roland KOSZOVÓ: AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÜTKÖZÕPONTJÁBAN Bevezetés K evés oly fontos területe akad ma a délkelet-európai térségnek, melynek státusa, hovatartozása, illetve jövõje ilyen ellentmondásos,

Részletesebben

A FELKELÉSELLENES HADVISELÉS LAKOSSÁGKÖZPONTÚ ELMÉLETÉNEK FEJLŐDÉSE A XX-XXI. SZÁZADBAN

A FELKELÉSELLENES HADVISELÉS LAKOSSÁGKÖZPONTÚ ELMÉLETÉNEK FEJLŐDÉSE A XX-XXI. SZÁZADBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A FELKELÉSELLENES HADVISELÉS LAKOSSÁGKÖZPONTÚ ELMÉLETÉNEK FEJLŐDÉSE A XX-XXI. SZÁZADBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Kemény János Budapest, 2014 Kemény János Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Részletesebben

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Arab tavasz, keresztény ősz? a keresztény kisebbségek helyzete a közel-keleten az arab tavasz után Egyiptom Terrorizmus és nemzetbiztonság az

Részletesebben

A Balkán CIMIC kézikönyve

A Balkán CIMIC kézikönyve A Balkán CIMIC kézikönyve - Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Koszovó - Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ Budapest 2004. szeptember 2 ELŐSZÓ Egy sikeres katonai

Részletesebben

A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1. Várhalmi Miklós 2009.04.10.

A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1. Várhalmi Miklós 2009.04.10. A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra is) 1 Várhalmi Miklós 2009.04.10. 1. Bevezetés 2 A terrorizmus elleni harc problémáival foglalkozó hazai és

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2011/1 1241 Budapest Pf: 181 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 www.svki.zmne.hu

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2011/1 1241 Budapest Pf: 181 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 www.svki.zmne.hu ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSEK 2011/1 1241 Budapest Pf: 181 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 www.svki.zmne.hu Egyiptomi parlamenti választások: előzmények, eredmények, jövőbeni kérdőjelek

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 4. szám 2004. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Póczik Szilveszter. Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus

Póczik Szilveszter. Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus 1 Póczik Szilveszter AZ ISZLÁM FORRADALOM - Problémavázlat a politikai iszlám felemelkedésének és hatásainak megértéséhez - Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus A nemzetközi terrorizmus fogalma

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 1. szám 2014. március FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL II. évfolyam 2. szám 2003. július FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal időszakos kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Grúzia, katonai és politikai események - 2008 Válság Darfurban 1968, Csehszlovákia: A ZALA feladat katonai és elhárítási aspektusai

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Honvédségi Szemle A FORGÓSZÁRNYASOK SZEREPE VESZÉLYHELYZETI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN. 141. évfolyam 2013/4. szám

Honvédségi Szemle A FORGÓSZÁRNYASOK SZEREPE VESZÉLYHELYZETI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN. 141. évfolyam 2013/4. szám Honvédségi Szemle 141. évfolyam 2013/4. szám A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA A FORGÓSZÁRNYASOK SZEREPE VESZÉLYHELYZETI FELADATOK VÉGREHAJTÁSA SORÁN Honvédségi Szemle A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI

Részletesebben

Csige Zoltán: Esély a tárgyalásos rendezésre vagy újabb kudarcra ítélt kezdeményezés? - az egyoldalú lépések politikájának felülvizsgálata Izraelben

Csige Zoltán: Esély a tárgyalásos rendezésre vagy újabb kudarcra ítélt kezdeményezés? - az egyoldalú lépések politikájának felülvizsgálata Izraelben IV. évfolyam 2007/1. TANULMÁNY Csige Zoltán: Esély a tárgyalásos rendezésre vagy újabb kudarcra ítélt kezdeményezés? - 2003 decemberében Ariel Saron izraeli miniszterelnök meghirdette az egyoldalú lépések

Részletesebben