Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4"

Átírás

1 Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

2

3 A programról A Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretein belül jött létre, évtől az Új Széchenyi Terv részeként folyatódott tovább, és között a társadalom megújulása megvalósítását szolgálja, amelynek egyik prioritása a foglalkoztathatóság fejlesztését tűzte ki célul. E prioritáson belül található a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Középmagyarországi Régióban elnevezésű program. A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium, a és a Pest Megyei Kormányhivatal által alkotott konzorcium valósítja meg a Közép-magyarországi régióra kiterjedően. A program célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerő-piacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A program megvalósításának forrása a TÁMOP projektre meghatározott, az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg. A Munkaügyi Központ, mint a TÁMOP projekt megvalósításában közreműködő szervezet a program keretében a fővárosban élő, hátrányos helyzetű emberek számára kívánja biztosítani annak lehetőségét, hogy a nyílt munkaerő-piacra visszakerüljenek és ott hosszútávon meg is maradjanak. A személyre szabott komplex foglalkoztatási program magában foglalja a szolgáltatást, a felzárkóztatást és a szakmatapasztalat szerzést is. A program lényegi eleme, hogy az egyén képességei, érdeklődése, adottságai, illetve a munkaerőpiac igényei szerint történik beavatkozás, a két elem közötti különbség áthidalásával. A programban a munkaerő-piaci képzések teljes spektruma az ügyfelek rendelkezésére áll. A program időtartama: A projekt teljes forrásösszege: Ft Főváros forrásösszege: Ft A TÁMOP program tervezett eredménye a Fővárosban A programba bevont személyek száma legalább a 3577 főt, a programot sikeresen befejezők száma legalább a 3037főt, a képzésben résztvevők száma legalább a 2148 főt, a képzést sikeresen befejezők létszáma legalább a 1788 főt érje el. Az egyéni program befejezése utáni 180. napon foglalkoztatottak száma legalább 1149 fő legyen.

4 Kik vehetnek részt a programban, kik tartoznak a célcsoportjába? 1. Akiknek munkaerő-piaci hátrányai a szakképzetlenségből, vagy elavult/nem hasznosítható szakképzettségből adódnak. Ide tartoznak azok az álláskeresők, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel (azaz legfeljebb csak gimnáziumi érettségi végzettségük van), illetve azok, akiknek elavult, vagy nem hasznosítható szakképesítésük van. 2. Akiknek munkaerő-piaci hátrányai a fiatal életkorból adódnak. Ide tartoznak a pályakezdő álláskeresők, illetve a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők. Kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevétele céljából bevonhatók a programba az álláskeresőként nem nyilvántartott, 25. életévét be nem töltött fiatalok, továbbá az előző feltételeknek megfelelő tanuló jogviszonyban álló fiatalok is (2.a és 2.b célcsoport). 3. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei az idősebb korból adódnak. Ide tartoznak a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők. 4. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei a gyermekgondozás, vagy hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeiből adódnak. Ide tartoznak azok, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek; illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek. 5. Azok az álláskeresőként nyilvántartott személyek, akik a bevonás időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak. 6. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei a tartós munkanélküliségből adódnak, vagy akik tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. a. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek a 3 hónapja regisztrált álláskeresők. b. Tartósan álláskereső az a személy, akit az állami foglalkoztatási szerv legalább 12 hónapja - pályakezdő álláskereső esetében legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántart. A célcsoportokon belül, annak érdekében, hogy a program valóban a legrászorultabbakon segítsen, a célcsoportokhoz rendelten egyéb hátrányok (prioritások) is meghatározásra kerültek, vagyis előnyt élveznek azok a személyek, akik az alábbi kritériumoknak megfelelnek. A célcsoportokon belüli prioritások: munkatapasztalattal, munkagyakorlattal nem rendelkező, szakképzetlen, vagy elavult szakképzettséggel rendelkező, 8. általánosnál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkező, megváltozott munkaképességű, roma származású, 25 év alatti álláskereső, 55 éven felüli, gyermekét egyedül nevelő szülő, rendszeres szociális segélyben részesülő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő. Nem lehet a program alanya az a személy, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül, akinek a munkaügyi központ, vagy kerületi hivatal munkaügyi kirendeltsége által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,

5 aki az adott munkaügyi központ adott TÁMOP projektszakaszában egyszer már részt vett (kivéve a 2/a és 2/b célcsoport esetében), aki másik munkaügyi központ által bonyolított projektben vesz részt, aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője (kivéve TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények elnevezésű projekt), akivel összefüggésben a munkaügyi központ által korábban indított bármely projektet, illetve projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le, aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést, vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett és bértámogatásban/bérköltség támogatásban vállalkozóvá válási támogatásban részesült. Az egyéni program megvalósítását az álláskereső és a program szakmai megvalósítójának közös tervezése előzi meg. Szakembereink segítséget nyújtanak abban, mely szolgáltatások, támogatások igénybevétele segítené leghasznosabban az álláskereső elhelyezkedését, munkaerő-piaci beilleszkedését. Ezeket a tevékenységeket a felek Együttműködési Megállapodásba foglalják. Milyen szolgáltatásokat és támogatásokat nyújt a program az álláskeresők, munkavállalók számára? Szolgáltatások A program résztvevőjeként egyéni, illetve csoportos tanácsadásokban, valamint mentori szolgáltatásban részesülhetnek. Ezek a szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe. Egyéni tanácsadások Ü Munkatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása. Ü Pályatanácsadás célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. Pályatanácsadás formái: pályaválasztási tanácsadás pályamódosítási tanácsadás. Ü Álláskeresési tanácsadás célja, azok elhelyezkedésének segítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Pszichológiai tanácsadás a programban résztvevő személyek számára az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket segíti feltárni. Álláskeresési technikák oktatása azoknak a személyeknek nyújt segítséget, akik tudják, hogy milyen munkakörben szeretnének elhelyezkedni, van határozott céljuk, illetve elképzelésük arról a munkáról, amit szeretnének végezni, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá az álláskereséshez. A program során a résztvevők megismerik a hatékony álláskeresés fortélyait, jobban meg tudják fogalmazni képességeiket. Tanulási technikák csoportfoglalkozás célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tanulási technikákat, és a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Képzést, szakképzést és egyéb kisegítő képzést megelőzően segítséget ad az ismertelsajátítás különböző módszereinek tudatosításával. Újraorientáló tanácsadás a megváltozott munkaerő-piaci helyzet miatt váltani kényszerülő, vagy elavult szakmával rendelkező álláskeresőket hozzásegíti a megfelelő új pálya megtalálásához, melyben sikeresen el tud helyezkedni a későbbiekben.

6 Kommunikációs tanácsadás célja, hogy a segítse az álláskeresőket a kapcsolati háló kialakításától a verbális és nonverbális kommunikáció sikeres használatáig minden elhelyezkedéshez szükséges feladatban. Az álláskeresési feladatok közül az egyik legfontosabb elem, hogy a résztvevők megtanuljanak álláskeresői nyelven kommunikálni írásban, szóban egyaránt. Az előzőekben ismertetett szolgáltatásokat az álláskeresőként nem nyilvántartott, 25. életévét be nem töltött fiatalok is igénybe vehetik! Mentori szolgáltatás nyújtása A mentori szolgáltatás olyan személyes segítségnyújtást foglal magában, amely az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges. A mentori segítségnyújtás során a mentor a hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci esélyeinek növelése, munkába helyezése, illetőleg munkahelyének megtartása érdekében személyre szabott segítséget nyújt. Ennek kapcsán: elősegíti az ügyfél programban tartását, az egyéni programtervében szereplő szolgáltatási és támogatási elemek sikeres megvalósulását; segítséget nyújt a programba vont személy önálló álláskereséséhez (állásajánlatokat kutat fel, információt biztosít az álláslehetőségekről, szükség esetén elkíséri az ügyfelet az állásinterjúra); az elhelyezkedést követően segít a munkahelyen történő beilleszkedésben; az egyéni program során a felmerülő problémák megoldásában folyamatosan közreműködik, mentális segítséget nyújt. Programrésztvevők részére adható támogatások Képzések támogatása Támogatható a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törtvény (Flt.) 14. -ában, valamint a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet ban felsorolt képzések: a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 3. -ban meghatározott szakmai képzés, a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás, a pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása, szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés, a közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási engedély, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés, továbbá a szakképzést megalapozó felzárkóztató képzés keretében - az általános iskola végzettségének megszerzését biztosító képzés, és - az ezt követő szakmai képzés, valamint a 175/2010. (V.13.) Kormányrendelet szerinti: informatikai képzés, vállalkozói ismereteket és készségeket fejlesztő képzés,

7 képességfejlesztő és motivációs tréning, betanító, adott feladatkör ellátására felkészítő képzés. A képzés költségét és a vizsga díját, valamint a helyi utazási költséget 100%-ban támogatjuk. A képzés időtartamára keresetpótló juttatást állapítunk meg, amelynek bruttó összege nem lehet a megállapításkor hatályos közfoglalkoztatási bér 60%-nál alacsonyabb (2013-ban Ft) és nem haladhatja meg a megállapításkor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét (2013-ban Ft). Vállalkozóvá vállást elősegítő támogatás A támogatás kérelemre, annak a TÁMOP programban részt vevő álláskeresőnek nyújtható, aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy mezőgazdasági őstermelőként, vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenység keretében, továbbá szövetkezeti tagként létesített vállalkozói jogviszonyban oldja meg. A támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő mértékben nyújtható, vissza nem térítendő formában. Milyen támogatásokat nyújt a program a munkáltatók számára? Foglalkoztatás bővítést szolgáló támogatás A hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű programba vont személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adóelőleg legfeljebb 70%-nak megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb 8 hónapig, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. Amennyiben a támogatás nem 12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell.

8 Hátrányos helyzetű az a személy: aki álláskereső, és - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy - az ötvenedik életévét betöltötte, vagy életévét nem töltötte be, vagy - a kirendeltség legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy - a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy - 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy - 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte; Bérköltség támogatása A munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható. a) Munkatapasztalattal nem rendelkező álláskeresők munkagyakorlat szerzésének támogatása Célja egyrészt a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése a munkáltatóval, másrészt, hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek, alkalmasak a képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre. A támogatás ideje és mértéke: - 90 napig a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100%-ának megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és arra rakódó szociális hozzájárulási adó erejéig. b) Az 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás A foglalkoztatáshoz az alábbiak szerint tervezhető és állapítható meg támogatás (amennyiben a támogatás nem 12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell): Támogatás ideje és mértéke: - 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, - 4 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 50 százalékos mértékű támogatása, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, - 4 hónapig: szociális hozzájárulási adó-támogatás, legfeljebb a minimálbér kétszeresére számolt szociális hozzájárulási adó erejéig. c) Pályakezdő fiatalok bérköltség támogatása (2013. július 1-jét követően igényelhető) Cél a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja. A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását is azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is. A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozza a Kormány Munkahelyvédelmi Akcióterv 25 év alattiakat érintő programelemét is, biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. A program keretei között bérköltség támogatás állapítható meg a munkáltató kérelme alapján a 25 év alatti pályakezdő (kiemelten a szakképzetlen vagy a tartós) álláskereső foglalkoztatását teljes,

9 vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára. Támogatás ideje és mértéke: - A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150% a (2013-ban ez Ft/hó) lehet, részmunkaidős foglalkoztatás során ennek a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe. Nem lehet igénybe venni a támogatást azon pályakezdő álláskeresők vonatkozásában, akik után az Első munkahely garancia program keretében korábban támogatás már megállapításra került. Bérjellegű támogatásokra vonatkozó közös szabályok A támogatott munkabérbe beletartozik: alapbér (órabér, havibér, teljesítménybér), alapilletmény, bérpótlékok, illetménykiegészítés, a le nem dolgozott időre járó kiegészítő fizetés. A támogatott munkabérnél nem vehető figyelembe: a bérköltségbe tartozó egyéb tételek (pl. jutalom, prémium, 13. és további havi illetmény, helyettesítési díj, táppénz, betegszabadság, szabadság megváltása, a foglalkoztatási kötelezettség teljes időtartama alatt a 20 munkanapot meghaladó állásidőre járó bér, stb.), a munkabérbe nem tartozó egyéb juttatások (pl. étkezési hozzájárulás, ruhapénz stb.). A munkabért terhelő járulékok: a munkabér járulékain az egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékot, a munkaadói járulékot, valamint az egészségügyi hozzájárulást kell érteni. Munkába Járás támogatása A munkaadó, valamint az általa foglalkoztatott személy részére - tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén - megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségnek a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján őt terhelő része. A támogatások igénylése A TÁMOP program keretében nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ügyekben a program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kerületi munkaügyi kirendeltség jár el. Támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás folyósításának részletes feltételeiről a munkaadó és a kerületi munkaügyi kirendeltség hatósági szerződést köt. Hol lehet jelentkezni? A programról, a támogatásokról a kerületi munkaügyi kirendeltségeinél érdeklődhet.

10 Kirendeltségek Cím Telefon III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: I., II., III. Kirendeltségvezető: Victor Zsuzsanna IV. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: IV., XIV., XV., Kirendeltségvezető: Balla András VIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: V., VII., VIII. Kirendeltségvezető: Pető Gáborné IX. Kerületi I. Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: IX., XI., XII., XXII. kerület Kirendeltségvezető: Kámánné Perom Eszter IX. Kerületi II. Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: Főváros Kirendeltségvezető: Palkóné dr. Dömsödi Tímea XIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: VI., XIII. Kirendeltségvezető: Schmidt-Karácsony Aliz XVI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: X., XVI., XVII. kerület Kirendeltségvezető: Pelek Zsolt XVIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: XVIII., XIX. Kirendeltségvezető: Bocsi Sándor XX. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: XX.,XXIII. Kirendeltségvezető: Farkas Erzsébet XXI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége Illetékessége: XXI. kerület Kirendeltségvezető: Kőrösi Regina Heltai Jenő tér Kassai utca 24/b Baross u Ráday u Haller u Katona J. u Vívó u Darus u János utca Mansfeld P. u (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1) (06-1)

11

12 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Munkaügyi Központ A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek.

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek. regionális (megyei) munkaügyi központok decentralizált keretéből finanszírozott, 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó munkaerőpiaci ok 1 célja Támogatások, szolgáltatások ba Dél-alföldi BÁCS-KISKUN

Részletesebben

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

fórum Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA fórum Ferencz Jácint Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA A munka és a munkaviszony újraértelmezése az atipikus munkaviszonyokon keresztül azért indokolt,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben