Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés november 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Elıterjesztı: Popovics György, a közgyőlés elnöke

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés - a szakképzéssel összefüggı oktatásszervezési és fejlesztési feladatok társult formában történı ellátására, illetve új típusú térségi szakképzési központ közös létrehozására 324/2007. (XII.20.) számú határozatával megállapodást kötött Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületével, valamint Kisbér Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzésszervezési Társulás január 1-jétıl történı létrehozására, és elfogadta a társulási megállapodást, valamint megállapította a Társulás alapító okiratát. Az elfogadott Társulási Megállapodást módosítani szükséges, mert a hatályba lépést követıen a résztvevı intézmények adatai változtak, egyrészt a fenntartóváltások (a megyei önkormányzattól átkerült a Esztergom város önkormányzatához a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola), másrészt intézmény-összevonások, névváltoztatások és címmódosítások miatt (pl: a tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonba beolvadt a komáromi Móra Ferenc Általános Iskola és a kömlıdi Hegyháti Alajos Általános Iskola, vagy Kisbéren a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, illetve a Bánki Donát Szakképzı Iskola került összevonásra Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye névvel). A létrehozás óta megváltozott a társulás gazdálkodási formája is, mivel a részben önálló költségvetési szervbıl, önállóan mőködı szervezet lett, melynek mőködése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és gazdálkodási feladatait a Megyei Önkormányzat Hivatala helyett a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete látja el külön megállapodás szerint. A csatolt módosításban csak és kizárólag ezen változtatások átvezetése történik meg, annak érdekében, hogy a társulásnak továbbra is fennálljon a joga a szakképzési hozzájárulások fogadására, a megállapodás egyéb részeit a módosítás nem érinti. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a mellékelt tartalommal fogadja el, és hatalmazzon fel módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. Tatabánya, november 19. Popovics György

3 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. a 324/2007. (XII.20.) számú határozatával elfogadott Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának 3. pontját, (valamint a 6. pont 5-6. mondatát) - egyetértésben Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületével, valamint Kisbér Város Önkormányzata Képviselı-testületével - az alábbiak szerint módosítja: 3. A Társulás tagjai által fenntartott - a szakképzés feladataiban résztvevı - iskolák, és a számba vehetı tanulók száma: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály út 73. OM azonosító: fı b) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági- Informatikai Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 75. OM azonosító: fı c) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája és Szakiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. OM azonosító: fı d) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2890 Tata, Új út 19. OM azonosító: fı e) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatika Szakközépiskolája Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 3. OM azonosító: fı f) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 38. OM azonosító: g) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. OM azonosító: fı 256 fı Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testülete a) Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. OM azonosító: fı b) Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Esztergom

4 Székhelye: 2500 Esztergom, Dobogókıi út 29. OM azonosító: fı c) Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Fıapát út 1. OM azonosító: fı Kisbér Város Önkormányzata Képviselı-testülete a) Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Székhelye: 2870 Kisbér, Vásártér 1. OM azonosító: Összesen: 330 fı fı 6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzıi: Mőködése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodási feladatait külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete látja el. 2. kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt társulási megállapodás szövege egyebekben nem változik. 3. felhatalmazza a közgyőlés elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás (1. számú melléklet) aláírására, és utasítja a megyei fıjegyzıt, hogy társulás tagjai képviselıinek aláírását követı tizenöt napon belül azt küldje meg a Komárom- Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetıjének. Határidı: 1. pont: azonnal 2. pont: december 31. Felelıs: 1. pont: Popovics György, a közgyőlés elnöke 2. pont: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı

5 1. számú melléklet Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodása (a november 25-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés (képviseli Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke), Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (képviseli Tétényi Éva polgármester) valamint Kisbér Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (képviseli dr. Udvardi Erzsébet polgármester) megállapodnak abban, hogy a 324/2007. (XII. 20.) számú közgyőlési, a 895/2007. (XII. 14.) számú esztergomi önkormányzati, valamint a 242/2007.(XII. 18.) számú kisbéri képviselı-testületi határozatok alapján kötött megállapodásukat módosítják és az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalják: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, Esztergom Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, valamint Kisbér Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapodnak abban, hogy a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény 2. (5) bekezdés b), pontjában, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89/B (2) bekezdésében foglaltak szerint az e törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggı önkormányzati feladatok végrehajtására a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 41. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény 16. -ában kapott felhatalmazás alapján, a külön jóváhagyandó alapító okirattal közösen önálló jogi személyiséggel rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı szakképzés-szervezési társulást hoznak létre január 1. napjától kezdıdı hatállyal. A társulási szándékot kifejezı önkormányzatok a társulás mőködésével kapcsolatban a következı tényeket és alapvetı rendelkezéseket rögzítik: 1. A társulás neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (Társulás) 2800 Tatabánya, Fı tér A társulás tagjainak neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés (2800 Tatabánya, Fı tér 4.) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) (Társulás tagjai) 3. A Társulás tagjai által fenntartott - a szakképzés feladataiban résztvevı - iskolák, és a számba vehetı tanulók száma: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály út 73. OM azonosító: fı b) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 75.

6 OM azonosító: fı c) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Kultsár István Szakközépiskolája és Szakiskolája Székhelye: 2900 Komárom, Klapka György u. 56. OM azonosító: fı d) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Székhelye: 2890 Tata, Új út 19. OM azonosító: fı e) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informatika Szakközépiskolája Székhelye: 2510 Dorog, Otthon tér 3. OM azonosító: fı f) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája Székhelye: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 38. OM azonosító: fı g) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Székhelye: 2890 Tata, Új út 21. OM azonosító: fı Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testülete a) Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Szent István tér 7-9. OM azonosító: fı b) Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Dobogókıi út 29. OM azonosító: fı c) Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Esztergom Székhelye: 2500 Esztergom, Fıapát út 1. OM azonosító: fı Kisbér Város Önkormányzata Képviselı-testülete a) Kisbér Város Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye Székhelye: 2870 Kisbér, Vásártér 1. OM azonosító: Összesen: 330 fı fı 4. A Társulás célja: Új típusú térségi integrált szakképzı központ létrehozása, A szakképzés hatékonyabb formában történı megszervezése, A fejlesztési források hatékonyabb felhasználásnak biztosítása, A szakképzési profil munkaerı piaci igények szerinti alakítása A Társulás tagjai kijelentik, hogy magukra nézve kötelezıen elfogadják a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott döntéseket.

7 5. A Társulásban részt vevı megyei közgyőlés és a képviselıtestületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges: a megállapodás jóváhagyásához; a megállapodás módosításához; a megállapodás megszüntetéséhez; a Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz a Társulás alapító okiratának elfogadásához, módosításához. 6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzıi: A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik, amely a Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott, és a társulási megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre. A Társulás mőködési területe a társulás tagjainak illetékességi területe. A Társulás szerzıdéseit tevékenységi körén belül önállóan kötheti a megállapodásban rögzített célok megvalósítása érdekében, szerzıdések jogosultja, illetve kötelezettje a Társulás lesz. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. Mőködése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodási feladatait külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezete látja el. 7. A társulási megállapodás határozatlan idıre szól. 8. A Társulás szervezete: Társulási Tanács Társulás titkára Társulás munkaszervezete A Társulás vezetı tisztségviselıi: A Társulási Tanács elnöke, A Társulási Tanács elnökhelyettese 9. A Társulás döntéshozó szerve: A társult önkormányzatok képviselıibıl és a megyei közgyőlés által delegált képviselıkbıl álló Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjait az általuk fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevı iskolák tanulói létszámához igazodó költségvetési hozzájárulás arányában delegálják a Társulás tagjai. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 3 tagot, Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 tagot, Kisbér Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 1 tagot. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik, de egyik Társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével. Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselı útján lehet. 10. A Társulási Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat és hatáskörben: ellátja a szakképzés-szervezési feladatokat létesíthet és fenntarthat szakiskolát, szakközépiskolát és kollégiumot a szakképzés körében közoktatási megállapodást vagy más megállapodást köthet a Társulás által ellátott feladatokra önálló fejlesztési tervet készít

8 a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel meghatározza a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát az RFKB döntésének megfelelıen a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál meghatározza a társulás rövid és középtávú feladatait pályázatot nyújt be a szakképzésre fordított állami források megszerzésére elızetesen elfogadja a társulás költségvetését gyakorolja a költségvetési szerv megszüntetésének és a megállapodásban rögzített célok megváltoztatásának kivételével, a költségvetési szervvel kapcsolatos alapítói jogokat véleményezi a megállapodás módosítására, megszüntetésére tett kezdeményezéseket véleményezi a társuláshoz történı csatlakozásra tett kezdeményezéseket jóváhagyja a Társulási Tanács szervezeti és mőködési szabályzatát megválasztja a Társulási Tanács elnökét és elnökhelyettesét meghatározza a munkaszervezet létszámát, feladatait kinevezi és felmenti a Társulás titkárát megköti a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatallal a munkaszervezeti feladatok végzésére vonatkozó megállapodást jóváhagyja az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlását meghatározza a Társulás költségvetési felügyeletének rendjét és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlását támogatások, hozzájárulások átvétele és továbbadása a Társulás tagjai által fenntartott szakképzı intézmények számára 11. A Társulási Tanács mőködésére vonatkozó szabályok: A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását, és állapítja meg mőködésének részletes szabályait a megállapodásban meghatározott keretek között. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. A Társulási Tanács döntéseit határozati formában, minısített többséggel hozza (a delegált tagok 50%-a +1 szavazat). A Társulási Tanács üléseit az elnök, távollétében az elnökhelyettes, mindkettıjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által az alakuló ülésen felhatalmazott tag hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni: szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, a Társulási Tanács által meghatározott idıpontban, a Társulás tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, a Társulás székhelye szerinti Közigazgatási Hivatal vezetıjének kezdeményezésére. A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által az alakuló ülésen felhatalmazott személy írja alá. A jegyzıkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Társulás székhelye szerinti illetékes Közigazgatási Hivatal vezetıjének. A Társulási Tanács a Társulási megállapodás és a Társulás szervezeti és mőködési szabályzata módosítása, valamint a Társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor akkor határozatképes, ha az ülésén valamennyi tagja jelen van. Egyéb esetekben a Társulási Tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.

9 12. A Társulás munkaszervezetének feladatait külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges létszámot, feladatokat a Társulási Tanács határozza meg. A Társulás titkára szervezi és ellenırzi a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását, felette az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A munkaszervezeti feladatok ellátásának rendjét, valamint a Társulás titkárának feladatait a Társulási Tanács a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban állapítja meg. 13. A Társulási Tanács elnökének feladatai: a) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését. b) Aláírja az ülés jegyzıkönyvét. c) Képviseli a Társulási Tanácsot. d) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás titkára felett. 14. A Társulási Tanács elnökhelyettese távollétében helyettesíti a Társulási Tanács elnökét és ellátja mindazt a feladatot, mellyel a Társulási Tanács elnöke megbízza. 15. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: A Társulás tagjai az alapítói vagyont és a Társulás (költségvetési szerv) folyamatos mőködéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) az általuk fenntartott, a szakképzés feladataiban résztvevı iskolák tanulói létszáma mértékének megfelelı arányban biztosítják a Társulás számára. A Társulás megalakulásakor ,-Ft, azaz kettımillió forint alapítói vagyon kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a Társulási Tanács rendelkezésére bocsátanak (a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 3/6-od, az Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2/6, Kisbér Város Önkormányzatának képviselıtestülete 1/6-od arányban). A költségvetési szerv folyamatos (éves) mőködéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás mértékérıl a Társulás tagjai minden év február 15-ig döntenek. A Társulás folyamatos mőködéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a Társulás tagjai minden év április 30-ig kötelesek a Társulás számlájára befizetni. A mőködési költséghez történı hozzájárulás befizetésének késedelme esetén a hozzájárulás befizetéséig az érintett Társulási tag szavazati jogát nem gyakorolhatja, és támogatásban sem részesülhet. 16. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának részletes szabályai: A Társuláshoz más, a szakképzés feladataiban részt vevı iskolát fenntartó önkormányzat is csatlakozhat. A csatlakozás feltétele, hogy az érintett önkormányzat elfogadja és magára nézve kötelezınek elismeri jelen megállapodás tartalmát, valamint a regionális fejlesztési és képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésében hozott döntéseket. A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétıl számított legkésıbb 60 napon belül döntenek. A Társuláshoz csatlakozni a szándéknyilatkozat Társulási Tanácshoz történı beérkezését követı tanítási év kezdetén (szeptember 1. napján) lehet. A Társulásból való kilépésrıl a tanítási év végére (július 1. napjára) szóló szándéknyilatkozatot legalább egy tanítási évvel korábban kell a Társulási Tanácsnak bejelenteni a Társulási tag közgyőlésének, illetve képviselı-testületeinek minısített többséggel hozott határozatával. A kilépı taggal a társulás elszámol. Csatlakozás, vagy kilépés esetén a Társulás tagjai a jelen megállapodást a költségek viselésének arányában, illetve a szavazatok arányában módosítják.

10 17. A társulás ellenırzésének rendje: A Társulási Tanács tagjai mőködésükrıl, a Társulás pénzügyi helyzetérıl, valamint a társulási cél megvalósulásáról évente - a gazdasági évrıl szóló beszámolóval egyidejőleg - tájékoztatják a megyei közgyőlést, illetve a képviselı-testületeiket. A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenırzését éves ellenırzési ütemterv alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal végzi. 18. A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjainak vagyoni jogai és kötelezettségei: A Társulás megszőnik, ha a társulási megállapodást valamennyi tag felmondja a társulás megszőnését a tagok közösen elhatározzák a bíróság jogerısen dönt a társulás megszőnésérıl. A Társulás megszőnése esetén a Társulási Tanács köteles elszámolni a Társulás tagjai felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök a követelések és kötelezettségek kifizetése után a tanulói létszám mértékének megfelelı arányban illetnek meg. 19. A Társulás tagjai a Társulás mőködése során felmerülı vitás kérdések rendezésére a Tatabánya Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 20. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az évi CXXXV. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 21. Jelen megállapodás a Társulás tagjai képviselıinek aláírásával jön létre. A Társulás a megállapodást aláíró önkormányzatok közgyőlésének, illetve képviselı-testületeinek a Társulás alapító okiratát elfogadó, minısített többséggel hozott határozatával jön létre. A Társulás tagjai közgyőlésének, illetve képviselı-testületeinek határozatai a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. 22. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján rögzítették. Jelen megállapodást a társulás tagjai az alábbi minısített szótöbbséggel hozott határozattal hagyták jóvá. /2010. (XI. 25.) Kgy. sz. határozat /2010. (...) Kt. sz. határozat /2010.( ) Kt. sz. határozat Kelt: Tatabánya, november Komárom-Esztergom Megyei Esztergom Város Önkormányzata Közgyőlés Képviselı-testülete... Kisbér Város Önkormányzata Képviselı-testülete

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. szeptember 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben 4. sz. melléklet Tervezet amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. sz. melléklet Tervezet amely létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseletében: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke) és Pápa Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 138/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével létrejövő a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás szervezeti és mőködési szabályzata A Vas Megyei Önkormányzat valamint Bük Város Önkormányzata, Celldömölk Város Önkormányzata, Sárvár Város Önkormányzata és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41., és 43., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

KIVONAT. Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. KIVONAT Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 4. Képviselő testületi döntést, jóváhagyást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-21/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 137/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületével létrejövő a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 2. szám 2011. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. február 24-ei ülése RENDELETEK

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 51/2012. (V. 24.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 10. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /10-1/ 2012 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési

Részletesebben

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására.

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás aláírására. 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. augusztus 1-jei hatállyal megállapodást köt Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Pápai Szakképzés-szervezési

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 864-32/2012. 0. ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hajdúsági

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-10/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/102-3/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat

JEGYZİKÖNYV. 92/2009.(V.14.) számú Képviselı-testületi határozat JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 14-én 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás. a Társulási megállapodás módosítását.

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás. a Társulási megállapodás módosítását. E LİTERJESZTÉS Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására

Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás szociális- és gyermekvédelmi alapszolgáltatás intézményi ellátásainak közös mőködtetésére

Intézményfenntartói társulási megállapodás szociális- és gyermekvédelmi alapszolgáltatás intézményi ellátásainak közös mőködtetésére Intézményfenntartói társulási megállapodás szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatás intézményi ellátásainak közös mőködtetésére 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér

Részletesebben

Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására

Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 3-i rendkívüli ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 3-i rendkívüli ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat egyes középfokú oktatási intézmények más fenntartónak

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA 2008.

PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA 2008. PÁLFI ISTVÁN SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. Tel.: 52/557-875 Tel/Fax: 52/557-878 E-mail: info@palfitiszk.hu PÁLFI ISTVÁN Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZATAINAK

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben