SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S"

Átírás

1 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület február 06-ai rendes ülésére Határozat száma: 140/2013.(IX.26.) Határozat tárgya: A siófoki 5991 hrsz. alatt található ingatlan (kivet lakóház és udvar), mint állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adása A képviselő-testületi határozat az MNV Zrt. részére megküldésre került Határozat száma: 152/2013.(IX.26.) Határozat tárgya: Döntés a Siófok belterület 7459 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Deák Ferenc sétány 4. szám alatt található ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba ad. kérelem Siófok Város Önkormányzata október 8. napján kelt kérelmében terjesztett elő igényt ingyenes önkormányzati tulajdonba adás jogcímén a Siófok belterület 7459 hrsz. ingatlan (Deák Ferenc sétány 4.) 7457 hrsz. alatt nyilvántartott parti sétányt érintő részének tulajdonjogára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előtt. A vagyonkezelő november 14. napján tájékoztatta az önkormányzatot a tulajdon átruházás jogszabályi akadályáról, tekintettel arra, hogy az MNV Zrt. az ingatlan nyilvános árverés útján történő értékesítését tervezi, amely során Siófok Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg. Siófok Város Önkormányzata hivatkozva arra a jogalkotói szándékra, hogy a Balaton partja minden magyar állampolgár számára elérhető legyen, továbbá, hogy szándékuk ellentétes a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményével, ismételten kérte az ingatlan tulajdonba adását, amellett, hogy a vagyonkezelő szándékairól a Miniszterelnökséget értesítette. Az MNV Zrt január hónapban felhívta Siófok Város Önkormányzatát, hogy a tervezett árverés jogszabályba ütközését kimerítőbben, az egyes hivatkozott jogszabályok részletes ismertetésével fejtse ki, a kért nyilatkozat szerkesztése jelenleg folyamatban van. Határozat száma: 155/2013.(IX.26) Határozat tárgya: Önkormányzati kezességvállalás a Balaton-parti Kft. forgóeszköz-hitel és folyószámla hitel szerződéseinek meghosszabbításához A képviselő-testületi határozatban elfogadottak szerint megkértük és megkaptuk a kormányzati engedélyt a kezességvállalási szerződések megkötéséhez, amelyet Siófok Város Önkormányzata 0,75 %-os kezességvállalási díj mellett vállalt. Az ERSTE Bankkal a

2 2 hitelszerződések még nem kerültek aláírásra, jelenleg is egyeztetések folynak a bank és a Balaton-parti Kft. között a hitelszerződés részleteiről. (A választ adta: közgazdasági osztály) Határozat száma: 160/2013.(IX.26.) Határozat tárgya: Döntés a Siófok, belterület 3778/34 hrsz. alatt nyilvántartott,természetben a Siófok, Beszédes sétány szám alatt található ingatlan térítésmentes önk. tulajdonba adásárára irányuló kérelem előerjesztéséről Siófok Város Önkormányzata szeptember 30. napján kelt kérelmében terjesztett elő igényt ingyenes önkormányzati tulajdonba adás jogcímén a Siófok belterület 3778/34 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Aranypart Kollégium) tulajdonjogára vonatkozóan. A mai napig érdemi döntésről értesítés nem érkezett, a vagyonkezelő az értékbecslés iránt a KLIK kedvező nyilatkozata esetén intézkedik. Határozat száma: 163/2013.(X.07.) Határozat tárgya: Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról A pályázat benyújtásra került, támogatásban forráshiány miatt nem részesült az önkormányzat. Határozat száma: 170/2013.(XI.14.) Határozat tárgya: Közbeszerzési feladatok ellátása (szerződéskötés) A szerződés az ÉSZ-KER Kft-vel megkötésre, mint a legkedvezőbb árajánlatot benyújtóval, megkötésre került. Határozat száma: 178/2013.(XI.14.) Határozat tárgya: Beszámoló a Csodálatos természet! Természettudományi labor fejlesztése a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban (TÁMOP / ) című projektről A TÁMOP / kódszámú, Csodálatos természet! Természettudományi labor fejlesztése a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban című pályázat finanszírozásához várt előleg a projektszámlára november 26-n megérkezett. Ebből a késedelemben lévő, kifizetésre váró számlák rendezésre kerültek és még 2013-ban benyújtásra került a kifizetésekhez kapcsolódó időközi Kifizetési Igénylés és Időszaki Beszámoló. Az építési beruházás ügye ezzel rendeződött. Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztásra kerültek a laboratóriumi eszközök, vegyszerek és informatikai eszközök beszállítói, a szerződések aláírása megtörtént. Az eszközök többségében februárban megérkeznek. A laboreszközök megérkezésének idejétől

3 3 függően kerül majd beadása a korábban jóváhagyott befejezési határidő hosszabbítási kérelem. Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan vannak jelenleg folyamatban közbeszerzési eljárások: - Minőségbiztosítás - Periodikus revízió - Labor beosztások kezelését támogató adminisztrációs modul - A projekt során megvalósuló kísérletek elektronikus dokumentálása - Adatszolgáltatás az Educatio FNF számára A Projekt előrehaladása ütemezetten zajlik. (A választ adta:béres Rita / Sári László projekt menedzser) Határozat száma: 180/2013.(XI.14.) Határozat tárgya: A siófoki 5991 hrsz- alatt található ingatlan (kivett lakóház és udvar), mint állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önk-i tulajdonba adása az állami vagyonról szóló CVI. tv (2) c. pontja alapján Siófok Város Önkormányzata november 26. napján kelt kérelmében terjesztett elő igényt ingyenes önkormányzati tulajdonba adás jogcímén a Siófok belterület 5991 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (Dalárda u. 9.) tulajdonjogára vonatkozóan. Az MNV Zrt december 16. napján támogató javaslatáról és az eljárás megindításáról tájékoztatott. Határozat száma: 182/2013.(XI.14.) Határozat tárgya: Döntésa Siófok Város Gondozási Központja és Balatonszabadi Község Önkormányzata között tervezett, orvosi ügyeleti teendőkkel kapcsolatos feladat-átvállalási szerződés megkötéséről A képviselő-testületi határozat alapján én visszavonta a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetéhez, a Központi Orvosi Ügyelet működési engedélyének - ellátási terület csökkenése miatt án beadott - módosítási kérelmét. Balatonszabadi lakosságának háziorvosi ügyeleti ellátása továbbra is zökkenőmentesen biztosított. (A választ adta: Gondozási Központ vezetője) Határozat száma: 189/2013.(XII.12.) Határozat tárgya: Bahart részvények vásárlása Révfülöp Nagyközség Önkormányzatától december 20-án a vételi összeg kifizetésre került. (A választ adta: közgazdasági osztály) Határozat száma: 190/2013.(XII.12.) Határozat tárgya: A siófoki 5075/A/61 hrsz. (Siófok, Bajcsy Zs. u. 110.) sz. alatt található ingatlan értékesítése

4 4 A Sendex Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság a jövő héten fogja aláírni az adásvételi szerződést. 190/2013.(XII.12.) Határozat száma: 192/2013.(XII.12.) Határozat tárgya: Bakonyi Jánosné által felajánlott siófoki 5439 hrsz-ú ingatlanban lévő ½ tulajdoni részének az elfogadása Bakonyi Jánosnéval az ajándékozási szerződés megkötésre került január 6. napján. Határozat száma: 193/2013.(XII.12.) Határozat tárgya: Szelhoffer László által felajánlott siófoki 5005 hrsz-ú ingatlanban lévő 540/8640 tulajdoni részének az elfogadása Szelhoffer László még nem közölte az ajándékozási szerződés megkötéséhez szükséges személyi adatait. A tértivevényes levelet, amelyet ezzel kapcsolatban küldtünk meg részére január 02. napján átvette. Határozat száma: 194/2013.(XII.12.) Határozat tárgya: A Kultúrált Közlekedésért Alapítvány által felajánlott siófoki 9900/2 hrsz-ú ingatlanban lévő 2691/11388 tulajdoni részének elfogadása A Kulturált Közlekedésért Alapítvány még nem küldte meg részünkre a bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített másolati példányát. Ezt december 17. napján került bekérésre tőlük. Határozat száma: 195/2013.(XII.12.) Határozat tárgya: A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önk. Társulásba történő visszalépés, a Társulás működési költségeihez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, valamint Balatonberény és Balatonfenyves települések Társulásból történő kilépésének jóváhagyása Siófok város Képviselő-testületének 195/2013.(XII.12.) sz. határozata, - melyben városunk Dél- Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását célzó Önkormányzati Társulásban lévő társulási tagságának december 31.-ig meghosszabbítására, a társulás évi működési költségeihez történő hozzájárulás biztosítására és Balatonberény és Balatonfenyves települések társulásból történő kilépésének elfogadására került sor, - két eredeti példányban megküldésre került, a fonyódi székhelyű társulás részére. Siófok város, a társulás és évi működési költségeihez történő hozzájárulása ,- Ft. összegben én átutalásra került a Társulás bankszámlájára. Az átutalt összeg előlegnek tekintendő. Felkértük a Társulást, hogy haladéktalanul igazolják

5 5 vissza a Siófoki Agglomeráció közbeszerzési eljárásának elindulását, majd a Polgármester ezt követően dönt a visszalépésről a Kt. határozat utolsó pontjában foglaltak értelmében. Határozat száma: 196/2013.(XII.12.) Határozat tárgya: A Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal a balatonszabadi 0184/5 hrsz-ú ingatlanra kötött megállapodás módosítása A megállapodás aláírásra került. Határozat száma: 197/2013.(XII.12.) Határozat tárgya: Döntés a január 01 december 31. közötti időszakban a helyi személyszállítási közszolgáltatásról A szerződés megkötésre került a Kapos Volán Zrt.-vel a megjelölt időszakra. Határozat száma: 203//2013.(XII.12.) Határozat tárgya: Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorciummal (DBHSZK) közszolgáltatási szerződés kötése A szerződés megkötésre került. Kérem a fentiekben adott válaszok elfogadását. S i ó f o k, január 31. Dr. Balázs Árpád polgármester

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére. Tárgy : Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról

ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére. Tárgy : Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy : Nyilatkozat a kethelyi volt határőr laktanya átvételi szándékáról Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk már többször kérte Szentgotthárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát.

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 270/2013.

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: 166/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben