SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S"

Átírás

1 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület július 03-ai rendes ülésére Határozat száma: 175/2013.( XI.14.) Határozat tárgya: Siófok város és Siófok Kiliti városrész nyilvános, díjmentesen használható wi-fi internet lefedő-hálózatának létesítése Eredményes közbeszerzési eljárást követően március 10-én vállalkozási szerződést kötöttünk az eljáráson nyertes Techno-Tel Kft-vel, mely cég a szerződéskötést követően meg is kezdte a kivitelezési munkálatokat. A szerződés szerinti munkálatok első üteme május 31-ig megvalósult, mely alapján az 1. ütem műszaki átadás-átvételi eljárása sikeresen lezajlott. A jelenlegi állapotot és készültséget figyelembe véve megállapítható, hogy a szerződés szerinti végső teljesítési határidőt a kivitelező várhatóan tartani tudja. (A választ adta: KÖH beruházási és üzemeltetési osztály) Határozat száma: 120/2013.(VII.04.) Határozat tárgya: Siófok Város Önk. részvétele az ÁROP-0.A.5/ÁROP-3.A.2 kódszámú Szervezetfejlesztés és konvergencia régiókban /KMR régióban számára című pályázaton Siófok Város Önkormányzata évben pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretén belül (ÁROP-1.A ) Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára tárgyú felhívásra (ÁROP-1.A regisztrált számon). Az elbírálása során sikeresnek ítélték a beadott pályázatot, melynek következtében vissza nem térítendő támogatásban részesült, s így megvalósíthatja a Siófok Város Önkormányzatának komplex szervezetfejlesztése című projektjét. A napján kelt támogató levél szerint támogatásban részesült. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb ,- Ft., mely teljes összege az ÁROP 1. prioritásából kerül finanszírozásra, s így megvalósíthatja a Siófok Város Önkormányzatának komplex szervezetfejlesztése című projektjét. A támogatás utófinanszírozott. A Projekt kezdő időpontja és várható befejezése A Támogatói szerződés napján került aláírásra. A projekt során az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor: - Korábbi ÁROP pályázat összefoglaló tanulmány - Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2 2 - Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása - Feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása - Átfogó elégedettségmérés - Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata - Humánerőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata - Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése A projekt keretében eddig az alábbi két tevékenység valósult meg: - Korábbi ÁROP pályázat összefoglaló tanulmány - Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása A projekt egyéb tevékenységei június 30-ig, illetve a projekt zárásáig folyamatosan valósulnak meg. A projekt keretében sor kerül rendezvények lebonyolítására, amelyek egy része jelen ÁROP konstrukció keretében nyertes önkormányzatokkal, egy másik része pedig jelen ÁROP konstrukcióban nem nyertes önkormányzatokkal kerül lebonyolításra. A projekt végrehajtása során a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása folyamatos. (A választ adta: KÖH - polgármesteri kabinet, hatósági osztály) Határozat száma: 202/2013.(XII.12.) + 34/2014.(III.06.) Határozat tárgya: Önkormányzati kezességvállalás a Balaton-parti Kft. forgóeszköz-hitel és folyószámla-hitel szerződéseinek megkötéséhez A képviselő-testületi határozatban elfogadottak szerint a 150 millió forint összegű folyószámla-hitel szerződés június 03. aláírásra került a Balaton-parti Kft. és a Szigetvári Takarék-szövetkezet között, a hitel szerződés megkötéséhez Siófok Város Önkormányzata kezességet vállalt. A Kft. további 450 millió Ft forgóeszköz hitel felvételhez nyújtandó Önkormányzati kezességvállalás kormányzati engedélyeztetése folyamatban van. (A választ adta:balaton-parti Kft. igazgatója + KÖH közgazdasági osztály) Határozat száma: 7/2014.(II.06.) Határozat tárgya: Szolgalmi jog alapítása a Siófok, Fő tér alatt elhelyezkedő mélygarázs vonatkozásában A Sió Ingatlan Invest Kft.-vel február 11. napján megkötésre került az a megállapodás, amely alapján a vízjogi üzemeltetési engedély kiadható az Önkormányzat számára. A Kft. javára szolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződés aláírására még nem került sor, mivel a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzot a Kft. nem készíttette el. A változási vázrajz elkészíttetése a Kft. kötelezettsége, a vázrajz alapján határozható meg, hogy a szolgalmi jog mekkora területnagyságra vonatkozik. (A választ adta: KÖH - polgármesteri kabinet) Határozat száma: 10/2014.(II.06.) Határozat tárgya: A siófoki 3787 hrsz. alatt található ingatlan értékesítése

3 3 A siófoki 3787 hrsz-ú, természetben Siófok, Ady E. u. 70. szám alatti ingatlan tekintetében Siófok Város Önkormányzata és a TOPÁZ-SIÓ 2005 Kft. között az adásvételi szerződés április 08. napján megkötésre került. Vevő a vételárat április 15. napján megfizette. (A választ adta: KÖH - polgármesteri kabinet) Határozat száma: 12/2014.(II.06.) Határozat tárgya: Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához szükséges szerződések megkötése (Révész Géza utcai stadion fejlesztése) A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel megkötöttük a szerződéseket a beruházás műszaki ellenőrzésére, a lebonyolításra illetve a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására. Jelenleg a tervezési közbeszerzés előkészítése zajlik. (A választ adta: KÖH beruházási és üzemeltetési osztály) Határozat száma: 21/2014.(II.06.) Határozat tárgya: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pitypang tagóvodájának épületenergetikai korszerűsítése önerő biztosítása A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. (A választ adta:köh - beruházási és üzemeltetési osztály) Határozat száma: 27/2014.(III.06.) Határozat tárgya: Siófok Város Önk. és a Kapos Volán Zrt. közötti elszámolási megállapodás A képviselő-testületi határozatban elfogadottak szerint megtörtént a évi veszteség pénzügyi rendezése és elszámolása a Kapos Volán Zrt. és Siófok Város Önkormányzata között. (A választ adta: KÖH közgazdasági osztály) Határozat száma: 30/2014.(III.06.) Határozat tárgya: Ingyenes használati szerződés a Siófok, Hock János köz 2. sz. alatt található társasház II. emeletén lévő I., II., III. és IV. számú irodahelyiségek vonatkozásában A Siófok, Hock János köz 2. szám alatt található társasház II. emeletén levő I., II., III., és IV. számú irodahelyiségekre vonatkozó ingyenes használati szerződés Siófok Város Önkormányzata és a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. között március 11. napján megkötésre került. (A választ adta: KÖH- polgármesteri kabinet) Határozat száma: 31/2014.(III.06.) Határozat tárgya: A Gondozási Központ Központi Orvosi Ügyeletének évi óradíjai

4 4 Siófok Város Gondozási Központja a határozat alapján a Központi Orvosi Ügyeleten január 1. napjától alkalmazza a határozatban jóváhagyott óradíjakat. (A választ adta: Gondozási Központ vezetője) Határozat száma: 44/2014.(IV.10.) Határozat tárgya: Siófok, Fő téren található nyilvános illemhely bérlet útján történő hasznosítása Dűhné Pintér Julianna és Siófok Város Önkormányzata között a Siófok, Fő téren található nyilvános illemhelyre vonatkozó bérleti szerződés április 15. napján aláírásra került. (A választ adta: KÖH polgármesteri kabinet) Határozat száma: 45/2014.(IV.10.) Határozat tárgya: Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhely bérlet útján történő hasznosítása Dűhné Pintér Julianna és Siófok Város Önkormányzata között a Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhelyre vonatkozó bérleti szerződés április 15. napján aláírásra került. (A választ adta:köh polgármesteri kabinet) Határozat száma: 47/2014.(IV.10.) Határozat tárgya: Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására megállapított hozzájárulás évre Siófok Város Képviselő-testülete e határozatában úgy határozott, hogy a megszűnt Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás települései, valamint Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja között május 31. napján központi alapellátási orvosi ügyeleti ellátás biztosítására létrejött feladatátadási-átvételi szerződéseket a évre vonatkozó feladat-ellátási költségvetési koncepcióra tekintettel módosítja, módosítást kezdeményez. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a testület által jóváhagyott megállapodásokat az érintett településeknek megküldte, ismertette továbbá a évre vonatkozó beszámolót és indokolta a költségek növekedését. A jelentés írás időpontjában, azaz június 3. napjáig a következő települések nem jelezték szerződéskötési szándékukat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal felé: Som, Nyim, Ságvár. Zamárdi Város Képviselő-testülete pedig a mellékelt nyilatkozattétellel kiegészítve hagyta jóvá a megállapodást. A Siófok Város Gondozási Központja által szervezett központi ügyeleti rendszerben ellátást igénybe vevő települések háziorvosai közül, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal többszöri felhívására senki nem kötött, a hatályos jogszabályoknak megfelelő központi ügyeleti közreműködői szerződést, így erre az OEP által megszabott határidőben nem került sor. A háziorvosoknak az önkormányzatukkal kötött szerződésükben foglaltak szerint

5 5 kötelessége a lakosság ügyeleti ellátása, amely a feladat-átvállalási szerződések tükrében az ő részvételükkel, a Siófoki Központi Ügyeletben valósul meg. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatta a települések polgármestereit, hogy az ügyeleti ellátás átvállalása a településeiken praktizáló háziorvosok kötelezettségének teljesítése mellett lehetséges, ezért felmerülhet a településekkel kötött feladatátvállalási szerződések felmondása. (Megjegyzés: e határozat végrehajtási folyamatának aktuális állásáról már hangzott el tájékoztatás a május 30-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen is az egyebek napirend keretében.) (A választ adta: KÖH - polgármesteri kabinet) Határozat száma: 53/2014.(IV.10.9 Határozat tárgya: Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések elnevezésű pályázat keretein belül a város közbiztonság szempontjából kiemelt területeire térfigyelő kamerák beszerzése A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. (A választ adta: KÖH beruházási és üzemeltetési osztály) Kérem a fentiekben adott válaszok elfogadását. S i ó f o k, június 23. Dr. Balázs Árpád polgármester Melléklet a 47/2014.(IV.10.) sz. képviselő-testületi határozathoz:

6 6

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2013. szeptemberi rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. február 06-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2014. szeptember 2. Előterjesztő:

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban 2015. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím: 1133 Budapest,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat EU-forrásokból megvalósított beruházásairól, a lefolytatott ellenőrzésekről,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 58. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 96-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25.-én megtartott rendkívüli üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.11.29. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 211/2012. (XI. 29.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaügyi Központ Nádudvar

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben