Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez"

Átírás

1 Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez január 1.-től az Szja tv. 1. számú melléklet 2.7. alpontja alapján adómentes: a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a kincstár útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét, továbbá a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatást is) a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás); Valóban igen szűkszavú a vonatkozó törvényi szabályozás és még hivatalos állásfoglalást sem adott ki a NAV a szabályok könnyebb alkalmazhatósága érdekében, ebben a helyzetben a legbiztonságosabb és legszigorúbb értelmezést javasoljuk az alábbiak szerint: A lakáscélú munkáltatói támogatás: - vissza nem térítendő, - célja lehet: o korábban adott munkáltatói lakáscélú kölcsön elengedése, o korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú kölcsön visszafizetése, törlesztése, o hitelintézettől felvett forint vagy deviza alapú kölcsön visszafizetése, törlesztése. A továbbiakban kizárólag azzal az esettel foglalkozunk, amikor a munkavállaló által, hitelintézettől felvett, lakáscélú felhasználásra szolgáló kölcsön visszafizetéséhez ad támogatást a munkáltató. A munkáltatónak az alábbi körülmények együttes megvalósulását kell igazolnia az adott lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége érdekében: 1 Megállapította: évi CC. törvény 18. a), 1. melléklet 1. Hatályos: I. 1-től. 1

2 1. törvényben meghatározott célra nyújtotta (lakáscélhoz kötöttség) ÉS 2. munkaviszony keretében (a társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagi jogviszony itt nem jöhet szóba) ÉS 3. maximum a teljes vételár vagy teljes építési költség 30 %-nak megfelelő összeggel támogathatja a munkáltató a munkavállalót (maximum 30 %), ÉS 4. 5 éven belül legfeljebb 5 millió forintig terjedő támogatást kaphat egy munkavállaló (ez havonta ,- Ft-ot jelent), az adott munkáltatónak igazolnia kell, hogy a korábbi munkáltatók által nyújtott támogatásokkal egybeszámolva sem haladja meg az általa nyújtott támogatás ezt az összeget (maximum 5 millió forint), ÉS 5. a törlesztendő hitelhez kapcsolódó lakás nem haladja meg a méltányolható lakásigényt (méltányolható lakásigény), ÉS 6. hitelintézet útján történik a támogatás kifizetése, ami azt jelenti, hogy készpénzt nem kaphat a munkavállaló, mert a munkáltató és a hitelintézet megállapodásában rögzített számlára utalja a munkáltató a támogatást. A fenti feltételek teljesülése esetén se a munkáltatónál se a munkavállalónál nem merül fel adófizetési kötelezettség. Ha azonban a munkáltató bármelyik fenti feltételt nem tudja igazolni, ebben az esetben a folyósított támogatás összegét béresíteni kell, így komoly adóterhet kell utólagosan megfizetnie a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak. A munkáltató felel a munkavállalótól tévesen le nem vont adókötelezettségek összege után is (50 %-os mértékű mulasztási bírság megfizetésével). Az egyes feltételekhez kapcsolódva fontos kiegészítés, hogy havonta is fizethető a támogatás, ha a hitelintézet és a munkáltató erről külön írásban megállapodik. Az adómentesség tekintetében a legfontosabb és talán legproblémásabb feltétel a méltányolható lakásigény, melyet utólag a munkáltató köteles igazolni az adóhatóság részére, hogy megvizsgált és dokumentált. Méltányolható lakásigény: A lakáscélú állami támogatásokról 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg a méltányolható lakásigény fogalmát és mértékét. A méltányolható lakásigény meghatározását befolyásoló tényezők: - lakás lakószobáinak száma, - lakás építési (vásárlási) költsége, - munkavállaló és együttélő családtagok száma. 2

3 személyek száma lakószobák száma 1-2 fő min. 1 max. 3 szoba 3 fő min. 1,5 max. 3,5 lakószoba 4 fő min. 2 max. 4 lakószoba további +1 fő +0,5 szoba Három vagy több gyermeket nevelő családnál személyenként az alsó határ fél szobával (maximum 3 szobáig), felső határa egy szobával nő. Két fél szoba egy szobának minősül. Ha tehát 4 fős családnak 6 lakószobás lakása van, akkor lakásigényük nem méltányolható, adómentes lakáscélú támogatást nem kaphatnak a munkáltatótól. Ez a helyzet akkor is, ha a 4 fős család 1,5 lakószobás lakásban lakik. Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a Rendelet alábbi táblázatában szereplő építési átlagköltségét nem haladja meg: Szobaszám Budapesten és megyei jogú városokban (ezer forintban) Más helységekben (ezer forintban) , , , , , ,

4 A 4 tagú családban élő munkavállaló tehát akkor kaphat például adómentes lakáscélú munkáltató támogatást, ha Budapesten lévő lakása vásárlási ára nem haladta meg a ,- Ft-ot (melyben minimum 2 és maximum 4 lakószoba van). A fenti szabályok értelmezéséhez szükséges fogalmak: családtag: munkavállalóval együtt élő - házastárs, - élettárs, - kiskorú gyermek, életévét be nem töltött gyermek vagy nappali tagozaton tanuló 25. életévét még be nem töltött gyermek vagy 16. életévét betöltött legalább egy éve megváltozott munkaképességű személy, - munkavállaló vagy házastársa szülője, nagyszülője, testvére ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy megváltozott munkaképességű. fél lakószoba: hasznos alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg 12 négyzetmétert lakószoba: hasznos alapterülete meghaladja 12 négyzetmétert, de nem haladja meg 30 négyzetmétert és legalább egy 2 méter széles ajtó és ablak nélküli falfelülettel rendelkezik. Lakószoba számításának meghatározására vonatkozó különleges szabályok: A 30 négyzetméter feletti szobákat két szobaként kell számításba venni. Ha egy lakásban a nappali, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, ebben az esetben két szobaként kell figyelembe venni. Fiatal házaspár esetén (lakásvásárlás idején egyikük sem töltötte be a 40. életévét) ha gyermektelenek két születendő gyermeket számításba kell venni a szobaszám meghatározásakor, egygyermekes házaspárok esetében pedig további egy születendő gyermeket. Egyes feltételek igazolása: A nagy adókockázat és a teljes adómentességre tekintettel különösen körültekintően kell eljárni az egyes feltételek igazolása esetén. Az adóhatóság egész biztosan a legkisebb hibát felfedezve is béresíteni fogja a támogatást. Nagy valószínűséggel a munkáltató nem fog tudni arra hivatkozni eredménnyel, hogy munkavállalója nyilatkozatával megtévesztette, ezért hiteles bizonylatok beszerzését javasoljuk. 4

5 Az egyes feltételeket igazoló általunk javasolt dokumentumok (minden további dokumentumot is el kell tenni): Feltétel Igazolásra alkalmas dokumentum Célhoz kötöttség - munkáltatói vagy hitelintézeti szerződés hiteles másolata maximum 30 % - ingatlan adásvételi szerződés vagy építtetői szerződés, építési költségvetés hiteles másolata maximum 5 millió forint - elmúlt 4 évben munkavállaló volt munkahelyének megszűnésekor beszerzett jövedelemigazolás méltányolható lakásigény - lakás alaprajza (lakószobák hasznos alapterületének és megnevezésének feltüntetésével), - együttélő családtagok vagy törvényes képviselőjük nyilatkozata az együttlakásra vonatkozóan, - ingatlanadásvételi szerződés, építtetői szerződés vagy építési költségvetés hitelintézet útján - hitelintézeti igazolás (munkáltató által beszerzendő), valamint a hitelintézet és a munkáltató között létrejött megállapodás Fentieken túl javasoljuk, hogy a munkavállalót nyilatkoztassák az alábbiakról: - átadott dokumentumok hitelesek, valóságnak megfelelő adattartalmúak, - fenti feltételeknek megfelel a munkáltatói lakáscélú támogatás tárgyát képező hitelszerződés és lakás, - személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, - esetlegesen kártérítési felelősséget vállal a valótlan vagy hamis adattartalmú adatszolgáltatás, nyilatkozattétel miatt. 5

6 Eljárásrend: A szigorú igazolási előírásokra tekintettel mindenképp javasoljuk, hogy az igény beérkezésétől számítva megfelelő határidőt biztosítsanak maguknak a feltételek megvizsgálása és a kérelem elbírálása érdekében. Véleményünk szerint, ha bármelyik feltétel nem biztonságosan igazolható, akkor a felmerült kérelmet az adókockázat elkerülése érdekében el kell utasítani. Cafeteria: Nincs jogszabályi akadálya, hogy a munkáltatói támogatást a cafeteria elemként kezeljék azzal a feltétellel, hogy a juttatás csak akkor adómentes, ha az előbb részletezett feltételek, nevezetesen munkaviszony, 30%-os értékhatár, 5 évenként maximum 5 millió forintos értékhatár, méltányolható lakásigény, banki kölcsönszámlára történő befizetés maradéktalanul teljesülnek. A juttatás lehet egyösszegű, vagy havi részlettörlesztés. Várható törvénymódosítás A Parlament előtt van egy törvénymódosító javaslat, amelynek kivonatos szövege az alábbiakban olvasható. A törvényjavaslat módosítja az Szja törvény 1. számú mellékletének a lakáscélú támogatások adómentességére vonatkozó előírásait. A törvényjavaslat kivonatos szövegét mellékelem. A törvényjavaslat lényege: a nemzetgazdasági miniszter rendelete szabályozza a munkáltatói támogatás részleteit. Feltehető, hogy ez a rendelet még a választások előtt megjelenik. Ebben a helyzetben mindenkinek várnia kell a rendelet megjelenésére. Ez késlelteti a támogatások folyósítását. Budapest, február 10. Vadász Iván adószakértő 6

7 A törvényjavaslat kivonatos szövege 7

8 8

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2014. évi VBKJ rendszerrôl...................... 4 II. Nyilatkozattétel

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben