Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban"

Átírás

1 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázati és támogatási lehetőségek a Munkaügyi Központban

2 Az előadás témája 1. Munkahelyvédelmi Akcióterv 2. Munkahelymegőrzés támogatása 3. Első munkahely garancia központi munkaerő-piaci program 4. Bérkompenzáció 5. TÁMOP projekt

3 1. Munkahelyvédelmi Akcióterv

4 Munkahelyvédelmi Akcióterv n Cél: Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények biztosítása a munkaadók részére, hozzájárulva a munkahelyek megőrzéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez, a kisadózók talpon maradásához, illetve a kisés középvállalkozások dinamikus fejlődéséhez. n A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése, új munkahelyek létesítése érdekében jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményeket biztosít az intézkedéscsomag (fiatalok, idősebbek, szakképzetlenek, tartós munkanélküliek, kisgyermekes anyák). n A kedvezmények nemcsak az új alkalmazottakra, hanem a jelenleg foglalkoztatottakra is érvényesek.

5 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények n 25 év alatti, valamint 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása esetén a bér utáni munkáltatói közteher (szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás) 28,5% helyett 14%. n Amennyiben a munkáltató (legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező) 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, 2 éven keresztül mentességet élvez a munkáltatói adóterhek megfizetése alól. n A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetén a bér utáni munkáltatói közteher 28,5% helyett 14%. Szakképzettséget nem igénylő munkakörnek a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének (FEOR-08) 9. főcsoportjába tartozó tevékenységek minősülnek.

6 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények n Tartósan álláskereső (a foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy), n és a gyermekgondozási díj folyósítását követően, illetve a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló esetén a munkáltatói közteher mértéke a foglalkoztatás első két évében 0%,a harmadik évben 14%. n Tartósan álláskereső, illetve kisgyermekes munkavállaló esetén a munkáltatónak rendelkeznie kell a jogosultság fennállását tanúsító igazolással. Ezt az igazolást (hatósági bizonyítvány) a tartósan álláskereső személy a munkaügyi központ lakóhely szerint illetékes kirendeltségén szerezheti be. n A munkáltatói kedvezményeket valamennyi csoportban bruttó 100 ezer forintos jövedelemig lehet érvényesíteni. A munkáltató év közben folyamatosan igénybe veheti havonta teljesítendő bevallásában.

7 Munkahelyvédelmi Akcióterv Munkáltatót megillető adókedvezmény mértéke: 25 év ala(i pályakezdő (max. 180 nap biztosítási idő)* 25 év ala(iak (180 napot meghaladó biztosítási idő) 55 év fele(iek Részkedvezmény mértéke 27 % 14,5 % 14,5 % Kedvezmény időtartama foglalkoztatás első 2 éve életkor eléréséig az életkor fele: folyamatosan Szakképze(séget nem igénylő munkakörben foglalkoztato(ak Tartós álláskeresők (előző 9 hónapból 6 hónapig álláskereső) Kisgyermekes anyák* Részkedvezmény mértéke 14,5 % 27 % 14,5 % 27 % 14,5 % kedvezmény időtartama időkorlát nélkül foglalkoz- tatás első 2 évében 3. évben foglalkoz- tatás első 2 évében 3. évben Megjegyzés:* a 2012 december 31- én fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható A bevezetésre kerülő adókedvezmények a Start Plusz, Start Extra vagy Star Bónusz kártyák alapján járó adókedvezménnyel, illetve a munkabérek ne(ó értékének megőrzését célzó adókedvezménnyel együ(esen nem érvényesíthetők.

8 2. Munkahelymegőrzés támogatása

9 Munkahelymegőrzés támogatása A támogatás célja: a meglévő munkahelyek, a foglalkoztatási kapacitás megtartása, létszámleépítés megakadályozása, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése. Támogatás nyújtható annak a munkáltatónak, aki: n A működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni, n a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szándékát a felmondás közlését megelőzőn legalább 30 nappal megelőzően kirendeltséghez írásban bejelenti, és ezzel egyidejűleg a támogatás iránti kérelmét az illetékes kirendeltséghez benyújtja, n írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, hogy átmeneti likviditási problémával rendelkezik

10 Munkahelymegőrzés támogatása n a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónapja foglalkoztatja, n vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását. n vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai létszámát nem csökkenti, munkaviszony megszüntetésére működési okból kifolyólag felmondással vagy közös megegyezéssel nem kerül sor (több telephely esetén a megyében lévő valamennyi telephelyre értendő).

11 Munkahelymegőrzés támogatása Nem állapítható meg támogatás ha a munkáltató: n jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, n lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van (NAV együttes adóigazolás, köztartozásmentes adózói adatbázis a NAV honlapján), n nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételnek (nyilatkozat, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság, NAV, Egyenlő Bánásmód Hatóság adatbázisból lekérdezés), n ha a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül szűnt meg a munkahelymegőrzés támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettsége.

12 Munkahelymegőrzés támogatása Támogatás mértéke: A felmondással érintett munkavállaló munkabére és szociális hozzájárulási adó együttes összegének százalékáig terjedhet. n A munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó százalékáig terjedő mértékben támogatás állapítható meg, ha az érintett munkavállaló személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy megváltozott munkaképességű személy, vagy foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, (4 6 órás). A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át. (2013-ban: Ft)

13 Munkahelymegőrzés támogatása Támogatás időtartama: A támogatás a felmondással érintett munkavállalók foglalkoztatásához legfeljebb 12 hónapig, havonta utólag folyósítható. Támogatás igénylése: A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén lehet benyújtani. Támogatás elbírálása, folyósítása: A kérelem támogatásáról vagy elutasításáról a kirendeltség-vezető mérlegelési jogkörében dönt. A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt.

14 3. Első munkahely garancia központi munkaerő-piaci program

15 Első munkahely garancia központi munkaerő-piaci program n évben a Nemzetgazdasági Minisztérium Első munkahely garancia központi munkaerő-piaci programot indított a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelésére, melyet 2013.évben is meghirdet. A program célja: n A 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, első munkahely megszerzésének elősegítése, szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása. n A program elősegíti a szakemberek utánpótlását azzal, hogy a támogatás időtartama alatt lehetőséget biztosít a nyugállományba készülők széles körű tapasztalatának és szakmai tudásának átadására. n A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozta a Kormány Munkahelyvédelmi Akciótervének 25 év alattiakat érintő programelemét is.

16 Első munkahely garancia központi munkaerő-piaci program Célcsoport: munkaügyi szervezet nyilvántartásában szereplő 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a szakképzetlenek vagy a tartósan álláskeresők. Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek. Időtartama: március 1-jétől a foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg igényelhető, illetve csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség érintheti a 2014-es évet.

17 Első munkahely garancia központi munkaerő-piaci program A program elemei: 1. Munkaerő-piaci szolgáltatás Munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés. 2. Bérköltség támogatás A pályakezdő álláskereső teljes, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatása esetén a támogatás mértéke a munkabér, valamint a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a, legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszerese ( Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig. Foglalkoztatási feltétel: a támogatással érintett munkavállaló felvétele a február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze. Támogatás időtartama: legfeljebb 6 hónap + legfeljebb 3 hónap továbbfoglalkoztatás.

18 Első munkahely garancia központi munkaerő-piaci program 3. Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése Támogatás időtartama: megegyezik a bérköltség-támogatás idejével. Támogatás mértéke: busz/vonat havi bérlet munkáltatót terhelő 86%-a és munkavállalót terhelő 14%-a. A személygépkocsival történő munkába járás költségeinek megtérítésére, illetve a csoportos személyszállítás támogatásra nincs lehetőség. Támogatásokhoz szükséges kérelmek benyújtása: n bérköltség támogatás esetén: a munkáltató székhelye/telephelye/ fióktelephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani. n utazási költség támogatás esetén: a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani.

19 4. Bérkompenzáció

20 Bérkompenzáció minimálbér támogatás Cél: Vissza nem térítendő, csekély összegű ( de minimis) támogatás nyújtása a kötelező legkisebb munkabér ( Ft) és a garantált bérminimum ( Ft) emeléséből első félévében adódó többletterhekhez azon 11 ágazatba tartozó munkáltató számára, ahol magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei ezt indokolják. Pályázók köre: Azon munkáltatók, akik a 11 ágazat valamelyikében végzik fő tevékenységüket. Élelmiszergyártás Épületek építése Textilgyártás Speciális szaképítés Ruhaipar Kiskereskedelem Bőripar Szálláshely-szolgáltatás Fafeldolgozás Vendéglátás Bútorgyártás

21 Bérkompenzáció minimálbér támogatás A támogatás olyan munkavállaló után igényelhető: aki én és a jétől ig terjedő időtartam egészében, vagy annak egy részében munkaviszonyban állt, illetve áll, és a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartozott, illetve tartozik, akinek ei állapot szerinti alapbére nem érte el a jétől hatályos, az általa betöltött munkakör alapján rá irányadó kötelező bérminimum összegét, akinek alapbérét jétől a munkáltató legalább ettől az időponttól hatályos, a betöltött munkaköre alapján rá irányadó kötelező bérminimum összegében állapította meg. aki a munkáltatóval én nem állt munkaviszonyban, de akivel a munkáltató ezt az időpontot követően más munkavállaló munkaviszonyának megszűnése miatt megüresedő munkakör betöltésére, vagy helyettesítésének céljából alkalmaz.

22 Bérkompenzáció minimálbér támogatás Nem igényelhető a támogatás ha a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásra, vagy alkalmi munkára irányuló jogviszonyban áll a munkáltatóval, foglalkoztatásához a munkáltató foglalkoztatás bővítő bértámogatásban, munkahelymegőrző támogatásban, munkatapasztalat-szerzés támogatásban, részmunkaidős foglalkoztatás támogatásban, valamint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható támogatásban részesül, nem tartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.

23 Bérkompenzáció minimálbér támogatás Nem nyújtható támogatás a munkáltatónak, ha költségvetési szerv, lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása van-ide nem értve a helyi adókat-, valamint járulék-, illeték-vagy vámtartozása van, kivéve, ha a megfizetésére éig fizetési halasztást kapott, az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében leírtakhoz tartozik.

24 Bérkompenzáció minimálbér támogatás Támogatás mértéke: munkavállalóként nem haladhatja meg a kötelező bérminimum én és jén hatályos összege közötti különbözetet, valamint az erre a különbözetre számított szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének jétől ig számított időtartamra járó összegét. Kérelem benyújtása: éig írásban és elektronikus formában kell benyújtani. A mellékletet képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A támogatásról a munkaügyi központ 21 napon belül dönt, majd hatósági szerződést köt a munkáltatóval.

25 Bérkompenzáció minimálbér támogatás A kérelem elektronikus úton történő rögzítése 1. A munkaadóknak a honlapon kell a kérelmet és a nyilatkozatokat rögzíteni. A kérelem kitöltéséhez szükséges részletes információkat, számítási módszereket a bejelentkezést követően a Felhasználói kézikönyv és a Kitöltési útmutató linkre kattintva találják meg. 2. A kitöltést és az elmentést követően kizárólag a kérelmet kell kinyomtatni, majd a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához személyesen, vagy postai úton eljuttatni. Az alkalmazás helyes használata az alábbi böngésző verziókkal támogatott: Microsoft Internet Explorer 8.0, vagy magasabb verzió, Mozilla Firefox 3.6, vagy magasabb verzió,

26 Bérkompenzáció minimálbér támogatás A támogatást a 2013.január 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a munkaügyi központ egy összegben állapítja meg és folyósítja. A munkáltató a támogatás felhasználásáról augusztus 31-éig elszámolást nyújt be a munkaügyi központhoz.

27 5. TÁMOP / "Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása"

28 TÁMOP / A TÁMOP / intézkedés célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A projekt időtartama: május április 30. Bevonás december 31-ig lehetséges. Program megvalósítására rendelkezésére álló keret: millió Ft évben támogatásokra rendelkezésre álló keret közel 981 millió Ft. Bevonandó létszám fő, 2013 január 31-ig (45,03%) fő bevonása már megtörtént.

29 TÁMOP / Támogatási eszközeink: n Foglalkoztatási támogatás (bérköltség-támogatás, bértámogatás) n Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés n Vállalkozóvá válási támogatás n Lakhatási támogatás n Képzési támogatás n Humán szolgáltatások A projekt eredményeként csökken az ügyfelek regisztrációban töltött ideje, lerövidítjük a munkaerő-piacra történő visszatérés, belépés időtartamát.

30 A projekt célcsoportjai 1. Alacsony iskolai végzettségű álláskeresők 2. Fiatalok, pályakezdők éven felüliek 4. GYES-ről, GYED-ről, vagy ápolási díjról visszatérők 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 6. A tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, 3-12 hónapja nyilvántartott álláskeresők, elavult szakképesítéssel rendelkezők, regisztrációs időtől függetlenül a éves álláskeresők, csoportos létszámleépítéssel érintettek, valamint álláskeresési járadékban nem részesülő ügyfelek tartoznak.

31 Foglalkoztatási támogatások Bértámogatás (kivétel a 3. célcsoport) A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és járulékainak legfeljebb 70%-a. Arányosan csökkenthető. A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

32 Foglalkoztatási támogatások Bérköltség támogatás Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához fokozatosan csökkenő mértékű bérköltség támogatás nyújtható: - 4 hónapig: a munkabér és járulékai legfeljebb 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak járulékai erejéig, - 4 hónapig: a munkabér és járuléka legfeljebb 50 százalékos mértékű támogatása, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak járuléka erejéig, - 4 hónapig: járuléktámogatás, legfeljebb a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig. Arányosan csökkenthető.

33 Foglalkoztatási támogatások 90 napos bérköltség támogatás Munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb 90 napra nyújtható bérköltség támogatás az 1. alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, illetve a 2.pályakezdő célcsoportokba bevontak, valamint a 4., az 5. és a 6. célcsoportba tartozók foglalkoztatása érdekében, a munkabér és járulékai legfeljebb 100 százalékos megtérítése. A munkatapasztalat-szerzést követően adható még a maximum 12 havi bértámogatás, a korábban említett 8+4-es konstrukcióban.

34 Képzési támogatás 2013 évben számos szakmacsoportban tervezünk képzéseket indítani. Autóbuszvezető Panziós, falusi vendéglátó Nyelvi képzések Betanított varrómunkás Veszélyes áruk közúti szállítása (ADR) Motorfűrész-kezelő CNC-forgácsoló Villanyszerelő Szállodai szobaasszony + angol nyelv D kategória + GKI Társadalom-biztosítási ügyintéző Logisztikai ügyintéző Élelmiszer- és vegyiáru eladó + Bolti pénztáros Tisztítás-technológiai szakmunkás Pék Fertőtlenítő sterilező Szőlőtermesztő Kőműves Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő Targoncavezető + Raktárkezelő Számítógépes adatrögzítő Fröccsöntőgép-kezelő Szociális gondozó és ápoló Parkgondozó + Kisgépkezelő Gépjárművezetői képzések Szobafestő Mentőápoló Haszonállat-gondozó Szakács Szerkezetlakatos Hegesztő képzések Szakmai kulcskompetenciákat fejlesztő tréning Kisgyermek-gondozó, -nevelő Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) Pénzügyi-számviteli ügyintéző Karbantartó csőszerelő Hulladékgyűjtő és szállító Ruházati eladó + Bolti pénztáros Hidegburkoló Számítástechnikai szoftverüzemeltető A képzési programelemüket sikeresen elvégző ügyfeleinknek lehetőségük van bértámogatással, bérköltség-támogatással bővíteni egyéni programjukat.

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Befektetés Ösztönzési Osztály Telefon: 88/ , 88/

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26.

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet 2013. február Győr-Moson-Sopron 6,4% 11,1%

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Munkahelyvédelmi intézkedések A Kormány az alábbi intézkedésekre tett javaslatot, amelyről az Országgyűlés várhatóan

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban A programról A Társadalmi Megújulás

Részletesebben

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január

Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Hírlevél, 2013. január Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 2013. január Hírlevél Tartalom Mi mennyi 2013-ban?... 2. TÁJÉKOZTATÓ a Munkahelyvédelmi Akció foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére....

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 138. T á j é k o z t a t ó a Pápai Járás munkaerő-piaci helyzetéről és a foglalkoztatás alakulásáról Előadó: Bocskay Gyöngyi

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti

A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január. Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti A munkapiaci szakpolitika eszközei, 2012. szeptember 2014. január Cseres-Gergely Zsombor & Varadovics Kitti Cseres-Gergely & Varadovics Szolgáltatások Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (lmp-eszközök)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. JANUÁR Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról A munka világának korszerűbbé, egyszerűbbé tétele érdekében

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE Frey Mária frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete 1. Munkanélküliek keresetpótló 1.1. Vállalkozói járulék és járadék 1.2. A munkanélküli-ellátórendszer

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vanyola Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 1.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben