WJ^íüJI*. R H E UY1. A második m a g y a r h a d i kölcsön.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WJ^íüJI*. R H E UY1. A második m a g y a r h a d i kölcsön."

Átírás

1 Hódmzőváárhly, máju II. dd. Ar 4 XI. fillér. évfolym zám. WJ^íüJI*. R H E UY1 F ü t l n Szrztőé idóhivtl y zám ár hétfő Kouth-tér. ivétlévl p o l i t i i n p i l p. Fllő zrztő lptnlidono T l f o n ; 87. Hlin Bél mindnnp 4 fillér. i E ő f i j Z t é Vidér i á r hlybn z évr nydévr 6 J4 K., félévr 7. K. K. Nyilttér ptit or 80 fillér Hivtlo távirt jlnti, hoy vitéz zövt r ny licii árpáti ctá bn ddi zázzr oroz folyot jttt. A máodi m y r h d i ölcön. A hozn lhúzódó háború züé é tzi, hoy h d i züél t z v r t l n llátá céljából uj h d i ölcön bocátté i. E züélt fdzér pénzüyminitr z lő hdi ölcön címlti n mfllő, 6 zázléá! mtozó járdéölcön-ötvényt zzl yidjűl 5 fél zázléo járdé ölcön-ötvényt bocát nyilváno láírár. A pénzüyminiztr thát z úttl i özvtlnül f o r d u l özön éhz, m i n t z lutóbb Némt-bi rodlombn i történt é j ibocá tá öz nyilváno láírá rd mény lpján fo mállpítát nyr ni. A z láírá f. év! máju 12-től 26 i bzáról fo m t r t t n i. Aláírái hlyül zrpln z özz állmi pénztár dóhivtlo, pottrépénztár özvtítő h lyi z öz zámottvő h z i pénzintézt: A ibocátár rülő 6 zá zlél mtozó ölcön öt vény láírái ár m i n d n 100 o r o n névértéért; ) h z láíráor z z láirt öz bfizttti, 97 oron 50 fillér bn ; b) h pdi z lább imrttndő dvzmény (rzltbn történő) fizti módozt vétti iényb, 98 oronábn állpítttott m. Az 5 fél zázlél mtozó ölcönötvény láírái ár mindn 100 oron névértéért: ) h z láíráor z z lá irt öz bfizttti, 90 oron 80 fillérbn ; b) h pdi dvzmény (rzlt bn történő) fizti módozt vétti iényb, 91 oron 20 fillérbn állpit tátott m. A 6 zázléo ölcönnél libb jyzhtő öz 50 oron, z 5 fél zázléo ölcönnél 100 o ron. A máodi hdi ölcön 6 zázlé o typuu ötvényi 1915 máju 1 tői zdődől mindn év máju 1-én novmbr 1-én ljáró utólo rzltbn mtozn, thát z l ő zlvény 1915 novmbr 1-én dé. A folyó évi máju hó 1-től z láírá npjái folyó mtot zon bn z láírón nm ll mtérít ni. Az 5 fé! zázléo typuu öt vény pdi 1915 júniu 1-től zdő- dől mindn év júniu 1-én dcmbr 1-én ljáró félévi utólo rzltbn mtozn. A mtfiz t folyó évi júniu 1-évl zdődi, thát z lő zlvény folyó évi d cmbr 1-én dé. Mindét typuu ötvényr z láirt öz z láirái hlynél fiztndő b z láirái áron flül z láíró vl zmbn m folyóámt, m j u tlé flzámítáán hly ninc. fi z láirt öz 100 oronát m n m h l d ) z láirá l l mávl z z láirt öz bfi ztndő. A 100 oronát mhldó láírá onál rzltbn történő b fizt dvzmény iényb v h tő, z láirá llmávl zonbn z láirt öz 10 zázlé biztoítéépn ltndő pdi m. i r. ál lmpénztárnál dóhivtlonál, m. i r. pottrépénztár özvtítő hivtlinál, továbbá z : XXIII. t.-cz. lpján lult Orzáo Központi Hitlzövtztnél zpénzbn, töb bi láirái hlynél pdi vy z pénzbn, vy olyn értéppírobn, mlyt z láirái hly lfodh tón trt. A rzlt pdi ö vtzőép fiztndő: j y z t t öz 25 zázlé lőbb 1915 júniu 8-i, j y ztt öz 25 zázlé lőbb 1915 júniu 18-i, j y z t t öz z 25 zázlé lőbb 1915 júniu 28-i, j y z t t öz 25 zázlé lőbb 1915 júliu 8-i. A tlj bfizt mtörtént után z láirái hly tlj biztoítéot l zámolj, illtől vizdj. A jyz céljir zoláló nyomttvány-ürlpo z öz láirái h lynél díjtlnul phtó. Ily nyom ttványo hiányábn z láirá lvéiil i zözölhtő. A bfizt llmávl z láíró fél z láirái hlytől pénztárt limrvényt p, mly fél ívántá r 1915 júniu 14 tői zdv m. ir. pénzüyminitrium rzéről i állított idiln limrvényr fon icrélttni, A vél ötvé ny idáár nézv, illtv fél í vántár idott idiln limrvényn vél ötvényr vló icrélér nézv idjorán hirdt mény utján fo flhívá özzététtni. A vél ötvény idá öltémntn uynzon hlyn fo m- történni, hol pénztári limrvény, illtv fél ívántár idott idil n limrvény idtt. A z 5 fél zázléo ölcönnél zárolán h l y n i n c n, máodi hdi ölcön 6 zázlél mtozó ötvényi zonbn ép uy, m i n t z lő hdiölcön ötvényi zároltn i jyzhtő lzn z láíró, i z áltl jyztt ötvényt zárol j zárolát öt fél évn át fl nm oldj, zt j o o t nyri, hoy z 5 fél évi időz utoló évny débn, lőbb 1920 novmbr 1-én ötvényn lpuló övtlét 'nptól zámított y évr névértébn lndő vizfiztr flmondhtj. A m. ir. inctár ötl z ilyép [fl mondott ötvényt lőbb 1921 novmbr 1-én névértébn vizfi ztni. A zárolából ifolyól z láíró flt ölté nm trhli. Zárolán c h 1000 K-át m h ldd özű jyznél v n h ly. A m. ir. pénzüyminiztérium fnn trtj mán zt joot, hoy lőr özzétndő három h v i lőzt fl mondá mlltt uy 6 zázléo, m i n t z 5 fél zázléo ölcönt zbn vy rzbn, névértébn vizfizth, zonbn z tl flmondá 6 zázlél m tozó ötvényr nézv 1921 má j u l-jét mlőző időr, z 5 fél zázlél mtozó ötvé n y r nézv p d i 1925 júniu l-jét mlőző időr n m fo zözöl ttni, A ölcönr történő bfiztr mortórium lá nm ő btét flmondái htáridő btrtáávl orlátlnul iénybvhtő. A btéti üzlttl follozó inté ztnél má ily cénél évi uuztu hó 1. lőtt btéti önyvr vy folyózámlár lhlyztt, yéb ént mortórium lá ő btét zon bn ibocátár rülő járdéölcön-ötvényr történő bfizt céljár ét ölcönr yüttn jyz idjébn fnnálló öz ü 25 zázlé, d lfljbb btét tuljdono áltl j y z t t öz z 25 zázlé rjéi vhtő iényb, Azo, i bfiztr ilyn, yébént mortórium lá ő btétjü t ívánjá iényb vnni, nnál z intéztnél vy cénél, illtv nn z intéztn vy cén özvtité- Ft S mozó ' Mindn K d d n. KÉT ÓRÁS MŰSOR! idő lhtlmbb filmznzációj. V r n G y u l özimrt rény nyomán : Srní pitány yrmi. Nyzbáú drám 7 flvonábn. Eznívül. G utá pénzzvrbn. (Nvtttő bohózt.) évl trtozn jyzni, mlynél btét l vn hlyzv. A ibocátndó ötvényr p di uy zbd, m i n t zárolt dr bor, z Oztrá-myr bn m. ir. hdi ölcönpénztár járdé ötvényn ézi záloul löt mlltt, névérté 75 zázléái mindnori hivtlo váltólzámitolái mtlábon nyújtn ölcönt. E z dvzmény llább 1916, évi j ú l i u 8-ái m r d érvénybn. A n vztt ét intézt uync mindno ri hivtlo váltólzámitolái mt lábon nyújt nálu záloul lfodhtó értéppíror ölcönt, h flvn dő öz izoltn jln flhívá lpján láirt öz bfiztér zol ál. A mhozbbított ily ölcönö mérélt mtláb dvzményébn zintén rzüln pdi llább évi júliu 8-i. A fnti bfizté i htáridő ltt folyóított ölcönö után fél ívánáár mindnori hivtlo váltólzámitolái mtláb hlytt évi júliu 8 - i évi 5 zázléo állndó mtláb b i z t o íttti. Az láíró ívánáár járdéölcönö ötvényit zlvény bvál táávl mbízott hivtlo bváltó hly z Oztrá myr bn b u dpti főintézt, vlmint myr znt oron orzái, továbbá Boz ni Hrcovin trültén lvő f i óji júniu 30-i öltémnt n fojá mőrizni zlni. A máodi hdiölcön lőnyö fl tétli, pénzpic dvző hlyzt nn flimr, hoy ölcön jy zébn minél nyobb rzvétl z láíró mánérdi mlltt özér dt i n y mértébn zolálj, biztoítéi n n, h o y ölcön jyzén rdményébn z o r zá özzdái rj ép o l y i m pozánn f o mnyilvánulni, m i n t z lő h d i ölcön llmávl. L i b á n. A z mbr L i b u o r o z iötő váro trtéii fontoáá ról lt olvt z utóbbi n p o b n z újáobn, zért y z r r flfotá dolo jlntőé ét. d néhány zámdt mé j o b b n mviláoítj zt. L i b u o l n y o b b váro, mint h o y özvélmény tudj. A h i r tn ri iötő-váro zint m r i i rányobn fjlődött. A lxion z - ni Szrdánc i l u máodi lődáául, z Iidi_ évd yi lnyobb ttrciój, mlyt B r l i n b n Őflé V i l m o c á z á r lőtt óriái i r r l muttt b ; A Sturt Wbb,, A Rwoii ház tit. I z l m n érd bűnüyi drám 4 flvonábn. Pompá iérő műor.

2 2. VASÁRHELYI R E Q Q E L I rint 1892-bn már 3 0 z r l o v o l t pőtöttbn b n már 6 4 z r l o l z r p l föld r j z i z b t l z o zrint m u l t évbn m á r 110 z r l o volt. E z t r o h m o fjlődt nyzrű iötőjén özöni, mly ytln z o r o z iötő özt, m l y c nhdny hétr fy b. m i többi hónpoi b v n n f y v. (Ebből i nyilvánvló, h o y lvzt m i l y n tztróf Orozorzár nézv.) Föllndült r d l m o t ártott némt Könibrn. évnt hjó fordult ' m bnn. Fontoá ávl tiztábn volt z o r o z o, zért tiznöt évvl zlőtt 84" mil lió o r o n öltél iépí ttté rndívül mrőíttté z uj n y hdiiötőt, min nyzrű hznát fojá mot már v n n i némt. Ú r r á tzi őt Blti-tnrn, föl Sznt Pétrburi. A m i t tlán mé lltt v o l n Ptrorádr muzáitni. mrt tl v i z némtiti Pé trvárt. Flhívá uoricz zállítá üybn. Sürőn flhívom mindzot, i tnri zltüt z Orzáo Gzdái Bizottá rzér ldár önént flján lottá, hoy zot tintv, hoy zántá vti m u n álto immár bfjződöhöz özldn mindn további flhívá bvárá nélül hldétlnul morzoltá l i foátlnul trtá. Mindn mrotálv zállítár ítzn bjlntő lólírott tnácno láíráávl llátott fo pni, mlyn fltünttv lz zállítndó tnri mnnyié, zál lítái Idő htárnp/ zon vúti állomá mjlöl, hov tnrij bzállítndó lz. H y muldéoáából folyól zlt bzál lítá átvétlénél zvro dlm fordulnán lő, fllőé zot trhlndi, i flhívá fiylmn ívül hyá mlltt zltit l nm morzoltttá zállítár zn nm trtjá. Hmváárhly 1915 máj. 10. ttévr zóló flhívát Brz Pál tnácno. A Luitni lülyztén borzlmi. Rémült ét vilárzbn mbr vztt tn rb. Kétzáz Yflon hdiny lpuztult. 500 millió boron z n y i bár. A némt búvárhjó ét torpdój hlálo bt ütött nmc büz óriá tnri lotmányon, Luitánián, d z Anlián, mlyn ormány dmirlitá zvtoáot válllt hjó utiért htlm hdi ro mányáért. A némt hditnrz p d i mmutttá, hoy ő tnr orlátln uri nm z nolo. Amriábn Anliábn áltláno yáz étéb, mrt hjó óriál 1504 mbr 200 v o n hdiromány v z t t tnrb z z viláon mrndült z n o l flott mindnhtóááb,v ttt h i t. A némt hdvztőét vád nm érhti, mivl jó lőr bjlnttt, hoy hjót l foj ülyztni iy puztuláért fllőét nm válllj. A n n y i bizonyo, hoy A m r i A n l i özt hozú időr mbénul forlom. A Luitániá"-t yorjártú nol torpdózuzó iérté. Enn dcár Cp O l d Hd ot Knzfnél, pár mértföldnyir z nol prtotól, m történt tztróf : y uj rndzrű óriái némt tnrlttjáró több t o r pdóvl flrobbntott yönyörű Cunrd őzöt Luitni" l i pár p r c n y i hüzhöd után lülydt. Az yi torpdó épházt, má i hjó lülő rzét tlált. Állító l robbnánál fojtó ázo fjlődt, uy hoy néhány ut zméltét vz ttt. A robbnáo után z uto fdélztr tódult. Amior hjó yor ülyd zrvhtővé vált, páni tört i. Tiz cónot zonnl lbocájtott. So ut mntőövvl urott tnrb -iy trtott mát v i z zinén. C prto özléén özön htté z uto, hoy rzbn m- mnülhtt. Ujbb hivtlo m állpítá zrint Luítniá"-n ülyd pillntábn étzryzáz h t v n mbr v o l t, i özül z r ötzáznéy h l t m. Az lő oztá lyú uto cnm m i n d od vzt, mivl robbná luxu binonál történt. Némt diplomácii oldlról özli, hoy hjó lindulá lőtt y héttl z mrii némt nyövté l nyobb mrii lpobn óvát ttt özé, mlybn fiylmzttt z utot vzélyr. Enn z óvá n zöv övtző: «Ó v á! Azot z utot, i Európáb rn utzni, mlézttjü rr, hoy Némtorzá AnliFrnciorzá özött háború állpot vn hoy z nol zit bl vnn vonv hdizónáb. Mindzon hjó, mly nol loboót vy pdi zövt loboóját vi li, nyilt tnrn z lpuztítá vzélyén v n n hitév. A z u t o thát, i N y - B r i t n n i v y zövtin hdizónáján blüi lévő v i z n r n áth józni, z t ját riziójur t z i. Whinton, áprili 2 2. Cázári irályi némt ny övté." A whintoni némt nyövté zzl z óvál pcolton z m rii lpobn övtző ijlntt ttt: «A lp hirdti rovtábn olvh tó óvát zért lltt özzétnni, hoy lliimrtünön önnyitün tájéoztln zmélyt z t l zrncétlnétől móvju.«az u t o máju U. ÚJSÁG n nmztiéét övtzőbn ál zrncétlné lőtt mé öt lítjá öz: I oztály: 179 n o l, 106 prccl láttá tölt oldlábn. mrii, 3 örö, 1 véd, 1 frnci, A z tt mát n m látt n i, 1 vájci, I I. oztályú uto: n h o y miént történt. A z t m j d ol, 65 mrii 3 oroz, 1 bl, 3 nyomozá orán lht mállpít hollnd, 5 frnci, 1 olz, ét im ni, m i o r m o z d o n y vont rtln nmztiéű oztály: 204 zmélyztét ihlltjá. nol, 39 i r, 13 ót, 59 oroz, 17 A zrncétln fiu hullrzit mrii, 2 1 prz, 3 örö, 1 finn, tnp délután boncolttt fl N y 4 norvé, 1 mxiói. Ernő vizáló-birő. A boncoló o r voo D r. Szppno Mihály tb. főorvo D r. F r i d l n d r Pál rülti orvoo volt. M vizálóbíró hlyzíni z m lét fit int. h o l zrncétln Bodroi Sándor Fánci-u d r b. é történt, hová vúti blt zlmzá mtölt, Cái Mihályné vizáló bíróá i izáll. Kölcy-u litr tj, Cri Itván Hoy vontzmélyzt özül ná Brny u litr tj, Tóth It trhl- vlit ondtlná, é ván tny l. lizt, 50 d r b. őbbi nyomozá l z hivtv i tojá, Vdi Pálné 1 üv ppri, drítni. Jnáy Gyuláné 1 üv lvár, Ptrcz Sándorné Comorányi-u d r b. A b o r z l m hlált hlt fiu h u l tojá, fél l. ávé, 1 doboz pótávé, láját bánto züli m délután t1 l. oc cuor, Lád Frncné Smttti l. u drb. tojá, 2 litr zltmyy, L. Tóth Mihály Károly-u d r b. zlmzá mtölt, Szély Frnc tny drb. zlmzá mtöl Szmélyi h i r. Dr. K m 11 y Ká t, Ki Pálné tny, 10 drb. zlm zá mtölt, Tóth Ljoné 40 d r b. roly budpti ytmi tnár, fiávl, i m i n t tüzér v o n u l b Hz zolál tojá, 2 drb. zppn, Olz Sándorné tár, várounbn időzött pár npi Pál-u drb. tojá, 1 d r b. zp éd nyj fivér látotáár. pn, Gombo Sándor nj Fr-u. Dr. K r d o Sándor hdbíró záz l. borjúhú, Szél Pál Frncné do, i háború zdt ót OrozLázár-u d r b. tojá. Pénzdo Lnylorzábn tljít zoláltot mány. Tóth Ljoné 20 or. N. N. yi hdoztályunnál, pár npi órházi ápolt 10 or. zbdár várounb érztt z új Sbült bt tonáin j vároi cládi hjlé látotáár. vár dott zép jándéot hálá A z óvónőképzdi,3i Vörörzt ór= házn dozt : H IREK. n özöni órházt z áldo ztz, jóllű özöné további zrttéb jánlj vztőé: özv. C z u o r Alártonné, K u n Béláné. A Grnt pitány y r m i című film óriá 2 órá lődáobn ddn lz b muttv F t S Mozóbn. A vont áltl zéttéptt i fin. E m b r t ölt zdi v o n t Embrvér r l futott b várnp délutáni vont z di rőui állomár. A váárhlyi htárbn y pályőr 12 év i fiát ázolt l é3 m o z d o n y r i i fiu ttét vlóál zéj jltépté. A b o r z l m t rzlti ö vtző ; A várnp délutáni zámú zmélyvont l 4 ór 2 4 p r c o r indult i nyállomáról. A m i n t l h y t vjháti 9 0 zámú őrházt, ttól Alyő flé métr nyir Páu ázolt hlálr Antl 12 év Ki Ki Pál Antl nvtt fiát. A vont z o n n l mállott vonton utzó toná zdté f l f i u hullájá n roncit ínről hlyz té pálytt zélér. A hlyzínr imnt F r Já no üylt rndőrtiztvilő m állpított, hoy mozdony h réé yrmt minty 7 métr hozn lhurcolt, zon hlyn mindnütt yvlő drbo volt lzórv, mind ét r öz volt roncolv, jobb lr 8 métrnyir h vrt hullától, bl lólábzárt pdi c huzft trtott. Azután hullrzt özzdtt órház boncztrméb bzállitttt. A i fiu zlőtt félórávl h j Háából j l n t i : A b r i t t övté ubiz nol ülüyminiztériumtól távir \ íott i pálytt mlltti tot pott, mly «Luitáni«uti- ( ö d ö r b néy m l c o t l l t t n i Bvonulón. fi rőzálic rvirálá. A földmívlüyí miniztr rvíráltn jlnttt i mindzon rézálíczltt, mly áp rili 29-i npjái zdán mé nm volt ldv. A r virált rézálíczltt máju 5-í b lltt jlntni z li pánhoz, illtől törvényhtó ái jol flruházott vároo bn polármtrhz. Mint hoy bjlnt lmulztá bünttt von m után, zo, i zt ddi lmulztottá, mot már özvtlnül földmiviüyi miniztr hz tyé m távirti l bjlntt. A rvi rált rézálicot földmiviü yi miniztr zzl záz v on rézáliccl yütt, mlyt mult hónpbn Némtorzá ból váárolt m, törvény htóáo utján foj zőlőbirtooon ioz tni. A ioztá iránti intéz d folymtbn vn. A rn dlzr álló zltből zon bn törvényhtóáo áltl bjlnttt öz züélt nm lz iléíthtő, hnm ért rézálícmnnyíé jlnté ny rduáláár lz züé. A törvényhtóáon t hát o d l l tördniö, hoy rndlzür bocátott rézálicból min d n i rányon rzül jön. A törvényhtóáol y-ét np ltt özölni fo j miniztr, hoy mnnyit fon pni. Ain thát rézálícr v n züé, for duljon z lipánhoz, illtől polármtrhz. Előirt lnéztt c p, tánvérfdélll, hordozhtó néül, 1 oron 70 fillér, vloilnt lőirt ívó lác 1 ftoron 7 0 fillér lolcóbb árbn bzrzhtő B r t bádodrvárbn Zrfnví utc 40 zám.

3 m. máju A. i r á l y tt. J jyz h d i ö l c ö n r. A c. i r. cládi lpítvány iztóá irály rndltéből öt millió oronát jyztt m y r uynnnyit z oztrá ölcönből. Kuzmn Przcmylről. Kuzmn tábornol Ninij-Novorodbn bzélt y o r o z ujáiró nn zt mondt : P r z m y l vézt lő föl mnt volt. A várb b vonuló c p t o rndlzr álló éllmizrl n y rzét l foyztottá máodi örül záráái ltlt idő tulrövid volt. m h o y z lőállott hiányot pótolni lhttt v o l n. Szilárd m yőződm, hoy várt, h z otrom z d t l n u l trtott voln, y évi, őt mé z o n tul i t r t h t t u voln. A fnforó v i z o n y o özt várt f y v r r l yált lán n m lhttt voln b vnni. Névnp-mváltá. Con i Zőfi (Újváro) névnpm váltául tiz oronát dományozott zrztőéünbn, fl rzbn z óvónöépzdí 3 - i V ö r ö r z t órház r é z é r fl rzbn rf. főimnáziumi _ VÁSÁRHELY! R E G G E L I U.ISÁ6 Kinvz potánál. Jól mérdmlt itünttbn rzí ttt r. miniztr V r Frnct, hlybli pot táv i r d h i v t l buző édtiztjét, földint, i tiz év őt dolozi itt n y lliömrtél z tudál, iérdmlvén uy fljbb vlói bizlmát mint özöné zrttét. A n n n y o n ny munán, mlyt motni háború idő ltt váárhlyi p o t rányl v tu árdá v l, mfzíttt rővl véz, rá ő rzét V r F r n c m i n di i z üybuzőál látt l Mot nvztttt i, illtv léptt lő éd llnőrré tizdi fizté i oztályb, m i h z h i v t l tjin ívül öz imrői zív ből rtuláln.. A mártély fthlmi izán yönyörű flbuzdulál d o z t z óvónöépzdí 3 - i Vörö-rzt órház rf. fő imnáziumi orház céljir, mé pdi yűjt révén 3 - i Vörö rzt órházn 6 7 o r. 5 0 fül. rf. főimnáziumi órházn 5 9 o r o n 4 0 fillér jött öz. E z t zép ummát yűjtt zözlő H r z Imr főrv. ht. b i z. t átdt zrztőéünn. Az dozó tlj névorát özölni foju. A Bodzáprti Gzdálodó Ön épzőör tiztlt tjit flérm, hoy hó 13-ián, cütörtöön d. u. 4 óror örhlyiébn mjlnni zívdjn. Táry: A ör áltl v-' ndő y drb rtóépről vló mb zél. Tiztlttl K o n c z Imr llnö. 3. G y r m o r u n l z b b m l é i fű ződn Vrn Gyul önyvihz. Az ö müviből tnultu m mindzt, mi ' i oli tudáun izítéhz züé, d z ő önyvi zrttté m vlün tudományot mát z olvát yránt - Vrn Gyul m i n dn témáj tnuláo tudományo volt, d ohm z ő rán tudo mány, hnm zé oré, mlyt m l m o t é l ü n nyvn évrl lő ré nyin mjln után zé oré, mlyt mé c u t ó d i n fon á t é l n i. Vrn irói fntáziáj mindnt mjóolt, mi zót mé c rzbn vált b Nincn olyn tchnii ujitá, ninc olyn urázrű hldá mind mi npi, mlyn Vrn rényibn nyom n voln. D Vrn mindn dol ot moolt, tudományo lpr hly ztt i y rényi ohm látzott rőzon londolt dolon. Vr n rényin értéét z i mlt, hoy h tudományo doloról volt i bnn zó, mindi volt bnnü p o é z i lél. Ezn tuljdonáo ljobbn, G r n t p i t á n y y r m i " cimu r énybn domborodn i, mlybn főzrpt ét yrmn tyj iránti vétln zrtt játz. Ezért irült blől htlm mindn honlót f lülmúló f i l m d r á m á t c i n á l n i. - A i mé mlézi zor z órár i nm mlézné? mior Vrn ml ltt zóroztun, ujit fl mléit, i pdi mé ohm yönyörödött Vr n müvibn, z zrzz m mán zt yönyörűét zzl, hoy m tinti Ft S mozó mi lő dá át K i v z t t önyv. Ey z ény z o n y lvzíttt zá B o r j u - h u dományozá. G o m mú állmi ély önyvét. Szív bo Sándor nj Fr-utc 4 djé bcült mtláló b zám ltti loo övtndő zép h o z n i zrztőéünb, mrt d példávl iló finom borju-hut d i zény z o n y nm p dományozt z I. III. Vörörzt órházn. élyt, m i önyv m n m lz. Vztő-orvoi mbíztá. A zdi c. i r. lő Trtlé A rformátu főimnázium ór I t n i t i z t l t hő h o n ház rzér övtző d o z órház 3 - i coportján vztő v é d h z á r é r t Mé háború \ő t. Búzá Sándorné (Újváro) 1 ny orvoi mbíztáávl toni üv ubor, Páliná J u d i t (Pálfi-utc hónpjibn hlt hői hlált z prncnoá d r S z ő r f f y Sán 78) 70 drb tojá, T. L. 35 drb. tojá, bd m y r Hzáért Poztó dort tünttt i, tintttl n y 2 drb. zppn, 20 oron, Dző Ernő 3 - honvédhuzár. O r o z o r bzti ztudáár. D r Szőrffy Józfné 10 oron, 13- zámú d zá földjén villottt rdját; Sándor mult év uuztuábn v o ozó 5 oron, Juház Jáno (Oldl bátor táriról ról vlóáo l nult b z 5-i népföllő y l o oár utc 7) 1 buznyén 1 nt ndá épződt, h o y mint fél, zrdhz mint n n o r v o hőtj, 2 l. zlonn, 3 litr lnc, 4 mint fut tőlü m u z. Aztán őt n p o o n át vtt rzt l i c i i litr trhony, 1 d r b. zppn, 1 vé i olyó ért, mhlt m z id árpáti h r c o b n, m j d btn burony, Blo Sándorné (Róny-u. 8) nbn. Itthon G l m b - u. 2 2 z. Blo Frncné (Árviz-utc fj h z rült fölépül után ltt yázo ltt cládi ház. lát. A órház vztőé zúton zdi tizti órház zidó ór mond hálá özöntt n m írn jó zülő, büz rmény ház vztévl biztá m, mly zivü dozón további tá éü mindöröé o d v n jő t oly mintzrűn látott l, hoy motáut éri. n y n y i önyzv h o z t b Frncz S z l v t o r főhrc, z or - O r o z f o á b ó l. K o r m á n y zrztőéb hírt, hoy lhlt záo zé-ápolái főflüylő Frncz 4 6. ylozrdbli ton hő unoáj mléér áldozólnyobb mlédét fjzt ht hónpj n m irt ó d ó fl cütörtöön d. u. 2 óror lz i lőtt; m i n p p d i p r n c één, K r d o Idán, három z ó-tmplombn z itnitiztlt. noá trtléórházi vztő-orvo d v y r m éd nyján Gyóyít u n y fájdlmt ö i tiztt bízott Rá, m i z l i Köény-u. 15 z. lá, m i tnp nyörülő I t n! mrn l z b b jl. A b b n mjött z örömhír cládpától coportbn, mlyt d r Szőrffy Hői hlál hrctérn. Strtnból z 5 r n 2. G r u p Sándor mot vzt, v n n l Képvilőnhöz mint orz. Vörö péból, h o y él hdifooly, m m i nhzbb o r v o i műtét, mly ál rzti mbízotthoz táborból bj ninc. tl nál n y y o r l t t l pároult jött h i v t l o lvél zrint T F t S mozó. ztudá fárdhttln lliö á c Imr 4 6 y. zrdi 1-ő Szrdán lz S t u r t W b b drám cilu mrté v i z d j z értün zázdbli t o n árpáti hr máodi lődá, mior i zinr bült hőön tti épét c o b n Sáro myébn. S z o l n o rül " A R w o n ház t i t izl z éltt. nál márc. 5-én rl hői hlált mn érd bűnüyi történt, mly hlt. Váárhlyi önny h u l l n O r o z foából hozú öt fél z idi zzon lnyobb ttrciój ért, m y r h d i dicőé o hónpi hlltá után lvlt i r t vér mlyt Brlinbn őflé Vil I m r Sándor 5. népfllő y. zr. 3. zorúzz mléét áldá lyn mo cázár lőtt i óriái irrl záz. ton Pál-utc 24 z. ltti, hmvin! muttt b. odlomtól bánttól árnyéolt H o v lht comot üldni Cütörtöön liválóbb némt hjléb. Jól érzi mát, c z fáj táborb? A máju hó i bzá zínz flléptévl A é ér" 5 ni, hoy olyn nyon mz vu ról trjdő 5 npon át 10., 11., 14., flvonáo flrntőn multttó b o zrttitől. Szüli: Imr Márton 18., 23., 26., 30., 31., 3 9, 51., 59., 6 0, hózt v n műoron. Tóth Juliánná, m flé Fj T 8 6, 91., 9 6, 9 9, 1 0 0, 1 0 2, 1 0 8, 1 0 9, Péntn nm lz lődá. rézi z z looná, zomzéd 123, 1 3 0, 1 4 0, 1 4 3, 1 5 3, 1 5 4, 1 5 5, Szombton "ytlny npi lz á ny örömml vtté jóhirt 186, 2 0 0, 2 0 1, 2 0 3, 2 1 3, 354. zámú láthtó, z idi zzon lizlmbb dré váárhlyi polártól ll tábori potához dhtó fl como. lérdfzitőbb émdi történ tonától. hó 14 után tábori poti m t, dán inmtoráfi lújbb ny ánforlom jlnli fltétl ml ( H.». ) Ft S ztltár zbáú rm: Kitört háború, ltt már c 1 1, 3 9, á y oronát dományozott v y : A h l n d o r t i t cimü dtám zámú tábori potál trtti fnn. zrztőéünbn 3 - i Vörö 6 flvonábn, mlyn főzrpit rzt órház rzér. liválóbb dán zínművz játzá. A mátyáhlmi i o l nö Várnp lzbb, lmrázóbb v n d é i n m buzóál 9 8 E l h l t polárit f i u. Vttü icodább ivitlű drámi újdon zomorú hirt, hoy G á 1 Zoltán Hl-i drb. toját yűjtött öz rf. á A bűnö mbr vér fo ö polári oztályú tnuló 15 év orá főimnáziumi órházn, zöné lőtt fhér váznon lpr bn várnp déllőtt 10 óror m Szőlőmoly irtó z r. Értítttn ni. A bűnö mbr vér főzrpét hlt. A dv ifjú tmt m dél zőlő birtooo, hoy z ddi l P u l Wnr viláhírű némt zínz után 2 óror lz Sznt Lázló utc jobb ltiztább zőlőmoly irtó zr lítj. 39 zám ltti yázháztól. Sirtjá: Kochillin" m i zlt trt, V ö züli, ttvéri, ny züli i r ö Ljo zd. yülti titárnál T i n t t Böhm F r n c u r n á. phtó. Rndlni, lőjyzttni c trjdt rooná. Álm lyn zvrt Évvéi ny lfolltáom mitt c máju 3 1. npjái lht., Bt j u t o hozzá érlmün lt ln boldo fltámdái! órház r é z é r. 0 f tnni huliztül 3 év ltt ttt tpztltimt lább özöl ni. A vztm jtt álló zdábn z önö áltl forlomb hozott h u lizt mütrmányt, m i n t ny fjérny trtlmú zuroátot 3 év ót Yorhiri fjtizt mlcim üldőimml ttm. A mlco zépn fjlődn, m i t z i izol, hoy 6 hónpo ül dőim mé mindi lérté élőúlyt. Gzdáun uyni c tnyztl follozi 6 hónpo üldő lváár dtn l. A hulizt dolá övtző: Az lválztott mlco 6 ht ortól 4 hónpo ori pn 50. buzorp 50. árpdrához, 10. huliztt; 4 6 hónpo ori pdi 50. árpdr 50. tnri drához 5. h u liztt. Vyi 4 hónpo ori 10 zá zlé 4 6 hónpo ori 5 záz lé huliztt. A vmh ocá zin tén pn vmhé 2 utoló hó npjábn 5 zázlé huzliztt. A m u l t évi ötmből mé hátrlévő 30 q hulizt bfodáár mi npon üld tm ötvn drb. záot, érm y-y záb 60 -mot töltttni. Tmnéz, 1912 jnuár 4 én. Tiztlttl Dr. B u d i n Józf zdá Schnidr, i n téző. A ztmári lópnm. Sztmárné mtiből j l n t i : Sztmár vármyébn nyrányú bünvizált indult m, zobn lózállitái üybn, m lybn G 1 ó c z y Árpád főzolbí ró több lőlő földbirtoo ny rányú cláot övtt l. A rnd őré bűnöö özül már G I oc z y főzolbírót, P p p Árpád F o r y Miló földbirtooot l i trtozttt több lln i mindított z ljárát, A ltöbb l o v t F o r y zállított lóvtóbizottáonh. Rndn in jó lo vt hozott, mit zután z átvétl nél hibá bt lovl crélt i. Fory Ppp bűntár mindn y tbn főzolbíró volt, Glóczy m i n t lóvtó bizottá lnö c i z o t l o v t váároltt t m, m i t bűntári zállítot t. Mot, hoy Huzár Károly épvi lő intrpllációj révén cláo z léiój idrült, vizáltot ln yobb rélylyl vzti. A S t u r t W b b " dttív drá m c i l u máodi lődá zr dán l z Ft S Mozó bn m i o r i z i n r rül. 4 Rwon ház tit" 4 flvoná o drám, mly z z viláon ozttln irt rtott. A é é r zt 5 flvonáo bohó lődá cütörtöön lz Ft S Mozóbn. Lújbb, A épvilőházbn tnp T i z bjlnttt, hoy ormány jövő trmt lfollni zdá hitliényit biztoít ni foj. Aztán hdrzállitó z m b r bünttéről zóló j v l t táryláár tért át. irnioiu Biti tul. flz oroz íolvo özönln flvtdőfi vuton. máju 1 0. A D u l vidéén állott o r o z r brít, üldöz özmorzolá ny yorál fo lyi. Három fő iránvbn zorítj B o r o v i c M r w i t z yült r D u l örül állott oroz rőt. A Gorlic Jzló Krrfznó v o nlon lőrnyomult c p t i n már lutóbbi jlnt zrint R i m novnál álln. A L u p o w lőtt volt oroz llntállá zintén m tört. A z z D u l örnyéén állott

4 4, 1^15. májfu U. VÁSÁRHELYI R E G G E L I U J S Á R o r o z rő y zlt flé irá nyuló záb vn fov. Lutóbb i tömérd fooly, tá borno, nhézáyu, o tüzéréi muníció rült z üldöző zér* A tábornoot h d r p r n c noához zállítottá, h o l i hlltá után m i n d n tizté l lát rndzt b n i. Az üldözbn imét érvényülni myr huzáro. zdn lov A z o r o z o n volt y ujitáu h r c o b n. In o hlyn n m puávl, h n m rúdr rőíttt z u r o n y n y l jött r o h m r.?... A Lutóbbi n y yőzlmin nél jttt folyo mot özönln l v u t o n. A n y ócponto on, mint Zolnán, Kán npon t y r n rnt fooly érzi, 3 4 vúti zállítmányon. A z állo máoon óriái munát d fo lyo éllmz. Az oroz to ná özött o z ázii uázui; már nyrzt nyári ynruhábn vn n. Ráj m z vr. Táv. miniztrlnöé jtóoztályától B u d p t, máju 10. Nyutiiciából Kárpátoból ú lyo vztéi mlltt vizvrt oroz hrmdi hdr étflőli nyomá n ndv főrjévl S n o L i ho örüli trpn v n özzorít v. Ezn töm lln zövt hdr továbbr i i r n lő r n y o m u l n nyut flől iiizdötté Wizloon vló átlt, dél flől pdi lérté Duvrni-BlirodBuouo vonlt. Nyutlicii rc vonl zi zárnyán tnp flő uztrii, lzburi tiroli "cpto Dbicától ltr zltr ő több hlyét r o h m m l l f o l l t ; Nyutllciábn jttt fo l y o zám n y o l c v n z r r m l dtt, h h z járul mé több m i n t húzzr fooly, i árpáti üldö zből zármzn. Oroz hrmdi hdr, mly öt hdttből: iln cdi, tizdi, tiznttdi, huzonn ydi hrmdi uázui hdtt ből, vlmint több trtlé hdoztály ból volt özállítv, zrint c fo l y o b n több mint zázzr mbrt vzittt, h hhz hozzázámítju hlottt bültt i, z öz vzté llább zázötvnzr m b r r thtő. Hdi nyból, mly n mnnyié mé mot m tint htő át, ddi h t v n áyú ttő záz épfyvrt zámoltun öz. Délltliciábn hrco mé tr tn. Ottyniától zltr ő m ltoon llntámdál z llné n y ny coportját v i z v t t tü. Hőfr. Bucu~zó. Mindzon roonon, jő bráton é3 tiztlt Autózó vndéimn, itől zmélyn yor bruoláom mitt 1 nm búcúzhttm, zúton mondo Itn hozzádot" G. Hódi P á l olv. őz motor épz bérutó tuljdono. Sznti-utc Luác Lázló orzl tnyáján lucrn D i ó z i Imrén Sziháton Tn nyári hználtr idó. R á C Z J á n o örööön Pprébn n é y z ö ö l l u c r n földjü Mián t l p n y n y d h o l d zőlő földjü árvzé jóváhyá m l l t t zbdéz ből ldó. Mtudhtó I I r. Törö Bá l i n t - u t c Közöntnyilvánítá. A yázoló clád n v é bn zivmből mondo özöntt m i n d z o n, i éd nyám E y j ó r v l ó mbízhtó o c i 150 o l o n h v i fiztl állndó munár f l vétti Bl Józf frdőnél Lázár-u Özv- K n é z P t m é zül- Étő M á r i tmténél m j n t b o l d o u l t n vétiz tét mdtá, v i ztló rzvétül p d i zmoruáunt l vilhtőbbé t n n i mél tózttt. Dr- Knéz S y I m r Pál lucrnföldt ozt hználtr b t i d i bérltn Sándor üyvéd. 20 h o l d itűnő minőéű t n y föld, m l y b ő l 8 h o l d itűnő lucrnán vló zélmlom cóái iolj ovác műhly zomzédááb, tnyávl j ó v i z z l d vző fltétl m l l t t ldó, értzni l h t I V. rült F r - u 6 z ltt. 55 N y S z b ó P á l n in jó lucrn zátój v n idó nyári hználtr, ér t z n i l h t Róni-u. 6 z. l t t. 991 Közöntnyilvánítá. M i n d z o n r o o n o, jó b ráto ömrőö é z o m zédo, i f l j t h t t ln jó hitv, illtv jó, édny, d v lány, ttvér é m n y E y h o l d l u c r n nyári hználtr idó Mtudhtó U-r V i v ó u t c K é m y bár m i l y n idlyü D m j n i c h - u. 121 S z i l á y i L j o. Löi Ljoné 1915 máju 10-én d.. 10 óror történt vétiztététlénél mj l n t, S rzvétü áltl m é l y fájdlmunt nyhí tni míérlté fod já z utón. zívből j ö v ő hálá özöntünt. E l d ó 3 z l hrzén őlzámr. Máz zámr i phtó, mázáj 8 oron h r föld i v n idó nyári hzná l t r, értzni l h t Mónu Itvánnál l l i u t o n őhid m l l t t. 106 Az Á d á z J á n o 3 óror, fól 5 o r, 6 óror, fél 8 o r, 9 óror. Nyzbáú drám 7 fl vonábn. B ő v b b flviláoítát n y ú j t ; K r z t Fr nc vyonvzlő Mindzntn. 155 Hódi Frncné zül. M o l n á r Lídián Ffidrvr. folyó hó 9-én történt vé tiztététlén mj l n t, mjlnül mérhttln fájdlmunon nyhitni ziv volt, fodjá z u t o n i zív ből fdó hálá özö ntünt. B Szbó Itván örzd t u d t j, ö zönél, h o y p p r i zőlő özt t r m t t füvt máju 13-án, áldozó cütör tö délután y óror árvrn ldj. Minél többn m j l n n i zívdjn. 147 máj hó. Hódi F r n c é cládj Dőmödl h o l d l u c r n idó Tóth Itván l p o on Törö Bálintn, értzni l h t 11. r. Z r i n y i - u t c l i 4 z. l t t. 146 J ó i b n l é v ő hznált önnyű ocir t l y üll, v v ő v y o. J l n t z n i l h t S p r i n r Gápár Ujvilá-u Mindn idő lhtlm bb, lcodább l i z l m b b filmznzáci ój. V r n G y u l özi mrt rény nyomán yrmi. fl Mindzon roono, jó b ráto, imrőö z o m zédo, i f l j t h t t l n j ó flé, zrtő jó é d n y, d v ttvér r o o n n Kddn. Grnt Kpitány fél hozzá trtozó épültl Közöntnyilvánítá. Cütörtöön délután l v z t t y n z SZUS Tli-utcán, Kádár L j o névr v o l t iállítv. A bcült mtláló h o z z b zrztőéünb. 148 Lucrn árvr. A Boc»i-u'ci i o l rtjébn lvő minty fél hold zöld l u c r n m * d d n Cut pénzzvrbn. Nvtttő bohózt. Szrdán. A Sturt W b b cilu máodi lődáául, z idi évd y i ln yobb ttrciój, mlyt B r l i n b n Őflá Vilmo cázár lőtt óriái ir rl m u t t t b : A R w o n ház tit. I z l m n érd bi üyi drám 4 flvonábi d é l u t á n 2 Ó r o r hlyzínn árvrn nyári hználtr i d t i. M u t i Bálint 161 épitttő o n d n o. F i z t é vrrólányo flvéttn Tóth Mihályné női vrrodájáb Andráy-u E l d ó 6 d r b 10 hónpo üldő N y Jó zfnél z rzébti útféln (783 t n y ) z lő t n y hlr. 147 D r S z ő r f j S á n d o r n nyári hználtr l u c r n á j v n i d ó - Értzni Z r i n y i - u t c L á z á r I t v á n n c i r p i c m l l t t 13 ház utáni Jurnáj nyári hználtr t l y zállár i idó. T u d o zódni l h t cőznél 154 Várnp óé Dnnpnpiton: 156 S z ő I m r é n 24 h o l d földj árndáb idó Erzébtn N y i i dűlőbn 3 5 * t n y zám l t t. Tudozódni l h t V I I Í r, B r n y u. 18 z ltt. 93 A yázoló clád Üy vrrólányot flvz B á l i n t A n d r á i - u t c 3. 5 óror, 7 óror l 9 óror, E y j ó z n mbízhtó o c i, v l m i n t f v á ó czirulához értő m b r j ó fiz tl flvétti B l J Ó Z S f f rdőnél Lázár u Sí m o n y Erzébt Hmváárhly, mbrt h Ör bj y n y o b b y r t önnybb zoláltr m i n d ttőt. Cím 2 t t ő t é y fiitőt r. J l n t z n i l h t V l l r. Lvél-u. 1- z. B l o Ljonénál. 149 Ptőfi-u. 165 nyári 115 MOZGÓ S z l o n rnitúr.bédlő éi hálózob bútor, villnylámp ldó. F r n c z J ó zf uár u t 1 zám I m l t j o b b r 1 jtó. 98 8ZálÓt d i nyári hználtr tóbu. J l n t z n i lht hlyzínn, v y P tőfi-utc 24 zám l t t. J Ó é r t t tráy i n y n phtó 14 z l t t. lucrnáj z, l t t. Közvtln pic mlltt, Szfü-utc 8 zám itt, é t utci zob, onyh m r é8 pincéből álló lá z o n n l idó, z u d v r b n ártéziut v o n, értzni l h t D r - B y L j o n é v l K o u t h tér 5 zám K i d ó y ü z l t h l y i é Kouth-tér 5 z. l t t p i c o n, Értzni l h t D r. Bfcy Ljonévl. 159 Páholyül lor. I. hly 70 fill 10 oron 11. hly 50 flll. npzámot rht mindni, i 8ZéfÜ-Vlráot zd, mrt mvz m i n d n mnnyiét Frnc Józf uárút özv. Zróné hátábn [óc p i c n á l ) 166 TTT. hly 20 flll. ltt G o m o r á n j o n 2 h o l d l u c r n nyári hz náltr idó. Értzni l h t Jói-u flf * UH 9 Nyomtott Váárhlyi Rli Újá önyvnyomdájábn; idó-tuljdono K u n B *!.

5 1915, máju U. VÁSÁRHELYI R E G G E L I Ujbb Tornov rzlt lfollááról. A jtóhdízálíá ndélyévl. Cütörtöön déllőtt v o n u l t b cptin érd íény őzött T r n o w b. A z oroz hátvéd mé hrcbn lít tonáinl, m i o r hónpo rtntő znvdi lól fl zbdult loá léj mnt cptinn ujjonó fod ttábn rzíttt zot. A z orozor nézv n y o n j l n tő vzté T r n o w, m l y néy vúti v o n l ócpont j z özötttt trtott fnn lt-licíí nídí fronttl. Dímítríw Rdó oroz vzér idt prncot, hoy Trnowot z utoló mbri védni ll. Józf Frdinánd főhrc c p t i vonult b lőn T r n o w b, Dunjc - B i l özötti rdőzéln, l n y o b b r á nát- é rpnll-tüzbn. A z orozo hői rőfzítl védzt z utoló lhtőéi, félzázdot ttt yzrr tönr y-y lövün, öztépv fdzét i. H Hátó özöttt ántftz ltt állván, ll ő vonl mnthttln volt z orozo méi i trtott. Cptin Optínownál, T r n o w ltt, p o n t o n o o n átlt Dunjcn, lért Dbrov-Zbnóí, zltt zö vt némt cpto Trnovtól délr nvomnlí lőr yőzlmn átlépté Biíát lérté Pílznot. Mindnflől zorítv v o n u l t viz z orozo cütörtöön hjnlbn, állndó hrcobn vúti v o n l mlltt, hol bültjit hdízltüt zállítottá l fl folyonál tontobb ny záfránv. Kétébttn vrődi mé bzídí oroz r, d Mcnn rő cptitól támdv, Borovictől üldözv, r ménytlnül. fl folyo zám nyolcvnzrhz özldi. & némt f ö l u n i lzárt p w i zorot i A jtóhdízálíá ndélyévl. A * n c m t Bzid-hdtt Mrwítz táborno vzt ltt támdáb mnt át lupoví átjárót i ártlmtlnná ttt z orozo zámár, i zzl ytln, lváott Bzíd rü zámár mé járhtó Sno flé vztő von lut í lvzttté, "mly zámur lnyobb fontoál bírt. Oroz cptrz, mly Uzotól nyutr htár mltoon át lőnyomult volt, ényzrült m y r földt i t v iürítni. Honlóéppn Uzotól nyutr z ló -ponyi lőnyomult oroz cpto í vízzvonult, íy Myrorzá imét tljn zbd z lln étől. t Miltt Borovíc h r m d i hdr már dulí át járó mái oldlán, lícii földön áll, jobbról ctlozó má odi hdrün í flvtt z offnzíát lőnyomul lupovi é u z o i z o r o özött. Az uzoi oroz álláo zintén minot, hrco i t t áttrjdt Szurmy hdrcoportjár, mly L i n i n n némt táborno déli h d r é n jobbzárnyát l otj. A némt Südrm rőn trtj mz lőrtolt állá it z O r v völyébn Zwíninnél Otrynál, m i lőíti zövt lőnyomuláát növli támdó rjüt. A hdizámány már htvnynhány áyur mldtt, folyo zám n y o l c v n z r h z ö zldi. Győznli némtli. Hivtlo távírt miniztrlnöé jtóoztályától. A némt nyfőhdízállá j l n t i ; Nyuti hdzíntér : Y p r n lln ítéztt támdá in folyttá özbn z llnét fourtíní, wíltjí, d h l u ví yprní ut özött fvő jól mrőíttt álláiból i vtttü. Frnznbr Vrloznhoc hlyét lfolltu záltl Yprn vidé fltt urlodó fonto m lti vonln birtoéb jutottun. Eddi 5. ÚJSÁG nyolczáz fotun,. noit, őztü tiznht tiztt l A z llnén Lívintőí Lorttómlttól zltr llnün intéztt támdái úlyo vztéi özött mhiú ult. Lbnál Vítrynél (Arrtól ltr) y-y llné rpülőépt lzállár ényzrítttün. Prthtöl nyutr ázbombá llmzáávl míérlt frnci rzlt támdát éziránátol vizutítottun. A z A t o n n o b n M Moí özt, v l m i n t V o ézén m i np ülönö mény nélül tlt l. Klti hdzíntér Libubn ny hdlzrrtárt folltun l. A z llné Mitunál z öz fyvrnmből ny rőt v o n t öz, mly lől váro lln lőrtolt oztin ln itért. Kowmótól zltr y oroz zázlólj mmmiít után Viln Szvl özti vutt lpon lpuztítottu. A Nímn mntén, Srducínál néy oroz zázlóljn zéturztott mrdványit zdtü öz, mly víózíüí mvrt cptohoz trtozn. A Pílíc mlltti álláin lln intéztt ujbb oroz tám dáot vizutítottu. A z llné úlyo vztét znvdtt. Déllti hdzíntér: A mvrt llné üldözé özbn Mcnn táborno Bzó (Rymnowtól ltr) Fryzto mlltti üzdlm után átlépt Vizl folyót. A Trnowtóí ltr zr hrcoló zövt c pto nyomá löl z llné Milc irányábn Viztulán át vonul viz. A z orozo minott árpáti rcvonlán má némt c p t u ivrté z llnét Mzőlborctól Snor vztő vútvonl mlltti álláiból. A zámány áyubn A ' folyobn folyton növzi. Lfőbb hdvztőé. törö Ml I Ilim MIIWIMIHMHWMMMMMMMMBBBMMMMMI prton ninc llné. Hivtlo távírt miniztrlnöé jtóoztályától. A törö főhdizálláról j l n t i : Kumlénál z ujbbn míérlt lln prtrzálláo mhiúult. Az z prtvidét mtiztítottu z lln étől. Több búvárhjót lülyztttün. A l ényét lfotu. A Kouth-nőtá zrd. B o l d o bé időbn n y v á r di h o n v é d y l o z r d p r n c n o v o l t Luách Géz r z d. Délc, zép örúr, r é i v á á u, n y u r u c. H o y jó t o n lhttt, z t némiéppn z érdmrndji b i z o nyítottá, m l y m i n d n m n ő v r után y r p o d t. Szépn, zbá l y o n h l d t fény r r i r flé, mi yzr v l m i i lmifá történt r n i z o n b n. Két h o n védhdny muziáitlf mát ávéházbn. A z i l j multá özbn tizt u r f l u r o t t yiü özöné flé iáltott: Té f l á l l n i! A Kouth nótát énljü! É i r t h d ű, t i z t én l t z n t t á v é h á z : H mé y z r z t üzni, mindnyá j u n n l l i m n n i... A vn d é multó t i z t l énl té iyúlt z r c u b o l d o tól. Ó o r má idő járt znt n ó t á r... A tiztt fljlntt té Luách óbtr p r n c o t pott, h o y ét h d n y l l n indít m vizáltot. Hát mindított. Mindított ét t i z t n h j zál m örbült A z z r d nm tlált bűnbn őt. c épp n t y i l m f d d t f i i t, h o y ávéházbon n i n rndtln d j n. Ez v o l t o z z, d nmoár Luách zrdt n y u díjztá. A d v f i n o m őr ur zépn c i v i l b öltözött, fény c i l i n d r! ttt fjér, m i n d i c i l i n d r t cázárbátot vilt yzrűn, cöndn bvonult Nyvárd polári tárdlmáb, h o l n y zrtttl f o d i á. E l ő d o l v o l t, h y bléptt fü tlnéi pártb, p o l á r á n m v o l t z lő d o l t, h o y z ör méltóáo u r t n y v n n y o l c prormml mválztott várotyán. H m r o n b j u t o t t y b n i z t ó á á b i, z ztndő m m u l t Luách z r d t már épvilőjlöltn z m l l i várdi, É yzr c jölt mozóítái prnc, z ör t o n r d o t ötött j l n t z t t zoláltr z zrdnél. A z lő n y o b b mntlulál l i i n d u l t déli hrctérr, hol zrdévl vitézül vrdtt, n y n y i r vitézül, h o y m i ht i r o t o o l t lövzárobn rbéllyl vdázott z llnér. A l é n y i, z ör népföl l ő imddlá flllté v r t Ír t ról h z, h o y n m f o j o l y ó, h o y i r v éri, n álljon i m i n d n vzélyn. A hő zr dt már i i tünttté vo r o n r n d d l, mot p d i rról ér tülün, h o y Luách Gézát tá b o r n o i r n r mlté. A hírt N y várdon ülönö örömml fodtá. - Nyobb jzrényt ér ölcön vy bérb lő Vö rö-rzt órház vztőé-

6 6. VÁSÁRHELYI R E G G E L I z. Hirdtmény. A mindznt pátflvi tölt fütrm trjdő i n jutányo árbn phtó zzán idi évi otóbr 1 0 i izáráávl l hlyzínn trtndó nyilváno árvrn l többt í é r ő n, zonnli fizt mlltt, övtző o r r n d b n f o ldtni: 15. ( z o m b t ) rl 9 óror ppr hódtói prtji dtn ctorn l vúttól Tr Kluzál u t c i 17. (hétfő) déllőtt htár-, tői örlvélyi őrházi; ^ őrháztői l u d - tán örtvélyi őrházi. 3 délu- 18. ( d d ) déllőtt "ó lúdvári ő r h á z t ő i b o r o i ő r h á z >«i ; délután r- porányi "<i> boroi W. 5 nyfi őrháztői őrházi. (zrd) töltn dr-áttöltétől déllőtt flő lflé'véi ; d. u. l ő b b ődi ctornán J liptől fölflé 26. ^ hődló w zi- zután z, ötő ctornán lulról.5 m- öz- fölflé. ( z r d ) déllőtt i t i z i ctornán d t -. n l Pö/to vúttól lf- «lő v é i ; délután i t i z i ctornán opőnc lulról fölflé opánci őrházi. Az árvrlő özöné érti, hoy y ét oroná pénzt i hozzon mávl, mrt oroná nyobb bn jyt folyton váltni, ill től zoból vizdni nm. tudun. A zőllöhlom ly i prtjir ctorn jánlt utján l ő árbn z o m z é d b i r t o o o zámithtn, h zonbn zo i l lő árt n m Íérn, u y i lhln ht máju bérlő, S-i máo jlntzni l zzizfó- á n á l, h o l fltétl mtudh tó -'. 1 Hmváárhly, áprili hold itűnő Tűzif, zárz lőrndű, mz zén, phtó F r n c Józf uárút 38 zám Dánil rdőnél. 135 Gojdár Ttvérn z t l ÖZŐS lifijüön j ó z á j á r á u v n idó. A ihjtá idj ihjtá ár m t u d htó Gojdár Pétrnél I V. r Kzp-u 11 z l t t. 124 Dr. Mónu Jáno ü y v é d n znti orzáút 5 - i iló métr távoláát j l z ő ozlopánál lvő rémárii földjéből 12 h o l d n y i l u c r n p p i zálój zbn v y próbb t b n i hzonbérb idó. mlyből 8 h o l d itűnő lucr nán zélmlom iol o vác műhly zomzédááb, tnyávl jó vízzl n y o n d vző fltétl mllt l dó. Értzni lht I V r. Fr - u. 6 z ltt. 79 Poroz bőzén lőrndű n y drbo, n y mnnyié b n bérztt. T i n t t t l rr, h o y háború övtztébn b i z o n y t l n nn zállítá, nnélfov jánlom, i n céplhz rr züé l n n, hoy n m u l z l már m o t llőnyöbb árbn nállm b z r z n i. Polláfc Sándor 913 A u t i utmntén 79 zámú v úti őrház m l l t t l é v ő 5 6 i h o l d föld t n y é p ü l t l rtézi úttl llátv több évr hzonbérb d t i z 1915 é v i z p t m b r 29-étől zrzőűola f n t i r o t t bérlmény iránt tudozódni értzni l h t ö z v Jó Józfné I Z o l d o - u t c 38 zám l t t i lonál. 132 K u t i Ut mntén várohoz özl 36 h o l d föld rzbn árndáb rzbn, f l i ből idó, értzni V I. Buvár-u 5 6 z l t t. 989 rzl131 lőrndű l u c r n földj v n nyári hz náltr idó, értzhtni Andráy-utc 40 z. U y n o t t é v o c i r t t i 136 A M á r t é l y f t h l m i olvó y l t h lyiéébn i n j ó forlmú ovác vy bonár műhly, l h l y hzonbérb idó, zonnl át i vhtő. Bővbbt hlyzínn Gál I m r v i 127 S t i n b r r I z i d o r n Vjháti bérltén m l y 90 őrházzl z m b v n, i n j ó lucrn vtó nyári hználtr h o l d zámr idó, értzni K ö n y v u t c 5 zám. 957 L u c r n f ö l d v n nyári hználtr idó F r n i Imrénél Vjháton. U y n o t t y z l f i n o m lucrnzén ölzámr l dó n á Z U t á n l tói föld i d i l u c r n trm zbn, v y rzltbn hzonbérb idó. Tudozódni l h t 1. Z r i n y i - u 13. z.. 82 K o r ó S á n d o r n otcb v n nyári hználtr idó, l h t I I Könyö-utc 9 zám. hlyztbn vyo, hoy Szlonnát, b b árbn vz. K i nálm Z r i n y i - u. 7, 22 Nyállomá Duích Zoltán» 1-től Jáno tér. Kitóprt-u. mlltt 590 hlott i r h c n y á í állndón v z m : ÉüA u zlonát tbb K i Brtln l-ő h m váárhlyi 1-ő Oroházi t m t ti intézt villnyrőr brndztt őmmunáló yár. Értít. T i z t l t t l értítm nyérdmű özönéét m i o r n m f l lő u r i é m y r r u h á t l z b b i v i t l b n é z í t t t - Kívá n t r zbázom m i n t yűj tményl házhoz i i m y. Kz ruhá i phtó. Kérm u y érdmű özöné bc pártfoáát. bbot zirt-zppnt árbn lm- Udvrhlyi S z n t i u 16. z ö l d é Sándor pic) 465 Í655 zám 1915 Hirdtmény Ujbbi flhívá Flhívtn zon nyilvá no zámdár ö tlztt ylt válllto mly z 1914i évi nyrmény után járó üzlti jutléo után f i ztndő I I I ozt r. dó i vt céljából zü dóvllomáut, z lőzől özéttt hirdtménybn itű zött htáridő ltt b nm dtá, ' hoy zn vllomá ut f. évi máju hó 7-töl máju hó 14-i v. dó hivtlnál törvény övt zmény trh ltt zolál tá b. Hmváárhlyn 1915 máj. 4-én 1 Tiztlttl n. tér 5 Fhérbbot Tr Máot M i háború trt, tmti intéztm nél lőforduló, z vétl után pénz tári jutlé cimón 3 zázlé nd ményt rzbn váárhlyi toná árv i n, rzbn váárhlyi órházn-h céljir fordítni lhtároztm Kouth 876 Tömot, rpcét, borót, hymát, élőn" zám 805 Kmtyó Károly dóüyozt, vztő t b. főzámvvő. T i z t l t t l h o z z u tudomáár t o n i zoláltr bvonuló u r n, boy i váló j ó t o n i b n c o t m i n d n n p t o n i bnnczitő műhlybn z Ipryltnél b zvzntn. Etl rndlt y o r n izitün. H o l b nczitő munáo i jlntzhthétn588 M á f é l h o l d l u c r n földj nyári hználtr i d ó í ö r ö F r n c n S z n d rétbn. T u dozódni I I I r. Pál-utc C é p l ő m u n á o r t t n é t 8-] rnitúrához, j l n t z n i l h t, őzv. FrfcS d m n n Gézánónál Bálint-u 3. Uynom y j ó f i u tnulón flvétti. 122 K ó r h á z l t t tóbn y ház utánn főidb l u c r n idó, v y örö áron ll dó, értzni S o l t i m l o m m l l t t cőznél v y Z i m o n d - u M B n ő A n t l Ktrzéln, 769 tnyi' zám l t t luczrnát d nyári hználtrj W A r n y, züt órá L d i v t o b b ézr I nyilánczo, érlánczo. rötő, füi, rl ó öyyürü, tjtéplpá. zb, fli, ébrztő in ÖZV. B o r d á Jánonén S i b n, I l i dűlőbn 3 f é l h o l d lucrnáj nyári hználtr idó, értzni l h t I I r. Álmo-u. 2 1 z. l t t. 119 A rárósi comorányi u t imnté lón 6 8- éppl céplt válllo. Mtudhtó bővbbn Ráóci-utc 12 z l t t Kinc Sándornál. 140 bj Sját érdébn érm z i n t i z t l t v v ő özönét, h o y r f l üzlt m t, züéltét fdzz mi zlt t r t. IRár Hnnán C u v á r o o c i n y n ő Jmbr fl vétti El m l o m. Újváro. 117 Két z l yqpszénáj ldó Szűc Já n o n. mártély o l d l i tnyáján. T u d ozódni l h t várnpon!ént Mihály u t c 33 z. ltt lőnyö árért ját láán á t v z m. lucrnáj értzni h o l d i n j ó l u c r n o t c b, tér p r t o n nyári hználtr idó, értzni F r n c Józf uárút 8 zám Jtt z éllmizr üzltbn. 142 BS Pl? W f i l i zolálhtom i, ilormonént o r. b b o t, z i r t z p p n t l m lnti, nn tny föld,, folytán z o n 73 D r - K n é z S á n d o r u r áltl b i r t 4 zobá u r i lá u u z t u 1 őr idó értz n i Szbó Jáno fodráznál. 50 Kálly-utc 6. Ey lőmo vétl l m b b á r mlltt mvétti W i S Z ttvér Eő tnyáján í mártél y i cárd m l l t t ) itűnő minőéű l u c r n föld z é v i hználtr idó, értzhthi hlyzínn K i Itván mbízottl. 993 Szziztóá. Kormán uoric cut, u o r i c zár izé Üzlt mnyitá. T i z t l t t l értítm n. é. özöné t, h o y Sznt A n t l u t c 9 zám l t t fűzr v y rdmt máju 9-én m n y i t o t t m. A n. é. özöné párt foáát lőr i érm t i z t l t t l M ó r i c Károly92 i n t i z t i t v v ő i m t n y o n j ó minőéű minőéű - * vétölt m i n d z n t i. vári 91 vrdébn Kidó lá. jánvéi. villámpor drmn- időr mtrml ltt Bordo tárult ctorn-prlo folyó válztébn, prmtzőzr örö tiz m r o i titő b l v i z z b á l y o z ő Sillli prmbtző ny máju 11. UJSÁQ órá. Mindn zómhoz vló zmüvi: ln yobb Yálztőhn phtó Sinr A r n o l d ézrzórá, 2 5 v ót fnállő Andráy-utc üzltébn. V yürüt béll r n n y l 6 zám 3 o r züttl 8 0 ltti fillér A i n y t, zütöt vzk bcrélft! Ézrt olcón é y o r n jvíto 1 1! 0 r ű j v í t á á é r t 2 évi j ó t á l l á t v á l l l o!!! Kmény L j o, éprtáro mlltt. 314

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok Oroz Gyula: Markov-lánok További flaatok.6. flaat: Két játéko y zabályo érmét többzör flob ymá után. Az A játéko akkor yőz ha a fjk záma hárommal több lz mint az íráok záma; mí B akkor yőz ha az íráok

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 552 CAP Ó Y L O G T B - B N t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től -i BP blő mnt - 10 C 120 C 25 b (DN 1"-i) Záhtó k PTF tömítl Tlj fut á n.hu v l n.hu v l AP 552 GOLYÓC

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ľ ľ ő ľ ő ĺ ő ť ő ź ľ ľ Í ő ľ ĺ ź ő ő ĺ ő ü ú ú ű ĺ ő ľ Ű ľú ů Ú Ĺ ľ Ąź ź ź ú ľú ĺ ľ Ł ő Í ľ ĺ Í ú đ ź ľ ľ ľ ű ő ő ĺ ę ľ ü ü ľ ő ő ü ú Í ź ź ľ ź ź ő ź ő ĺ ő ő ő ĺ ő ľ ĺ ő Ĺ ľ ĺ ĺ Íľ É Ü É ő ü ú ĺ ú đ ű

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ľ É ľó ó ľ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ľ íĺ ľ ĺ ľ ö ľ ľ íĺľ Íĺ ö ľ í ü ö É Í É ĺ ĺ É É É ł É Í Ü ĺ É ó É Ü É Á ł É ł Ň ĺá ľ ľ ľ Ę ź ľ Ĺ ý ü ę ĺ ĺ ź ź ó ó ó ö ó ü ó í ű ó ĺ ű ű ĺ ľ ó Ą ö í ó Ť Ą ĺ ŕ í ü ľ ä ľ Á íą Üĺ Á

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő ĺ ő í ő ü ő ľ ő ő ü ő Á ú ź ę ź ź đ ĺ ő í Ĺ ďř Ú Ą ĺ ő É ĺ É Ü ľ É Íľ Ü É Ü É Ę ľ ľ Ą ł Ö É É É É ĺ ő Í ą ľ ü ĺ ź ľ í źę ź ý ő ó ľ ĺ ő ő ľ í ľ ó í ź óđó í đ í ó ó í ő ź ő í ź í ő ź ý ľ ź ö ľő ľ ö ę Í

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

ú Ö ő ü ü ú ź Í ő ó Ę Ż ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ďő ő ő ő ő ő ü ü ú Ö ő ü ú ü ö ö ó ő ü ő ĺ ź ő Í ő Ę ĺ Ü ĺ ł ł ń ę ő ö ö ĺ ő Í ó ó Ĺ ő ő ő ü Ú ę ő ö ö ü ő ő Á ő ü ę Í Í ő ú ő ó ö ü ó ü ő ö ü ę ź ő ő ü ö ü

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 7/97 AP C Ó Y L O G NT t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től 1/2 -i Külő Blő BP - C 90 C 1 b Záhtó k O-űű lpáon Fkt lumínium k á há n.hu v l. n.hu v l. P LYÓCA O G NT

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: LNY EE 5 ELEP P KÚ t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/2 -től 2 -i BP blő mnt - 10 C 110 C 1 B ikomillimt báloá ltő conkok á há n.hu v l n.hu v l 5 ELEP KÚP PECIFIKÁCIÓK: Tt

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L E 15 PN1 PEN K É F S KAI IS 9001 : 08 PED 97/2/CE t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 25-től 250-i PN 1 Kimák - C 00 C 1 B nliánú moá odmnt blő cővl odmnt cl hullám tt Acl kimák

Részletesebben

Á ĺó Á Á Á Ü í ő ĺ ő Ĺ ó í üĺ í í í í ń ó ď ę ď ź í ď ź ĺ ó ĺ ő í ź í ź ó ó ó ó đ ĺ ĺó ĺ ę ő í ő ü ő í ó ĺ í í ő ő ő ź ő ó ó ĺ ó ő ő ő ü ó ę ĺĺ ź ő ü ę üö í ź ĺő ő ő ĺ ĺ ĺ ő ĺ ö ó ő ĺĺ ö í ź ú ő ö ő ö

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olhto m. Törk rr, hoy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ĺ ĺ ľ ő ĺ ĺ Ü Ü É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ľ ľü í ő ő ő í ő í ĺ ö ö ü ľ ü ó ľ ő ö ő ő ő ö ľ ö ü ź źą íł ö ő ę ľ ö í ľ ő ĺ ö ö ő í źĺ ľ ó ó ó ü ó ó ó ó ą ą ł ő ö ű í í ĺ ó ĺź ö í ľ ó í ü ó ö ő ő ó í í ĺź

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó

é ö é ü ĺ é é ź ü ö í í é í ó ö é ű ó ö é ü é é é ü ö é Í é ó ú ü ö ö ó Í é ń é ü é é í é ó ó é ó ó é é ý ü é í ú é é í é é ü ó ö é ö é ź Í ü ü é é ó é ü ü ó ĺ é ĺ é ó ź ü é é ĺ é é Ą ó é ó ö ö ö í í é é é ĺ ę ó ó í ö í ó ó ó ó é Ĺ ĺ é é é ĺó Ü ó é Ü é ĺ í ĺ ó ó ó Ü ĺ ó é é ü Ü é ĺ é é é é ü Ü ź ł é é í é Ü ö Ĺ ü Ü ĺí í ó í ó é ó é ö é é ó ö ó ó Á é

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ú ó ú í ĺí ĺ ő ü ű ó ő ü ű ó ö ó ú ö ĺ ő ú ĺ ĺ ő ő ö ő ĺí ł ő ő ú ú ó ę ő ő ź ő ö í ĺĺ ö ĺí ő ő ĺí ő ö ĺź ő ú ó ö ú ö í ö ó ö ő ó Í íĺő í ĺí ó ó Í ó ĺí ő ő ĺí ő í ő Ú Ą ő ö ó ĺ ĺ Í ĺ ő ú ő ö úö ĺ ó ó í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

ö í ő ó í ó ľ ő ó ľ ú ö ő í ö ľ ú ő ľ ó źĺ ľ ľ ľ ő ő ĺ ő ö ü í Ľ ő ĺ ĺ ö ľ ő í ő ö ő ü ő ľ í ü ő ľ ó Ĺ ö Ĺ ő ő Ü ő ő í ľ ó Ąźĺ ö ü í ő ő ľ ő ü ő ó ü ü

ö í ő ó í ó ľ ő ó ľ ú ö ő í ö ľ ú ő ľ ó źĺ ľ ľ ľ ő ő ĺ ő ö ü í Ľ ő ĺ ĺ ö ľ ő í ő ö ő ü ő ľ í ü ő ľ ó Ĺ ö Ĺ ő ő Ü ő ő í ľ ó Ąźĺ ö ü í ő ő ľ ő ü ő ó ü ü Ü É Á ľ ő í ó ó ó ó ľ ü ü ö ö ú ľ ń ó ó đ ź ü ľ ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ľ í ü í ź í ľ ľ ö ő ü ľ ő ü ő ľ ĺ ő ö ő ü ü ő í í ĺ ő ľ ĺĺ óó ľ ź ń ľ ľ ő ľ ő ę ĺ ű ó źń ű ó ú ź ť ľ ó ő ő ľ ő ľ ľ ú ó ľ ź ľ ő ó íľ ó í

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ö ę ő ź ő Í ĺ ő ľ ő ľ ĺ ľ ľ ő ü ő ľ ĺ Ö ľ ö ź ľ ü ź ő ö ü É Íľ É Éľ Ü Ü Á ž É Íľ Á ĄľÉ É ĺéá Üľ É Ü É É Á ľ ľé ľ ĺ ľ ü Í ĺ źł ľ ď ź ő ő ő ü źä ľł ő ő ö Á ö ĺ ö ö ö ľ ő ő ź ź ź ę ő ĺ ź ź ö ö ő ő ő ľ ő ľ

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben