DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS. Készítette: Fráter Tamás okl. környezetmérnök. Témavezető: Dr. Gubicza László tudományos főmunkatárs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS. Készítette: Fráter Tamás okl. környezetmérnök. Témavezető: Dr. Gubicza László tudományos főmunkatárs"

Átírás

1 Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola INS FLYADÉKK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DKTRI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS Készítette: Fráter Tamás okl. környezetmérnök Témavezető: Dr. Gubicza László tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem Műszaki Kémiai Kutatóintézet

2 INS FLYADÉKK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Fráter Tamás, okleveles környezetmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskolája keretében Témavezető: Dr. Gubicza László, tudományos főmunkatárs Elfogadásra javaslom (igen / nem) (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton. % -ot ért el Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve:.. igen /nem. (aláírás) Bíráló neve:.. igen /nem. (aláírás) Bíráló neve:.. igen /nem. (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján % - ot ért el Veszprém,. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése... Az EDT elnöke 2

3 TARTALMJEGYZÉK Kivonat... 5 Abstract... 6 Auszug... 7 Bevezetés Irodalmi összefoglaló Ionos folyadékok Az ionos folyadékok jelentősége, szerkezete Az ionos folyadékok kifejlesztésének rövid története Az ionos folyadékok fizikai-kémiai tulajdonságai Az ionos folyadékok környezeti kockázata Enantioszelektív hidrogénezés ionos folyadékokban Az enantioszelektív hidrogénezés jelentősége, katalizátorai Az enantioszelektív hidrogénezés mechanizmusa Ionos folyadékokban végzett enantioszelektív hidrogénezés Enzimkatalitikus folyamatok ionos folyadékokban A biokatalízis és az enzimek ipari alkalmazása Enzimes reakciók ionos folyadékokban Az enzimek aktivitása és stabilitása ionos folyadékokban Az etil-acetát enzimes előállítása A 2-klór propionsav enzimes észterezése n-butanollal Anyagok és módszerek Enantioszelektív hidrogénezés ionos folyadékokban Anyagok Módszerek Etil-acetát előállítása szakaszos rendszerben Anyagok Módszerek Etil-acetát előállítása folyamatos rendszerben Anyagok Módszerek Cl propionsav észterezése n-butanollal Anyagok Módszerek A mérések pontossága Enantioszelektív hidrogénezés Etil-acetát enzimes előállítása szakaszos rendszerben Etil-acetát enzimes előállítása folyamatos rendszerben klór-propionav enzimes észterezése n-butanollal

4 3. Eredmények Enantioszelektív hidrogénezés ionos folyadékokban Az AFSAV hidrogénezése [Rh(NBD)((S,S)-DiMe-BDPP)]PF 6 (K 1 ) katalizátorral [bmim]bf 4 /izopropanol kétfázisú rendszerben Az AFSAV és az AFME hidrogénezése [Rh(CD)((R,R)-DiPamp))]BF 4 (K 2 ) katalizátorral ionos folyadék/izopropanol kétfázisú rendszerben A [Rh(CD)((R,R)-DiPamp))]BF 4 (K 2 ) katalizátor újrahasznosításának vizsgálata az AFSAV hidrogénezése esetén [bmim]bf 4 /izopropanol kétfázisú rendszerben A kísérleti eredmények összehasonlítása az irodalmi adatokkal Az etil-acetát enzimes előállítása ionos folyadékokban A reakcióközeg hatása Az enzimkoncentráció hatása Az alkohol- és a savfelesleg hatása A hőmérséklet hatása A víztartalom hatása Az etil-acetát előállítása [bmim]pf6 ionos folyadékban, folyamatos rendszerben Membránok fluxusának és szelektivitásának mérése vak modellelegyekkel Szakaszos kísérletek pervaporációval Folyamatos rendszer kiépítése Cl-propionsav enzimes észterezése n-butanollal ionos folyadékokban Reakcióközeg hatása Konverzió növelése pervaporációs vízeltávolítással Definíciók és rövidítések Irodalomjegyzék Tézisek Theses Publikációk és proceedingek Publikációkra való hivatkozások Köszönetnyilvánítás

5 KIVNAT Az ionos folyadékok szobahőmérsékleten folyékony, rendkívül alacsony gőznyomású sószerű vegyületek. Mivel gyakorlatilag nem párolognak, ígéretes környezetbarát reakcióközegnek bizonyulnak az illékony emiatt tűzveszélyes és egészségkárosító hagyományos szerves oldószerek kiváltására. Doktori munkám során az ionos folyadékok alkalmazását kétféle enzimes észterezési, valamint egy fém-organikus katalitikus hidrogénezési reakcióban vizsgáltam. Az egyik enzimes észterezési reakció egy aromaészter, az etil-acetát előállítása volt. Ezt a reakciót ionos folyadékban eddig még nem vizsgálták. Kísérleteim során a reakció optimális paramétereit vizsgáltam rázatott lombikos kísérletekben, majd egy laboratóriumi méretű, pervaporációval integrált berendezésben az észter előállítását folyamatossá tettem. A másik vizsgált enzimes észterezés egy enantioszelektív reakció, a 2-klór-propionsav n-butanollal való észterezése volt. Kísérleteim során az enzimaktivitás csökkenését hasonlítottam össze hagyományos szerves oldószerben (n-hexánban) valamint egy ionos folyadékban. Az optimális víztartalom fenntartására egy pervaporációval integrált berendezésben távolítottam el a reakcióban keletkező vizet. Enantioszelektív reakciókat nemcsak enzimek, hanem fém-organikus katalizátorok is képesek katalizálni. Kísérleteim során prokirális olefinek hidrogénezését végeztem. A reakciót kétfázisú rendszerben hajtottam végre, melyben az egyik fázist az ionos folyadék alkotta (ez tartalmazta a katalizátort), míg a másik fázis izopropanol volt, mely mint ko-szolvens a szubsztrátumokat tartalmazta oldott állapotban. Ez a kétfázisú rendszer az ionos folyadék révén lehetővé tette a költséges katalizátor visszanyerését, amit homogénkatalitikus eljárással csak rendkívül bonyolult módon lehet megvalósítani. 5

6 ABSTRACT The use of ionic liquids were investigated in two enzymatic esterifications and a metalcatalyzed asymmetric hydrogenation. The optimal reaction parameters of ethyl acetate synthesis were determined by shakeflask experiments, then a laboratory-scale setup integrated with a pervaporation unit was built for the continuous synthesis of the ester. The decrease of enzyme activity was studied in enzymatic synthesis of butyl 2- chloropropionate using [bmim]pf 6 ionic liquid as reaction media. An experimental setup integrated with pervaporation was used for the removal of the excess water from the reaction mixture. Enantioselective hydrogenation of enamides catalyzed by rhodium complexes were investigated in an ionic liquid containing biphasic system. This system - due to the ionic liquid- allowed the reuse of the catalyst, which can be hardly achieved by homogenous catalysis. 6

7 AUSZUG Die Verwendung von ionischen Flüssigkeiten wurde in zwei enzymkatalytischen Reaktionen und in einer metallkatalysierten Reaktion untersucht. Die optimalen Reaktionsparameter der Herstellung von Ethylazetat wurden in einem Schüttelinkubator bestimmt, dann wurde eine Anlage im Labormassstab verkoppelt mit einer Pervaporationsanlage zur kontinuierlichen Produktion des Esters ausgebildet. Die Verminderung der Enzymaktivität wurde während der enzymatischen Synthese von Butyl-2-chlorpropionat in [bmim]pf 6 ionischer Flüssigkeit als Lösungsmittel untersucht. Ein integriertes System bestehend aus einem Bioreaktor und einer Pervaporationsanlage wurde zur Entfernung des gebildeten Wassers aus dem Reaktionsgemisch verwendet. Die enantioselektive Hydrierung von Enamiden durch Rhodium-Komplexe wurde in einem ionische Flüssigkeit enthaltende Zweiphasensystem studiert. Dieses System infolge der Verwendung der ionischen Flüssigkeit ermöglichte die Wiederverwendung des Katalysators, was in homogener Katalyse kaum möglich war. 7

8 Bevezetés Napjainkban a vegyipar mind a hatóságok, mind a közvélemény részéről erős nyomás alá került, hogy tisztább alternatívákat keressen az illékony, mérgező és gyúlékony szerves oldószerek (ún. VC = Volatile rganic Compounds, azaz illékony szerves vegyületek) használata helyett. Az 1970-es években új, környezettudatos szemlélet alakult ki, mely mára ahhoz vezetett, hogy új ipari technológiák jöttek létre, melyek környezetterhelése jóval kisebb, mint a hagyományos technológiáké. Kialakult a zöld kémiá -nak ( green chemistry ) nevezett kutatási irány. A zöld kémiai kutatások egyik kiemelt területe a szerves oldószerek kiváltása a légkört kevésbé szennyező, könnyen visszaforgatható, kevésbé toxikus anyagokkal. Alternatívaként az oldószermentes szintézisek elterjesztése, oldószerként víz vagy szuperkritikus folyadékok használata és nem utolsó sorban az ionos folyadékok alkalmazásba vétele kínálkozott. Az ionos folyadékok szobahőmérsékleten folyékony, rendkívül alacsony gőznyomású sószerű vegyületek, melyek a szerves oldószerekhez hasonlóan oldják a szerves anyagok jelentős részét. A párolgás hiánya miatt azonban ezek az anyagok nem jutnak a légkörbe, így nem szennyezik a levegőt, és robbanásveszéllyel sem kell számolni. Az eddig megjelent szakirodalom alapján az ionos folyadékok számos szerves kémiai reakciókban (hidrogénezés hidroformilezés, epoxidáció, Heck reakció stb.) alkalmasak a szerves oldószer reakcióközeg kiváltására. Ezeken túlmenően kiderült, hogy a biokatalizátorok (enzimek), sőt sejtkultúrák is jól tolerálják az ionos folyadékokat, így biokatalitikus reakciók közegeként is alkalmasak. Kutatásaim során az ionos folyadékok többféle alkalmazási lehetőségét is vizsgáltam. Prokirális olefinek aszimmetrikus hidrogénezése során tanulmányoztam a reakció lejátszódását olyan kétfázisú rendszerekben, melyekben az ionos folyadék segítségével újra felhasználható a fémkomplex katalizátor. Ezen túlmenően kétféle enzimes észterezési reakciót, köztük egy enantioszelektív észterezést vizsgáltam ionos folyadékokban különböző reakcióparaméterek mellett. Az enzimes reakció termékeinek in situ kinyerésére elsőként alkalmaztam integrált rendszert, mellyel folyamatos eljárást alakítottam ki. 8

9 1. Irodalmi összefoglaló 1.1. Ionos folyadékok Az ionos folyadékok jelentősége, szerkezete Az ionos folyadékok ( ionic liquids; ILs ) szerves kationból és szerves vagy szervetlen anionból álló szintetikus sószerű vegyületek, melyek szobahőmérsékleten (vagy annak közelében) közepes viszkozitású folyadékok. A hagyományos értelemben vett sók magas olvadáspontjával szemben (pl. NaCl esetében 800 C) az ionos folyadékok lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten is folyékonyak (Wilkes, 2002). Ennek oka az, hogy a kation és az anion nagy méretéből eredően az ionok közötti elektrosztatikus kölcsönhatás olyan kicsi, hogy szobahőmérsékleten nem alakul ki kristályszerkezet. Az ionos folyadékokban leggyakrabban előforduló kationokat és anionokat az ábra mutatja. Elnevezésük, rövidítésük a Definíciók és rövidítések c. fejezetben található. + N + N R2 R1 N Imidazolium R + R N R R Ammónium KATINK: R + R P R R Foszfónium R Piridinium ábra: Az ionos folyadékokat felépítő legfontosabb ionok S 3 N CF 3 S S CF 3 ANINK: - - PF 6 BF 4 - CF 3 S N 3 - Az elmúlt kb. tíz évben az ionos folyadékok egyre inkább felkeltették a figyelmet mint korszerű, környezetbarát oldószerek, illetve reakcióközegek. Ennek a legfőbb oka az, hogy gőznyomásuk igen alacsony, melynek köszönhetően gyakorlatilag kizárhatók a párolgásból eredő környezeti és biztonságtechnikai problémák és veszteségek (Welton, 1999). Szintén előnyük, hogy a kation és az anion megfelelő módosításával széles körben variálhatók, hangolhatók bizonyos tulajdonságaik, mint polaritás, hidrofób jelleg valamint más oldószerekkel való elegyedés ( designer solvents, Freemantle, 9

10 1998). Ez igen kedvező, mivel kísérleti tapasztalatok és/vagy molekulamodellező szoftverek segítségével meghatározható, hogy egy adott célra (pl. extrakció, szerves katalitikus reakció stb.) milyen típusú ionos folyadékok felelhetnek meg. Ezek után pedig (pl. az alkil lánc változtatásával) tovább finomítható az optimalizálás (Huddleston, 2001; Anderson, 2002; Dzyuba, 2002). Az ionos folyadékok főbb tulajdonságai ma már internetes adatbázisokban is fellelhetők ( fejezet). Az ionos folyadék oldószerek jól alkalmazhatók számos szerves reakcióban (pl. Heck reakció, hidroformilezés, hidrogénezés, Diels-Alder és Friedel-Crafts reakciók, epoxidáció, aminok szintézise stb.) (Borbigou, 2002; Jain, 2005). Ionos folyadékokat alkalmaznak az elektrokémiában is (de Souza, 2003), valamint az analitikán belül a folyadékkromatográfiában (Poole, 1986), a gázkromatográfiában (Armstrong, 1999), a kapillár-elektroforézisben (Yanes, 2001) valamint folyadék-folyadék extrakcióknál (Carda-Broch, 2003). Végül, de nem utolsó sorban az ionos folyadékok enzimes reakciók oldószereként is alkalmasak (részletesen az fejezetekben). Ma már több gyártónál is (pl. Solvent Innovation GmbH, komplett ionos folyadék készleteket, kiteket szerezhetünk be, melyeket egy adott célnak megfelelően állítanak össze (pl. elektrokémiai kit vagy biotechnológiai kit stb.) Az ionos folyadékok rövid története Az ionos folyadékok felfedezésének története még a 19. századba nyúlik vissza. A benzol klór-metánnal történő Friedel-Crafts alkilezése során a reakcióelegyben a toluol termék mellett egy vörös olaj -nak nevezett mellékterméket is találtak, ami külön fázist alkotott. Ennek összetételét csak jóval később, az NMR spektroszkópia megjelenésével tudták meghatározni. Ekkor kiderült, hogy az olaj egy olyan folyékony - halmazállapotú só, melynek anionja a heptakloroaluminát, kationja pedig a Friedel-Crafts reakció + Al 2 Cl 7 R H során átmeneti termékként keletkező σ-komplex ábra: A vörös olaj ( ábra) (Wilkes, 2002). konstitúciós képlete 10

11 A 20. század elején publikálták elsőként, hogy bizonyos szerves sók mint például az etil-ammónium-nitrát szobahőmérsékleten is folyékonyak (Walden, 1914) Az első, mai ionos folyadékok ősének számító ionos folyadékokat, a klór-aluminátokat az 1940-es években fedezte fel Hurley és Wier (Hurley és Wier, 1951). Ők az alkil-piridinkloridot és az alumínium-kloridot elegyítették, melynek során tiszta, színtelen folyadékot kaptak, melyben ionok voltak: alkil-piridinium kation és tetrakloro-aluminát anion. Felfedezésük kémiai kuriózumnak számított, de évtizedekre feledésbe merült. Az 1980-as években Wilkes, Seddon és Hussey kutatócsoportja számos alkilpiridinium- és alkil-imidazolium kationt és tetrakloro-aluminát aniont tartalmazó ionos folyadékot állított elő (Fannin, 1984; Hitchcock, 1986). Az 1980-as évek közepétől kísérletek kezdődtek ezen ionos folyadékok Friedel-Crafts reakcióban való alkalmazására. A kutatóknak nem kellett csalódniuk: ionos folyadék közegben a Friedel-Crafts acilezés a hagyományos oldószerekhez képest nagyobb sebességgel és jobb szelektivitással ment végbe (Boon, 1986). A klór-aluminátok legnagyobb hátránya, hogy a nedvesség hatására reakcióba lépnek, melynek során korrózív sósav is keletkezik ben Wilkes és Zaworotko nedvességre érzéketlen ionos folyadékokat fejlesztett ki tetrafluoro-borát, a hexafluorofoszfát, szulfát, nitrát és acetát anionokkal (Wilkes és Zaworotko, 1992). A környezetvédelem előtérbe helyeződésével az utóbbi években az ionos folyadékok a gyúlékony és egészségkárosító szerves oldószerek alternatívájaként igen jelentős érdeklődésre tettek szert a szerves- és elektrokémia területén. A publikációk száma óta rohamosan nő ( ábra). Az ionos folyadékok ipari alkalmazása szempontjából azonban ma még nagy hátrányt jelent a költség, az oldószerek viszonylag magas ára. Szerencsére azonban az utóbbi 10 évben az ionos folyadékok ára a forgalmazó cégeknél (Solvent Innovation GmbH, Io-Li-Tech, Merck stb.) jelentősen, kb. 1/5-ére csökkent. Az ionos folyadékok árában megfigyelhető csökkenő tendencia fennmaradni látszik, így könnyen elképzelhető, hogy néhány éven belül a finomvegyipar több ága számára is gazdaságos lehet az ionos folyadékok alkalmazása. Ionos folyadékokat pari méretben először a BASF alkalmazott a Német Innovációs Nagydíjjal kitüntetett BASIL (BASIL = Biphasic Acid Scavenging utilizing Ionic Liquids) eljárásban (Freemantle, 2003). 11

12 Publikációk száma Év ábra: Az ionos folyadék kifejezést tartalmazó publikációk száma az elmúlt években (Forrás: Web of Science, Az ionos folyadékok fizikai-kémiai tulajdonságai Az ionos folyadékok elegyedési (oldószer-) tulajdonságai az iparban alkalmazott illékony szerves oldószerekéhez hasonlóak, azonban számos tulajdonságuk (pl. oktanol/víz megoszlás) ettől jelentősen eltér. Amennyiben egy adott kémiai reakcióhoz oldószert szeretnénk választani, a legfontosabb paraméterek közé tartozik, hogy milyen hőmérsékleti határok között stabilak (lehet velük dolgozni), valamint mekkora a komponensek oldhatósága az oldószerben. Ezen oldószer tulajdonságokról mindezidáig az egyik legjobb összefoglaló Reichard kézikönyvében jelent meg (Reichard, 2003, bővített kiadás). Az ionos folyadékok egyéb tulajdonságairól, mint sűrűség, viszkozitás, hőkapacitás szintén nagy mennyiségű irodalom áll rendelkezésre, ezek összefoglalóan Wilkes tanulmányában találhatók meg (Wilkes, 2004). Mindezen túlmenően Carda- Broch és Poole publikált igen részletesen az ionos folyadékok paramétereiről (Carda- Broch, 2003; Poole, 2004), de mivel ezek döntően csak adatok, részletes ismertetésükről itt (helyszűke miatt) eltekintek, helyette csak igen röviden, és összefoglalóan ismertetem az ionos folyadékok legfontosabb tulajdonságait. Néhány ionos folyadék jellemző adatát az táblázatban tüntettem fel. 12

13 táblázat: [bmim] + kationt tartalmazó ionos folyadékok néhány fizikai-kémiai tulajdonsága (Carda-Broch, 2003) Anion lvadáspont ( C) Sűrűség (kg/dm 3 ) Törésmutató Viszkozitás (cp, 20 C) Vezetőképesség (S/m) - BF 4 - PF ,17 1, ,17-8 1,36 1, ,14 Cl ,10 szilárd szilárd szilárd CF 3 C ,21 1, ,32 - CF 3 S ,29 1, ,37 (CF 3 S 2 )N ,43 1, ,39 C 3 F 7 C ,33 1, ,10 - C 4 F 9 C ,47 1, , táblázat: Néhány Tf 2 N - aniont tartalmazó ionos folyadékok néhány fizikai-kémiai tulajdonsága (Carda-Broch, 2003) Kation lvadáspont ( C) ρ (kg/dm 3 ) Viszkozitás (cp, 20 C) Λ (S/m) 1,3-dimetil-imidazolium ,56 1, ,84 1-etil-3-metil-imidazolium ,52 1, ,88 1,3-dietil-imidazolium ,45 1, ,85 1-butil-3-metil-imidazolium ,43 1, ,39 Törésmutató 1-metoxietil-3-metilimidazolium 30 1,50 1, , metil-2-metil-3-etilimidazolium 20 1,51 1, , etil-3-etil-4-metilimidazolium -22 1,43 1, ,62 + lvadáspont Az ionos folyadékok olvadáspontja tág határok között mozog. Definíció szerint olyan sók esetében beszélhetünk ionos folyadék -ról, melynek olvadáspontja 100 C alatt van, míg az alsó határ kb C, ennél alacsonyabb olvadásponttal csak kivételes esetben találkozhatunk. 13

14 Sűrűség A legtöbb ionos folyadék sűrűsége a víznél nagyobb, többnyire 1,1-1,5 kg/dm 3 között változik. Bizonyos esetekben a sűrűség 1-nél kisebb, pl. néhány tetraalkilammónium só esetében. Azonos anion mellett az alkil szubsztituensek méretével arányosan kissé csökken a sűrűség ( táblázat) Viszkozitás A legtöbb ionos folyadék viszkozitása 50 és 500 cp közé esik (1 cp = 1 mpa s), ami a víz viszkozitásának (0,89 cp) kb szorosa. A viszkozitás erősen függ a hőmérséklettől. A [bmim]oktil-szulfát viszkozitása például 20 C-on még 900 Cp körül van, 100 C-on viszont már csak 25 körüli érték, ( ábra). A függvény alakján látszik, hogy a vizsgált hőmérséklet-tartományban az ionos folyadék viszkozitása jól követi a newtoni folyadékokra vonatkozó szabályt (lnη = A + B/RT) Viszkozitás (mpa s) T ( C) ábra: A [bmim]oktil-szulfát viszkozitásának változása a hőmérséklet függvényében C között (Wasserscheid, 2002) Hőmérsékleti stabilitás A legtöbb ionos folyadék C-ig stabil, azonban a hexafluoro-foszfát illetve tetrafluoro-borát anionok jelenléte jelentősen limitálhatja az alkalmazott hőmérsékletet: itt már C-on káros HF bomlástermék keletkezhet az anionokból (Swatloski, 2003). Polaritás Az ionos folyadékok általában erősen poláros oldószerek. Az oldószer polaritást a szolvatokromikus festék (olyan festékanyag, melynek látható tartományban mért 14

15 elnyelési maximuma az oldószer polaritásától függ) abszorpciós maximuma alapján definiálják. (Deye, 1990; Reichard, 1994). Az ionos folyadékok polaritása kb. 0,6-0,7 azon a normál polaritás skálán, melyen a tetrametil-szilán polaritása 0, a vízé pedig 1,0. Így az ionos folyadékok polaritása a kis móltömegű alkoholok illetve a formamid tartományába esik. Az imidazolium-gyűrűn lévő alkil csoport (C 4 -C 8 ), illetve az anion csak kis mértékben befolyásolja a polaritást (Carmichael, 2000; Aki, 2001). Elegyedés szerves oldószerekkel és vízzel Az ionos folyadékok az apoláros, kis dielektromos állandójú oldószerekkel (hexán, éterek) általában nem, a polárosakkal (aceton, metanol, THF) jól elegyednek (Poole, 2004). Néhány ionos folyadék leggyakoribb oldószerekkel való elegyedését az táblázat mutatja táblázat: Néhány oldószer elegyedése ionos folyadékokkal (Poole, 2004) [bmim] BF 4 [bmim] PF 6 [bmim] Tf 2 N [bmim] oktil-szulfát ktil-metilammónium Tf 2 N Víz p + Etil-acetát p + + p + Toluol p p p p + Acetonitril n-hexán p p 1-ktanol p p p + + Kloroform + p = elegyedik; - = nem elegyedik; p = parciálisan elegyedik Az ionos folyadékok vízzel való elegyedésének mértéke nagymértékben függ az aniontól ( ábra, Visser, 2002; Kragl, 2003). Teljes elegyedés Nincs elegyedés ábra: Az ionos folyadékok anionjának hatása a vízzel való elegyedésre (Kragl, 2003) 15

16 A szuperkritikus szén-dioxid (sc.c 2 ) nem elegyedik pl. a [bmim]pf 6 ionos folyadékokkal, de igen nagy mennyiségben elnyelődik az ionos folyadék fázisban (akár 0,7 móltörtig is). Ionos folyadék nem kerül be a C 2 fázisba. Ennek akkor van nagy jelentősége, amikor a terméket sc.c 2 -dal extrahálják ki az ionos folyadékból (Blanchard, 2001). Analízis Az ionos folyadékok hagyományos kromatográfiás módszerekkel csak nehezen elemezhetők, UV-spektroszkópiával viszont nagy érzékenységgel kimutathatók; az imidazolium-bázisú ionos folyadékok elnyelési maximuma például a nm-es tartományban van (Koel, 2000). Az ionos folyadékok jól elemezhetők IR spektroszkópiával is, amivel elsősorban tisztaságuk határozható meg (Koel, 2000, Csihony, 2001). Az ionos folyadékok tisztasága, hőstabilitása termikus analízissel (DT, DTA, DTG) is meghatározható. Mindezen túlmenően az ionos folyadékok NMR spektroszkópiával is jól vizsgálhatók (Durazo és Abu-mar, 2002) Az ionos folyadékok környezeti kockázata Az ionos folyadékok legfontosabb környezeti előnye a többi oldószerrel szemben egyértelműen a rendkívül alacsony gőznyomás. A párolgás hiánya miatt az ionos folyadékok alkalmazása egészség- és tűzvédelmi szempontból egyértelműen előnyös lehet, azonban nem szabad megfeledkezni egyéb úton történő expozícióról (orális, dermális) sem, illetve arról, hogy az ionos folyadékok alkalmazása során keletkezhet-e mellékreakcióban környezetre káros anyag. Emiatt alapvető az ionos folyadékok toxicitásának valamint biztonságtechnikai szabályainak (pl. milyen védőruházatra van szükség, mi a teendő bőrfelületre fröccsenés vagy lenyelés esetén stb.) ismerete. Egy másik nagyon fontos kérdés, hogy a hulladékba kerülő ionos folyadékok hogyan semmisíthetők meg, lehetséges-e biológiai degradációjuk. Az anionokkal kapcsolatban jelentős probléma lehet, hogy számos anion halogéntartalmú komplex, ami viszont magában hordozza a bomlás veszélyét. A tetrakloro-aluminát ion például vizes közegben hidrolizál, melynek során korrózív és egészségkárosító HCl keletkezik. A fluortartalmú komplexekről sokáig úgy tartották, hogy teljesen stabilak, ennek ellenére később bebizonyosodott, hogy például a hexafluoro-foszfát anionból (főleg magasabb hőmérsékleten) lassú folyamatban HF 16

17 szabadul fel (Wasserscheid, 2002, Swatloski, 2003). A probléma kiküszöbölhető olyan anionok alkalmazásával, melyek nem tartalmaznak fluort (pl. szulfát, metil-szulfonát, toloul-szulfonát, acetát, laktát ). Wasserscheid kutatócsoportja foglalkozott fluormentes ionos folyadékok kifejlesztésével, 2002-ben például egy ígéretes fluormentes ionos folyadék, a [bmim]oktil-szulfát kifejlesztéséről számoltak be. A [bmim]oktil-szulfát olcsó alapanyagokból előállítható, hőmérsékletileg igen stabil (csak 340 C-on kezd el bomlani), emellett a hidrolízisnek is ellenáll. A szerzők az általuk kifejlesztett ionos folyadékot sikeresen alkalmazták az 1-oktén hidroformilezése során (Wasserscheid, 2002). Mint az fejezetben is említettem, az ionos folyadékokban sokféle kation és anion fordulhat elő, melyekből csak néhány kiragadott példa látható az ábrán. Az ionokból így igen nagy számú kombináció lehetséges, ami igen fontos előny a felhasználásnál, mivel egy adott célra testre szabható az ionos folyadék tulajdonsága, azonban minden egyes ionos folyadéknak külön-külön történő (öko)toxikológiai vizsgálata igen nehézkes vállalkozás. Ehelyett a vizsgálatok nemcsak az egyes ionos folyadék-típusok toxikológiai elemzésére irányulnak, sokkal inkább az egyes ionok szerkezete és biológiai hatása között keresnek összefüggéseket, melyek alapján képet kaphatunk arról, hogy egy ionstruktúra mennyire előnyös vagy hátrányos az élő szervezetre ( structure-activity relation = SAR, Jastroff, 2003). Az ionos folyadékok toxicitásának SAR vizsgálatáról Jastroff kutatócsoportja már 2003-ban kiadott egy tanulmányt, 2005-ben pedig további eredményeket ismertetett. Ezen SAR vizsgálatok során ionos folyadékok négy fő paraméterét vizsgálták (Jastroff, 2005), melyeket az alábbiakban mutatok be. 1. A kation mag típusának (pl. imidazolium v. piridinium) és biológiai hatásának összefüggése A különböző kationokat tartalmazó ionos folyadékok biológiai hatásait természetesen azonos anion mellett patkánysejteken (Promyleocytic leukemia sejtek túlélése) és az acetilkolin észteráz aktivitásának változása alapján vizsgálták. A sejteket olyan környezetbe helyezték, melyben különböző ionos folyadék koncentrációknak voltak kitéve, majd vizsgálták a sejtek túlélését (WST-analízis). A túlélést a koncentráció logaritmusának függvényében ábrázolták, melyek során szigmoid típusú görbéket kaptak. Az eredmények alapján azt a következtetést vonták le, hogy az 17

18 imidazolium kation mag kevésbé toxikus az adott sejtre ill. enzimre, mint a pirrolidium, illetve piridinium. 2. A kation magon található alkil láncok hatása A kation magján található alkil láncok hatását már 2004-ben is vizsgálta Swatloski kutatócsoportja, melyben a Caenorhabditis elegans hengeresféreg (nematóda) mortalitását vizsgálta különböző hosszúságú alkil-láncot tartalmazó ionos folyadékban ([bmim]cl: 4 szénatom, [omim]cl: 8 szénatom, tertadecil-metil-imidazolium-klorid: 14 szénatom) (Swatloski, 2004). A toxicitásvizsgálat során egyértelmű összefüggést állapítottak meg az alkil lánc hossza és a nematódák pusztulása között: minél hosszabb az imidazolium-gyűrűn lévő alkil lánc, annál toxikusabb az ionos folyadék. A 14 szénatomos alkil lánc esetében már 1 g/dm 3 esetén 99%-os volt a mortalitás a nematódák között, addig a [bmim]cl esetében még 5 g/dm 3 IL koncentrációnál sem volt számottevő a pusztulás. Az eredmények alapján a [bmim]cl és az [omim]cl nem bizonyult akut toxikusnak, a tertadecil-metil-imidazolium-klorid viszont enyhén toxikusnak bizonyult (10 mg/dm 3 < LC 1 50 < 100 mg/ dm 3 ). Jastroff és munkatársai hasonló összefüggést állapítottak meg a [bmim]bf 4 és az [omim]bf 4 toxicitásának összehasonlítása során. A Lemna minor mikroorganizmus tenyésztése során [omim]bf 4 expozíció esetén már 10 mg/dm 3 IL koncentrációnál 87%- os telepszám-csökkenést figyeltek meg, míg [bmim]bf 4 esetében ennél a koncentrációnál még nem volt szignifikáns a csökkenés. A kerti zsázsa (Lepidium sativum) [omim]bf 4 expozíciója során már 100 mg/kg koncentrációnál teljesen kipusztult a növény, míg [bmim]bf 4 esetén a teljes pusztulást csak 1000 mg/kg expozíció esetén figyelték meg. 3. Anion hatása Jastroff kutatócsoportja több mint 20 anion hatását vizsgálta azonos kation ([bmim]) mellett. Az anion variálásával az LC 50 kb. 1 nagyságrenden belül változott. 4. Metabolitok hatása A szerzők azt az esetet is modellezték, melyben az ionos folyadék lebomlása megkezdődik, és különböző bomlástermékek, metabolitok jönnek létre, melyek 1 LC 50 = félhalálos koncentráció, a pontos definíció a Definíciók és rövidítések c. fejezetben található 18

19 toxicitása fokozatosan csökken. Az ábra az [omim] kation feltételezett metabolitjait, és ezek hatását (EC 1 50 ) mutatja be. Az ionos folyadékok biológiai hatásairól (pl. szem-és bőrizgató hatás) további irodalmi adatok találhatók a 2004-ben Masten által kiadott tanulmányban (Masten, 2004). Az ionos folyadékok toxicitásáról a jelenlegi legfrissebb adatbázis 2006-ban jelent meg Chiappe kutatócsoportjától (Pretti, 2006). A szerzők többféle imidazolium-, piridinium-, pirrolidium- és ammóniumion kationt tartalmazó ionos folyadék ökotoxicitását vizsgálták zebrahalon (Danio rerio). A vizsgált ionos folyadékok többsége nem bizonyult akut toxikusnak (LC 50 > 100 mg/dm 3 ), azonban két, ammóniumbázisú kationt tartalmazó ionos folyadék esetében az LC 50 értéke 1 és 10 mg/dm 3 között volt (közepesen toxikus kategória). N + N EC 50 = mm N + N H N N N N EC 50 > 2 mm EC 50 = mm N + N EC 50 > 3 mm ábra: Az [omim] + kation feltételezett metabolizmusa, és a metabolitok citotoxicitása (Jastroff et. al., 2005) Adatbázisok Az igényt, hogy az ionos folyadékokkal kapcsolatban létrejöjjön egy jól áttekinthető, gyors internetes adatbázis, már 2000-ben megfogalmazták (Rogers, 2000). Ebben felvetette, hogy egy olyan adatbázisra van szükség, melyben az ionos folyadékok fizikai és fizikai-kémiai adatai mellett a biztonságtechnikai, toxikológiai, és környezeti 1 A pontos meghatározás a Definíciók és rövidítések c. fejezetben található 19

20 hatásai (bioakkumuláció, biodegradáció stb.) is elérhetők legyenek, valamint hogy gazdaságossági és életciklus-elemzéseket is készítsenek az ionos folyadékok alkalmazásáról. A világhálón jelenleg (2007 tavaszán) föllelhető ionos folyadék adatbázisok közül kettőt mutatok be részletesebben: a IUPAC Ionic Liquids IL-Thermo-t valamint a Merck világcég adatbázisát. Mindkét weblap szabadon elérhető. IUPAC Ionic Liquids IL Thermo (http://ilthermo.boulder.nist.gov/ilthermo/mainmenu.uix) Az IL Thermo adatbázis a NIST kémiai adatbázisra épül. A NIST adatbázisban a vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságai találhatók, melyet a világszerte megjelent irodalmi adatok alapján táplálnak be és frissítenek. Az igen felhasználóbarát adatbázis nyitólapja az ábrán látható. A nyitólapról linkes kapcsolatban elérhetők a IUPAC ionos folyadék adatbázis projekt, a Temodinamics Research Center valamint a National Institute of Standards and Technology weblapjai. Ezen kívül feltüntették a legutóbbi frissítés időpontját is. A nyitólapról tiszta ionos folyadékok, valamint ionos folyadékokat tartalmazó biner és terner rendszerek adataira kereshetünk rá. Mind az ionos folyadékok, mint a többkomponensű rendszerek a következőképpen azonosíthatók a keresés során: Az ionos folyadék alapján (összegképlet, CAS szám, molekulatömeg, elnevezés, szerkezet) A keresőt úgy alkották meg, hogy amennyiben csak az egyik ion (anion vagy kation) kerül megadásra, a rendszer automatikusan felkínálja az adatbázisban található valamennyi ionos folyadékot, amiben megtalálható az adott ion. Az ionos folyadék alapján (összegképlet, CAS szám, molekulatömeg, elnevezés, szerkezet) Tulajdonságok alapján (Pl. olvadáspont < 10 C stb.) Irodalmi hivatkozások alapján (Publikáció címe, megjelenés vagy szerzők) Mindegyik ionos folyadék esetén fel van tüntetve, hogy az adott ionos folyadék milyen forrásból, milyen kiszerelés mellett szerezhető be, illetve ha kereskedelmi úton még nem került forgalomba, elnavigálhatunk ahhoz a publikációhoz, ahol a szerzők ismertetik az ionos folyadék szintézisét, esetleg a kereskedelemben beszerzett ionos 20

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Ionos folyadékokban lejátszódó enzimatikus észterezési reakciók vizsgálata integrált rendszerben ZÁRÓJELENTÉS

Ionos folyadékokban lejátszódó enzimatikus észterezési reakciók vizsgálata integrált rendszerben ZÁRÓJELENTÉS Ionos folyadékokban lejátszódó enzimatikus észterezési reakciók vizsgálata integrált rendszerben ZÁRÓJELENTÉS Az ionos folyadékok tulajdonságai Az ionos folyadékok olyan szerves sók, amelyek szobahőmérsékleten

Részletesebben

A gyógyszerek és a kiralitás

A gyógyszerek és a kiralitás Szent László TÖK A gyógyszerek és a kiralitás Dr. Zsigmond Ágnes SZTE Szerves Kémiai Tanszék Budapest, 2012.04.26. Vázlat Mi az a kiralitás? A kiralitás és a gyógyszerek. A királis katalizátorok alkalmazása.

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I. Halmazállapotok, fázisok Fizikai állapotváltozások (fázisátmenetek), a Gibbs-féle fázisszabály Fizikai módszerek anyagok tisztítására - Szublimáció

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE

VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE VÍZOLDHATÓ ALKIL- ÉS DIALKIL-FOSZFINOK SZINTÉZISE Kauker Zsófia környezettan B.Sc. szak Témavezető: Mika László Tamás Szakdolgozat védés, 2010. június 21. Fogalma KATALÍZIS Aktivációs energia csökkentése

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

Heterociklusos vegyületek

Heterociklusos vegyületek Szerves kémia A gyűrű felépítésében más atom (szénatomon kívül!), ún. HETEROATOM is részt vesz. A gyűrűt alkotó heteroatomként leggyakrabban a nitrogén, oxigén, kén szerepel, (de ismerünk arzént, szilíciumot,

Részletesebben

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK

KARBONSAV-SZÁRMAZÉKOK KABNSAV-SZÁMAZÉKK Karbonsavszármazékok Karbonsavak H X Karbonsavszármazékok X Halogén Savhalogenid l Alkoxi Észter ' Amino Amid N '' ' Karboxilát Anhidrid Karbonsavhalogenidek Tulajdonságok: - színtelen,

Részletesebben

R R C X C X R R X + C H R CH CH R H + BH 2 + Eliminációs reakciók

R R C X C X R R X + C H R CH CH R H + BH 2 + Eliminációs reakciók Eliminációs reakciók Amennyiben egy szénatomhoz távozó csoport kapcsolódik és ugyanazon a szénatomon egy (az ábrákon vel jelölt) bázis által protonként leszakítható hidrogén is található, a nukleofil szubsztitúció

Részletesebben

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek

Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek Klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajok és talajvizek kezelésére alkalmazható módszerek Készítette: Durucskó Boglárka Témavezető: Jurecska Laura 2015 Téma fontossága Napjainkban a talaj és a talajvíz

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban

Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: Németh

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

Enzimkatalitikus reakciók ionos folyadékokban

Enzimkatalitikus reakciók ionos folyadékokban 116 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények Enzimkatalitikus reakciók ionos folyadékokban GUBICZA László * Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutatóintézet, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 1. Bevezetés

Részletesebben

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI

A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI A KÉMIA ÚJABB EREDMÉNYEI 98. kötet Szerkeszti CSÁKVÁRI BÉLA A szerkeszt bizottság tagjai DÉKÁNY IMRE, FARKAS JÓZSEF, FONYÓ ZSOLT, FÜLÖP FERENC, GÖRÖG SÁNDOR, PUKÁNSZKY BÉLA, TÓTH

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion A szerves kémiai reakciók igen nagy hányadában egyes statisztikai adatok szerint kb. 80%-ában valamilyen katalizátorra van szükség a megfelelő konverzió eléréséhez. Eltekintve a katalitikus redukciótól,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben ZÁRÓJELENTÉS Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben Jól megválasztott anyagok elegyítésekor, megfelelő körülmények között másodlagos kötésekkel összetartott szupramolekuláris rendszerek

Részletesebben

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek Szerves kémiai szintézismódszerek 5. Szén-szén többszörös kötések kialakítása: alkének Kovács Lajos 1 Alkének el állítása X Y FGI C C C C C C C C = = a d C O + X C X C X = PR 3 P(O)(OR) 2 SiR 3 SO 2 R

Részletesebben

Ionos folyadékok alkalmazásának vizsgálata katalitikus transzfer hidrogénezésekben

Ionos folyadékok alkalmazásának vizsgálata katalitikus transzfer hidrogénezésekben BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM Ionos folyadékok alkalmazásának vizsgálata katalitikus transzfer hidrogénezésekben Ph.D. értekezés Készítette: Témavezető: Konzulens: Baán Zoltán Dr. Hermecz

Részletesebben

ASZIMMETRIKUS KATALITIKUS REAKCIÓK MODULÁRIS FOSZFÁN-FOSZFORAMIDIT LIGANDUMOKKAL

ASZIMMETRIKUS KATALITIKUS REAKCIÓK MODULÁRIS FOSZFÁN-FOSZFORAMIDIT LIGANDUMOKKAL ASZIMMETRIKUS KATALITIKUS REAKCIÓK MODULÁRIS FOSZFÁN-FOSZFORAMIDIT LIGANDUMOKKAL A DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Balogh Szabolcs Okleveles vegyész Témavezető: Dr. Bakos József Egyetemi

Részletesebben

Ciklusok bűvöletében Katalizátorok a szintetikus kémia szolgálatában

Ciklusok bűvöletében Katalizátorok a szintetikus kémia szolgálatában Ciklusok bűvöletében Katalizátorok a szintetikus kémia szolgálatában Novák Zoltán Eötvös oránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék Alkímiai Ma, 2011. Március 17. Ciklusok - Katalízis

Részletesebben

Szerves kémiai szintézismódszerek

Szerves kémiai szintézismódszerek Szerves kémiai szintézismódszerek 3. Alifás szén-szén egyszeres kötések kialakítása báziskatalizált reakciókban Kovács Lajos 1 C-H savak Savas hidrogént tartalmazó szerves vegyületek H H 2 C α C -H H 2

Részletesebben

OLDÓSZERMÉRNÖKSÉG ALKALMAZÁSA IZOAMIL-ACETÁT ENZIMATIKUS ELİÁLLÍTÁSÁRA

OLDÓSZERMÉRNÖKSÉG ALKALMAZÁSA IZOAMIL-ACETÁT ENZIMATIKUS ELİÁLLÍTÁSÁRA PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA OLDÓSZERMÉRNÖKSÉG ALKALMAZÁSA IZOAMIL-ACETÁT ENZIMATIKUS ELİÁLLÍTÁSÁRA DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: FEHÉR ERIKA

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-88/344 számú előírás Az élelmiszerek előállítása során felhasználható extrakciós oldószerek Extraction solvents used in the production of foodstuffs

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Szabadalmi igénypontok

Szabadalmi igénypontok l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós

Részletesebben

Fémorganikus kémia 1

Fémorganikus kémia 1 Fémorganikus kémia 1 A fémorganikus kémia tárgya a szerves fémvegyületek előállítása, szerkezetvizsgálata és kémiai reakcióik tanulmányozása A fémorganikus kémia fejlődése 1760 Cadet bisz(dimetil-arzén(iii))-oxid

Részletesebben

4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml

4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml 1) A (CH 3 ) 2 C=C(CH 3 ) 2 (I) és CH 3 -C C-CH 3 (II) szénhidrogének esetében helyesek a következő kijelentések: a) A vegyületek racionális (IUPAC) nevei: 2-butén (I) és 2-butin (II) b) Az I-es telített

Részletesebben

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme.

Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme. Környezetbarát és katalitikus folyamatok (oldószerek) Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék sz-edit@mail.bme.hu Az előadás vázlata Oldószerválasztás a gyógyszeriparban Élelmiszeriparban

Részletesebben

CO 2 aktiválás - a hidrogén tárolásban

CO 2 aktiválás - a hidrogén tárolásban CO 2 aktiválás a hidrogén tárolásban PAPP Gábor 1, HORVÁTH Henrietta 1, PURGEL Mihály 1, BARANYI Attila 2, JOÓ Ferenc 1,2 1 MTADE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport, 4032 Debrecen,

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN. A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN. A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FOSZFIN-FOSZFIT TÍPUSÚ KIRÁLIS LIGANDUMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA ENANTIOSZELEKTÍV KATALITIKUS SZINTÉZISEKBEN A DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Farkas Gergely okleveles vegyész Témavezető:

Részletesebben

Királis aminoalkil-foszfin ligandumok platina(ii)- komplexeinek koordinációs kémiai vizsgálata

Királis aminoalkil-foszfin ligandumok platina(ii)- komplexeinek koordinációs kémiai vizsgálata Királis aminoalkil-foszfin ligandumok platina(ii)- komplexeinek koordinációs kémiai vizsgálata Szerző: Szabó Zsófi, II. éves vegyészmérnök BSc Témavezetők: Dr. Bakos József Professor Emeritus, Császár

Részletesebben

KIRALITÁS. Dr. Bakos József egyetemi tanár

KIRALITÁS. Dr. Bakos József egyetemi tanár KIRALITÁS Dr. Bakos József egyetemi tanár annon Egyetem, Kémia Intézet, Szerves Kémia Intézeti Tanszék 8201 Veszprém, f. 158 E-mail: bakos@almos.vein.hu Kiralitás Kiralitás a templomokban Kiralitás a templomokban

Részletesebben

Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész

Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész Kulcsfogalmak és dokumentációkészítés, III. rész UVCB anyagok Gabriele CHRIST http://echa.europa.eu 1 UVCB anyagok Ismeretlen vagy Változó összetétel Komplex reakciótermék vagy Biológiai eredet http://echa.europa.eu

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot!

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! 1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot! Szerkezeti képlet: A funkciós csoporton tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! etanol etanal aminoetán A funkciós csoport neve: Szilárd halmazát

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kémia Doktori Iskola Szteránvázas vegyületek homogénkatalitikus funkcionalizálása A PhD értekezés tézisei Kiss Mercédesz Témavezető: Dr. Kollár László, DSc. egyetemi tanár PÉCS, 2015

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Zöld kémia és katalízis

Zöld kémia és katalízis Zöld kémia és katalízis Veszélyben a JÖVİ A tradicionális felfogás szerint egy kémiai eljárás hatékonyságát a hozam jellemzi, más kevéssé érdekes. A fenntartható fejlıdés hívei azt az elvet vallják, hogy

Részletesebben

Alkánok összefoglalás

Alkánok összefoglalás Alkánok összefoglalás Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Albert Einstein Rausch Péter kémia-környezettan tanár Szénhidrogének Szénhidrogének Telített Telítetlen Nyílt láncú

Részletesebben

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag

Részletesebben

I. Szerves savak és bázisok reszolválása

I. Szerves savak és bázisok reszolválása A pályázat négy éve alatt a munkatervben csak kisebb módosításokra volt szükség, amelyeket a kutatás során folyamatosan nyert tapasztalatok indokoltak. Az alábbiakban a szerződés szerinti bontásban foglaljuk

Részletesebben

Palládium-organikus vegyületek

Palládium-organikus vegyületek Palládium-organikus vegyületek 1894 Phillips: C 2 H 4 + PdCl 2 + H 2 O CH 3 CHO + Pd + 2 HCl 1938 Karasch: (C 6 H 5 CN) 2 PdCl 2 + RCH=CHR [(π-rhc=chr)pdcl 2 ] 2 Cl - Cl Pd 2+ Pd 2+ Cl - - Cl - H O 2 2

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok - elegyek Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű Oldatok: egyik komponens mennyisége nagy (oldószer) a másik, vagy a többihez (oldott

Részletesebben

Versenyfeladatsor. 2. feladat

Versenyfeladatsor. 2. feladat Versenyfeladatsor 1. feladat Egy nyíltláncú alként brómmal reagáltatunk. A reakció során keletkező termék moláris tömege 2,90-szerese a kiindulási vegyület moláris tömegének. Mi a neve ennek az alkénnek,

Részletesebben

Hidrogénezés a vegyiparban Kemo-, sztereo-, enantioszelektivitás. Dr Tungler Antal tud. tan. MTA EK, IKI, BME KKFT 2012

Hidrogénezés a vegyiparban Kemo-, sztereo-, enantioszelektivitás. Dr Tungler Antal tud. tan. MTA EK, IKI, BME KKFT 2012 Hidrogénezés a vegyiparban Kemo-, sztereo-, enantioszelektivitás Dr Tungler Antal tud. tan. MTA EK, IKI, BME KKFT 2012 Redukció A redukció lehet hidrogén bevitele, oxigén elvétele elektron bevitele a redukálandó

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Mikrohullámú szintézis: 5,10,15,20 tetrafenilporfirin előállítása

Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok. Mikrohullámú szintézis: 5,10,15,20 tetrafenilporfirin előállítása Zöld Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok Mikrohullámú szintézis: 5,10,15,20 tetrafenilporfirin előállítása Budapesti Zöld Kémia Labortaórium Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet Budapest 2009 (Utolsó

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel Tervezési feladat Készítette: Csizmár Panni 2015.05.06 Szennyezet terület bemutatása Fiktív terület TEVA Gyógyszergyár

Részletesebben

Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése. Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, November 11.

Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése. Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, November 11. Enzim-katalizált (biokatalitikus) reakcióutak tervezése Schönstein László Enzimtechnológiai Fejlesztő Csoport Debrecen, 2016. November 11. ENANTIOMEREK JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN Mik az enantiomerek?

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C

Részletesebben

A katalízis fogalma és jellemzői

A katalízis fogalma és jellemzői A katalízis fogalma és jellemzői Adalékok a katalízis történetéhez Kirchoff(1814): a savak elısegítik a keményítı glükózzá való átalakítását HumphryDavy(1816): a metán és a levegıelegye láng nélkül is

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1999 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. HALOGÉNTARTALMÚ SZÉNVEGYÜLETEK A szénhidrogén és a halogén nevének összekapcsolásával Pl. CH 3 Cl metil-klorid, klór-metán

Részletesebben

Mozgófázisok a HILIC-ban. Módszer specifikus feltétel: kevésbé poláris, mint az állófázis vagy a víz Miért a víz?

Mozgófázisok a HILIC-ban. Módszer specifikus feltétel: kevésbé poláris, mint az állófázis vagy a víz Miért a víz? Dr Fekete Jenı: A folyadékkromatográfia újabb fejlesztési irányai - HILIC Mozgófázisok a HILIC-ban Módszer specifikus feltétel: kevésbé poláris, mint az állófázis vagy a víz Miért a víz? Mitıl l poláris

Részletesebben

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy 1. Szerves vegyület, amely kovalens és ionos kötéseket is tartalmaz: A. terc-butil-jodid B. nátrium-palmitát C. dioleo-palmitin D. szalicilsav E. benzil-klorid 2. Szénhidrogén elegy, amely nem színteleníti

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

ß-technológiák a jövő cukorrépa gyomszabályozásában

ß-technológiák a jövő cukorrépa gyomszabályozásában ß-technológiák a jövő cukorrépa gyomszabályozásában Név 2002. november XX. Többéves kutatási program egyetlen cél érdekében: A lehetséges legjobb formájú gyomirtó szerek kidolgozása a még biztonságosabb

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály 2005 április 14-ei kiadás 1 oldal 5oldalból 1) Anyag- /gyártási-és cégmegjelölés Adatok a termékről: Cikkszám: 28342 Termék megnevezés: Szállító: Südsalz GmbH Salzgrund 67 74076 Heilbronn Tel: 0049/ 71316494-0

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav... KABNSAVAK karboxilcsoport Példák A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) "alkánsav" pl. metánsav, etánsav, propánsav... (nem használjuk) omológ sor hangyasav 3 2 2 2 valeriánsav 3 ecetsav 3

Részletesebben

Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD.

Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz. Novák Zoltán, PhD. Zárójelentés a Sonogashira reakció vizsgálata című 48657sz. OTKA Posztdoktori pályázathoz Novák Zoltán, PhD. A Sonogashira reakciót széles körben alkalmazzák szerves szintézisekben acetilénszármazékok

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín 3. DIAZ- ÉS DIAZÓIUMSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 3.1. A diazometán A diazometán ( 2 2 ) egy erősen mérgező (rákkeltő), robbanékony gázhalmazállapotú anyag. 1. ábra: A diazometán határszerkezetei A diazometán

Részletesebben

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit

SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit SZAK: KÉMIA Általános és szervetlen kémia 1. A periódusos rendszer 14. csoportja. a) Írják le a csoport nemfémes elemeinek az elektronkonfigurációit b) Tárgyalják összehasonlító módon a csoport első elemének

Részletesebben

AZ ETIL-LAKTÁT ENZIMKATALITIKUS SZINTÉZISE NEM-KONVENCIONÁLIS KÖZEGEKBEN

AZ ETIL-LAKTÁT ENZIMKATALITIKUS SZINTÉZISE NEM-KONVENCIONÁLIS KÖZEGEKBEN Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola AZ ETIL-LAKTÁT ENZIMKATALITIKUS SZINTÉZISE NEM-KONVENCIONÁLIS KÖZEGEKBEN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Major Brigitta okleveles

Részletesebben

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád

OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET. Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád OLDÓSZEREK DUNASOL FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Az alacsony aromás- és kéntartalmú oldószercsalád (60 220 C) forráspont-tartományú szénhidrogének) alkalmazási területe igen széles: foltbenzinként, növényolajiparban

Részletesebben

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont

1. feladat Összesen 15 pont. 2. feladat Összesen 6 pont. 3. feladat Összesen 6 pont. 4. feladat Összesen 7 pont 1. feladat Összesen 15 pont Egy lombikba 60 g jégecetet és 46 g abszolút etanolt öntöttünk. A) Számítsa ki a kiindulási anyagmennyiségeket! B) Határozza meg az egyensúlyi elegy összetételét móltörtben

Részletesebben

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. orváth István Tamás, egyetemi tanár Napjaink: A vegyipar megítélése romlott A társadalom lélekszáma és igényei

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten.

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten. 2. Oldatkészítés 2.1. Alapfogalmak Az oldat oldott anyagból és oldószerből áll. Az oldott anyag és az oldószer közül az a komponens az oldószer, amelyik nagyobb mennyiségben van jelen az oldatban. Az oldószer

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont 1. feladat Összesen: 18 pont Különböző anyagok vízzel való kölcsönhatását vizsgáljuk. Töltse ki a táblázatot! második oszlopba írja, hogy oldódik-e vagy nem oldódik vízben az anyag, illetve ha reagál,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS: A GÉNMÓDOSÍTÁSTÓL AZ IPARI FERMENTÁCIÓIG SZAMECZ BÉLA BIOKATALÍZIS - DEFINÍCIÓ szerves vegyületek átalakítása biológiai rendszer a katalizátor Enzim: élő sejt vagy tisztított

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben