H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 21-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 96/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 63/2015, 64/2015, 66/2015, 67/2015, 68/2015, 83/2015, 86/2015, 87/2015, 89/2015, 90/2015, 93/2015, 95/2015. számú lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. Tárgy: Váci Rendőrkapitányság évi beszámolója 97/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghallgatta a Váci Rendőrkapitányság évi munkájáról szóló beszámolót és úgy dönt, hogy azt elfogadja. Köszönetet mond a váci kapitányság valamennyi dolgozójának és a rendőrkapitány úrnak az elvégzett munkáért. Felelős: Váci Rendőrkapitányság vezetője Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak március havi beszámolója 98/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak évi március havi beszámolója. Felelős: Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató

2 2 Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft évi mérlegbeszámolója 99/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városfejlesztő Kft évi Éves Beszámolóját Ft mérlegfőösszeggel és Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény, eredménytartalékba helyezéséről. Felelős: Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft évi üzleti terve 100/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városfejlesztő Kft évi üzleti tervét. Felelős: Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Városimázs Kft évi mérlegbeszámolója 101/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városimázs Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját Ft mérlegfőösszeggel és Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. Felelős: Városimázs Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Városimázs Kft évi üzleti terve 102/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Városimázs Kft évi üzleti tervét. Felelős: Városimázs Kft. ügyvezető igazgató

3 3 Tárgy: Váci Sport Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolója 103/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Sport Közhasznú Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú jelentését Ft mérlegfőösszeggel és Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény, eredménytartalékba helyezéséről. Felelős: Sport Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Sport Nonprofit Kft évi üzleti terve 104/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Sport Nonprofit Kft évi üzleti tervét. Felelős: Sport Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Távhő Kft évi mérlegbeszámolója 105/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Távhő Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját Ft mérlegfőösszeggel és Ft adózott, mérleg szerinti eredménnyel és dönt az eredmény, eredménytartalékba helyezéséről. Tárgy: Váci Távhő Kft évi üzleti terve Felelős: Távhő Kft. ügyvezető igazgató 106/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Távhő Kft évi üzleti tervét. Felelős: Távhő Kft. ügyvezető igazgató

4 4 Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft évi mérlegbeszámolója 107/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Hulladékgazdálkodási Kft évi Egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú jelentését Ft mérlegfőösszeggel és Ft veszteséggel és dönt a veszteség, következő évekre történő elhatárolásáról. Felelős: Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Hulladékgazdálkodási Kft évi üzleti terve 108/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Hulladékgazdálkodási Kft évi üzleti tervét. Felelős: Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató Tárgy: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolója 109/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Dunakanyar Színház Kft évi mérlegbeszámolóját. Felelős: ügyvezető igazgató Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolója 110/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolóját. Felelős: ügyvezető igazgató

5 5 Tárgy: Vác Piac Kereskedelmi és Szolgáltató Kft évi mérlegbeszámolója 111/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Vác Piac Kft évi mérlegbeszámolóját. Felelős: ügyvezető igazgató Tárgy: Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolója 112/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft évi mérlegbeszámolóját. Felelős: ügyvezető igazgató Tárgy: Likviditási jelentés 113/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditási helyzetéről szóló jelentést elfogadja. Felelős: Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási kérelem benyújtása 114/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi C. tv. 3. melléklet III.4. pont szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 200 millió Ft összegben pályázatot nyújt be. Továbbá felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére (az esetleges hiánypótláshoz kapcsolódóan is), a megállapodás aláírására., jegyző

6 6 Tárgy: Váci Távhőszolgáltató Kft. és Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. összevonása 115/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Távhőszolgáltató Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülése mellett dönt. Az egyesülés formája beolvadás, jogutód a Váci Távhőszolgáltató Kft. lesz. A vagyonmérleg tervezetek és a vagyonleltár tervezetek fordulónapját december 31-ben jelöli meg, egyben felkéri a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Váci Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőit, hogy a közös egyesülési tervet, valamint az egyesüléssel létrejövő társaság nyitó vagyonmérleg tervezetét készítse el. Az átalakulási dokumentumokat auditáló könyvvizsgálói feladatokra kerüljön pályázat kiírásra. Határidő: folyamatos Felelős: Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője Váci Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetését június 1-től ügyvezető igazgatóként Jászai Péter lássa el. Határidő: június 1. Felelős: Pető Tibor alpolgármester Tárgy: évi munkaterv módosítása 116/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselőtestület évi munkatervének módosítását azzal, hogy a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság üléseinek időpontja 15 óráról 16 órára változzon, továbbá a Váci Fegyház és Börtön homlokzatának felújítása, valamint a Váci Fegyház és Börtön történelmi építményeinek (Kápolna, Doberdó ) sorsa című júniusi napirendi pontot a júliusi képviselő-testületi ülésén tárgyalja és úgy dönt, hogy azt elfogadja., jegyző Tárgy: évi közbeszerzési beszámoló 117/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évről készült közbeszerzési beszámolót (1. sz. melléklet és 2. sz. melléklet). Felelős: Közbeszerzési Munkacsoport elnöke

7 7 Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása 118/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 182/2014.(IX.18.) sz. határozattal elfogadott Önkormányzati Közbeszerzési Szabályzatot. A Szabályzat II. Értelmező rendelkezések című rész b.) pontjának negyedik francia bekezdése kibővül azzal, hogy a Közbeszerzési Munkacsoport legalább három gazdasági szereplőt köteles ajánlattételre felkérni, melyek közül legalább kettő váci telephellyel kell, hogy rendelkezzen. Határidő: június /A/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület határozat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem módosítja a 182/2014.(IX.18.) sz. határozattal elfogadott Önkormányzati Közbeszerzési Szabályzatot. A Szabályzat II. Értelmező rendelkezések című rész b.) pontjának negyedik francia bekezdése nem bővül azzal, hogy a Közbeszerzési Munkacsoport legalább 6 gazdasági szereplő köteles ajánlattételre felkérni, melyek közül legalább kettő váci telephellyel kell, hogy rendelkezzen. Tárgy: Felügyelő bizottságok tagjainak díjazása 119/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Városfejlesztő Kft. (Váci Távhő Kft., a Váci Sport Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.) Felügyelő Bizottságának a havi javadalmazását a következő bruttó összegben nem támogatja: - elnök: ,- Ft - tagok: ,- Ft

8 8 Tárgy: Felügyelő bizottságok tagjainak díjazása 120/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Városfejlesztő Kft. (Váci Távhő Kft., a Váci Sport Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.) Felügyelő Bizottságának a havi javadalmazását a következő bruttó összegben nem támogatja: - elnök: ,- Ft - tagok: ,- Ft Tárgy: Beszámoló kérése a Vác Városi Labdarúgó Egyesületről 121/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Pető Tibor úr adjon a Képviselő-testületnek tájékoztatást, hogy a 91/2011.(III.17.) sz. Képviselő-testületi határozat óta milyen tevékenységet végzett a Vác Városi Labdarúgó Egyesület elnökségében az Önkormányzat érdekében, különösen a következő- a Képviselő-testületre is kiható ügyekben: - elnökségi választások - TAO-s pénzek felhasználásának hatósági vizsgálata - Foci Suli Alapítvánnyal kialakult konfliktus következményei közötti időszak lezárt rendőrségi vizsgálata. Tárgy: Beszámoló kérése a Vác Városi Labdarúgó Egyesületről 122/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület dr. Bóth János önkormányzati képviselő, a Vác Városi Labdarúgó Egyesülettel kapcsolatos kérdéseire, Pető Tibor alpolgármester úr adott válaszát, beszámolóját elfogadja.

9 9 Tárgy: Gazdasági Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása 123/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Felelős: intézményvezető Tárgy: Költségvetési szervek munkamegosztási és felelősségvállalási rendjéről szóló megállapodások 124/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület 1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzatának Gazdasági Hivatala, valamint a Deákvári Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja. intézmények vezetői 2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzatának Gazdasági Hivatala, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja. intézmények vezetői 3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác Város Önkormányzatának Gazdasági Hivatala, valamint az Alsóvárosi Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyja. intézmények vezetői Tárgy: Váci Világi Vigalom pótfinanszírozása 125/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Váci Madách Imre Művelődési Központ kérelmét, miszerint a XXIII. Váci Világi Vigalom költségvetése bruttó ,- Ft-tal kerüljön megemelésre. Forrás: Önkormányzat Működési kiadások Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások sora. Felelős: MIMK igazgató

10 10 Tárgy: 2015/2016. nevelési év előkészítése 126/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott óvodákban a 2015/2016. nevelési évben az indítható csoportok számát megtárgyalta és az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja. Nevelési év Változás Önkormányzati fenntartású 2014/ /201 növekedé óvodák s csökkenés Vám utcai tagóvoda 1. Vám utca Kertész utcai tagóvoda 2. Kertész utca Kölcsey utcai tagóvoda 3. Kölcsey utca Alsóvárosi Óvoda összesen Deákvári főúti tagóvoda 1. Deákvári főút Sirály utcai tagóvoda 2. Sirály utca Újhegyi úti tagóvoda 3. Újhegyi út Diófa utcai tagóvoda 4. Diófa utca Deákvári Óvoda összesen Eötvös utcai tagóvoda 1. Eötvös utca Hársfa utcai tagóvoda 2. Hársfa utca Csányi L. körúti tagóvoda 3. Dr. Csányi L. krt Nyár utcai tagóvoda 4. Nyár utca Kisvác- Középvárosi Óvoda összesen Mindösszesen Felelős: osztályvezető

11 11 Tárgy: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Alapító Okiratának módosítása 127/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület 1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot írja alá. Felelős: jegyző 2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. Felelős: jegyző Tárgy: Kiváló Európai Desztinációk pályázat 128/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kiváló Európai Desztinációk című pályázathoz való csatlakozást és felhatalmazza a polgármestert a partnerségi nyilatkozat aláírására. Tárgy: Intézményi Tanács delegáltjai 129/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület ügyvezető igazgató Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK, a minisztérium illetve az egyházak által fenntartott iskolák Intézményi Tanácsába az önkormányzati ciklus lejártáig az alábbi személyeket delegálja:

12 12 Köznevelési intézmény neve Címe Javasolt delegált 1. Váci Juhász Gyula Általános Iskola Vác, Báthory utca Kovács Ágnes 2. Váci Radnóti Miklós Általános Iskola Vác, Radnóti út 7. Balkovics Péter 3. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Vác, Árpád köz 1. Kriksz István 4. Váci Petőfi Sándor Általános Iskola Vác, Deákvár Főtér 5. Vácy Károly 5. Váci Földváry Károly Általános Iskola Vác, Nagymező u. 14. Steidl Levente 6. Cházár András EGYMI Vác, Március 15. tér 6. (2 Fő, két tanácsot hoz létre) Kiss Zsolt Kászonyi Károly 7. Váci Madách Imre Gimnázium Vác, Brusznyai Árpád u. 4. Steidl Levente 8. Váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 9. FVM KASZK Szakképző Iskola-Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kollégium 10. Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium 11. Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vác, Géza király tér 8. Vác, Telep utca 2-4. Vác, Németh L. u Vác, Naszály út Selye János Humán Szakközépiskola Vác, Jávorszky Ödön sétány 2 Matkovics Ilona Balkovics Péter Kovács Ágnes Fördős Attila Manninger Gábor 13. Váci Waldorf Alapítványi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet Vác, Téglaház út 1620/7 hrsz. Vácy Károly 14. Karolina Katolikus Általános Iskola Vác, Konstantin tér 7. Dr. Manninger Péter 15. Piarista Gimnázium, SZKI és Kollégium Vác, Konstantin tér 6. Manninger Gábor 16. Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 17. Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti SZKI és Zeneiskola AMI Vác, Brusznyai Árpád u. 6. Vác, Konstantin tér 8. Bakos Tibor Kriksz István Tárgy: Egészségügyi szolgáltatók költségvetési eszköz biztosítása 130/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület 1.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy évtől a költségvetési soron szereplő ,- Ft összegű forrást az Egészségügyi alapellátás igényeinek kielégítése után fennmaradó maradványérték erejéig az önkormányzattal szerződésben álló Egészségügyi Szakellátásra is terjessze ki.

13 13 2.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a az Egészségügyi Alapellátók minimál standard eszközeinek biztosítása pályázatról szóló 22/2013.(I.24.) sz. határozatát. 3.) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete átruházott hatáskörben megbízza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot a minimál standard listás eszközökkel kapcsolatos beérkező igények kezelésével, a mindenkor rendelkezésre álló összeg felosztásával. Felelős: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke; Intézményfelügyeleti és Humán Ov. Tárgy: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázati lehetőség 131/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be, melynek önrésze ,- Ft. Forrás: Beruházási feladat Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás költségvetési sor. A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására. Határidő: május 29. Tárgy: Pályázati kiírás a Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére 132/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére.

14 14 Tárgy: Alsóvárosi Óvoda intézményvezetőjének ismételt megbízatása 133/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy az Alsóvárosi Óvoda nevelőtestületének több, mint kétharmada egyetért az újabb 5 évre szóló vezetői megbízással pályázat kiírása nélkül megbízza Lambekné Gál Gabriellát az Alsóvárosi Óvoda (2600 Vác, Vám u. 3.) intézményvezetői teendőinek ellátásával augusztus 1-től július 31- ig. Tárgy: Horváth Mihály utcában parkoló kialakítása 134/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Intézményfelügyeleti és Humán Ov. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem engedélyezi a Vác, Horváth M. u. 9. sz. ingatlannal szemközti közterületen 6 db közforgalom számára megnyitott várakozóhely kialakítását az építendő társasház gépjármű elhelyezésének biztosítására. Határidő: május 29. Felelős: Műszaki O. mb. ov. Tárgy: Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. megalakulása 135/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, a jövőben létrehozni kívánt Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. megalakulásának céljait, rövidtávú célkitűzéseit és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vác Város Önkormányzat csatlakozzon a Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft-hez, amennyiben az Önkormányzatra eső törzsbetét összege nem haladja meg a ,- Ft-ot. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lebonyolítására, és felkéri a tárgyalások eredményeként létrejött szerződéstervezet Képviselő-testület elé való benyújtására. Végleges döntés a Társasági Szerződés és az egyéb cégiratok megismerése után születhet. Felelős: Műszaki O. mb. ov.

15 15 Tárgy: Március 15. tér 10. sz. műemléképület zárófödém- és tetőfelújítása 136/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmentést ad a Vác Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. (6) bekezdése alól a Március 15. tér 10. sz. műemléképület zárófödém és tetőfelújítása célú beruházás tárgyában 3 MFt fedezetig. Felelős: főépítész, Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Bodor és fiai Kft. bérleti díj ügyében perbeli egyezség 137/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bodor és fiai Kft. bérleti díjának 50 %-kal való csökkentéséhez valamint a felhatalmazza Fördős Attila polgármestert az egyezség aláírására az alábbiak szerint: A megállapodás szerint az Önkormányzat és a Városfejlesztő Kft. a bérleti díj 50 %-ára jogosult visszamenőleg. (Ez alapján a csökkentett összeg: Ft.) A tartozás megfizetésre a Bodor és Fiai Kft. részéről június 1-jét követő 1 éven belül kötelezettséget vállal az alábbi részletekben: június 30. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a, július 31. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a, augusztus 31. napjáig a csökkentett összeg 16 %-a szeptember 30. napjáig a csökkentett összeg 12 %-a, október 31. napjáig a csökkentett összeg 9 %-a november, december, valamint a január és február hónapok nem törlesztő hónapok március 31. napjáig a csökkentett összeg 9 %-a, április 30. napjáig a csökkentett összeg 10 %-a, május 31. napjáig a csökkentett összeg 12 %-a. A 12 havi részletfizetési megállapodás megkötéséhez azzal a kikötéssel járul hozzá az Önkormányzat, hogy amennyiben valamely részlet megfizetésével a Kft. elmarad, a tartozás egy összegben válik esedékessé. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy vis major esetén (árvíz, jégzajlás, több napig tartó köd) nem fizet a Kft. az adott időszakra bérleti díjat. Peres felek a folyamatban lévő perben (2.G /2010. számú) kérik a per szüneteltetésének elrendelését június 1. napjával kezdődően.

16 16 Tárgy: Naszály-hegy Civil Összefogás kérelme 138/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Naszály Hegy Civil Összefogás kérelmét és a településrészi önkormányzat létrehozását nem támogatja., jegyző Tárgy: Kárpátaljai magyar települések megsegítése 139/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Técső várost ,- Ft-tal. Forrás: Szervezési és Tájékoztatási Osztály külügyi keret előirányzata. Tárgy: Vác Város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása projekt elfogadott utcalista módosítása 140/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2013.(IV.05.) sz. Képviselő-testületi határozat 7. pontjában jóváhagyott utcalistából a SPAR parkoló és Volán PU. kerüljön törlésre, a Jégvirág utca és Kamilla utca pedig kerüljön a Vác Város, közvilágításának energiatakarékos átalakítása című projekt utca jegyzékébe. Felelős: Műszaki O. mb. ov. Tárgy: Intézményi Tanács sz. határozat visszavonása 141/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Intézményi Tanács delegáltjairól szóló 129/2015.(V.21.) sz. határozatát visszavonja.

17 17 Tárgy: Intézményi Tanács delegáltjai 142/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KLIK, a minisztérium illetve az egyházak által fenntartott iskolák Intézményi Tanácsába az önkormányzati ciklus lejártáig az alábbi személyeket delegálja: Köznevelési intézmény neve Címe Javasolt delegált 1. Váci Juhász Gyula Általános Iskola Vác, Báthory utca Kovács Ágnes 2. Váci Radnóti Miklós Általános Iskola Vác, Radnóti út 7. Balkovics Péter 3. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Vác, Árpád köz 1. Kriksz István 4. Váci Petőfi Sándor Általános Iskola Vác, Deákvár Főtér 5. Vácy Károly 5. Váci Földváry Károly Általános Iskola Vác, Nagymező u. 14. Steidl Levente 6. Cházár András EGYMI Vác, Március 15. tér 6. (2 Fő, két tanácsot hoz létre) Kiss Zsolt Kászonyi Károly 7. Váci Madách Imre Gimnázium Vác, Brusznyai Árpád u. 4. Steidl Levente 8. Váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 9. FVM KASZK Szakképző Iskola-Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kollégium 10. Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium 11. Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vác, Géza király tér 8. Vác, Telep utca 2-4. Vác, Németh L. u Vác, Naszály út Selye János Humán Szakközépiskola Vác, Jávorszky Ödön sétány 2 Matkovics Ilona Manninger Gábor Kovács Ágnes Fördős Attila Balkovics Péter 13. Váci Waldorf Alapítványi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet Vác, Téglaház út 1620/7 hrsz. Vácy Károly 14. Karolina Katolikus Általános Iskola Vác, Konstantin tér 7. Dr. Manninger Péter 15. Piarista Gimnázium, SZKI és Kollégium Vác, Konstantin tér 6. Manninger Gábor 16. Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 17. Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti SZKI és Zeneiskola AMI Vác, Brusznyai Árpád u. 6. Vác, Konstantin tér 8. Bakos Tibor Kriksz István

18 18 Tárgy: Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért kitüntető cím Z-7/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete A fogyatékos személyek érdekében végzett tevékenységük elismeréséről, kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló Vác Város Önkormányzat 27/2006.(V.23.) rendelet alapján évben A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért egyéni kitüntető címet Pintér Sándorné A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért közösségi kitüntető címet Vác Város Önkormányzat Bölcsőde és Speciális Csoportja részére adományozza. Határidő: június 5. Tárgy: Váci Katedra Pedagógiai Díj odaítélése Z-8/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évben az alábbi pedagógusokat jutalmazza a Váci Katedra Pedagógiai Díjjal történő elismerésre. Ladányi Károly Szigeti Ágota Szikora Gyuláné Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola Duhonyi Tibor FM KASZK-Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Felelős: Steidl Levente a MOIS Bizottság elnöke

19 19 Tárgy: Javaslat Vác Város Egészségügyéért kitüntetésre Z-9/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vác városában végzett odaadó szakmai munkásságának elismeréséül Semmelweis Nap alkalmából Vác Város Egészségügyéért kitüntető címet adományozza dr. Kampós Katalin részére. A Képviselő-testület a személyi kitüntetéshez adható pénzjutalmat a minimálbér ötszörösében határozza meg. A Képviselő-testület felkéri polgármester urat a kitüntetés Semmelweis Napon történő átadására, illetve a Pénzügyi és Adó Osztály vezetőjét az elismeréssel járó pénzösszeg átutalásának lebonyolítására. Pénzügyi és Adó Ov. Tárgy: Közszolgáltatási díjkedvezmény fellebbezése Z-10/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Petre Lajosné (sz.: Balmazújváros szeptember 29. anyja neve: Ignáth Eszter) Vác, Fürj u /8. sz. alatti lakos közszolgáltatási díjkedvezmény elutasítása iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. Tárgy: Ápolási támogatás fellebbezése Z-11/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Aradszkiné Lányi Renáta (született: Vác, április 29. anyja neve: Hajdú Ágnes) Vác, Zöldfa u /6. sz. alatti lakos ápolási támogatás megszüntetése iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján.

20 20 Tárgy: Ápolási támogatás fellebbezése Z-12/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Berki Ernő (született: Vác, május 4. anyja neve: Kovács Anna) Vác, dr. Csányi L. krt /7. sz. alatti lakos ápolási támogatás megszüntetése iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, a mellékelt alakszerű határozatban leírtak alapján. Tárgy: Ingatlanügy Z-13/2015.(V.21.) sz. Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete értékesíti a váci külterület-zártkert Grónár dűlőben lévő, hrsz-ú, 6460 m 2 nagyságú, gyümölcsös-szőlő művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron, a hrsz-ú, 3936 m 2 nagyságú, gyümölcsös-szőlő művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron, a hrsz-ú, 4182 m 2 nagyságú, gyümölcsös-szőlő művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron, a hrsz-ú, 7145 m 2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron, a hrsz-ú, m 2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlant ,- Ft vételáron Martinkovics Renáta Vác, Fürdő utca 11. szám alatti lakos részére azzal, hogy a kimérés, kitűzés vevő feladata és költsége. Határidő: folyamatos Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg A határozat Vác város honlapján is megtekinthető. Vác, május 22. Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző Kifüggesztve: május 22-én Levéve: június 22-én

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k.

K I V O N A T. Vargáné Vass Éva s. k. Szente Béla s. k. K I V O N A T Képviselő-testületének 2014. január 30-ai soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: Képviselő-testületének 1/2014.(I. 30.)Kt. 2014. évi költségvetési rendelettervezetéről Képviselő-testülete

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben