Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésére"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésére Miskolc, 214. február

2 2 Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglaltak szerint elkészítésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési javaslata, melyet a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztünk. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala éves költségvetési javaslatának alapját: Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) képezte, melynek főbb irányait a kormány 2% körüli növekedéssel, 2,9%-os államháztartási hiánnyal és 2,4%-os inflációval számolva állította össze a háztartások fogyasztásának 1,9%-os bővülésével és 2%-os reálkereset emelkedéssel számolva. A 214. évi költségvetéssel összességében javulhat a gazdasági környezet, valamint az ország megítélése, ami javíthatja a befektetési hajlandóságot. Α Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 214. évi költségvetési koncepciójáról szóló 16/213. (IV. 25.) határozat (a továbbiakban: költségvetési koncepció) képezte. A költségvetési törvény 27. (1) bekezdése szerint az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati ainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a következők szerint állapítja meg: - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként a Megyei Önkormányzat aihoz kapcsolódó működési kiadások támogatását a költségvetési törvény 2. mellékletének I/3. pontja az előző évivel azonos összegben, 318,1 millió Ft-ban határozta meg. - Központosított előirányzatként a költségvetési törvény 3. mellékletének 8. pontjában az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jelenik meg. - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként a költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontja szerint a megyei önkormányzati tartalék 5, millió Ft, mely pályázat alapján a megyei önkormányzatok 214. évi váratlan működési kiadásainak támogatására szolgál működési bevételeik figyelembevételével. A megyei önkormányzatoknak az önkormányzatiságból adódó valós okat kell ellátnia, megoldania. Továbbra is fajsúlyosan jelentkeznek a

3 3 területfejlesztésből adódó ok, jelenleg a közötti Európai Uniós költségvetési források felhasználásával összefüggésben látunk el okat. A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek és a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is. Az új típusú megye koncepciójáról szóló 1361/211. (XI. 8.) Korm. határozat rögzítette, hogy a fejlesztéspolitika területi szintjén jelentkező okat a megyei önkormányzatok lássák el évben a megye alapvető szerepet tölt majd be az egységes fejlesztéspolitika kialakításában. A megyei önkormányzatokhoz hozzárendelődött az elemzési és tervezési felhatalmazás a megyei területfejlesztési tanácsok egyidejű megszüntetésével. Az Mötv. 27. (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs okat lát el. A megye az ágazati stratégiák területi szintű koordinációjával és a fejlesztési tervek elfogadásával, teljesülésük nyomon követésével letéteményese a hatékonyan működő nemzeti fejlesztéspolitika megvalósításának. A Megyei Önkormányzat 214. évi legfontosabb aként megfogalmazódott, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési források kihasználásával továbbra is törekednie kell a Közgyűlés ainak színvonalas ellátására, s ezzel összefüggésben a munkanélküliség minimalizálására, a gazdasági színvonal emelésére. A képviselő-testület tagjai előtt ismert, hogy a Megyei Önkormányzat a korábbi évektől teljesen eltérő rendszerrel és ehhez igazított gazdasági, pénzügyi feltételekkel kezdte meg 212. évben a működését évben vált ismertté, hogy a jogszabályban rögzített általánosan megfogalmazott kötelező ok milyen konkrétumokat jelentenek a gyakorlatban. Jelenleg az önkormányzat a közötti Európai Uniós költségvetési források felhasználásával összefüggésben lát el előkészítő okat, melynek első része a megyei területfejlesztési koncepció helyzetértékelésének elkészítése és elfogadása volt, majd ezt a munkát folytatva a 214. évre áthúzódó koncepcionális tervezés. Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az Áht. egyik kiemelt a. A közok maradéktalan ellátása érdekében biztosítani kell a költségvetési szervek működési feltételeit. A köz ellátásának finanszírozása az ellátott tal arányos pénzügyi fedezet részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. Az Áht. 23. (2) bekezdése rögzíti az önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint a helyi önkormányzat költségvetése többek között tartalmazza:

4 4 - a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező ok, önként vállalt ok, állami (államigazgatási) ok szerinti bontásban, - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (hivatal) engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező ok, önként vállalt ok, állami (államigazgatási) ok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, - a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános és céltartalék évtől átalakult az önkormányzati ellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott ok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a ellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, hoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Elkülönülnek egymástól az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. -ában meghatározásra kerül, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell az önkormányzat, és mely bevételeket és kiadásokat a hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. A költségvetés összeállítása során alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az új és meglévő kötelező ok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges pénzügyi keret átgondolt felhasználásának megtervezése, a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak erősítése. A 214. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási előirányzatait a szöveges leírásokon túl, mellékletekben foglaljuk össze, és összefüggéseiről a következők szerint adunk jelentést: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a 214. évi költségvetési mérleg szerint 81. e Ft. (1. melléklet) BEVÉTELEK A Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési bevételi irányszámait döntően a központilag szabályozott források alakulása, az állami támogatás mértéke, az

5 5 önkormányzat általános működésének és ágazati ainak támogatása határozza meg. A költségvetéshez képest alacsony saját bevételek alakulása behatárolja a megfogalmazható ok nagyságát, s emiatt fontos érdek fűződik a bevételi előirányzatok részletes megtervezéséhez. A költségvetés végrehajtása érdekében a középtávú tervezéshez az Áht. 29/A -a szerint a határozati javaslatban részletezett megállapításokat tesszük. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat A./ Működési költségvetés bevételei e Ft (2. melléklet). B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A költségvetési törvény 2. mellékletének I/3. pontja szerint a Megyei Önkormányzat működésének támogatása az előző évivel megegyező mértékű, e Ft. B115. Működési célú központosított előirányzatok A költségvetési törvény 3. melléklet 8. pontja szerint 214. évben a megyei önkormányzatok azon fejlesztéseikhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhetnek támogatást, amelyek esetében az európai uniós támogatásról szóló döntés 213. évben vagy megelőzően született meg. Ilyen támogatási szerződéssel jelenleg nem rendelkezünk. B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai A költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontjában elkülönítésre került Megyei önkormányzati tartalék jogcímen 5 M Ft. Ez az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 214. évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével. Ezzel a forrással az eredeti költségvetés szintjén nem számolhatunk, de a részletszabályok ismeretében 213. évhez hasonlóan év közben pályázat benyújtásával, pótigény megfogalmazásával fogunk élni. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázaton (a továbbiakban: ÁROP pályázat) elnyert támogatás 9. e Ft, melyből 213. évben megérkezett e Ft. A következő részlet átutalása 214. októberében várható a területfejlesztési tevékenységet megalapozó fejlesztési programok és dokumentumok elkészítésére. A Munkaügyi Központtól ehhez kapcsolódóan tervezett bértámogatás bevétele 515 e Ft.

6 6 B3. Közhatalmi bevételek Helyi adókból, átengedett központi adókból, bírságokból, pótlékokból, talajterhelési díjból származna, de a Megyei Önkormányzat ilyen bevétellel az előző évihez viszonyítva 214-ben és az azt követő 3 évben sem számol. B4. Működési bevételek Ezek a bevételek betéti kamatból, pályázati díjból, vagyon hasznosításához kapcsolódó bérleti díjból és általános forgalmi adó bevételből származhatnak. A Megyei Önkormányzatnál ezzel az előző évi tapasztalati adatok alapján nem számoltunk, mert ez a bevétel a Hivatalnál jelenik meg. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 214-ben ilyen jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot, mert ez államháztartáson kívüli bevétel, melynél szerződés vagy a teljesítés függvényében évközi módosítás várható. B./ Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétel Az előző évi pénzmaradvány előzetes igénybevételére 5. e Ft-ot tervezünk, az ÁROP pályázaton elnyert pályázati összeg, valamint a megyei önkormányzati tartalék pályázati támogatás decemberi megérkezése és 214. márciusig történő elszámolási határideje miatt. C./ Felhalmozási költségvetés bevételei B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Előző évi teljesítési adatok alapján ilyen felhalmozási célú kölcsön visszatérüléssel és igénybevétellel nem számolunk. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 214. évi költségvetésének javasolt bevételi összege eft (2. melléklet). A./ Működési költségvetés bevételei 1.9 e Ft terembérleti díj és szolgáltatásokból befolyó bevétellel tervezünk a 213. évi tapasztalati számok figyelembevételével. Év közben a lehetőségeinkhez mérten a bevételek növelésére törekszünk. B./ Finanszírozási bevételek Központi irányítószervi támogatásként az önkormányzathoz érkező állami támogatás továbbadása történik a hivatal részére 35. e Ft összegben.

7 7 KIADÁSOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat A./ Működési költségvetés kiadásai K1. Személyi juttatás A Megyei Önkormányzat közgyűlésének és bizottságainak kiadásai a megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 14/26. (XI. 9.) rendelet alapján került megtervezésre. A javasolt összes kiadás a 3. melléklet szerinti megosztás alapján e Ft. K2. Munkaadót terhelő járulékok A Közgyűlés elnökének, alelnökeinek személyi juttatása és a közgyűlési és bizottsági tagok tiszteletdíja után fizetendő járulékok éves összege e Ft. K3 Dologi kiadások Az ÁROP pályázaton elnyert támogatásból fizetendő irodaszer, igénybevett szolgáltatások és belföldi kiküldetések betervezett dologi költsége e Ft. K5 Egyéb működési kiadások Az Elnöki keret az előző évihez hasonlóan 5. e Ft, melyből 1.5 e Ft államháztartáson belülre (önkormányzatok), 3.5 e Ft államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyházak) sport és kulturális rendezvényeinek támogatását jelenti. 5. e Ft működési célú támogatás és kölcsön nyújtása került tervezésre a Megyei Önkormányzat 1%-os tulajdonát képező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak. B./ Finanszírozási működési kiadás K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 214. évre javasolt kiadásainak főösszege 35. e Ft (3. melléklet), melyet finanszírozási kiadások között irányító szervi támogatásként ad tovább hivatalának. Kiadási előirányzatként való felhasználása a hivatalnál szakokra történő bontással valósul meg. (6. melléklet) D./ Felhalmozási kiadások K6. Beruházások Az ÁROP pályázat keretében területfejlesztési okhoz betervezett számítástechnikai berendezések, szoftverek vásárlását jelenti 3.3 e Ft értékben. Az éves amortizáció összegének megfelelő fejlesztés az eredetileg

8 8 tervezett bevételekből nem vállalható, módosítására a pénzmaradvány elfogadásakor kerül sor. (7. melléklet) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal A költségvetés 214. évre javasolt kiadásainak főösszege e Ft, mely a 3. melléklet szerinti bontásban a 213. évi teljesítéshez, mint bázisévhez viszonyítva került megtervezésre a költségtakarékosság figyelembevételével. A./ Működési költségvetés kiadásai Az önkormányzati hivatal 214. évi javasolt működési kiadása e Ft. K1. Személyi juttatás A személyi juttatások előirányzata e Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvényben rögzített köztisztviselői alapilletmény, illetménypótlék, illetménykiegészítés összegét, az ÁROP pályázat területfejlesztési ai miatt további 4 fő határozott idejű (214. március 1. szeptember 3.) dolgozóval, az előző évhez képest változatlan illetményalappal (38.65,- Ft) és változatlan cafetéria kerettel (2.,- Ft) számolva. Tartalmazza továbbá a soros előrelépéseket 438 e Ft, a közlekedési költségtérítést 1.1 e Ft, jubileumi jutalmat 4. e Ft, a lakossági folyószámla miatti többletköltséget 1.95 e Ft összegben. Szakképesítés megszerzésére, alapvizsga, szakvizsga és továbbképzés támogatására 1.99 e Ft-tal számoltunk. Biztosítási díjakra, szociális támogatásokra 873 e Ft a várható kiadás évtől a személyi juttatások között kell megtervezni a reprezentációt is, melynek éves keretösszege 3. e Ft. Külső személyi juttatásokra, (megbízási, szakértői díjak) teljesítéséhez 16.8 e Ft tervezett összeggel számoltunk, melyből e Ft-ot az ÁROP pályázati pénzből, 6.74 e Ft-ot egyéb területfejlesztési támogatásból fedezünk. K2. A munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 214. évre tervezett összege a hivatali bérköltség 27%-a, vagyis e Ft, mely a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások utáni járulékokat tartalmazza. K3. Dologi kiadások Az előző évi teljesítési adatok alapján és a megyei önkormányzati tartalék pályázat pénzmaradványt képező részének és az áthúzódó 213. évi kötelezettségek figyelembevételével 214. évre a hivatalnál tervezett dologi kiadás e Ft. A köztisztviselők kitüntetésére, valamint a közgyűlés által adományozott kitüntetések javasolt előirányzata 2.68 e Ft. Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai elsősorban az évek óta meglévő szomszédos országokkal való együttműködésre, regionális szintű, többoldalú együttműködésre, a nemzetközi szervezetek munkájában való

9 9 részvételre, valamint a szakmai tanulmányutakra és továbbképzésekre koncentrálnak, amelynek eredeti előirányzata 13. e Ft. Belföldi tagdíjra (Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács), és külföldi szervezetek tagdíjaira (Európai Régiók Gyűlése, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése, Sajó- Rima Eurorégió Egyesület) tagdíjaira 3. e Ft. Területfejlesztési konferenciák, rendezvények költségeire 4. e Ft. Épület üzemeltetésre (víz, villany, fűtés, szemétszállítás), szolgáltatási díjakra (postázás, telefon, takarítás, portaszolgálat, karbantartás, kisebb javítás) tervezett összeg 33. e Ft. Rehabilitációs hozzájárulás, ÁFA kiadásra tény adatok alapján e Ft. D. /Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási, felújítási előirányzatot az eredeti költségvetés nem tartalmaz, mert a Megyeháza közös üzemeltetése miatt ez megállapodás függvénye. Tisztelt Közgyűlés! A benyújtott 214. évi költségvetési javaslat jellemzőjeként megállapítható, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetését a takarékosság, a visszafogott gazdálkodás jegyében terveztük meg. A jelenlegi piaci viszonyokat is figyelembevéve a csekély bevételekre tekintettel a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból próbáljuk meg kiadásainkat fedezni. Ehhez szükséges az előző évi rendkívül szigorú és centralizált gazdálkodás folytatása, mellyel el tudtuk érni, hogy a ellátás színvonalában javulás következzen be. Kérem, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló javaslatot megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot, valamint önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

10 1 INDOKOLÁS a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../214. ( ) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről I. Általános indokolás Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal. E kötelezettségének eleget téve kell megalkotnia a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A költségvetési javaslat kidolgozása a Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési koncepciójáról szóló 16/213. (IV. 25.) határozat alapján történt az Áht. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével. II. Részletes indokolás 1. -hoz Meghatározza az önkormányzati rendelet hatályát. 2. -hoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési bevételi főösszegét, valamint annak forrásonkénti megoszlását tartalmazza. 3. -hoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési kiadási főösszegét, valamint annak forrásonkénti megoszlását tartalmazza, meghatározza a költségvetési létszámkeretet, illetve a költségvetés bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási tervére, a kiadások hivatali szakok szerinti csoportosítására, az értékcsökkenési leírásra, a következő három év tervezett előirányzatainak keretszámaira vonatkozik, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokhoz kapcsolódik.

11 hoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályait tartalmazza, illetve felhatalmazást ad a közgyűlés elnökének és a főjegyzőnek. 1. -hoz A rendelet hatályba lépésére vonatkozóan tartalmaz szabályozást.

12 12 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /214. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása az önkormányzati ok ellátásához szükséges kiadások és bevételek részletes bemutatása, a ok költségtakarékos ellátásának dokumentálása. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat számára rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 214. február

13 13 Határozati javaslat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésével kapcsolatos megállapítások A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 29/A. -a alapján a középtávú tervezéshez a következőket állapítja meg: 1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti saját bevételekkel, mint a - helyi adóból származó bevétel, - vagyonértékesítésből származó bevétel, - tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel, - bírság, pótlék, díjbevétel, - kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel a költségvetési évet követő 3 évben nem számol. 2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerint pénzintézet felé kötelezettsége nincs és adósságot keletkeztető ügyletet a költségvetési évet követő 3 évben nem vállal. 3. Az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke értelemszerűen

14 14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../214. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetése 2. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 41. e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 4. e Ft-ban - bevételi főösszegét 81. e Ft-ban állapítja meg (1. melléklet). (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami ok szerinti részletezését a 2. melléklet és a 2.1. tartalmazza. 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének

15 15 - költségvetési kiadási főösszegét 46. e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 35. e Ft-ban - kiadási főösszegét 81. e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami ok szerinti részletezését a 3. melléklet és a 3.1. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a közgyűlés. (4) A Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetés bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) A Megyei Önkormányzat kiadásainak hivatali szakok szerinti csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (6) A 213. évi záró mérlegben szereplő eszközök 214. évi értékcsökkenésének számítását a 7. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet tartalmazza. (8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére. 5.

16 16 A 4. -ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyűlés között 1 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a 214. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új vállalására nem terjed ki. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 6. Az Áht. 23. előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja. 7. Az Áht a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a kincstártól: - a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, - a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, - egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére, - foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre, - az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított támogatások kifizetésére, abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik hitelintézeti számlával. A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni 8. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szereplő megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra az év közben jelentkező többletokra, előre nem tervezhető kiadásokra, pályázatot nyújtson be. 9. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat bevételeinek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközökért tőkegarantált értékpapírt (kincstárjegy) vásároljon.

17 17 Záró rendelkezések 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 214. január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Kovács János főjegyző Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke

18 1. melléklet a.../214. (......) önkormányzati rendelethez Megnevezés B E V É T E L E K Kötelező Önként vállalt Állami KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 214. Előirányzat összesen Megnevezés K I A D Á S O K Kötelező Önként vállalt Állami 1. melléklet Ezer Ft-ban Előirányzat összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K912. Belföldi értékpapírok kiadásai B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) K6. Beruházások K7. Felújítások 1 1 K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 1 ÖSSZ.(K6.+K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 5 5 E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

19 2. melléklet a.../214. (......) önkormányzati rendelethez 2. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B115. Működési célú központosított előirányzatok B35.Termékek és szolgáltatások adói B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kötelező Az önkormányzat 214. évi bevételi előirányzatai összesen Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen Önként vállalt Állami Előirányzat összesen Kötelező Önként vállalt Állami Előirányzat összesen Kötelező Önként vállalt Állami Ezer Ft-ban Előirányzat összesen B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

20 2.1. melléklet a.../214. (......) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2.1. melléklet B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Kötelező Önként vállalt Önkormányzat Ezer Ft-ban összesen Előirányzat Állami BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása Összesen: B115. Működési célú központosított előirányzatok Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Összesen : B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen ÁROP területfejlesztési pályázat 2. részlete Munkaügyi központ bértámogatás Összesen 8 8 B42. Működési bevételek Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke Összesen B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Összesen

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.)

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 214 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 214 Költségvetési bevételek 1 288 Költségvetési kiadások 1 288 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Tárgyévi

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben