Közösségi Tájfutó Térkép Készítés Open Street Map alapon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi Tájfutó Térkép Készítés Open Street Map alapon"

Átírás

1 Bevezetés Közösségi Tájfutó Térkép Készítés Open Street Map alapon Verzió: 1.0 ( ) CC-BY-SA Török Imre 2012 A leírás célja, hogy ismertesse az on-line közösségi tájfutó térkép készítés módszerét a leendő felhasználók számára. Az itt leírt módszer valamennyi lépése ingyenesen letölthető szoftverekkel elvégezhető. Ez a leírás a 2009-ből származó alábbi svéd eredetű ismertetők alapján készült, azok továbbfejlesztésével: Köszönet David Svantesson-nak, aki az egész módszer elvi és műszaki alapjait megteremtette, valamint Dr. Zentai Lászlónak a leírás szakmai lektorálásáért. Szintvonalak létrehozása A szintvonalak létrehozása viszonylag összetett feladat, de nem kell valamennyi helyesbítőnek elvégeznie. Elegendő, ha az adott terep koordinátora elvégzi, és a szintvonalakat tartalmazó osm fájlt elérhetővé teszi a térképszerkesztés többi résztvevője számára. 1. Módszer: Elnagyolt domborzat automatikus generálása a NASA SRTM adatbázisából Ez a módszer nagyon kényelmes, de az eredeti adatbázis 30 méteres magassági felbontása miatt eléggé elnagyolt domborzati képet eredményez a tájfutó térképek 5 méteres alapszintközének használata esetén. Az eljárás menete: Strm2osm program telepítése (letöltés zip ) A program lefuttatása parancssorból az alábbi paranccsal: srtm2osm -bounds step 5 -cat (Az első koordinátapár a terep DNYi, a második az ÉKi sarka. A koordinátákat dd.dddddd formátumban, vagyis tizedfokokban kell megadni.) Az elkészült osm fájl megnyitása a Merkaartor térképszerkesztőben Az összes szintvonal kijelölése, és az iof:contour; type:normal tag-ek hozzáadása (program ablakának bal alsó sarkában). A főszintvonalak kijelölése, és a tag átírása type:index értékre. Az így elkészült szintvonalképet a Merkaartor programban File > Export paranccsal ki kell exportálni egy önálló osm fájlba. A szintvonalakat az OSM szerverre felölteni tilos, a későbbi munkák során is külön kezelendők! Bővebb leírás:

2 Ábra 1: Strm2osm által generált szintvonalkép Ábra 2: Az IOF tag-ek hozzáadása után már barnák a szintvonalak

3 2. Módszer: Átrajzolás régi térképről, vagy más alaptérképről A Meerkartor programban ún. Walking paper segítségével lehet átrajzoláshoz használható képréteget létrehozni. Ennek használatát külön fejezet ismerteti. Az átrajzolt szintvonalakat szintén el kell látni az iof:contour; type:normal illetve iof:contour; type:index tag-ekkel, majd ki kell exportálni önálló osm fájlba. Az így előállított szintvonalkép is külön kezelendő a későbbi munkafázisok során, az OSM szerverre való feltöltése tilos! A térkép szerkesztése Az Open Street Map térkép szerkesztésére többféle program is létezik (JOSM, webes szerkesztő, stb.), de a tájfutó jelek speciális igényeinek kezeléséhez jelenleg a Merkaartor szoftver a legalkalmasabb. Ez hasonlít legjobban az OCAD kezelésére, emiatt a leírás a továbbiakban csak ezt a szoftvert tárgyalja. A szoftver általános kezelési leírása elérhető a cím alatt, itt csak a tájfutó térkép szerkesztéséhez szükséges főbb információk kerülnek ismertetésre. Merkaartor program speciális beállításai a tájfutó térképek szerkesztéséhez A program alapkiépítésében nem támogatja a tájfutó jelkulcsok használatát. Ezért először telepíteni kell az ISOM jelkulcsot (style) az alábbi módon: ISOM style zip fájl letöltése és kicsomagolása a Merkaartor könyvtárába. ISOM style regisztrálása a programban: Tools > Preferences > Style fül, majd az ISOM.mas fájl elérési útjának megadása. Megjelenítés átállítása ISOM térképjelekre: Tools > Styles > ISOM.mas kiválasztása

4 Ábra 3: ISOM Style beállítása a Preferences menüben Ábra 4: ISOM Style kiválasztása Alapműveletek, Objektumok létrehozása Amennyiben még nincs az adott terepre megkezdett projektünk a Merkaartor programban, akkor először a szintvonalakat tartalmazó osm fájlt kell megnyitni. Ekkor megjelennek a szintvonalak. A

5 háttér apró piros pöttyözése azt jelzi, hogy még nem töltöttük le a szerverről a területre mások által már felvitt objektumokat. Ez a pöttyözés a terület letöltésével, vagy a Show > Show downloaded areas négyzet kipipálásának megszüntetésével tüntethető el. Ezután a Download gombra kell kattintani, ami letölti az Open Street Map szerverről a területre mások által már felvitt objektumokat. Egyúttal a háttér piros színezése is megszűnik. Néhány hasznos alapfunkció a térkép kezelésére: Nagyítás, kicsinyítés: egérgörgő forgatása Térkép mozgatása az ablakban: egér mozgatása a jobb egérgomb nyomva tartásával Meglévő Open Street Map objektumok felcímkézése Ha van olyan objektum, aminek a tájfutó térképen is szerepelnie kell, de még nem rendelkezik iof tag-gel (címkével), akkor a megfelelő iof tag-eket hozzá kell adni (program ablak bal alsó sarkában). A megfelelő tag-et az A melléklet: Térképjelek címkézési szabályai táblázatából lehet kiválasztani. A szerkesztés alatt célszerű ezt a mellékletet színesben kinyomtatva magunknál tartani, hogy gyorsan megtaláljuk a szükséges tag értékeket. Amennyiben a programban helyesen van beállítva az ISOM style, és a tag-ek értékeit is helyesen írtuk be, akkor az adott objektum (feature) már a tájfutó jelkulcs szerint jelenik meg. Az iof tag-ek hozzáadása előtt érdemes ellenőrizni az objektum már meglévő címkéit. Amennyiben ezek között layer címke található, akkor ez gondot okozhat a későbbi térképgenerálásnál, mert ez az objektum hibás felületi sorrendben jelenhet meg. Ilyen esetben célszerűbb egy másolatot létrehozni az objektumról, és ehhez rendelni az iof címkéket. Saját új objektumok létrehozása Saját új objektum létrehozását a Node, Road vagy Area gombokra kattintva lehet kezdeményezni. Node gomb: pontszerű objektum (pl. gödör, határkaró) létrehozására szolgál, ez esetben a térképre való minden további kattintáskor létrehoz egy pontszerű objektumot. Road gomb: vonalas objektumok (pl. út, árok, jelleghatár) létrehozására szolgál. A gomb megnyomása után a térképre kattintva az objektum egyes pontjai adhatók meg. A vonal lezárását legegyszerűbben dupla kattintással lehet elvégezni. Area gomb: felületi objektumok (pl. erdőfolt, tisztás, lakott terület) létrehozására szolgál. A Road objektumhoz hasonlóan a térképre kattintáskor az új objektum területhatárának pontjai adhatók meg, majd a vonal bezárásával létrejön az objektum. Az egyes objektumok létrehozása után (vagy azokat csoportosan kijelölve) meg kell adni a megfelelő iof tag-eket az objektumokhoz a Merkaartor ablak bal alsó sarkában. A tag-ek beírása után az objektumok már a tájfutó jelkulcs (vagy legalábbis annak közelítése) szerint jelennek meg. Az újonnan felvitt, vagy módosított objektumok piros ponttal vagy vonallal vannak megjelölve, ami azt

6 jelzi, hogy ezeket még nem töltöttük fel az OSM szerverre (Durty Features Megpiszkált objektumok). A piros vonal vastagságát érdemes kisebbre állítani, mint az alapértelmezett érték. Ennek menete a következő: Tools > Preferences > Colors fül, majd Dirty átállítása 1 pixelre. Ha még az egy pixeles megjelölés is zavar (pl. gyorsnyomatot akarunk készíteni), akkor a megjelölés kikapcsolható az alábbi módon: Show > Higlight durty features kipipálásának megszűntetésével. Ha a szükséges objektumváltoztatásokat, illetve új objektum hozzáadásokat véghezvittük, akkor érdemes elmenteni a munkánkat a Merkaartor saját mdc fájlformátumába. (Save gomb). Ha a felvitt, illetve javított adatok minden szempontból helyesek, és szerzői jog szempontjából is tiszták (saját felmérésből származnak, vagy a felhasznált forrás írásbeli engedélyt adott erre; bővebben: akkor tegyük közzé őket az OSM szerverre történő feltöltéssel (Upload gomb). A feltöltéshez előzetes regisztráció szükséges, amit a címen lehet elvégezni. Amennyiben olyan objektumot töltöttünk fel, amely csak iof tag-ekkel rendelkezik, akkor ez az Open Street Map normál webes felületén láthatatlan marad. Az OSM szerkesztőeszközökben viszont vékony fekete vonalként, illetve pontként megjelennek, és a hozzájuk tartozó tag-ek is megtekinthetők. Tájfutó térképként csak a Merkaartor programban láthatók, feltéve, hogy az ISOM Style van beállítva. Ábra 5: Pontozott háttér az OSM információk letöltése előtt

7 Ábra 6: Térkép az OSM információk letöltése után Ábra 7: Node Feature (pontszerű objektum) létrehozása

8 Ábra 8: Road Feature (vonalas objektum) létrehozása Ábra 9: Area Feature (területi objektum) létrehozása

9 Ábra 10: Durty features (megpiszkált objektumok) jelölése piros vonallal, illetve ponttal Ábra 11: A piros megjelölés eltűnik a változtatások OSM szerverre való feltöltése után

10 Ábra 12: Durty Features jelölés vonalszélességének átállítása Fontos rajzolási szabályok (eltérések a Merkaartor és az Osmarenderer megjelenítése között) A Merkaartor programban sajnos nem teljesen ugyanaz a térképrajz jelenik meg, mint amit az osmarender által generált végeredményben látunk. A szakzsargonban ezt úgy mondják, hogy almost WYSWYG (What You See is What You Get). Az ebben a fejezetben leírt szabályokat feltétlenül be kell tartani annak érdekében, hogy a térkép az Osmarenderer által generált végső fázisban is helyesen jelenjen meg. Fésűs térképjelek rajzolása A Merkaartor szoftver a jelkulcsszerkesztőjének korlátai miatt nem tud fésűs (aszimmetrikus) térképjeleket (pl. szikla, letörés, eséstüske, kerítés, alagút bejárat, stb.) megjeleníteni. Emiatt helyettesítő jelek jelennek meg a szerkesztéskor. Az Osmarenderer a fésűk tüskéit mindig a vonal meghúzási iránya szerinti jobb oldalon jeleníti meg. A vonal irányát a szerkesztőben úgy lehet ellenőrizni, hogy kijelölés után a Properties ablakban a Oneway jelölőnégyzetet bejelöljük. Az irány megfordítására a menüsorban van egy külön gomb.

11 Területi objektumok egymásra rajzolása A Merkaartor a felhasználó általi megrajzolás sorrendjében rajzolja felül az egyes területeket, miközben az Osmarenderer a térképjelek (isomrules.xml fájlban megadott) renderelési sorrendjében rajzolja felül az korábbi rétegeket. Emiatt előfordulhat, hogy a Merkaartor-ban látható területfolt nem látszódik az osmarederer által generált térképen. Az alábbi szabályok mutatják, hogy mikor szabad úgy felülrajzolni egy területet, hogy az a végeredményben is helyesen jelenjen meg. Egyéb esetekben lyukat kell vágni a területbe a helyes megjelenítéshez (lásd következő alfejezet). Általános felülrajzolási sorrend (a legutolsó elem kerül legfelülre): open_land forest o running:easy o running:slow o running:difficult o running:impassable open_land_in_forest settlement water road area building A fenti sorrend úgy lett összeállítva, hogy a tényleges térképszerkesztés során a lehető legkevesebb esetben kelljen lyukakat vágni. Az open_land_in_forest címkék (az open_land másolataként) kifejezetten ebből a célból lettek létrehozva. Ábra 13: Lyuk vágása nélkül egymásra rajzolható területek példái

12 Ábra 14: Lyuk kivágása nélkül rajzolható kombináció (a belső tisztás open_land_in_forest címkével) Ábra 15: Lyuk vágásával létrehozható területkombinációk Ábra 16: Különböző vonalas objektumok felülrajzolása területi objektumokon Lyukak vágása a területekbe Amennyiben olyan térképrészletet kell megrajzolni, ami az előző alfejezet felülrajzolási szabályaival nem lehetséges (pl. jól futható erdőfolt egy bozótosban), akkor a befoglaló területbe lyukat kell vágni. Ez viszonylag összetett művelet, de kis gyakorlás után már gyorsan elvégezhető, és viszonylag ritkán van rá szükség. Fontos megjegyzés: A helyesen létrehozott lyukat a Merkaartor térképnézete továbbra is a befoglaló terület színével tölti ki, de az Osmarenderer már helyesen jeleníti meg. Lyuk vágása újonnan rajzolt területbe Area gomb megnyomása után terület külső határának megrajzolása.

13 Terület bezárása után megjelenő felugró ablakban (Do you want to add a(nother) hole to this area?) Yes választása, majd lyuk határának megrajzolása. A lyukas terület jellemzőit (iof címkék) a külső határvonal kijelölése után a határvonalhoz (tehát nem a relation-höz) kell rendelni. A Relation-hoz hozzáadott iof tag-ek hatása nem jelenik meg az Osmarenderer által generált térképen. Lyuk vágása korábban rajzolt területbe, amiben még nincs lyuk Terület külső határvonalának kijelölése, és azonosítójának (ID) megjegyzése (lásd Properties ablakban) Lyuk határvonalának megrajzolása, és azonosítójának megjegyzése Belső és külső határvonal együttes kijelölése (Shift gomb nyomva tartásával), majd Create > Relation Relation tag-ek hozzáadása: o külső határ azonosítója: role=outer o belső határ azonosítója: role=inner Lyuk vágása korábban rajzolt területbe, amiben már van másik lyuk Lyuk határvonalának megrajzolása, Másik lyukat már tartalmazó Relation hozzáadása a kijelöléshez Hozzáadás a Relation-höz: Relation > Add Member Új belső határ szerepének megadása az azonosítója mellé: role=inner Lyuk kitöltésének címkézése Ha közvetlenül a lyuk belső határvonalához rendeljük az iof tag-eket, akkor azt az Osmarenderer nem jeleníti meg, ezért először egy másolatot kell létrehozni a belső határvonalról, és azt felcímkézni. Ez már helyesen jelenik meg az Osmarenderer által létrehozott térképen. A belső körvonal másolása egyszerű: Körvonal kijelölése, majd Copy és Paste gombokra kattintás. Az új másolat kijelöléséhez először körvonalra kattintunk. Ekkor a vonal pontjai körül dupla karika jeleni meg, ami azt jelenti, hogy több objektum is van egymás fölött. A Merkaartor ablak bal alsó sarkában mutatott listán felülről a második azonosító tartozik az újonnan létrehozott terület körvonalához (az első annak kezdőpontjához tartozik), erre kattintva már az új körvonalat választjuk ki. Az egymás fölött lévő objektumok kijelölésekor a billentyűzet Tab gombjával is váltogathatunk az egyes objektumok között. Az új körvonalhoz már hozzáadhatók a lyuk kitöltéséhez szükséges iof tag-ek.

14 Ábra 17: Lyuk kivágásának címkézése type=multipolygon Relation alkalmazásával Ábra 18: Egymásra másolt területhatárok kijelölése (a bal alsó listában felülről a második elem az új körvonal)

15 Vonalas objektumok által határolt területek kitöltése A sztenderd (nem tájfutó verzió) OSM szerkesztőkben lehetőség van ún. type=boundary Relation létrehozására. Ekkor az adott területet határoló vonalas objektumokat egy Relation-be kell foglalni, és a Relation-höz lehet a kitöltésre jellemző címkéket megadni. A speciális ISOM Osmarenderer azonban nem kezeli az így felcímkézett területet, így ez a módszer nem használható. Emiatt a vonalas objektumok által határolt terület kitöltéséhez újra kell rajzolni a területhatárt, és a másolatot felcímkézni. Bizonyos esetekben célszerű lehet a határoló vonalas objektumokról másolatot készíteni, abból kivágni a kitöltendő területet határoló szakaszokat, majd ezeket egyesíteni egy körvonallá, végül felcímkézni. Szerkesztést megkönnyítő módszerek GPS track betöltése A Merkaartor program File > Import funkciójával lehet saját GPS track-et beolvasni. A beolvasott track felcímkézése előtt (tag-ek hozzáadása) érdemes letölteni az OSM szerveren már meglévő utakat (Download gomb), mert lehet, hogy más már feltöltötte ezt az útvonalat. A beolvasott GPS track közvetlenül nem címkézhető, előbb át kell emelni tartalmát egy rajzolási rétegbe: GPS track layer (továbbiakban réteg) címkéjén jobb kattintás, majd Extact Drawing layer. Az így létrejött rétegben az útvonal már felcímkézhető a tájfutó jelkulcs szerint. A további szerkesztéseknél már célszerű kikapcsolni az eredeti GPS track réteg megjelenítését (a réteg neve melletti kis szem ikonra kattintva). A GPS track-ek felcímkézésekor az alábbi Merkaartor funkciókat érdemes használni: Split gomb: Segítségével a vonalas objektum több szakaszra bontható, és az egyes szakaszok külön kijelölhetők, azokhoz eltérő tag-ek rendelhetők (pl. ha a GPS track egy szakasza út, a másik szakasza pedig ösvény). Ha több pontot jelölünk ki, és így alkalmazzuk a Split gombot, akkor egy lépésben több szakaszra osztható a track. Az osztópontok kijelölése úgy történik, hogy először a teljes vonalas objektumot kijelöljük, majd a Shift gombot nyomva tartva adjuk hozzá a kijelöléshez az osztóponto(ka)t. Ez után kell a Split gombra kattintani. Szintén ez a funkció használható a track felesleges szakaszainak eltávolítására. Break gomb: Segítségével a vonal kijelölt pontja megkettőződik, és így két végpontként külön kezelhető. Ezt a funkciót célszerű használni elágazó útvonalak szétválasztására. Megjegyzés: A GPS track-ek és pontok létrehozásához nem kell drága GPS készüléket vásárolni. A legegyszerűbb Androidos okostelefonra is ingyenesen letölthető az Oruxmaps térképolvasó szoftver, amely alkalmas az útvonalak és pontok rögzítésére, és képes a Meerkartor számára beolvasható gpx vagy kml formátumban kiexportálni azokat.

16 Ábra 19: Importált GPS útvonalak és útpontok megjelenítése Ábra 20: GPS adatok átemelése rajzolási rétegbe az IOF címkézéshez

17 Ábra 21: GPS útvonal szétbontása szakaszokra az Extract rétegben Ábra 22: GPS útvonal felesleges szakaszának eltávolítása a szakaszokra bontás után

18 Internetes térkép beállítása háttérképként Magyarországon a tájfutó térképek készítésénél legjobban használható internetes térkép a turistautak.hu (továbbiakban TUHU) térképe, amely viszonylag részletgazdag és pontos erdei úthálózatot tartalmaz. A TUHU útjait közvetlenül átrajzolni szerzői jogi okok miatt tilos, azonban a saját GPS track-ek vagy a régi térkép torzításainak kiszűrésére kiválóan alkalmasak. A TUHU térkép megjelenítése a Merkaartor programban az alábbi beállításokkal lehetséges: Tools > WMS Servers Editor, majd itt megadni a TUHU elérési címét (Server URL): Ezután már csak az új image réteg létrehozása szükséges a tényleges megjelenítéshez: Layers > Add new Image layer; jobb klikk a létrejött új réteg címkéjén ("Map - None"), majd a felugró menüben: WMS Adapter > TUHU Szintén hasznos lehet a Bing légi fotó megjelenítése háttérképként. Ennek menete a következő: Layers > Add new Image layer; jobb klikk a létrejött új réteg címkéjén ("Map - None"), majd a felugró menüben: Plugins > Bing Maps Ábra 23: WMS szerver beállítások a TUHU megjelenítéséhez

19 Ábra 24: WMS térkép (TUHU) megjelenítése háttérképként Walking papers: Saját szkennelt térkép beállítása háttérképként Az OCAD programtól eltérően a Merkaartor nem rendelkezik olyan funkcióval, amely közvetlenül lehetővé teszi egy szkennelt kép beillesztését és bekalibrálását háttérképként. Ezért az alábbi trükkhöz kell folyamodni: Az adott területről ún. Walking paper-t kell generálni a oldalon. A generált Walking paper Internetes címét (URL) mentsük el a könyvjelzők közé, mert a Merkaartor ezt kéri majd a kép beolvasásánál, és ez alapján végzi az illesztést. Az így kapott pdf állományt módosítani kell egy komolyabb képszerkesztőben (Gimp vagy Photoshop) az alábbi műveletsor szerint. A Walking paper megváltoztatása a pl. régi tájfutó térkép háttérként való megjelenítéséhez egy bonyolult művelet. Ezt a műveletet nem kell minden önkéntes helyesbítőnek elvégeznie. Elegendő, ha terepenként van egy koordinátor, aki évente egy-két alkalommal elvégzi ezt, és közzé teszi a friss Walking paper változatot a többi résztvevő számára. A manipulált Walking paper megjelenítése már egyszerű feladat. Mivel a régi (még nem GPS felméréssel készült) tájfutó térképek jelentős torzításokat tartalmazhatnak, így azok pontosságát mindenképp ellenőrizni kell pl. a turistautak.hu térképével való

20 összehasonlítással. (Mindkét háttérkép réteg létrehozása, és váltott megjelenítése a letöltött OSM, illetve saját GPS track-ekhez viszonyítva.) Az eljárás az alábbi főbb lépésekből áll: A generált Walking paper pdf állomány megnyitása a képszerkesztőben Ténylegesen használni kívánt kép (pl. régi térkép, vagy helyszínelési ábrák) megnyitása másik ablakban. A használni kívánt rész körbevágása, majd új rétegként ráillesztése a Walking paper ábrájára. Az új réteg átlátszóságának átállítása erősen átlátszóra Az átlátszó réteg ráillesztése a Walking paper eredeti ábrájára átméretezéssel és eltolással, ezeket szükség esetén többször megismételve. Előfordulhat, hogy egy kis elforgatás is szükséges a pontos illesztéshez. A Gimp szoftverben az aránytartó átméretezéshez a Ctrl gombot kell az átméretezés közben nyomva tartani. Általában 4-5 ismételt átméretezéselmozgatás műveletpár szükséges az elfogadható illesztés eléréséhez. Főként régebbi térképeknél ne lepődjünk meg, ha a pontos illesztés lehetetlennek bizonyul. Ennek az oka, hogy ezek még nem geokalibráltak, így a pontos GPS-es felméréshez képest jelentős torzításokat tartalmazhatnak! Ekkor érdemes lehet kisebb egységekre bontani a terepet, és ezeket külön Walking paper-ben kezelni. A pontos (vagy legalább elfogadható) illesztés után a felső réteg átlátszóságának megszűntetése Az eredeti Walking paper körbevágása a szegélyek eltüntetése érdekében (ellenkező esetben pontatlan lesz a kép beillesztése a Merkaartor-ban). Ez a módszer elsőre kicsit nehézkesnek tűnik (az is), de kis gyakorlattal pár perc alatt elvégezhető. Ráadásul nem feltétlenül kell mindenkinek ezt elvégezni, hanem elegendő egy terepre egy-két ilyen Walking paper létrehozása, amit a többi szerkesztő letölthet, rajzolhat rá, és már csak szkennelni és körbevágni kell a használathoz. A Gimp képszerkesztő ingyenesen letölthető a címen. A fenti illesztési folyamatot a térképész szakzsargonban georeferálásnak nevezik. Walking paper megjelenítése a Merkaartor-ban Az így módosított Walking paper a következőképp jeleníthető meg a Merkaartor-ban háttérképként: Új réteg létrehozása a háttérkép részére: Layers > Add new Image layer; jobb klikk a létrejött új layer címkéjén ("Map - None"), majd a felugró menüben Plugins > Walking Papesrs Walking paper beolvasása: jobb klikk az új réteg címkéjén ("Map - Walking Papers"), a felugró menüben Load Image kiválasztása, majd a kép elérési útjának megadása. A program ezután kéri a Walking paper URL címét. Ez az a cím, amit a oldal generált az adott térképrészlet elkészítésénél. Ez a cím általában a fájlnévben is benne van. Megjegyzések:

21 Elvileg lehetőség van a Walking paper QR kódjának automatikus felismerésére a zbar program telepítésével. Ekkor elvileg nem kell a kép URL címét beírni, de ez a funkció nem mindig működik. A Walking paper beolvasásánál lehetőleg úgy állítsuk be a térkép pozícióját és zoom szintjét, hogy a Walking paper képe nagyjából illeszkedjen majd a térképablakba. Ha pontatlan a megjelenő kép illesztése, akkor ezt valószínűleg az okozza, hogy nem volt levágva a kép szegélye a szkennelés után. (A képnek teljesen szegélymentesnek kell lenni a pontos illesztéshez. A szegély levágása az egyszerű képszerkesztő/képnéző programokkal is elvégezhető.) Ábra 25: Eredeti Walking paper (keret levágása után)

22 Ábra 26: Régi tájfutó térkép szükséges területének körbejelölése GIMP képszerkesztőben a másoláshoz Ábra 27: Régi térkép rámásolása a Walking paper-re, majd átlátszóvá tétele GIMP képszerkesztőben

23 Ábra 28: Régi térkép rétegének átméretezése GIMP szerkesztőben Ábra 29: Régi térkép rétegének elmozgatása GIMP szerkesztőben

24 Ábra 30: Régi térkép végső illesztése a GIMP-ben az átlátszóság visszavétele előtt Ábra 31: Módosított (georeferált) Walking paper

25 Ábra 32: Walking paper háttérkép a Merkaartor programban Nyomtatható térképek készítése az OSM adatbázisból Gyorsnyomat készítése házi használatra Merkaartor Print funkciójával A Merkaartor szoftver File > Print menüpontjában lehetőség van a megjelenített térképrészletet kiexportálni pdf, png vagy svg formátumban. Ennek a funkciónak a használata nagyon egyszerű, viszont korlátai miatt csak házi használatra vagy kisebb edzésre javasolt. Ennek legfőbb oka, hogy a Merkaartor térképjel szerkesztője csak közelítőleg tudja kezelni a szabványos IOF térképjeleket, és ezért a Merkaartor-ból kinyomtatott térképek is megöröklik ezeket a korlátokat. Komolyabb célra a következő fejezetben ismertetett Osmarenderer programot célszerű használni. A nyomtatás előtt célszerű kikapcsolni a zavaró megjelöléseket: A megpiszkált objektumok (durty features) megjelölésének megszüntetése: Show > Highlight durty features kipipálásának megszűntetése. Vonalak csomópontjának elrejtése: File > Print > Show nodes megjelölésének megszűntetése Ezután már következhet a nyomtatás a kiválasztott formátumba.

26 Megjegyzés: Az eddigi tapasztalatok szerint a Merkaartor Print menüjének működése még kisebb hibákat tartalmaz, így csak az első generált kimeneti állomány lesz jó. Ha több állományt szeretnénk generálni, vagy hibás a generált állomány, akkor célszerű kilépni a Print menüből, majd újra visszalépni. Ábra 33: Merkaartor print menü

27 Ábra 34: Merkaartor-ból nyomtatott térkép

28 Térkép generálása Osmarenderer programmal Lényegesen jobb minőségű térképet lehet nyomtatni a David Svantesson által készített speciális Osmarenderer alkalmazással. Ez a módszer már helyesen jeleníti meg az IOF térképjeleket, bár a használata is bonyolultabb. Ezt a műveletet bonyolultsága miatt nem kell minden önkéntes helyesbítőnek elvégeznie. Elegendő, ha terepenként van egy koordinátor, aki évente egy-két alkalommal elvégzi ezt, és közzé teszi a friss nyomtatható térképváltozatot (pl. pdf formátumban) a többiek és a nagyközönség számára. A nyomtatható térkép generálása nagy vonalakban az alábbi lépésekből áll: A Merkaartor programban jelenítsük meg az összes olyan réteget, amely a leendő térkép információit tartalmazza. Az adatokat exportáljuk ki a map.osm fájlba (File > Export menüpont, osm(xml) formátum választása) Az egész projektet mentsük el egy Merkaartor mdc fájlba. Ezzel egyrészt később is reprodukálható lesz ez a térképváltozat, másrészt az OSM szerveren történő esetleges vandál adatmódosítások/törlések után ebből visszaállíthatók a térkép adatai a szerveren. A map.osm fájlt másoljuk át az Osmarenderer könyvtárába, és futtassuk le a renderelést a render.bat paranccsal Az így kapott map.svg állományon végezzük el a szükséges utómunkálatokat (kisebb korrekciók elvégzése, felesleges részek kitakarása, északi nyilak és feliratok hozzáadása, stb) egy vektorgrafikus szerkesztőben (pl. Inkscape vagy Adobe Illustrator). Az Inkscape teljesen ingyenes, és számos ismertető van a használatáról/trükkjeiről. Bővebb információ és letöltés: Ne felejtsük el a kész térképen feltüntetni az Open Street Map emblémát, és a Creative Commons licenszet. (Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 2.0 licenc (CC-BY-SA); bővebben lásd: Ezen szabály megszegése a szerzői jog megsértését jelenti! Inkscape trükkök a térkép utómunkákhoz: Felesleges térképrészek kitakarása: Megjelenítendő rész körberajzolása, valamennyi objektum kiválasztása Ctrl+A, majd Object > Clip > Set, végül a körülvágott térkép elmentése más (pl. mapclipped.svg) néven. Térkép sablon (pl. template_map_a4_landscape.svg) megnyitása Körülvágott térkép svg importálása a sablonba (File > Import), beigazítása, majd háttérbe küldése (billentyűzet End gomb)

29 Térkép feliratainak elkészítése Kész térkép elmentése svg fájlba. Nyomtatáshoz ajánlott beállítások: o Inkscape Rendering method: raster 600dpi, o Nyomatató driver beállítások: kép minőség Amennyiben még vannak apróbb hibák az egyes rétegek sorrendjét tekintve, akkor ezek könnyen javíthatók a vektorgrafikus szerkesztőben. Az Inkscape szerkesztő esetén pl. az objektumot kiválasztva a PgDown/PgUp gombokkal lehet annak sorrendjét feljebb vagy lejjebb vinni a többi objektumhoz képest. Fontos megjegyezni, hogy az általános célú Osmarenderer nem képes az IOF objektumok megjelenítésére, hanem csak a David Svantesson által készített speciális változat használható erre a célra. Ábra 35: Megjelenítendő térképterület körberajzolása Inkscape vektorgrafikus szerkesztőben (Golyóstoll eszközzel)

30 Ábra 36: Megjelenítendő térképrész maszkolása Inkscape szerkesztőben (Ctrl-A; Object > Clip > Set) Ábra 37: Kimaszkolt térképrészlet az Inkscape szerkesztőben

31 Ábra 38: Térkép a sablonba illesztés után

32 A melléklet: Térképjelek címkézési szabályai (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/iofmapping alapján, kisebb módosításokkal) Az aláhúzott értékek jelölik az alapértelmezett értéket. Ezek használata esetén az adott tag beírása nem kötelező. Domborzat A szintvonalakat tilos feltölteni az OSM szerverre (a többi domborzati objektumot viszont szabad)! A szintvonalakat külön OSM fájlba kell kiexportálni, és ezt a fájlt kell megosztani az on-line közösséggel. Value for iof= key notation Type IOF code Comment Extra key=value pairs Rendering example (not to scale) corresponding osm tags contour 101, 102, 103 Height contours type=normal/index/form. altitude=[meter] to specify height over sea slope_line 104 Draw slope line for node on a contour. earth_bank 106 Earth banks. For a small earth bank you could use a single node size=normal/high barrier=earth_bank orman_made=embank ment. For earth banks along both sides of a way alsoembankment=yes or cutting=yes. Optionaly: height=* so that the renderer can decide wether a slope is high or not. Should it be mapped as an area to define a varying length of the slope lines? earth_wall 107, 108 Earth walls size=normal/small barrier=earth_wall optionalyruins=yes erosion_gully 109, 110 Erosion gully size=normal/small. area=yes/no (for larger erosion gully) way: barrier=ditch optionalyindistinct =yes small_knoll 112, 113 Knolls too small to be shown by contours. elongated:yes/no. direction:[0-360] for direction of long side of elongated knoll. node: barrier=earth_wall orhistoric=t umulus orhistoric=archaeological_sit ewith site_type=tumulus optionaly:direc tion=* for elongated knolls

33 Small shallow natural small_depression 115 depressions and depth=[meter] barrier=ditch withindistinct=yes hollows pit 116 Pits and holes with distinct steep sides. depth=[meter] barrier=ditch broken_ground 117 Broken ground area: barrier=ditch orbarrier=earth_w all witharea=yes optionaly:runnability= * special_landform 118 Special land form feature Description:User Defined (something you map appropriately and configure the renderer to show it as IOF118_special-landform) Sziklák, kövek Value for iof= key notation Type IOF codes Comment Extra key=value pairs Rendering example (not to scale) corresponding osm tags cliff 201, 203 Passable or impassable cliffs. passable:yes/no. tags:yes/no. direction:[0-360] for nodes natural=cliffbarrier=retaining_wallwaterway= dam optionaly: foot=passable rock_pillars 202 Rock pillars or gigantic boulders natural=cliff area=yes rocky_pit 204 Rocky pit barrier=ditch node together withnatural=cliff orbarrier=retaining_wall cave 205 Cave direction=[0-360] see rocky_pit natural=cave_entrance boulder 206, 207 Boulders of different sizes size=small/medium/large, height=[meter] optionaly indistinct boulder_field 208 Part of a field of boulders

34 boulder_cluster 209 A small distinct group of boulders so closely clustered together that they cannot be marked individually. size=normal/large? stony_ground 210 Stony ground natural=scree optionally runability=*, alternative when area is not a scree, like a stony forest? open_land, surface:sand 211 Open sandy ground natural=beach, alternative when area is not a beacharea=yes andsurface=sand bare_rock 212 Bare rock landuse=quarry alternative when area is not a quarry? natural=bare_rock tag? Vízrajz Value for iof= key notation Type IOF code Comment Extra key=value pairs Rendering example (not to scale) corresponding osm tags 301, water 302, 304, Water areas (lakes, ponds, rivers) bank_line:yes/no. passable:yes/no (issom) natural=water (natural=landfor islands within), waterway=dock, for large rivers usewaterway=riverbank optionaly:foot=passa ble 305? river 304 Smallest size for river, alternative or combined with water. bank_line:yes/no. passable:yes/no waterway=riverwaterway=canal bank_line 301, 304 Bank lines to water areas (also see water) See water foot=passable removes bank line for waters watercourse 305, 306, 307 Crossable watercourses. Large watercourses could be combined with water. size=large/small/minor, width=[meter] waterway=river withfoot=passable /waterway =stream orwaterway=drain (medium) / the latter both optionaly withindistinct=yes.

35 waterhole 303 Water-filled pit node: barrier=ditch withnatural=water narrow_marsh 308 A narrow marsh way: natural=wetland ornatural=mud marsh 309, 310, 311 Marsh that could be shown as an area type=impassable/normal/indistinct natural=wetland / with:foot=passable / with "indistinct" / same with nodes, natural=mud? well 312 Well waterway=water_point possiblyman_made= water_well older proposal Source of a stream. When placed on the start of a watercourse, spring 313 erosion_gully or narrow_marsh the direction:[0-360] barrier=ditch node with indistinct and natural=water /natural=spring node optionaly with a starting waterway direction is automatically oriented downstream. special_water 314 Special water feature Description:User Defined amenity fountain}, {{Tag amenity drinking_water},man_made=w ater_tower,man_made=watermill,man_made =reservoir_covered,... (something you map appropriately and configure renderer to show it as IOF314_special-water) Növényzet Value for iof= key notation Type IOF code Comment Extra key=value pairs Rendering example (not to scale) corresponding osm tags

Quantum GIS. Segédlet a. régészeti célú felhasználásához. Írta: Padányi-Gulyás Gergely 1 Lektorálta: Dr. Siki Zoltán 2 2013.04.23.

Quantum GIS. Segédlet a. régészeti célú felhasználásához. Írta: Padányi-Gulyás Gergely 1 Lektorálta: Dr. Siki Zoltán 2 2013.04.23. Segédlet a Quantum GIS régészeti célú felhasználásához Írta: Padányi-Gulyás Gergely 1 Lektorálta: Dr. Siki Zoltán 2 2013.04.23. 1 Térinformatikus, Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

Varga Illés Levente A PDF alapú műszaki dokumentáció

Varga Illés Levente A PDF alapú műszaki dokumentáció Varga Illés Levente A PDF alapú műszaki dokumentáció Jelen jegyzet mentése: 2013. március 9. http://vargailles.archi.hu/index.php/muszdoksi Ha kinyomtatnád, akkor tedd kétoldalasan! A dokumentum füzetnyomtatásra

Részletesebben

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL PÉTER SZABÓ ISTVÁN: RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL Posztszekunderi jegyzet másodéves élelmiszeripari gépészmérnök-hallgatók részére Lektorálta: JAKUBEK LAJOS okl. gépészmérnök,

Részletesebben

Erdős József. Bevezetés az SDL MultiTerm 2007 használatába (7.5.0.444 stb.)

Erdős József. Bevezetés az SDL MultiTerm 2007 használatába (7.5.0.444 stb.) Erdős József Bevezetés az SDL MultiTerm 2007 használatába (7.5.0.444 stb.) menüsor Az adatbázis kezelőfelülete Bevezetés az SDL MultiTerm használatába (Alapok) Az SDL MultiTerm használata szólistaablak

Részletesebben

Russa enciklopédia. Kezelési útmutató, tippek, trükkök. A dokumentum legutóbbi frissítése: 2007.02.01. Tartalomjegyzék... 1. oldal

Russa enciklopédia. Kezelési útmutató, tippek, trükkök. A dokumentum legutóbbi frissítése: 2007.02.01. Tartalomjegyzék... 1. oldal 1. oldal Russa enciklopédia A dokumentum legutóbbi frissítése: 2007.02.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1. oldal 1. Bevezető 1.1 A leírásról... 3. oldal 1.2 A készítőről és a Russás közösségről...

Részletesebben

AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat)

AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat) TERVEZÉS-INFORMATIKAI FÜZETEK TAKÁCS GYÖRGY DEMETER PÉTER AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat) MISKOLCI EGYETEM SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE 2002 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az AutoCAD bemutatása... 5 1.1 A koordináta rendszerek

Részletesebben

GIMP. tananyag 7. és 9. osztályosoknak

GIMP. tananyag 7. és 9. osztályosoknak Az általunk használt verzió: 2.6.11-es magyar nyelvű Hivatalos oldal: www.gimp.org Hivatalos magyar Gimp-oldal: www.gimp.hu GIMP tananyag 7. és 9. osztályosoknak A kezelőfelület LAPOK A Gimp különálló

Részletesebben

Webszerkesztés Dreamweaver használatával

Webszerkesztés Dreamweaver használatával Dreamweaver történelem Webszerkesztés Dreamweaver használatával 1996-ban mutatta be először a Macromedia szoftverház az első WYSIWYG ( What You See Is What You Get = Amit látsz, azt kapod) webszerkesztő

Részletesebben

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT POWERPOINT 2010 Szabadka, 2012. Formai, technikai és módszertani követelmények a prezentáció elkészítéséhez 1. Az első oldal tartalmazza: az intézmény pontos nevét, a

Részletesebben

Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4.

Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4. Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.2. 2007.11.29. 3.2.5. Help 18. 2.2. 2007.11.29. 4.3.2.7.

Részletesebben

GPS a természetjárásban

GPS a természetjárásban www.termeszetbarat.hu GPS a természetjárásban A turistautak.hu használata Összeállította: Vidovenyecz Zsolt 1.1 verzió 2010.12.06. A turistautak.hu bemutatása A turistautak.hu non-profit jellege A TuHu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv (v7.1.0.8 / 2015.07.10.) Kedves Felhasználó! Örömmel üdvözöljük Önt felhasználóink népes táborában meglátja, nem fogja megbánni, hogy a RoadRecord mellett döntött! A felhasználói

Részletesebben

Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás

Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás Copyright 2010 by OriginLab Corporation All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the

Részletesebben

PicturesToExe Deluxe 7-es verziójának Felhasználói kézikönyve

PicturesToExe Deluxe 7-es verziójának Felhasználói kézikönyve PicturesToExe Deluxe 7-es verziójának Felhasználói kézikönyve Fordítás / Translation by Gombos Sándor László Kovács WnSoft Kft. www.wnsoft.co -1- Tartalom jegyzék 2a-b Bevezetés.........3 Főbb jellemzők........4

Részletesebben

Ferrovia felhasználói kézikönyv készítette: Kiss Károly, a Ferrovia 2011-es magyar verziója alapján. Szerzői jog: VARINEX Zrt. Minden jog fenntartva

Ferrovia felhasználói kézikönyv készítette: Kiss Károly, a Ferrovia 2011-es magyar verziója alapján. Szerzői jog: VARINEX Zrt. Minden jog fenntartva Ferrovia felhasználói kézikönyv készítette: Kiss Károly, a Ferrovia 2011-es magyar verziója alapján Szerzői jog: VARINEX Zrt. Minden jog fenntartva Tartalom 1. A Ferrovia kiegészítő alkalmazás telepítése...

Részletesebben

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Mgr. Námesztovszki Zsolt A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Szabadka, 2009. Alapfogalmak Az adattárolás mértékegységei A számítógép világában ugyanolyan fontos szerep jut a mértékegységeknek, mint hétköznapi

Részletesebben

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program LilyPond Használat A kottaszedő program A LilyPond fejlesztőcsapata Ez a dokumentáció ismerteti, hogyan kell a LilyPond 2.19.25 verziójához tartozó programokat futtatni, valamint tanácsokat ad azok hatékony

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

MUNKAANYAG. Szőcs Endre. Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás Szőcs Endre Rétegek fajtái, rétegekkel elvégezhető műveletek A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás A követelménymodul száma: 0972-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50

Részletesebben

MOKKA 2. 2008 NetLock Kft.

MOKKA 2. 2008 NetLock Kft. 2 Tartalomjegyzék 6 I Rész Bevezető 1 Mire használható... a program 6 2 A program telepítése... 7 3 Telepítés utáni... beállítások 12 4 Frissítések listája... 14 5 A NetLock Kft... 16 18 II Rész Regisztráció

Részletesebben

METRISoft M é r l e g g y á r t ó K FT

METRISoft M é r l e g g y á r t ó K FT METRISoft M é r l e g g y á r t ó K FT 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30. Telefon: 62/246-657, Fax: 62/249-765 E-mail: merleg@metrisof t.hu Honlap: w w w. metrisoft. h u Mentés: 2005.12.30. Program Ver.:01.0

Részletesebben

pdffactory Pro v3.30 magyar nyelvű kézikönyv Macasoft Bt. 1994-2008 Minden jog fenntartva. 2008.06.01.

pdffactory Pro v3.30 magyar nyelvű kézikönyv Macasoft Bt. 1994-2008 Minden jog fenntartva. 2008.06.01. pdffactory Pro v3.30 magyar nyelvű kézikönyv Macasoft Bt. 1994-2008 Minden jog fenntartva. 2008.06.01. 1 Tartalomjegyzék I A kézikönyvről pár szóban 2 II Jogi tudnivalók 2 III A program megvásárlása 2

Részletesebben

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv Copyright Gemius SA 2008 gemiusexplorer - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1.1 Alapvető információk...3 1.2 Telepítés és frissítés...3 2 Első lépések...4

Részletesebben

Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára

Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára Táblázatkezelés látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila, Papp László Copyright 2014. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

DELPHI tanfolyami jegyzet

DELPHI tanfolyami jegyzet DELPHI tanfolyami jegyzet Barhács Oktatóközpont 2004. Delphi modul - 1. fejezet Delphi elméleti alapok Bevezetés Windows alapú alkalmazások fejlesztéséhez jó darabig csak a C nyelv állt rendelkezésre.

Részletesebben

PowerPoint XP-vel. Tananyag

PowerPoint XP-vel. Tananyag Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel Tananyag Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 A MICROSOFT POWERPOINT INDÍTÁSA...8 A POWERPOINT ABLAKÁNAK ÁTTEKINTÉSE...8 A MUNKAABLAK

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához 2013. 09. 27. Tartalomjegyzék I. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS ÉLESÍTÉSE... 5 I.1 PROGRAMTELEPÍTÉS... 5 I.2 PROGRAMÉLESÍTÉS...

Részletesebben

Budapest, 2009. 1. oldal

Budapest, 2009. 1. oldal Budapest, 2009 1. oldal 1. Általános tudnivalók Ez a rövid leírás kizárólag a nyomtatványok kitöltésének legalapvetőbb technikai ismeretanyagát érinti, különös tekintettel a TEÁOR tételek gyors bevitelének

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben