H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 19-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 16/2015., 19/2015., 21/2015., 22/2015., 28/2015., 29/2015., 30/2015. számú lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. Tárgy: Levéltár igazgatói pályázat elbírálása 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Horváth Ferencet nevezi ki Vác Város Levéltára igazgatói munkakörére április 1. napjától március 31. napjáig. Bérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, vezetői pótlékát 225 %-ban állapítja meg. Tárgy: VV Kft. és tagvállalatainak január havi beszámolója 35/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak évi január havi beszámolóját. Felelős: VV Kft. ügyvez. ig.

2 Tárgy: Elismert vállalatcsoport SZMSZ-ének módosítása 36/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az elismert vállalatcsoport 1. sz. melléklet szerinti módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: VV Kft. ügyvez. ig. Tárgy: Elismert Vállalatcsoport Alapító Okiratának módosítása 37/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft ,- Ft, azaz ötszázezer forint készpénzben nyújtott törzsbetéten alapuló jegyzett tőkéjét a Ptk. rendelkezéseire tekintettel, Vác Város Önkormányzatának évi költségvetésében az önkormányzati működési kiadások pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak terhére a mai nappal ,-Ft, azaz hárommillió forint összegre emeli meg. dr. Tar György igazgató 2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálatára a PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6., cégjegyzék szám: , kamarai nyilvántartási szám: ) választja meg május 31. napjáig terjedő időre. dr. Tar György igazgató 3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft. adatait tartalmazó cégnyilvántartás elismert vállalatcsoportra vonatkozó bejegyzéseiben a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Deákvári fasor 2., Cg.: , képviselője: Jászai Péter ügyvezető), mint a vállalatcsoporthoz tartozó cég adatai, az időközben bekövetkezett változásoknak megfelelően bejegyzésre kerüljenek. dr. Tar György igazgató

3 4. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának rendelkezéseit a Ptk. hatálya alá helyezi és dönt a Váci Városfejlesztő Kft. Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. dr. Tar György igazgató 5. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítását elfogadja, és felkéri a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 6. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft.-t, mint a Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság, Váci Városimázs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság valamint Váci Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság uralkodó tagját, hogy intézkedjen az ellenőrzött társaságok esetében a cégadataiknak a módosításáról, valamint az alapító okiratok módosításáról és gondoskodjon arról, hogy valamennyi változás átvezetésre kerüljön a cégnyilvántartásban az alábbi kérdésekben: a Váci Városimázs Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok megválasztása, a Váci Távhő Kft.-ban felügyelőbizottsági tagok megválasztása, az ellenőrzött társaságok irataiban és cégjegyzékében a könyvvizsgálattal megbízott PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. átvezetése, a cégnyilvántartás elismert vállalatcsoportra vonatkozó bejegyzéseiben a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a vállalatcsoporthoz tartozó cég adatainak bejegyzése, a Váci Távhő Kft. cégjegyzésre jogosultak körének módosítása és átvezetése,döntés az ellenőrzött társaságok alapító okiratainak rendelkezéseinek a Ptk. hatálya alá helyezéséről és döntés az ellenőrzött társaságok. Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. Határidő: a döntést követő 30 napon belül Felelős: dr. Tar György igazgató Tárgy: évi Közbeszerzési Terv 38/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Vác Város Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét a mellékletben foglaltak szerint.

4 Tárgy: Likviditási jelentés 39/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja. Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakítása 40/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy április 1. napjától a Szociális Szolgáltatások Háza, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye és az Idősek Otthona és Klubja vonatkozásában a gazdasági szervezeti feladatok ellátására az Áht. 10. (4a) bekezdésében foglaltak alapján az Idősek Otthona és Klubja intézményt jelöli ki. Határidő: április 01. intézmények vezetői 2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy április 1. napjától a Házi Segítségnyújtás feladat az Idősek Otthona és Klubjában kerüljön ellátásra. Ezzel kapcsolatban a Szociális Szolgáltatások Háza Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, valamint az Idősek Otthona és Klubja Alapító Okiratát elfogadja. Határidő: április 01. intézmények vezetői 3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy április 1. napjától a Szociális Szolgáltatások Háza engedélyezett álláshelyeinek számát 12 fővel, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének engedélyezett álláshelyei számát 6 fővel csökkenti, az Idősek Otthona és Klubja engedélyezett álláshelyeinek számát 18 fővel növeli. Határidő: április 01. intézmények vezetői 4. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy április 1. napjától a Madách Imre Művelődési központ, a Tragor Ignác Múzeum, a Katona Lajos Városi Könyvtár és a Vác Városi Levéltár vonatkozásában a gazdasági szervezeti feladatok ellátására az Áht. 10. (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Gazdasági Hivatalt jelöli ki. Határidő: április 01. intézmények vezetői

5 5. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy április 1. napjától a Madách Imre Művelődési Központ engedélyezett álláshelyeinek számát 8 fővel csökkenti, a Gazdasági Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát 8 fővel növeli. Határidő: április 01. intézmények vezetői Tárgy: Gazdasági program /2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Vác Város Önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági programját. Tárgy: Váci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi beszámolója 42/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves beszámolóját. Tárgy: Kollektív megállapodás Vác Város Önkormányzata költségvetési intézményeiben dolgozók juttatásairól 43/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben dolgozók juttatásairól szóló kollektív megállapodás tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

6 Tárgy: Versenyeztetési Szabályzat módosítása 44/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt Versenyeztetési Szabályzatot nem fogadja el. Tárgy: Vác Város Közlekedési Koncepciója /2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a időszakra szóló Közlekedési koncepciót elfogadja. és folyamatos Felelős: Műszaki O. mb. ov. Tárgy: Köztérmegújítási nívódíj pályázat 46/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul a MUT által meghirdetett Köztérmegújítási nívódíj pályázaton. A pályázati anyag előállításához és a nevezési díj befizetéséhez szükséges összeget az önkormányzat a főépítészi keret költségvetési soron biztosítja. Vác Város Önkormányzata vállalja, hogy az elismerés elnyerése esetén a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségén a díjazott közterületen elhelyezi. Határidő: március 30. Felelős: főépítész, Pénzügyi és Adó Ov.

7 Tárgy: Elővásárlási jog 379/2 hrsz-ú ingatlan 47/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 379/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az önkormányzat településrendezési érdekből elrendelt elővásárlási jogát jelen adás-vételi jogügyletben bruttó ,- Ft eladási áron nem kívánja érvényesíteni. Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Tárgy: Vác Amatőr Kórusok támogatási kérelme 48/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a váci Serenus Kórus hangversenyeihez és a külföldi kórusfesztiválra való utazáshoz támogatási kérelmét, melyet támogat, ennek mértéke: ,- Ft, forrása: Szervezési és Tájékoztatási feladatok dologi kiadások előirányzata terhére. 2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a váci Harmónia Kórus éves felkészülésükhöz, vidéki koncert megtartásához támogatási kérelmét, melyet támogat, ennek mértéke: ,- Ft, forrása: Szervezési és Tájékoztatási feladatok dologi kiadások előirányzata terhére. Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov.; Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Váczi Néptáncegyüttes támogatási kérelme 49/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Váczi Néptáncegyüttes működésének fenntartását ,- Ft-tal. Forrás: Önkormányzat pénzügyi jogi és egyéb szolgáltatások sora dologi kiadások előirányzata.

8 Tárgy: Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezet kérelme 50/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezet által 2015 tavaszán megrendezésre kerülő, 44. országos felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenysorozat megyei fordulójának megrendezésére irányuló kérelmét, melyet támogat. Ennek mértéke: ,- Ft, forrása: Szervezési és Tájékoztatási feladatok dologi kiadások előirányzata terhére. Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov. Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Parlando Egyesület kérelme 51/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Parlando Színház Kulturális Egyesület a Dzsungel könyve című híres mű bemutatására vonatkozó kérelmét, melyet támogat. Ennek összege ,- Ft, forrása: Önkormányzat szervezési és tájékoztatási feladatok dologi kiadások sorának előirányzata terhére. Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov.; Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Magyar nyelvért díj 52/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A magyar nyelvért díj alapításáról szóló előterjesztést, melyet támogat, ennek összege ,- Ft, forrása: Önkormányzat szervezési és tájékoztatási feladatok sorának dologi kiadások előirányzata terhére. Valamint felkéri a jegyző asszonyt, hogy a Vác Város Önkormányzat 63/2013.(XII.13.) sz. a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet módosítsa. Határidő: i Kt. ülés Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov.; Jegyző

9 Tárgy: Magyar Úszó Szövetség kérelme 53/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Úszó Szövetség kérelmét és azt a következő formában javasolja elfogadásra: A június 20-án 9-12 óráig a Vác Városi Uszoda és Strandfürdő 33-as medencéjében a Mindenki tanuljon meg úszni program keretében amatőr úszóverseny kerüljön megrendezésre. A helyszín biztosítására felkéri a Váci Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, Zábó Edinát, valamint a verseny lebonyolítására felkéri Günther Miklósnét, a Váci Tankerület igazgatóját és Belák Brigitta testnevelőt. Felelős: Intézményfelügyeleti és Humán Ov.; Váci Tankerület igazgatója; Váci Sport Kft. ügyvezetője Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása 54/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot írja alá. Felelős: jegyző Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Felelős: jegyző Tárgy: Önkormányzati fenntartású óvodák kapacitás bővítésének pályázati lehetősége 55/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Deákvári Óvoda Sirály utcai Tagóvoda bővítésére pályázatot nyújtson be, melynek önrésze eft. Forrás: Baba utcai bölcsőde tetőfelújítása 6 MFt. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására. Határidő: március 23.

10 Tárgy: Önkormányzati fenntartású óvodák kapacitás bővítésének pályázati lehetősége 56/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa utcai Tagóvoda bővítésére pályázatot nyújtson be, melynek önrésze Ft. Forrás: Baba utcai bölcsőde tetőfelújítása 0,5 MFt + Hársfa utcai tetőfelújítás 5 MFt. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására. Határidő: március 23. Tárgy: Önkormányzati fenntartású óvodák kapacitás bővítésének pályázati lehetősége 57/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kisvác-Középvárosi Óvoda Csányi körúti Tagóvoda bővítésére pályázatot nyújtson be, melynek önrésze Ft. Forrás: Március 15. tér 10. szám épület felújítása. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására. Határidő: március 23. Tárgy: Önkormányzati fenntartású óvodák kapacitás bővítésének pályázati lehetősége 58/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Deákvári Óvoda Újhegyi úti Tagóvoda bővítésére pályázatot nyújtson be, melynek önrésze Ft. Forrás: Március 15. tér 10. szám épület felújítása. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására. Határidő: március 23.

11 Tárgy: Ingatlanügyek 1891/55 hrsz. Z-5/2015.(II.19.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselőtestület Z-2/2015.(I.22.) sz. határozatát visszavonja és az önkormányzati tulajdonú, 1891/58 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Halfogó u. 19. sz. alatti, 598 m 2 nagyságú beépítetlen területet javasolja értékesítésre Székely Klaudia 1148 Budapest, Lengyel u. 32. sz. alatti lakos részére ,- Ft vételáron. Határidő: folyamatos Felelős: VV Kft. Vagyonhasznosítás A határozat Vác város honlapján is megtekinthető. Vác, március 20. Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző Kifüggesztve: március 20-án Levéve: április 20-án