Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 25-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire 1/2010. Elıterjesztı: Popovics György, a közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária aljegyzı

2 Tisztelt Közgyőlés! A Megyei Önkormányzat képviseletének ellátása fontos és felelıs közéleti feladat. E képviseletek ellátására kiválasztott személyek köre zömmel a megyei közgyőlés tagjai közül kerül ki, illetve a kiválasztott személyeknek a megyei önkormányzat célkitőzéseivel, programjával azonosulnia szükséges, hogy megfelelıen tudja a delegáló érdekeit érvényesíteni. A fenti célok érvényre juttatása miatt kerül sor négyévenként az érintett szervezetekben a tisztújításra, és ez indokolja a megyei közgyőlés elé kerülı személyi változásokról szóló javaslatokat is. Az alapos elıkészítés érdekében a közgyőlés elé több lépcsıben kerül hasonló témájú elıterjesztés a közeljövıben. A Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudományos Alapítványát a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság 1991-ben hozta létre annak érdekében, hogy a régió tudományos életét anyagi eszközökkel támogathassa. Az alapítvány képviselı szerve a 14 tagú kuratórium, melyben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot jelenleg Simon Géza alelnök képviseli, és akinek kuratóriumi tisztsége megerısítésére teszek javaslatot. A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsban a Megyei Önkormányzatok által delegált személy mandátuma lejárt. Az érvényben lévı 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet értelmében a régió területén mőködı megyei önkormányzatok közgyőléseinek képviseletében közösen jelölt egy személy vesz részt a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács munkájában. A megyei közgyőlések képviseletében közös jelöltre javaslatot elfogadva Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Elnökének indítványát dr. Trosits Bernadett (8500 Pápa, Táncsics M. u. 23.) személyében teszek. A Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája Alapítvány 2009 nyarán átadta a Fıiskola fenntartói jogát az EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, ezáltal tevékenysége beszőkült az alapító okirat szerinti céljára, a Fıiskola támogatására. Ebben a megváltozott helyzetben is fontos azonban, hogy a fıiskola, a fıiskola fenntartója és az alapítvány szoros együttmőködésben tevékenykedjen a fıiskolai fejlesztésekben, hiszen a fennmaradásért folyó felsıoktatási versenyben a jövıben még nagyobb kihívásokkal kell szembe néznie a nem állami felsıoktatási intézményeknek. Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében szükségessé vált az alapítvány mőködésének áttekintése, racionalizálása, a kuratórium létszámának csökkentése, operatív támogató testületek létrehozása, mely intézkedések egyidejőleg az Alapítvány mőködési kiadásait is csökkenthetik, megteremtve a felszabaduló források célszerinti tevékenységre fordításának lehetıségét. Az alapító okirat szerint az Alapítói Győlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapító okirat módosítása, az Alapítvány kezelıjének (kuratórium tagjainak) megválasztása, az elnök kijelölése, és a felügyelı bizottság megválasztása. Az Alapítói Győlés az alapítók (jelenleg négy szervezet) összességébıl áll, melyen az alapítók képviseletére jogosult személyek vesznek részt. Az elıkészített javaslat az Alapítói Győlés soron következı ülésén döntene a Kuratórium elnökének, tagjainak, és a titkárának, valamint a Felügyelı Bizottság elnökének és tagjainak visszahívásáról, a Kuratórium létszámának csökkentésérıl és az új tisztségviselık megválasztásáról.

3 Az eddigi 9 fıs kuratórium helyett 5 fı töltené be ezt a tisztet, elnökként dr. Kandikó József, kuratóriumi tagként dr. Hidas János, Pleier Tamás, dr. Jelen Tamás, és személyem, Popovics György neve merült fel javaslatként. A Felügyelı Bizottság összetételére az alábbi javaslat érkezett: elnök: dr. Bálint Mónika, tagok: dr. Tóth M.Gábor, és Gyırik Csabáné. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a fenti javaslatokkal értsen egyet, és hatalmazzon fel arra, hogy az alapító képviseletében a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája Alapítvány Alapítói Győlésén a fentiek értelmében járjak el. Tatabánya, november 18. Popovics György elnök

4 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés I. A Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudományos Alapítvány Kuratóriumában megerısíti kuratóriumi tisztségében Simon Gézát, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés alelnökét. Határidı: november 25. Felelıs: Popovics György, a közgyőlés elnöke II. A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács tagjai közé - a régió területén mőködı megyei közgyőlések képviseletében - dr. Trosits Bernadett, 8500 Pápa, Táncsics M. u. 23. szám alatti lakost jelöli. Határidı: a határozat megküldésére: azonnal Felelıs: Popovics György, a közgyőlés elnöke III. A Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelı Bizottságának visszahívására, a Kuratórium létszámának 9 fırıl 5 fıre történı csökkentésére, a Kuratórium (elnök: dr. Kandikó József, tagok: dr. Hidas János, Pleier Tamás, dr. Jelen Tamás, Popovics György) és a Felügyelı Bizottság (elnök: dr. Bálint Mónika, tagok: dr. Tóth M. Gábor, Gyırik Csabáné) új személyi összetételére vonatkozó javaslattal elızetesen egyetért, és felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét, hogy az alapító képviseletében, a fentieknek megfelelıen járjon el. Határidı: november 25. Felelıs: Popovics György, a közgyőlés elnöke

5

6

7

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:131. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben

KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben KÖZALAPÍTVÁNY A HÉVIZGYÖRKI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Hévízgyörk Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8. (1) bekezdésében,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 2. Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához

Részletesebben

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96.

Alapító Okirat. 3. Az alapítvány székhelye: Sopron, Fı tér 1. 4. Az alapítvány számlakezelıje: az OTP Soproni Fiókja Sopron, Várkerület 96. Alapító Okirat A 91/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat melléklete 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek és fiatalok szünidei foglalkoztatása, üdültetése, turisztikájának fejlesztése, a hátrányos

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9.

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 10. 1/2010. (I.29.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 30/2009. (XII.18.) K.R.SZ.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Fıiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerő ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR VÉDJEGY EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (A módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Védjegy Egyesület célja a tagságában megtestesülı szellemi tıke aktivizálásával hozzájárulni a magyar

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum

FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben. Preambulum FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület

A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület A Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, Hagyományırzı, Kulturális és Rendezvényszervezı Egyesület Alapszabálya (A 2008. november 8. napján megtartott közgyőlés 5/2008. 11. 08. kgy. határozatával elfogadott

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. január 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. január 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: A megszőnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a szintén megszőnt

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 1580/2009. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Elıterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben