TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról Jogszabályi háttér: A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) alapján a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy méltányolható lakásigény esetén adómentesen támogassa dolgozói hitelintézettől, vagy korábbi munkáltatótól felvett és meglévő lakáscélú hitelének törlesztését vagy visszafizetését. A munkáltató évek óta adhat adómentesen lakáscélú támogatást a munkavállalóinak, melyet eddig a munkavállalók csak lakás vásárlására, építésre és korszerűsítésre használhattak fel. További részleteket az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet tartalmaz, amely szorosan kapcsolódik az Szja tv.-hez. Fontos, hogy minden olyan feltételt, melyet eddig biztosítani kellett a lakáscélú támogatás adómentességéhez 1, ugyanúgy biztosítani kell a hiteltörlesztés támogatás esetében is. 1. Részletek a) Ki lehet jogosult? Aki munkaviszonnyal rendelkezik, Teljesíti a méltányolhatóság feltételeit (a 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet alapján) (lásd 2. pont), Lakáscélú hitelből eredő fennálló tartozása van. b) Mitől lakáscélú a kölcsönszerződés? Akkor, ha az alábbi célok valamelyikének megfelel: Vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés, Előző típusú kölcsönökre adott hitelkiváltó hitel, mely nem tartalmaz szabad felhasználású részt Előző típusú kölcsönökre adott Gyűjtőszámla-hitel, Előző típusú kölcsönökre adott Áthidaló kölcsön, Lakáscélú zártvégű lízing, c) Mekkora támogatási összeget lehet adni? Az Szja tv. szerint a vételárnak vagy az építési költségnek a 30 százalékát finanszírozhatja adómentes vissza nem térítendő támogatás formájában a munkáltató, ez az összeg nem lehet több öt évenként 5 millió forintnál. Az 5 millió forintot 5 évente összevontan kell tehát kezelni, akkor is, ha több helyről származik, vagyis a kiváltandó és kiváltó munkáltatói kölcsönök viszonyában is vizsgálandó. d) Hova utalhatja a Munkáltató a támogatás összegét? a saját önálló (giro-képes) hitelszámlámra, a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlára, a saját, a hitel törlesztésére használt folyószámlámra. e) Hogyan és meddig használható fel a támogatás? A támogatás adómentesen csak a folyósítás adóévében használható fel. A hiteltörlesztésre fel nem használt összeg a következő adóévre nem vihető át, az után adózni kell. A nem hiteltörlesztésre felhasznált támogatás összeg után adózni kell. Az adóév bármely időszakában folyósított támogatási összeg az adóév egészére vonatkozik, tehát annak összege az adott adóévben esedékes havi törlesztések teljes összegére számolható el. (vagyis nem a folyósítás után még hátralévő esedékes részleteket kell nézni) 1 84/H. A lakáscélú felhasználásra a munkáltató által nyújtott támogatás adómentessége 1. számú melléklet 2.7. pontja szerinti értékhatárának megállapításához a január 1-jét követően nyújtott támogatásokat kell figyelembe venni. 47_01_2010_BU_05_

2 f) Milyen okmányok szükségesek? Az Szja tv. szerint: Vásárlás esetén: adásvételi szerződés másolata, eladói nyilatkozatok másolata, valamint 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapmásolat vagy szemle (nem hiteles is elegendő). Építés, bővítés esetén: jogerős használatbavételi engedély, költségvetés és építési tervdokumentáció, a munkavállaló vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója nevére szóló számlák másolatai Korszerűsítés esetén: költségvetés és a munkavállaló vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója nevére szóló számlák másolatai. Hitelkiváltás esetén: a korábbi (visszafizetett, törlesztett) kölcsönszerződés másolata Minden esetben pedig a évre szóló a hitel törlesztését igazoló okirat, hitelszámla (vagy kapcsolódó bankszámla) kivonatok másolata (az elektronikusan kézbesített kivonat nyomtatott formája is elégséges). 2. Méltányolható lakásigény A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 3. (1) bekezdése szerint az adómentes lakáscélú támogatás megállapításának feltétele, hogy lakás tényleges szobaszáma az igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint egyéb későbbiekben meghatározott családtagok) számától függően a következő szobaszámokat ne haladja meg. a) egy-két személy esetében: legfeljebb három lakószoba, b) három személy esetében: legfeljebb három és fél lakószoba, c) négy személy esetében: legfeljebb négy lakószoba. Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni. Együtt lakók száma Méltányolható szobaszám maximuma 1-2 fő 3 szoba 3 fő 3,5 szoba 4 fő 4 szoba gyermek esetén 3 vagy több gyermek esetén Együtt lakók száma Méltányolható szobaszám maximuma Együtt lakók száma Méltányolható szobaszám maximuma 5 fő 4,5 szoba 5 fő 5 szoba 6 fő 5 szoba 6 fő 6 szoba 7 fő 5,5 szoba 7 fő 7 szoba 8 fő 6 szoba 8 fő 8 szoba A szobák méretének meghatározása: a) a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert, b) a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de - a meglévő, kialakult állapotot kivéve - legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy - egy lakás esetén egy alkalommal - két szobaként kell figyelembe venni, c) a lakószoba legalább egy 2 méter széles - ajtó és ablak nélküli - falfelülettel rendelkezik. 47_01_2010_BU_05_

3 Együtt lakók száma: A vizsgálat során elsősorban a házastársak, élettársak, kiskorú gyermekek vehetők figyelembe. További együttlakók a 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 7. alapján vehetők figyelembe, ezek leggyakrabban a következők lehetnek: Nagykorú gyermek, aki oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el. Az építtetőnek (vásárlónak) vagy házastársnak szülője (mostoha- és nevelőszülője), nagyszülője, testvére, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy megváltozott munkaképességű személy. Ezen személyek esetén az adóév során kell a lakcímkártya másolatával igazolni, hogy a fenti lakás lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük. Amennyiben ez a lakcímkártya másolatával bármely okból nem igazolható, hogy az adóévben az érintett személy lakóhelye, vagy tartózkodási helye a fent nevezett lakás, úgy a lakcímnyilvántartást vezető hatóság igazolása pótolhatja. 3. Folyamat a) Ügyfél érdeklődik a Munkáltatójánál a támogatás nyújtásának lehetőségéről b) Ügyfél felkeresi a banki kölcsönt folyósító bankfiókot. c) Tanácsadó tájékoztatja a jogszabályi lehetőségekről, a szükséges teendőkről. d) Ügyfél igény esetén benyújtja a Tartozásigazolás kérelmet, mely kapcsán be kell fizetni az igazolás kiállításáért a Hirdetmény szerinti díjat. e) Az igazolás kiállítása után azt átveheti személyesen a bankfiókban vagy levelezési címére postázva. Az igazolás tartalma: - A kölcsön típusa - A kölcsön célja - A szerződött hitel összege - A folyósított hitel összege - A hitel kezdő napja - A hitel végső lejárata - Aktuális havi törlesztő részlet összege - Elszámolási számla egyenlege - Számlaszám - Törlesztési mód - Fennálló tartozás a kiállítás napján - Nem esedékes tőketartozás - Ügyleti kamat - Kezelési költség - Hátralék - Hátralékos napok száma - deviza alapú hitel esetén a kiállítás napján érvényes elszámolási árfolyam f) Ügyfél az igazolással és a méltányolható lakásigény megállapításához szükséges okmányokkal a Munkáltatójához fordul a támogatás igénylése céljából. g) A munkáltató pozitív döntés esetén folyósítja a támogatást. h) Ügyfél igény szerint előtörlesztési kérelmet ad le a bankfiókban. Ennek hiányában a bank a normál törlesztési szabályok alapján számolja el a beérkező összeget, az Ügyfélnek külön teendője nincs. 4. Banki szabályok A) Az FHB Bank Zrt. (továbbiakban: KB) által folyósított kölcsön esetén: a) a Munkáltató által utalandó összeg fogadására a Bank külön technikai számlát NEM nyit, azt a Banknál vezetett lakossági bankszámlára kell utaltatni, b) a banki kölcsön törlesztőrészlete és/vagy az előtörlesztés továbbra is az Ügyfél bankszámlájáról kerül levonásra, arról kiegyenlítve a havi esedékes törlesztőrészletet, c) amennyiben a Munkáltató által utalt támogatási összeg havi mértéke nem éri el az esedékes törlesztőrészlet mértékét, az Ügyfél köteles a különbözeti összeg fedezetéről gondoskodni az esedékesség napjáig a bankszámláján. B) Az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: JZB) által folyósított kölcsön esetén: a) a banki kölcsön törlesztőrészlete, annak esedékességi időpontjában a kölcsönszerződés szerinti törlesztő számláról kerül levonásra és elszámolásra, így a Munkáltatónak is ide kell utalnia, 47_01_2010_BU_05_

4 b) ha a kölcsönhöz kapcsolódóan a KB. által vezetett bankszámlára vonatkozó beszedési megbízás van érvényben, és a Munkáltató JZB törlesztőszámlára utal, akkor az esedékes törlesztőrészlet elsődlegesen a törlesztő számláról teljesül, a beszedési megbízás csak akkor és akkora összegben érvényesül, amekkora összeg a törlesztőrészletből esetlegesen hiányzik, c) amennyiben a kölcsön mellé automatikus előtörlesztési lehetőség van érvényben, úgy a kamatperiódus fordulónapján a törlesztő számla egyenlege az automatikus előtörlesztés feltételeinek teljesülése esetén a kölcsön előtörlesztésre fordítódik. Amennyiben ezt az Ügyfél nem kívánja érvényesíteni, rendelkeznie kell a funkció kikapcsolásáról. Az erre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kérelmet legkésőbb 15 nappal a kamatperiódus fordulónapját megelőzően kell a JZB részére benyújtani, d) ha állami kezességgel biztosított kölcsönhöz történik a támogatás felhasználása, a jóváírás a kölcsönszerződésben rögzített arányban mindkét alkölcsön javára történik. C) Mindkét Bankra vonatkozó szabályok: a) a Munkáltató által utalt támogatás a havi törlesztőrészlet megfizetésére fordítandó összege a kölcsön esedékességi napján kerül elszámolásra, függetlenül az utalás számlán történő jóváírásának napjától, kivéve, ha a kölcsön a jóváírás napján hátralékot mutat, abban az esetben a jóváírás napján és elsődlegesen a hátralék kerül kiegyenlítésre. Az esedékességi nap, ha hétvégére, munkaszüneti napra esik, akkor a törlesztőrészlet: - a KB-ban az esedékességi napot követő első banki munkanapon kerül beszedésre, - a JZB-ben az esedékességi napon kerül beszedésre. b) amennyiben a Munkáltató nyilatkozatától eltérően a vállalt rendszerességgel nem utalja a támogatást, úgy a törlesztőrészlet megfizetéséért az Ügyfélnek kell helytállni, egyébként (a Munkáltató által nem utalt és/vagy az adós által nem teljesített összeg vonatkozásában) az egyes törlesztő részletek késedelmes teljesítése esetén (mind a meg nem fizetett tőketartozás után, mind a meg nem fizetett ügyleti kamat után) azok esedékessé válásától számítottan a Bank a késedelem időtartamára késedelmi kamatot jogosult felszámítani, c) amennyiben a banki kölcsön törlesztőrészlete bármely okból kifolyólag változik, erről az Ügyfél köteles a Munkáltatót tájékoztatni, D) Az előtörlesztés esetén: - munkáltatói támogatás folyósítása, ha annak összege meghaladja a mindenkor esedékes havi törlesztőrészlet összegét, az Ügyfél előtörlesztési kérelmet adhat le a fiókban. Az Ügyfél az előtörlesztési szándékát az Előtörlesztési kérelem nyomtatványon jelezheti a Bank felé. Az előtörlesztés végrehajtása függ az Ügyfél rendelkezésének leadási idejétől és a Bank által vállalt könyvelési időponttól. - az előtörlesztési kérelem befogadásáról a Bank visszaigazoló levelet bocsát ki az Ügyfél részére, - az előtörlesztés végrehajtásáról, a fennálló tőke csökkenéséről, és ezáltal az új törlesztő részlet megállapításáról az Ügyfél a jóváírást követő 15 napon belül megküldött Egyenleg- és törlesztési értesítőből szerez tudomást, - az előtörlesztés végrehajtásakor a Bank mindenkor érvényes Hirdetménye szerinti díja kerül felszámításra, - az előtörlesztés kapcsán a korábban igénybe vett kedvezmények esetén a Bank utólagos visszatérítést írhat elő, a Hirdetmény szerint meghatározott esetekben. E) Amennyiben az Ügyfél a Munkáltatótól beérkező összegről nem rendelkezik külön, úgy az a hitel törlesztési esedékességének napján kerül elszámolásra az esedékes törlesztőrészlet maximális mértékében. A fennmaradó összeg az elszámolási/technikai számlán marad, annak egyenlege a soron következő esedékességkor kerül felhasználásra. F) Amennyiben jelen banki kölcsönhöz kapcsolódóan a kölcsönszerződésben szereplő bármely adóstárs is igényel(t) lakáscélú hiteltörlesztési támogatást, úgy annak tényét a Munkáltató felé közölni szükséges. G) A Bank által kiadott Tartozásigazolás nem tartalmazza az Szja tv. szerinti méltányolható lakásigénynek való megfeleltetést, csupán a lakáscélú felhasználás tényét. 47_01_2010_BU_05_

5 5. Kedvezmények visszafizetése a) A Bank a fel nem számolt folyósítási jutalék kedvezmény összegének utólagos megtérítését az alábbi esetekben előírja az Ügyfél számára: - a július 31. napjáig befogadott hitelek esetén amennyiben az Ügyfél a hitelét a futamidő első 3 évében elő-, illetve végtörleszti. - a augusztus 1. napjától befogadott hitelek esetén amennyiben az Ügyfél a hitelét a futamidő első 5 évében elő-, illetve végtörleszti. b) A Bank közjegyzői okirat átvállalt költségének utólagos megtérítését előírja az Ügyfél számára, amennyiben az Ügyfél a hitelét a futamidő első 5 évében elő-, illetve végtörleszti. c) Amennyiben az Ügyfél az igényelt kamatkedvezményhez szükséges, hitelszerződésben rögzített feltételeket nem teljesíti legalább 3 hónapon keresztül, vagy a hitel törlesztésével legalább 60 napja késedelemben áll, a nyújtott kamatkedvezmény a továbbiakban nem illeti meg az Ügyfelet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tájékoztató nem teljes körű. Az itt nem szabályozott kérdésekben az Ügyfél kölcsönés jelzálogszerződése, valamint a Hitelező személyétől függően az FHB Bank Zrt. a lakossági jelzálogkölcsönök Általános Szerződési Feltételei, illetve az FHB Jelzálogbank Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata az irányadó. FHB Bank Zrt. / FHB Jelzálogbank Nyrt. 47_01_2010_BU_05_

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók

Elszámolási. és forintosítási tudnivalók Elszámolási és forintosítási tudnivalók Bizonytalan abban, hogy Önt érinti-e az elszámolási és forintosítási törvény? Szeretné tudni a határidőket? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, hogy megkapja a válaszokat

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben