A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE I. FÉLÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I. FÉLÉV"

Átírás

1 A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE I. FÉLÉV A TVK Rt I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat teljes körűen és 1 közös vezetésű vállalat kvóta arányában, 11 társult vállalkozás pedig a tulajdoni hányad alapján került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír I. félévében közölt pénzügyi kimutatások sorainak tartalma év végén módosításra került. A változtatás következtében az export-értékesítéshez kapcsolódó külföldi útszakaszra jutó fuvarköltséget a költségek között mutatjuk ki, míg korábban az árbevételt csökkentette. Az összehasonlíthatóság érdekében természetesen a bázis időszaki adatok is tartalmazzák a módosításokat. A TVK-CSOPORT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ADATAI: I. félév I. félév Árbevétel (millió Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) (millió Ft) EBITDA (millió Ft) Nettó eredmény (millió Ft) EPS (Ft/db) I. negyedévben, mind a megelőző negyedévhez képest, mind pedig a bázis időszakhoz viszonyítva a pirolízis alapanyagok jegyzési árai jelentős mértékben növekedtek, melyet a késztermék árak emelkedése részben ellensúlyozott. Ennek egyenlegeként az euróban számított margin a bázis időszakhoz képest kis mértékben, 1,5%-kal csökkent. A polimer árakon belül a növekedés mértéke a HDPE termékszegmens jegyzési áraiban volt a legkisebb. A II. negyedévben a pirolízis alapanyagok jegyzésára csökkent előző negyedévhez képest, ugyanakkor a polimer termékek jegyzésára is visszaesett I. félévében az alapanyag és termékárak alapján kimutatható eredménytermelő-képesség a bázis időszaki félévhez képest 3%-kal mérséklődött, ennek ellenére növekedett az EBIT a forint/dollár keresztárfolyam változás pozitív hatására és az árteljesítmény javulásának eredményeként. A TVK Petrolkémiai Fejlesztési Projektjének terveztetése és kapcsolódó árubeszerzése a jóváhagyott ütemterv szerint halad, minden projekt területén folyik a kivitelezés. Június végén fő külső kivitelező dolgozott a területen. Az egyes alprojektek második negyedéves eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze: Olefin-2 alprojekt: Az ütemtervnél gyorsabban halad a tervezés, az árubeszerzési eljárás keretében az áruk értékének 96%-ára adtunk ki megrendelést. A kivitelezői kapacitások majdnem teljes egészét lefedtük szerződésekkel. A csőanyagok és szerelvényeik, valamint a bontókemence elemeinek a helyszínre szállításán kívül megindult a többi készülék beszállítása is. A kivitelezési területen az alapozási, építészeti munkák mellett a terveknek megfelelően halad a bontókemencék szerelése, ugyanakkor megkezdtük az Olefin-2 és a PE-4 alprojekteket közösen kiszolgáló hűtőtorony építését, valamint az acélszerkezetek szerelését is. PE-4 alprojekt: A hazai és a külföldi tervezés zökkenőmentes. Befejezéséhez közeledik a kivitelezői kapacitások szerződésekkel való lekötése. Intenzíven folytattuk a helyszíni építészeti munkákat, megkezdtük a vezénylő épület építését, a csőhidak I. ütemének telepítését és a granulátum tároló silók szerelését. Külső létesítmények alprojekt: Az egyes alprojektek tervezése a befejezés stádiumában van. Megkezdtük az etilén tartály palástjának szerelését, folytattuk a csőhidak építését és a csővezetékek szerelését, befejeztük az Olefin-2. alprojekt villamos energia ellátásának kiépítését, valamint az Út és közmű alprojekt 2003-ra tervezett munkáit. 1

2 MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET A felhasznált pirolízis alapanyagok decemberi kiugróan magas áremelkedése I. negyedévben tovább folytatódott, így a vegyipari benzin jegyzési ára 31%-kal, a vegyipari gázolaj jegyzési ára pedig 29%-kal haladta meg az előző negyedévit. A I. negyedévéhez viszonyítva a vegyipari benzin jegyzési ára 118 USD/t mértékben (67%), a vegyipari gázolaj jegyzési ára pedig 129 USD/t mértékben (71%) emelkedett. A II. negyedévben a pirolízis alapanyag árak 27-30%-kal csökkentek előző negyedévhez képest, így félév átlagában a vegyipari benzin jegyzési ára 251 USD/t a vegyipari gázolaj jegyzési ára 270 USD/t volt, ami vegyipari benzin vonatkozásában 33%-kal, gázolaj esetében 40%-kal haladta meg a bázis időszaki átlagos jegyzésárakat. A polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot) a novemberi mélypont után I. negyedévében növekedésnek indultak. A I. negyedéves átlagokkal összevetve a polimerek jegyzési árai minden termékszegmensben növekedtek, azonban ez a növekedés jóval alatta marad a pirolízis alapanyagok áremelkedésének. A polimerek árváltozásán belül a HDPE jegyzési ár növekedése elmaradt a többi polimer áremelkedésétől. A jegyzés árak növekedése az LDPE esetében 29% (184 EUR/t), a PP homopolimer rafia esetében 29% (176 EUR/t), a HDPE fúvási típusnál pedig mindössze 9% (56 EUR/t) volt a bázis időszak I. negyedévéhez viszonyítva. A II. negyedév során a polimerek jegyzésára jelentősen visszaesett az előző negyedévhez képest, így a I. félév átlagos polimer jegyzésára LDPE esetében 2%-kal, PP homopolimer rafia esetében 9%- kal haladta meg a I. féléves átlagos jegyzésárakat, míg a HDPE fúvási típusnál 2%-kal alatta marad a féléves átlagos jegyzésár a bázis időszaki átlagnak. Féléves viszonylatban a bázis időszaki félévhez képest a margin 3%-kal csökkent, míg a II. negyedévben a megelőző negyedévhez képest az integrált petrolkémiai margin 25%-kal növekedett. Főpiaci alapanyag- és termékár alakulás I. félév I. félév Változás átlagár átlagár LDPE (ált.) (fd nwe) EUR/t HDPE (fúvási) (fd nwe) EUR/t PP (homo rafia) (fd nwe) EUR/t Vegyipari benzin (fob med) USD/t Gázolaj (cif med) USD/t I. félévében a bázis időszakhoz viszonyítva a forint az euróhoz képest 1,5%-ot gyengült, azonban a dollár euróval szembeni gyengülése miatt az USD/HUF árfolyam 47,6 USD/HUF értékkel (18%) csökkent. A EUR/USD keresztárfolyam 1,105 volt, amely 0,2 értékkel meghaladta a I. félévi keresztárfolyamot. Petrolkémiai termelési és kapacitás kihasználási adatok I. félév I. félév Termelés (kt) Kapacitás kihasználás (%) Termelés (kt) Kapacitás kihasználás (%) Etilén 186,2 97,4 180,5 94,4 LDPE 57,5 96,6 55,3 90,6 HDPE 98,7 99,5 94,5 91,5 PP 140,4 96,1 133,9 92,5 A petrolkémiai termelőegységeink effektív kapacitás-kihasználása továbbra is magas szinten volt, bár minden technológiánál csökkent a kapacitás-kihasználás mértéke. A bázis időszakhoz képest megváltoztattuk a kapacitás kihasználás számításának metódusát 2003-ban, amely módszerrel a bázis időszaki kapacitás-kihasználási mutatókat is átszámoltuk. Az éves névleges kapacitás egy naptári napra jutó értéke helyett a napi effektív kapacitás a kihasználás számítás alapja, amely önmagában egy kisebb mértékű látszólagos kapacitás kihasználás csökkenést is eredményez. A csökkenést ezen túlmenően a kevesebb polimer értékesítés miatti termelés visszafogás is befolyásolta. 2

3 PÉNZÜGYI ELEMZÉS I. félévében a TVK Rt. árbevétele millió Ft volt, a csoport szintű konszolidált árbevétel millió Ft-ot tett ki, amely 7 illetve 16%-kal magasabb a I. félév árbevételéhez képest. A csoport szintű árbevétel növekedésében elsősorban a TVK Rt. által elért árbevétel tömegének a növekedése és a kereskedelmi leányvállalatok Slovnaft által előállított LDPE és PP értékesítésének megjelenése mutatkozik. A csoport-szintű árbevétel 89%-át az anyavállalat árbevétele tette ki I. félév során a konszolidációból kikerült a Plastico S.A.,a TVK ReMat Kft., és a Flexofol Kft., viszont az értékesítésükig, illetve beolvadásig kimutatott eredményük még szerepel a bázis időszaki eredményben. A TVK Rt. egyedi árbevételének emelkedésében a polimer jegyzésárak emelkedése volt a meghatározó, azonban az értékesített mennyiség 17 kt-s csökkenése mérsékelte a jegyzésár növekedés pozitív hatását. Az általános makrogazdasági hatások miatt beszűkült piaci kereslet miatt a belföldi és az export értékesítés volumene egyaránt csökkent. A TVK Rt. árbevételének változására ható tényezők I. félév I. félév (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefingyár LDPE HDPE PP Összesen A TVK Rt. árbevételének 53%-át realizálta belföldi értékesítésből. Az exporton belül a korábbi évekhez hasonlóan a legjelentősebb Németország (23%), Lengyelország (17%), Olaszország (16%), Egyesült Királyság (6%), Franciaország (5%), valamint Ausztria (4%) részesedése. A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása I. félévben (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin LDPE HDPE PP Egyéb tevékenység árbevétele Konszolidációs hatás Összesen Az összes működési bevétel millió Ft-ot ért el, amely a bázis időszakhoz képest 17%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel millió Ft-ot tett ki, ami 225%-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó tényezőként hatott a 797 millió Ft vevő-szállító árfolyamnyereség. Az összes működési költség millió Ft volt, amely 14%-kal több mint a bázis időszak költsége, döntően az ELÁBÉ növekedése miatt. 3

4 A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása I. félév és I. félév (millió Ft) Volumenváltozás hatása Árváltozás hatása Árfolyam változás hatása Összesen Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen Vásárolt propilén Összesen Az anyagköltség millió Ft-os (4%) emelkedésében a pirolízis alapanyagok és a vásárolt propilén felhasználás költségnövekedése jelent meg, amely alapvetően a jegyzésárak emelkedése miatt következett be. Az ELÁBÉ jelentős, 7,5 milliárd Ft-os (194%-os) növekedését részben a vásárolt kátrány értékesítés növekedése, részben pedig a TVK MOL-Slovnaft szinergiák erősítése érdekében a TVK kereskedelmi vállalatain keresztül értékesített, Slovnaft által előállított polimer árualap megjelenése váltotta ki. A személyi jellegű ráfordítások 5%-kal növekedtek, ezen belül az anyavállalatnál megjelenő költségtömeg 7%-kal több a végkielégítések, korengedményes nyugdíjak és azok közterheinek növekedése miatt. Ezen létszám-racionalizálás költségmegtakarítása a következő évben fog jelentkezni. A konszolidációs körbe tartozó társaságok számának csökkenése következtében a leányvállalatok miatt kevesebb személyi jellegű költség merült fel. Az egyéb működési költségek értéke millió Ft volt, amely 407 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaknál. A bázis időszakban 151 millió Ft értékben vevői és szállítói árfolyamveszteséget könyveltünk el. Az előző év első félévéhez viszonyított csökkenés további tényezője, hogy 314 millió Ft-tal kevesebb értékvesztést számoltunk el. A káreseménnyel kapcsolatos ráfordítás első félévében 130 millió Ft-ot tett ki, ami a beszámolási időszakban nem merült fel. A saját termelésű készletek állományváltozása 667 millió Ft volt, amelyben a mennyiségi növekedést mérsékelte az önköltség csökkenés hatása. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 494 millió Ft volt, amelynek előző évhez viszonyított növekedése döntően abból ered, hogy a stratégiai projekt végrehajtásával kapcsolatban közvetlenül felmerült cégen belüli működési költségek aktiválásra kerültek. A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) millió Ft-ot ért el, szemben az egy évvel korábbi millió Ft-tal. A millió Ft-os eredményesség-növekedésen belül a TVK Rt. üzemi eredménye millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A leányvállalatok 279 millió Ft-tal járultak hozzá a csoport eredmény-növekedéséhez. A nettó pénzügyi eredmény millió Ft volt. A pénzügyi bevételek 60%-kal csökkentek. A csökkenés oka, hogy a stratégiai projektek finanszírozása és a korábbi szindikált hitel előtörlesztése következtében a befektetett pénzügyi eszközök állománya jelentősen lecsökkent, ezzel együtt pedig a kapott kamatok és árfolyam-nyereségek lecsökkentek. Ezzel szemben a pénzügyi ráfordítások 262%-kal emelkedtek. A kamatráfordítások ugyan 343 millió Ft-tal alacsonyabbak a szindikált hitel előtörlesztése következtében lecsökkent hitelállomány miatt, ugyanakkor a forint euróhoz viszonyított gyengülésének (2002. december 31-hez képest) következtében a deviza hitelek és egyéb devizás eszközök után millió Ft árfolyamveszteség keletkezett, amelyből millió forint a havi átértékelések miatti nem realizált árfolyamveszteség. A további 248 millió Ft tényleges (realizált) árfolyamveszteség lényegében a korábbi szindikált hitel törlesztéséhez kapcsolódóan keletkezett. 4

5 2003. I. félév időszakában a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye millió Ft volt. A II. negyedév során a TVK Rt. vonatkozásában megtörtént az évek APEH revíziója, melynek során megváltozott a évi társasági adókedvezmény mértéke. Az akkori kimutatásokban 50%-os adókedvezmény szerepelt, amely 100%-os kedvezményként került elfogadásra. Az APEH revízió miatt a vizsgált évek társasági adófizetési kötelezettsége és adó-visszaigénylése egyenlegeként millió Ft adó-visszaigénylést mutatunk ki. A csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok egyedi eredménye után társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, míg az anyavállalat adómentes. (2002. évben 3 milliárd Ft-ot meghaladó termék előállítást szolgáló beruházást helyeztünk üzembe, amely alapján 2003-ban a TVK Rt. 100%- os beruházási adókedvezménnyel kíván élni.) A konszolidált nettó eredmény millió Ft volt. MÉRLEG ADATOK június 30-án a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke millió Ft-ot tett ki, amely 11%-kal magasabb, mint június 30-i érték. A forgóeszközök értéke 16%-os csökkenés után millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 1 36%-kal csökkenve millió Ft-ot, a 3 hónapnál hosszabb lejáratú értékpapíroké pedig 59%-os csökkenés után millió Ft-ot tett ki. A két tétel együttes összege, amely a TVK által felhasználható likvid forrásokat mutatja összesen millió Ft-os (48%) csökkenést mutat és összesen millió Ft-ot ért el. A csökkenésben egyrészt a korábbi hosszú lejáratú hitelek törlesztése, másrészt a megnövekedett beruházási kifizetések játszottak szerepet. A vevőállomány az árbevétel emelkedésével összefüggésben 5%-kal növekedve millió Ft-ot, míg a készletállomány közel azonos szintet ért el, mint előző évben. Az egyéb követelések millió Ft-os növekedésének hátterében elsősorban az ÁFA és a Társasági adó visszaigénylések állnak. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány június 30-án millió Ft volt, amely 40%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A befektetések 8%-kal növekedtek és az időszak végén millió Ft-ot tettek ki annak együttes hatására, hogy egyrészt a nem alaptevékenységet végző társaságok értékesítésre kerültek, másrészt a TVK Erőmű Kft. esetében befektetés növelésre került sor. A tárgyi eszközök 44%-kal növekedve millió Ft-ot tettek ki. A tárgyi eszköz növekedés hátterében elsősorban a petrolkémiai fejlesztési projekt beruházási ráfordításai állnak június 30. és június 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 14%-kal nőtt és az időszak végén millió Ft volt. A szállítók állománya 29%-kal nőtt és az időszak végén millió Ft-ot tett ki. A változás hátterében az állt, hogy a petrolkémiai beruházási projekthez kapcsolódóan a beruházási szállítók állománya megnövekedett. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek millió Ft-tal (54%) növekedtek, melynek nagyrészét a I. félévet érintő beruházási számlák időbeli elhatárolása tette ki. A rövid lejáratú hitelek 57%-kal csökkentek és összesen millió Ft-ot értek el. A Társaság az időszak során még millió Ft-ot átsorolt a hosszú lejáratú hitelekből, mint egy éven belüli rövid lejáratú törlesztő rész júliusában és januárjában millió Ft-ot illetve millió Ftot törlesztett, így teljes összegében rendezte az OTP Bank Rt. által szervezett, júliusában 7 éves lejáratra kötött 260 millió DEM hitelkeretből még fennálló tartozását. A hosszú lejáratú hitelek állománya 64%-kal nőtt és millió Ft-ot tett ki az időszak végén. A változás két ellentétes hatás eredője: a Társaság az évben megkötött szindikált hitelének a még fennálló összegét előtörlesztette januárjában, ugyanakkor a stratégiai beruházás finanszírozására a 2002-ben megkötött szindikált hiteléből június 30-ig millió Ft-ot (71 millió EUR) lehívott, melyet az IFRS szerint a finanszírozás egyszeri költségei időarányosan millió Ft-tal csökkentettek. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség-állomány millió Ft-os növekedésének hátterében a TVK Rt-nél a környezetvédelmi költségekre előző év végén képzett céltartalék növekedés áll. 1 A három hónapnál rövidebb lejáratú értékpapírokkal együtt. 5

6 2003. június 30-án a TVK-csoport saját tőkéje millió Ft volt, amely 3%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig millió Ft-tal nőtt és millió Ft-ot illetve millió Ft-ot tett ki. CASH FLOW A TVK-csoport I. félévi cash-flow kimutatása a pénzeszközök millió Ft-os csökkenését mutatja, I. félévben millió Ft-ot tett ki a csökkenés. A I. félévi pénzeszközök csökkenésének meghatározó tényezője a beruházások növekedése, valamint a korábban felvett hosszú lejáratú hitelek törlesztése. Az üzleti tevékenységből származó cash-flow millió Ft volt. Az előző évhez viszonyítva az EBITDA millió Ft-tal növekedett, mely változás csaknem teljes egészében az üzemi eredmény növekedésének tudható be. A forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot a december 31. és június 30. között eltelt időszakban. A csökkenés fő oka a vevőállomány millió Ft-os növekedése. Az egyéb követelések változása millió Ft-tal csökkentette, míg az egyéb kötelezettségek millió Ft-tal növelte a pénzáramot. A befektetési tevékenység millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát, mely az előző évi befektetési pénzáramhoz viszonyítva millió Ft-os csökkenést jelent. A petrolkémiai fejlesztések előkészítésével összefüggésben a beruházások növekménye millió Ft-tal haladta meg az előző év hasonló időszakának értékét. A leányvállalatok eladásából származó készpénzbevétel 688 millió Ft-tal csökkent. Míg az elmúlt év során millió Ft-tal növekedett a TVK-csoport rövid lejáratú értékpapír-állománya, ez év során mindössze 608 millió Ft-tal. Az adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek és követelések változásai az előző időszakban millió Fttal csökkentették a befektetési cash-flowt, I. félév során ezek változása 90 millió Ft-tal növelte a pénzáramot, az előző évi változás nagy része a beruházási előleg-kifizetések értéke. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 827 millió Ft-tal növelték a pénzeszközöket. Ennek fő összetevői a szindikált hitel teljes összegének a kifizetése millió Ft értékben, valamint a beruházási projekthez kapcsolódó hosszú lejáratú hitel millió Ft-os lehívása. ALKALMAZOTTAK I. félév végén a TVK-csoport konszolidált kör teljes munkaidős záró létszáma fő volt, a bázisnál 132 fővel ( 6%) kevesebba csökkenés hátterében az anyavállalati létszámracionalizálás hatása és a konszolidált kör változása húzódik meg. 6

7 BERUHÁZÁSOK A TVK-csoportnál I. félévében felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen millió Ft-ot ért el, mely közel hétszerese a bázisidőszaki értéknek. A növekedést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte, a projekt költsége az összes ráfordítások 95%-át tette ki. A projekt megvalósításának összköltsége 430 millió euró, melyből június 30-ig 123 millió euró már kifizetésre került. A projektek megvalósításával kapcsolatban 8,7 millió euró beruházási előleg vár teljesítményelszámolásra. A TVK-csoport beruházási ráfordításainak alakulása előleg nélkül I. félév és I. félév (millió Ft) I. félév I. félév Petrolkémiai Fejlesztési Projekt Olefin-2 gyár létesítése PE-4 gyár létesítése PP-4 gyár intenzifikálása Kiszolgáló létesítmények Stratégiai projekt egyéb ráfordítás Egyéb fejlesztések összesen Mindösszesen Tiszaújváros, augusztus 12. Olvasó Árpád vezérigazgató 7

8 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/ Tulajdoni hányad Szavazati Besorolás Alaptőke* (%) jog 1 2 TVK Ingatlankezelő Kft ,00% L L INNO - COMP Kft ,00% L L TVK-Automatika Ip. Szolg. és Ker. Kft ,00% L T TVK Inter-Chemol GmbH. (ezer EUR) ,00% L L VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft ,00% T T TVK UK Ltd. (ezer GBP) ,00% L L TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft ,00% L T TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) ,00% L L TVK Erőmű Term. Szolg. Kft ,00% T T Tiszai Hulladékégető Kft ,96% T T TVK -MOL-CHEM S.a.r.l. (EUR) ,00% K K Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft ,66% L T TVK Austria GmbH (EUR) ,00% L L TVK Polska Spzoo. (ezer PLN) ,00% L T TVK-Gépszerelő Szervíz és Szolgáltató Kft. (végelszámolás alatt) ,00% L T TiszaChem Kereskedelmi Kft. (végelszámolás alatt) ,00% L T Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft ,00% T T TVK Holding AG (ezer EUR) (végelszámolás alatt) ,00% L T 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. Megjegyzés: * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege 8

9 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK3. Mérleg Tétel megnevezése TVK-csoport VI VI. 30. Változás Millió Ft Millió Ft % Forgóeszközök ,5 Pénzeszközök ,0 Értékpapírok ,0 Követelések nettó ,3 Készletek ,0 Aktív elhatárolások és egyéb ,6 Hosszú lejáratú eszközök ,7 Befektetések ,6 Tárgyi eszközök nettó értéke ,9 Immateriális javak nettó értéke ,1 Követelések ,4 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,0 Rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Szállítók ,8 Rövid lejáratú hitelek ,2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,7 Nettó forgóeszközök (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) ,6 Összes eszköz - Rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,7 Hosszú lejáratú hitelek ,5 Halasztott adó kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,0 Kisebbségi részesedés ,0 Nettó eszközök (Összes eszköz - Összes kötelezettség) ,0 Saját tőke ,0 Jegyzett tőke ,2 Mérleg szerinti eredmény ,6 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,0 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 9

10 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK4. Eredménykimutatás Tétel megnevezése TVK-csoport I I. félév félév Változás Millió Ft Millió Ft % Értékesítés árbevétele ,8 Egyéb működési bevételek ,7 Összes működési bevétel ,9 Anyagköltség ,0 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások ,1 ELÁBÉ ,0 Közvetített szolgáltatások ,9 Anyagjellegű ráfordítások ,7 Bérköltség ,8 Személyi jellegű kifizetések ,4 Bérjárulékok ,5 Személyi jellegű ráfordítások ,8 Értékcsökkenési leírás ,8 Egyéb működési költségek ,8 STK állományváltozása ,5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,7 Összes működési költség ,2 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT ,0 Pénzügyi műveletek bevételei ,2 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,2 Nettó pénzügyi eredmény ,2 Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,0 Társasági adó ,8 Adókedvezményből származó bevétel Halasztott adó Kisebbségi részesedés előtti eredmény ,2 Kisebbségi részesedés az adózott eredményből ,0 Nettó eredmény ,6 10

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK5. Cash-flow kimutatás Megnevezés TVK-csoport I. félév I. félév Millió Ft Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség 31 0 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek Változás a környezetvédelmi céltartalékban Változás az egyéb céltartalékban 8-76 Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban 99 0 Pénzügyi befektetések vásárlása Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó készpénz Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai Rövid lejáratú befektetések állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel Kapott osztalékok 0 6 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú kölcsönök változásai Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok 0-52 Visszavásárolt saját részvénytőke III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE

12 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke Bevezetett sorozat megnevezése Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 58,25 58, ,95 57, ,70 ua ,39 ua Külföldi intézményi/társaság 26,01 ua ,34 ua ,21 ua ,57 ua Belföldi magánszemély 0,20 ua ,19 ua ,20 ua ,20 ua Külföldi magánszemély 0,00 ua ,00 ua. 65 0,00 ua ,00 ua. 65 Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező 0,04 ua ,04 ua ,04 ua ,04 ua tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények Nem megfeleltetett törzsrészvények 0,77 14,77 ua. 14, ,77 11,75 ua. ua ,89 ua ,84 ua ÖSSZESEN 100 ua ua ua ua * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 1 ség 2 (db) (%) jog (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T ,48 ua. szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und K (AT) T ,99 ua. nincs adat Verwaltung AG BorsodChem Rt. B (HU) T ,40 ua. szakmai befektető Matura Vermögensverwaltung K (GE) T ,83 ua. nincs adat GmbH Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. B (HU) T ,02 ua. pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 12

13 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás 1 kezdete Megbízás vége /megszűnése/ megválasztási időtartam Saját részvény tulajdon (db) IT Mosonyi György Igazgatóság elnöke évre megválasztva 0 IT Michel-Marc Delcommune Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Áldott Zoltán Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Olvasó Árpád Igazgatósági tag Igazgatóság elnöke Igazgatóság elnökhelyettese évre megválasztva 0 IT Bács Zalán Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Horváth Zoltán Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Mark William Hudson Igazgatósági tag IT Fred Faiz Igazgatósági tag évre megválasztva 0 IT Molnár József Igazgatósági tag évre megválasztva 0 Vezérigazgató FB Dr. Bánhegyi Ilona FB tag évre megválasztva 0 FB elnök FB Dr. Bánhegyi Ferenc FB tag évre megválasztva 0 FB Keményné Újvári Ildikó FB tag, dolgozói képviselő * ** 5 évre megválasztva 0 FB Magyar Tamás FB tag, dolgozói képviselő FB elnök-helyettes * ** ** 5 évre megválasztva FB Daniel James Bamfield Stewart- FB tag Roberts FB Huszár András FB tag évre megválasztva 0 * Az Üzemi Tanács jelölése ** Közgyűlés általi megválasztása SP Molnár József Vezérigazgató SP Olvasó Árpád Vezérigazgató Határozatlan SP Széll Gábor Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes SP Bács Zalán Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgatóhelyettes határozatlan 0 SP Nagy András Polimer marketing és értékesítési határozatlan 0 vezérigazgató- helyettes SP Csernyik István Polimer üzletág igazgató Határozatlan 134 db dolgozói részvény SP Deák Árpád Petrolkémiai projekt koordinációs igazgató határozatlan 0 SP Kosztolányi Ágnes Humán erőforrás igazgató határozatlan 0 SP Kovács Attila Általános igazgató Határozatlan 134 db dolgozói részvény SP Sebestyén László Olefin üzletág igazgató Határozatlan 0 SP Galba Béla Műszaki és szolgáltatási igazgató Határozatlan 0 Saját részvénytulajdon (db) összesen 268 db dolgozói részvény 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 0 13

14 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Tájékoztatás a TVK Rt. elérhetőségeinek megváltozásáról. A TVK Rt január 10-én szállítási szerződést kötött a BorsodChem Rt-vel tonna etilén évi leszállítására, az előző évivel megegyező kondíciók mellett. Tájékoztatás a TVK Rt éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. ATVK Rt éves gyorsjelentése. A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság évi rendes közgyűlése összehívásáról. Közlemény a TVK Rt évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól Daniel Stewart-Roberts úr a április 24-én tartott Évi Rendes Közgyűlés bezárásával kezdődő hatállyal Felügyelő Bizottsági tisztségéről lemondott. A TVK Rt. Közgyűlési határozatai Tájékoztatás a TVK Rt éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. Éves Jelentése a 2002-es üzleti évről Tájékoztatás a TVK Rt I. negyedéves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. A TVK Rt. Igazgatósága július 1-jei hatállyal felmentette Molnár József urat a vezérigazgatói feladatok ellátása alól; egyidejűleg július 1-jei hatállyal Olvasó Árpádot nevezte ki a TVK Rt. új vezérigazgatójának. Az Igazgatóság elfogadta Széll Gábor úr pénzügyi vezérigazgató-helyettesi megbízásának július 1-jei hatállyal történő megszüntetését július 1-jétől a TVK Rt. új pénzügyi vezérigazgató-helyettese Bács Zalán. Mark William Hudson akit augusztus 29-én választott a TVK Rt. rendkívüli közgyűlése igazgatósági taggá augusztus elsejével kezdődő hatállyal tisztségéről lemondott. 14

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I-III. NEGYEDÉVRŐL

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I-III. NEGYEDÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I-III. NEGYEDÉVRŐL A TVK Rt. 2003. I-III. negyedéves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

A TVK RT. ÉVES JELENTÉSE A ÉVRŐL TOVÁBB JAVULÓ EREDMÉNYEK

A TVK RT. ÉVES JELENTÉSE A ÉVRŐL TOVÁBB JAVULÓ EREDMÉNYEK A TVK RT. ÉVES JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL TOVÁBB JAVULÓ EREDMÉNYEK A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság a Tpt. 52. (1) bekezdésében előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban teszi közzé 2004.

Részletesebben

2004. II. negyedév 2005. II. negyedév Változás % 2004. I. félév 2005. I. félév. TVK-csoport eredmények (IFRS)

2004. II. negyedév 2005. II. negyedév Változás % 2004. I. félév 2005. I. félév. TVK-csoport eredmények (IFRS) BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ ÜZEMI EREDMÉNY A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. I. féléves eredményeit.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TVK Rt. 2002. I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31.

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. január 01. - 2007. március 31. Telefax 368

Részletesebben

változás év I. negyedév I. negyedév TVK-csoport eredmények (IFRS)

változás év I. negyedév I. negyedév TVK-csoport eredmények (IFRS) EREDMÉNYNÖVEKEDÉS KEDVEZŐ PIACI KÖRÜLMÉNYEK MELLETT A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. I. negyedéves eredményeit.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. ADATLAPOK Társaság neve: Synergon Informatika Rt. Telefon: 399-5793 Társaság címe: 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefax: 399-5599 Ágazati besorolás: Informatika E-mail cím: investor.relations@synergon.hu

Részletesebben

BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ EREDMÉNYEK

BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ EREDMÉNYEK TVK-CSOPORT 2004. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE BÁZIS IDŐSZAKOT JELENTŐSEN MEGHALADÓ EREDMÉNYEK A Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2004. I.

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

EREDMÉNYES MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN IPARÁGI KÖRNYEZETBEN

EREDMÉNYES MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN IPARÁGI KÖRNYEZETBEN EREDMÉNYES MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN IPARÁGI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. éves eredményeit. A

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Társaság neve: MOL Rt. Telefon Társaság címe: 1117 Bp. Október 23. u. 18. Telefax

Társaság neve: MOL Rt. Telefon Társaság címe: 1117 Bp. Október 23. u. 18. Telefax Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe

Részletesebben

2007. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2007. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Ágazati besorolás: Távközlés (6420'03) E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Törzs/alaptõke Ezer Ft

Törzs/alaptõke Ezer Ft ADATLAP: A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat 4.számú mellékletében meghatározottak szerint. Társaság neve: Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Társaság székhelye, címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése május 5.

A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése május 5. A Pannunion Csomagolóanyag Zrt. 2008. I. negyedév időszakának gyorsjelentése 2008. május 5. 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. Tel.: +36-94-522-500 Fax: +36-94-522-502 E-mail: info@pannunion.hu Cégbíróság:

Részletesebben

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 06. I. FÉLÉVES JELENTÉSE Társaság neve: Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: 76

Részletesebben

REKORDEREDMÉNYEK IV. negyedév. változás % TVK-csoport eredmények (IFRS)

REKORDEREDMÉNYEK IV. negyedév. változás % TVK-csoport eredmények (IFRS) REKORDEREDMÉNYEK A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. évi eredményeit. A TVK Nyrt. 2006.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. évi pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A RECESSZIÓ ELLENÉRE EREDMÉNYES NEGYEDÉVET ZÁRT A TVK

A RECESSZIÓ ELLENÉRE EREDMÉNYES NEGYEDÉVET ZÁRT A TVK A RECESSZIÓ ELLENÉRE EREDMÉNYES NEGYEDÉVET ZÁRT A TVK A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2014. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2014. első negyedéves időközi vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. ELSŐ NEGYEDÉVES IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.)

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló III. negyedév (M Ft)

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló III. negyedév (M Ft) A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. IV. negyedéves és éves eredményeit. A TVK Nyrt. tájékoztatójában

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2)

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2) PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 484-3001 Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 1118 Budapest,

Részletesebben

nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. 1 0 5 6 4 3 0 3 1 0 3 9 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES JELENTÉSE 2010. június 30. PK1. Általános

Részletesebben

Társaság neve: MOL Rt. Telefon Társaság címe: 1117 Bp. Október 23. u. 18. Telefax

Társaság neve: MOL Rt. Telefon Társaság címe: 1117 Bp. Október 23. u. 18. Telefax Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

-4.981 971 n.a. nyeresége/vesztesége (-) -4.097-581 -8.445-93,1 Részvényesek részesedése az -11.226-7.499 33,2

-4.981 971 n.a. nyeresége/vesztesége (-) -4.097-581 -8.445-93,1 Részvényesek részesedése az -11.226-7.499 33,2 A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta a 2012. negyedik negyedéves és éves eredményeiről szóló tájékoztatóját.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. IV. negyedéves és éves eredményeit. A TVK Nyrt. tájékoztatójában

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

nyeresége/vesztesége (-) ,0 Részvényesek részesedése az ,8

nyeresége/vesztesége (-) ,0 Részvényesek részesedése az ,8 A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012 I-III. negyedéves vezetőségi beszámolóját. A jelentés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl

Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Társaság neve: Csepel Holding Rt. Telefon: 276-3034 Társaság címe: 1211 Budapest, Gyepsor u. 1. Fax: 276-9821 Ágazati besorolás: 7415 E-mail

Részletesebben

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 20. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 20. I. negyedéves

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY

Részletesebben

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyrt első féléves gyorsjelentése

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyrt első féléves gyorsjelentése Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyrt. 2006 első féléves gyorsjelentése Tartalomjegyzék a 2006 első féléves gyorsjelentéshez Az Agrimill-Agrimpex Nyrt 2006 első félévi tevékenységének

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben