A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE I. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I. FÉLÉV"

Átírás

1 A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE I. FÉLÉV A TVK Rt I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat teljes körűen és 1 közös vezetésű vállalat kvóta arányában, 11 társult vállalkozás pedig a tulajdoni hányad alapján került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír I. félévében közölt pénzügyi kimutatások sorainak tartalma év végén módosításra került. A változtatás következtében az export-értékesítéshez kapcsolódó külföldi útszakaszra jutó fuvarköltséget a költségek között mutatjuk ki, míg korábban az árbevételt csökkentette. Az összehasonlíthatóság érdekében természetesen a bázis időszaki adatok is tartalmazzák a módosításokat. A TVK-CSOPORT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ADATAI: I. félév I. félév Árbevétel (millió Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) (millió Ft) EBITDA (millió Ft) Nettó eredmény (millió Ft) EPS (Ft/db) I. negyedévben, mind a megelőző negyedévhez képest, mind pedig a bázis időszakhoz viszonyítva a pirolízis alapanyagok jegyzési árai jelentős mértékben növekedtek, melyet a késztermék árak emelkedése részben ellensúlyozott. Ennek egyenlegeként az euróban számított margin a bázis időszakhoz képest kis mértékben, 1,5%-kal csökkent. A polimer árakon belül a növekedés mértéke a HDPE termékszegmens jegyzési áraiban volt a legkisebb. A II. negyedévben a pirolízis alapanyagok jegyzésára csökkent előző negyedévhez képest, ugyanakkor a polimer termékek jegyzésára is visszaesett I. félévében az alapanyag és termékárak alapján kimutatható eredménytermelő-képesség a bázis időszaki félévhez képest 3%-kal mérséklődött, ennek ellenére növekedett az EBIT a forint/dollár keresztárfolyam változás pozitív hatására és az árteljesítmény javulásának eredményeként. A TVK Petrolkémiai Fejlesztési Projektjének terveztetése és kapcsolódó árubeszerzése a jóváhagyott ütemterv szerint halad, minden projekt területén folyik a kivitelezés. Június végén fő külső kivitelező dolgozott a területen. Az egyes alprojektek második negyedéves eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze: Olefin-2 alprojekt: Az ütemtervnél gyorsabban halad a tervezés, az árubeszerzési eljárás keretében az áruk értékének 96%-ára adtunk ki megrendelést. A kivitelezői kapacitások majdnem teljes egészét lefedtük szerződésekkel. A csőanyagok és szerelvényeik, valamint a bontókemence elemeinek a helyszínre szállításán kívül megindult a többi készülék beszállítása is. A kivitelezési területen az alapozási, építészeti munkák mellett a terveknek megfelelően halad a bontókemencék szerelése, ugyanakkor megkezdtük az Olefin-2 és a PE-4 alprojekteket közösen kiszolgáló hűtőtorony építését, valamint az acélszerkezetek szerelését is. PE-4 alprojekt: A hazai és a külföldi tervezés zökkenőmentes. Befejezéséhez közeledik a kivitelezői kapacitások szerződésekkel való lekötése. Intenzíven folytattuk a helyszíni építészeti munkákat, megkezdtük a vezénylő épület építését, a csőhidak I. ütemének telepítését és a granulátum tároló silók szerelését. Külső létesítmények alprojekt: Az egyes alprojektek tervezése a befejezés stádiumában van. Megkezdtük az etilén tartály palástjának szerelését, folytattuk a csőhidak építését és a csővezetékek szerelését, befejeztük az Olefin-2. alprojekt villamos energia ellátásának kiépítését, valamint az Út és közmű alprojekt 2003-ra tervezett munkáit. 1

2 MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET A felhasznált pirolízis alapanyagok decemberi kiugróan magas áremelkedése I. negyedévben tovább folytatódott, így a vegyipari benzin jegyzési ára 31%-kal, a vegyipari gázolaj jegyzési ára pedig 29%-kal haladta meg az előző negyedévit. A I. negyedévéhez viszonyítva a vegyipari benzin jegyzési ára 118 USD/t mértékben (67%), a vegyipari gázolaj jegyzési ára pedig 129 USD/t mértékben (71%) emelkedett. A II. negyedévben a pirolízis alapanyag árak 27-30%-kal csökkentek előző negyedévhez képest, így félév átlagában a vegyipari benzin jegyzési ára 251 USD/t a vegyipari gázolaj jegyzési ára 270 USD/t volt, ami vegyipari benzin vonatkozásában 33%-kal, gázolaj esetében 40%-kal haladta meg a bázis időszaki átlagos jegyzésárakat. A polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot) a novemberi mélypont után I. negyedévében növekedésnek indultak. A I. negyedéves átlagokkal összevetve a polimerek jegyzési árai minden termékszegmensben növekedtek, azonban ez a növekedés jóval alatta marad a pirolízis alapanyagok áremelkedésének. A polimerek árváltozásán belül a HDPE jegyzési ár növekedése elmaradt a többi polimer áremelkedésétől. A jegyzés árak növekedése az LDPE esetében 29% (184 EUR/t), a PP homopolimer rafia esetében 29% (176 EUR/t), a HDPE fúvási típusnál pedig mindössze 9% (56 EUR/t) volt a bázis időszak I. negyedévéhez viszonyítva. A II. negyedév során a polimerek jegyzésára jelentősen visszaesett az előző negyedévhez képest, így a I. félév átlagos polimer jegyzésára LDPE esetében 2%-kal, PP homopolimer rafia esetében 9%- kal haladta meg a I. féléves átlagos jegyzésárakat, míg a HDPE fúvási típusnál 2%-kal alatta marad a féléves átlagos jegyzésár a bázis időszaki átlagnak. Féléves viszonylatban a bázis időszaki félévhez képest a margin 3%-kal csökkent, míg a II. negyedévben a megelőző negyedévhez képest az integrált petrolkémiai margin 25%-kal növekedett. Főpiaci alapanyag- és termékár alakulás I. félév I. félév Változás átlagár átlagár LDPE (ált.) (fd nwe) EUR/t HDPE (fúvási) (fd nwe) EUR/t PP (homo rafia) (fd nwe) EUR/t Vegyipari benzin (fob med) USD/t Gázolaj (cif med) USD/t I. félévében a bázis időszakhoz viszonyítva a forint az euróhoz képest 1,5%-ot gyengült, azonban a dollár euróval szembeni gyengülése miatt az USD/HUF árfolyam 47,6 USD/HUF értékkel (18%) csökkent. A EUR/USD keresztárfolyam 1,105 volt, amely 0,2 értékkel meghaladta a I. félévi keresztárfolyamot. Petrolkémiai termelési és kapacitás kihasználási adatok I. félév I. félév Termelés (kt) Kapacitás kihasználás (%) Termelés (kt) Kapacitás kihasználás (%) Etilén 186,2 97,4 180,5 94,4 LDPE 57,5 96,6 55,3 90,6 HDPE 98,7 99,5 94,5 91,5 PP 140,4 96,1 133,9 92,5 A petrolkémiai termelőegységeink effektív kapacitás-kihasználása továbbra is magas szinten volt, bár minden technológiánál csökkent a kapacitás-kihasználás mértéke. A bázis időszakhoz képest megváltoztattuk a kapacitás kihasználás számításának metódusát 2003-ban, amely módszerrel a bázis időszaki kapacitás-kihasználási mutatókat is átszámoltuk. Az éves névleges kapacitás egy naptári napra jutó értéke helyett a napi effektív kapacitás a kihasználás számítás alapja, amely önmagában egy kisebb mértékű látszólagos kapacitás kihasználás csökkenést is eredményez. A csökkenést ezen túlmenően a kevesebb polimer értékesítés miatti termelés visszafogás is befolyásolta. 2

3 PÉNZÜGYI ELEMZÉS I. félévében a TVK Rt. árbevétele millió Ft volt, a csoport szintű konszolidált árbevétel millió Ft-ot tett ki, amely 7 illetve 16%-kal magasabb a I. félév árbevételéhez képest. A csoport szintű árbevétel növekedésében elsősorban a TVK Rt. által elért árbevétel tömegének a növekedése és a kereskedelmi leányvállalatok Slovnaft által előállított LDPE és PP értékesítésének megjelenése mutatkozik. A csoport-szintű árbevétel 89%-át az anyavállalat árbevétele tette ki I. félév során a konszolidációból kikerült a Plastico S.A.,a TVK ReMat Kft., és a Flexofol Kft., viszont az értékesítésükig, illetve beolvadásig kimutatott eredményük még szerepel a bázis időszaki eredményben. A TVK Rt. egyedi árbevételének emelkedésében a polimer jegyzésárak emelkedése volt a meghatározó, azonban az értékesített mennyiség 17 kt-s csökkenése mérsékelte a jegyzésár növekedés pozitív hatását. Az általános makrogazdasági hatások miatt beszűkült piaci kereslet miatt a belföldi és az export értékesítés volumene egyaránt csökkent. A TVK Rt. árbevételének változására ható tényezők I. félév I. félév (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefingyár LDPE HDPE PP Összesen A TVK Rt. árbevételének 53%-át realizálta belföldi értékesítésből. Az exporton belül a korábbi évekhez hasonlóan a legjelentősebb Németország (23%), Lengyelország (17%), Olaszország (16%), Egyesült Királyság (6%), Franciaország (5%), valamint Ausztria (4%) részesedése. A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása I. félévben (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin LDPE HDPE PP Egyéb tevékenység árbevétele Konszolidációs hatás Összesen Az összes működési bevétel millió Ft-ot ért el, amely a bázis időszakhoz képest 17%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel millió Ft-ot tett ki, ami 225%-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó tényezőként hatott a 797 millió Ft vevő-szállító árfolyamnyereség. Az összes működési költség millió Ft volt, amely 14%-kal több mint a bázis időszak költsége, döntően az ELÁBÉ növekedése miatt. 3

4 A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása I. félév és I. félév (millió Ft) Volumenváltozás hatása Árváltozás hatása Árfolyam változás hatása Összesen Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen Vásárolt propilén Összesen Az anyagköltség millió Ft-os (4%) emelkedésében a pirolízis alapanyagok és a vásárolt propilén felhasználás költségnövekedése jelent meg, amely alapvetően a jegyzésárak emelkedése miatt következett be. Az ELÁBÉ jelentős, 7,5 milliárd Ft-os (194%-os) növekedését részben a vásárolt kátrány értékesítés növekedése, részben pedig a TVK MOL-Slovnaft szinergiák erősítése érdekében a TVK kereskedelmi vállalatain keresztül értékesített, Slovnaft által előállított polimer árualap megjelenése váltotta ki. A személyi jellegű ráfordítások 5%-kal növekedtek, ezen belül az anyavállalatnál megjelenő költségtömeg 7%-kal több a végkielégítések, korengedményes nyugdíjak és azok közterheinek növekedése miatt. Ezen létszám-racionalizálás költségmegtakarítása a következő évben fog jelentkezni. A konszolidációs körbe tartozó társaságok számának csökkenése következtében a leányvállalatok miatt kevesebb személyi jellegű költség merült fel. Az egyéb működési költségek értéke millió Ft volt, amely 407 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaknál. A bázis időszakban 151 millió Ft értékben vevői és szállítói árfolyamveszteséget könyveltünk el. Az előző év első félévéhez viszonyított csökkenés további tényezője, hogy 314 millió Ft-tal kevesebb értékvesztést számoltunk el. A káreseménnyel kapcsolatos ráfordítás első félévében 130 millió Ft-ot tett ki, ami a beszámolási időszakban nem merült fel. A saját termelésű készletek állományváltozása 667 millió Ft volt, amelyben a mennyiségi növekedést mérsékelte az önköltség csökkenés hatása. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 494 millió Ft volt, amelynek előző évhez viszonyított növekedése döntően abból ered, hogy a stratégiai projekt végrehajtásával kapcsolatban közvetlenül felmerült cégen belüli működési költségek aktiválásra kerültek. A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) millió Ft-ot ért el, szemben az egy évvel korábbi millió Ft-tal. A millió Ft-os eredményesség-növekedésen belül a TVK Rt. üzemi eredménye millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A leányvállalatok 279 millió Ft-tal járultak hozzá a csoport eredmény-növekedéséhez. A nettó pénzügyi eredmény millió Ft volt. A pénzügyi bevételek 60%-kal csökkentek. A csökkenés oka, hogy a stratégiai projektek finanszírozása és a korábbi szindikált hitel előtörlesztése következtében a befektetett pénzügyi eszközök állománya jelentősen lecsökkent, ezzel együtt pedig a kapott kamatok és árfolyam-nyereségek lecsökkentek. Ezzel szemben a pénzügyi ráfordítások 262%-kal emelkedtek. A kamatráfordítások ugyan 343 millió Ft-tal alacsonyabbak a szindikált hitel előtörlesztése következtében lecsökkent hitelállomány miatt, ugyanakkor a forint euróhoz viszonyított gyengülésének (2002. december 31-hez képest) következtében a deviza hitelek és egyéb devizás eszközök után millió Ft árfolyamveszteség keletkezett, amelyből millió forint a havi átértékelések miatti nem realizált árfolyamveszteség. A további 248 millió Ft tényleges (realizált) árfolyamveszteség lényegében a korábbi szindikált hitel törlesztéséhez kapcsolódóan keletkezett. 4

5 2003. I. félév időszakában a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye millió Ft volt. A II. negyedév során a TVK Rt. vonatkozásában megtörtént az évek APEH revíziója, melynek során megváltozott a évi társasági adókedvezmény mértéke. Az akkori kimutatásokban 50%-os adókedvezmény szerepelt, amely 100%-os kedvezményként került elfogadásra. Az APEH revízió miatt a vizsgált évek társasági adófizetési kötelezettsége és adó-visszaigénylése egyenlegeként millió Ft adó-visszaigénylést mutatunk ki. A csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok egyedi eredménye után társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, míg az anyavállalat adómentes. (2002. évben 3 milliárd Ft-ot meghaladó termék előállítást szolgáló beruházást helyeztünk üzembe, amely alapján 2003-ban a TVK Rt. 100%- os beruházási adókedvezménnyel kíván élni.) A konszolidált nettó eredmény millió Ft volt. MÉRLEG ADATOK június 30-án a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke millió Ft-ot tett ki, amely 11%-kal magasabb, mint június 30-i érték. A forgóeszközök értéke 16%-os csökkenés után millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 1 36%-kal csökkenve millió Ft-ot, a 3 hónapnál hosszabb lejáratú értékpapíroké pedig 59%-os csökkenés után millió Ft-ot tett ki. A két tétel együttes összege, amely a TVK által felhasználható likvid forrásokat mutatja összesen millió Ft-os (48%) csökkenést mutat és összesen millió Ft-ot ért el. A csökkenésben egyrészt a korábbi hosszú lejáratú hitelek törlesztése, másrészt a megnövekedett beruházási kifizetések játszottak szerepet. A vevőállomány az árbevétel emelkedésével összefüggésben 5%-kal növekedve millió Ft-ot, míg a készletállomány közel azonos szintet ért el, mint előző évben. Az egyéb követelések millió Ft-os növekedésének hátterében elsősorban az ÁFA és a Társasági adó visszaigénylések állnak. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány június 30-án millió Ft volt, amely 40%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A befektetések 8%-kal növekedtek és az időszak végén millió Ft-ot tettek ki annak együttes hatására, hogy egyrészt a nem alaptevékenységet végző társaságok értékesítésre kerültek, másrészt a TVK Erőmű Kft. esetében befektetés növelésre került sor. A tárgyi eszközök 44%-kal növekedve millió Ft-ot tettek ki. A tárgyi eszköz növekedés hátterében elsősorban a petrolkémiai fejlesztési projekt beruházási ráfordításai állnak június 30. és június 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 14%-kal nőtt és az időszak végén millió Ft volt. A szállítók állománya 29%-kal nőtt és az időszak végén millió Ft-ot tett ki. A változás hátterében az állt, hogy a petrolkémiai beruházási projekthez kapcsolódóan a beruházási szállítók állománya megnövekedett. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek millió Ft-tal (54%) növekedtek, melynek nagyrészét a I. félévet érintő beruházási számlák időbeli elhatárolása tette ki. A rövid lejáratú hitelek 57%-kal csökkentek és összesen millió Ft-ot értek el. A Társaság az időszak során még millió Ft-ot átsorolt a hosszú lejáratú hitelekből, mint egy éven belüli rövid lejáratú törlesztő rész júliusában és januárjában millió Ft-ot illetve millió Ftot törlesztett, így teljes összegében rendezte az OTP Bank Rt. által szervezett, júliusában 7 éves lejáratra kötött 260 millió DEM hitelkeretből még fennálló tartozását. A hosszú lejáratú hitelek állománya 64%-kal nőtt és millió Ft-ot tett ki az időszak végén. A változás két ellentétes hatás eredője: a Társaság az évben megkötött szindikált hitelének a még fennálló összegét előtörlesztette januárjában, ugyanakkor a stratégiai beruházás finanszírozására a 2002-ben megkötött szindikált hiteléből június 30-ig millió Ft-ot (71 millió EUR) lehívott, melyet az IFRS szerint a finanszírozás egyszeri költségei időarányosan millió Ft-tal csökkentettek. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség-állomány millió Ft-os növekedésének hátterében a TVK Rt-nél a környezetvédelmi költségekre előző év végén képzett céltartalék növekedés áll. 1 A három hónapnál rövidebb lejáratú értékpapírokkal együtt. 5

6 2003. június 30-án a TVK-csoport saját tőkéje millió Ft volt, amely 3%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig millió Ft-tal nőtt és millió Ft-ot illetve millió Ft-ot tett ki. CASH FLOW A TVK-csoport I. félévi cash-flow kimutatása a pénzeszközök millió Ft-os csökkenését mutatja, I. félévben millió Ft-ot tett ki a csökkenés. A I. félévi pénzeszközök csökkenésének meghatározó tényezője a beruházások növekedése, valamint a korábban felvett hosszú lejáratú hitelek törlesztése. Az üzleti tevékenységből származó cash-flow millió Ft volt. Az előző évhez viszonyítva az EBITDA millió Ft-tal növekedett, mely változás csaknem teljes egészében az üzemi eredmény növekedésének tudható be. A forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot a december 31. és június 30. között eltelt időszakban. A csökkenés fő oka a vevőállomány millió Ft-os növekedése. Az egyéb követelések változása millió Ft-tal csökkentette, míg az egyéb kötelezettségek millió Ft-tal növelte a pénzáramot. A befektetési tevékenység millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát, mely az előző évi befektetési pénzáramhoz viszonyítva millió Ft-os csökkenést jelent. A petrolkémiai fejlesztések előkészítésével összefüggésben a beruházások növekménye millió Ft-tal haladta meg az előző év hasonló időszakának értékét. A leányvállalatok eladásából származó készpénzbevétel 688 millió Ft-tal csökkent. Míg az elmúlt év során millió Ft-tal növekedett a TVK-csoport rövid lejáratú értékpapír-állománya, ez év során mindössze 608 millió Ft-tal. Az adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek és követelések változásai az előző időszakban millió Fttal csökkentették a befektetési cash-flowt, I. félév során ezek változása 90 millió Ft-tal növelte a pénzáramot, az előző évi változás nagy része a beruházási előleg-kifizetések értéke. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 827 millió Ft-tal növelték a pénzeszközöket. Ennek fő összetevői a szindikált hitel teljes összegének a kifizetése millió Ft értékben, valamint a beruházási projekthez kapcsolódó hosszú lejáratú hitel millió Ft-os lehívása. ALKALMAZOTTAK I. félév végén a TVK-csoport konszolidált kör teljes munkaidős záró létszáma fő volt, a bázisnál 132 fővel ( 6%) kevesebba csökkenés hátterében az anyavállalati létszámracionalizálás hatása és a konszolidált kör változása húzódik meg. 6

7 BERUHÁZÁSOK A TVK-csoportnál I. félévében felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen millió Ft-ot ért el, mely közel hétszerese a bázisidőszaki értéknek. A növekedést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte, a projekt költsége az összes ráfordítások 95%-át tette ki. A projekt megvalósításának összköltsége 430 millió euró, melyből június 30-ig 123 millió euró már kifizetésre került. A projektek megvalósításával kapcsolatban 8,7 millió euró beruházási előleg vár teljesítményelszámolásra. A TVK-csoport beruházási ráfordításainak alakulása előleg nélkül I. félév és I. félév (millió Ft) I. félév I. félév Petrolkémiai Fejlesztési Projekt Olefin-2 gyár létesítése PE-4 gyár létesítése PP-4 gyár intenzifikálása Kiszolgáló létesítmények Stratégiai projekt egyéb ráfordítás Egyéb fejlesztések összesen Mindösszesen Tiszaújváros, augusztus 12. Olvasó Árpád vezérigazgató 7

8 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/ Tulajdoni hányad Szavazati Besorolás Alaptőke* (%) jog 1 2 TVK Ingatlankezelő Kft ,00% L L INNO - COMP Kft ,00% L L TVK-Automatika Ip. Szolg. és Ker. Kft ,00% L T TVK Inter-Chemol GmbH. (ezer EUR) ,00% L L VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft ,00% T T TVK UK Ltd. (ezer GBP) ,00% L L TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft ,00% L T TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) ,00% L L TVK Erőmű Term. Szolg. Kft ,00% T T Tiszai Hulladékégető Kft ,96% T T TVK -MOL-CHEM S.a.r.l. (EUR) ,00% K K Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft ,66% L T TVK Austria GmbH (EUR) ,00% L L TVK Polska Spzoo. (ezer PLN) ,00% L T TVK-Gépszerelő Szervíz és Szolgáltató Kft. (végelszámolás alatt) ,00% L T TiszaChem Kereskedelmi Kft. (végelszámolás alatt) ,00% L T Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft ,00% T T TVK Holding AG (ezer EUR) (végelszámolás alatt) ,00% L T 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. Megjegyzés: * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege 8

9 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK3. Mérleg Tétel megnevezése TVK-csoport VI VI. 30. Változás Millió Ft Millió Ft % Forgóeszközök ,5 Pénzeszközök ,0 Értékpapírok ,0 Követelések nettó ,3 Készletek ,0 Aktív elhatárolások és egyéb ,6 Hosszú lejáratú eszközök ,7 Befektetések ,6 Tárgyi eszközök nettó értéke ,9 Immateriális javak nettó értéke ,1 Követelések ,4 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,0 Rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Szállítók ,8 Rövid lejáratú hitelek ,2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,7 Nettó forgóeszközök (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) ,6 Összes eszköz - Rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,7 Hosszú lejáratú hitelek ,5 Halasztott adó kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,0 Kisebbségi részesedés ,0 Nettó eszközök (Összes eszköz - Összes kötelezettség) ,0 Saját tőke ,0 Jegyzett tőke ,2 Mérleg szerinti eredmény ,6 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,0 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 9

10 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK4. Eredménykimutatás Tétel megnevezése TVK-csoport I I. félév félév Változás Millió Ft Millió Ft % Értékesítés árbevétele ,8 Egyéb működési bevételek ,7 Összes működési bevétel ,9 Anyagköltség ,0 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások ,1 ELÁBÉ ,0 Közvetített szolgáltatások ,9 Anyagjellegű ráfordítások ,7 Bérköltség ,8 Személyi jellegű kifizetések ,4 Bérjárulékok ,5 Személyi jellegű ráfordítások ,8 Értékcsökkenési leírás ,8 Egyéb működési költségek ,8 STK állományváltozása ,5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,7 Összes működési költség ,2 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT ,0 Pénzügyi műveletek bevételei ,2 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,2 Nettó pénzügyi eredmény ,2 Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,0 Társasági adó ,8 Adókedvezményből származó bevétel Halasztott adó Kisebbségi részesedés előtti eredmény ,2 Kisebbségi részesedés az adózott eredményből ,0 Nettó eredmény ,6 10

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK5. Cash-flow kimutatás Megnevezés TVK-csoport I. félév I. félév Millió Ft Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség 31 0 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek Változás a környezetvédelmi céltartalékban Változás az egyéb céltartalékban 8-76 Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban 99 0 Pénzügyi befektetések vásárlása Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó készpénz Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai Rövid lejáratú befektetések állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel Kapott osztalékok 0 6 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú kölcsönök változásai Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok 0-52 Visszavásárolt saját részvénytőke III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE

12 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke Bevezetett sorozat megnevezése Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 58,25 58, ,95 57, ,70 ua ,39 ua Külföldi intézményi/társaság 26,01 ua ,34 ua ,21 ua ,57 ua Belföldi magánszemély 0,20 ua ,19 ua ,20 ua ,20 ua Külföldi magánszemély 0,00 ua ,00 ua. 65 0,00 ua ,00 ua. 65 Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező 0,04 ua ,04 ua ,04 ua ,04 ua tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények Nem megfeleltetett törzsrészvények 0,77 14,77 ua. 14, ,77 11,75 ua. ua ,89 ua ,84 ua ÖSSZESEN 100 ua ua ua ua * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 1 ség 2 (db) (%) jog (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T ,48 ua. szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und K (AT) T ,99 ua. nincs adat Verwaltung AG BorsodChem Rt. B (HU) T ,40 ua. szakmai befektető Matura Vermögensverwaltung K (GE) T ,83 ua. nincs adat GmbH Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. B (HU) T ,02 ua. pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 12

13 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás 1 kezdete Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam Saját részvény tulajdon (db) IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke évre megválasztva 0 IT Michel-Marc Delcommune Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Áldott Zoltán Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Olvasó Árpád Igazgatósági tag Igazgatóság elnöke Igazgatóság elnökhelyettese évre megválasztva 0 IT Bács Zalán Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Horváth Zoltán Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Mark William Hudson Igazgatósági tag IT Fred Faiz Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Molnár József Igazgatósági tag évre megválasztva 0 Vezérigazgató FB Dr. Bánhegyi Ilona FB tag évre megválasztva 0 FB elnök FB Dr. Bánhegyi Ferenc FB tag évre megválasztva 0 FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő * ** 5 évre megválasztva 0 FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő FB elnök-helyettes * ** ** 5 évre megválasztva FB Daniel James Bamfield Stewart- FB tag Roberts FB Huszár András FB tag évre megválasztva 0 * Az Üzemi Tanács jelölése ** Közgyűlés általi megválasztása SP Molnár József Vezérigazgató SP Olvasó Árpád Vezérigazgató Határozatlan SP Széll Gábor Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes SP Bács Zalán Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes határozatlan 0 SP Nagy András Polimer marketing és értékesítési határozatlan 0 vezérigazgató- helyettes SP Csernyik István Polimer üzletág igazgató Határozatlan 134 db dolgozói részvény SP Deák Árpád Petrolkémiai projekt koordinációs igazgató határozatlan 0 SP Kosztolányi Ágnes Humán erőforrás igazgató határozatlan 0 SP Kovács Attila Általános igazgató Határozatlan 134 db dolgozói részvény SP Sebestyén László Olefin üzletág igazgató Határozatlan 0 SP Galba Béla Műszaki és szolgáltatási igazgató Határozatlan 0 Saját részvénytulajdon (db) összesen 268 db dolgozói részvény 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 0 13

14 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Tájékoztatás a TVK Rt. elérhetőségeinek megváltozásáról. A TVK Rt január 10-én szállítási szerződést kötött a BorsodChem Rt-vel tonna etilén évi leszállítására, az előző évivel megegyező kondíciók mellett. Tájékoztatás a TVK Rt éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. ATVK Rt éves gyorsjelentése. A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság évi rendes közgyűlése összehívásáról. Közlemény a TVK Rt évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól Daniel Stewart-Roberts úr a április 24-én tartott Évi Rendes Közgyűlés bezárásával kezdődő hatállyal Felügyelő Bizottsági tisztségéről lemondott. A TVK Rt. Közgyűlési határozatai Tájékoztatás a TVK Rt éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. Éves Jelentése a 2002-es üzleti évről Tájékoztatás a TVK Rt I. negyedéves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. Igazgatósága július 1-jei hatállyal felmentette Molnár József urat a vezérigazgatói feladatok ellátása alól; egyidejűleg július 1-jei hatállyal Olvasó Árpádot nevezte ki a TVK Rt. új vezérigazgatójának. Az Igazgatóság elfogadta Széll Gábor úr pénzügyi vezérigazgató-helyettesi megbízásának július 1-jei hatállyal történő megszüntetését július 1-jétől a TVK Rt. új pénzügyi vezérigazgató-helyettese Bács Zalán. Mark William Hudson akit augusztus 29-én választott a TVK Rt. rendkívüli közgyűlése igazgatósági taggá augusztus elsejével kezdődő hatállyal tisztségéről lemondott. 14

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I-III. NEGYEDÉVRŐL

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I-III. NEGYEDÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I-III. NEGYEDÉVRŐL A TVK Rt. 2003. I-III. negyedéves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

2004. II. negyedév 2005. II. negyedév Változás % 2004. I. félév 2005. I. félév. TVK-csoport eredmények (IFRS)

2004. II. negyedév 2005. II. negyedév Változás % 2004. I. félév 2005. I. félév. TVK-csoport eredmények (IFRS) BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ ÜZEMI EREDMÉNY A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. I. féléves eredményeit.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TVK Rt. 2002. I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Törzs/alaptõke Ezer Ft

Törzs/alaptõke Ezer Ft ADATLAP: A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat 4.számú mellékletében meghatározottak szerint. Társaság neve: Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Társaság székhelye, címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. évi pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2014. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2014. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. ELSŐ NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.)

Részletesebben

-4.981 971 n.a. nyeresége/vesztesége (-) -4.097-581 -8.445-93,1 Részvényesek részesedése az -11.226-7.499 33,2

-4.981 971 n.a. nyeresége/vesztesége (-) -4.097-581 -8.445-93,1 Részvényesek részesedése az -11.226-7.499 33,2 A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta a 2012. negyedik negyedéves és éves eredményeiről szóló tájékoztatóját.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 484-3001 Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 1118 Budapest,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így Profit és árbevétel növekedés az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. féléves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2005. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2005. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Részvény 005. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 66-983 Részvény Társaság címe: 05 Budapest, Váci u.. Telefax 66-3883 Ágazati besorolás

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés A 2015. I. félév pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A 2005. JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL. LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A 2005. JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL. LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A 2005. JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. A Részvényeseknek Linamar Hungary Rt. A 2005. június 30-al lezárult félév árbevétele

Részletesebben