ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 26-ai ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Péntek Péter, megyei fıjegyzı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! Az Államháztartásról szóló törvény elıírja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának elmúlt 9 havi eredményérıl tájékoztatni kell a közgyőlést. Kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem elı a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedéves költségvetésérıl szóló tájékoztatót. I. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS TAPASZTALATAI Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodását elemezve megállapítható, hogy hivatali és fenntartói kötelezettségeinek biztosítása érdekében mind nagyobb mértékben, különösen a III. negyedévben kényszerült igénybe venni folyószámla-hitelt. E keret folyamatosságának biztosítása érdekében október 27-ével prolongálásra került további egy évre a folyószámla-hitel szerzıdés. Ebben az idıszakban került érvényesítésre a megemelt áfa mérték, ami többlet kötelezettséget mért az önkormányzatra, valamint az intézményekre a szállítókkal szemben. Ugyancsak a likviditást befolyásolta az illetékbevételek csökkenése. II. BEVÉTELEK ALAKULÁSA A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és intézményei háromnegyedévi bevételei mindösszesen E Ft-ra, 61,8 %-ra teljesültek.

3 3 1. Mőködési célú bevételek Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 72,6 %-ban teljesültek. Az idıarányos érték teljesítését negatívan befolyásolta az illetékbevétel teljesülése, 71,1 %-ban. A mőködési célra átvett pénzeszközök és támogatás érétkő bevételek teljesítése 81,2 %. 2. Felhalmozási bevételek A felhalmozási és tıke jellegő bevételek teljesítési értéke 71,2%, mely a tárgyi eszköz értékesítés és ehhez kapcsolódó áfa bevételt tartalmazza. A realizált érték megközelítıleg idıarányosnak mondható. A tárgyi eszközök értékesítése nem idıszakhoz kötött. A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatás érétkő bevételek sora 141,0 %-os teljesítést mutat. Ez a sor tartalmazza a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény által az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázatra átvett E Ft pénzeszközt, a KEMÖ Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktatási funkciók integrálása új szárny építésével címő projekt KDOP-5.1./2F jelő pályázatára átvett E Ft, valamint a A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı, Komárom, Csillag lakótelep 62/a), b), c) szám alatti 4 darab egyenként 20 férıhelyes gyermekotthon infrastrukturális korszerősítése címő, TIOP / jelő pályázatra átvett E Ft pénzeszközöket, melyek elıirányzatosítására decemberi költségvetési rendelet-módosításnál kerül sor. III. KIADÁSOK ALAKULÁSA A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és intézményei háromnegyedévi kiadásai mindösszesen E Ft-ra, 58,6 %-ra teljesültek 1. Mőködési célú kiadások Személyi juttatások soron 1,4 % a megtakarítás az idıarányos értékhez képest. Dologi és egyéb folyó mőködési kiadásoknál a teljesítés önkormányzati szinten 80,0 %. Az intézményeknél a telesítés 84,8 %-os túlteljesítést mutat, ugyanakkor a hivatalnál

4 4 megtakarítás mutatkozik idıarányos szinten (69,1 %). Ez a megtakarítás elsısorban a mőködési és felhalmozási célú hitelkamat alacsony teljesítésébıl következik. Az év folyamán a kamat mérték csökkenése volt tapasztalható, ez a tény pozitívan befolyásolta ezt a kiadási tételt. 2. Felhalmozási kiadások Ezen a területen elmaradás tapasztalható mind a felújítások, és a beruházások területén. Önkormányzati szinten a felújítások 22,2 %-ra, a beruházások 27,5 %-ra teljesültek. Az intézményeknél mindkét soron túlteljesítés mutatkozik, ami részben azzal indokolható, hogy a teljesítés egy részének elıirányzatosítására a decemberi költségvetési rendeletmódosításnál kerül sor. A hivatal esetében a nagyon alacsony teljesítést indokolja, hogy a teljesítések jelentıs része áthúzódik IV. negyedévére. IV. ÖSSZEGZÉS A megyei önkormányzat és intézményei az év eddig eltelt idıszakában, a tartósan fennálló gazdasági nehézségek ellenére megfelelı színvonalon látták el feladataikat. Ebben az idıszakban a folyamatos likviditás biztosításra mind nagyobb mértékben került kihasználásra a rendelkezésre álló hitelkeret. Azoknál az intézményeknél, ahol az elıirányzatok indokoltan túlteljesültek pótelıirányzatot szükséges biztosítani, melyet egyrészt az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló intézményi mőködési tartalék, az intézményi energia rendszerek üzemeltetésére, világításkorszerősítésére biztosított elıirányzat, másrészt a központi költségvetési forrás, valamint a saját bevételek nyújtanak fedezetet. Tatabánya, november 20. Dr. Völner Pál

5 5 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a I-III. negyedéves gazdálkodásról készített tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Dr. Völner Pál Határidı: azonnal

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1.477-2/2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1430/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1268-2/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 194-2/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 286/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi

Részletesebben

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Letenye Város Képviselı-testületének 2011. október 6-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. /2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 256-2/2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007.

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETI RENDJE

A RENDELET HATÁLYA A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETI RENDJE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 19 /2009. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 17391-6/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI./2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 14273-4/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 2. Száma: 5994-3/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Valamennyi bizottság

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E VI. /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. november 18-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/254-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. szám 2008. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. február 28-ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 235-24/2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Közoktatási normatívánál Pl. Óvodai nevelés tényleges normatív támogatása Óvodai nevelés tényleges saját bevétele Óvodai nevelés tényleges kiadása

Közoktatási normatívánál Pl. Óvodai nevelés tényleges normatív támogatása Óvodai nevelés tényleges saját bevétele Óvodai nevelés tényleges kiadása Csorvás Város Önkormányzatának - Polgármesteri Hivatala a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal, a Csorvási Cigány Önkormányzattal, a Román Kisebbségi Önkormányzattal és - Általános Mővelıdési Központja -

Részletesebben