A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE I. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2003. I. FÉLÉV"

Átírás

1 A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE I. FÉLÉV A TVK Rt I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK-csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 6 leányvállalat teljes körűen és 1 közös vezetésű vállalat kvóta arányában, 11 társult vállalkozás pedig a tulajdoni hányad alapján került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír I. félévében közölt pénzügyi kimutatások sorainak tartalma év végén módosításra került. A változtatás következtében az export-értékesítéshez kapcsolódó külföldi útszakaszra jutó fuvarköltséget a költségek között mutatjuk ki, míg korábban az árbevételt csökkentette. Az összehasonlíthatóság érdekében természetesen a bázis időszaki adatok is tartalmazzák a módosításokat. A TVK-CSOPORT I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ADATAI: I. félév I. félév Árbevétel (millió Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) (millió Ft) EBITDA (millió Ft) Nettó eredmény (millió Ft) EPS (Ft/db) I. negyedévben, mind a megelőző negyedévhez képest, mind pedig a bázis időszakhoz viszonyítva a pirolízis alapanyagok jegyzési árai jelentős mértékben növekedtek, melyet a késztermék árak emelkedése részben ellensúlyozott. Ennek egyenlegeként az euróban számított margin a bázis időszakhoz képest kis mértékben, 1,5%-kal csökkent. A polimer árakon belül a növekedés mértéke a HDPE termékszegmens jegyzési áraiban volt a legkisebb. A II. negyedévben a pirolízis alapanyagok jegyzésára csökkent előző negyedévhez képest, ugyanakkor a polimer termékek jegyzésára is visszaesett I. félévében az alapanyag és termékárak alapján kimutatható eredménytermelő-képesség a bázis időszaki félévhez képest 3%-kal mérséklődött, ennek ellenére növekedett az EBIT a forint/dollár keresztárfolyam változás pozitív hatására és az árteljesítmény javulásának eredményeként. A TVK Petrolkémiai Fejlesztési Projektjének terveztetése és kapcsolódó árubeszerzése a jóváhagyott ütemterv szerint halad, minden projekt területén folyik a kivitelezés. Június végén fő külső kivitelező dolgozott a területen. Az egyes alprojektek második negyedéves eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze: Olefin-2 alprojekt: Az ütemtervnél gyorsabban halad a tervezés, az árubeszerzési eljárás keretében az áruk értékének 96%-ára adtunk ki megrendelést. A kivitelezői kapacitások majdnem teljes egészét lefedtük szerződésekkel. A csőanyagok és szerelvényeik, valamint a bontókemence elemeinek a helyszínre szállításán kívül megindult a többi készülék beszállítása is. A kivitelezési területen az alapozási, építészeti munkák mellett a terveknek megfelelően halad a bontókemencék szerelése, ugyanakkor megkezdtük az Olefin-2 és a PE-4 alprojekteket közösen kiszolgáló hűtőtorony építését, valamint az acélszerkezetek szerelését is. PE-4 alprojekt: A hazai és a külföldi tervezés zökkenőmentes. Befejezéséhez közeledik a kivitelezői kapacitások szerződésekkel való lekötése. Intenzíven folytattuk a helyszíni építészeti munkákat, megkezdtük a vezénylő épület építését, a csőhidak I. ütemének telepítését és a granulátum tároló silók szerelését. Külső létesítmények alprojekt: Az egyes alprojektek tervezése a befejezés stádiumában van. Megkezdtük az etilén tartály palástjának szerelését, folytattuk a csőhidak építését és a csővezetékek szerelését, befejeztük az Olefin-2. alprojekt villamos energia ellátásának kiépítését, valamint az Út és közmű alprojekt 2003-ra tervezett munkáit. 1

2 MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET A felhasznált pirolízis alapanyagok decemberi kiugróan magas áremelkedése I. negyedévben tovább folytatódott, így a vegyipari benzin jegyzési ára 31%-kal, a vegyipari gázolaj jegyzési ára pedig 29%-kal haladta meg az előző negyedévit. A I. negyedévéhez viszonyítva a vegyipari benzin jegyzési ára 118 USD/t mértékben (67%), a vegyipari gázolaj jegyzési ára pedig 129 USD/t mértékben (71%) emelkedett. A II. negyedévben a pirolízis alapanyag árak 27-30%-kal csökkentek előző negyedévhez képest, így félév átlagában a vegyipari benzin jegyzési ára 251 USD/t a vegyipari gázolaj jegyzési ára 270 USD/t volt, ami vegyipari benzin vonatkozásában 33%-kal, gázolaj esetében 40%-kal haladta meg a bázis időszaki átlagos jegyzésárakat. A polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS fd nwe low spot) a novemberi mélypont után I. negyedévében növekedésnek indultak. A I. negyedéves átlagokkal összevetve a polimerek jegyzési árai minden termékszegmensben növekedtek, azonban ez a növekedés jóval alatta marad a pirolízis alapanyagok áremelkedésének. A polimerek árváltozásán belül a HDPE jegyzési ár növekedése elmaradt a többi polimer áremelkedésétől. A jegyzés árak növekedése az LDPE esetében 29% (184 EUR/t), a PP homopolimer rafia esetében 29% (176 EUR/t), a HDPE fúvási típusnál pedig mindössze 9% (56 EUR/t) volt a bázis időszak I. negyedévéhez viszonyítva. A II. negyedév során a polimerek jegyzésára jelentősen visszaesett az előző negyedévhez képest, így a I. félév átlagos polimer jegyzésára LDPE esetében 2%-kal, PP homopolimer rafia esetében 9%- kal haladta meg a I. féléves átlagos jegyzésárakat, míg a HDPE fúvási típusnál 2%-kal alatta marad a féléves átlagos jegyzésár a bázis időszaki átlagnak. Féléves viszonylatban a bázis időszaki félévhez képest a margin 3%-kal csökkent, míg a II. negyedévben a megelőző negyedévhez képest az integrált petrolkémiai margin 25%-kal növekedett. Főpiaci alapanyag- és termékár alakulás I. félév I. félév Változás átlagár átlagár LDPE (ált.) (fd nwe) EUR/t HDPE (fúvási) (fd nwe) EUR/t PP (homo rafia) (fd nwe) EUR/t Vegyipari benzin (fob med) USD/t Gázolaj (cif med) USD/t I. félévében a bázis időszakhoz viszonyítva a forint az euróhoz képest 1,5%-ot gyengült, azonban a dollár euróval szembeni gyengülése miatt az USD/HUF árfolyam 47,6 USD/HUF értékkel (18%) csökkent. A EUR/USD keresztárfolyam 1,105 volt, amely 0,2 értékkel meghaladta a I. félévi keresztárfolyamot. Petrolkémiai termelési és kapacitás kihasználási adatok I. félév I. félév Termelés (kt) Kapacitás kihasználás (%) Termelés (kt) Kapacitás kihasználás (%) Etilén 186,2 97,4 180,5 94,4 LDPE 57,5 96,6 55,3 90,6 HDPE 98,7 99,5 94,5 91,5 PP 140,4 96,1 133,9 92,5 A petrolkémiai termelőegységeink effektív kapacitás-kihasználása továbbra is magas szinten volt, bár minden technológiánál csökkent a kapacitás-kihasználás mértéke. A bázis időszakhoz képest megváltoztattuk a kapacitás kihasználás számításának metódusát 2003-ban, amely módszerrel a bázis időszaki kapacitás-kihasználási mutatókat is átszámoltuk. Az éves névleges kapacitás egy naptári napra jutó értéke helyett a napi effektív kapacitás a kihasználás számítás alapja, amely önmagában egy kisebb mértékű látszólagos kapacitás kihasználás csökkenést is eredményez. A csökkenést ezen túlmenően a kevesebb polimer értékesítés miatti termelés visszafogás is befolyásolta. 2

3 PÉNZÜGYI ELEMZÉS I. félévében a TVK Rt. árbevétele millió Ft volt, a csoport szintű konszolidált árbevétel millió Ft-ot tett ki, amely 7 illetve 16%-kal magasabb a I. félév árbevételéhez képest. A csoport szintű árbevétel növekedésében elsősorban a TVK Rt. által elért árbevétel tömegének a növekedése és a kereskedelmi leányvállalatok Slovnaft által előállított LDPE és PP értékesítésének megjelenése mutatkozik. A csoport-szintű árbevétel 89%-át az anyavállalat árbevétele tette ki I. félév során a konszolidációból kikerült a Plastico S.A.,a TVK ReMat Kft., és a Flexofol Kft., viszont az értékesítésükig, illetve beolvadásig kimutatott eredményük még szerepel a bázis időszaki eredményben. A TVK Rt. egyedi árbevételének emelkedésében a polimer jegyzésárak emelkedése volt a meghatározó, azonban az értékesített mennyiség 17 kt-s csökkenése mérsékelte a jegyzésár növekedés pozitív hatását. Az általános makrogazdasági hatások miatt beszűkült piaci kereslet miatt a belföldi és az export értékesítés volumene egyaránt csökkent. A TVK Rt. árbevételének változására ható tényezők I. félév I. félév (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefingyár LDPE HDPE PP Összesen A TVK Rt. árbevételének 53%-át realizálta belföldi értékesítésből. Az exporton belül a korábbi évekhez hasonlóan a legjelentősebb Németország (23%), Lengyelország (17%), Olaszország (16%), Egyesült Királyság (6%), Franciaország (5%), valamint Ausztria (4%) részesedése. A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása I. félévben (millió Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin LDPE HDPE PP Egyéb tevékenység árbevétele Konszolidációs hatás Összesen Az összes működési bevétel millió Ft-ot ért el, amely a bázis időszakhoz képest 17%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel millió Ft-ot tett ki, ami 225%-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Az egyéb bevételek változásában meghatározó tényezőként hatott a 797 millió Ft vevő-szállító árfolyamnyereség. Az összes működési költség millió Ft volt, amely 14%-kal több mint a bázis időszak költsége, döntően az ELÁBÉ növekedése miatt. 3

4 A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása I. félév és I. félév (millió Ft) Volumenváltozás hatása Árváltozás hatása Árfolyam változás hatása Összesen Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen Vásárolt propilén Összesen Az anyagköltség millió Ft-os (4%) emelkedésében a pirolízis alapanyagok és a vásárolt propilén felhasználás költségnövekedése jelent meg, amely alapvetően a jegyzésárak emelkedése miatt következett be. Az ELÁBÉ jelentős, 7,5 milliárd Ft-os (194%-os) növekedését részben a vásárolt kátrány értékesítés növekedése, részben pedig a TVK MOL-Slovnaft szinergiák erősítése érdekében a TVK kereskedelmi vállalatain keresztül értékesített, Slovnaft által előállított polimer árualap megjelenése váltotta ki. A személyi jellegű ráfordítások 5%-kal növekedtek, ezen belül az anyavállalatnál megjelenő költségtömeg 7%-kal több a végkielégítések, korengedményes nyugdíjak és azok közterheinek növekedése miatt. Ezen létszám-racionalizálás költségmegtakarítása a következő évben fog jelentkezni. A konszolidációs körbe tartozó társaságok számának csökkenése következtében a leányvállalatok miatt kevesebb személyi jellegű költség merült fel. Az egyéb működési költségek értéke millió Ft volt, amely 407 millió Ft-tal alacsonyabb a bázis időszaknál. A bázis időszakban 151 millió Ft értékben vevői és szállítói árfolyamveszteséget könyveltünk el. Az előző év első félévéhez viszonyított csökkenés további tényezője, hogy 314 millió Ft-tal kevesebb értékvesztést számoltunk el. A káreseménnyel kapcsolatos ráfordítás első félévében 130 millió Ft-ot tett ki, ami a beszámolási időszakban nem merült fel. A saját termelésű készletek állományváltozása 667 millió Ft volt, amelyben a mennyiségi növekedést mérsékelte az önköltség csökkenés hatása. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 494 millió Ft volt, amelynek előző évhez viszonyított növekedése döntően abból ered, hogy a stratégiai projekt végrehajtásával kapcsolatban közvetlenül felmerült cégen belüli működési költségek aktiválásra kerültek. A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) millió Ft-ot ért el, szemben az egy évvel korábbi millió Ft-tal. A millió Ft-os eredményesség-növekedésen belül a TVK Rt. üzemi eredménye millió Ft-tal magasabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A leányvállalatok 279 millió Ft-tal járultak hozzá a csoport eredmény-növekedéséhez. A nettó pénzügyi eredmény millió Ft volt. A pénzügyi bevételek 60%-kal csökkentek. A csökkenés oka, hogy a stratégiai projektek finanszírozása és a korábbi szindikált hitel előtörlesztése következtében a befektetett pénzügyi eszközök állománya jelentősen lecsökkent, ezzel együtt pedig a kapott kamatok és árfolyam-nyereségek lecsökkentek. Ezzel szemben a pénzügyi ráfordítások 262%-kal emelkedtek. A kamatráfordítások ugyan 343 millió Ft-tal alacsonyabbak a szindikált hitel előtörlesztése következtében lecsökkent hitelállomány miatt, ugyanakkor a forint euróhoz viszonyított gyengülésének (2002. december 31-hez képest) következtében a deviza hitelek és egyéb devizás eszközök után millió Ft árfolyamveszteség keletkezett, amelyből millió forint a havi átértékelések miatti nem realizált árfolyamveszteség. A további 248 millió Ft tényleges (realizált) árfolyamveszteség lényegében a korábbi szindikált hitel törlesztéséhez kapcsolódóan keletkezett. 4

5 2003. I. félév időszakában a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye millió Ft volt. A II. negyedév során a TVK Rt. vonatkozásában megtörtént az évek APEH revíziója, melynek során megváltozott a évi társasági adókedvezmény mértéke. Az akkori kimutatásokban 50%-os adókedvezmény szerepelt, amely 100%-os kedvezményként került elfogadásra. Az APEH revízió miatt a vizsgált évek társasági adófizetési kötelezettsége és adó-visszaigénylése egyenlegeként millió Ft adó-visszaigénylést mutatunk ki. A csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok egyedi eredménye után társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, míg az anyavállalat adómentes. (2002. évben 3 milliárd Ft-ot meghaladó termék előállítást szolgáló beruházást helyeztünk üzembe, amely alapján 2003-ban a TVK Rt. 100%- os beruházási adókedvezménnyel kíván élni.) A konszolidált nettó eredmény millió Ft volt. MÉRLEG ADATOK június 30-án a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke millió Ft-ot tett ki, amely 11%-kal magasabb, mint június 30-i érték. A forgóeszközök értéke 16%-os csökkenés után millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 1 36%-kal csökkenve millió Ft-ot, a 3 hónapnál hosszabb lejáratú értékpapíroké pedig 59%-os csökkenés után millió Ft-ot tett ki. A két tétel együttes összege, amely a TVK által felhasználható likvid forrásokat mutatja összesen millió Ft-os (48%) csökkenést mutat és összesen millió Ft-ot ért el. A csökkenésben egyrészt a korábbi hosszú lejáratú hitelek törlesztése, másrészt a megnövekedett beruházási kifizetések játszottak szerepet. A vevőállomány az árbevétel emelkedésével összefüggésben 5%-kal növekedve millió Ft-ot, míg a készletállomány közel azonos szintet ért el, mint előző évben. Az egyéb követelések millió Ft-os növekedésének hátterében elsősorban az ÁFA és a Társasági adó visszaigénylések állnak. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány június 30-án millió Ft volt, amely 40%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A befektetések 8%-kal növekedtek és az időszak végén millió Ft-ot tettek ki annak együttes hatására, hogy egyrészt a nem alaptevékenységet végző társaságok értékesítésre kerültek, másrészt a TVK Erőmű Kft. esetében befektetés növelésre került sor. A tárgyi eszközök 44%-kal növekedve millió Ft-ot tettek ki. A tárgyi eszköz növekedés hátterében elsősorban a petrolkémiai fejlesztési projekt beruházási ráfordításai állnak június 30. és június 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 14%-kal nőtt és az időszak végén millió Ft volt. A szállítók állománya 29%-kal nőtt és az időszak végén millió Ft-ot tett ki. A változás hátterében az állt, hogy a petrolkémiai beruházási projekthez kapcsolódóan a beruházási szállítók állománya megnövekedett. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek millió Ft-tal (54%) növekedtek, melynek nagyrészét a I. félévet érintő beruházási számlák időbeli elhatárolása tette ki. A rövid lejáratú hitelek 57%-kal csökkentek és összesen millió Ft-ot értek el. A Társaság az időszak során még millió Ft-ot átsorolt a hosszú lejáratú hitelekből, mint egy éven belüli rövid lejáratú törlesztő rész júliusában és januárjában millió Ft-ot illetve millió Ftot törlesztett, így teljes összegében rendezte az OTP Bank Rt. által szervezett, júliusában 7 éves lejáratra kötött 260 millió DEM hitelkeretből még fennálló tartozását. A hosszú lejáratú hitelek állománya 64%-kal nőtt és millió Ft-ot tett ki az időszak végén. A változás két ellentétes hatás eredője: a Társaság az évben megkötött szindikált hitelének a még fennálló összegét előtörlesztette januárjában, ugyanakkor a stratégiai beruházás finanszírozására a 2002-ben megkötött szindikált hiteléből június 30-ig millió Ft-ot (71 millió EUR) lehívott, melyet az IFRS szerint a finanszírozás egyszeri költségei időarányosan millió Ft-tal csökkentettek. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség-állomány millió Ft-os növekedésének hátterében a TVK Rt-nél a környezetvédelmi költségekre előző év végén képzett céltartalék növekedés áll. 1 A három hónapnál rövidebb lejáratú értékpapírokkal együtt. 5

6 2003. június 30-án a TVK-csoport saját tőkéje millió Ft volt, amely 3%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény millió Ft-tal, az eredménytartalék pedig millió Ft-tal nőtt és millió Ft-ot illetve millió Ft-ot tett ki. CASH FLOW A TVK-csoport I. félévi cash-flow kimutatása a pénzeszközök millió Ft-os csökkenését mutatja, I. félévben millió Ft-ot tett ki a csökkenés. A I. félévi pénzeszközök csökkenésének meghatározó tényezője a beruházások növekedése, valamint a korábban felvett hosszú lejáratú hitelek törlesztése. Az üzleti tevékenységből származó cash-flow millió Ft volt. Az előző évhez viszonyítva az EBITDA millió Ft-tal növekedett, mely változás csaknem teljes egészében az üzemi eredmény növekedésének tudható be. A forgótőke változások (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) millió Ft-tal csökkentették a pénzáramot a december 31. és június 30. között eltelt időszakban. A csökkenés fő oka a vevőállomány millió Ft-os növekedése. Az egyéb követelések változása millió Ft-tal csökkentette, míg az egyéb kötelezettségek millió Ft-tal növelte a pénzáramot. A befektetési tevékenység millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát, mely az előző évi befektetési pénzáramhoz viszonyítva millió Ft-os csökkenést jelent. A petrolkémiai fejlesztések előkészítésével összefüggésben a beruházások növekménye millió Ft-tal haladta meg az előző év hasonló időszakának értékét. A leányvállalatok eladásából származó készpénzbevétel 688 millió Ft-tal csökkent. Míg az elmúlt év során millió Ft-tal növekedett a TVK-csoport rövid lejáratú értékpapír-állománya, ez év során mindössze 608 millió Ft-tal. Az adott hitelek, a hosszú lejáratú bankbetétek és követelések változásai az előző időszakban millió Fttal csökkentették a befektetési cash-flowt, I. félév során ezek változása 90 millió Ft-tal növelte a pénzáramot, az előző évi változás nagy része a beruházási előleg-kifizetések értéke. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 827 millió Ft-tal növelték a pénzeszközöket. Ennek fő összetevői a szindikált hitel teljes összegének a kifizetése millió Ft értékben, valamint a beruházási projekthez kapcsolódó hosszú lejáratú hitel millió Ft-os lehívása. ALKALMAZOTTAK I. félév végén a TVK-csoport konszolidált kör teljes munkaidős záró létszáma fő volt, a bázisnál 132 fővel ( 6%) kevesebba csökkenés hátterében az anyavállalati létszámracionalizálás hatása és a konszolidált kör változása húzódik meg. 6

7 BERUHÁZÁSOK A TVK-csoportnál I. félévében felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen millió Ft-ot ért el, mely közel hétszerese a bázisidőszaki értéknek. A növekedést döntően a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása eredményezte, a projekt költsége az összes ráfordítások 95%-át tette ki. A projekt megvalósításának összköltsége 430 millió euró, melyből június 30-ig 123 millió euró már kifizetésre került. A projektek megvalósításával kapcsolatban 8,7 millió euró beruházási előleg vár teljesítményelszámolásra. A TVK-csoport beruházási ráfordításainak alakulása előleg nélkül I. félév és I. félév (millió Ft) I. félév I. félév Petrolkémiai Fejlesztési Projekt Olefin-2 gyár létesítése PE-4 gyár létesítése PP-4 gyár intenzifikálása Kiszolgáló létesítmények Stratégiai projekt egyéb ráfordítás Egyéb fejlesztések összesen Mindösszesen Tiszaújváros, augusztus 12. Olvasó Árpád vezérigazgató 7

8 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/ Tulajdoni hányad Szavazati Besorolás Alaptőke* (%) jog 1 2 TVK Ingatlankezelő Kft ,00% L L INNO - COMP Kft ,00% L L TVK-Automatika Ip. Szolg. és Ker. Kft ,00% L T TVK Inter-Chemol GmbH. (ezer EUR) ,00% L L VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft ,00% T T TVK UK Ltd. (ezer GBP) ,00% L L TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft ,00% L T TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) ,00% L L TVK Erőmű Term. Szolg. Kft ,00% T T Tiszai Hulladékégető Kft ,96% T T TVK -MOL-CHEM S.a.r.l. (EUR) ,00% K K Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft ,66% L T TVK Austria GmbH (EUR) ,00% L L TVK Polska Spzoo. (ezer PLN) ,00% L T TVK-Gépszerelő Szervíz és Szolgáltató Kft. (végelszámolás alatt) ,00% L T TiszaChem Kereskedelmi Kft. (végelszámolás alatt) ,00% L T Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft ,00% T T TVK Holding AG (ezer EUR) (végelszámolás alatt) ,00% L T 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. Megjegyzés: * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege 8

9 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK3. Mérleg Tétel megnevezése TVK-csoport VI VI. 30. Változás Millió Ft Millió Ft % Forgóeszközök ,5 Pénzeszközök ,0 Értékpapírok ,0 Követelések nettó ,3 Készletek ,0 Aktív elhatárolások és egyéb ,6 Hosszú lejáratú eszközök ,7 Befektetések ,6 Tárgyi eszközök nettó értéke ,9 Immateriális javak nettó értéke ,1 Követelések ,4 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,0 Rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Szállítók ,8 Rövid lejáratú hitelek ,2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,7 Nettó forgóeszközök (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) ,6 Összes eszköz - Rövid lejáratú kötelezettségek ,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,7 Hosszú lejáratú hitelek ,5 Halasztott adó kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,0 Kisebbségi részesedés ,0 Nettó eszközök (Összes eszköz - Összes kötelezettség) ,0 Saját tőke ,0 Jegyzett tőke ,2 Mérleg szerinti eredmény ,6 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,0 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 9

10 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK4. Eredménykimutatás Tétel megnevezése TVK-csoport I I. félév félév Változás Millió Ft Millió Ft % Értékesítés árbevétele ,8 Egyéb működési bevételek ,7 Összes működési bevétel ,9 Anyagköltség ,0 Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások ,1 ELÁBÉ ,0 Közvetített szolgáltatások ,9 Anyagjellegű ráfordítások ,7 Bérköltség ,8 Személyi jellegű kifizetések ,4 Bérjárulékok ,5 Személyi jellegű ráfordítások ,8 Értékcsökkenési leírás ,8 Egyéb működési költségek ,8 STK állományváltozása ,5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,7 Összes működési költség ,2 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT ,0 Pénzügyi műveletek bevételei ,2 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,2 Nettó pénzügyi eredmény ,2 Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,0 Társasági adó ,8 Adókedvezményből származó bevétel Halasztott adó Kisebbségi részesedés előtti eredmény ,2 Kisebbségi részesedés az adózott eredményből ,0 Nettó eredmény ,6 10

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda PK5. Cash-flow kimutatás Megnevezés TVK-csoport I. félév I. félév Millió Ft Millió Ft I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése Tárgyi eszközök értékvesztésének visszaírása Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség 31 0 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek Változás a környezetvédelmi céltartalékban Változás az egyéb céltartalékban 8-76 Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban 99 0 Pénzügyi befektetések vásárlása Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó készpénz Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai Rövid lejáratú befektetések állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel Kapott osztalékok 0 6 II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú kölcsönök változásai Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok 0-52 Visszavásárolt saját részvénytőke III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az időszak elején Készpénz és készpénzegyenérték az időszak végén KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE

12 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Telefon: 49/ Társaság címe: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Telefax: 49/ Ágazati besorolás: Vegyipar-petrolkémia cím: Beszámolási időszak: I. félév Befektetői kapcsolattartó: Haisz Vanda A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke Bevezetett sorozat megnevezése Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) Tárgyév elején ( ) Időszak végén ( ) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 58,25 58, ,95 57, ,70 ua ,39 ua Külföldi intézményi/társaság 26,01 ua ,34 ua ,21 ua ,57 ua Belföldi magánszemély 0,20 ua ,19 ua ,20 ua ,20 ua Külföldi magánszemély 0,00 ua ,00 ua. 65 0,00 ua ,00 ua. 65 Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező 0,04 ua ,04 ua ,04 ua ,04 ua tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények Nem megfeleltetett törzsrészvények 0,77 14,77 ua. 14, ,77 11,75 ua. ua ,89 ua ,84 ua ÖSSZESEN 100 ua ua ua ua * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékeny- Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegyzés 1 ség 2 (db) (%) jog (%) 3,4 Magyar Olaj- és Gázipari Rt. B (HU) T ,48 ua. szakmai befektető CE Oil & Gas Beteiligung und K (AT) T ,99 ua. nincs adat Verwaltung AG BorsodChem Rt. B (HU) T ,40 ua. szakmai befektető Matura Vermögensverwaltung K (GE) T ,83 ua. nincs adat GmbH Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. B (HU) T ,02 ua. pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Gazdasági Társaság (T) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 12

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL A TVK Rt. 2002. I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Tartalom. TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2. Elnöki levél 4. Kiemelt stratégiai célok 6

Tartalom. TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2. Elnöki levél 4. Kiemelt stratégiai célok 6 Tartalom TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2 Elnöki levél 4 Kiemelt stratégiai célok 6 5 év története 9 Társasági áttekintés 1 Társasági értékek 12 A

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. 2014. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Részletesebben

A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint

A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint A Rába Rt. 2004. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság Társaság

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

Tartalom. A TVK-ról röviden 2. Elnöki levél 4. Gazdasági környezet 6. Kiemelt stratégiai célok 7. Társasági áttekintés 9. Társasági értékek 14

Tartalom. A TVK-ról röviden 2. Elnöki levél 4. Gazdasági környezet 6. Kiemelt stratégiai célok 7. Társasági áttekintés 9. Társasági értékek 14 Tartalom A TVK-ról röviden 2 Elnöki levél 4 Gazdasági környezet 6 Kiemelt stratégiai célok 7 Társasági áttekintés 9 Társasági értékek 14 A vezetõség beszámolója a 2004-es év gazdasági és pénzügyi folyamatairól

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. december 31. (eft) 2004. december 31. (eft) Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 579 734 1 619 262 2,50% I. IMMATERIÁLIS JAVAK

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. ÉVES JELENTÉS 2002

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. ÉVES JELENTÉS 2002 Tiszai Vegyi Kombinát Rt. ÉVES JELENTÉS 2002 ÉVES JELENTÉS KIEMELT ADATOK TARTALOM IFRS, konszolidált, auditált Értékesítés árbevétele Kamat, adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. május 18. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 2005. I. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása A PannErgy Nyrt. negyedéves tõzsdei 2008. I. negyedév idõszaka 2008. április 30. A gyorsjelentés a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben