A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban"

Átírás

1 A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

2 A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 2. A munkahelymegőrzés támogatása 3. Az Első munkahely garancia munkaerő-piaci program 4. A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése központi munkaerő-piaci program 5. TÁMOP / "Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása"

3 1. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) A pályázat célja: Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, ezzel összefüggésben mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése, gazdasági versenyképességének növelése. A támogatás formája: vissza nem térítendő. A támogatás jogcíme: regionális beruházási támogatás. Támogatás igénybevétele: február 14-április 5. A pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium írta ki, a Munkaügyi Központok bonyolítják le.

4 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) A pályázók köre: Magyarországon székhellyel, az EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások. (2013-ban új, induló vállalkozások is pályázhattak.) A támogatásból elszámolható költségek: új épület(rész) építése, víz-, csatornahasználati-, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás, kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a szabadalom, licenc és a know-how beszerzésének költsége. A támogatás feltétele: a pályázó legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére létesít új munkahelyet.

5 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) A támogatás mértéke: Alaptámogatás: 1,5 millió Ft/új munkahely Kiegészítő támogatások: a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft, a munkaügyi kirendeltségek által kiközvetített álláskeresők felvétele esetén új munkahelyenként 500 ezer Ft, ha a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

6 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) A támogatás teljes beruházási költséghez viszonyított aránya: legfeljebb 40%, amely a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekedhet. A pályázónak a beruházáshoz szükséges önerő meglétét a pályázatban igazolnia kell. A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák, és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás és teljesítményarányosan utólag utalja a Munkaügyi Központ. Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani.

7 Az igényelhető támogatás összegének számítása A támogatási összeg számítása: egyrészt függ a létszámbővítés nagyságától, legalább 2 fő teljes munkaidős munkavállalót kell felvenni. Ki kell számítani a létszámbővítéshez kapcsolódó alaptámogatást+kiegészítő támogatásokat. Regionális beruházási támogatásként figyelembe kell venni a Közép-Dunántúl régióban adható 40% támogatási arányt, amely mikro- és kisvállalkozások esetében 20%-ponttal, középvállalkozások esetében 10%-ponttal növekszik. (kivétel a szállító ágazatban). A létszámbővítés arányában adható és a támogatási intenzitás mértékével kiszámított érték közül a kisebbik kérhető támogatásként.

8 A pályázat elkészítésének, benyújtásának gyakorlati tudnivalói A pályázatokat a felhívásban megadott határidőn belül kell postára adni vagy futárszolgálattal megküldeni a beruházás telephelye szerint illetékes Munkaügyi Központba. Személyesen nem nyújtható be a pályázat. A határidőn túl benyújtott pályázatokat a Munkaügyi Központ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A pályázati felhívásban előírt formai szempontoknak kötelező megfelelni, (ellenkező esetben a pályázat hiányosnak minősül): - A pályázatokat 2 példányban, külön borítékban, fűzve, tartalomjegyzékkel, az előírt mellékleteket csatolva, CD-n is meg kell küldeni, - A pályázó szempontjából nem releváns pontokat, vagy azokat a részeket, ahová a pályázó nem ír adatokat ki kell húzni, aláírni, - az adatlapok nem formázhatóak át, minden oldalt a lap alján szignálni és bélyegezni kell.

9 A pályázat elkészítésének, benyújtásának gyakorlati tudnivalói A pályázat benyújtását követően a Munkaügyi Központ lehetőséget biztosíthat a hiánypótlásra. Gyakori probléma a beruházás elemeinél: nem támogatható az épület felújítás korszerűsítése, ingatlan, földterület vásárlása, gépjárművásárlás, bérleti díj, lízing költség, használt tárgyi eszköz megvásárlása és a megkezdett beruházás. A Munkaügyi Központ hatósági szerződést köt a Kedvezményezettekkel. A szerződésben a munkáltató - 2 éves foglalkoztatási kötelezettséget vállal a pályázat keretében újonnan felvett és a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban a közép-dunántúli régióban található valamennyi telephelyén meglévő statisztikai állományi létszámára. - 3 éves fenntartási kötelezettséget vállal a beruházás keretében létrehozott kapacitások fenntartására.

10 2. A munkahelymegőrzés támogatása A gazdasági válság időszakában a munkaerőpiac egyik fő prioritása a munkahelyek megőrzése. A megyére decentralizált teljes keret 60%-át erre a támogatásra fordítjuk. A támogatás célja: a meglévő munkahelyek megtartása, létszámleépítés megakadályozása. Olyan munkáltatók kapjanak támogatást, akik átmeneti likviditási problémákkal küzdenek, a támogatás segítségével és a racionalizálási tervben megfogalmazott lépések végrehajtásával hosszabb távon is működőképesek maradnak. A támogatás alanya: az a munkáltató, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni.

11 A munkahelymegőrzés támogatása A támogatás főbb feltételei: A munkáltató a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szándékát - a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg - a felmondás közlését megelőzőn legalább 30 nappal korábban a munkaügyi központ kirendeltségén írásban bejelenti, Vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását. A támogatás mértéke: a rendes felmondással érintett munkavállaló(k) munkabér és járulékai együttes összegének 25-90%-a. A támogatás legfeljebb egy évre adható, havonta utólag kerül folyósításra.

12 A munkahelymegőrzés támogatása A vállalkozás székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségre kell benyújtani a kérelmet, az alábbi mellékleteket kérjük csatolni: - A vállalkozás két utolsó lezárt üzleti évének beszámolóját, egyéni vállalkozó esetén az adóbevallást. (likviditás elemzés céljából) - Racionalizálási terv: 2-3 oldal terjedelemben a mérlegelésnél fontos szempont, hogy van-e a vállalkozásnak stratégiája a kilábalásra és a létszám megtartására vonatkozóan. A támogatás odaítélésekor a Munkaügyi Központ hatósági szerződést köt a munkáltatóval, aki vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt a megyében lévő telephelyén foglalkoztatott létszámát nem csökkenti.

13 3. Az Első munkahely garancia munkaerő-piaci program Célja: a 25 év alatti pályakezdők első munkahelyhez jutásának elősegítése, szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása. A program hozzájárul a nyugállományba vonulás miatt jelentkező szakemberek utánpótlásának biztosításában is. Célcsoportja: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a szakképzetlenek és tartósan álláskeresők. Időtartama: a foglalkoztatás támogatására március 1-jétől a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb december 31-ig van lehetőség. A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra, a támogatás idejének felére vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett nyújtható.

14 Első munkahely garancia program támogatási elemei Munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása: munkaerő-piaci, foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés. Bérköltség támogatás: a 25 év alatti pályakezdő álláskeresők munkabére és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a, legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszerese ( ,- Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig. Munkába járás utazási költségeinek megtérítése: időtartama megegyezik a bérköltség támogatás időtartamával. Mértéke a menetrend szerint közlekedő busz/vonat lakó/tartózkodási hely és a munkahely közötti távolságra szóló havi bérletének munkáltatót terhelő 86%-os és munkavállalót terhelő 14%-os hányada.

15 4. A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése központi munkaerő-piaci program Változás: január 1-jétől azon nők számára, akik legalább 40 év nyugellátásra jogosító szolgálati idővel rendelkeznek lehetőség van életkoruktól függetlenül teljes öregségi nyugdíjba vonulásra. Célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési nehézségekkel rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése. Célcsoportja: azon 55 év feletti nők, akik legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők és a 40 év szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik.

16 A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése központi munkaerő-piaci program Bérköltség támogatás: a célcsoportba tartozó álláskeresők munkabére és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a, legfeljebb a garantált bérminimum 125%-a ( ,- Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig. Mivel a tartós munkanélküli foglalkoztatásához a munkáltató teljes szociális adókedvezményt érvényesíthet a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében ,- Ft munkabér összegéig, így a programban csak az e fölötti munkabérre eső szociális hozzájárulási adó téríthető meg.

17 A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése központi munkaerő-piaci program A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több mint a 40 év szolgálati viszony megszerzéséhez hiányzó hónapok száma. A munkáltatónak 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia. A program október 15-től december 31-ig tart, ezen belül a programba történő bevonásra kizárólag év során, november 1-jétől december 31-ig van lehetőség.

18 A támogatások általános szabályai Egy munkavállaló foglalkoztatásához egy fajta támogatás adható. Például munkahelyteremtő támogatás odaítélése esetén az új létszám foglalkoztatásához nem kérhető bértámogatás, vagy bérköltség támogatás. A munkahelyteremtő támogatás esetén a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt nem állapítunk meg munkahelymegőrzés támogatást. Azon támogatások esetében, ahol a támogatás alapja a bér- és a szociális hozzájárulási adó, a támogatás utalásakor a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeg kerül elszámolásra. Már a kérelemben jelezni kell, ha például az adott munkavállalóra a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezményt igénybe veszi a munkáltató.

19 A támogatások általános szabályai Nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek/pályázónak aki jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, (a szerződéskötést követően kialakuló köztartozás esetén a kedvezményezetett terhelő köztartozás összegét a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja), aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek.

20 5. TÁMOP / "Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása" A projektről röviden A TÁMOP /1 projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A projekt célcsoportjai 1. Alacsony iskolai végzettségű álláskeresők 2. Fiatalok, pályakezdők éven felüliek 6. GYES-ről, GYED-ről, vagy ápolási díjról visszatérők 9. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 10. A tartós munkanélküliek, valamint a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek

21 TÁMOP / "Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása" A projekt időtartama: május április 30. Program megvalósítására rendelkezésére álló keret: millió Ft., mely összegből a évre rendelkezésre álló támogatási keret: 1010 millió Ft. Bevonandó megyei létszám fő. Támogatási formák - Foglalkoztatási támogatás (bérköltség-támogatás, bértámogatás) - Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés - Vállalkozóvá válási támogatás - Lakhatási támogatás - Képzési támogatás - Humán szolgáltatások

22 Képzési támogatás A szervezett képzések típusai: szakképzettséget, nyelvvizsgát, jogosítványt adó, valamint kompetencia fejlesztő képzéseket szervezünk. A képzési költségeket 100 %-ban átvállaljuk, a tanfolyam időtartamára keresetpótló juttatást biztosítunk. Az utazási költségekhez 90 %-os kedvezményre jogosító utazási igazolványt biztosítunk.

23 Foglalkoztatási támogatások Bértámogatás (kivétel a 3. célcsoport) A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a. Arányosan csökkenthető. A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a Start kártyák és a Munkahelyvédelmi Akcióterv által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

24 Foglalkoztatási támogatások Bérköltség támogatás I. Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához fokozatosan csökkenő mértékű bérköltség támogatás nyújtható: - 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak járulékai erejéig, - 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 százalékos mértékű támogatása, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak járuléka erejéig, - 4 hónapig: szociális hozzájárulási adó támogatás, legfeljebb a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig. A támogatás időtartama arányosan csökkenthető.

25 Foglalkoztatási támogatások Bérköltség támogatás II. Munkatapasztalat-szerzés céljából is nyújtható a projektben bérköltség támogatás. E támogatási forma legfeljebb 90 napra adható, a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója 100 százalékos megtérítésével. A támogatást az 1. célcsoport alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, a 2.pályakezdő célcsoportokba bevontak, és a 4., az 5. és a 6. célcsoportba tartozó roma kissebséghez tartozók foglalkoztatása érdekében nyújtható A munkatapasztalat-szerzést követően adható még a maximum 12 havi bértámogatás, a korábban említett 8+4- es konstrukcióban.

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Telefon: 88/ , 88/

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA fórum Ferencz Jácint Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA A munka és a munkaviszony újraértelmezése az atipikus munkaviszonyokon keresztül azért indokolt,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben