Közösségi Tájfutó Térkép Készítés Open Street Map alapon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi Tájfutó Térkép Készítés Open Street Map alapon"

Átírás

1 Bevezetés Közösségi Tájfutó Térkép Készítés Open Street Map alapon Verzió: 1.0 ( ) CC-BY-SA Török Imre 2012 A leírás célja, hogy ismertesse az on-line közösségi tájfutó térkép készítés módszerét a leendő felhasználók számára. Az itt leírt módszer valamennyi lépése ingyenesen letölthető szoftverekkel elvégezhető. Ez a leírás a 2009-ből származó alábbi svéd eredetű ismertetők alapján készült, azok továbbfejlesztésével: Köszönet David Svantesson-nak, aki az egész módszer elvi és műszaki alapjait megteremtette, valamint Dr. Zentai Lászlónak a leírás szakmai lektorálásáért. Szintvonalak létrehozása A szintvonalak létrehozása viszonylag összetett feladat, de nem kell valamennyi helyesbítőnek elvégeznie. Elegendő, ha az adott terep koordinátora elvégzi, és a szintvonalakat tartalmazó osm fájlt elérhetővé teszi a térképszerkesztés többi résztvevője számára. 1. Módszer: Elnagyolt domborzat automatikus generálása a NASA SRTM adatbázisából Ez a módszer nagyon kényelmes, de az eredeti adatbázis 30 méteres magassági felbontása miatt eléggé elnagyolt domborzati képet eredményez a tájfutó térképek 5 méteres alapszintközének használata esetén. Az eljárás menete: Strm2osm program telepítése (letöltés zip ) A program lefuttatása parancssorból az alábbi paranccsal: srtm2osm -bounds step 5 -cat (Az első koordinátapár a terep DNYi, a második az ÉKi sarka. A koordinátákat dd.dddddd formátumban, vagyis tizedfokokban kell megadni.) Az elkészült osm fájl megnyitása a Merkaartor térképszerkesztőben Az összes szintvonal kijelölése, és az iof:contour; type:normal tag-ek hozzáadása (program ablakának bal alsó sarkában). A főszintvonalak kijelölése, és a tag átírása type:index értékre. Az így elkészült szintvonalképet a Merkaartor programban File > Export paranccsal ki kell exportálni egy önálló osm fájlba. A szintvonalakat az OSM szerverre felölteni tilos, a későbbi munkák során is külön kezelendők! Bővebb leírás:

2 Ábra 1: Strm2osm által generált szintvonalkép Ábra 2: Az IOF tag-ek hozzáadása után már barnák a szintvonalak

3 2. Módszer: Átrajzolás régi térképről, vagy más alaptérképről A Meerkartor programban ún. Walking paper segítségével lehet átrajzoláshoz használható képréteget létrehozni. Ennek használatát külön fejezet ismerteti. Az átrajzolt szintvonalakat szintén el kell látni az iof:contour; type:normal illetve iof:contour; type:index tag-ekkel, majd ki kell exportálni önálló osm fájlba. Az így előállított szintvonalkép is külön kezelendő a későbbi munkafázisok során, az OSM szerverre való feltöltése tilos! A térkép szerkesztése Az Open Street Map térkép szerkesztésére többféle program is létezik (JOSM, webes szerkesztő, stb.), de a tájfutó jelek speciális igényeinek kezeléséhez jelenleg a Merkaartor szoftver a legalkalmasabb. Ez hasonlít legjobban az OCAD kezelésére, emiatt a leírás a továbbiakban csak ezt a szoftvert tárgyalja. A szoftver általános kezelési leírása elérhető a cím alatt, itt csak a tájfutó térkép szerkesztéséhez szükséges főbb információk kerülnek ismertetésre. Merkaartor program speciális beállításai a tájfutó térképek szerkesztéséhez A program alapkiépítésében nem támogatja a tájfutó jelkulcsok használatát. Ezért először telepíteni kell az ISOM jelkulcsot (style) az alábbi módon: ISOM style zip fájl letöltése és kicsomagolása a Merkaartor könyvtárába. ISOM style regisztrálása a programban: Tools > Preferences > Style fül, majd az ISOM.mas fájl elérési útjának megadása. Megjelenítés átállítása ISOM térképjelekre: Tools > Styles > ISOM.mas kiválasztása

4 Ábra 3: ISOM Style beállítása a Preferences menüben Ábra 4: ISOM Style kiválasztása Alapműveletek, Objektumok létrehozása Amennyiben még nincs az adott terepre megkezdett projektünk a Merkaartor programban, akkor először a szintvonalakat tartalmazó osm fájlt kell megnyitni. Ekkor megjelennek a szintvonalak. A

5 háttér apró piros pöttyözése azt jelzi, hogy még nem töltöttük le a szerverről a területre mások által már felvitt objektumokat. Ez a pöttyözés a terület letöltésével, vagy a Show > Show downloaded areas négyzet kipipálásának megszüntetésével tüntethető el. Ezután a Download gombra kell kattintani, ami letölti az Open Street Map szerverről a területre mások által már felvitt objektumokat. Egyúttal a háttér piros színezése is megszűnik. Néhány hasznos alapfunkció a térkép kezelésére: Nagyítás, kicsinyítés: egérgörgő forgatása Térkép mozgatása az ablakban: egér mozgatása a jobb egérgomb nyomva tartásával Meglévő Open Street Map objektumok felcímkézése Ha van olyan objektum, aminek a tájfutó térképen is szerepelnie kell, de még nem rendelkezik iof tag-gel (címkével), akkor a megfelelő iof tag-eket hozzá kell adni (program ablak bal alsó sarkában). A megfelelő tag-et az A melléklet: Térképjelek címkézési szabályai táblázatából lehet kiválasztani. A szerkesztés alatt célszerű ezt a mellékletet színesben kinyomtatva magunknál tartani, hogy gyorsan megtaláljuk a szükséges tag értékeket. Amennyiben a programban helyesen van beállítva az ISOM style, és a tag-ek értékeit is helyesen írtuk be, akkor az adott objektum (feature) már a tájfutó jelkulcs szerint jelenik meg. Az iof tag-ek hozzáadása előtt érdemes ellenőrizni az objektum már meglévő címkéit. Amennyiben ezek között layer címke található, akkor ez gondot okozhat a későbbi térképgenerálásnál, mert ez az objektum hibás felületi sorrendben jelenhet meg. Ilyen esetben célszerűbb egy másolatot létrehozni az objektumról, és ehhez rendelni az iof címkéket. Saját új objektumok létrehozása Saját új objektum létrehozását a Node, Road vagy Area gombokra kattintva lehet kezdeményezni. Node gomb: pontszerű objektum (pl. gödör, határkaró) létrehozására szolgál, ez esetben a térképre való minden további kattintáskor létrehoz egy pontszerű objektumot. Road gomb: vonalas objektumok (pl. út, árok, jelleghatár) létrehozására szolgál. A gomb megnyomása után a térképre kattintva az objektum egyes pontjai adhatók meg. A vonal lezárását legegyszerűbben dupla kattintással lehet elvégezni. Area gomb: felületi objektumok (pl. erdőfolt, tisztás, lakott terület) létrehozására szolgál. A Road objektumhoz hasonlóan a térképre kattintáskor az új objektum területhatárának pontjai adhatók meg, majd a vonal bezárásával létrejön az objektum. Az egyes objektumok létrehozása után (vagy azokat csoportosan kijelölve) meg kell adni a megfelelő iof tag-eket az objektumokhoz a Merkaartor ablak bal alsó sarkában. A tag-ek beírása után az objektumok már a tájfutó jelkulcs (vagy legalábbis annak közelítése) szerint jelennek meg. Az újonnan felvitt, vagy módosított objektumok piros ponttal vagy vonallal vannak megjelölve, ami azt

6 jelzi, hogy ezeket még nem töltöttük fel az OSM szerverre (Durty Features Megpiszkált objektumok). A piros vonal vastagságát érdemes kisebbre állítani, mint az alapértelmezett érték. Ennek menete a következő: Tools > Preferences > Colors fül, majd Dirty átállítása 1 pixelre. Ha még az egy pixeles megjelölés is zavar (pl. gyorsnyomatot akarunk készíteni), akkor a megjelölés kikapcsolható az alábbi módon: Show > Higlight durty features kipipálásának megszűntetésével. Ha a szükséges objektumváltoztatásokat, illetve új objektum hozzáadásokat véghezvittük, akkor érdemes elmenteni a munkánkat a Merkaartor saját mdc fájlformátumába. (Save gomb). Ha a felvitt, illetve javított adatok minden szempontból helyesek, és szerzői jog szempontjából is tiszták (saját felmérésből származnak, vagy a felhasznált forrás írásbeli engedélyt adott erre; bővebben: akkor tegyük közzé őket az OSM szerverre történő feltöltéssel (Upload gomb). A feltöltéshez előzetes regisztráció szükséges, amit a címen lehet elvégezni. Amennyiben olyan objektumot töltöttünk fel, amely csak iof tag-ekkel rendelkezik, akkor ez az Open Street Map normál webes felületén láthatatlan marad. Az OSM szerkesztőeszközökben viszont vékony fekete vonalként, illetve pontként megjelennek, és a hozzájuk tartozó tag-ek is megtekinthetők. Tájfutó térképként csak a Merkaartor programban láthatók, feltéve, hogy az ISOM Style van beállítva. Ábra 5: Pontozott háttér az OSM információk letöltése előtt

7 Ábra 6: Térkép az OSM információk letöltése után Ábra 7: Node Feature (pontszerű objektum) létrehozása

8 Ábra 8: Road Feature (vonalas objektum) létrehozása Ábra 9: Area Feature (területi objektum) létrehozása

9 Ábra 10: Durty features (megpiszkált objektumok) jelölése piros vonallal, illetve ponttal Ábra 11: A piros megjelölés eltűnik a változtatások OSM szerverre való feltöltése után

10 Ábra 12: Durty Features jelölés vonalszélességének átállítása Fontos rajzolási szabályok (eltérések a Merkaartor és az Osmarenderer megjelenítése között) A Merkaartor programban sajnos nem teljesen ugyanaz a térképrajz jelenik meg, mint amit az osmarender által generált végeredményben látunk. A szakzsargonban ezt úgy mondják, hogy almost WYSWYG (What You See is What You Get). Az ebben a fejezetben leírt szabályokat feltétlenül be kell tartani annak érdekében, hogy a térkép az Osmarenderer által generált végső fázisban is helyesen jelenjen meg. Fésűs térképjelek rajzolása A Merkaartor szoftver a jelkulcsszerkesztőjének korlátai miatt nem tud fésűs (aszimmetrikus) térképjeleket (pl. szikla, letörés, eséstüske, kerítés, alagút bejárat, stb.) megjeleníteni. Emiatt helyettesítő jelek jelennek meg a szerkesztéskor. Az Osmarenderer a fésűk tüskéit mindig a vonal meghúzási iránya szerinti jobb oldalon jeleníti meg. A vonal irányát a szerkesztőben úgy lehet ellenőrizni, hogy kijelölés után a Properties ablakban a Oneway jelölőnégyzetet bejelöljük. Az irány megfordítására a menüsorban van egy külön gomb.

11 Területi objektumok egymásra rajzolása A Merkaartor a felhasználó általi megrajzolás sorrendjében rajzolja felül az egyes területeket, miközben az Osmarenderer a térképjelek (isomrules.xml fájlban megadott) renderelési sorrendjében rajzolja felül az korábbi rétegeket. Emiatt előfordulhat, hogy a Merkaartor-ban látható területfolt nem látszódik az osmarederer által generált térképen. Az alábbi szabályok mutatják, hogy mikor szabad úgy felülrajzolni egy területet, hogy az a végeredményben is helyesen jelenjen meg. Egyéb esetekben lyukat kell vágni a területbe a helyes megjelenítéshez (lásd következő alfejezet). Általános felülrajzolási sorrend (a legutolsó elem kerül legfelülre): open_land forest o running:easy o running:slow o running:difficult o running:impassable open_land_in_forest settlement water road area building A fenti sorrend úgy lett összeállítva, hogy a tényleges térképszerkesztés során a lehető legkevesebb esetben kelljen lyukakat vágni. Az open_land_in_forest címkék (az open_land másolataként) kifejezetten ebből a célból lettek létrehozva. Ábra 13: Lyuk vágása nélkül egymásra rajzolható területek példái

12 Ábra 14: Lyuk kivágása nélkül rajzolható kombináció (a belső tisztás open_land_in_forest címkével) Ábra 15: Lyuk vágásával létrehozható területkombinációk Ábra 16: Különböző vonalas objektumok felülrajzolása területi objektumokon Lyukak vágása a területekbe Amennyiben olyan térképrészletet kell megrajzolni, ami az előző alfejezet felülrajzolási szabályaival nem lehetséges (pl. jól futható erdőfolt egy bozótosban), akkor a befoglaló területbe lyukat kell vágni. Ez viszonylag összetett művelet, de kis gyakorlás után már gyorsan elvégezhető, és viszonylag ritkán van rá szükség. Fontos megjegyzés: A helyesen létrehozott lyukat a Merkaartor térképnézete továbbra is a befoglaló terület színével tölti ki, de az Osmarenderer már helyesen jeleníti meg. Lyuk vágása újonnan rajzolt területbe Area gomb megnyomása után terület külső határának megrajzolása.

13 Terület bezárása után megjelenő felugró ablakban (Do you want to add a(nother) hole to this area?) Yes választása, majd lyuk határának megrajzolása. A lyukas terület jellemzőit (iof címkék) a külső határvonal kijelölése után a határvonalhoz (tehát nem a relation-höz) kell rendelni. A Relation-hoz hozzáadott iof tag-ek hatása nem jelenik meg az Osmarenderer által generált térképen. Lyuk vágása korábban rajzolt területbe, amiben még nincs lyuk Terület külső határvonalának kijelölése, és azonosítójának (ID) megjegyzése (lásd Properties ablakban) Lyuk határvonalának megrajzolása, és azonosítójának megjegyzése Belső és külső határvonal együttes kijelölése (Shift gomb nyomva tartásával), majd Create > Relation Relation tag-ek hozzáadása: o külső határ azonosítója: role=outer o belső határ azonosítója: role=inner Lyuk vágása korábban rajzolt területbe, amiben már van másik lyuk Lyuk határvonalának megrajzolása, Másik lyukat már tartalmazó Relation hozzáadása a kijelöléshez Hozzáadás a Relation-höz: Relation > Add Member Új belső határ szerepének megadása az azonosítója mellé: role=inner Lyuk kitöltésének címkézése Ha közvetlenül a lyuk belső határvonalához rendeljük az iof tag-eket, akkor azt az Osmarenderer nem jeleníti meg, ezért először egy másolatot kell létrehozni a belső határvonalról, és azt felcímkézni. Ez már helyesen jelenik meg az Osmarenderer által létrehozott térképen. A belső körvonal másolása egyszerű: Körvonal kijelölése, majd Copy és Paste gombokra kattintás. Az új másolat kijelöléséhez először körvonalra kattintunk. Ekkor a vonal pontjai körül dupla karika jeleni meg, ami azt jelenti, hogy több objektum is van egymás fölött. A Merkaartor ablak bal alsó sarkában mutatott listán felülről a második azonosító tartozik az újonnan létrehozott terület körvonalához (az első annak kezdőpontjához tartozik), erre kattintva már az új körvonalat választjuk ki. Az egymás fölött lévő objektumok kijelölésekor a billentyűzet Tab gombjával is váltogathatunk az egyes objektumok között. Az új körvonalhoz már hozzáadhatók a lyuk kitöltéséhez szükséges iof tag-ek.

14 Ábra 17: Lyuk kivágásának címkézése type=multipolygon Relation alkalmazásával Ábra 18: Egymásra másolt területhatárok kijelölése (a bal alsó listában felülről a második elem az új körvonal)

15 Vonalas objektumok által határolt területek kitöltése A sztenderd (nem tájfutó verzió) OSM szerkesztőkben lehetőség van ún. type=boundary Relation létrehozására. Ekkor az adott területet határoló vonalas objektumokat egy Relation-be kell foglalni, és a Relation-höz lehet a kitöltésre jellemző címkéket megadni. A speciális ISOM Osmarenderer azonban nem kezeli az így felcímkézett területet, így ez a módszer nem használható. Emiatt a vonalas objektumok által határolt terület kitöltéséhez újra kell rajzolni a területhatárt, és a másolatot felcímkézni. Bizonyos esetekben célszerű lehet a határoló vonalas objektumokról másolatot készíteni, abból kivágni a kitöltendő területet határoló szakaszokat, majd ezeket egyesíteni egy körvonallá, végül felcímkézni. Szerkesztést megkönnyítő módszerek GPS track betöltése A Merkaartor program File > Import funkciójával lehet saját GPS track-et beolvasni. A beolvasott track felcímkézése előtt (tag-ek hozzáadása) érdemes letölteni az OSM szerveren már meglévő utakat (Download gomb), mert lehet, hogy más már feltöltötte ezt az útvonalat. A beolvasott GPS track közvetlenül nem címkézhető, előbb át kell emelni tartalmát egy rajzolási rétegbe: GPS track layer (továbbiakban réteg) címkéjén jobb kattintás, majd Extact Drawing layer. Az így létrejött rétegben az útvonal már felcímkézhető a tájfutó jelkulcs szerint. A további szerkesztéseknél már célszerű kikapcsolni az eredeti GPS track réteg megjelenítését (a réteg neve melletti kis szem ikonra kattintva). A GPS track-ek felcímkézésekor az alábbi Merkaartor funkciókat érdemes használni: Split gomb: Segítségével a vonalas objektum több szakaszra bontható, és az egyes szakaszok külön kijelölhetők, azokhoz eltérő tag-ek rendelhetők (pl. ha a GPS track egy szakasza út, a másik szakasza pedig ösvény). Ha több pontot jelölünk ki, és így alkalmazzuk a Split gombot, akkor egy lépésben több szakaszra osztható a track. Az osztópontok kijelölése úgy történik, hogy először a teljes vonalas objektumot kijelöljük, majd a Shift gombot nyomva tartva adjuk hozzá a kijelöléshez az osztóponto(ka)t. Ez után kell a Split gombra kattintani. Szintén ez a funkció használható a track felesleges szakaszainak eltávolítására. Break gomb: Segítségével a vonal kijelölt pontja megkettőződik, és így két végpontként külön kezelhető. Ezt a funkciót célszerű használni elágazó útvonalak szétválasztására. Megjegyzés: A GPS track-ek és pontok létrehozásához nem kell drága GPS készüléket vásárolni. A legegyszerűbb Androidos okostelefonra is ingyenesen letölthető az Oruxmaps térképolvasó szoftver, amely alkalmas az útvonalak és pontok rögzítésére, és képes a Meerkartor számára beolvasható gpx vagy kml formátumban kiexportálni azokat.

16 Ábra 19: Importált GPS útvonalak és útpontok megjelenítése Ábra 20: GPS adatok átemelése rajzolási rétegbe az IOF címkézéshez

17 Ábra 21: GPS útvonal szétbontása szakaszokra az Extract rétegben Ábra 22: GPS útvonal felesleges szakaszának eltávolítása a szakaszokra bontás után

18 Internetes térkép beállítása háttérképként Magyarországon a tájfutó térképek készítésénél legjobban használható internetes térkép a turistautak.hu (továbbiakban TUHU) térképe, amely viszonylag részletgazdag és pontos erdei úthálózatot tartalmaz. A TUHU útjait közvetlenül átrajzolni szerzői jogi okok miatt tilos, azonban a saját GPS track-ek vagy a régi térkép torzításainak kiszűrésére kiválóan alkalmasak. A TUHU térkép megjelenítése a Merkaartor programban az alábbi beállításokkal lehetséges: Tools > WMS Servers Editor, majd itt megadni a TUHU elérési címét (Server URL): Ezután már csak az új image réteg létrehozása szükséges a tényleges megjelenítéshez: Layers > Add new Image layer; jobb klikk a létrejött új réteg címkéjén ("Map - None"), majd a felugró menüben: WMS Adapter > TUHU Szintén hasznos lehet a Bing légi fotó megjelenítése háttérképként. Ennek menete a következő: Layers > Add new Image layer; jobb klikk a létrejött új réteg címkéjén ("Map - None"), majd a felugró menüben: Plugins > Bing Maps Ábra 23: WMS szerver beállítások a TUHU megjelenítéséhez

19 Ábra 24: WMS térkép (TUHU) megjelenítése háttérképként Walking papers: Saját szkennelt térkép beállítása háttérképként Az OCAD programtól eltérően a Merkaartor nem rendelkezik olyan funkcióval, amely közvetlenül lehetővé teszi egy szkennelt kép beillesztését és bekalibrálását háttérképként. Ezért az alábbi trükkhöz kell folyamodni: Az adott területről ún. Walking paper-t kell generálni a oldalon. A generált Walking paper Internetes címét (URL) mentsük el a könyvjelzők közé, mert a Merkaartor ezt kéri majd a kép beolvasásánál, és ez alapján végzi az illesztést. Az így kapott pdf állományt módosítani kell egy komolyabb képszerkesztőben (Gimp vagy Photoshop) az alábbi műveletsor szerint. A Walking paper megváltoztatása a pl. régi tájfutó térkép háttérként való megjelenítéséhez egy bonyolult művelet. Ezt a műveletet nem kell minden önkéntes helyesbítőnek elvégeznie. Elegendő, ha terepenként van egy koordinátor, aki évente egy-két alkalommal elvégzi ezt, és közzé teszi a friss Walking paper változatot a többi résztvevő számára. A manipulált Walking paper megjelenítése már egyszerű feladat. Mivel a régi (még nem GPS felméréssel készült) tájfutó térképek jelentős torzításokat tartalmazhatnak, így azok pontosságát mindenképp ellenőrizni kell pl. a turistautak.hu térképével való

20 összehasonlítással. (Mindkét háttérkép réteg létrehozása, és váltott megjelenítése a letöltött OSM, illetve saját GPS track-ekhez viszonyítva.) Az eljárás az alábbi főbb lépésekből áll: A generált Walking paper pdf állomány megnyitása a képszerkesztőben Ténylegesen használni kívánt kép (pl. régi térkép, vagy helyszínelési ábrák) megnyitása másik ablakban. A használni kívánt rész körbevágása, majd új rétegként ráillesztése a Walking paper ábrájára. Az új réteg átlátszóságának átállítása erősen átlátszóra Az átlátszó réteg ráillesztése a Walking paper eredeti ábrájára átméretezéssel és eltolással, ezeket szükség esetén többször megismételve. Előfordulhat, hogy egy kis elforgatás is szükséges a pontos illesztéshez. A Gimp szoftverben az aránytartó átméretezéshez a Ctrl gombot kell az átméretezés közben nyomva tartani. Általában 4-5 ismételt átméretezéselmozgatás műveletpár szükséges az elfogadható illesztés eléréséhez. Főként régebbi térképeknél ne lepődjünk meg, ha a pontos illesztés lehetetlennek bizonyul. Ennek az oka, hogy ezek még nem geokalibráltak, így a pontos GPS-es felméréshez képest jelentős torzításokat tartalmazhatnak! Ekkor érdemes lehet kisebb egységekre bontani a terepet, és ezeket külön Walking paper-ben kezelni. A pontos (vagy legalább elfogadható) illesztés után a felső réteg átlátszóságának megszűntetése Az eredeti Walking paper körbevágása a szegélyek eltüntetése érdekében (ellenkező esetben pontatlan lesz a kép beillesztése a Merkaartor-ban). Ez a módszer elsőre kicsit nehézkesnek tűnik (az is), de kis gyakorlattal pár perc alatt elvégezhető. Ráadásul nem feltétlenül kell mindenkinek ezt elvégezni, hanem elegendő egy terepre egy-két ilyen Walking paper létrehozása, amit a többi szerkesztő letölthet, rajzolhat rá, és már csak szkennelni és körbevágni kell a használathoz. A Gimp képszerkesztő ingyenesen letölthető a címen. A fenti illesztési folyamatot a térképész szakzsargonban georeferálásnak nevezik. Walking paper megjelenítése a Merkaartor-ban Az így módosított Walking paper a következőképp jeleníthető meg a Merkaartor-ban háttérképként: Új réteg létrehozása a háttérkép részére: Layers > Add new Image layer; jobb klikk a létrejött új layer címkéjén ("Map - None"), majd a felugró menüben Plugins > Walking Papesrs Walking paper beolvasása: jobb klikk az új réteg címkéjén ("Map - Walking Papers"), a felugró menüben Load Image kiválasztása, majd a kép elérési útjának megadása. A program ezután kéri a Walking paper URL címét. Ez az a cím, amit a oldal generált az adott térképrészlet elkészítésénél. Ez a cím általában a fájlnévben is benne van. Megjegyzések:

21 Elvileg lehetőség van a Walking paper QR kódjának automatikus felismerésére a zbar program telepítésével. Ekkor elvileg nem kell a kép URL címét beírni, de ez a funkció nem mindig működik. A Walking paper beolvasásánál lehetőleg úgy állítsuk be a térkép pozícióját és zoom szintjét, hogy a Walking paper képe nagyjából illeszkedjen majd a térképablakba. Ha pontatlan a megjelenő kép illesztése, akkor ezt valószínűleg az okozza, hogy nem volt levágva a kép szegélye a szkennelés után. (A képnek teljesen szegélymentesnek kell lenni a pontos illesztéshez. A szegély levágása az egyszerű képszerkesztő/képnéző programokkal is elvégezhető.) Ábra 25: Eredeti Walking paper (keret levágása után)

22 Ábra 26: Régi tájfutó térkép szükséges területének körbejelölése GIMP képszerkesztőben a másoláshoz Ábra 27: Régi térkép rámásolása a Walking paper-re, majd átlátszóvá tétele GIMP képszerkesztőben

23 Ábra 28: Régi térkép rétegének átméretezése GIMP szerkesztőben Ábra 29: Régi térkép rétegének elmozgatása GIMP szerkesztőben

24 Ábra 30: Régi térkép végső illesztése a GIMP-ben az átlátszóság visszavétele előtt Ábra 31: Módosított (georeferált) Walking paper

25 Ábra 32: Walking paper háttérkép a Merkaartor programban Nyomtatható térképek készítése az OSM adatbázisból Gyorsnyomat készítése házi használatra Merkaartor Print funkciójával A Merkaartor szoftver File > Print menüpontjában lehetőség van a megjelenített térképrészletet kiexportálni pdf, png vagy svg formátumban. Ennek a funkciónak a használata nagyon egyszerű, viszont korlátai miatt csak házi használatra vagy kisebb edzésre javasolt. Ennek legfőbb oka, hogy a Merkaartor térképjel szerkesztője csak közelítőleg tudja kezelni a szabványos IOF térképjeleket, és ezért a Merkaartor-ból kinyomtatott térképek is megöröklik ezeket a korlátokat. Komolyabb célra a következő fejezetben ismertetett Osmarenderer programot célszerű használni. A nyomtatás előtt célszerű kikapcsolni a zavaró megjelöléseket: A megpiszkált objektumok (durty features) megjelölésének megszüntetése: Show > Highlight durty features kipipálásának megszűntetése. Vonalak csomópontjának elrejtése: File > Print > Show nodes megjelölésének megszűntetése Ezután már következhet a nyomtatás a kiválasztott formátumba.

26 Megjegyzés: Az eddigi tapasztalatok szerint a Merkaartor Print menüjének működése még kisebb hibákat tartalmaz, így csak az első generált kimeneti állomány lesz jó. Ha több állományt szeretnénk generálni, vagy hibás a generált állomány, akkor célszerű kilépni a Print menüből, majd újra visszalépni. Ábra 33: Merkaartor print menü

27 Ábra 34: Merkaartor-ból nyomtatott térkép

28 Térkép generálása Osmarenderer programmal Lényegesen jobb minőségű térképet lehet nyomtatni a David Svantesson által készített speciális Osmarenderer alkalmazással. Ez a módszer már helyesen jeleníti meg az IOF térképjeleket, bár a használata is bonyolultabb. Ezt a műveletet bonyolultsága miatt nem kell minden önkéntes helyesbítőnek elvégeznie. Elegendő, ha terepenként van egy koordinátor, aki évente egy-két alkalommal elvégzi ezt, és közzé teszi a friss nyomtatható térképváltozatot (pl. pdf formátumban) a többiek és a nagyközönség számára. A nyomtatható térkép generálása nagy vonalakban az alábbi lépésekből áll: A Merkaartor programban jelenítsük meg az összes olyan réteget, amely a leendő térkép információit tartalmazza. Az adatokat exportáljuk ki a map.osm fájlba (File > Export menüpont, osm(xml) formátum választása) Az egész projektet mentsük el egy Merkaartor mdc fájlba. Ezzel egyrészt később is reprodukálható lesz ez a térképváltozat, másrészt az OSM szerveren történő esetleges vandál adatmódosítások/törlések után ebből visszaállíthatók a térkép adatai a szerveren. A map.osm fájlt másoljuk át az Osmarenderer könyvtárába, és futtassuk le a renderelést a render.bat paranccsal Az így kapott map.svg állományon végezzük el a szükséges utómunkálatokat (kisebb korrekciók elvégzése, felesleges részek kitakarása, északi nyilak és feliratok hozzáadása, stb) egy vektorgrafikus szerkesztőben (pl. Inkscape vagy Adobe Illustrator). Az Inkscape teljesen ingyenes, és számos ismertető van a használatáról/trükkjeiről. Bővebb információ és letöltés: Ne felejtsük el a kész térképen feltüntetni az Open Street Map emblémát, és a Creative Commons licenszet. (Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 2.0 licenc (CC-BY-SA); bővebben lásd: Ezen szabály megszegése a szerzői jog megsértését jelenti! Inkscape trükkök a térkép utómunkákhoz: Felesleges térképrészek kitakarása: Megjelenítendő rész körberajzolása, valamennyi objektum kiválasztása Ctrl+A, majd Object > Clip > Set, végül a körülvágott térkép elmentése más (pl. mapclipped.svg) néven. Térkép sablon (pl. template_map_a4_landscape.svg) megnyitása Körülvágott térkép svg importálása a sablonba (File > Import), beigazítása, majd háttérbe küldése (billentyűzet End gomb)

29 Térkép feliratainak elkészítése Kész térkép elmentése svg fájlba. Nyomtatáshoz ajánlott beállítások: o Inkscape Rendering method: raster 600dpi, o Nyomatató driver beállítások: kép minőség Amennyiben még vannak apróbb hibák az egyes rétegek sorrendjét tekintve, akkor ezek könnyen javíthatók a vektorgrafikus szerkesztőben. Az Inkscape szerkesztő esetén pl. az objektumot kiválasztva a PgDown/PgUp gombokkal lehet annak sorrendjét feljebb vagy lejjebb vinni a többi objektumhoz képest. Fontos megjegyezni, hogy az általános célú Osmarenderer nem képes az IOF objektumok megjelenítésére, hanem csak a David Svantesson által készített speciális változat használható erre a célra. Ábra 35: Megjelenítendő térképterület körberajzolása Inkscape vektorgrafikus szerkesztőben (Golyóstoll eszközzel)

30 Ábra 36: Megjelenítendő térképrész maszkolása Inkscape szerkesztőben (Ctrl-A; Object > Clip > Set) Ábra 37: Kimaszkolt térképrészlet az Inkscape szerkesztőben

31 Ábra 38: Térkép a sablonba illesztés után

32 A melléklet: Térképjelek címkézési szabályai (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/iofmapping alapján, kisebb módosításokkal) Az aláhúzott értékek jelölik az alapértelmezett értéket. Ezek használata esetén az adott tag beírása nem kötelező. Domborzat A szintvonalakat tilos feltölteni az OSM szerverre (a többi domborzati objektumot viszont szabad)! A szintvonalakat külön OSM fájlba kell kiexportálni, és ezt a fájlt kell megosztani az on-line közösséggel. Value for iof= key notation Type IOF code Comment Extra key=value pairs Rendering example (not to scale) corresponding osm tags contour 101, 102, 103 Height contours type=normal/index/form. altitude=[meter] to specify height over sea slope_line 104 Draw slope line for node on a contour. earth_bank 106 Earth banks. For a small earth bank you could use a single node size=normal/high barrier=earth_bank orman_made=embank ment. For earth banks along both sides of a way alsoembankment=yes or cutting=yes. Optionaly: height=* so that the renderer can decide wether a slope is high or not. Should it be mapped as an area to define a varying length of the slope lines? earth_wall 107, 108 Earth walls size=normal/small barrier=earth_wall optionalyruins=yes erosion_gully 109, 110 Erosion gully size=normal/small. area=yes/no (for larger erosion gully) way: barrier=ditch optionalyindistinct =yes small_knoll 112, 113 Knolls too small to be shown by contours. elongated:yes/no. direction:[0-360] for direction of long side of elongated knoll. node: barrier=earth_wall orhistoric=t umulus orhistoric=archaeological_sit ewith site_type=tumulus optionaly:direc tion=* for elongated knolls

33 Small shallow natural small_depression 115 depressions and depth=[meter] barrier=ditch withindistinct=yes hollows pit 116 Pits and holes with distinct steep sides. depth=[meter] barrier=ditch broken_ground 117 Broken ground area: barrier=ditch orbarrier=earth_w all witharea=yes optionaly:runnability= * special_landform 118 Special land form feature Description:User Defined (something you map appropriately and configure the renderer to show it as IOF118_special-landform) Sziklák, kövek Value for iof= key notation Type IOF codes Comment Extra key=value pairs Rendering example (not to scale) corresponding osm tags cliff 201, 203 Passable or impassable cliffs. passable:yes/no. tags:yes/no. direction:[0-360] for nodes natural=cliffbarrier=retaining_wallwaterway= dam optionaly: foot=passable rock_pillars 202 Rock pillars or gigantic boulders natural=cliff area=yes rocky_pit 204 Rocky pit barrier=ditch node together withnatural=cliff orbarrier=retaining_wall cave 205 Cave direction=[0-360] see rocky_pit natural=cave_entrance boulder 206, 207 Boulders of different sizes size=small/medium/large, height=[meter] optionaly indistinct boulder_field 208 Part of a field of boulders

34 boulder_cluster 209 A small distinct group of boulders so closely clustered together that they cannot be marked individually. size=normal/large? stony_ground 210 Stony ground natural=scree optionally runability=*, alternative when area is not a scree, like a stony forest? open_land, surface:sand 211 Open sandy ground natural=beach, alternative when area is not a beacharea=yes andsurface=sand bare_rock 212 Bare rock landuse=quarry alternative when area is not a quarry? natural=bare_rock tag? Vízrajz Value for iof= key notation Type IOF code Comment Extra key=value pairs Rendering example (not to scale) corresponding osm tags 301, water 302, 304, Water areas (lakes, ponds, rivers) bank_line:yes/no. passable:yes/no (issom) natural=water (natural=landfor islands within), waterway=dock, for large rivers usewaterway=riverbank optionaly:foot=passa ble 305? river 304 Smallest size for river, alternative or combined with water. bank_line:yes/no. passable:yes/no waterway=riverwaterway=canal bank_line 301, 304 Bank lines to water areas (also see water) See water foot=passable removes bank line for waters watercourse 305, 306, 307 Crossable watercourses. Large watercourses could be combined with water. size=large/small/minor, width=[meter] waterway=river withfoot=passable /waterway =stream orwaterway=drain (medium) / the latter both optionaly withindistinct=yes.

35 waterhole 303 Water-filled pit node: barrier=ditch withnatural=water narrow_marsh 308 A narrow marsh way: natural=wetland ornatural=mud marsh 309, 310, 311 Marsh that could be shown as an area type=impassable/normal/indistinct natural=wetland / with:foot=passable / with "indistinct" / same with nodes, natural=mud? well 312 Well waterway=water_point possiblyman_made= water_well older proposal Source of a stream. When placed on the start of a watercourse, spring 313 erosion_gully or narrow_marsh the direction:[0-360] barrier=ditch node with indistinct and natural=water /natural=spring node optionaly with a starting waterway direction is automatically oriented downstream. special_water 314 Special water feature Description:User Defined amenity fountain}, {{Tag amenity drinking_water},man_made=w ater_tower,man_made=watermill,man_made =reservoir_covered,... (something you map appropriately and configure renderer to show it as IOF314_special-water) Növényzet Value for iof= key notation Type IOF code Comment Extra key=value pairs Rendering example (not to scale) corresponding osm tags

(ArcCatalog, ArcMap)

(ArcCatalog, ArcMap) Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Esri programok alkalmazásával (ArcCatalog, ArcMap) Útmutató 2014. október 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. június 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával

Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával TeIR Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április 1 BEVEZETÉS Az útmutató célja

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre).

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre). QGIS gyakorló Cím: A Contour-, a Point sampling tool és a Terrain profile pluginek használata. DEM letöltése: http://www.box.net/shared/1v7zq33leymq1ye64yro A következő gyakorlatban szintvonalakat fogunk

Részletesebben

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán A QGIS program GPS eszközök modulja segítségével kétirányú kommunikációt folytathatunk a navigációs GPS vevőnkkel.

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. május 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben

Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben Hol vannak azok a helyek, amelyek.? oktatási segédlet Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készítette: Varga

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 BEVEZETÉS A Közlekedési Környezeti Centrum (KKC) projekt keretében létrejött ELZA (Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár) egy online felületen elérhető alkalmazás, ahol a

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 2-3. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 2-3. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 2-3. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Adatszűkítés Adatcímkézés Egyéb fólia műveletek Térképkomponens tulajdonságok Fólia tulajdonságok 1. Egy fólia ábrázolás módjának és egyéb tulajdonságainak

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése A Java kliensprogram telepítése, és megfelelő beállítása szükséges az FMH weblap megfelelő működéséhez. Ha nincs telepítve vagy

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet Thermo1 Graph Felhasználói segédlet A Thermo Graph program a GIPEN Thermo eszközök Windows operációs rendszeren működő grafikus monitorozó programja. A program a telepítést követően azonnal használható.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - Android kliens

Felhasználói kézikönyv - Android kliens Felhasználói kézikönyv - Android kliens Tartalom Telepítés Indítás Fő képernyők Térkép Rétegválasztó ablak Kilépés Keresés Lista Részletek Telepítés Az Élő Berek Android alkalmazás letölthető a www.e-berek.hu

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis az arra jogosult intézmények és felhsználói kör számára a http://eisz.om.hu

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

A Zotero hivatkozáskezelő program bemutatása. Mátyás Melinda

A Zotero hivatkozáskezelő program bemutatása. Mátyás Melinda A Zotero hivatkozáskezelő program bemutatása Mátyás Melinda Mire használható a Zotero? A Zotero egy ingyenes hivatkozáskezelő program Különböző internetes oldalakról, adatbázisokból tudjuk kinyerni a megjelenített

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Ozeki Weboffice. 1. ábra

Ozeki Weboffice. 1. ábra Ozeki Weboffice 1. A program indítása Először vegyük fel a szerkesztendő web oldalt az Edit your Website listába. A piros nyíllal jelölt mezőbe írjuk be a weboldal nevét, majd az OK gombbal érvényesítsük

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból *OBR = Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer h t t p s ://e - b e s z a m o l o. i m. g o v. h u / e b e k u l

Részletesebben

Felhasználói segédlet a PubMed adatbázis használatához. Publikációk keresése, letöltése valamint importja

Felhasználói segédlet a PubMed adatbázis használatához. Publikációk keresése, letöltése valamint importja Felhasználói segédlet a PubMed adatbázis használatához. Publikációk keresése, letöltése valamint importja A PubMed Medline adatbázis internet címe: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed

Részletesebben

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra.

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra. Mivel a Windows 95, 98 és Millenium Edition operációs rendszerek még nem tartalmazzák az ún. PPPoE kapcsolathoz szükséges programot, ezért azt le kell tölteni. Az alábbi tájékoztató a http://www.raspppoe.com/

Részletesebben

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Spectra Precision Survey Pro Recon szoftver használata esetén

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Spectra Precision Survey Pro Recon szoftver használata esetén RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Spectra Precision Survey Pro Recon szoftver használata esetén A http://www.gnssnet.hu/valos_trafo.php weboldalon található, Spectra Precision

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból

Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból Beszámoló átadása az OBR * -nek a Hessyn Éves beszámoló nyomtatványkitöltő programból *OBR = Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer h t t p s : / / e - b e s z a m o l o. i m. g o v. h u / e b e k u

Részletesebben

ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ VONALKÓDDAL ELLÁTOTT TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY RÖGZÍTÉSÉHEZ Tartalom I. Képesített vállalkozás teendői a Telepítési Tanúsítvánnyal... 2 II. Értékesítő vállalkozás feladatai... 5 III. Képesített személy

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Laser megmunkálás PEPS 4 laser megmunkálási

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

A LOGO MOTION TANÍTÁSA

A LOGO MOTION TANÍTÁSA A LOGO MOTION TANÍTÁSA ÍRTA: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010, KECEL LOGO MOTION TANÍTÁSA KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010. 1 1. FOGLALKOZÁS Kattintsunk a Logo motion ikonjára. A Színes teki. Ez a program ablaka.

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Technikai információk fejlesztőknek

Technikai információk fejlesztőknek Technikai információk fejlesztőknek Különbségek a Java-s nyomtatványkitöltő program és az Abev2006 között 1. A mezőkód kijelzés bekapcsolása a Szerviz/Beállítások ablakban érhető el. 2. Az xml állományok

Részletesebben

2009. évi adatszolgáltatás javítása

2009. évi adatszolgáltatás javítása 2009. évi adatszolgáltatás javítása Készítette: Tóth Péter Általános leírás Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás meglétének ellenőrzése o Ha

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára Windows operációs rendszeren Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára A termék értékesítésének befejezése miatt a dokumentáció nem kerül frissítésre a továbbiakban. A termék nem támogatja az SHA-256 kriptográfiai

Részletesebben

Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0)

Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0) Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0) 1/11 Tartalomjegyzék 1. Koordináta konverzió Topcon Link szoftverrel, feltöltéshez

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

Mesh generálás. IványiPéter

Mesh generálás. IványiPéter Mesh generálás IványiPéter drview Grafikus program MDF file-ok szerkesztéséhez. A mesh generáló program bemenetét itt szerkesztjük meg. http://www.hexahedron.hu/personal/peteri/sx/index.html Pont létrehozásához

Részletesebben

Tortoise SVN használata. Képes útmutató

Tortoise SVN használata. Képes útmutató Tortoise SVN használata Képes útmutató 0. lépés Checkout könyvtár létrehozása Hozzunk létre egy könyvtárat, ahova letöltjük első alkalommal a Repository tartalmát és ahol később dolgozni fogunk! 1. Checkout

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

Nyomtató telepítése. 1. ábra Nyomtatók és faxok Nyomtató hozzáadása

Nyomtató telepítése. 1. ábra Nyomtatók és faxok Nyomtató hozzáadása Ha ki szeretnénk nyomtatni az elkészített dokumentumainkat, akkor a nyomtató vezérlőprogramját a számítógépre kell telepítenünk. Ezáltal a számítógép irányítani tudja a nyomtatót, érzékeli üzeneteit. A

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

Animáció Inkscape-pel

Animáció Inkscape-pel 1 Animáció Inkscape-pel 2 Mission Inkspassible Az Inkscape nem animációs program. Ugyanakkor ideális rajzfilmfigurák készítésére, s a benne végzett transzformációk (mozgatás, forgatás, nagyítás, stb.)

Részletesebben

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013.

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás

3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás 3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás Hozzávalók: MultiSpec program (d: meghajtó, MultiSpecWin32 könyvtár, MultiSpecWin32.exe); ag020522_dpac_cd.lan állomány Ebben a gyakorlatban az ellenőrzés nélküli

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben

VarioFace dokumenta cio

VarioFace dokumenta cio VarioFace dokumenta cio Tartalom Felhasználói dokumentáció... 2 1. A program felépítése... 2 1.1. Vario csatlakoztatása... 2 1.2. Főablak... 3 1.3. Képkijelölő ablak... 4 2. A program használata... 4 2.1.

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp).

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp). QGIS Gyakorló Verzió: 1.7 Wroclaw Cím: Műveletek az attribútum táblával Minta fájl letöltése innen: https://www.dropbox.com/link/17.oxt9ziogfh?k=54ff982063bac43be40bf263d9cf45ef A vektoros adatmodell számos

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel

Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel Terminál szerverről indított nyomtatási folyamat elindításával elérhetővé válik a kliens gépen feltelepített ingyenes

Részletesebben

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció.

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció. Ingyenes Mobil helpdesk megoldás A Mobil helpdesk egy olyan androidos felületen futó hibabejelentő, amelynek néhány alapbeállítását megadva saját mobil hibabejelentő rendszere lehet, vagy partnereinek

Részletesebben

2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa

2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa 2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa Készítette: Tóth Péter 2013. szeptember 26. Által{nos leír{s Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás meglétének

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

Bérprogram és az abevjava kapcsolata

Bérprogram és az abevjava kapcsolata Bérprogram és az abevjava kapcsolata Ahhoz, hogy a bérprogram és az abevjava program együtt tudjon működni, szükséges a két program egymásra hangolása. Az abevjava program telepítését követően nézzük meg,

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0 A Zappiti egy donationware, vagyis ingyenes program, mellyel kibővítheted Dune médialejátszód képességeit. A leírás a Zappiti 1.2.1 Beta változata alapján készült. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD

Részletesebben

1. kép: Raszterek betöltése

1. kép: Raszterek betöltése Ebben a gyakorlatban a QGIS segítségével néhány terep elemzési módszert fogunk bemutatni. A gyakorlatot HGT (a NASA SRTM projektjében készült, globális magassági adatokat tároló fájlok) raszterek feldolgozásával

Részletesebben

Képszerkesztés. Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2. A modul célja

Képszerkesztés. Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2. A modul célja Képszerkesztés Letölthető mintafeladatok gyakorláshoz: Minta teszt 1 Minta teszt 2 A modul célja Az ECDL Képszerkesztés alapfokú követelményrendszerben (Syllabus 1.0) a vizsgázónak értenie kell a digitális

Részletesebben

WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció

WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció 1. Adatmentés WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció A WYWdent Dental 4.8 frissítés telepítése előtt felétlenül készítsen mentést a programról, így ha bármilyen probléma esetén bármikor visszaállítható

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Szerkesztés Eddig adatokat nem módosítottunk. Minden esetben csak a hivatkozás színét, szimbólumát, elrendezését változtattuk. Ugyanakkor szükség

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Apró Windows Explorer trükkök

Apró Windows Explorer trükkök Apró Windows Explorer trükkök A Windows Vista új felhasználói felülete számos olyan rejtett extrát tartogat, melyek első ránézésre egyáltalán nem szembeötlőek, sőt akár hosszabb ideig tartó használat során

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. A CAPICOM ACTIVEX KOMPONENS TELEPÍTÉSE...3

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

SAP DocuSign Aláírási Útmutató

SAP DocuSign Aláírási Útmutató SAP DocuSign Aláírási Útmutató Tartalomjegyzék 1. SAP DocuSign Aláírási Útmutató... 2 2. E-mail értesítés fogadása... 2 3. A Dokumentum aláírása... 3 4. További opciók... 4 4.1 Befejezés később... 4 4.2

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Használati útmutató Az online példatárhoz

Használati útmutató Az online példatárhoz Használati útmutató Az online példatárhoz A Példatár egy többféle szűrési feltétellel és találati megjelenítéssel rendelkező online adatbázis: I. Keresés 1. Találati lista 2. Térképes megjelenítés 3. Alrendszerek

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

E-építési napló offline vezetése

E-építési napló offline vezetése E-építési napló offline vezetése Frissítve: 2016. november 24. 1 Miért van szükség az elektronikus építési napló offline vezetésére? Az e-építési napló rendszer működésének alapvető feltétele, hogy az

Részletesebben