Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésére"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésére Miskolc, 214. február

2 2 Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglaltak szerint elkészítésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési javaslata, melyet a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztünk. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala éves költségvetési javaslatának alapját: Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) képezte, melynek főbb irányait a kormány 2% körüli növekedéssel, 2,9%-os államháztartási hiánnyal és 2,4%-os inflációval számolva állította össze a háztartások fogyasztásának 1,9%-os bővülésével és 2%-os reálkereset emelkedéssel számolva. A 214. évi költségvetéssel összességében javulhat a gazdasági környezet, valamint az ország megítélése, ami javíthatja a befektetési hajlandóságot. Α Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 214. évi költségvetési koncepciójáról szóló 16/213. (IV. 25.) határozat (a továbbiakban: költségvetési koncepció) képezte. A költségvetési törvény 27. (1) bekezdése szerint az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati ainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a következők szerint állapítja meg: - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaként a Megyei Önkormányzat aihoz kapcsolódó működési kiadások támogatását a költségvetési törvény 2. mellékletének I/3. pontja az előző évivel azonos összegben, 318,1 millió Ft-ban határozta meg. - Központosított előirányzatként a költségvetési törvény 3. mellékletének 8. pontjában az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jelenik meg. - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként a költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontja szerint a megyei önkormányzati tartalék 5, millió Ft, mely pályázat alapján a megyei önkormányzatok 214. évi váratlan működési kiadásainak támogatására szolgál működési bevételeik figyelembevételével. A megyei önkormányzatoknak az önkormányzatiságból adódó valós okat kell ellátnia, megoldania. Továbbra is fajsúlyosan jelentkeznek a

3 3 területfejlesztésből adódó ok, jelenleg a közötti Európai Uniós költségvetési források felhasználásával összefüggésben látunk el okat. A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek és a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is. Az új típusú megye koncepciójáról szóló 1361/211. (XI. 8.) Korm. határozat rögzítette, hogy a fejlesztéspolitika területi szintjén jelentkező okat a megyei önkormányzatok lássák el évben a megye alapvető szerepet tölt majd be az egységes fejlesztéspolitika kialakításában. A megyei önkormányzatokhoz hozzárendelődött az elemzési és tervezési felhatalmazás a megyei területfejlesztési tanácsok egyidejű megszüntetésével. Az Mötv. 27. (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs okat lát el. A megye az ágazati stratégiák területi szintű koordinációjával és a fejlesztési tervek elfogadásával, teljesülésük nyomon követésével letéteményese a hatékonyan működő nemzeti fejlesztéspolitika megvalósításának. A Megyei Önkormányzat 214. évi legfontosabb aként megfogalmazódott, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési források kihasználásával továbbra is törekednie kell a Közgyűlés ainak színvonalas ellátására, s ezzel összefüggésben a munkanélküliség minimalizálására, a gazdasági színvonal emelésére. A képviselő-testület tagjai előtt ismert, hogy a Megyei Önkormányzat a korábbi évektől teljesen eltérő rendszerrel és ehhez igazított gazdasági, pénzügyi feltételekkel kezdte meg 212. évben a működését évben vált ismertté, hogy a jogszabályban rögzített általánosan megfogalmazott kötelező ok milyen konkrétumokat jelentenek a gyakorlatban. Jelenleg az önkormányzat a közötti Európai Uniós költségvetési források felhasználásával összefüggésben lát el előkészítő okat, melynek első része a megyei területfejlesztési koncepció helyzetértékelésének elkészítése és elfogadása volt, majd ezt a munkát folytatva a 214. évre áthúzódó koncepcionális tervezés. Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az Áht. egyik kiemelt a. A közok maradéktalan ellátása érdekében biztosítani kell a költségvetési szervek működési feltételeit. A köz ellátásának finanszírozása az ellátott tal arányos pénzügyi fedezet részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. Az Áht. 23. (2) bekezdése rögzíti az önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint a helyi önkormányzat költségvetése többek között tartalmazza:

4 4 - a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező ok, önként vállalt ok, állami (államigazgatási) ok szerinti bontásban, - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (hivatal) engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező ok, önként vállalt ok, állami (államigazgatási) ok szerinti bontásban, - a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, - a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános és céltartalék évtől átalakult az önkormányzati ellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott ok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a ellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, hoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Elkülönülnek egymástól az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. -ában meghatározásra kerül, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell az önkormányzat, és mely bevételeket és kiadásokat a hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. A költségvetés összeállítása során alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az új és meglévő kötelező ok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges pénzügyi keret átgondolt felhasználásának megtervezése, a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak erősítése. A 214. évi költségvetés javasolt bevételi és kiadási előirányzatait a szöveges leírásokon túl, mellékletekben foglaljuk össze, és összefüggéseiről a következők szerint adunk jelentést: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege a 214. évi költségvetési mérleg szerint 81. e Ft. (1. melléklet) BEVÉTELEK A Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési bevételi irányszámait döntően a központilag szabályozott források alakulása, az állami támogatás mértéke, az

5 5 önkormányzat általános működésének és ágazati ainak támogatása határozza meg. A költségvetéshez képest alacsony saját bevételek alakulása behatárolja a megfogalmazható ok nagyságát, s emiatt fontos érdek fűződik a bevételi előirányzatok részletes megtervezéséhez. A költségvetés végrehajtása érdekében a középtávú tervezéshez az Áht. 29/A -a szerint a határozati javaslatban részletezett megállapításokat tesszük. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat A./ Működési költségvetés bevételei e Ft (2. melléklet). B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A költségvetési törvény 2. mellékletének I/3. pontja szerint a Megyei Önkormányzat működésének támogatása az előző évivel megegyező mértékű, e Ft. B115. Működési célú központosított előirányzatok A költségvetési törvény 3. melléklet 8. pontja szerint 214. évben a megyei önkormányzatok azon fejlesztéseikhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhetnek támogatást, amelyek esetében az európai uniós támogatásról szóló döntés 213. évben vagy megelőzően született meg. Ilyen támogatási szerződéssel jelenleg nem rendelkezünk. B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai A költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontjában elkülönítésre került Megyei önkormányzati tartalék jogcímen 5 M Ft. Ez az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 214. évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével. Ezzel a forrással az eredeti költségvetés szintjén nem számolhatunk, de a részletszabályok ismeretében 213. évhez hasonlóan év közben pályázat benyújtásával, pótigény megfogalmazásával fogunk élni. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázaton (a továbbiakban: ÁROP pályázat) elnyert támogatás 9. e Ft, melyből 213. évben megérkezett e Ft. A következő részlet átutalása 214. októberében várható a területfejlesztési tevékenységet megalapozó fejlesztési programok és dokumentumok elkészítésére. A Munkaügyi Központtól ehhez kapcsolódóan tervezett bértámogatás bevétele 515 e Ft.

6 6 B3. Közhatalmi bevételek Helyi adókból, átengedett központi adókból, bírságokból, pótlékokból, talajterhelési díjból származna, de a Megyei Önkormányzat ilyen bevétellel az előző évihez viszonyítva 214-ben és az azt követő 3 évben sem számol. B4. Működési bevételek Ezek a bevételek betéti kamatból, pályázati díjból, vagyon hasznosításához kapcsolódó bérleti díjból és általános forgalmi adó bevételből származhatnak. A Megyei Önkormányzatnál ezzel az előző évi tapasztalati adatok alapján nem számoltunk, mert ez a bevétel a Hivatalnál jelenik meg. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 214-ben ilyen jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot, mert ez államháztartáson kívüli bevétel, melynél szerződés vagy a teljesítés függvényében évközi módosítás várható. B./ Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétel Az előző évi pénzmaradvány előzetes igénybevételére 5. e Ft-ot tervezünk, az ÁROP pályázaton elnyert pályázati összeg, valamint a megyei önkormányzati tartalék pályázati támogatás decemberi megérkezése és 214. márciusig történő elszámolási határideje miatt. C./ Felhalmozási költségvetés bevételei B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Előző évi teljesítési adatok alapján ilyen felhalmozási célú kölcsön visszatérüléssel és igénybevétellel nem számolunk. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 214. évi költségvetésének javasolt bevételi összege eft (2. melléklet). A./ Működési költségvetés bevételei 1.9 e Ft terembérleti díj és szolgáltatásokból befolyó bevétellel tervezünk a 213. évi tapasztalati számok figyelembevételével. Év közben a lehetőségeinkhez mérten a bevételek növelésére törekszünk. B./ Finanszírozási bevételek Központi irányítószervi támogatásként az önkormányzathoz érkező állami támogatás továbbadása történik a hivatal részére 35. e Ft összegben.

7 7 KIADÁSOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat A./ Működési költségvetés kiadásai K1. Személyi juttatás A Megyei Önkormányzat közgyűlésének és bizottságainak kiadásai a megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 14/26. (XI. 9.) rendelet alapján került megtervezésre. A javasolt összes kiadás a 3. melléklet szerinti megosztás alapján e Ft. K2. Munkaadót terhelő járulékok A Közgyűlés elnökének, alelnökeinek személyi juttatása és a közgyűlési és bizottsági tagok tiszteletdíja után fizetendő járulékok éves összege e Ft. K3 Dologi kiadások Az ÁROP pályázaton elnyert támogatásból fizetendő irodaszer, igénybevett szolgáltatások és belföldi kiküldetések betervezett dologi költsége e Ft. K5 Egyéb működési kiadások Az Elnöki keret az előző évihez hasonlóan 5. e Ft, melyből 1.5 e Ft államháztartáson belülre (önkormányzatok), 3.5 e Ft államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyházak) sport és kulturális rendezvényeinek támogatását jelenti. 5. e Ft működési célú támogatás és kölcsön nyújtása került tervezésre a Megyei Önkormányzat 1%-os tulajdonát képező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak. B./ Finanszírozási működési kiadás K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 214. évre javasolt kiadásainak főösszege 35. e Ft (3. melléklet), melyet finanszírozási kiadások között irányító szervi támogatásként ad tovább hivatalának. Kiadási előirányzatként való felhasználása a hivatalnál szakokra történő bontással valósul meg. (6. melléklet) D./ Felhalmozási kiadások K6. Beruházások Az ÁROP pályázat keretében területfejlesztési okhoz betervezett számítástechnikai berendezések, szoftverek vásárlását jelenti 3.3 e Ft értékben. Az éves amortizáció összegének megfelelő fejlesztés az eredetileg

8 8 tervezett bevételekből nem vállalható, módosítására a pénzmaradvány elfogadásakor kerül sor. (7. melléklet) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatal A költségvetés 214. évre javasolt kiadásainak főösszege e Ft, mely a 3. melléklet szerinti bontásban a 213. évi teljesítéshez, mint bázisévhez viszonyítva került megtervezésre a költségtakarékosság figyelembevételével. A./ Működési költségvetés kiadásai Az önkormányzati hivatal 214. évi javasolt működési kiadása e Ft. K1. Személyi juttatás A személyi juttatások előirányzata e Ft, mely tartalmazza a költségvetési törvényben rögzített köztisztviselői alapilletmény, illetménypótlék, illetménykiegészítés összegét, az ÁROP pályázat területfejlesztési ai miatt további 4 fő határozott idejű (214. március 1. szeptember 3.) dolgozóval, az előző évhez képest változatlan illetményalappal (38.65,- Ft) és változatlan cafetéria kerettel (2.,- Ft) számolva. Tartalmazza továbbá a soros előrelépéseket 438 e Ft, a közlekedési költségtérítést 1.1 e Ft, jubileumi jutalmat 4. e Ft, a lakossági folyószámla miatti többletköltséget 1.95 e Ft összegben. Szakképesítés megszerzésére, alapvizsga, szakvizsga és továbbképzés támogatására 1.99 e Ft-tal számoltunk. Biztosítási díjakra, szociális támogatásokra 873 e Ft a várható kiadás évtől a személyi juttatások között kell megtervezni a reprezentációt is, melynek éves keretösszege 3. e Ft. Külső személyi juttatásokra, (megbízási, szakértői díjak) teljesítéséhez 16.8 e Ft tervezett összeggel számoltunk, melyből e Ft-ot az ÁROP pályázati pénzből, 6.74 e Ft-ot egyéb területfejlesztési támogatásból fedezünk. K2. A munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 214. évre tervezett összege a hivatali bérköltség 27%-a, vagyis e Ft, mely a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások utáni járulékokat tartalmazza. K3. Dologi kiadások Az előző évi teljesítési adatok alapján és a megyei önkormányzati tartalék pályázat pénzmaradványt képező részének és az áthúzódó 213. évi kötelezettségek figyelembevételével 214. évre a hivatalnál tervezett dologi kiadás e Ft. A köztisztviselők kitüntetésére, valamint a közgyűlés által adományozott kitüntetések javasolt előirányzata 2.68 e Ft. Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai elsősorban az évek óta meglévő szomszédos országokkal való együttműködésre, regionális szintű, többoldalú együttműködésre, a nemzetközi szervezetek munkájában való

9 9 részvételre, valamint a szakmai tanulmányutakra és továbbképzésekre koncentrálnak, amelynek eredeti előirányzata 13. e Ft. Belföldi tagdíjra (Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács), és külföldi szervezetek tagdíjaira (Európai Régiók Gyűlése, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése, Sajó- Rima Eurorégió Egyesület) tagdíjaira 3. e Ft. Területfejlesztési konferenciák, rendezvények költségeire 4. e Ft. Épület üzemeltetésre (víz, villany, fűtés, szemétszállítás), szolgáltatási díjakra (postázás, telefon, takarítás, portaszolgálat, karbantartás, kisebb javítás) tervezett összeg 33. e Ft. Rehabilitációs hozzájárulás, ÁFA kiadásra tény adatok alapján e Ft. D. /Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházási, felújítási előirányzatot az eredeti költségvetés nem tartalmaz, mert a Megyeháza közös üzemeltetése miatt ez megállapodás függvénye. Tisztelt Közgyűlés! A benyújtott 214. évi költségvetési javaslat jellemzőjeként megállapítható, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetését a takarékosság, a visszafogott gazdálkodás jegyében terveztük meg. A jelenlegi piaci viszonyokat is figyelembevéve a csekély bevételekre tekintettel a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból próbáljuk meg kiadásainkat fedezni. Ehhez szükséges az előző évi rendkívül szigorú és centralizált gazdálkodás folytatása, mellyel el tudtuk érni, hogy a ellátás színvonalában javulás következzen be. Kérem, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló javaslatot megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot, valamint önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

10 1 INDOKOLÁS a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../214. ( ) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről I. Általános indokolás Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal. E kötelezettségének eleget téve kell megalkotnia a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A költségvetési javaslat kidolgozása a Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési koncepciójáról szóló 16/213. (IV. 25.) határozat alapján történt az Áht. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével. II. Részletes indokolás 1. -hoz Meghatározza az önkormányzati rendelet hatályát. 2. -hoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési bevételi főösszegét, valamint annak forrásonkénti megoszlását tartalmazza. 3. -hoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetési kiadási főösszegét, valamint annak forrásonkénti megoszlását tartalmazza, meghatározza a költségvetési létszámkeretet, illetve a költségvetés bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási tervére, a kiadások hivatali szakok szerinti csoportosítására, az értékcsökkenési leírásra, a következő három év tervezett előirányzatainak keretszámaira vonatkozik, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokhoz kapcsolódik.

11 hoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályait tartalmazza, illetve felhatalmazást ad a közgyűlés elnökének és a főjegyzőnek. 1. -hoz A rendelet hatályba lépésére vonatkozóan tartalmaz szabályozást.

12 12 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /214. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása az önkormányzati ok ellátásához szükséges kiadások és bevételek részletes bemutatása, a ok költségtakarékos ellátásának dokumentálása. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat számára rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 214. február

13 13 Határozati javaslat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésével kapcsolatos megállapítások A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 29/A. -a alapján a középtávú tervezéshez a következőket állapítja meg: 1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti saját bevételekkel, mint a - helyi adóból származó bevétel, - vagyonértékesítésből származó bevétel, - tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel, - bírság, pótlék, díjbevétel, - kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel a költségvetési évet követő 3 évben nem számol. 2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerint pénzintézet felé kötelezettsége nincs és adósságot keletkeztető ügyletet a költségvetési évet követő 3 évben nem vállal. 3. Az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke értelemszerűen

14 14 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../214. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetése 2. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 41. e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 4. e Ft-ban - bevételi főösszegét 81. e Ft-ban állapítja meg (1. melléklet). (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami ok szerinti részletezését a 2. melléklet és a 2.1. tartalmazza. 3. (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének

15 15 - költségvetési kiadási főösszegét 46. e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 35. e Ft-ban - kiadási főösszegét 81. e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami ok szerinti részletezését a 3. melléklet és a 3.1. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a közgyűlés. (4) A Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetés bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) A Megyei Önkormányzat kiadásainak hivatali szakok szerinti csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (6) A 213. évi záró mérlegben szereplő eszközök 214. évi értékcsökkenésének számítását a 7. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet tartalmazza. (8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz. A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére. 5.

16 16 A 4. -ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyűlés között 1 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a 214. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való rendelkezésre is. Ez a hatáskör új vállalására nem terjed ki. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról. 6. Az Áht. 23. előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja. 7. Az Áht a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a kincstártól: - a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, - a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, - egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére, - foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre, - az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított támogatások kifizetésére, abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik hitelintézeti számlával. A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni 8. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy Magyarország 214. évi központi költségvetéséről szóló 213. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szereplő megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra az év közben jelentkező többletokra, előre nem tervezhető kiadásokra, pályázatot nyújtson be. 9. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat bevételeinek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközökért tőkegarantált értékpapírt (kincstárjegy) vásároljon.

17 17 Záró rendelkezések 1. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 214. január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Kovács János főjegyző Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke

18 1. melléklet a.../214. (......) önkormányzati rendelethez Megnevezés B E V É T E L E K Kötelező Önként vállalt Állami KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 214. Előirányzat összesen Megnevezés K I A D Á S O K Kötelező Önként vállalt Állami 1. melléklet Ezer Ft-ban Előirányzat összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K912. Belföldi értékpapírok kiadásai B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) K6. Beruházások K7. Felújítások 1 1 K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 1 ÖSSZ.(K6.+K8.) K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 5 5 E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/249-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben