H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 21-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 96/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 63/2015, 64/2015, 66/2015, 67/2015, 68/2015, 83/2015, 86/2015, 87/2015, 89/2015, 90/2015, 93/2015, 95/2015. számú lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. Tárgy: Váci Rendőrkapitányság évi beszámolója 97/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghallgatta a Váci Rendőrkapitányság évi munkájáról szóló beszámolót és úgy dönt, hogy azt elfogadja. Köszönetet mond a váci kapitányság valamennyi dolgozójának és a rendőrkapitány úrnak az elvégzett munkáért. Felelős: Váci Rendőrkapitányság vezetője Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak március havi beszámolója 98/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak évi március havi beszámolója. Felelős: Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató

2 2 Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft évi mérlegbeszámolója 99/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városfejlesztő Kft évi Éves Beszámolóját Ft mérlegfőösszeggel és Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény, eredménytartalékba helyezéséről. Felelős: Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft évi üzleti terve 100/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városfejlesztő Kft évi üzleti tervét. Felelős: Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Városimázs Kft évi mérlegbeszámolója 101/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városimázs Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját Ft mérlegfőösszeggel és Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. Felelős: Városimázs Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Városimázs Kft évi üzleti terve 102/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városimázs Kft évi üzleti tervét. Felelős: Városimázs Kft. ügyvezető igazgató

3 3 Tárgy: Váci Sport Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolója 103/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Sport Közhasznú Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú jelentését Ft mérlegfőösszeggel és Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény, eredménytartalékba helyezéséről. Felelős: Sport Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Sport Nonprofit Kft évi üzleti terve 104/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Sport Nonprofit Kft évi üzleti tervét. Felelős: Sport Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Távhő Kft évi mérlegbeszámolója 105/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Távhő Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját Ft mérlegfőösszeggel és Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény, eredménytartalékba helyezéséről. Tárgy: Váci Távhő Kft évi üzleti terve Felelős: Távhő Kft. ügyvezető igazgató 106/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Távhő Kft évi üzleti tervét. Felelős: Távhő Kft. ügyvezető igazgató

4 4 Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft évi mérlegbeszámolója 107/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Hulladékgazdálkodási Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú jelentését Ft mérlegfőösszeggel és Ft veszteséggel és dönt a veszteség, következő évekre történő elhatárolásáról. Felelős: Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft évi üzleti terve 108/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Hulladékgazdálkodási Kft évi üzleti tervét. Felelős: Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolója 109/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Dunakanyar Színház Kft évi mérlegbeszámolóját. Felelős: ügyvezető igazgató Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolója 110/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolóját. Felelős: ügyvezető igazgató

5 5 Tárgy: Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft évi mérlegbeszámolója 111/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Vác Piac Kft évi mérlegbeszámolóját. Felelős: ügyvezető igazgató Tárgy: Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolója 112/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolóját. Felelős: ügyvezető igazgató Tárgy: Likviditási jelentés 113/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja. Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási kérelem benyújtása 114/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi C. tv. 3. melléklet III.4. pont szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 200 millió Ft összegben pályázatot nyújt be. Továbbá felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére (az esetleges hiánypótláshoz kapcsolódóan is), a megállapodás aláírására., jegyző

6 6 Tárgy: Váci Távhőszolgáltató Kft. és Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. összevonása 115/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Távhőszolgáltató Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülése mellett dönt. Az egyesülés formája beolvadás, jogutód a Váci Távhőszolgáltató Kft. lesz. A vagyonmérleg tervezetek és a vagyonleltár tervezetek fordulónapját december 31-ben jelöli meg, egyben felkéri a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Váci Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőit, hogy a közös egyesülési tervet, valamint az egyesüléssel létrejövő társaság nyitó vagyonmérleg tervezetét készítse el. Az átalakulási dokumentumokat auditáló könyvvizsgálói feladatokra kerüljön pályázat kiírásra. Határidő: folyamatos Felelős: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője Váci Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetését június 1-től ügyvezető igazgatóként Jászai Péter lássa el. Határidő: június 1. Felelős: Pető Tibor alpolgármester Tárgy: évi munkaterv módosítása 116/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselőtestület évi munkatervének módosítását azzal, hogy a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság üléseinek időpontja 15 óráról 16 órára változzon, továbbá a Váci Fegyház és Börtön homlokzatának felújítása, valamint a Váci Fegyház és Börtön történelmi építményeinek (Kápolna, Doberdó ) sorsa című júniusi napirendi pontot a júliusi képviselő-testületi ülésén tárgyalja és úgy dönt, hogy azt elfogadja., jegyző Tárgy: évi közbeszerzési beszámoló 117/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évről készült közbeszerzési beszámolót (1. sz. melléklet és 2. sz. melléklet). Felelős: Közbeszerzési Munkacsoport elnöke

7 7 Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása 118/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 182/2014.(IX.18.) sz. határozattal elfogadott Önkormányzati Közbeszerzési Szabályzatot. A Szabályzat II. Értelmező rendelkezések című rész b.) pontjának negyedik francia bekezdése kibővül azzal, hogy a Közbeszerzési Munkacsoport legalább három gazdasági szereplőt köteles ajánlattételre felkérni, melyek közül legalább kettő váci telephellyel kell, hogy rendelkezzen. Határidő: június /A/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület határozat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem módosítja a 182/2014.(IX.18.) sz. határozattal elfogadott Önkormányzati Közbeszerzési Szabályzatot. A Szabályzat II. Értelmező rendelkezések című rész b.) pontjának negyedik francia bekezdése nem bővül azzal, hogy a Közbeszerzési Munkacsoport legalább 6 gazdasági szereplő köteles ajánlattételre felkérni, melyek közül legalább kettő váci telephellyel kell, hogy rendelkezzen. Tárgy: Felügyelő bizottságok tagjainak díjazása 119/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Városfejlesztő Kft. (Váci Távhő Kft., a Váci Sport Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.) Felügyelő Bizottságának a havi javadalmazását a következő bruttó összegben nem támogatja: - elnök: ,- Ft - tagok: ,- Ft

8 8 Tárgy: Felügyelő bizottságok tagjainak díjazása 120/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Városfejlesztő Kft. (Váci Távhő Kft., a Váci Sport Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.) Felügyelő Bizottságának a havi javadalmazását a következő bruttó összegben nem támogatja: - elnök: ,- Ft - tagok: ,- Ft Tárgy: Beszámoló kérése a Vác Városi Labdarúgó Egyesületről 121/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Pető Tibor úr adjon a Képviselő-testületnek tájékoztatást, hogy a 91/2011.(III.17.) sz. Képviselő-testületi határozat óta milyen tevékenységet végzett a Vác Városi Labdarúgó Egyesület elnökségében az Önkormányzat érdekében, különösen a következő- a Képviselő-testületre is kiható ügyekben: - elnökségi választások - TAO-s pénzek felhasználásának hatósági vizsgálata - Foci Suli Alapítvánnyal kialakult konfliktus következményei közötti időszak lezárt rendőrségi vizsgálata. Tárgy: Beszámoló kérése a Vác Városi Labdarúgó Egyesületről 122/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület dr. Bóth János önkormányzati képviselő, a Vác Városi Labdarúgó Egyesülettel kapcsolatos kérdéseire, Pető Tibor alpolgármester úr adott válaszát, beszámolóját elfogadja.

9 9 Tárgy: Gazdasági Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása 123/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Felelős: intézményvezető Tárgy: Költségvetési szervek munkamegosztási és felelősségvállalási rendjéről szóló megállapodások 124/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzatának Gazdasági Hivatala, valamint a Deákvári Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja. intézmények vezetői 2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzatának Gazdasági Hivatala, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja. intézmények vezetői 3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzatának Gazdasági Hivatala, valamint az Alsóvárosi Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja. intézmények vezetői Tárgy: Váci Világi Vigalom pótfinanszírozása 125/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Váci Madách Imre Művelődési Központ kérelmét, miszerint a XXIII. Váci Világi Vigalom költségvetése bruttó ,- Ft-tal kerüljön megemelésre. Forrás: Önkormányzat Működési kiadások Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások sora. Felelős: MIMK igazgató

10 10 Tárgy: 2015/2016. nevelési év előkészítése 126/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott óvodákban a 2015/2016. nevelési évben az indítható csoportok számát megtárgyalta és az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja. Nevelési év Változás Önkormányzati fenntartású 2014/ /201 növekedé óvodák s csökkenés Vám utcai tagóvoda 1. Vám utca Kertész utcai tagóvoda 2. Kertész utca Kölcsey utcai tagóvoda 3. Kölcsey utca Alsóvárosi Óvoda összesen Deákvári főúti tagóvoda 1. Deákvári főút Sirály utcai tagóvoda 2. Sirály utca Újhegyi úti tagóvoda 3. Újhegyi út Diófa utcai tagóvoda 4. Diófa utca Deákvári Óvoda összesen Eötvös utcai tagóvoda 1. Eötvös utca Hársfa utcai tagóvoda 2. Hársfa utca Csányi L. körúti tagóvoda 3. Dr. Csányi L. krt Nyár utcai tagóvoda 4. Nyár utca Kisvác- Középvárosi Óvoda összesen Mindösszesen Felelős: osztályvezető

11 11 Tárgy: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Alapító Okiratának módosítása 127/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület 1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot írja alá. Felelős: jegyző 2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Felelős: jegyző Tárgy: Kiváló Európai Desztinációk pályázat 128/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kiváló Európai Desztinációk című pályázathoz való csatlakozást és felhatalmazza a polgármestert a partnerségi nyilatkozat aláírására. Tárgy: Intézményi Tanács delegáltjai 129/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület ügyvezető igazgató Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK, a minisztérium illetve az egyházak által fenntartott iskolák Intézményi Tanácsába az önkormányzati ciklus lejártáig az alábbi személyeket delegálja:

12 12 Köznevelési intézmény neve Címe Javasolt delegált 1. Váci Juhász Gyula Általános Iskola Vác, Báthory utca Kovács Ágnes 2. Váci Radnóti Miklós Általános Iskola Vác, Radnóti út 7. Balkovics Péter 3. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Vác, Árpád köz 1. Kriksz István 4. Váci Petőfi Sándor Általános Iskola Vác, Deákvár Főtér 5. Vácy Károly 5. Váci Földváry Károly Általános Iskola Vác, Nagymező u. 14. Steidl Levente 6. Cházár András EGYMI Vác, Március 15. tér 6. (2 Fő, két tanácsot hoz létre) Kiss Zsolt Kászonyi Károly 7. Váci Madách Imre Gimnázium Vác, Brusznyai Árpád u. 4. Steidl Levente 8. Váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 9. FVM KASZK Szakképző Iskola-Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kollégium 10. Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium 11. Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vác, Géza király tér 8. Vác, Telep utca 2-4. Vác, Németh L. u Vác, Naszály út Selye János Humán Szakközépiskola Vác, Jávorszky Ödön sétány 2 Matkovics Ilona Balkovics Péter Kovács Ágnes Fördős Attila Manninger Gábor 13. Váci Waldorf Alapítványi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet Vác, Téglaház út 1620/7 hrsz. Vácy Károly 14. Karolina Katolikus Általános Iskola Vác, Konstantin tér 7. Dr. Manninger Péter 15. Piarista Gimnázium, SZKI és Kollégium Vác, Konstantin tér 6. Manninger Gábor 16. Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 17. Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti SZKI és Zeneiskola AMI Vác, Brusznyai Árpád u. 6. Vác, Konstantin tér 8. Bakos Tibor Kriksz István Tárgy: Egészségügyi szolgáltatók költségvetési eszköz biztosítása 130/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület 1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy évtől a költségvetési soron szereplő ,- Ft összegű forrást az Egészségügyi alapellátás igényeinek kielégítése után fennmaradó maradványérték erejéig az önkormányzattal szerződésben álló Egészségügyi Szakellátásra is terjessze ki.

13 13 2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a az Egészségügyi Alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása pályázatról szóló 22/2013.(I.24.) sz. határozatát. 3.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete átruházott hatáskörben megbízza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot a minimál standard listás eszközökkel kapcsolatos beérkező igények kezelésével, a mindenkor rendelkezésre álló összeg felosztásával. Felelős: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke; Intézményfelügyeleti és Humán Ov. Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázati lehetőség 131/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be, melynek önrésze ,- Ft. Forrás: Beruházási feladat Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás költségvetési sor. A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására. Határidő: május 29. Tárgy: Pályázati kiírás a Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére 132/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére.

14 14 Tárgy: Alsóvárosi Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízatása 133/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy az Alsóvárosi Óvoda nevelőtestületének több, mint kétharmada egyetért az újabb 5 évre szóló vezetői megbízással pályázat kiírása nélkül megbízza Lambekné Gál Gabriellát az Alsóvárosi Óvoda (2600 Vác, Vám u. 3.) intézményvezetői teendőinek ellátásával augusztus 1-től július 31- ig. Tárgy: Horváth Mihály utcában parkoló kialakítása 134/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Intézményfelügyeleti és Humán Ov. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem engedélyezi a Vác, Horváth M. u. 9. sz. ingatlannal szemközti közterületen 6 db közforgalom számára megnyitott várakozóhely kialakítását az építendő társasház gépjármű elhelyezésének biztosítására. Határidő: május 29. Felelős: Műszaki O. mb. ov. Tárgy: Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. megalakulása 135/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a jövőben létrehozni kívánt Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. megalakulásának céljait, rövidtávú célkitűzéseit és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vác Város Önkormányzat csatlakozzon a Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft-hez, amennyiben az Önkormányzatra eső törzsbetét összege nem haladja meg a ,- Ft-ot. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lebonyolítására, és felkéri a tárgyalások eredményeként létrejött szerződéstervezet Képviselő-testület elé való benyújtására. Végleges döntés a Társasági Szerződés és az egyéb cégiratok megismerése után születhet. Felelős: Műszaki O. mb. ov.

15 15 Tárgy: Március 15. tér 10. sz. műemléképület zárófödém- és tetőfelújítása 136/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmentést ad a Vác Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. (6) bekezdése alól a Március 15. tér 10. sz. műemléképület zárófödém és tetőfelújítása célú beruházás tárgyában 3 MFt fedezetig. Felelős: főépítész, Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Bodor és fiai Kft. bérleti díj ügyében perbeli egyezség 137/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bodor és fiai Kft. bérleti díjának 50 %-kal való csökkentéséhez valamint a felhatalmazza Fördős Attila polgármestert az egyezség aláírására az alábbiak szerint: A megállapodás szerint az Önkormányzat és a Városfejlesztő Kft. a bérleti díj 50 %-ára jogosult visszamenőleg. (Ez alapján a csökkentett összeg: Ft.) A tartozás megfizetésre a Bodor és Fiai Kft. részéről június 1-jét követő 1 éven belül kötelezettséget vállal az alábbi részletekben: június 30. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a, július 31. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a, augusztus 31. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a szeptember 30. napjáig a csökkentett összeg 12 %-a, október 31. napjáig a csökkentett összeg 9 %-a november, december, valamint a január és február hónapok nem törlesztő hónapok március 31. napjáig a csökkentett összeg 9 %-a, április 30. napjáig a csökkentett összeg 10 %-a, május 31. napjáig a csökkentett összeg 12 %-a. A 12 havi részletfizetési megállapodás megkötéséhez azzal a kikötéssel járul hozzá az Önkormányzat, hogy amennyiben valamely részlet megfizetésével a Kft. elmarad, a tartozás egy összegben válik esedékessé. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy vis major esetén (árvíz, jégzajlás, több napig tartó köd) nem fizet a Kft. az adott időszakra bérleti díjat. Peres felek a folyamatban lévő perben (2.G /2010. számú) kérik a per szüneteltetésének elrendelését június 1. napjával kezdődően.

16 16 Tárgy: Naszály-hegy Civil Összefogás kérelme 138/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Naszály Hegy Civil Összefogás kérelmét és a településrészi önkormányzat létrehozását nem támogatja., jegyző Tárgy: Kárpátaljai magyar települések megsegítése 139/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Técső várost ,- Ft-tal. Forrás: Szervezési és Tájékoztatási Osztály külügyi keret előirányzata. Tárgy: Vác Város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása projekt elfogadott utcalista módosítása 140/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2013.(IV.05.) sz. Képviselő-testületi határozat 7. pontjában jóváhagyott utcalistából a SPAR parkoló és Volán PU. kerüljön törlésre, a Jégvirág utca és Kamilla utca pedig kerüljön a Vác Város, közvilágításának energiatakarékos átalakítása című projekt utca jegyzékébe. Felelős: Műszaki O. mb. ov. Tárgy: Intézményi Tanács sz. határozat visszavonása 141/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Intézményi Tanács delegáltjairól szóló 129/2015.(V.21.) sz. határozatát visszavonja.

17 17 Tárgy: Intézményi Tanács delegáltjai 142/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK, a minisztérium illetve az egyházak által fenntartott iskolák Intézményi Tanácsába az önkormányzati ciklus lejártáig az alábbi személyeket delegálja: Köznevelési intézmény neve Címe Javasolt delegált 1. Váci Juhász Gyula Általános Iskola Vác, Báthory utca Kovács Ágnes 2. Váci Radnóti Miklós Általános Iskola Vác, Radnóti út 7. Balkovics Péter 3. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Vác, Árpád köz 1. Kriksz István 4. Váci Petőfi Sándor Általános Iskola Vác, Deákvár Főtér 5. Vácy Károly 5. Váci Földváry Károly Általános Iskola Vác, Nagymező u. 14. Steidl Levente 6. Cházár András EGYMI Vác, Március 15. tér 6. (2 Fő, két tanácsot hoz létre) Kiss Zsolt Kászonyi Károly 7. Váci Madách Imre Gimnázium Vác, Brusznyai Árpád u. 4. Steidl Levente 8. Váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 9. FVM KASZK Szakképző Iskola-Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kollégium 10. Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium 11. Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vác, Géza király tér 8. Vác, Telep utca 2-4. Vác, Németh L. u Vác, Naszály út Selye János Humán Szakközépiskola Vác, Jávorszky Ödön sétány 2 Matkovics Ilona Manninger Gábor Kovács Ágnes Fördős Attila Balkovics Péter 13. Váci Waldorf Alapítványi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet Vác, Téglaház út 1620/7 hrsz. Vácy Károly 14. Karolina Katolikus Általános Iskola Vác, Konstantin tér 7. Dr. Manninger Péter 15. Piarista Gimnázium, SZKI és Kollégium Vác, Konstantin tér 6. Manninger Gábor 16. Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 17. Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti SZKI és Zeneiskola AMI Vác, Brusznyai Árpád u. 6. Vác, Konstantin tér 8. Bakos Tibor Kriksz István

18 18 Tárgy: Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért kitüntető cím Z-7/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete A fogyatékos személyek érdekében végzett tevékenységük elismeréséről, kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló Vác Város Önkormányzat 27/2006.(V.23.) rendelet alapján évben A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért egyéni kitüntető címet Pintér Sándorné A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért közösségi kitüntető címet Vác Város Önkormányzat Bölcsőde és Speciális Csoportja részére adományozza. Határidő: június 5. Tárgy: Váci Katedra Pedagógiai Díj odaítélése Z-8/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évben az alábbi pedagógusokat jutalmazza a Váci Katedra Pedagógiai Díjjal történő elismerésre. Ladányi Károly Szigeti Ágota Szikora Gyuláné Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Duhonyi Tibor FM KASZK-Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Felelős: Steidl Levente a MOIS Bizottság elnöke

19 19 Tárgy: Javaslat Vác Város Egészségügyéért kitüntetésre Z-9/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác városában végzett odaadó szakmai munkásságának elismeréséül Semmelweis Nap alkalmából Vác Város Egészségügyéért kitüntető címet adományozza dr. Kampós Katalin részére. A Képviselő-testület a személyi kitüntetéshez adható pénzjutalmat a minimálbér ötszörösében határozza meg. A Képviselő-testület felkéri polgármester urat a kitüntetés Semmelweis Napon történő átadására, illetve a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét az elismeréssel járó pénzösszeg átutalásának lebonyolítására. Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Közszolgáltatási díjkedvezmény fellebbezése Z-10/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Petre Lajosné (sz.: Balmazújváros szeptember 29. anyja neve: Ignáth Eszter) Vác, Fürj u /8. sz. alatti lakos közszolgáltatási díjkedvezmény elutasítása iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. Tárgy: Ápolási támogatás fellebbezése Z-11/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Aradszkiné Lányi Renáta (született: Vác, április 29. anyja neve: Hajdú Ágnes) Vác, Zöldfa u /6. sz. alatti lakos ápolási támogatás megszüntetése iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján.

20 20 Tárgy: Ápolási támogatás fellebbezése Z-12/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Berki Ernő (született: Vác, május 4. anyja neve: Kovács Anna) Vác, dr. Csányi L. krt /7. sz. alatti lakos ápolási támogatás megszüntetése iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. Tárgy: Ingatlanügy Z-13/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti a váci külterület-zártkert Grónár dűlőben lévő, hrsz-ú, 6460 m 2 nagyságú, gyümölcsös-szőlő művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron, a hrsz-ú, 3936 m 2 nagyságú, gyümölcsös-szőlő művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron, a hrsz-ú, 4182 m 2 nagyságú, gyümölcsös-szőlő művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron, a hrsz-ú, 7145 m 2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron, a hrsz-ú, m 2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron Martinkovics Renáta Vác, Fürdő utca 11. szám alatti lakos részére azzal, hogy a kimérés, kitűzés vevő feladata és költsége. Határidő: folyamatos Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg A határozat Vác város honlapján is megtekinthető. Vác, május 22. Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző Kifüggesztve: május 22-én Levéve: június 22-én

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. május 12-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 71/2016.(IV.21.) sz. Képviselő-testület határozata. 72/2016.(IV.21.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 71/2016.(IV.21.) sz. Képviselő-testület határozata. 72/2016.(IV.21.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 21-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 23-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 256/2015.(XII.10.) sz. Képviselő-testület határozata. 257/2015.(XII.10.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 256/2015.(XII.10.) sz. Képviselő-testület határozata. 257/2015.(XII.10.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésén

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

Felelős: VKB elnöke Műszaki Osztály mb. ov.

Felelős: VKB elnöke Műszaki Osztály mb. ov. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. július 07-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 15.-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 46/2016.(III.17.) sz. Képviselő-testület határozata. 47/2016.(III.17.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 46/2016.(III.17.) sz. Képviselő-testület határozata. 47/2016.(III.17.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 17-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 1/2016.(I.21.) sz. Képviselő-testület határozata. 2/2016.(I.21.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 1/2016.(I.21.) sz. Képviselő-testület határozata. 2/2016.(I.21.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 21-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 242/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület határozata. 243/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 242/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület határozata. 243/2016.(XI.17.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 17.-i ülésén

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vagyongazdálkodási Bizottsága 2016. február 08-i nyílt és zárt ülésén

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 105/2016.(V.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 105/2016.(V.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 19.-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 224/2016.(X.20.) sz. Képviselő-testület határozata. 225/2016.(X.20.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 224/2016.(X.20.) sz. Képviselő-testület határozata. 225/2016.(X.20.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 20.-i ülésén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. április 14-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vagyongazdálkodási Bizottsága 2016. január 11-i nyílt és zárt ülésén az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 20/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 30/2014.(III.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 101/2016.(V.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére: Javaslat a Gyáli Rendőrőrs parancsnoki kinevezéséhez való hozzájárulásra című előterjesztést. Fenti

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 172/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata. 173/2015.(VII.16.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 16-i ülésén az

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. május 12-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy:

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26 - i nyilvános testületi ülésére az 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 17-i ülésén az

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

221/2015. (09.15.) Kt. határozat

221/2015. (09.15.) Kt. határozat 221/2015. (09.15.) Kt. határozat SAL-X Kft. gazdasági helyzetének áttekintése című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. A zárt ülés indoka: Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés; Az önkormányzat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. június 08-i nyílt és zárt ülésén az

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben