KIRA OKTATÁSI TANANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIRA OKTATÁSI TANANYAG"

Átírás

1 EKOP KIRA OKTATÁSI TANANYAG október hó EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KEZELÉSE Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4.

2 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KEZELÉSE Tartalom jegyzék 1. Egészségbiztosítási ellátások kezelése 2. Hozott egészségbiztosítási ellátás adatok kezelése a. Korábbi jogviszony adatok kezelése EB ellátáshoz Korábbi jogviszony adatok, kieső idők, ellátások Korábbi jogviszony, jövedelem adatok kezelése EB ellátáshoz b. Másik szülő által igénybevett gyermekápolási napok c. Más foglalkoztató helyett teljesített EB ellátások 3. Felülvizsgálói eljárás kezelése 4. Ellátások közötti választás 5. Egészségbiztosítási pénzbeli alapjainak korrekciója 6. Jogalap nélkül felvett ellátások 7. Nyilvántartások és nyomtatványok a. Nyilvántartások Jövedelmek pénzbeli egészségbiztosítási ellátás megállapításához (bérkarton) Segélyezési egyéni lap Gyermekápolási nyilvántartási pótlap Kifizetési utalvány Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és baleseti táppénzfizetési jegyzék (Táppénzfizetési jegyzék) Segélyezési pénztárnapló b. Nyomtatványok Előzmény-közlő lap Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához EBSZSZ értesítés c. Kifizetőhelyi végzés, határozat 8. Feladatlista ellátásokhoz 2

3 1. Ellátások kezelése A menü elérési útvonala: Számfejtés előkészítése o Egészségbiztosítási ellátások kezelése Egészségbiztosítási ellátások kezelése Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásának megállapítása történhet saját jogon és gyermek jogán. A biztosított saját jogon igényelt ellátás lehet táppénz, baleseti ellátás, hivatásos állomány egészségügyi szabadsága. Gyermek jogán igényelt ellátás lehet gyermekápolási táppénz, terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, valamint hivatásos állomány esetében szülési szabadsága. A KIRA induló képernyőjén a feltétel megadásával TAJ, illetve a név alapján történik a kiválasztás. A keres gomb érvényesítésével a kiválasztott személy megjelenítésre kerül. Az ellátás kezelése menübe lépéskor először a rögzítő felület jelenik meg. Ellátás kezelése induló képernyő. 3

4 Új adatok rögzítésének szabályai Új felvitel Igénybejelentés dátuma: Az ellátás igényléséhez szükséges igazolások beérkezésének dátuma az illetmény-számfejtő helyre. (társadalombiztosítási kifizetőhely) A mező kitöltése kötelező, az igénybejelentés dátuma nem lehet nagyobb, mint a mai nap dátuma. Az igénybejelentés dátumához igazodik a Ebtv. által meghatározott 18 napos ügyintézési határidő, ha az ellátás teljes mértékben teljesíthető. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet 39. (1) Ha a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a baleset üzemiségének megállapítása és a baleseti táppénz iránti kérelem - ideértve az Ebtv. 52/A. (4) bekezdése szerinti esetet is - benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő tizennyolc nap. Ebben az esetben nem alkalmazható a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (3) bekezdése. 4

5 (1a) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelem a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el, az ügyintézési határidő huszonegy nap. Előleg számfejtése: Kódszótárból kiválasztható. Igen/Nem. Alapértelmezetten N. Keresőképtelenség kódja: Kódszótárból választható. Orvosi igazoláson feltüntetett keresőképtelenség kódja. Terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj igénylés esetében 0. Kitöltése kötelező ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. Keresőképtelenség kezdete vége: Keresőképtelenség esetén az orvosi igazoláson feltüntetett keresőképtelenség kezdete és vége dátuma. A keresőképtelenség időszakán belül több igazolás (nagyalakú, korházi, kutyanyelv ) kerül leadásra, ezen időszakok feladását nem kell megbontani, összegfüggően megadható. Terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében az igényelt ellátás folyósításának kezdetének napja. A keresőképtelenség vége dátuma a program által automatikusan kerül kitöltésre. Amennyiben a távollét nyilvántartásban nem szerepel tétel a keresőképtelenség kezdete dátumával, akkor az ellátás nem adható fel, figyelmeztető üzenet kerül megjelenítésre. A keresőképtelenség kezdete nem lehet korábbi, mint a jelenlegi jogviszony kezdete, és hat hónapnál régebbi nem lehet, valamint az ellátások között átfedés van, a program a megfelelő tartalommal hibaüzenetet küld. A fentiek alól kivételt képez, ha több gyermek van a háztartásban és azok közül legalább egy gyermek december 31. után született, a gyermek egy éves korának betöltése, amikor a jogszabály megengedi az ellátás melletti munkavégzést. Kórházi ellátás kezdete vége: Keresőképtelenség időszakán belül, amennyiben kórházi igazolás is leadásra kerül, ezen időszak rögzítése szükséges. A kórházi ellátásnak a keresőképtelenség időszakán belül kell lennie, ellenkező esetben a program hibaüzenetet küld. Állapotjelző: Kódszótárból választható. Kitöltése kötelező, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. Az állapotjelző a keresőképtelen kóddal összhangban segíti az ügyintéző munkáját. (Pl. 0 esetében az állapotjelző 3 vagy 5, vagyis nem gyógyult, jogosultság végéig feladható vagy ellátás lezárult.) Keresőképessé válás dátuma: Kontroll dátum, amennyiben állapotjelző 1, akkor a mező kitöltése kötelező, értéke nem lehet más, mint a keresőképtelenség vége plusz egy naptári nap, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. Jogcím: Kódszótárból választható, a keresőképtelenség kódja határozza meg a kiválasztható ellátás jogcímét. Kitöltése kötelező, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. A program vizsgálja a feladott távollét, keresőképtelen kód és az egészségbiztosítási ellátások jogcímét, amennyiben összefüggési hibát talál, hibaüzenet küld. 5

6 Folyamatos biztosítási idő kezdete: Program által kerül kitöltésre, figyelemmel a Hozott egészségbiztosítási ellátás adatok kezelése menüpontban a korábbi jogviszony adatok, kieső idő, ellátások menüben. A kiválasztott jogviszonyra állva az Új felvitel gombbal megjelenik az Átvehető adatok amely a munkaügy által rögzített előző jogviszonyokat tartalmazza. Ebben az esetben rögzíthetőek a biztosítás szünetel blokk valamint a korábban igénybe vett ellátások is. Fennálló biztosítási jogviszony kezdete: Program által kerül kitöltésre, azzal, hogy a folyamatos biztosítási idő kezdeténél leírtakra figyelemmel, az ügyintéző kezeli a jelenlegivel megegyező jogviszony Igen -re állításával. Alapértelmezett a Nem. Az adatok a Mentés funkciógombra kattintva tárolódnak. Jelenlegi jogviszony kezdete: Program által kerül kitöltésre. A keresőképtelenség kódja és a jogcím együttesen határozzák meg a továbbiakban kitöltendő mezőket. 1.1 Saját jogon igényelt ellátás (táppénz, közúti baleset, egyéb baleset) 6

7 Saját jogon igényelt ellátás esetében a jogcím megadását követően a Számfejtés funkciógomb megnyomására a képernyő jobb oldalán megjelenő mezőkben program által feltöltésre kerülnek az adatok. Ezen mezők módosítás ellen védettek. A képernyőn megjelenő adatok Mentés funkciógombra tárolódnak. Az így tárolt adatok a megjelennek a Felülvizsgálói eljárás kezelése menübe, ahol elfogadást követően számfejtéssel fizetési jegyzékre kerülnek Baleseti ellátás (üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés, úti baleset) Baleseti ellátás esetében a jogcím megadását követően a képernyő bal alján megjelenő mezők kitöltésére van szükség. Baleset / foglalkozási megbetegedés bekövetkezése: A baleset vagy foglalkozási megbetegedés bekövetkeztének, napjának dátuma. A mező kitöltése kötelező, a baleset dátuma nem lehet nagyobb, mint az igénybejelentés dátuma, illetve nem lehet korábbi egy évnél, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. Keresőképtelenség kezdő napján ledolgozott órák száma: A keresőképtelenség kezdő napján ledolgozott munkaórák száma, amelyet a baleseti jegyzőkönyv tartalmaz. Kapcsolható korábbi baleset / foglalkozási megbetegedés: Program által kerül kitöltésre. Ellátásra jogosultság meghosszabbított időpontja: Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv engedélye alapján kerül kitöltésre a dátum. A beírt érték nem lehet kisebb, mint a baleseti ellátás lejártának dátuma és maximum egy évvel hosszabbítható meg, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. Passzív ellátás kezdete: A dátum program által kerül feltöltésre, mely nem lehet korábbi a keresőképtelenség kezdeténél és nem lehet nagyobb a keresőképtelenség végénél, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. Számfejtés funkciógomb megnyomására a képernyő jobb oldalán megjelenő mezőkben program által feltöltésre kerülnek az adatok. Ezen mezők módosítás ellen védettek. A képernyőn megjelenő adatok Mentés funkciógombra tárolódnak. Az így tárolt adatok a megjelennek a Felülvizsgálói eljárás kezelése menübe, ahol elfogadást követően számfejtéssel járandósági táblába kerülnek. 7

8 1.3. Gyermekkel kapcsolatos ellátások (gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, hivatásos állomány, szülési szabadsága) Amennyiben az ellátáshoz van figyelembe vehető gyermek, a jogcím megadását követően a képernyő bal alján megjelenő mezők kitöltésére van szükség. A programban az ellátáshoz figyelembe vehető jogosító rögzítése már megtörtént, Jogosító hozzáadása nyomógombbal az ellátáshoz kapcsolható. Amennyiben még nem szerepel a jogosító a rendszerben, akkor a képernyő felső menüsorában Személy gyerek kapcsolat rögzítése menüpontban tudjuk a gyermek adatait, vagy a szülés várható idejét rögzíteni. Egy ellátáshoz egy gyermek kapcsolható, kivétel a gyermekgondozási díj. Kapcsolat kezdete: (Érvényesség kezdete) Szülő gyermek kapcsolat kezdetének dátuma. Kitöltése kötelező (szülés várható ideje, gyermek születésének dátuma), ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. Magzat esetén az érvényesség kezdete a program által felülírásra kerül (szülés várható ideje - 28 nap) kerül a kapcsolat kezdetébe. Kapcsolat kezdetének jellege: Kódszótárból választható, kitöltése kötelező, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. 8

9 Kapcsolat lezárása: (Érvényesség vége) Szülő gyermek kapcsolat végének dátuma. A mező kitöltése akkor kötelező, ha a gyermek kikerült a háztartásból. A kapcsolat lezárásának dátuma nem lehet kisebb a kapcsolat kezdeténél, ellenkező esetben megfelelő tartalommal hibaüzenet kerül megjelenítésre. Kapcsolat lezárásának jellege: Amennyiben a kapcsolat lezárásra kerül, a kapcsolat lezárásának jellegének kitöltése kötelező. Kódszótárból választható. Gyermek neve: Program által kerül feltöltésre vagy kitöltése kötelező TAJ: Program által kerül feltöltésre vagy kitöltése kötelező. Szülés várható dátuma / születési dátum: Program által kerül kitöltésre. Egyedülállóság jelző: Kódszótárból kiválasztható. Igen/Nem. Alapértelmezetten N. Diplomás GYED jelző: Kitöltése gyermekgondozási díj esetén kódszótárból kiválasztható. Passzív ellátás kezdete: A dátum program által kerül feltöltésre, mely nem lehet korábbi a keresőképtelenség kezdeténél és nem lehet nagyobb a keresőképtelenség végénél, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. 60 napos szabály jelző: Kitöltése gyermekgondozási díj esetén kódszótárból kiválasztható, Igen/Nem. Alapértelmezetten N. Számfejtés funkciógomb megnyomására a képernyő jobb oldalán megjelenő mezőkben program által feltöltésre kerülnek az adatok. Ezen mezők módosítás ellen védettek. A képernyőn megjelenő adatok Mentés funkciógombra tárolódnak. Az így tárolt adatok megjelennek a Felülvizsgálói eljárás kezelése menübe, ahol elfogadást követően számfejtéssel járandósági táblába kerülnek. Jogosító hozzáadása Személy gyermek kapcsolat rögzítése. Új felvitel hozzátartozó típusa értéklistából választható. Pl. 4 gyermek esetében a felső menüsoron az Új hozzátartozó adat rögzítése funkciógomb használatára a felugró ablakban rögzíteni szükséges a gyermek születési ideje és a TAJ száma. Ezt követően töltendő ki a rendszer által felajánlott további mezők. A mezők kitöltését követően Mentés gombbal tárolódnak az adatok. 9

10 1.4. Hivatásos állomány egészségügyi szabadsága Hivatásos állomány egészségügyi szabadsága esetében a jogcím megadását követően a képernyő bal alján megjelenő mezők kitöltésére van szükség. Szolgálati kötelmekkel összefüggő keresőképtelenség: Kódszótárból kiválasztható, Igen/Nem. Alapértelmezetten N. Bekövetkezésének napja: Hivatásos állomány egészségügyi szabadsága bekövetkeztének napja. A mező kitöltése kötelező, a keresőképtelenség dátuma nem lehet nagyobb, mint a mai nap dátuma, illetve nem lehet korábbi egy évnél, ellenkező esetben hibaüzenet kerül megjelenítésre. Korábbi kapcsolható keresőképtelenség: A program állapítja meg, hogy van-e olyan korábbi ellátás, amelyikben az ellátás kezdő napja megegyezik a jelenlegi keresőképtelenség kezdő napjával. Keresőképtelenség kezdő napján ledolgozott órák száma: A keresőképtelenség kezdő napján ledolgozott munkaórák száma. Önmaga szándékosan okozta: Kódszótárból kiválasztható, Igen/Nem. Alapértelmezetten N. 10

11 Ellátás csökkentett százaléka: Amennyiben az önmaga szándékosan okozta mező értéke I, akkor a mező kitöltése kötelező. Számfejtés funkciógomb megnyomására a képernyő jobb oldalán megjelenő mezőkben program által feltöltésre kerülnek az adatok. Ezen mezők módosítás ellen védettek. A képernyőn megjelenő adatok Mentés funkciógombra tárolódnak. Az így tárolt adatok a megjelennek a Felülvizsgálói eljárás kezelése menübe, ahol elfogadást követően számfejtéssel járandósági táblába kerülnek. Rögzítési szabályok módosítás esetén A személy kiválasztását követően a képernyőn a módosítani kívánt ellátásra történő navigálással a módosítás funkciógomb megnyomásával elvégezhető a szükséges mezőkben a módosítás. A módosított adatok a számfejtés funkciógomb megnyomásával kerülnek a felülvizsgálói eljárásba. A menüben a módosítás addig végezhető el, amíg az ellátást a felülvizsgáló nem hagyta jóvá, vagy visszautasította. A módosítható mezők a következők lehetnek: keresőképtelenség kezdete - vége, keresőképessé válás dátuma,, állapotjelzővel összhangban. Ha egy feladott ellátást már kifizettek, szükség lehet az adatok egy meghatározott körének a módosítására a keresőképessé válás dátuma és az állapotjelző együtt kezelésével. Rögzítési szabályok törlés esetén A személy kiválasztását követően a képernyőn a törölni kívánt ellátásra történő navigálással a törlés funkciógomb megnyomásával elvégezhető, amennyiben egy feladott ellátás még nem lett jóváhagyva felülvizsgáló által, a fizikai törlés elvégezhető. A törlés a mentés gomb hatására valósul meg. Rögzítési szabályok sztornó esetén Az ellátás kezelése menüben, amennyiben az adott ellátásra vonatkozóan már történt kifizetés, a törlés nem lehetséges, ilyen esetben sztornó eljárásra van szükség, mely csak külön menüből indítható. Mentés, tárolás leírása Az ellátás kezelése menüben, az adatok felvitelét követően a Számfejtés funkciógomb megnyomása után a felvitt és leszámfejtett ellátást rendben találjuk, a Mentés funkciógomb hatására az adatok tárolódnak. Elkészül az Adatmegállapító lap, mely kinyomtatását ebben a menüben szükséges elvégezni. Az Adatmegállapító lap kinyomtatását a képernyő felső sorában lévő almenűjében érhetjük el. Mentést követően az adatok a felülvizsgálói eljárásban kerülnek. 11

12 Mentés menete új felvitel esetén Folyamatban lévő ellátás esetén az Új felvitel gomb megnyomásával aktiválódnak azok a sorok, melyek kitöltésére szükség van az ellátás további feladásához. Az adatok rögzítését követően az eljárás a Mentés, tárolás leírtak szerint történik. A program mentéskor vizsgálja az összefüggéseket, mely során figyelmeztető és hibaüzeneteket küld. Figyelmeztető üzenet például A táppénz folyósításának időtartama elérte a 240 napot, készítse el az Értesítés nyomtatványt! A nyomtatvány a képernyő felső almenűsorából indítható el. Hibaüzenet például A tárolni kívánt ellátás egy korábban feladott ellátással átfedésben van, a tétel nem tárolható! Mentés menete módosítás esetén Amennyiben az adatokban a módosítás végrehajtásra került, az eljárás a Mentés, tárolás leírása menüpontban leírtak szerint történik. Mentés menete törlés esetén Amennyiben a képernyőn lévő adatok törölhetőek a törlés végrehajtható, az eljárás a Rögzítési szabályok törlés esetén menüpontban leírtak szerint történik. 2. HOZOTT EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁS ADATOK KEZELÉSE 2.1. Korábbi jogviszony adatok kezelése egészségbiztosítási ellátáshoz Korábbi jogviszony adatok, kieső idők, ellátások A menüpont a korábbi jogviszony adatok, jogfenntartó idők, jövedelemmel el nem látott időtartamok, valamint az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások adatainak rögzítésére, módosítására szolgál. A foglalkoztatottnak a biztosításban töltött jogviszonyát visszamenőleg az ellátás megállapításához - szükséges rögzíteni, ha a jelenlegi jogviszonyában nem rendelkezik a megfelelő folyamatos biztosítási idővel. Rögzíteni szükséges a távolléteket, amelyek befolyásolják az ellátás megállapítását. Ezek figyelembevételével állapítható meg a folyamatos biztosítási idő és az osztószám. Szükségszerű nyilvántartani a korábbi jogviszonyban folyósított ellátásokat a jogosult napok számának megállapítása miatt. 12

13 A menü elérési útvonala: Számfejtés előkészítése Egészségbiztosítási ellátások kezelése o Hozott egészségbiztosítási ellátás adatok kezelése Korábbi jogviszony adatok kezelése EB ellátáshoz Korábbi jogviszony adatok kieső idő, ellátások Új adatok rögzítésének szabályai: Új felvitel gomb használatával az Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatványba bejegyzett adatok rögzíthetőek, vagy az Átvehető adatok funkciógomb segítségével a munkaügy által rögzített adatokat átemelve halad tovább. Foglalkoztató/folyósító szerv neve: Előző foglalkoztató / folyósító nevét kell beírni. Jogviszony/jogfenntartó ellátás kezdete: Jogviszony / jogfenntartó ellátás kezdetének dátuma. Jogviszony/jogfenntartó ellátás vége: Jogviszony / jogfenntartó ellátás vége dátuma. Amennyiben van jogviszony/jogfenntartó ellátás kezdeti dátuma, a mező kitöltése kötelező, egyébként hibaüzenet: A mező kitöltése kötelező! Jogfenntartó idő: Kódszótár szerint választható: Igen /Nem 13

14 Jogfenntartó idő típusa és megnevezése: Kódszótár szerint választható és a választott értékhez tartozó megnevezés. Ellátás egynapi összege átmeneti szabály érvényesítéséhez: Az ellátás egynapi összege vihető fel, a mező kitöltése nem kötelező. Jelenlegivel megegyező jogviszony: Az ügyintéző minősíti a korábbi jogviszonyok közül, azon jogviszonyokat, amelyek megfelelnek az Ebtv. szerint a jelenlegivel megegyező jogviszonynak. A folyamatos biztosítási időn belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá vált. Kódszótár alapján Igen/Nem. Alapesetben Nem. Biztosítás szünetelésének kezdete: Biztosítás szünetelésének kezdeti dátuma. Biztosítás szünetelésének vége: Biztosítás szünetelésének vége dátuma. Amennyiben van biztosítás szünetelésének kezdeti dátum, a mező kitöltése kötelező, egyébként hibaüzenet: A mező kitöltése kötelező! Napok száma: Program által kerül kitöltésre. Jogcím: Kódszótár szerint válaszható egészségbiztosítási ellátás jogcíme. Folyósítás kezdete: A rögzítendő egészségbiztosítási ellátás kezdő dátuma. Folyósítás vége: A rögzítendő egészségbiztosítási ellátás vége dátuma. Amennyiben van rögzítendő egészségbiztosítási ellátás kezdő dátuma, a mező kitöltése kötelező, egyébként hibaüzenet: A mező kitöltése kötelező! TAJ-szám: Ha a kódszótár szerint választott egészségbiztosítási ellátás jogcíme gyermekhez van kötve, a TAJ-szám kitöltése kötelező, egyébként hibaüzenet: A mező kitöltése kötelező! Gyermek neve: Amennyiben előző mezőben TAJ-szám kitöltött, a gyermek nevének kitöltése kötelező, egyébként hibaüzenet: A mező kitöltése kötelező! Születési idő: Amennyiben a gyermek TAJ-száma kitöltött, a gyermek születésének ideje is kitöltendő, egyébként hibaüzenet: A mező kitöltése kötelező! Igénybevett napok száma: Program által kerül kitöltésre. Egyedülálló jelző: Kódszótár szerint választható: Igen / Nem Szolgálati kötelmek: Kódszótár szerint választható: Igen / Nem Mentés tárolás leírása: A Mentés gombra egérrel történő rákattintással az adatok tárolódnak. A Mégsem billentyű lenyomásával az adatrögzítés megszakítható. 14

15 Mentés menete új felvitel esetén: Menübe lépést követően a kijelölt korábbi jogviszonyhoz kapcsolódóan megjelennek az adott foglalkoztatottra vonatkozóan már korábban felvitt adatok. Új felvitel gomb megnyomására a foglalkoztatottra vonatkozóan vihetők fel a korábbi jogviszonyra vonatkozó adatok. Rögzítési szabályok módosítás esetén: A menüpont a már meglévő adatokra vonatkozó módosítások felvitelére szolgál. A képernyő bal oldalán nyíl segítségével választható ki a módosítandó foglalkoztató sora. A módosítandó foglalkoztatott sorára egérrel történő navigálást követően a Módosítás billentyű lenyomásával a módosítandó sorra, tételre állva végezhető el az adatokban a kívánt módosítás. Rögzítési szabályok törlés esetén: A hibás rögzítéssel felvitt adatok fizikailag törölhetőek a Törlés/Sztornó funkciógomb megnyomásával. Amennyiben a képernyő bal oldalán kiválasztásra kerül egy foglalkoztató, és ekkor választjuk a Törlés/Sztornó billentyű gombot, akkor ehhez a foglalkoztatóhoz kapcsolódó sorok törlésre kerülnek. Amennyiben a képernyő bal oldalán kiválasztásra kerül egy foglalkozató, és ehhez a foglalkoztatóhoz kapcsolódó törölni kívánt sort kiválasztva a Törlés/Sztornó nyomógomb használatával az adott sor kerül törlésre. Ha a törlendő tételhez már kapcsolódik megállapított és kifizetett ellátás, akkor a törlés már nem végezhető el. Mentés menete módosítás esetén: A képernyő minden mezője módosítható. Mentés menete törlés esetén: Amennyiben a tételhez nem kapcsolódik megállapított és kifizetett ellátás, akkor a törlés elvégezhető. 15

16 2.2 Jövedelem adatok kezelése EB ellátáshoz A menüpont a munkavállaló korábbi jogviszonyában elért rendszeres és nem rendszeres jövedelem adatainak rögzítésére, módosítására szolgál. A képernyő feltöltése menübe lépéskor: A menü elérési útvonala: Egészségbiztosítási ellátások kezelése o Hozott egészségbiztosítási ellátás adatok kezelése Korábbi jogviszony adatok kezelése EB ellátáshoz Korábbi jogviszony jövedelem adatok Menübe lépéskor a képernyő bal oldalán megjelennek a kiválasztott foglalkoztatottra vonatkozó korábbi jogviszony adatok. Új adatok rögzítésének szabályai:új felvitel nyomógombra kattintva a jogviszonyhoz kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres jövedelmek rögzíthetők. Rendszeres jövedelem év: Program által kerül feltöltésre, nem módosítható. Rendszeres jövedelem hónap: A rögzíthető mezők azok, amelyek alatt a jogviszony fennállt. Nem rendszeres jövedelem kifizetés dátuma: Nem rendszeres jövedelem kifizetésének dátuma. 16

17 Nem rendszeres jövedelem vonatkozási időszak kezdete: A kifizetett nem rendszeres jövedelem vonatkozási idejének kezdete. Nem rendszeres jövedelem vonatkozási időszak vége: A kifizetett nem rendszeres jövedelem vonatkozási idejének vége. Ha van nem rendszeres jövedelem vonatkozási időszak kezdete, akkor a vége dátum kitöltése kötelező, egyébként A mező kitöltése kötelező! hibaüzenet jelenik meg. Nem rendszeres jövedelem jogcím megnevezése: Értéklistából kiválasztható. Nem rendszeres jövedelem összeg: A kifizetett nem rendszeres jövedelem összege. A mező kitöltése kötelező, ha van hozzá kifizetés dátuma, vonatkozási időszak, jogcím, egyébként A mező kitöltése kötelező! hibaüzenet. Nem rendszeres jövedelem naptári napok: Nem rendszeres jövedelem vonatkozási időszakának naptári napjainak száma. Program által kerül feltöltésre. Rögzítési szabályok módosítás esetén: A menüpont a már meglévő adatokra vonatkozó módosítások felvitelére szolgál. A képernyő bal oldalán nyíl segítségével választható ki a kívánt foglalkoztató sora. Egérrel történő navigálást követően a módosítás billentyű lenyomásával az adott sorra, tételre állva végezhető el az adatokban a kívánt módosítás. Rögzítési szabályok törlés esetén: A hibás rögzítéssel felvitt adatok fizikailag törölhetőek a Törlés/Sztornó funkciógomb megnyomásával. Amennyiben a képernyő bal oldalán kiválasztásra kerül egy foglalkoztató, és ekkor választjuk a Törlés/Sztornó billentyű gombot, akkor ehhez a foglalkoztatóhoz kapcsolódó sorok törlésre kerülnek. Amennyiben a képernyő bal oldalán kiválasztásra kerül egy foglalkozató, és ehhez a foglalkoztatóhoz kapcsolódó törölni kívánt sort kiválasztva a Törlés/Sztornó nyomógomb használatával az adott sor kerül törlésre. Ha a törlendő tételhez már kapcsolódik megállapított és kifizetett ellátás, akkor a törlés már nem végezhető el. Sztornó eljárás meghívása szükséges. Mentés tárolás leírása: A Mentés gombra egérrel történő rákattintással az adatok tárolódnak. 17

18 A Mégsem billentyű lenyomásával az adatrögzítés megszakítható. Mentés menete új felvitel esetén: Menübe lépést követően a kijelölt korábbi jogviszonyhoz kapcsolódóan megjelennek az adott foglalkoztatottra vonatkozóan már korábban felvitt adatok. Új felvitel gomb megnyomására a foglalkoztatottra vonatkozóan vihetők fel a korábbi jogviszonyra vonatkozó adat. Mentés menete módosítás esetén: A képernyő minden mezője módosítható. Mentés menete törlés esetén: Amennyiben a tételhez nem kapcsolódik megállapított és kifizetett ellátás, akkor a törlés elvégezhető Másik szülő által igénybevett gyermekápolási napok kezelése Programban való navigálás belépéskor: Számfejtés előkészítése o Egészségbiztosítási ellátások kezelése Hozott egészségbiztosítási ellátás adatok kezelése Másik szülő által igénybevett gyermekápolási táppénz A program feladata a másik szülő által, az adott gyermekhez kapcsolódóan igénybevett gyermekápolási napok számának berögzítése. A gyermekápolási táppénzes napokat a biztosított anya foglalkoztatójánál működő társadalombiztosítási kifizetőhely (ennek hiányában az EPSZSZ) tartja nyilván. Amennyiben nem az anya, hanem az apa igényli a gyermekápolási táppénzt, az igény teljesítését megelőzően a nyilvántartásra kötelezett kifizetőhellyel igazoltatni kell az adott gyermekre tekintettel még igénybe vehető gyermekápolási táppénzre jogosultság napjainak számát (Előzmény - kérő közlő). Képernyő feltöltése a menübe lépéskor 18

19 Jogviszony választása után megjelennek az adott személyhez kapcsolt gyermekek és gyermekenként a jogviszonyhoz már korábban berögzített, nyilvántartott gyermekápolási táppénzes napok. Új adatok rögzítésének szabályai: Ha a gyermek hozzá van rendelve az adott személyhez és jogviszonyhoz az Új felvitel gombbal be lehet rögzíteni a másik szülő által igénybe vett gyermekápolási táppénzes időszakokat. Új felvitel akkor lehetséges, ha a gyermek és a szülőhöz való viszonya létezik és érvényes, egyébként hibaüzenetet küld a program: Új tétel felviteléhez gyermek kiválasztása szükséges! Az adatok rögzítése során lehetőség van a következő funkciógombok meghívására: 1) Gyermek hozzáadása 2) Kapcsolat kezelése 3) GYÁP nyilvántartás 19

20 1. Gyermek hozzáadása Amennyiben a gyermek nincs hozzá rendelve az adott személyhez és jogviszonyhoz a Gyermek hozzáadása funkciógomb meghívásával rögzíthető, kapcsolható gyermek az adott személyhez és jogviszonyhoz, és az Új felvitel gombbal be lehet rögzíteni a másik szülő által igénybe vett gyermekápolási táppénzes időszakokat. 2. Kapcsolat kezelése 20

21 Ha a gyermek be van rögzítve, de nincs minősítve (EB ellátás szempontjából) a kapcsolata a szülővel, akkor a Kapcsolat kezelése funkciógombbal a kapcsolat kiválasztható a kódszótárból, majd az Új felvitel gombbal be lehet rögzíteni a másik szülő által igénybe vett gyermekápolási táppénzes időszakokat. 3. GYÁP nyilvántartás Ha a gyermek hozzá lett rendelve az adott személyhez és jogviszonyhoz GYÁP nyilvántartás funkciógomb meghívásával megjelenik összességében a gyermekre vonatkozó gyermekápolási napok. (Riport) Rögzítési szabályok módosítás esetén: A Módosítás funkciógomb megnyomásakor a program a kijelölt rekordot a képernyőre feltölti a megfelelő mezőkbe. A programban vannak olyan mezők, amelyek nem módosíthatók. Módosításakor a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg: Kezdete és vége dátum nem került kitöltésre, hibaüzenet: A mező kitöltése kötelező! - Az ellátás kezdő dátuma nagyobb, mint a rögzítési nap dátuma: Az ellátás kezdő dátuma nem lehet nagyobb, mint a mai nap! Az ellátás vége dátuma nagyobb, mint a rögzítési nap dátuma: Hiba üzenet: Az ellátás vége dátuma nem lehet nagyobb, mint a mai nap! 21

22 Rögzítési szabályok törlés esetén: Törlés funkció, hibás rögzítés miatti logikai törlést jelent. A felvitt és így törölt rekordok (a törlés dátumától függetlenül) a rendszer számára nem létezőként értelmezendő. Mentés menete új felvitel esetén: A mentés gombra egérrel történő rákattintással tárolódnak az adatok. A mentés folyamán rekordszintű ellenőrzés van a mezők között, ha az ellenőrzés hibás összefüggést talál, hibaüzenetet küld a program: A feladott időszakokban átfedés van! A hibaüzenet küldésével a mentés folyamata megszakításra kerül. Mentés menete módosítás esetén: Az aktuális rekordra indul a Módosítás funkció, amennyiben a módosíthatóság feltételei fennállnak. A mentés folyamán rekordszintű ellenőrzés van a mezők között, ha az ellenőrzés hibás hibaüzenetet küld a program: A feladott időszakokban átfedés van! A hibaüzenet küldésével a mentés folyamata megszakad. Mentés menete törlés esetén: Az aktuális rekordra indul a törlés funkció. A tétel akkor törölhető, ha még nincs törölve, és amíg számfejtés nem történt rá. Ha a törölni /sztornózni kívánt tétel már törölt/sztornírozott tétel, akkor hibaüzenet: A törölni/sztornózni kívánt rekord már törölt/sztornózott/sztornó rekord! Ha törölhetőnek ítéli a program a tételt, a funkciógomb megnyomását követően üzen a felhasználónak: A tétel, törlésre jelölt, jóváhagyás Mentés funkciógombbal történik! 22

23 2.4. MÁS FOGLALKOZATÓ HELYETT TELJESÍTETT EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KEZELÉSE /Hozott egészségbiztosítási ellátás adatok kezelése/ 2.4. Más foglalkoztató helyett teljesített egészségbiztosítási ellátáshoz A menüpontban a más foglalkoztató helyett teljesített egészségbiztosítási ellátások számfejtésére van lehetőség. A menüponthasználata, ha a Kincstár számfejtési körében tartozó munkavállalónak más foglalkoztatónál is van jogviszonya és abban a jogviszonyában egészségbiztosítási ellátást igényel és a jogszabályok alapján a Kincstár az egészségbiztosítási ellátás kifizetője. Képernyő feltöltése menübe lépéskor: Számfejtés előkészítése o Egészségbiztosítási ellátások kezelése Hozott egészségbiztosítási ellátás adatok kezelése Más foglalkoztató helyett teljesített egészségbiztosítási ellátások kezelése Technikai jogviszonyra történő feladáshoz egy biztosítottat ki kell választani. A képernyőn megjelennek a kiválasztott biztosítotthoz kapcsolódó technikai jellegű 23

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ILLETMÉNY- SZÁMFEJTÉS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu Tananyag Illetményszámfejtés Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó MUNKAÜGY Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu I. Alapvető szabályok a KIRA munkaügyi adataiban A KIRA-ban

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó SZERVEZETI ADATOK Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu Szervezeti adatok kezelése: Tartalom jegyzék:

Részletesebben

E könyv azzal a módszertani céllal íródott, hogy hatékony segítséget nyújtson a kezdeti lépésekben a kezdő Felhasználóink számára.

E könyv azzal a módszertani céllal íródott, hogy hatékony segítséget nyújtson a kezdeti lépésekben a kezdő Felhasználóink számára. 1. Bevezetés E könyv azzal a módszertani céllal íródott, hogy hatékony segítséget nyújtson a kezdeti lépésekben a kezdő Felhasználóink számára. A könyv végigvezeti a Felhasználót a telepítéstől a számfejtésen

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft.

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft. Felhasználói kézikönyv 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A telepítés folyamata...6 A szoftver indítása...6 A Főképernyő felépítése...6 Menü...7 Eszközsor...8 Információs sáv...8 Cégek menüpont...9 Cégek

Részletesebben

TB modul. Beállítások. Szerviz / Beállításokban TB Kifizetőhely? Igen-re kell állítani. A személyi adatokban

TB modul. Beállítások. Szerviz / Beállításokban TB Kifizetőhely? Igen-re kell állítani. A személyi adatokban TB modul Beállítások Szerviz / Beállításokban TB Kifizetőhely? Igen-re kell állítani. A személyi adatokban 1. Előző munkahelyi adatok / Jövedelem igazolás egb. ellátáshoz menüpontban van lehetőség rögzíteni

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB14.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Bér+ Személyi adatok nyilvántartására, bérszámfejtésre, TB adatok

Részletesebben

ElitBér SOFTWARE DOKUMENTÁCIÓ. NiaraSOFTWARE (B) Niara KFT. ES-Xpress. Bérszámfejtés Felhasználói Kézikönyv 1. Felhasználói Kézikönyv NIARA KFT.

ElitBér SOFTWARE DOKUMENTÁCIÓ. NiaraSOFTWARE (B) Niara KFT. ES-Xpress. Bérszámfejtés Felhasználói Kézikönyv 1. Felhasználói Kézikönyv NIARA KFT. Bérszámfejtés Felhasználói Kézikönyv 1 Felhasználói Kézikönyv NIARA KFT. SOFTWARE NiaraSOFTWARE (B) Niara KFT. DOKUMENTÁCIÓ ES-Xpress A programot és a dokumentációt a NIARA részéről szerzői jog védi, ezért

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu Betegszabadság, táppénz Betegszabadság A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára az általánosan használt kifejezéssel ellentétben nem táppénzt, hanem ún. betegszabadságot vehet igénybe az

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv. XL Bér 2015. Bér, TB, SZJA és Munkaügy. www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft.

Felhasználói Kézikönyv. XL Bér 2015. Bér, TB, SZJA és Munkaügy. www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft. Felhasználói Kézikönyv XL Bér 2015 Bér, TB, SZJA és Munkaügy www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft. Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Mielőtt a szoftver indul...5 A telepítés folyamata...5 Alapvető

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó BESZÁMOLÓ a fővárosi /megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakterületét érintő 2013. évi hatósági ellenőrzéseinek végrehajtásáról és az

Részletesebben

A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról

A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról Felhasználói leírás A CKB Trend rendszer adminisztrátori funkcióiról Verzió: 3.1 Készült: 2010. október 9. 1/36.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2. Belépés a CKB rendszer adminisztrátori felületére...4

Részletesebben

Munkaügyi-, bér- és SZJA elszámolási rendszer üzemeltetési dokumentáció

Munkaügyi-, bér- és SZJA elszámolási rendszer üzemeltetési dokumentáció Bóra - Munkaügyi-, bér-és SZJA elszámoló rendszer 1 Munkaügyi-, bér- és SZJA elszámolási rendszer üzemeltetési dokumentáció Munkaügyi-, bér- és SZJA elszámolási rendszer üzemeltetési dokumentáció 1 Általános

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról

Felhasználói leírás. A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Felhasználói leírás A CKB FREE rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: 2.0 Készült: 2010.március 25. 1/63.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 2. Főképernyő... 6 3. Adatbekérés... 10 4. Díjtájékoztatás...

Részletesebben

Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó program. Szoftverdokumentáció 2008 V 1.0

Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó program. Szoftverdokumentáció 2008 V 1.0 Contorg EVL Bér Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó program Szoftverdokumentáció 2008 V 1.0 Contorg Gazdasági Tanácsadó Kft 7020 Dunaföldvár, Gábor Pál utca 5. http//: www.contorg.hu E-mail: info@contorg.hu

Részletesebben

Rendszeres szociális segély RSZS

Rendszeres szociális segély RSZS Rendszeres szociális segély RSZS Felhasználói kézikönyv II. számú melléklet 2014. 03. 28. Tartalomjegyzék 1 Új Rendszeres szociális segély felvitele... 4 1.1 Új ellátás indítása... 4 1.2 Adatlap felvitele...

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Átlagkereset, távolléti díj számítása

Átlagkereset, távolléti díj számítása Átlagkereset, távolléti díj számítása A munkavállalót egyes munkában nem töltött időre díjazás illeti meg. Ez lehet távolléti díj, de lehet átlagkereset is. Mikor kell átlagkeresetet fizetni? Átlagkereset

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához 2014. 01. 27. 1/60 Tartalomjegyzék I. Általános információk... 3 II. Szervezet adatok kezelése... 9 1.

Részletesebben

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT Foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT Felhasználói kézikönyv IV. számú melléklet 2014. 03. 28. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest,

Részletesebben

TGV HUMAN PARTNERS KFT. Budapest 1224 Aranyforint u. 5. Tel és fax:(36 1) 203-6663

TGV HUMAN PARTNERS KFT. Budapest 1224 Aranyforint u. 5. Tel és fax:(36 1) 203-6663 Budapest 1224 Aranyforint u. 5. Tel és fax:(36 1) 203-6663 Veerrzzi ióóss vváál lttoozzáássookk Akkor ajánlom az új verziók letöltését (7.36- és 7.068-tól), amennyiben az ünnepnapra nem szeretne fizetést

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT Felhasználói kézikönyv XII. számú melléklet 2015. 03. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság

Részletesebben