Tudnivalók a Vöröskeresztről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudnivalók a Vöröskeresztről"

Átírás

1 Tudnivalók a Vöröskeresztről

2 Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma, ezért felhívta a világ figyelmét arra, hogy segélyszervezeteket kell létrehozni és nemzetközi egyezmény által védeni a sebesültek és ápolóik jogait, egyik alapító tagja volt az ICRC elődjeként működő Nemzetközi Sebesültmentő Bizottságnak ben a Nobel Bizottság neki ítélte oda első ízben a Nobel Békedíjat. A Solferinoi csata Heves ütközet a francia és osztrák csapatok között Észak-Olaszországban június 24-én, Henry Dunant látta a csata után hátrahagyott halottat és sebesültet. "Solferinoi emlék" Henry Dunant könyve, amelyet a saját költségén adott ki novemberében, amelyben leírta a Solferinoi csatát. A könyv által szerette volna felhívni a világ figyelmét a háború által okozott borzalmakra. Henry Dunant elküldte a könyvét Európa uralkodó házainak, katonai vezetőknek, politikusoknak és a barátainak. A könyv azonnal váratlan sikert aratott. Az Ötök Bizottsága Embléma Vöröskereszt Genfben február 17-én a Jótékonysági Egylet négy tagja (Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour tábornok, Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Maunoir), valamint Henry Dunant megalapították az ICRC elődjeként működő Nemzetközi Sebesültmentő Bizottságot ban Genfben egy nemzetközi konferencia keretében elfogadták a fehér alapon lévő vörös keresztet, mint a sebesült katonák ápolását végző önkéntesek azonosítására és védelmére szolgáló megkülönböztető emblémát. Olyan szervezet, amelyet az októberében Genfben tartott nemzetközi konferencián hoztak létre, az első nemzeti társaságokat a konferencia eredményeként alapították ban a Nemzetközi Sebesültmentő Bizottság felveszi a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága nevet ben megalakult Föderáció. a Vöröskereszt Társaságok Ligája, a későbbi 1986-ban a Vöröskereszt új név alatt folytatta a tevékenységét: Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom.

3 A Mozgalom Alapelvei Kulcsszavak Elv Ítélőképességen és tapasztalaton alapuló viselkedési norma, amely a Mozgalom összetevőinek mindenkori cselekedeteit hivatott irányítani. Az alapelv szó a latin principium szóból származik, melynek jelentése elsődleges ok, eredet, alap. Finomabb elemzésben úgy határozhatjuk meg az alapelvet, mint egy közösség sarkalatos értékeinek alapvető szabályokban való kifejeződését, amelynek jelentése nem függ a körülményektől. Például az egyén tiszteletben tartásának elvén alapszik a szabadság eszméje. Emberiesség A Mozgalom, amely azzal az elhatározással jött létre, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek segítséget nyújtson, arra törekszik, hogy megakadályozza vagy enyhítse az emberek szenvedését bárhol a világon. Célja az élet és az egészség védelme, az emberi méltóság tiszteletben tartásának biztosítása. Pártatlanság Semlegesség Függetlenség Önkéntesség Egység Nem tesz különbséget nemzetiség, faj, vallás, osztály vagy politikai hovatartozás szerint. Hogy valamennyi fél bizalmát élvezhesse, a Mozgalom nem foglal állást az ellenségeskedésekben, semmilyen módon nem kötelezi el magát a politikai, faji, vallási vagy ideológiai természetű nézeteltérésekben. A Mozgalom független. Önállóságát meg kell őriznie, hogy ellen tudjon állni a politikai, ideológiai vagy gazdasági befolyásnak, amely eltéríthetné az emberiesség követelményei által megszabott iránytól. A Mozgalom önkéntességen alapul, semmilyen módon nem ösztönözheti nyereségvágy. Minden országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold szervezet lehet, amely nyitva áll mindenki előtt, és humanitárius segítő tevékenységét az egész ország területén kifejti. Egyetemesség A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világméretű intézmény, amelyben minden Nemzeti Társaságnak egyenlő jogai vannak, és egyenlően osztozik a felelősségben.

4 Bázis elvek (emberiesség - pártatlanság) Származtatott elvek (semlegességfüggetlenség) Működési elvek (önkéntességegységegyetemesség) Azok az elvek, amelyek ösztönzőleg hatnak a Mozgalomra, meghatározzák és motiválják tevékenységét, és megtestesítik az elérendő célt. Azok az elvek, amelyek lehetővé teszik a bázis elvek alkalmazását, biztosítják, hogy minden fél bizalommal legyen a szervezet iránt, és eszközül szolgálnak a fenti célok megvalósításához. Azok az elvek, melyek irányt mutatnak a szervezet felépítésére és munkamódszerére vonatkozóan.

5 Az embléma Kulcsszavak Embléma Olyan jelkép, amely védelmet nyújt, vagy a Mozgalomban való tagságra utal. Az embléma védelmi eszközként való használata Főként háborús időben; az egészségügyi személyzet, helyiségek, járművek és anyagok jelzésére szolgál, azok védelmét jelöli. Nagy méretű, általában felirat nélküli. Az embléma jelzési célra való felhasználása Visszaélés az Emblémával Utánzás Bitorlás Álcázás A Mozgalom tagjainak emblémája Főként békeidőben azt jelzi, hogy személyek, járművek, vagy épületek kapcsolatban állnak a Vöröskereszt Mozgalommal, az ICRC, a Federáció, vagy valamely nemzeti társaság révén. Kis méretű, felirattal, a Nemzeti Társaság nevével. A Genfi Egyezmények és Kiegészítő Jegyzőkönyveik által nem engedélyezett embléma használat. Olyan embléma szándékos használata, amely alakjánál és/vagy színénél fogva összetéveszthető a vörös kereszt/vörös félhold emblémával. A vörös kereszt/vörös félhold használata az Alapelvekkel ellentétes, vagy a Genfi Egyezmények által nem engedélyezett, vagy előírásainak nem megfelelő keresekedelmi, vagy magáncélokra. A nemzetközi humanitárius jog durva megsértése, amely háborús bűncselekménynek minősülhet; a vörös kereszt/vörös félhold embléma használata harcosok, vagy katonai felszerelés védelmére. Az embléma, kiegészítve az adott nemzeti társaságot azonosító névvel.

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (II. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadrakelt

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai

Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Szószedet a fogyatékosságról és az emberi jogokról Alapvető szabályok: lásd: A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai Aláírás: Az emberi jogi egyezmények ratifikálásának első

Részletesebben

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét.

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét. A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2002 január 2003 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A nemzetközi

Részletesebben

AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV

AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV (II. JEGYZŐKÖNYV) PREAMBULUM A Magas Szerződő Felek,

Részletesebben

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága,

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2012 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995)

Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995) Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (1995) EURÓPA TANÁCS Európai Szerződések ETS No. 157 Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Strasbourg, 1995.II.1. Az Európa Tanács tagállamai és

Részletesebben

1906. évi Genfi Egyezmény

1906. évi Genfi Egyezmény 1906. évi Genfi Egyezmény http://humanitarius.nemzetkozijog.hu EGYEZMÉNY A HADRAKELT SEREGEK SEBESÜLTJEI ÉS BETEGEI SORSÁNAK JAVÍTÁSA VÉGETT 1 I. fejezet Sebesültek és betegek 1. cikk A katonákat és hivatásuknál

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2010 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY)

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Egyezmény

Részletesebben

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015.

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése tansegédlet 2015. Tartalom 1.

Részletesebben

BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? *

BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? * 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 30. BENDE ZSÓFIA HALAT VAGY HÁLÓT? * Egy dollár. Ma több mint egymilliárd embernek ennyiből kell megélnie naponta. Az Európai Parlament volt elnökének

Részletesebben

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban Bevezetés... 2 1. Civil szervezetek... 3 1.1 A fogalom jogi meghatározása... 3 1.2 Néhány kiemelkedő nemzetközi civil szervezet... 4 1.2.1 Nemzetközi

Részletesebben

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Az Egyezmény részes államai tekintetbe véve, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett elveknek megfelelően, az emberi közösség valamennyi tagja veleszületett

Részletesebben

SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ

SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK SEGÉDANYAG KÖZIGAZGATÁSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ TÁRGYHOZ 2012/2013. TANÉV I. FÉLÉV DEBRECEN 2012 BALÁZS ISTVÁN AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata I. Bevezetés A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2005-ben végzett tevékenységéről szóló jelentése A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat alapján, 2002. december 18-án. Hatályba lépett 2006.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat alapján, 2002. december 18-án. Hatályba lépett 2006. Kiegészítő Előírás a Kínzás, és más Kegyetlen, Embertelen, vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés elleni Egyezményhez Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

Európa - minőség. EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén

Európa - minőség. EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén Európa - minőség EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén Haba József, Loidl Mátyás, Medveczky Gábor, Tóthné Veinperl Ilona, Vass Ilona, Winkler Istvánné 1995 ITDH, Bp. ITDH EURO INFO

Részletesebben

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Bevezető Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság,

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben