Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület június 24-i ülésére Tárgy: A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet és a A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatát elfogadó 107/2015. sz. határozatában döntött arról, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a jövőben Ft legyen a jelenlegi Ft helyett. Továbbá a támogatási összeg növekedése végett mivel az 3 egymás követő éven kerül kifizetésre - módosítani szükséges a támogatás ütemezésének kifizetését is a 3.. (2) bekezdését, továbbá a 6. (1) bekezdését is. Korábban 3 éven keresztül került 100e-100e-100e Ft-ként a támogatás kifizetésre, ezért javasoljuk az Ft-ot 200e 200e 100 e Ft-os részletekben kifizetni. 3. (2) A vissza nem térítendő támogatás összege Ft, Ft, melyet az Önkormányzat az (1) bek. a.) d.) pontjaiban foglaltakat megvalósító azon első lakáshoz jutó számára biztosít, aki az ott említett formában megvalósuló első lakásszerzéshez legalább 3 év alatt visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt vett fel. Az Önkormányzat 3 év alatt évente 100e 100e 100e Ft-ot 200e 200e 100e Ft-ot fizet be a hitelt nyújtó banknál az első lakást szerző támogatott hiteltörlesztési vagy bank számlájára. A hiteltörlesztési számlától eltérő bankszámlára akkor utalja a támogatást az Önkormányzat, ha az első lakáshoz jutó igazolja, hogy a bankkal megkötött hitelszerződés az szerződésben meghatározott összegtől eltérő mértékű vagy - ütemezésű törlesztést a bank szankcionálja. Az első lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig köteles igazolni, hogy a bankhitelt már felvette, erről a hitelszerződést aláírta. Továbbá évente köteles a banktól igazolást bemutatni arról, hogy a megelőző 12 hónapban a lakáshitelt maradéktalanul törlesztette, valamint évente köteles igazolni, hogy a támogatással megszerzett lakóingatlanban állandó lakcímmel rendelkezik. 6.. (1) A Támogatásra vonatkozó megállapodást a Városüzemeltetés készíti el. A Költségvetési csoport a megállapított támogatás első részletét 100 e 200e Ft-ot a támogatás megállapítását követő egy év elteltével, a lakáshitel törlesztésének banki igazolása után utalja. A második részletet 100e 200e Ft-ot - a támogatás megállapítását követő második év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshiteltörlesztésének banki igazolása alapján, a harmadik részletet a támogatás megállapítását követő harmadik év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshiteltörlesztésének banki igazolása után utalja. Az igazolást mindig a támogatási szerződés megkötése fordulónapját követő 15 napon belül önkormányzati felhívás nélkül kell bemutatni. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat egy alkalommal hívja fel 15 napos határidő tűzésével a támogatott figyelmét kötelezettségének teljesítésére. Az utalásra minden esetben a banki igazolás határidőben történő bemutatását követő 8 napon belül kerül sor. Ennek megfelelően előkészítettük a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet)

2 Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról önkormányzati rendelet esetében a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A támogatott személyek nagyobb támogatásban részesülnek. Az éves költségvetésben maximálva van a támogathatók száma (10 fő) s a jövőben a maximális létszám elérésekor amennyiben lesz annyi igény- a jelenleg tervezett évenkénti 3 Millió forint támogatás mértékét emelni kell. Környezeti és egészségi következménye: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: többlet nincs A jogalkotás elmaradásának esetén: A jogosultak kevesebb támogatásban részesülnek, évente kevesebb kiadást jelent az önkormányzat számára. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lakáskoncepció felülvizsgálatát elfogadó 107/2015. sz. határozatában döntött arról, hogy kéri beemelni a rendeletbe azt, hogy ne pályázhasson szociális bérlakásra az, aki önkormányzati bérlakásban szándékos rongálást követett el, ill. aki jelentős tartozást halmozott fel bérleményében és a tartozás rendezése érdekében nem működik együtt az önkormányzattal IX. ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOKRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK című fejezetben a 21. -t javasoljuk (5) bekezdéssel kiegészíteni. Továbbá a minőségi cserét kérő lakókra is kiterjeszteni a fentieket.. Amennyiben a Testület támogatja a fenti javaslatunkat, úgy a Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet szerinti módosítása szükséges. Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes hatásvizsgálat elkészítését és arról önkormányzati rendelet esetében a képviselő-testület tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Társadalmi: Aki nem tud a társadalmi normáknak megfelelően az általa lakott bérlakásban élni, illetve az előírt bérleti díjat megfizetni, úgy annak a bérleti szerződés megszűnését követően nem lesz esélye újra önkormányzati bérlakást igényelni. Az összes lakásbérlőre kihat, nekik nem jelent többletkiadást. Gazdasági, költségvetési: Bérbeadói oldalról hátralékok keletkezése csökken. Környezeti és egészségi következménye: nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot. A jogalkotás elmaradásának esetén: Rendeletileg nem kerülne szabályozásra olyan személyek távol tartása, akik korábban rongálással és bérleti díj nem fizetésével anyagi kárt okoztak az Önkormányzatnak. Továbbá a lakások bérletéről szóló rendeletben az 1. -ban módosítanunk szükséges a Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság elnevezést Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság -ra. III. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása A rendelet 4. (4) bekezdésében Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága kifejezést módosítani szükséges Eszközkezelő önkormányzati Bizottságra.

3 4. (4) A piaci viszonyok szerint bérbe adott lakás bérleti díja a mindenkori általános lakbér és az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága által, az 5. (2), (4) és (5) bekezdés szerinti korrekciók közül legalább egy korrekció figyelembe vétele szerint számított mértékének 5-szörös összegével azonos. A 35 év alatti fiatal házasok, gyermeket egyedül nevelők és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok esetében a piaci alapon megállapított bérleti díj a mindenkori általános lakbér és az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága által, az 5. (2), (4) és (5) bekezdés szerinti korrekciók közül legalább egy korrekció figyelembe vétele szerinti korrekciókkal számított mértékének 3-szoros összegével azonos, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a Ft-ot. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns Gazdasági, költségvetési: nem releváns Környezeti és egészségi következménye: nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot. A jogalkotás elmaradásának esetén: Rendeletben nem az aktuális bizottsági elnevezés szerepel. Kérem a rendelet módosítás tervezet megvitatását. Szentgotthárd, június 3. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

4 1.sz. melléklet: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének./. (..) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás bekezdésében és a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv.42. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.. (2) bekezdése a következők szerint módosul: 3. (2) A vissza nem térítendő támogatás összege Ft, Ft, melyet az Önkormányzat az (1) bek. a.) d.) pontjaiban foglaltakat megvalósító azon első lakáshoz jutó számára biztosít, aki az ott említett formában megvalósuló első lakásszerzéshez legalább 3 év alatt visszafizetendő lakásszerzési bankhitelt vett fel. Az Önkormányzat 3 év alatt évente 100e 100e 100e Ft-ot 200e 200e 100e Ft-ot fizet be a hitelt nyújtó banknál az első lakást szerző támogatott hiteltörlesztési vagy bank számlájára. A hiteltörlesztési számlától eltérő bankszámlára akkor utalja a támogatást az Önkormányzat, ha az első lakáshoz jutó igazolja, hogy a bankkal megkötött hitelszerződés az szerződésben meghatározott összegtől eltérő mértékű vagy - ütemezésű törlesztést a bank szankcionálja. Az első lakáshoz jutó a kérelem elbírálásáig köteles igazolni, hogy a bankhitelt már felvette, erről a hitelszerződést aláírta. Továbbá évente köteles a banktól igazolást bemutatni arról, hogy a megelőző 12 hónapban a lakáshitelt maradéktalanul törlesztette, valamint évente köteles igazolni, hogy a támogatással megszerzett lakóingatlanban állandó lakcímmel rendelkezik. 2. A R. 6.. (a) bekezdése a következők szerint módosul: 6.. (1) A Támogatásra vonatkozó megállapodást a Városüzemeltetés készíti el. A Költségvetési csoport a megállapított támogatás első részletét 100 e 200e Ft-ot a támogatás megállapítását követő egy év elteltével, a lakáshitel törlesztésének banki igazolása után utalja. A második részletet 100e 200e Ft-ot - a támogatás megállapítását követő második év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshiteltörlesztésének banki igazolása alapján, a harmadik részletet a támogatás megállapítását követő harmadik év elteltével, a legutolsó 12 hónap lakáshiteltörlesztésének banki igazolása után utalja. Az igazolást mindig a támogatási szerződés megkötése fordulónapját követő 15 napon belül önkormányzati felhívás nélkül kell bemutatni. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat egy alkalommal hívja fel 15 napos határidő tűzésével a támogatott figyelmét kötelezettségének teljesítésére. Az utalásra minden esetben a banki igazolás határidőben történő bemutatását követő 8 napon belül kerül sor. 3. A R július 01. napján lép hatályba. Huszár Gábor Polgármester Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Kihirdetve:

5 Indokolás: 1 és 2.. -hoz: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 107/2015. sz. határozata alapján szükséges az átvezetés

6 2. sz. melléklet: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének./---. (..) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet módosításáról Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv.42. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének a lakások bérletéről szóló 12/2001. (III.29) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 1. (2) bekezdés a) pontja a következők szerint módosul: 1. (2) a) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében átruházott hatáskörben az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság (továbbiakban: Bizottság) gyakorolja 2. A R. 2. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Nem pályázhat önkormányzati tulajdonú lakás bérletére az, akinek a korábbi bérleti szerződése szándékos rongálás, vagy jelentős bérleti díj tartozás meg nem fizetése következtében került megszűntetésre és a tartozás rendezése érdekében nem működött együtt az önkormányzattal, ill. az ingatlankezelővel. 3. A R. 13. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 13. (1) Lakáscsere a minőségi csere, melynek során a Rendelet 2/A és 2/B szerinti lakás bérlője a bérlő érdekkörében felmerült okból másik méretű, másik komfortfokozatú, másik szobaszámú, vagy bármilyen egyéb ok miatt a Bérlő számára kedvezőbb bérlakás bérlőjévé válik. A minőségi lakáscsere előfeltétele a Bérlő részéről benyújtott és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által nyilvántartásba vett ajánlat, továbbá a bérlemény bérleti díjának, egyéb tartozásainak maradéktalan megfizetése és ennek igazolása, továbbá a jelen Rendeletben a Bérlőre előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítése. Amennyiben a bérlő, illetve a vele együtt lakó a bérleményben szándékos rongálást követett el, úgy abban az esetben sem jogosult minőségi lakáscserére. A csere a Bizottság döntése alapján lehetséges. 4. A rendelet július 01. napján lép hatályba. Huszár Gábor Polgármester Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Kihirdetés:

7 Indokolás: 1. -hoz: A bizottság elnevezése megváltozott 2 és 3.. -hoz: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 107/2015. sz. határozata alapján szükséges a módosítás átvezetése

8 Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /---. (---- ) önkormányzati rendelete A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás bekezdésében és a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv.42. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő testületének a lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 4.. (4) bekezdésében az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottság elnevezések Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság -ra módosulnak. 2. A rendelet július 01. napján lép hatályba. Huszár Gábor Polgármester Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Kihirdetés:

9 Indokolás: 1. -hoz: A bizottság elnevezése megváltozott

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 10/2014. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 3. a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról 11/2014. (III.

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba.

A Lakástörvény / továbbiakban: Lt. / átfogó módosítása 2006. március 31-én lép hatályba. 5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Alsóörs Köz ség Önkormányzata 8226. Alsóörs, Ady E. u. 7. Tel.:(87)447-192 Fax: (87)447-221 E. mail:hivatal@alsoors.hu ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

egységes szerkezet A rendelet hatálya

egységes szerkezet A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

2011. március 31. napján tartandó

2011. március 31. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 758/2011. Sorszám: 4. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben