1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 22-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi a 214/2014, Z-221/2014, Z-224/2014, 227/2014, 228/2014, 229/2014, 231/2014, 235/2014, 236/2014, 237/2014, 239/2014. számú lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 33. -a szerinti igazolatlan decemberi hiányzások miatt egy hónap időtartamra 25 %-kal csökkenti azon képviselő, vagy bizottsági tag alapdíját, aki az SZMSZ szerint igazolni nem tudja távollétét. Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak november havi beszámolója 2/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak november havi beszámolóját. Határidő: januári Kt. ülés Felelős: VV Kft. ügyvez.ig. Tárgy: Likviditási jelentés 3/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja. Felelős: Pénzügyi és Adó Ov.

2 Tárgy: Váci Dunakanyar Színház évre vonatkozó szakmai beszámolója 4/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Dunakanyar Színház évi szakmai beszámolóját. Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. Tárgy: Vác Város Levéltára igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázat kiírása 5/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki Vác Város Levéltára igazgatói álláshelyére. Tárgy: évi közösségi közlekedés Volánbusz szerződés 6/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vác város helyi autóbusz közlekedésének folyamatos biztosítása érdekében a Volánbusz Zrt-vel a Közszolgálati szerződést az Önkormányzat soron kívül kösse meg, a később kiírandó pályázat nyertesének a személyszállítási szolgáltatás kezdetéig, de legkésőbb december 31-ig. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a évi közszolgáltatási szerződés aláírására. Tárgy: Vác közigazgatási területén lévő országos közutak tulajdonviszonyainak rendezése 7/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület 1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú váci 2727, 2561/2 és 2728, valamint a 0331/3 hrsz-ú utak kezelői jogát az Önkormányzat átveszi az állami útkezelőtől, s ezzel egyidejűleg az utak Országos Közúti Adatbankból való törléséhez hozzájárul.

3 2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a váci 075 hrsz-ú Sejcei út tulajdon- és kezelői jogát térítésmentesen átveszi az állami útkezelőtől. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az ingyenes átadással kapcsolatos megállapodás aláírására. Határidő: február 6. Felelős: Műszaki O. mb. ov április 1. polgármester Tárgy: Vác város közvilágításának energiatakarékos átalakítása - KEOP pályázat projekt menedzsmentjében személyi változás 8/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/ sz. Vác város közvilágításának energiatakarékos átalakítása pályázat projekt menedzsment jogi szakértőjeként dr. Kádár Petra jogi referens helyett, dr. Grmela Juditot választja meg. Tárgy: I. Világháborús emlékmű kialakításához fedezet biztosítása 9/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vác város évi költségvetésében az I. Világháborús emlékmű építésének befejezési munkáihoz szükséges 19 MFt-ot biztosítja a évben tervezendő ingatlanértékesítések terhére. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az emlékművel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tegye meg. Felelős: Műszaki O. mb. ov. Pénzügyi és Adó Ov. polgármester

4 Tárgy: Szándéknyilatkozat a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régióhoz való csatlakozásához 10/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régióhoz való csatlakozáshoz a Belépési Nyilatkozatot írja alá. Továbbá felkéri a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét, hogy a évi költségvetésbe ,- Ft tagsági díjat tervezze be. Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Együttműködési megállapodás módosítása a nemzetiségi önkormányzatokkal 11/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások 1. sz. melléklet szerinti szövegét jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására: - Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat - Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat - Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Határidő: februári Kt-i ülés Tárgy: Javaslat a Vác Piac Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására 12/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő Vác Piac Kft. felügyelő-bizottsági tagjainak megválasztja Ferjancsics László és Kriksz István öt év határozott időtartamra, február 11. napjától február 10. napjáig.

5 Tárgy: Útdíj fizetési állásfoglalás 13/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác város és környékén élők érdekében a Képviselő-testület kéri, hogy a Kormányzat vizsgálja felül álláspontját, így az M0, M2 jelű utak ismét térítésmentesen legyenek használhatók a személygépjárművek számára. A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy a fenti álláspontot juttassa el a Kormányzathoz. Tárgy: Kisváci zajvédőfal meghosszabbítása 14/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál a kisváci zajvédőfal építésének meghosszabbítását. Határidő: folyamatos Felelős: VKB elnöke Tárgy: Köztartozás eltörlése Z-1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác, belterület 1856 hrsz-ú ingatlanára az Önkormányzat javára bejegyzett ,- Ft főkövetelés eltörlését engedélyezi. Határidő: január 23. Felelős: Műszaki O. mb. ov. Tárgy: Ingatlanértékesítés Halfogó u /55 hrsz. Z-2/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú, 1891/55 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Halfogó u. 19. sz. alatti, 598 m 2 nagyságú beépítetlen területet javasolja értékesítésre Székely Klaudia 1148 Budapest, Lengyel u. 32. sz. alatti lakos részére ,- Ft vételáron. Határidő: március 15. Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítás

6 Tárgy: Ingatlanértékesítés Földvári tér 16. Z-3/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú, váci 4513/A/1 hrsz-ú, természetben Vác, Földvári tér 16. sz. alatti, 62,9 m 2 alapterületű, nem lakás célú helyiségre a jelenlegi bérlőjének, Szajbert Zoltánnak az elővásárlási jogát az évi LXXVIII. tv. 58. (1) bekezdése alapján elismeri és értékesítésre jelöli ,- Ft vételáron. Határidő: március 15. Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítás A határozat Vác város honlapján is megtekinthető. Vác, január 23. Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző Kifüggesztve: január 23-án Levéve: február 23-án

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. április 14-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 1 K Ő Z L Ö N Y 4/2. SZÁM 2006. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 164 / 2006. (04.27.) dr. Soós Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 165 / 2006. (04.27.) dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti

Részletesebben

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés 13/2015. (I.29.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt,

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok

JEGYZŐKÖNYV. Tormáné Burics Ágnes, Koós Marianna, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetők, Ifj. Horváth Iván tűzoltóparancsnok JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én a Fischl-házban (Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) 15.00 órakor kezdődő nyílt üléséről. Jelen vannak: Csere Andrea képviselő Kalász Zoltán képviselő Keserű Zoltán

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2013. június 26-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2013. június 26-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 645-139/2013. szám 139/2013. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé -,,Az I. sz. felnőtt fogorvosi körzet ellátása -,,A IV.sz. felnőtt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben