TÉRKÉPEK, TÉRKÉPTÍPUSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRKÉPEK, TÉRKÉPTÍPUSOK"

Átírás

1 MÉRETARÁNY (M) Az egész térképre érvényes meghatározása: TÉRKÉPEK, TÉRKÉPTÍPUSOK A térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valódi redukált vízszintes távolságnak a hányadosa. M = 1 / m, vagy M = 1 : m (m=méretarányszám) Lehoczki Róbert Vadvilág Megőrzési Intézet Szent István Egyetem, Gödöllő A méretarány csak bizonyos helyeken és irányokban fejezi ki a kicsinyítés pontos értékét. TÉRKÉP BEFOGADÓKÉPESSÉG Definíció Egy térképen ábrázolható maximális információ mennyiség. A Föld felületének, illetve annak valamely részletének kicsinyített, síkban kiterített képe. A Földön, más égitesten, vagy a világrben található természeti és társadalmi jellegű tárgyak, jelenségek, vagy folyamatok méretarány szerint kicsinyített, generalizált, magyarázó ábrázolása síkban. A térkép a felszín elemeit ortogonális vetítéssel alaprajzszeren, vagy egyezményes jelekkel ábrázolja. GENERALIZÁLÁS (térképi ábrázolás) A felszín egyes elemei elmaradnak, vagy összevonódnak, mások pedig kiemelve, kihangsúlyozva kerülnek ábrázolásra. Egyszersítés; nagyobbítás; eltolás; összevonás; kiválasztás; tipizálás; hangsúlyozás.

2 Méretarány és befogadóképesség JELKULCS A térképtartalmat szöveggel magyarázó jelgyűjtemény. TÉRKÉPJELEK A felszín valamely elemének, vagy elemcsoportjának nem alaprajzszerű, elvonatkoztatott ábrázolása. A generalizálás típusai A térképjelek osztályozása

3 TÉRKÉPEK OSZTÁLYOZÁSA Tartalmuk szerint: Általános térképek: közvetlenül a földfelszínt, annak domborzatát, vízrajzát, a rajta lévő természetes és mesterséges részleteket ábrázolja. Tematikus térképek: a természeti és társadalmi környezet jelenségeit, azok mennyiségi, minőségi jellemzőit ábrázolják, háttértérképüket az általános térképek egyszerűsítése adja. Az elkészítés módja szerint: Felmérési térképek. Levezetett térképek. FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁK Északi- és Déli-sark: a Föld forgástengelyének felszíni döféspontjai. Egyenlítő: a Föld középpontján átmenő és a forgástengelyre merőleges sík által a gömbfelületből kimetszett legnagyobb gömbi kör. Földrajzi hosszúsági körök (meridiánok, délkörök): az egyenlítőre merőleges, a pólusokon átmenő legnagyobb gömbi körök. Földrajzi szélességi körök (paralelkörök): az egyenlítő síkjával párhuzamos síkok által a felszínből kimetszett gömbi körök. Földrajzi fokhálózat: a meridiánok és a paralelkörök vonalrendszere (a térképen ennek vetített képe). TÉRKÉPEK OSZTÁLYOZÁSA FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁK Méretarányuk szerint: Földmérési térképek: M 1:500-1:10.000; az alakzatok jól, alaprajzukkal jelenek meg (szinte minden lemérhető). Topográfiai térképek: M 1: : ; hű képét adják a terepfelszínnek, a tereptárgyak a valóságnak megfelelő helyzetűek, de egy részük már egyezményes jelekkel ábrázolódik (mérhetőséget a felszínen biztosítják, de a tereptárgyak méretei esetén nem). Földrajzi térképek: M 1: ; szinte minden egyezményes jelekkel van megadva (a mérések nem pontosak, csak tájékoztató jellegűek). Földrajzi szélesség (latitude): az a szög, amelyet az adott pontban a gömböt érintő síkra állított merőleges az egyenlítő síkjával bezár (északi +, déli -; egyenlítőtől. Földrajzi hosszúság (longitude): az a szög, amelyet az adott ponton átmenő délkör síkja egy kiválasztott kezdő délkör síkjával bezár (kezdő délkörtől keletre keleti,+; nyugatra London melletti greenwichi csillagda kupoláján áthaladó meridián a kezdőmeridián).

4 Azimut: valamely felszíni pontból kiinduló iránynak a ponton átmenő meridiánnal bezárt szöge Loxodróma: olyan felületi vonal, amely minden pontjában ugyanazt a szöget zárja be a meridiánnal, vagyis az azimutja állandó. Ortodróma: két felszíni pont közötti legrövidebb távolság felszíni vonala. A föld elméleti alakja matematikai-fizikai fogalom: a nehézségi erőtér potenciáljának a közepes tengerszinttel egybeeső szintfelülete ez a geometriailag szabálytalan felület a geoid. A FÖLD ALAKJA, KÖZELÍTŐ FELÜLETEI Földünk felülete térben görbült felület, ezért torzulások nélkül nem fejthető síkba (minél nagyobb az ábrázolni kívánt földfelület, annál nagyobbak a torzulások) VETÜLETEK (leképezési szabályok) alkalmazása szükséges. A vetület a vetítés eredménye. Vetítés: az alapfelület rajzolatának megfelelője a képfelületen. Alapfelület, amiről a vetítés történik; Föld felszín geoid földi ellipszoid, gömb. Képfelület az a felület, amire a vetítés történik; sík, henger, kúp. A vetítés lehet: - geometriailag (mértanilag) értelmezhető és szemléltethető perspektív vetület, - matematikai összefüggésekkel definiált, geometriailag nem szemléltethető nem perspektív vetület. VETÍTÉS Nagyméretarányú térképeknél kettős vetítés (forgási ellipszoidról hozzá optimálisan simuló gömbre (Gauss-gömbre) síkba fejthető felületre (henger, kúp).

5 VETÜLETI TORZULÁSOK Hossztorzulási viszony, lineármodulus: A és B közötti legrövidebb felületi vonal hossza ds, hossza a képfelületen ds'. l=ds'/ds a hossztorzulásra jellemző érték. Hossztartó vetület nincs (csak bizonyos vonalak, irányok mentén vannak hossztartóak). Szögtorzulási viszony, iránymodulus: Két szakasz által bezárt szög w, a szakaszok képfelületi megfeleli által bezárt szög w'. i=tgw'/tgw a vetületi irányok torzulására jellemző. Szögtartó vetületnél i=1. Területtorzulási viszony, területi modulus: Egy elemi kis felület nagysága az alpfelületen dt, ennek megfelelője a képfelületen dt'. t=dt'/dt a területek torzulására jellemző érték. Területtartó vetület esetén t=1. Olyan térképi vetület nincs, amely minden pontjában szög és területtartó is egyszerre, mivel akkor hossztartó is lenne. A nem szög- és nem területtartó vetület neve általános torzítású vetület. VETÜLETI TORZULÁSOK Bármely csoportba is tartozzék a vetület, mindig van rajta egy pont, vagy egy vonal, amelynél semmiféle torzulás nem lép fel, tehát mind a háromfajta torzulási viszony 1-gyel egyenlő. A torzulások ettől távolodva nőnek. A használat szempontjából megengedhető legnagyobb torzulási értékek a vetület területi nagyság szerinti alkalmazhatóságának határt szabhatnak. A vetület gyakorlatban csak akkora terület ábrázolására használható, amelynél a torzulások a megengedett mértéket nem lépik túl. Ennél nagyobb terület ábrázolásánál egymás mellett több, esetleg ugyanazon fajta vetületet kell alkalmazni. VETÜLETEK CSOPORTOSÍTÁSA A fokhálózat alakulása szerint: Valódi vetület: poláris elhelyezésnél a meridiánok képei egyenesek, és egy pontban (ez lehet a végtelenben is) futnak össze, a paralelkörök képei koncentrikus körök, vagy körívek, amelyek középpontja az a pont, ahol a meridiánok képei találkoznak, a fokhálózat képei egymást derékszögben metszik, tehát egyben vetületi főirányok. Képzetes vetület: amelynél valamely feltétel nem teljesül.

6 VETÜLETEK CSOPORTOSÍTÁSA VETÜLETEK CSOPORTOSÍTÁSA Magyarországon használt vetületi rendszerek Sztereografikus vetületi rendszer: Valódi, érintő, szögtartó, ferde tengelyű, sztereografikus vetület. Kettős vetítés: Bessel-féle elipszoidról Gauss-gömbre, majd síkra sztereografikus vetítéssel. Hazánk jelenlegi területére eső kezdopontja a Gellérthegyen. A hossztorzulás a kezdőponttól 127 km-re éri el a még elfogadható 1: értéket (10 cm 1 km belül). Első kataszteri felmérések és topográfiai térképek, erdészeti (üzemi) térképek.

7 Sztereografikus vetületi rendszer Hengervetületi rendszer Magyarországon használt vetületi rendszerek Hengervetületi rendszer: Érintő, szögtartó, ferde tenely vetület. Kettős vetítés: Bessel-féle elipszoidról Gauss-gömbre, majd a gömbről hengerre. Három szögtartó hengervetületi rendszer (az egész ország területét lefedi). Egy-egy vetület sávszélessége 180 km (kb. itt éri el a 10cm/km-es torzítási értékek). Henger szélességek közötti területen. Ettől északra a HÉR, délre a HDR. Kataszteri térképek. Magyarországon használt vetületi rendszerek Gauss-Krüger vetületi rendszer (G-K): Érintő transzverzális hengervetület (nem kettős vetítésű). A rendszer transzverzális elhelyezkedésu elliptikus hengerekből áll, amelyek a Kraszovszkij-féle ellipszoidot egyegy meridián mentén érintik. Vetülete a Mercator-féle szögtartó vetület (képzetes). A középmeridiánok hossztartóak. A leképezést csak a középmeridián közvetlen környezetére végzik el. Egy-egy hosszúság-különbségű Torzulási (ez is 1 méter alatti torzulás a tízezres szelvényeken). Mo-on (A greenwichi meridián szegélymeridián.) Az egész Föld egységes ábrázolására alkalmas. Mo-on katonai célokra.

8 Gauss-Krüger vetületi rendszer (G-K) Magyarországon használt vetületi rendszerek Univerzális Transzverzális Mercator vetületi rendszer (UTM): A rendszer transzverzális elhelyezkedés elliptikus hengerekből áll, amelyek a Hayford-féle ellipszoidot két hossztartó ellipszoidi hosszúsági kör mentén metszik. A majd a hengert elforgatják, mint a G-K vetületnél. Sok nemzetközi térképm alapja. Gauss-Krüger vetületi rendszer (G-K) Univerzális Transzverzális Mercator vetületi rendszer (UTM):

9 Magyarországon használt vetületi rendszerek Egységes Országos Vetület (EOV) Egységes Országos Vetület (EOV): A vetület kettős vetítésű szögtartó ferdetengelyű metsző hengervetület. Alapfelülete az IUGG/1967 ellipszoid, a közbenső vetítés gömbi felületre történik. A hengerpalást a Gauss-gömböt két hossztartó segédparalelkör mentén metszi. Az egész ország területére egy hengervetület. X tengely: gellérthegyi háromszögelési ponton áthaladó meridián képe, Y tengely: az ország középső szélességi vonala közelében haladó és az előbbi meridiánra merőleges legnagyobb gömbi kör képe. Magyarországon használt vetületi rendszerek Egységes Országos Vetület (EOV): Tájolása ÉK-i, ezek a pozitív irányok. Előjelhibák elkerülése miatt a rendszer kezdőpontját a vetületi kezdőponthoz képest D-re 200 km-rel, nyugatra pedig 650 km-rel áthelyezték, így minden értéke pozitív és minden X érték (É-D-i koord., második) kisebb, és minden Y érték (K-Ny koord., első) nagyobb 400 kmnél). Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) vetülete. Polgári topográfiai, földrajzi és tematikus térképek. A TÉRKÉPEK TARTALMA A térkép rajzi elemeit a földrajzi fokhálózatba, mint alapba, ábrázolásra kerülő dolgok együttesen alkotják. Domborzatrajz: Követelmény: a domborzat helye pontosan felismerhető, magassága pedig mérhető legyen. Előzmények: Perspektív ábrázolás, Csíkozásos ábrázolás Szintvonalas ábrázolás: Szintvonal az azonos abszolút magasságú pontokat összekötő izovonal. A szintvonalas térkép ezek merőleges vetületét ábrázolja síkban. Alapszintvonal, főszintvonal, felezőszintvonal, kiegészítő szintvonal; eséstüske.

10 A TÉRKÉPEK TARTALMA Szintvonalas ábrázolás A TÉRKÉPEK TARTALMA Színfokozatos ábrázolás: csak néhány főszintvonal, közöttük színezés. (200 m-ig zöld, m sárgásbarna, m világosbarna, 1000-sötétbarna, legmagasabb csúcsok fehér.) Árnyékolásos ábrázolás: a domborzat érzékeltetésére. Síkrajz: A terep természetes és mesterséges tereptárgyait mutatja be. Vízrajz. Természetes tereptárgyak és növényzet. Települések, épületek. Közlekedéshálózat, szállítás. Határok. Fő domborzati idomok A TÉRKÉPEK TARTALMA Síkrajz A méretarány csökkenésével: alaprajzhű, alaprajzhoz hasonló, helyzethű, térbelileg hű.

11 A TÉRKÉPEK TARTALMA Névrajz: A földrajzi nevek és a térképen szereplő összes írás (név, szám, magyarázó szöveg) együttesen alkotja. Domborzati és tájnevek: ívelt és szórt írás. Település nevek: nyugat-keleti irány. Vízrajzi nevek. Egyéb földrajzi nevek. Tematikus térképészet Egyrészt bizonyos tárgyak jellegzetes tulajdonságait, másrészt különböző tudományágak adatait mutatják be. SZAKTARTALOM! Osztályozásuk: kvalitatív (minőséget szemléltetik), kvantitatív (mennyiséget szemléltetők), statikus (állapottérképek), dinamikus (különböző idopontok állapotait mutatják). analitikus (egyetlen téma), komplex-analitikus (több téma, de "nincs" kapcsolat), szintetikus (több, kapcsolatos téma - levezetett térkép). A TÉRKÉPEK TARTALMA A térképek egyéb rajzi elemei: A térkép kerete (keretkitörés); Fő-, melléktérkép, kivágat. A térkép hálózatai: földrajzi fokhálózat; kilométer hálózat; keresőhálózat A térkép díszítőelemei és színei. Tematikus térképészet Ábrázolási módszerek: Jelmódszer: folyamatosan növekvő (arányos területű v. köbtartalmú jelek), értékfozatos (kategóriák), értékegységjel (egységnyi értéket kifejező jel a kívánt számban ismétlődik). Pontmódszer: ponttérkép. Felületi módszer: elterjedési terület ábrázolásához; pontos, relatív (egymásba mosódó elterjedési területek), vázlatos (hangsúlyozott átmeneti zónákkal). Kartogrammódszer: mennyiségi adatok ábrázolása. Diagrammódszer: több egymással kapcsolatban lévő adat ábrázolásához; jeldiagram (ponthoz, vonalhoz rendelés esetén), kartodiagram (felülethez rendelés esetén). Izovonalmódszer: izovonal, álizovonal, értékhatárvonal. Mozgásvonalak módszere: irány jelölés.

12 Lejtőalapmérték Hogyan tájékozódjunk óra segítségével? A mágneses deklináció és a meridiánkonvergencia Földrajzi (csillagászati) északi irány A mágneses elhajlás (mágneses deklináció) a mágneses és a földrajzi Északi-sark közötti szögbeli eltérés fokokban kifejezve. Azon pontokat amelyekre az iránytű mutat Földi mágneses pólusoknak nevezzük. Ezek a pontok a tényleges földrajzi sarkpontoktól a mágneses deklináció -azaz a mágneses elhajlás -értékével térnek el. A mágneses pólusok szünet nélküli lassú vándorlásban vannak. (A vándorlás feltételezett okára több, egymástól eltérő geofizikai magyarázat is létezik.) Mágneses északi irány Hálózati északi irány A meridián szakaszokkal határolt topográfiai térképeken a szegélymeridiánok az északi pólusban futnak össze, vagyis a földrajzi észak irányába mutatnak. A térkép kilométer hálózata viszont a vetületi középmeridiánnal párhuzamos, ezért a hálózati északi irányt mutatja. A kettő által bezárt szög a vetületi meridiánkonvergencia.

13 OTAB 100 Topographical map, scale of 1: DTA50

14 SPOT 4 satellite image

15

16 Landsat TM satellite image

17 Térinformatika Lehoczki Róbert Vadvilág Megőrzési Intézet Szent István Egyetem, Gödöllő Térinformatika Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: 1. Mi van egy adott helyen? 2. Hol van egy bizonyos dolog? 3. Mi és hol változott? 4. Melyik az optimális út, megoldás...? 5. Mi történik akkor, ha...? A FIR-ek alkotóelemei: hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), adatok, felhasználók. Térinformatika Térinformatika: tudományág, az informatikának egy speciális ága, amelyben az információk tárolásának, kezelésének, vizsgálatának alapvető rendező elve a térbeli elhelyezkedés és a valós térbeli viszonyok. Földrajzi Információs Rendszerek (FIR, GIS): a térinformatika eszközének tekinthetők; a hardver, szoftver és eljárások (funkciók) egybehangolt rendszere, amely a térbeli adatok bevitelére, kezelésére, elemzési és egyéb műveletekre, valamint a kapott eredmények és adatok megjelenítésével alkalmas az összetett tervezési és döntési problémák megoldására. A TÉRBELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A TÉRBELI ÉS LEÍRÓ JELLEGŰ ADATOKAT EGYSÉGES RENDSZEREN BELÜL KEZELIK. ADATOK Jellegük szerint: Raszteradatok: a vizsgált terület egészét idomokkal lefedjük, s az egyes objektumok helyzetének jellemzése a megfelelő lefedő elemekkel történik. Vektoradatok: a vektor alapú rendszerek az objektumok geometriáját vektorok segítségével írják le; az objektumok helyzetét pontok, vonalak, felületek segítségével jellemezik.

18 ADATOK Az objektumok geometriai jellemzése: pontok (0-D), vonalak (1-D), felületek (2-D), testek (3-D). Adatnyerési eljárások 2. Fotogrammetriai módszerek: Egy objektumra vonatkozó információs adatok: Geometriai (metrikus, kvantitatív): alak, térfogat terület, távolság. Tematikus (minőségi, kvalitatív): anyag, szín, struktúra. A képek feldolgozása: Grafikus vagy digitális. Fotogrammetria (geometriai adatok), interpretációs eljárás (tematikus adatok). A mérőfénykép teljes tájékozási adatai: Három belső tájékozási adat (x L y L z L ): A vetítési centrum koordinátái a térbeli képkoordináta rendszerben. Hat külső tájékozási adat (X L Y L Z L és ):A vetítési centrum koordinátái a tárgy koordinátarendszerben és a képkoordinátarenszer tengelyeinek elfordulási szöge tárgy koordinátarendszer tengelyeihez képest. Geometriai torzulások: Magasságkülönbségből adódó, domborzat okozta torzulás. Képdőlésből származó torzulás. Adatnyerési eljárások Elsődleges adatnyerési eljárások: 1. Földi geodéziai eljárások (nagy pontosság jellemzi; pl.:kataszter) 2. Fotogrammetriai módszerek: a tárgyakról optikai vetítéssel készített képek (fényképek) felhasználásával végzünk adatgyjtést. Folyamata: Az adatnyeréshez szükséges képek előállítása: A fénykép méretaránya a készítendő térkép méretarányának egyharmada (pl. 1: térképhez 1: fotó). Ez alapján a pontosság is meghatározható: az elérhető pontosság 0.01mm x méretarányszám (pl mm x =150mm). Adatnyerési eljárások 2. Fotogrammetriai módszerek: A képfeldolgozás módszerei és műszerei: Geometriai egyenértéksség alapján: Síkfotogrammetria - egy kép (képátalakítás). Térfotogrammetria - sztereo-képpár (sztereoszkópia). Differenciális képátalakítás (orthofotogrammetria). A vetítés megvalósításának módja alapján: Analóg - visszavetítés fizikailag, optikai vetítéssel. Analitikus - vetítés matematikai transzformációs képlettel.

19 Adatnyerési eljárások Elsődleges adatnyerési eljárások: 3. Távérzékelés: A tárgyról (a Föld felszínéről) anélkül nyerünk adatokat, hogy közvetlen kapcsolatba kerülnénk vele. A képek alapján a tárgyak geometriai, radiometriai (sugárzási), szemantikai (tartalmi) tulajdonságai állapíthatóak meg. A felvevő gépek repülőn, műholdon és a Föld felszínén (hitelesítésre) helyezhetők el. Előnye, hogy a több hullámhosszon való érzékelés miatt sok adat nyerésére alkalmasak. Hátránya, hogy költséges és erősen függ az időjárástól. Adatnyerési eljárások 3. Távérzékelés Adatnyerési eljárások 3. Távérzékelés: Legelterjedtebb képanyagok az űrfelvételek, amelyek a következő paraméterekkel jellemzhetőek: geometriai felbontás (pixel méret), térbeli kiterjedés (mekkora területet ábrázol egy kép), radiometriai felbontás (csatornák, hullámhosszok száma), időbeli felbontás (a felvételek gyakorisága).

20 Adatnyerési eljárások Elsődleges adatnyerési eljárások: 4. Meterséges holdakon alapuló helymeghatározások GPS (Global Positioning System - Globális Helymeghatározó Rendszer) Olyan műholdakra alapozott helymeghatározó rendszer, amely a Föld bármely pontján napi 24 órán keresztül időjárási és fényviszonyoktól függetlenül lehetővé teszi a hely-, idő-, és sebességmeghatározást. Legelterjedtebb a NAVSTAR/GPS (USA) rendszer as évek második felétől működik. 24 műhold - bármely pontból 5-7 mhold látható. Az előmetszés elve alapján az ismeretlen pont koordinátái meghatározhatók. Adatnyerési eljárások 4. Meterséges holdakon alapuló helymeghatározások A pontok térbeli elhelyezkedése miatt 3 műhold koordinátái szükségesek, Magasság meghatározásához 4 mhold adatai. A holdak különböző kódolású idő és pályaelem adatokat sugároznak. A térbeli előmetszést a GPS vevőben egy szoftver végzi el. A referencia rendszere a WGS84 (World Geodetic System 1984), aminek adatai átszámíthatók EOV koordinátákká.

21 Adatnyerési eljárások 4. Meterséges holdakon alapuló helymeghatározások A mérések típusai: Abszolút helymeghatározás: csak az ismeretlen ponton mérünk, és határozzuk meg a helyét műholdak segítségével. Relatív helymeghatározás: ismert koordinátájú pontokon is mérünk és a földi pontok közötti irányvektor alapján határozzuk meg az ismeretlen pont koordinátáit. Statikus mérés: a vevő a mérés ideje alatt egy helyben marad. Dinamikus mérés: a vevő folyamatosan mozog a mérés alatt, Utófeldolgozás: az adatokat irodában dolgozzuk fel. Valós idejű alkalmazás: a vevő azonnal meghatározza a pont koordinátáit. Adatnyerési eljárások Másodlagos adatnyerési eljárások: 3. Meglévő digitális térképek átvétele: Hazai digitális térképek: DDM-50,DDM-10: digitális domborzat modell (50*50, ill. 10 *10 méteres rácsháló pontok magassági értékei). DTA-200,DTA-50: vasút, út, települések, vízrajz, határok + nevek (1:50.000). OTAB: vízrajz, közlekedés, települések, határok (max.: 1: ). Hazai digitális adatbázisok: CORINE: 1: , 1:50.000; mg-i, erdő, vizenyős területek, vizek, mesterséges felszínek (csak 25 ha-nál nagyobb és 100 m-nél szélesebb objektumok jelennek meg a változat esetében). MATÉRIA: 1: ; közig.határ, település, víz, út, vasút. Adatnyerési eljárások Elemzési mveletek a térinformatikában Másodlagos adatnyerési eljárások: 1. Meglévő térképek digitalizálása: Pontmód, folyamatos mód, Spagetti digitalizálás, Digitalizálás kódokkal együtt, Képernyő digitalizálás. 2. Meglévő térképek szkennelése (átalakíthatóak vektoros formába). hossz és terület mérések számlálás, felületek metszése, statisztikai számítások, hálózatelemzési funkciók, modellezési, elemzési mveletek, digitális magassági modellekkel végzett számítások, térbeli interpolációs eljárások.

22 Digitális térképek Méretarány: Méretarány: térképi és vetületi hossz aránya. A digitális térképek méretarány függetlenek. M 1:1 terepi felmérésekbl származó koordináták tárolása esetén. M 1: pontosság = 0,1 mm, azaz 1 m a terepfelszínen. Levezetett térképeknél - generalizálás. 1: térképből 1: térkép. A méretarány meghatározása: Adat sűrűség (milyen méretarányban történik a felvételezés; 1:1000 sűrűbb, 1: ritkább). Adat pontosság (cm ill. mm pontossággal lettek meghatározva a mért pontok). A digitális térképészetben az adatsűrűség függvényében, a felhasználás által meghatározva, a digitális térképek NEM méretarány függetlenek! Ajánlott irodalom Unger János: Bevezetés a térképészetbe Detrekoi Á., Szabó Gy.: Térinformatika Kollányi L., Prajczer T.: Térinformatika a gyakorlatban Harkányiné Sz. Zsuzsa: Kartográfia (KTI jegyzet) Mucsi László: Műholdas távérzékelés Diviaczky Gy.: Terep-, térképismeret, tájékozódási ismeretek (Magyar Természetbarát Szövetség; Túravezetőképzés) Bácsatyai László: Magyarországi vetületek Domokos Györgyné: Fotogrammetria és távérzékelés Horváth G., Zsiga A.: Térképészeti ismeretek és gyakorlatok Digitális térképek A szöveges, leíró adatok funkciója lehet: A térkép névrajza lesz (feliratként kerül a térképre). A térképi megjelenítést vezérli (különböző típus különböző karakterekkel). Nem jelenik meg se így, se úgy (tárolom és lekérdezéseknél - szelekcióknál használom fel). Digitálistérkép készítése: Mérnöki adatállomány - mérésekhez! Szerkesztett (kartografált) adatállomány - kimenetek nyomtatásához! Ez általában két külön adatállomány!

23 Térinformatikai alakalmazások az Országos Vadgazdálkodási Adattárban és a vadbiológiai kutatásokban Lehoczki Róbert Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: 1.Országos Vadgazdálkodási Adattár. 2. Élõhelyértékelésés fejlesztés. 3. Õz agancsparaméterek és talajtulajdonságok közötti kapcsolat vizsgálata. 4. Hazai nagyvadfajok területhasználatának vizsgálata. SZOFTVEREK: oesri PC ARC/INFO 3.5 (4) oesri ArciewGIS 3.0 +Spatial analyst oesri ARC/INFO (WS) ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 1996/LV. törvény 48. paragrafusa Az OVA céljai (49. ): A vadállományra és a vadgazdálkodásra vonatkozó adatok tárolása és feldolgozása. A vadgazdálkodási igazgatásban és tervezésben felmerülõ feladatokhoz adatok szolgáltatása. A tárolt adatok térképi megjelenítése. Közokiratnak minõsülõ adatok!

24 ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR Az OVA adatai: A VGE határok digitális térképi adatbázisa. Vadfajonként a vadállomány mennyiségében bekövetkezett változások (vadállománybecslés, vadgazdálkodási jelentés). Trófeabírálati adatok. Fenntartandó legkisebb és fenntartható legnagyobb vadállomány létszámok. ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR Térbeli adatbázis: A VGE-ek határvonalai (vadgazdálkodási körzetek határai). Háttér adatbázis: Országos Térinformatikai AlapadatBázis 1. Település kül- és belterület határok (FÖMI). ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR Megfigyelési egysége a VADGAZDÁLKODÁI EGYSÉG. Egyedi azonosítás a VGE kóddal. A leíró adatbázis relációs szerkezetû. Egy VGE egy év - egy sor (rekord). Az adatbázis lekérdezhetõ, csoprtosítható és összekapcsolható. ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR Térinformatika alakalmazásával elért eredmények: 1.Fenntartható maximum vadlétszámok meghatározása. 2. Régi vadászterületek az új vadászterületekben. 3. A vadászterületek községhatárok közötti megoszlása (alkalmasalkalmatlan terület).

25 ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 4. Vagdazdálkodási körzetek kijelölése. ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 6. Megyei illetve körzet térképek. ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 5. VGE-ek 1:50000 ill. 1: térképe. ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 7. Tematikus térképek.

26 ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR Gímszarvas lelövés (2003/04) ELÕHELYÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉS H = 2.16 H = 1.96 DIVERZITÁS ÉRTÉKEK táblák darabszámával táblák területével H = 0.08 H = 1.49 ELÕHELYÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉS MINTATERÜLET: Csongrád-megye dél-keleti részén elhelyezkedõ Csanádalberti település külterülete ALAPTÉRKÉPEK: digitális és papír kataszteri térképek EOTR tízezres szelvények +vegetáció terepi pontosítása ELÕHELYÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉS TÁBLÁK SZOMSZÉDSÁGI VISZONYAI DIVERZITÁS ÉRTÉKEK KIEGÉSZÍTÉSÉRE az egyes táblák önmaguktól eltérõ kultúrájúszomszédainakszámát elosztottuk a szomszédainak darabszámával TÁBLÁK ZAVARTSÁGI ÉRTÉKEI kultúránként amezõgazdasági munkák típusa és gyakorisága alapján -területi zavartság

27 ELÕHELYÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉS KONZERVÁCIÓS SZEGÉLY CÉLJA: gabonatáblák 6%-án megtartsuk a kétszikû gyomokat és ízeltlábú faunájukat OTIMÁLIS SZÉLESSÉGE: 6méter ELÕHELYÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉS VADFAJOK ÁLTAL HASZNÁLHATÓ TERÜLET BECSLÉSE élõhelynek tekinthetõ objektumokkörül pufferzóna képzése - vadfajonként változóméretû mozgáskörzet rádiusszal TÉRINFORMATIKA ALKALMAZÁSA - melyik tábla esetén érdemes és lehetséges a konzervációs szegély gyakorlati megvalósítása ELÕHELYÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉS ELÕHELYÉRTÉKELÉS ÉS FEJLESZTÉS A 6 méteres szegély aránya a tábla területéhez viszonyítva A fácán által használható terület becslése

28 ÕZ AGANCSPARAMÉTEREK ÉS TALAJTULAJDONSÁGOK ÕZ AGANCSPARAMÉTEREK ÉS TALAJTULAJDONSÁGOK FELHASZNÁLT ADATOK: ŐZ AGANCSFEJLESZTÉSE GENETIKAI ADOTTSÁGOK KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK TÁPLÁLKOZÁSI VISZONYOK Országos Trófeabíráló Bizottság TRÓFEA ADATOK (jobb és bal agancsszár hossza, agancstömeg) VGE-enként egy-egy szárhossz és tömeg átlagérték évenként ( ) Országos Vadgazdálkodási Adattár VGE TÉRKÉP VGE-ek azonosító kódja alapján kapcsolás TALAJ TÁPLÁLÉK MINŐSÉGE TRÓFEA TÉRKÉP ÕZ AGANCSPARAMÉTEREK ÉS TALAJTULAJDONSÁGOK ÕZ AGANCSPARAMÉTEREK ÉS TALAJTULAJDONSÁGOK VIZSGÁLATAIM CÉLJA: talajparaméterek és az õz trófeajellemzõk közötti kapcsolatok kimutatása Agrotopográfiai Adatbázist (MTA TAKI) egyes területeken a talajadottságok alapján milyen õzállományvárható TÉRINFORMATIKA ALKALMAZÁSA: térképek használata térbeliség országos szinten és mintaterületeken TALAJTÉRKÉP 9 tematikus adattal az ország területére

29 ÕZ AGANCSPARAMÉTEREK ÉS TALAJTULAJDONSÁGOK TRÓFEA TÉRKÉP TALAJTÉRKÉP RASZTERIZÁLÁS, FEDVÉNYEZÉSI MÛVELETEK 1000x1000m 500x500m 1 km 2 -es és 0.25 km 2 -es egységenként TRÓFEA- ÉS TALAJADAT PÁROK ÕZ AGANCSPARAMÉTEREK ÉS TALAJTULAJDONSÁGOK TRÓFEA TÉRKÉP FEDVÉNYEZÉSI MŰVELET TALAJTÉRKÉP (UNION) különböző méretű poligonok (poligononként egy-egy tematikus adatpár) területtel súlyozás 1ha-os egységgel TRÓFEA- ÉS TALAJADAT PÁROK Mindkettő eljárás esetében: belterületek és vízfelületek kimaszkolása

30 ÕZ AGANCSPARAMÉTEREK ÉS TALAJTULAJDONSÁGOK STATISZTIKAI ELEMZÉS -SPEARMAN RANGKORRELÁCIÓ Grid alapú eljárás Az évek átlagait tartalmazó adatbázisok alapján ÕZ AGANCSPARAMÉTEREK ÉS TALAJTULAJDONSÁGOK Poligon alapú eljárás vizsgálati egység: 1 ha

31 NAGYVADFAJOK TERÜLETHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA Õz területhasználata alföldi mezõgazdasági élõhelyen (témavezetõ: Prof. Dr. csányi Sándor) DIGITÁLIS TÉRKÉP KÉSZÍTÉSE: OTAB és DTA-50 térképi adatbázisok pontosítása M=1:10,000 EOTR szelvényekkel NAGYVADFAJOK TERÜLETHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA A 355-ös jelölt õz évszakonkénti pontjai alapján készített minimum konvex poligonok SPOT IV (XI+P) ûrfelvétel (1998. augusztus) felszínborítási fedvény elkészítéséhez vonalas létesítmények pontosabb ábrázolásához légifelvétel (FÖMI május 17.) kutatási célokat szem elõtt tartva: részletes felszínborítási fedvény +pontosabb vonalas létesítmény ábrázolás NAGYVADFAJOK TERÜLETHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA OTTHONTERÜLET LEHATÁROLÁSA: ÕZEK RÁDIÓTELEMETRIÁS NYOMONKÖVETÉS NAGYVADFAJOK TERÜLETHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA A jelölt õzek õszi lokalizációs pontjai alapján készített kernel home range becslés poligonjainak ábrázolása HELYMEGHATÁROZÁSI PONTOK MINIMUM KONVEX POLIGON KERNEL HOME RANGE egyedenként az évszakos otthonterület méretében és helyében bekövetkezett változások számszerûsíthetõek és szemléletesen ábrázolhatóak

32 Mire használhatóa GPS? Lehoczki Róbert Vadvilág Megőrzési Intézet Szent István Egyetem, Gödöllő (1) Térképezés és adatgyűjtés A GPS vevőkiszámítja az objektum helyét, koordinátáját A felhasználóattribútumokkal látja el az objektumot (attribútum szótár) A készülék a térbeli és attribútív adatokat összekapcsolva egy rendszerben tárolja A nap végén a gyűjtött digitális adatok közvetlenül áttölthetőek a GIS rendszerbe Három technológiát egyesít: GPS(helymeghatározás) Robosztus terepen is használható hardver (!) Egyszerűés hatékony szoftver (!) Mire használhatóa GPS? (2) Navigáció a GPS vevőt arra használjuk, hogy megtaláljunk valamit a terepen, eljussunk egy előre megadott potba Iránytartás.

33 Mire használhatóa GPS? Mik a GPS rendszer előnyei? (3) GIS adatok aktualizálása, frissítése A térinformatikai rendszerek gyakori frissítést, naprakészen tartást igényelnek Munkafolyamatok A meglévőadatbázist betöltjük a terepi munkához A GPS vevősegítségével ellenőrizzük, hogy a megfelelőtereptárgynál állunk-e Felfrissítjük a meglévőadatbázisunkat a megfelelőattribútummal vagy új objektumot veszünk fel Helyszínen történő attribútumozás és érvényesség vizsgálat (utólagos feldolgozás sokszor szükséges!) Könnyű használhatóság Nincs szükség magasan kvalifikált munkaerőre Pontos, hatékony, objektív helymeghatározás Nincs szükség terepi tájékozódási pontokra (mint például geodétáknak a háromszögelési hálózat) A mérés időjárás és napszak független Pontos nagy területek esetén is, bárhol a világon Elektronikus adatfolyam a munka során végig Könnyen integrálható a térinformatikai rendszerbe Nincs kézimunka igény, többszöri adatbevitel Könnyen lehetővé teszi a visszatalálást egy tereptárgyra illetve az adatfrissítést Milyen főhátrányai vannak a GPS rendszernek? Minden tereptárgyat végig kell látogatni, fel kell keresni Mindenképpen szükséges a megfelelő rálátás a műholdakra (csak nyílt, fedetlen területeken alkalmazható ) Nem használható épületekben, alagutakban, szűk völgyekben (kombinálható a mérés lézerletapogatókészülékkel a GPS-szel megközelíthetetlen helyeknél) Az épületekről visszaverődő jelek zavart okoznak a mérésben HOGYAN MŰKÖDIK A GPS?

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau. Lehoczki Róbert Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.hu +Spatial analyst $/. $/ 0$= É 6$, 7%(5#hD/ (7( %. 2UV]iJRV9DGJD]GiONRGiVL$GDWWiU

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció Az egész térképre érvényes meghatározása: A térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valódi redukált vízszintes távolságnak a hányadosa. M = 1 / m, vagy M = 1 : m (m=méretarányszám) A méretarány

Részletesebben

Adatgyűjtés. Kézi technológiák. Adatgyűjtési technológiák. Térbeli adatok jelenségek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése, stb.

Adatgyűjtés. Kézi technológiák. Adatgyűjtési technológiák. Térbeli adatok jelenségek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése, stb. Adatgyűjtés Adatgyűjtés Adatgyűjtési és adatnyerési technikák a térinformatikában Térbeli adatok jelenségek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése, stb. Leíró (attributum) adatok a térképi objektumokhoz rendelt

Részletesebben

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Földrajzi koordináták Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Topo-Karto-2 1 Földrajzi koordináták pólus egyenlítő

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke?

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke? Térképészeti alapismeretek Mi a térkép? A föld felszínén illetve azzal kapcsolatban álló anyagi vagy elvont dolgoknak általában kicsinyített, generalizált, síkbeli megjelenítése. Térképészeti absztrakció

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

3. Vetülettan (3/3-5.) Unger szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

3. Vetülettan (3/3-5.) Unger  szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/3-5.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

2. fejezet. Vetületi alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor

2. fejezet. Vetületi alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor 2. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 2010 2.1 Bevezetés A modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése és használata

Részletesebben

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják. 54 581 01 0010 54 01 FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 54 581 01 0010 54 02 TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS szakképesítések 2244-06 A térinformatika feladatai A térinformatika területei, eszközrendszere vizsgafeladat

Részletesebben

Koordináta-rendszerek

Koordináta-rendszerek Koordináta-rendszerek Térkép: a Föld felszín (részletének) ábrázolása síkban Hogyan határozható meg egy pont helyzete egy síkon? Derékszögű koordináta-rendszer: a síkban két, egymást merőlegesen metsző

Részletesebben

Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor

Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 2. : Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért

Részletesebben

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Ismerkedés a térképekkel 1. Miért van

Részletesebben

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor 1.* Egy műholdas helymeghatározás lehet egyszerre abszolút és kinematikus. 2.* műholdak pillanatnyi helyzetéből és a megmért távolságokból számítható a vevő pozíciója. 3.* 0:55 Nehéz kinai BEIDOU, az amerikai

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 1. Geodézia Fotogrammetria Mesterséges holdak GEOMETRIAI

Részletesebben

A ferdetengelyű szögtartó hengervetület és magyarországi alkalmazásai

A ferdetengelyű szögtartó hengervetület és magyarországi alkalmazásai A ferdetengelyű szögtartó hengervetület magyarországi alkalmazásai Perspektív hengervetületek A perspektív hengervetületek a gömb alapfelületet egy forgáshenger palástjára képezik le középpontos geometriai

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Alapfokú barlangjáró tanfolyam

Alapfokú barlangjáró tanfolyam Tájékozódási ismeretek, barlangtérképezés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam Orfű Tájékozódás felszínen: Térképek segítségével GPS koordinátákkal

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

Geometriai adatnyerési eljárások

Geometriai adatnyerési eljárások Geometriai adatnyerési eljárások - kézi adatnyerési eljárások; - földi geodéziai eljárások; - mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások (GPS); - fotogrammetriai módszerek; - távérzékelés; -meglévő

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Helymeghatározás 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 6 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ]

Részletesebben

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés I. A légifotók tájolása a térkép segítségével: a). az ábrázolt terület azonosítása a térképen b). sztereoszkópos vizsgálat II. A légifotók értelmezése:

Részletesebben

Térképészet gyakorlatok anyaga Szerkesztői megjegyzés: Sokkal többet ér, mint az előadások!

Térképészet gyakorlatok anyaga Szerkesztői megjegyzés: Sokkal többet ér, mint az előadások! Térképészet gyakorlatok anyaga Szerkesztői megjegyzés: Sokkal többet ér, mint az előadások! Tanári megjegyzés: Nem ér többet, csak annak, aki hallgatta az előadásokat is! Mi a térkép? a Földfelszín arányosan

Részletesebben

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai 2007. február 22. : a korszerű navigáció alapjai Kovács Béla Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 1117 Budapest,

Részletesebben

Híradástechnika I. 5.ea

Híradástechnika I. 5.ea } Híradástechnika I. 5.ea Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ] magába foglalja

Részletesebben

2007. március 23. INFO SAVARIA 2007. GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

2007. március 23. INFO SAVARIA 2007. GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 2007. március 23. INFO SAVARIA 2007 GPS/GNSS GNSS alapok Kovács Béla Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. GPS, GPRS (mobilkommunikációs) ismeretek Helymeghatározás GPS rendszer alapelve GNSS rendszerek

Részletesebben

A GEOMETRIAI ADATOK VONATKOZÁSI RENDSZEREI A TÉRINFORMATIKÁBAN

A GEOMETRIAI ADATOK VONATKOZÁSI RENDSZEREI A TÉRINFORMATIKÁBAN MIHALIK JÓZSEF A téma aktualitása A GEOMETRIAI ADATOK VONATKOZÁSI RENDSZEREI A TÉRINFORMATIKÁBAN A térinformatikai rendszerek alkalmazása ma már sok területen, így a honvédelem területén is nélkülözhetetlen

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképszaurusz vs. Garmin GPS NASA World Wind (3D) Megint hétfő (vagy szerda)... Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi

Részletesebben

Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter

Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter Alapok előzmnyei Navstar How the locate the position Tények Q/A Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ (AREK) Székesfehérvár 2011. december 8. Alapok előzmnyei Navstar How the locate the position Tények

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Informatika és információ technológia alkalmazása a vízgazdálkodásban 45.lecke Mi a

Részletesebben

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között A különböző időpontokban, különböző körülmények között rögzített pontok földi koordinátái különböző alapfelületekre (ellipszoidokra geodéziai dátumokra)

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) alkalmazása a közlekedésben Bevezetés A térinformációs

Részletesebben

TÉRKÉPTAN óravázlat 2006/07. I.félév Dr. Mélykúti Gábor

TÉRKÉPTAN óravázlat 2006/07. I.félév Dr. Mélykúti Gábor TÉRKÉPTAN óravázlat 2006/07. I.félév Dr. Mélykúti Gábor TARTALOMJEGYZÉK I. A FÖLD ALAKJA 1. A föld főbb geometriai paraméterei 2. A föld fizikai és elméleti alakja 3. Alapszintfelületek 4. A föld elméleti

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék MÁSODLAGOS ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK Meglévő (analóg) térképek manuális digitalizálása 1 A meglévő

Részletesebben

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel.: 06-27-200-930 Mobil: 06-30-867-2570

Részletesebben

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat Szintvonalas domborzatábrázolás Dr. Sümeghy Zoltán, Rajhona Gábor sumeghy@stud.u-szeged.hu szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FiFöMa A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése Pályamunka A dolgozat lezárásának dátuma: 2014.

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 13. GNSS mérés tervezése, végrehajtása Tervezés célja, eszközei, almanach GNSS tervező szoftverek

Részletesebben

Koordinátarendszerek, dátumok, GPS

Koordinátarendszerek, dátumok, GPS Koordinátarendszerek, dátumok, GPS KOORDINÁTARENDSZEREK A SPATIAL-BEN Koordinátarendszer típusok 1. Descartes-féle koordinátarendszer: egy adott pontból (origó) kiinduló, egymásra merőleges egyenesek alkotják,

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 3. elıadás Helymeghatározás a mindennapokban Szituáció I. Gyakorta hallani Budapesten: Hol vagyok? Piros hetesen, most hagytuk el a Móriczot, megyek a Keletibe. A

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék ELSŐDLEGES ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK 2. Inerciális rendszerek Távérzékelés Rádiótelefonok Mobil

Részletesebben

Távérzékelés Analóg felvételek feldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

Űrfelvételek térinformatikai rendszerbe integrálása

Űrfelvételek térinformatikai rendszerbe integrálása Budapest, 2005. október 18. Űrfelvételek térinformatikai rendszerbe integrálása Molnár Gábor ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport Témavezető: Dr. Ferencz Csaba Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai

Részletesebben

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék Kétféle modellezési eljárás van: Analóg modellezés melynek eredménye a térkép Digitális modellezés térinformációs rendszer amely az objektumok geometriai ábrázolása alapján: Raszteres vagy tesszelációs

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 3. Matematikai geodéziai számítások 3 Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból Dr Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 3: Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) Tartalom Mi a GNSS, a GNSS infrastruktúra? Melyek az infrastruktúra szintjei? Mi a hazai helyzet?

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNYEK (RÉGÉSZETI OBJEKTUMOK) FELDERÍTÉSE oktatási anyag (RÉGÉSZETI) É OBJEKTUM-FELDERÍTÉS (ALAPOK) TERMÉSZETES MESTERSÉGES ELLENTÉTBŐL KIINDULVA felismerés alakzat és struktúra

Részletesebben

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser.

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser. Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser bence.nagy@gps.hu www.kertis.hu Program A közelmúlt és a jelen Új üzletág, a GPS bolt Hogyan válasszunk térinformatikai adatgyűjtőt? A közelmúlt és a jelen:

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 3. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 3 MGS3 modul Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 2.

Matematikai geodéziai számítások 2. Matematikai geodéziai számítások 2. Geodéziai vonal és ábrázolása gömbön és vetületben Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 2.: Geodéziai vonal és ábrázolása Dr. Bácsatyai, László Lektor:

Részletesebben

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója 2D/3D vétel Megadja, hogy a GPS vétel síkbeli (2D) vagy térbeli (3D). Utóbbi esetben magassági adat is rendelkezésre

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS

FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Környezetmérnöki Szak Dr. Bácsatyai László FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPEZÉS Kézirat Sopron, 2002. Lektor: Dr. Bányai László tudományos osztályvezető a műszaki tudomány

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Óbudai Egyetem AMK Goeinformatika Intézet 20 éves a Térinformatika Tanszék 2014. december. 15 Felvetések

Részletesebben

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS 2012.05.18. 1

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS 2012.05.18. 1 A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS 2012.05.18. 1 A térbeli adatok meghatározása elsődleges geometriai adatnyerési eljárások, másodlagos adatnyerési eljárások 2012.05.18. 2 Az elsődleges

Részletesebben

Alapelvek tájékozódás viszonyításon

Alapelvek tájékozódás viszonyításon Tájékozódás Alapelvek A tájékozódás: meg tudjuk adni az álláspontunk vagy egy földfelszíni pont (tereptárgy) helyét. A tájékozódás a viszonyításon alapul. Viszonyítani lehet: Szögekkel Távolsággal Síkban

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok I. 139.lecke Globális helymeghatározás

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

1. 1. B e v e z e t é s

1. 1. B e v e z e t é s 1. 1. B e v e z e t é s... 1-2 1.1. A földmérés helye a tudományok között... 1-2 1.2. A mérésről általában... 1-5 1.3. A térkép fogalma és méretaránya... 1-6 1.4. A Föld alakja és ábrázolása... 1-10 1.5.

Részletesebben

A földi koordinátarendszer lehet helyi (lokális), regionális, vagy az egész Földre kiterjedő (globális).

A földi koordinátarendszer lehet helyi (lokális), regionális, vagy az egész Földre kiterjedő (globális). Vetülettan A felmérés a Föld felszínén koordinátákkal meghatározott alappontok hálózatára támaszkodik. A koordináták adják a térképezéshez szükséges egységes geometriai keretet, vázat, amelynek segítségével

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. Digitális térképezés, georeferálás, vektorizálás Digitális térkép Fogalma Jellemzői Georeferálás

Részletesebben

A felhasználói szegmens GPS technikák 4. A felhasználói szegmens mindenki, aki hely, sebesség és időadatokat akar meghatározni mindenki, aki a légkörön átmenő elektromágneses hullámokat akar vizsgálni

Részletesebben

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN Juni Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc IV. évfolyam Konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs MFTT 29. Vándorgyűlés,

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 4.

Matematikai geodéziai számítások 4. Matematikai geodéziai számítások 4. Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 4.: Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Lektor: Dr. Benedek, Judit Ez a modul a

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 2.

Matematikai geodéziai számítások 2. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 2. MGS2 modul Geodéziai vonal és ábrázolása gömbön és vetületben SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi

Részletesebben

Térinformatika. A vonatkozási és koordináta rendszerek szerepe. Vonatkozási és koordináta rendszerek. Folytonos vonatkozási rendszer

Térinformatika. A vonatkozási és koordináta rendszerek szerepe. Vonatkozási és koordináta rendszerek. Folytonos vonatkozási rendszer Térinformatika Vonatkozási és koordináta rendszerek Dr. Szabó György BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék A vonatkozási és koordináta rendszerek szerepe Heterogén jelenségek közös referencia kerete

Részletesebben

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései

A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései Csornai Gábor László István Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság Az előadás 2011-es átdolgozott változata

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1.

, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1. 110,457 110,457 2 1 3 4 2 GNNS Elv, módszerek, Budapest 2016. június Földmérési és Távérzékelési Intézet Navigare necesse est, vivere non est necesse! Hajózni kell, élni nem kell!", Pompeius 6 3 TÁJÉKOZÓDÁS

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV. Földmérés ágazat szakképesítésének

Részletesebben

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék digitális állományok átvétele, meglévő térképek digitalizálása, meglévő térképek, légifelvételek, illetve speciális műszaki rajzi dokumentációk szkennelése és transzformálása. A leggyorsabb, legolcsóbb

Részletesebben

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben T E R M É S Z E T V É D E L E M Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben Dr. Takács András Attila Takács Gábor Biró Csaba Tartalom Bevezetés háttér információk GPS Természetvédelmi feladatok

Részletesebben

7. Koordináta méréstechnika

7. Koordináta méréstechnika 7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta

Részletesebben

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya?

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya? Kérdés Lista információ megjelenítés :: műszaki rajz T A darabjegyzék előállítása során milyen sorrendben számozzuk a tételeket? Adjon meg legalább két módszert! T A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 55. ÉVFOLYAM 2003 10. SZÁM Az EOV-alapfelületek térbeli helyzetének vizsgálata Kratochvilla Krisztina doktorandusz BME Általános- és Felsõgeodézia Tanszék Bevezetés Az 1975-ben

Részletesebben

(Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja.

(Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja. Testmodellezés Testmodellezés (Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja. A tervezés (modellezés) során megadjuk a objektum geometria

Részletesebben

A tér lineáris leképezései síkra

A tér lineáris leképezései síkra A tér lineáris leképezései síkra Az ábrázoló geometria célja: A háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelmű és egyértelműen rekonstruálható módon történő ábrázolása

Részletesebben

A globális helymeghatározó rendszer A műholdas helymeghatározás kialakulása

A globális helymeghatározó rendszer A műholdas helymeghatározás kialakulása A globális helymeghatározó rendszer A műholdas helymeghatározás kialakulása A földfelszíni pontok helyének azonosítására kezdetben az emberek jól azonosítható tereptárgyakat használtak pl. nagyméretű fa,

Részletesebben

Kozmikus geodézia MSc

Kozmikus geodézia MSc Kozmikus geodézia MSc 1-4 előadás: Tóth Gy. 5-13 előadás: Ádám J. 2 ZH: 6/7. és 12/13. héten (max. 30 pont) alapismeretek, csillagkatalógusok, koordináta- és időrendszerek, függővonal iránymeghatározása

Részletesebben