Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata"

Átírás

1 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata Cél: munkahelyteremtést eredményező induló beruházást megvalósítani Új műszaki berendezések, gépek beszerzése Új egyéb berendezések, felszerelések beszerzése Új immateriális javak: találmány, szabadalom, licenc és know-how beszerzése; max az összes eszköz bekerülési értékének 25 %-a 1 Támogatható tevékenység Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok: új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek és az ezekhez kapcsolódó víz- és csatornahasználat, villamos-fejlesztés, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztés 2 Kötelezően megvalósítandó és nem támogatott tevékenység 3 Pályázók köre 4 Jogosultsági feltételek Munkahelyteremtés Nincs Mo-on vagy az EGT területén székhellyel, de mo-i telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek A befogadó munkaügyi központ támogatásra való jogosultságról szóló írásbeli tájékoztatását követően megkezdett induló beruházás NFA 1 foglalkoztatási alaprészéből igénybevett korábbi munkahelyteremtő támogatási szerződéssel kapcsolatban a pályázónak nem áll fenn nem teljesített kötelezettsége A pályázó a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben nem részesült a megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban Építési beruházás esetén rendelkezésre állnak a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyek (a jogerős hatósági engedély a támogatási szerződés megkötésének feltétele) Üzleti tervben kellően alátámasztott stabil piaci háttér megléte, a tervezett foglalkoztatás megalapozottsága, a beruházás finanszírozási háttere, bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűsége, szolgáltatás hasznossága 1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) korábban: Munkaerőpiaci Alap, MPA 1

2 4 Jogosultsági feltételek (folyt.) 5 Kötelező vállalás Ha a pályázatban megjelölt összeg < a megállapított támogatás, kötelezettség vállalás a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlására és a pályázatban szereplő beruházás változatlan formában megvalósítására VAGY a beruházás megvalósítására vonatkozó terv átdolgozására és a projekt csökkentett formában megvalósítására A közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartása A beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - a megvalósított fejlesztés, a beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása a mérlegben, aktiválása Fejlesztés nem nagyberuházás Pályázó nem nehéz helyzetben lévő vállalkozás A pályázó ellen nem folyik csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, adósságrendezési eljárás, nincs NAV által indított végrehajtási eljárás, nincs köztartozás Rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik 2 A pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban nem hajtott végre a beruházás helye szerinti munkaügyi központ illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést 3 és a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő ilyen jellegű eljárást megszünteti A beruházás min 25%-át kitevő saját forrás rendelkezésre állását igazolja Összeférhetetlenség 4 nem áll fenn Iparági korlátozások: mezőgazdaság, acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar A beruházásban érintett telephelyen min 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára új munkahely létesítése a beruházás befejezését követő 90 napon belül 5 A teljes létszámfeltöltést követő éves átlagos statisztikai állományi létszámra min 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettség 6 2 A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet, az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló évi XCIX. törvény, a évi CLVI. törvény (460. ), valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján. 3 A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 94/A-94/G. -a szerint. 4 A évi CLXXXI. Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény 6. (1) bekezdése alapján. 5 A részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg. A beruházás befejezését megelőzően felvételre kerülhet az alkalmazni kívánt munkavállaló, de a támogatási szerződés aláírásának napja lehet a foglalkoztatási kötelezettség legkorábbi kezdő dátuma. 2

3 Beruházási projekt: elszámolható költségek max 70%-a (max 340 millió Ft) 7 a projekt megvalósulási helyének területi besorolása szerint és a vállalkozás mérete alapján Észak-Mo, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl max 50% + 20%, 6 Támogatás Közép-Dunántúl max 40% + 20%, Nyugat-Dunántúl és Pest megye max 30% + 20%, Budapesten max 10% + 20% Munkahely teremtési projekt: 1,4-2,5 millió Ft mértékű fajlagos támogatás / új munkahely 8 7 Saját forrás A beruházás elszámolható költségeinek 25%-a; nincs min összeg 8 Projekt futamideje Max november 30-áig 9 9 Fenntartási időszak A projekt fizikai befejezésétől (üzembe helyezéstől) az azt követő 3. év végéig 10 Pályázat benyújtási ideje (döntés áig) 11 Konzorcium Nincs rá lehetőség 12 ÁFA 13 Előleg 14 Költségvetési korlátok Ld. 1. pont Monitoring mutatók 16 Kiemelten nem támogatható tevékenység, nem elszámolható költség Ha a pályázó a támogatásból finanszírozni kívánt tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan ÁFA levonására jogosult, a költségvetés alapja a nettó elszámolható költség A megítélt támogatás max 20%-a (a támogatói szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül utalásra) 10 Felvett munkavállalók létszáma (átlagos statisztikai állományi létszám havi bontásban, melyből nem álláskereső, tartósan álláskereső, megváltozott munkaképességű, roma) Szinten tartást szolgáló fejlesztés Szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) Bérleti díj Lízing Nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használni kívánt immateriális javak A pályázat benyújtása előtt bérleti vagy hasonló konstrukció keretében, tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál már használatba vett tárgyi eszköz 6 Nem szükséges végig ugyanazokat a munkavállalókat alkalmazni, de a helyükre ugyanolyan státusú személyeket kell felvenni. 7 A területi besorolás szerinti támogatási intenzitások - a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével - kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek. A beruházási projekthez max 120 millió Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben max 240 millió Ft támogatás igényelhető és ez min 300 (hátrányos helyzetű kistérségekben 200) új munkahely teremtés esetén további max 100 millió Ft-tal növelhető. 8 Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,4 millió Ft/új munkahely, de ezen kívül kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan (hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló projekt esetén vagy a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők vagy roma munkavállaló foglalkoztatása esetén). 9 A beruházást legkésőbb november 30-áig be kell fejezni és a záró elszámolást benyújtani. 10 Az előleg elszámolásának végső határideje a projekt befejezését megelőző hó 20. napja, de legkésőbb október Betartását 2 tizedes jegy pontosságig vizsgálják. 3

4 16 Kiemelten nem támogatható tevékenység, nem elszámolható költség folyt. 17 Kockázati szempontok 18 Előnyt jelentő szempontok 19 Biztosíték A munkaügyi központ által megküldött írásbeli tájékoztatás átvétele előtt felmerült költségek A pályázó partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő eszköz, beruházás, szolgáltatás Az eszközt nem az érintett eszköz kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó szállítótól vásárolja a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételekkel. 12 A pályázó és az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe egyezik. A megvalósítás helyszíne nem alkalmas a tevékenység elvégzésére. A megvásárolt eszköz nem alkalmas termelő tevékenység végzésére. A saját forrás belföldi vagy külföldi magánszeméllyel vagy külföldi vállalkozás, illetve tagi kölcsön által biztosított. A pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítéssel történik. Hátrányos, leghátrányosabb helyzetű kistérségeken és településeken megvalósuló beruházás, munkahely teremtés 13 Munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatása új munkavállalóként Roma munkavállaló foglalkoztatása új munkavállalóként - Nem szükséges fedezet, ha támogatás 15 millió Ft és pályázat-3 évben folyamatosan működött a vállalkozás és min 2 évben ad. előtti er. > 0 és felhatalmazói nyilatkozatot tesz azonnali beszedési megbízásra és - Szükséges fedezet, ha támogatás 15 millió Ft bankgarancia (támogatás 120 %-a) vagy forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan (támogatás 150 %-a) vagy kapcsolt fedezet (támogatás 200 %-a) A szállító vállalkozás: 1. az adott termék vonatkozásában kereskedői vagy gyártói státuszban van; 2. rendelkezik legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel; 3. a pályázat beadását megelőző 365 napos, lezárt üzleti évben az értékesítésből származó árbevétel a beszállítandó eszköz értéke * 2; 4. rendelkezik dedikált szerviz-szolgáltatással Mo-on; 5. rendelkezik saját honlappal, amelyen elérhetőek a gyártott/forgalmazott és a beszerzendő eszközök. 13 A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete és 3. (2) bekezdése, valamint a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint 14 Forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan (min a támogatás 50%-a), vagy feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény (támogatás 50 %-a), és a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog (támogatás max 150 %-a) 4

5 20 Kiválasztási eljárás 21 Fenntartási kötelezettség Egyfordulós pályázati eljárás a rendelkezésre álló keret kimerüléséig A beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenn kell tartani és működtetni. 5

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Beadási határidő 2014. január 9-2014. február 14 Rendelkezésre álló forrás 13 milliárd forint Támogatási intenzitás Támogatás összege Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezésistatisztikai

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26.

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet 2013. február Győr-Moson-Sopron 6,4% 11,1%

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz Kódszám: KerFejl2013 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013.

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program. Innováció a fogászatban. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program. Innováció a fogászatban. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innováció a fogászatban tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.3.1/F KMOP-2011-1.1.4/F 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009/2-2.1.1/A

Részletesebben