A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE I. FÉLÉVÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE 2002. I. FÉLÉVÉRŐL"

Átírás

1 A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE I. FÉLÉVÉRŐL A TVK Rt I. féléves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a TVK csoport szintű adatok a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 9 leányvállalat és 1 közös vezetésű vállalat teljes körűen, 13 társult vállalkozás pedig a tulajdoni hányad alapján került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint jelentősséggel bír. A TVK CSOPORT I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ADATAI: I. félév I. félév Árbevétel (M Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) (M Ft) EBITDA (M Ft) Nettó eredmény (M Ft) EPS (Ft/db) I. félévében lezárult az a folyamat, melynek során a nem szorosan a petrolkémiához kapcsolódó tevékenységet folytató érdekeltségeket értékesítettük. Ennek eredményeképpen a TVK Csoport adatai csak kis mértékben térnek el az anyavállalat, a TVK Rt. nem konszolidált, egyedi adataitól, ezért az anyavállalati adatok elkülönített megjelentetésétől eltekintünk. Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a TVK a nehéz makrogazdasági körülmények és gyenge főpiaci fedezetek mellett is meg tudta őrizni az üzemi tevékenység tavalyi szintű nyereségességét. Az alaptevékenység, a monomer és polimergyártás és értékesítés teljesítményét tükröző üzemi eredmény gyakorlatilag nem változott és csak a bázisidőszaki extra pénzügyi bevétel miatt mutat csökkenést a nettó eredmény. Az Igazgatóság március 26-i döntése nyomán jó ütemben halad a TVK petrolkémiai fejlesztési projektjének megvalósítása. A projekt keretében egy új olefingyárat építünk, így az éves kapacitást 360 kt-ról 610 kt-ra növeljük. A HDPE termelőkapacitást ugyancsak új üzem építésével, 210 kt/év-ről 410 kt/évre emeljük, valamint 40 kt-val bővítjük a 2000-ben átadott 140 kt/év kapacitású polipropiléngyárat. Emellett különböző kiegészítő létesítményeket is üzembe helyezünk, melyek feltétlenül szükségesek az új létesítmények működéséhez. Ezek közül a legfontosabb egy új, tonna kapacitású etilén tároló létesítése. A négy alprojekt megvalósítása a következő fázisban van: - Olefin-2 alprojekt: A szerződés aláírását és hatályba léptetését követően folyamatban vannak a részletes tervezési munkálatok. Megkezdődött az egyes gépcsoportok beszerzési eljárása. Augusztus elején, az ütemtervnek megfelelően megkezdődtek a helyszíni organizációs munkák. A projekt rendelkezik a létesítéshez szükséges engedélyekkel. - PE-4. alprojekt: Hatályba lépett az MCI-MES vállalatokkal a gyár létesítésére kötött szerződés, valamint aláírásra került a projekt generáltervezési szerződése. Az ütemtervnek megfelelően megkezdődtek a részletes tervezési munkák. - PP-4. alprojekt: A helyszíni kivitelezési munkák az ütemtervnek megfelelően haladnak. Letelepítésre került 13 új granulátum tároló siló. Folyik a logisztikai terület kapacitás bővítése év végére megvalósul a technológiai blokk teljes kapacitás bővítése. - Külső Létesítmények alprojekt: Aláírásra került az etilén tároló rendszer szállítására vonatkozó szerződés. Folyik a tervező és kivitelező cégek kiválasztása. 1

2 MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET I. féléve során a TVK Rt. által felhasznált alapanyagok ára, a kőolaj világpiaci áralakulását követve, jelentősen emelkedő tendenciát mutatott: a vegyipari benzin főpiaci átlagára 52 USD/t-val 1 a gázolajé pedig 32 USD/t-val 2 nőtt az előző év végéhez viszonyítva. Az előző év első félévének magas árszintjét azonban nem érték el az alapanyagárak, a vegyipari benzin féléves főpiaci átlagára 17%-kal, a gázolajé pedig 18%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az abszolút számokban mért eltérés 39 USD/t és 41 USD/t volt. A júniusi főpiaci átlagár a vegyipari benzin esetében 192 USD/t, gázolaj esetében pedig 204 USD/t volt. A TVK által gyártott polimertermékek jegyzési ára 3 az alapanyagárak emelkedő tendenciáját mintegy egyhónapos késéssel követte, azaz januárban még csökkentek az árak, azóta azonban folyamatosan növekednek és a februári mélypont után a termékfedezetek javulása is megkezdődött. Az előző év első félévével összevetve azonban (dollárban számítva) az LDPE fóliatípus jegyzési ára 11%-kal, a HDPE fúvási típus ára 20%-kal, a PP homopolimer raffia, valamint a kopolimer típusok ára pedig 7%-kal csökkent. Az abszolút számokban mért eltérés rendre 81 USD/t, 159 USD/t és 51 USD/t voltak. Féléves összehasonlításban a termékfedezetek ugyan romlottak, de az első negyedéves szinthez képest javultak, mely javulásban a főpiaci árváltozás mellett a dollárhoz képest erősödő euró is közrejátszott. A főpiaci árak változása mellett az erős forint is kedvezőtlenül hatott a TVK árbevételére, amelyet külföldön és belföldön egyaránt az eurós jegyzési árak determinálják I. félévében az EUR/HUF árfolyam átlagértéke 243,5 volt, szemben az egy évvel korábbi 261,6-tal. Ugyanakkor a félév során jelentős árfolyamingadozás nem volt, ezért a devizás tételekhez kapcsolódóan jelentős árfolyamveszteség és nyereség nem merült fel. Főpiaci alapanyag- és termékár alakulás (USD/t) I. féléves átlagár I. féléves átlagár Változás (%) LDPE (ált.) Icis-lor HDPE (fúvási) Icis-lor PP (homo raffia) Icis-lor Vegyipari benzin (FoB Med) Gázolaj (Cif Med) PÉNZÜGYI ELEMZÉS MŰKÖDÉSI EREDMÉNYEK I. félévében a TVK Csoport árbevétele millió Ft volt, mely 21%-kal marad el az előző év első félévének árbevételétől. Az árbevétel csökkenésében az árváltozás 69%-kal, árfolyamváltozás 26%-kal, a volumenváltozás 5%-kal játszott szerepet. Az értékesített mennyiségek a HDPE esetében 1%-kal csökkentek, viszont az LDPE esetében 3%-kal, a PP esetében 4%-kal nőttek, ennek hatására összességében a granulátum értékesítés 293 kt-t tett ki (bázisidőszak: 286 kt). Az Olefingyár termeléséből a TVK Csoporton kívüli értékesítés 213 kt-t tett ki (bázisidőszak: 234 kt), ezen belül az etilén értékesítés 43 kt (bázisidőszak: 48 kt) volt. 1 FOB Med havi átlagérték változás december és június között 2 CIF Med havi átlagérték változás december és június között 3 fd nwe low spot havi átlagértékek alapján 2

3 A TVK Rt. árbevételének változására ható különböző tényezők I. félév I. félév (M Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen Hatása hatása hatása Olefingyár LDPE HDPE PP A TVK Rt. értékesítése kis mértékben eltolódott a belföld javára az előző év első félévéhez képest. A TVK Rt. árbevételének 53%-át realizálta belföldi értékesítésből. A hazai piaci részesedés változatlan szinten maradt, 65-67%-os volt. Az exporton belül a korábbi évekhez hasonlóan a legjelentősebb a Németország (21%), Olaszország (17%), Lengyelország (15%), Egyesült Királyság (7%) és Franciaország (6%), valamint Ausztria (5%) részesedése. A TVK Csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása I. félévében (M Ft) Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Összes árbevétel Olefin LDPE HDPE PP Egyéb és konszolidációs hatás TVK Csoport árbevétele Az összes működési bevétel millió Ft-ot ért el, szemben a tavaly első féléves millió Fttal. Ez 21%-os csökkenést jelent. Az egyéb működési bevétel mindössze 297 millió Ft-ot tett ki, mely 86%-a az előző év hasonló időszak értékének. Petrolkémiai termelési adatok I. félév I. félév Kapacitás Termelés Kapacitás Kapacitás Termelés Kapacitás (kt/év) (kt) kihasználás (%) (kt/év) (kt) kihasználás (%) Etilén ,1 102, ,2 101,5 LDPE ,4 91, ,5 96,6 HDPE ,2 98, ,7 99,6 PP ,3 92, ,4 96,0 A TVK különböző termelőegységeinek kapacitás kihasználása a korábbi időszakokhoz hasonlóan rendkívül magas volt és kisebb üzemzavaroktól eltekintve jelentősebb üzemszünet nem volt. Az összes működési költség millió Ft volt, amely 21%-os csökkenést mutat. A csökkenésben a legnagyobb szerepet az összes működési költség 83%-kát adó anyagjellegű ráfordítás értékének 18%-os csökkenése játszotta. A változás a világpiaci ármozgást követő alapanyagár változás, valamint az árfolyamváltozás (a viszonylag alacsony USD/HUF ráta) következménye. Az anyagjellegű ráfordítások millió Ft-os értékéhez az anyagköltség 88%-kal, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 4%-kal, az ELÁBÉ 7%-kal, valamint a közvetített szolgáltatások 1%-kal járultak hozzá. Az anyagköltségen belül a vegyipari benzin és gázolaj költség 68%-ot, az energiaköltségek (villamos energiával együtt) összesen 11%-ot tettek ki. A villamos energia az anyagköltségek 6%-kát tette ki. 3

4 A TVK kiemelt alapanyagköltségeinek változása 2001 I. félév és I. félév között (M Ft) Volumenváltozás hatása Árváltozás hatása Árfolyam változás hatása Összesen Vegyipari benzin és könnyű szénhidrogének összesen: Gázolaj Vegyipari alapanyag összesen: Vásárolt propilén Összesen A személyi jellegű ráfordítások 9%-os csökkenés nyomán millió Ft-ot tettek ki, elsősorban az alaptevékenységhez nem tartozó leányvállalatok értékesítése, azaz a TVK Csoport konszolidációs körébe tartozó vállalatok számának csökkenése következtében. 4 Az értékcsökkenési leírás 22%-kal csökkent és millió Ft-ot ért el. Az millió Ft-os csökkenésben jelentős szerepet játszott, hogy az elmúlt év novemberében a folyamatirányító rendszerek (APC) leírási kulcsa a ténylegesen várható fizikai élettartamhoz lett igazítva. Az egyéb működési költségek millió Ft-ról millió Ft-ra csökkentek a vizsgált időszak során. A 32%-os csökkenés leglényegesebb eleme, hogy I. félévében a vevői és szállítói árfolyamveszteség mintegy millió Ft-ot tett ki, míg az idén csak 152 millió Ft volt. Az saját termelésű készletek állományváltozása millió Ft, a saját előállítású eszközök aktivált értéke 73 millió Ft volt. Nem változott jelentősen a TVK Csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT), amely millió Ftot ért el szemben az egy évvel korábbi millió Ft-tal. A nettó pénzügyi eredmény millió Ft-tal csökkenve 814 millió Ft-ot ért el. A pénzügyi bevételek 75%-kal, millió Ft-ról millió Ft-ra csökkentek. Ennek oka a rendkívül magas bázisérték, amely annak tudható be, hogy a 2001 januári és júniusi árfolyamok eltérése következtében a devizában felvett hitelek árfolyamnyeresége a bázisidőszakban millió Ft-ot, míg a jóval kisebb árfolyameltérés miatt az idén csak 16 millió Ft-ot ért el. A részesedések átértékelése és értékesítése a tavalyi év első félévében millió Ft-tal növelte a pénzügyi bevételeket. A kamat és kamatjellegű bevételek 231 millió Ft-os csökkenés után is millió Ft-ot tettek ki. A pénzügyi ráfordítások millió Ft-ról 505 millió Ft-ra csökkentek (52%). A változáshoz a kamatráfordítások 550 millió Ft-os csökkenése járult hozzá a leginkább, amelyen belül a törlesztések következtében lecsökkent hitelállomány miatt mintegy 300 millió Ft-tal csökkentek a fizetendő kamatok, az alacsonyabb kamatszint miatt pedig mintegy 100 millió Ft-tal I. félévében a TVK Csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye millió Ft volt. Rendkívüli tételek nem merültek fel a félév során. A TVK Csoport konszolidált adófizetési kötelezettsége 86 millió Ft értékben a leányvállalatok egyedi eredményei után fizetendő nyereségadók összességét mutatja. (2001. évben 3 milliárd Ft-ot meghaladó termékelőállítást szolgáló beruházást helyeztünk üzembe, amely alapján 2002-ben a TVK Rt. 100%- os beruházási adókedvezménnyel kíván élni.) A konszolidált mérleg szerinti eredmény millió Ft volt. 4 A I. féléves bázisadatban még szerepelt a Plastico S.A., az Ecomissio Kft., a TVK-Remat Kft, illetve a Flexofol Kft. összesen 433 főnyi átlaglétszámának személyi jellegű ráfordítása. 4

5 MÉRLEG ADATOK június 30. és június 30. között a TVK Csoport mérlegfőösszegének értéke 8%-kal csökkent és az időszak végén millió Ft-ot tett ki. A forgóeszközök értéke 12%-os csökkenés után millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 5 58%-kal csökkenve millió Ft-ot, a 3 hónapnál hosszabb lejáratú értékpapíroké pedig 361%-os növekedése után millió Ft-ot tett ki. A két tétel együttes összege, amely a TVK által felhasználható likvid forrásokat mutatja összesen millió Ft-tal (19%) csökkenést mutat, és összesen millió Ft-ot ért el. A vevőállomány 12%-kal csökkenve millió Ft-ot, míg a készletállomány 23%-kal csökkenve millió Ft-ot ért el. A készletállomány csökkenésének hátterében a konszolidációs kör változása mellett két ellentétes irányú hatás áll: a TVK Rt. által gyártott félkész és késztermékek mennyiségi változása miatt millió Ft-tal növekedett, az árváltozás hatása miatt viszont millió Ft-tal csökkent az értéke. Az aktív elhatárolások és egyéb követelések millió Ft-os növekedésének hátterében elsősorban a petrolkémiai fejlesztési projekt beruházásai kapcsán felmerült nagyösszegű beruházási előleg-kifizetések állnak. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány június 30-án millió Ft volt, amely 2%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A befektetések 5%-kal növekedtek, ezen tétel értéke millió Ft-ot ért el. Az időszak végi záróállományból 208 millió Ft volt az államkötvények értéke, 812 millió Ft pedig a társult vállalatokban illetve a konszolidációba be nem volt leányvállalatokban meglévő üzletrészek értéke. A tárgyi eszközök 3%-kal csökkenve millió Ft-ot tettek ki június 30. és június 30. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 26%-kal csökkent és az időszak végén millió Ft volt. Az alapanyag árcsökkenés következtében a vevőkövetelésekhez hasonlóan, 8%-kal csökkent a szállítók állománya is, amely az időszak végén millió Ft-ot ért el. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kis mértékű csökkenés után millió Ft-ot tettek ki. A rövid lejáratú hitelek 55%-kal csökkentek és összesen millió Ft-ot értek el. A csökkenésben a konszolidációs kör változása mellett a hosszú lejáratú hitelállomány és a folyószámla hitelállomány csökkenésének hatása tükröződik: a társaság júliusában millió Ft-ot, januárban millió Ft-ot törlesztett, áprilisában pedig millió Ft-ot előtörlesztett. Ennek következtében a hosszú lejáratú hitelek egy éven belüli törlesztő részének átsorolása millió Ft lett. A folyószámla hitel millió Ft-tal csökkent. A hosszú lejáratú hitelek állománya 47%-kal csökkent és millió Ft-ot tett ki az időszak végén. A csökkenés két ellentétes hatás eredője: a társaság a szindikált hiteléből millió Ft-ot előtörlesztett, ugyanakkor a stratégiai beruházás finanszírozására millió Ft-ot lehívott június 30-án a TVK Csoport saját tőkéje millió Ft volt, amely 6%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény millió Ft-tal csökkent, az eredménytartalék pedig millió Ft-tal nőtt és millió Ft-ot illetve millió Ft-ot tett ki. A jegyzett tőke a megváltott dolgozói részvények névértékével (101 millió Ft) csökkent. CASH FLOW A TVK Csoport I. féléves cash-flow kimutatása a pénzeszközök millió Ft-os csökkenését mutatja, szemben a I. féléves millió Ft-ot kitevő növekedéssel. A első félévi pénzeszközök csökkenésének meghatározó tényezője, hogy a TVK decemberében még lekötött devizabetétben tartotta az egyik leányvállalat értékesítéséből befolyt mintegy 15 milliárd Ft 5 A három hónapnál rövidebb lejáratú értékpapírokkal együtt 5

6 vételárat, melyet az első félév során magasabb kamatozású rövid lejáratú értékpapírokba fektetett be valamint a hosszú lejáratú hitelek előtörlesztésére használt fel. Az üzemi (üzleti) tevékenységből származó cash-flow, a forgótőke változások előtt, millió Ft volt. A tavalyi év első félévéhez viszonyítva az EBITDA millió Ft-tal csökkent, mely változás csaknem teljes egészében az amortizáció csökkenésének tudható be. A forgótőke változások (a készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) millió Fttal csökkentették a pénzáramot a december 31 és június 30 között eltelt időszakban. A készletváltozásban legnagyobb hatása a TVK Rt. által gyártott készletek mennyiségi növekedésének volt, amelyet felerősített árak növekedése. Az egyéb követelések esetében pedig a már említett beruházási előleg-kifizetések okozták a pénzáram csökkenését. A befektetési tevékenység millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A petrolkémiai fejlesztések előkészítésével összefüggésben a beruházások 880 millió Ft-tal haladták meg az előző év hasonló időszakának értékét millió Ft-tal csökkent a leányvállalatok eladásából és millió Ft-tal csökkent a kamat és egyéb pénzügyi bevételekből származó készpénzbevétel. Az első félév során a TVK Csoport rövid lejáratú értékpapír-állománya millió Ft-tal nőtt. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket. Ennek fő összetevői a szindikált hitel millió Ft-os soron következő törlesztése és az azon felüli millió Ft-os előtörlesztése, valamint a beruházási projekthez kapcsolódó hosszú lejáratú hitel millió Ft-os lehívása. ALKALMAZOTTAK A TVK Csoport alkalmazottainak zárólétszáma június 30-án fő volt. Ez 467 fővel kevesebb mint június 30-án első félévében a TVK Csoport alkalmazottainak átlaglétszáma fő volt, míg első félévében az átlaglétszám 517 fővel alacsonyabb, fő volt. Az átlaglétszám csökkenésében egyrészt a nem alaptevékenységhez tartozó leányvállalatok értékesítésre kerülésének hatása, másrészt pedig a létszámhatékonyság javítására történő intézkedések hatása érzékelhető. BERUHÁZÁSOK A TVK Rt-nél 2002 I. félévében felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen millió Ft-ot ért el, közel háromszorosa a bázisidőszaki értéknek. A növekedést a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósításának előkészítése idézte elő. Az Igazgatóság által jóváhagyott projekt megvalósítására az elkövetkező három évben a TVK Rt. összesen 430 millió eurót fog elkölteni. A TVK Rt. beruházási ráfordításainak (előlegekkel együtt) alakulása (M Ft) Beruházási felújítási ráfordítások I. félévben Beruházási felújítási ráfordítások I. félévben Petrolkémiai Fejlesztési Projekt Olefin 2 gyár létesítése PE-IV gyár létesítése PP-IV gyár intenzifikálása Külső létesítmények - - Stratégiai projekt egyéb költségei Egyéb fejlesztések összesen Mindösszesen

7 TULAJDONOSI STRUKTÚRA A június 30-i állapotot tekintve a TVK Rt. tulajdonosi struktúrája jelentős változást nem mutat az első negyedéves gyorsjelentésben közzétettekhez képest. Az 5%-kot meghaladó részesedéssel bíró tulajdonosok tekintetében semmilyen változás nem történt március 31-éhez képest. Tulajdonosi struktúra a Részvénykönyv alapján június 30-án Tulajdonos % Belföldi intézményi befektetők 58,25 Külföldi intézményi befektetők 26,58 Belföldi magánbefektetők 0,19 Külföldi magánbefektetők 0,00 TVK Rt. dolgozói részvények 0,77 Nem megfeleltetett 14,21 Összesen ( db): 100,00 5% feletti tulajdonosok június 30-án a Részvénykönyv alapján Tulajdonos % Magyar Olaj és Gázipari Rt. 34,48 CE OIL and GAS Beteiligung und Verwaltung AG 15,99 BorsodChem Rt. 15,40 Matura Vermögensverwaltung GmbH 9,83 Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 8,02 Tiszaújváros, augusztus 12. Molnár József vezérigazgató sk 7

8 MÉRLEG (IFRS, konszolidált, nem auditált) Forgóeszközök TVK Csoport Változás M Ft M Ft % Pénzeszközök Értékpapírok Követelések nettó Készletek Aktív elhatárolások és egyéb követelések Összesen Hosszú lejáratú eszközök Befektetések Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Hosszú lejáratú követelések Összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Nettó forgóeszközök (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) Összes eszköz - Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek Egyéb Kisebbségi részesedés Összesen Nettó eszközök (Összes eszköz - Összes kötelezettség) Saját tőke Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény Tőketartalék Eredménytartalék Összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

9 EREDMÉNYKIMUTATÁS (IFRS, konszolidált, nem auditált) TVK Csoport Megnevezés I. félév I. félév Változás M Ft M Ft % Értékesítés árbevétele Egyéb működési bevételek Összes működési bevétel Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb működési költségek STK állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összes működési költség Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Nettó pénzügyi eredmény Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény Megszűnő tevékenységek eredménye Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Kisebbségi részesedés előtti eredmény Kisebbségi részesedés az adózott eredményből Nettó eredmény

10 PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS (CASH FLOW) (IFRS, konszolidált, nem auditált) TVK Csoport Megnevezés Változás I. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ M Ft M Ft % Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése Tárgyi eszközök értékvesztése és visszaírása Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Leányvállalatok értékesítéséből származó nyereség/veszteség Tárgyi eszközök selejtezése Egyéb pénzmozgással nem járó tételek Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben I. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban Pénzügyi befektetések vásárlása/eladása Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek változásai Rövid lejáratú befektetések állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT ) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú kölcsönök változásai Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Visszavásárolt saját részvénytőke III.FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ (ÉS AZOKRA FELHASZNÁLT ) NETTÓ KÉSZPÉNZ KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az év elején Év végi készpénz és készpénzegyenérték KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉS)/NÖVEKEDÉS

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben

Összefoglaló áttekintés

Összefoglaló áttekintés A MOL CSOPORT 2005 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE JELENTŐS JAVULÁS MINDEN ÜZLETI SZEGMENSBEN A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI, honlap: www.mol.hu) a

Részletesebben

Tartalom. TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2. Elnöki levél 4. Kiemelt stratégiai célok 6

Tartalom. TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2. Elnöki levél 4. Kiemelt stratégiai célok 6 Tartalom TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2 Elnöki levél 4 Kiemelt stratégiai célok 6 5 év története 9 Társasági áttekintés 1 Társasági értékek 12 A

Részletesebben

Tartalom. A TVK-ról röviden 2. Elnöki levél 4. Gazdasági környezet 6. Kiemelt stratégiai célok 7. Társasági áttekintés 9. Társasági értékek 14

Tartalom. A TVK-ról röviden 2. Elnöki levél 4. Gazdasági környezet 6. Kiemelt stratégiai célok 7. Társasági áttekintés 9. Társasági értékek 14 Tartalom A TVK-ról röviden 2 Elnöki levél 4 Gazdasági környezet 6 Kiemelt stratégiai célok 7 Társasági áttekintés 9 Társasági értékek 14 A vezetõség beszámolója a 2004-es év gazdasági és pénzügyi folyamatairól

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

TVK Éves jelentés 2010. Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény

TVK Éves jelentés 2010. Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény TVK Éves jelentés 2010 TVK Éves Jelentés Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény 10 Tartalom Éves áttekintés 4 A TVK-ról röviden 8 Kiemelt pénzügyi és üzleti adataink 10 Elnöki levél 12

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

tvk éves jelentés 2009 éves jelentés 2009 Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény a mol-csoport tagja

tvk éves jelentés 2009 éves jelentés 2009 Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény a mol-csoport tagja tvk éves jelentés 2009 2009 2009 éves jelentés 2009 Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény a mol-csoport tagja A TVK-ról röviden 4 A TVK-ról röviden 7 Kiemelt pénzügyi és üzleti adataink

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevételek Belföldi értékesítés nettó árbevétele 25 808 397 22 610 177 Export értékesítés nettó árbevétele 812 569 378 720 Értékesítés nettó árbevétele 26 620

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012-ben a teljes árbevétel euróban mérve 2,8 %-kal, forintban mérve 6,1 %-kal nőtt az előző évhez képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam pozitívan

Részletesebben