H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 18-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 115/2015, 118/2015, 124/2015, 127/2015, 128/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015, 134/2015, 137/2015, 139/2015, 140/2015. számú lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak április havi beszámolója 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak évi április havi beszámolóját. Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. Tárgy: Váci Távhő Kft és évi nyereségtöbblet felhasználása 152/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt a Váci Távhő Kft és évi nyereségtöbblet felhasználásával kapcsolatban, hogy a és a évi nyereségtöbbletet fejlesztésre fordítsa. A és évben a 199,5 MFt-os fejlesztéshez Vác Város Önkormányzata évben 72 MFt hozzájárulást biztosít. Határidő: folyamatos Felelős: Jászai Péter ügyvez.ig. Tárgy: Vác Város Önkormányzat és a Váci Városfejlesztő Kft. között létrejött Feladatátadási Megállapodás módosítása

2 2 153/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Vác Város Önkormányzat és a Váci Városfejlesztő Kft. között létrejött Feladatátadási Megállapodást azzal, hogy a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület 22/2015.(II.19.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Feladatátadási Megállapodást (3. sz. melléklet) megszűnteti a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt átdolgozott Feladatátadási Megállapodás elfogadásával egyidejűleg. Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. Tárgy: Váci Hajó SE megállapodás határozat módosítás 154/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 241/2014.(XII.11.) sz. határozatát módosítja azzal, hogy a Váci Hajó SE-vel megkötött megállapodást rendkívüli felmondással, a megállapodás alapját képező meghatározott cél ellehetetlenülésének indokával egészítse ki. Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítás Tárgy: Likviditási jelentés 155/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja. Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása 156/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt 1/2015-3/2015. számú alapító határozatokat elfogadja és felkéri a polgármestert az alapítói határozatok, valamint az egységes szerkezetű alapítói okirat aláírására.

3 3 1/2015. június 18.sz. Határozat: Az Alapító elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok közül dr. Schmuczer Istvánnét megbízásából visszahívja, egyúttal Balkovics Pétert 5 évre a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának a tagjává választja 2/2015. június 18. sz. Határozat: Az alapító elhatározza, hogy a Társaság alapító okiratának a évi V. törvénynek megfelelően átdolgozott verzióját - melyet áttanulmányozott - elfogadja. 3/2015. június 18. sz. Határozat: Az alapító elhatározza, hogy a Társaság a törzstőkéjét figyelemmel a törvényben előírt minimális törzstőke összeg változására felemeli a évi V. törvényben előírt minimális ,-Ft-ra (azaz hárommillió forintra). Forrás: ÁROP-2.A Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál Uniós Projekt utófinanszírozott összege Felelős: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ügyvez. Tárgy: Vác Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepció évi felülvizsgtálata 157/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát megtárgyalta és azt elfogadja. Tárgy: Váci Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi terve 158/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi tervét megtárgyalta, és azt elfogadja. Tárgy: Óvodai férőhelyek túllépésének engedélyezése a törvényi előírásoknak megfelelően

4 4 159/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, és alábbiak szerint engedélyezi a 2015/2016. nevelési évben Vác Város Önkormányzat fenntartásában működő Deákvári Óvoda, Kisvác-Középvárosi Óvoda, illetve Alsóvárosi Óvoda tagóvodáiban a kért létszámtúllépést. Deákvári Óvoda: Tagóvoda Csoport kérelem Diófa úti Kis csoport 20 % Középső csoport 20 % Nagycsoport 20 % Sirály úti Kiscsoport 20 % Középső csoport 20 % I. Nagycsoport 20 % II. Nagycsoport 20 % I. Vegyes csoport 20 % II. Vegyes csoport 20 % Újhegyi úti I. Kiscsoport 20 % II. Kiscsoport 20 % Középsőcsoport 20 % Nagycsoport 20 % Vegyes csoport 20 % Kisvác-Középvárosi Óvoda: Tagóvoda Csoportok Férőhely Jelenlegi létszám Eötvös u. Kiscsoport % Középső csoport % Hársfa u. Kiscsoport % Nagy-középső % csoport Nagycsoport % Nyár u. 1. vegyes csoport % Jelenleg szükséges túllépés Alsóvárosi Óvoda:

5 5 Tagóvoda Csoportok Jelenlegi létszám Kertész úti Kiscsoport 27 20% Vám úti Nagycsoport I % Nagycsoport II % Jelenleg szükséges túllépés Tárgy: Gyermekkedvezmény Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov.; Intézményvezető 160/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 10 alkalommal, 50 %-os kedvezmény nyújtásának lehetőségét a gyermekét egyedül nevelő szülők és gyermekeik részére a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. saját szervezésű (váci sportcsarnok, váci stadion, váci strand) valamint a Madách Imre Művelődési Központ rendezvényein. Határidő: július 1. Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. Tárgy: dr. Simon Csilla fogszakorvos kérelme Feladat-ellátási szerződés módosítása ügyében 161/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a feladat-ellátási szerződés módosításához, miszerint dr. Simon Csilla fogszakorvos július 1-től a fogászati praxisban nyújtott szolgáltatást a DENTAL KINGS GLOBAL Kft-n keresztül látja el. Tárgy: Szándéknyilatkozat háziorvosi szerződés ügyében 162/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Szűcs Barnabás Lajos háziorvos azon szándékát, hogy a II. sz. Vác, Zrínyi u. 9. sz. alatti háziorvosi körzetet átvegye dr. Áfra Tamástó, feltéve, hogy rendelkezik az említett praxissal és a működéséhez szükséges szakhatósági engedélyekkel. A fenti feltételek teljesülése esetén az önkormányzatnak szándékában áll dr. Szűcs Barnabás Lajos háziorvossal szerződést kötni, egyben a Képviselő-

6 6 testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést kösse meg. Határidő: folyamatos Tárgy: dr. Áfra Tamás munkájának elismerése 162/A/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni dr. Áfra Tamás úrnak az eddigi munkáját, mind a közéleti tevékenységét, mind az egészségügy szolgálatában eltöltött kimagasló eredményeit, minőségi munkáját. Tárgy: Váci Reménység SE paraatlétáinak kérelme 163/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Reménység SE paraatlétái kérelmét megtárgyalta, melyet támogat, mértéke: ,- Ft. Forrás: ÁROP-2.A Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzat Uniós Projekt utófinanszírozott összege. Határidő: fazonnal Felelős: MOIS Bizottság elnöke; Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 164/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat közös kihelyezett görög nyelviskola működését, és hozzájárul a Madách Imre Művelődési Központ telephelyeként való bejegyzéséhez. (Vác, dr. Csányi krt. 63.).

7 7 Tárgy: Kérelem a strand ingyenes használatáról a táborozó gyerekek részére 165/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet megtárgyalta és a táborozó gyermekek, valamint 2 fő kísérő részére a strand használatát ingyenesen biztosítja a Váci Sport Nonprofit Kft-vel történő időpont egyeztetés után. Határidő: fazonnal Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. Tárgy: Európai Mobilitási Hét Kartájának elfogadása 166/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ismételten csatlakozik az Európai Mobilitási Hét Autómentes Nap programhoz és felhatalmazza a polgármester urat a Karta aláírására. Tárgy: 4550/1 hrsz-ú földterület elcserélése a 4551/1 hrsz-ú ingatlanra 167/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben támogatja a 4550/1 hrsz-ú, önkormányzati földterületből 5286 m 2 értékarányos elcserélését a 4551/1 hrsz-ú ingatlanra és felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a cserével kapcsolatos további teendőket kezdje el. A cserével járó valamennyi költség a kérelmezőt terheli. Határidő: folyamatos Felelős: Műszaki O. mb. ov. Tárgy: Vár lépcső járdaburkolat kialakítása 168/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmentést ad a Vác Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendlet 7. (6) bekezdése alól a Vár lépcső járdaburkolat kialakítása célú beruházás (2 MFt) tárgyában. Határidő: július 31. Felelős: Pető Tibor alpolgármester; Műszaki O. mb. ov.

8 8 Tárgy: Kőszentes híd restaurálása 169/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszentes híd restaurálása célú beruházás tárgyában felmentést ad a költségvetésben betervezett ,- Ft fedezet mértékéig Vác Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. (6) bekezdése alól. Felelős: főépítész Tárgy: Köznevelési intézmények működtetése 170/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi intézmények működtetését szeptember 01-től tovább vállalja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti 2. számú nyilatkozatot aláírja. Sorszám Intézmény neve Intézmény székhelye 1. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Árpád köz Váci Földváry Károly Általános Iskola Nagymező u Váci Juhász Gyula Általános Iskola Báthori u Váci Petőfi Sándor Általános Iskola Püspökszilágyi Tagintézménye: Móra Ferenc Általános Iskola Deákvári főtér 5. Püspökszilágy, Kossuth Lajos u Váci Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti u. 7. Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti SZKI 6. és Zeneiskola AMI Konstantin tér Váci Madách Imre Gimnázium Brusznyai Á. u. 1. Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött Közszolgáltatási szerződés módosítása 171/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város Önkormányzata és a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe

9 9 foglalt szerződést jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. Tárgy: Vác Város Közszolgálatáért díj adományozása Z-14/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város Közszolgálatáért díjat Espár Péter osztályvezetőnek adományozza. Felelős: Kászonyi Károly a PÜB elnöke; jegyző Tárgy: Ápolási támogatás fellebbezése Z-15/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vrecza Sándor (született: Vác, szeptember 27. anyja neve: Ceglédi Amália Mária) Vác, Földváry tér 15. 3/3. sz. alatti lakos ápolási támogatás megszüntetése iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. Tárgy: Zrínyi u. 9. sz. alatti helyiség hasznosítása Z-16/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác, Zrínyi u. 9. sz. alatti, 2707/1/A/25 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú, 35,24 m alapterületű helyiséget június 19-től haszonkölcsön szerződés formájában ingyenesen biztosítja a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részleg feladatainak ellátásához. Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítás

10 10 A határozat Vác város honlapján is megtekinthető. Vác, június 19. Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző Kifüggesztve: június 19-én Levéve: július 19-én

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. április 14-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f.

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f. 191/2011. (VI.30.) számú határozata a Körjegyzőség munkájáról, valamint a helyi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1.) Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben