TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/"

Átírás

1 TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége TÁMOP ügyintéző

2 Időnként bezárt ajtók előtt találjuk magunkat, és semmi remény nem mutatkozik, hogy valaha is bejutunk rajta. Ne feledjük: minden zárnak megvan a maga kulcsa, ha eléggé akarjuk, minden ajtó beléphetünk.

3 - Európai Uniós programok a munkaügyi szervezetben - TÁMOP program célja, feladatai, - A mentori szolgáltatás szerepe a programban, - A programról néhány adattal, - Tapasztalatok, összegzés

4 -Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program HEFOP évben kezdődött Társadalmi Megújulás Operatív Programok A hátrányos helyzetűek foglakoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Út a munka világába,

5 Társadalmi Megújulás Operatív Programok Újra tanulok,- Startmunka program mezőgazdaság Vállalkozáskeltető program A jól menő vállalkozásokért, Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

6 Társadalmi Megújulás Operatív Program A projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

7 Esélyegyenlőség biztosítása: A TÁMOP projekt megvalósítása során azon túl, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek segítésével a projekt alapjában hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához különös tekintettel kell lenni a családbarát munkahelyek, a nők és férfiak közötti egyenlőség, illetve a fogyatékossággal élők és a roma emberek esélyegyenlőségének elősegítésére.

8 TÁMOP program célcsoportok, bevonási prioritások: 1. Akiknek munkaerő-piaci hátrányai az alacsony iskolai végzettségből adódnak. Ide tartoznak azok az álláskeresők, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek 8 vagy 10 osztályos általános iskolai végzettséggel, - vagy még azzal sem.

9 TÁMOP program célcsoportok, bevonási prioritások: 2. Akiknek munkaerő-piaci hátrányai a fiatal életkorból adódnak Ide tartoznak a pályakezdő álláskeresők [Flt. 58. (5) bekezdés. k) pont], illetve a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők.

10 TÁMOP program célcsoportok, bevonási prioritások: 3. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei az idősebb korból adódnak. Ide tartoznak a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.

11 TÁMOP program célcsoportok, bevonási prioritások: 4. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei a gyermekgondozás, vagy hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeiből adódnak. Ide tartoznak azok az álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek; illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek.

12 TÁMOP program célcsoportok, bevonási prioritások: 5. Azok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által álláskeresőként nyilvántartott személyek, akik a bevonás időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak.

13 TÁMOP program célcsoportok, bevonási prioritások: 6. A munkaügyi központ kezdeményezheti legfeljebb további egy célcsoport projektbe vonását is. Központi meghatározás alapján a tartósan munkanélküliek és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek alkothatják e célcsoportot.

14 TÁMOP program célcsoportok, bevonási prioritások: Az adott térségben tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek pontosabb körülhatárolását és a rájuk szabott segítségnyújtás meghatározását a munkaügyi központ végzi el az alábbi szempontok figyelembevételével.

15 TÁMOP program célcsoportok, bevonási prioritások: a, a térség munkaerő-keresletének és - kínálatának jellemzői, b, a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói, c, a térség lakosságának iskolai végzettség szerinti összetétele, d, a térségben jellemző hiányszakmák köre.

16 Kiemelt prioritások: A projektben elvárás, hogy a bevontak közül a roma származásúak aránya elérje országosan legalább a 15%-ot. Az észak-magyarországi régióban tekintettel arra, hogy kutatások szerint e régióban a roma származásúak száma meghaladja az országos átlagot a romák részvételi aránya régiós szinten el kell, hogy érje legalább a 20%-ot.

17 Hátrányos helyzet meghatározás: Munkavállalás szempontjából valamennyi célcsoport hátrányos helyzetűnek minősíthető: -pályakezdő, - alacsony iskolai végzettségű, - 50 év felettiek, - gyesről, gyedről visszatérőek, - FHT-ban részesülő ügyfelek, - tartós munkanélküliek

18 TÁMOP program szakaszai: - program előkészítő szakasz, - program megvalósítási szakasz /megállapodás/, - programból való kiléptetés, - nyomon követési szakasz, napi hatásvizsgálat /monitoring/

19 Megvalósítási szakasz: - képzésbe vonás, - támogatások / bérköltség, bértámogatás,/, - szolgáltatások / munkaerő piaci, mentori, pszichológiai külső tanácsadók igénybevétele. A támogatások és szolgáltatások egyénre szabottan történő összeállítása, szükség esetén változtatása.

20 Támogatási elemek: - képzési költség támogatása, - keresetpótló juttatás, /szolgálati idő, biztosított jogviszony/, - helyi, helyközi utazás támogatása a képzés ideje alatt - bérköltség támogatás / 90 nap - 100%, 3x4 hónap/ - bértámogatás / max. 8 hónap 70% /, - Első Munkahely Garancia / 6 hónap 100% /

21 Külső szolgáltatás igénybevétele: PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS - munka-, pálya- álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerő-piaci képzéshez kapcsolódóan, - egyéni munkatanácsadás, - pályaválasztási tanácsadás, - pályamódosítási tanácsadás

22 A mentori szolgáltatás átfogó célja: A hátrányos helyzetű, aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és a munkahely megtartásuk elősegítése. Ennek érdekében igénybe venni és felhasználni a munkaügyi szervezet által biztosított erőforrásokat.

23 Operatív cél: - A munkaerő-piaci reintegrációhoz szükséges képzésekhez, szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz való hozzáférés biztosítása együttműködés motiváltság, - szociális és mentális helyzetük megoldása, az elhelyezkedés akadályainak elhárítása, - aktívvá váljanak az álláskeresésben, - képessé váljanak az önálló munkába állásra, beilleszkedésre, annak megtartására.

24 A mentori munka szerepe, feladatai a munkaügyi szervezetben: 2005-ben új színfoltként jelent meg a munkaügyi szervezetben, Olyan humánszolgáltatás, amelynek segítségével a különböző programokba kerülhetnek be azok a személyek, akik a munkavállalás szempontjából hátrányban vannak, Kiterjedt figyelem azokra a személyekre is, akik nem regisztráltak, illetve nem elérhetőek a munkaügyi szervezet számára,

25 A mentori munka szerepe, feladatai a munkaügyi szervezetben: Speciális és egyedi szolgáltatás révén az ügyfelek személyre szabott segítség kapnak az elhelyezkedést gátló akadályok lebontásához / mentális, szociális, munkavállalási/, Egyes programelemek segítségének eredményeként visszatérjenek a munkaerő-piacra, A sikeres elhelyezkedést követően az ügyfelek tartósan megtartsák állásukat az új munkáltatójuknál,

26 A mentori munka konkrét elemei: - az álláskeresők felkutatása, velük kapcsolattartás, - információnyújtás, tájékoztatás. - személyre szabott tanácsadás, - mentálhigiénés gondozás, - tanácsadásra, képzésre irányítás, - szükség szerint személyes kísérés, - segítségnyújtás az aktív önálló álláskeresésben önálló állásfeltárás, - az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása

27 Az első találkozás és beszélgetés az ügyféllel - milyen iskolai, szakmai végzettsége van, - miért akar képzésre menni, - milyen képzésre szeretne menni, - mióta együttműködő a munkaügyi szervezettel, - információ a szociális körülményeiről, életkörülményeiről - milyen munkát szeretne végezni, - milyen munkahelyen szeretne dolgozni stb.

28 A képzés ideje alatt: - együttműködés a képzőintézménnyel /óra látogatás, jelenléti ív/, - lemorzsolódás megakadályozása, - az ügyfél vegyen részt a képzésen hiányzás, - sikeresen készüljön fel a záróvizsgára, - elégedettségi kérdőív kitöltése Képzés utáni lehetőségek megbeszélése támogatások, szolgáltatások elhelyezkedés a munkaerő - piacon

29 Ügyfél felkészítése a munkaerő-piacra történő visszatérésre: - önéletrajz elkészítése, - állásinterjúra való felkészítés, - potenciális munkáltatók felkeresése, - a program által biztosított támogatások biztosítása / bérköltség, bértámogatás, munkahelyvédelmi akcióterv stb./, - ügyfél segítése az új munkahelyen való beilleszkedésre, - folyamatos kapcsolattatartás a munkáltatóval,

30 Néhány számadat Programba vontak száma: 7526 fő fő - 10,94% /roma személy/ 1.alacsony iskolai végzettségűek vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők 1051 fő fő - 20,08% 2. pályakezdő, fiatalok 2808 fő fő - 7,69% felettiek 1115 fő - 61 fő - 5,47%

31 Néhány számadat 4. GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők 335 fő - 39 fő - 11,64% 5. FHT-ban részesülő vagy korábban rendelkezésre állási támogatásban részesültek illetve arra jogosultak 700 fő fő - 15,57%

32 Néhány számadat 6. legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők 1517 fő 187 fő - 12,33% Képzésbe vontak száma 3350 fő fő - 8,57% Képzést sikeresen befejezők száma 1651 fő fő - 8,30%

33 Néhány számadat - Programot sikeresen befejezők száma 2427 fő fő - 14,17% napi hatásvizsgálat időpontjában foglalkoztatott 569 fő fő - 22,85%

34 Néhány számadat -Támogatott foglalkoztatásban részesülő roma származásúak: 769 fő, - Programban nyújtott szolgáltatásban részesülő roma származásúak: 813 fő, - Vállalkozóvá válás támogatás: 2 fő

35 Néhány számadat Férfiak: 466 fő, Nő: 357 fő Kirendeltségi megoszlás: Békéscsaba: 172 fő Békés: 92 fő, Gyula: 69 fő, Orosháza: 85 fő, Szarvas: 31 fő, Szeghalom: 106 fő, Gyomaendrőd: 73 fő, Mezőkovácsháza: 102 fő, Sarkad: 89 fő

36 Legnépszerűbb képzések: - CNC forgácsoló /10 fő/, - Targoncavezető /10 fő/, - Angol nyelvtanfolyam, /15 fő/, - Német nyelvtanfolyam /12 fő/, - Szociális gondozó és ápoló /17 fő/.

37 Romák létszáma: - 50 év feletti roma 66 fő, - 55 év feletti roma 19 fő, - Rendszeres szociális segélyben részesülő 43 fő, - 25 év alatti álláskereső 195 fő,

38 Romák létszáma: - Gyermekét egyedül nevelő szülő 40 fő, - 8 ált. iskolai végzettséggel nem rendelkező 14 fő, - Szakképzetlen, vagy elavult szakképzettséggel rendelkező 204 fő, - Felsőoktatásban részt vett 20 fő.

39 Összegzés - a TÁMOP programok minden szakmai és tárgyi feltételt biztosít a mindennapi munkavégzéshez, - jól működő mentori hálózat alakult ki az eltelt időszak alatt, - kirendeltségi dolgozók, képzőintézmények, külső szolgáltatók, munkáltatók összehangolt munkája eredménye = ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG SIKERES MUNKAERŐ PIACI REINTEGRÁCIÓ

40 Az ad igazi sikert, Amivé válunk, A legnagyobb köszönet, Amit tetteinkkel bizonyítunk.

41 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban A programról A Társadalmi Megújulás

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 138. T á j é k o z t a t ó a Pápai Járás munkaerő-piaci helyzetéről és a foglalkoztatás alakulásáról Előadó: Bocskay Gyöngyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek.

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek. regionális (megyei) munkaügyi központok decentralizált keretéből finanszírozott, 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó munkaerőpiaci ok 1 célja Támogatások, szolgáltatások ba Dél-alföldi BÁCS-KISKUN

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-16/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vanyola Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vanyola Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013-2018 227. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 229 Bevezetés... 229 A település bemutatása... 231 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben