Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete"

Átírás

1 Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 úgy dönt, hogy a T-30/2015. számon kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, valamint a sürgősségi indítványként kiküldött előterjesztést az alábbi sorrendben tárgyalja: Zárt ülés: 1.) Javaslat a évi Szent György Díj adományozására /T-50/2015. számú előterjesztés/ Nyílt ülés: 2.) Az állattartás rendjéről szóló 16/2009. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása /T-34/2015. számú előterjesztés/ 3.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 57/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása /T- 35/2015. számú előterjesztés/ 4.) A Belvárosi Művészeti Ösztöndíj alapításáról szóló 30/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosítása /T-36/2015. számú előterjesztés/ 5.) Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/2007. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása /T-37/2015. számú előterjesztés/

2 6.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 43/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítása /T-38/2015. számú előterjesztés/ 7.) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 42/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítása /T-39/2015. számú előterjesztés/ 8.) A évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása /T- 40/2015. számú előterjesztés/ 9.) Az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról szóló 36/2007. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása /T- 41/2015. számú előterjesztés/ 10.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet (1. számú melléklet) módosítása /T-42/2015. számú előterjesztés/ 11.) A Testvérvárosi tanácsnok megválasztása /T- 43/2015. számú előterjesztés/ 12.) Döntés a Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosításáról /T-44/2015. számú előterjesztéséről/ 13.) A Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása /T- 45/2015. számú előterjesztés/ 14.) Az Önkormányzat szolgáltatásbővítése /T- 46/2015. számú előterjesztés/ 15.) Döntés a Litván Köztársaság budapesti Nagykövetségének díjmentes kizárólagos használatú várakozóhely igénylése tárgyában /T-47/2015. számú előterjesztés/ 16.) Területi ellátási kötelezettség megváltoztatási kérelem /T-48/2015. számú előterjesztés/ 17.) Döntés alapítványok támogatásáról /T- 49/2015. számú előterjesztés/ 18.) Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázaton való indulás /T- 63/2015. számú sürgősségi előterjesztés/ 2

3 Zárt ülés: 19.) Döntés a évi Pro Civibus Díj adományozására /T-51/2015. számú előterjesztés/ 20.) Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása /T-52/2015. számú előterjesztés/ 21.) Fogorvosi praxis elidegenítése kapcsán ellátási szerződés kötése /T-53/2015. számú előterjesztés/ 22.) Döntés szociális ügyben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezési kérelmek ügyében /T-54/2015. számú előterjesztés/ 23.) Döntés méltányossági kérelem a fiatalok helyi életkezdési támogatása ügyében /T- 55/2015. számú előterjesztés / 24.) Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról /T- 56/2015. számú előterjesztés/ 5/2015. (.) Önkormányzati rendelet elfogadta az állattartás rendjéről szóló 16/2009. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítását ig a T-34/2015. számú előterjesztésben foglalt tartalommal. 6/2015. (.) Önkormányzati rendelet 3

4 elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 57/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítását ig a T- 35/2015. számú előterjesztésben foglalt tartalommal. 7/2015. (.) Önkormányzati rendelet elfogadta a Művészeti Ösztöndíj alapításáról szóló 30/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosítását ig a T-36/2015. számú előterjesztés szerinti tartalommal. 8/2015. (.) Önkormányzati rendelet elfogadta az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/2007. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítását ig a T-37/2015. számú előterjesztés szerinti tartalommal. 26/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy elismerő címet kíván alapítani az V. kerület érdekében jelentős munkát végző katasztrófavédők díjazása érdekében, amelynek 4

5 fedezetét a következő évi költségvetésből biztosítja. Felkéri a Hivatalt, hogy dolgozza ki a Díj adományozásának szabályait, rendjét és formáját. Határidő: májusi Képviselő-testületi ülés 9/2015. (.) Önkormányzati rendelet elfogadta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 43/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítását ig, a T-38/2015. számú előterjesztésben foglalt tartalommal. 10/2015. (.) Önkormányzati rendelet elfogadta a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 42/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítását ig a T-39/2015. számú előterjesztésben foglalt tartalommal. 11/2015. (.) Önkormányzati rendelet 5

6 elfogadta a évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet ig, a T- 40/2015. számú előterjesztésben foglalt tartalommal. 12/2015. (.) Önkormányzati rendelet 11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 elfogadta az egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról szóló 36/2007. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítását ig, a T-41/2015. számú előterjesztésben foglalt tartalommal. 13/2015. (.) Önkormányzati rendelet 12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítását ig, a T-42/2015. számú előterjesztésben foglalt tartalommal. 6

7 27/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül megválasztja Szentgyörgyvölgyi Gábor képviselőt Testvérvárosi tanácsnoknak és elfogadja a tanácsnok feladatait és hatásköreit. Határidő: azonnal Felelős: polgármester (ebből 2 fő nem szavazott) 28/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítását, azzal, hogy négy csoportosról öt csoportosra változik. Határidő: július Felelős: polgármester 29/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a tiszteletdíjak mértékének változatlanul hagyása mellett jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás Társulási Megállapodását a T-45/2015. számú előterjesztés szerinti tartalommal és felkéri a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 7

8 A szavazáson jelen volt: 13 fő 30/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. felkéri a Hivatalt, a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft-t és a Városüzemeltető Kft-t, hogy készítsen műszaki, szakmai és pénzügyi tartalmú felmérést a Bp. V. Mérleg u. 9., Bp. V. Magyar u , illetve egyéb alkalmas helyiségek tekintetében a Belvárosi Közösségi Tér számára kialakítandó épületre vonatkozóan. 31/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 hozzájárulását adja a Litván Köztársaság Nagykövetsége részére a Honvéd utca 3. szám alatti épület homlokzata előtt 1 db kizárólagos használatú várakozóhely díjmentes használatához. 32/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy támogatja a BLESZ területi ellátási kötelezettségének megváltoztatását, miszerint a BLESZ által ellátott neurológiai és stroke betegek ellátását az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítsa. 8

9 33/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy - a Hilscher Rezső Alapítványt ,- Ft-tal, - az M S Mester Alapítványt ,- Ft-tal, - az Alapítvány az Emberi Értékekért Közhasznú Szervezetet ,-tal támogatja. 34/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Nemzetgazdasági Minisztérium által az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat műszaki tartalmának a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. általi előkészíttetésére és március 23-án való benyújtására, azzal, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésen számoljon be a benyújtott végleges műszaki tartalomról. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy a véglegesített műszaki tartalomnak megfelelő önerőt a pályázathoz a költségvetés terhére biztosítsa, amelynek mértékéről szintén a soron következő Képviselő-testületi ülésen számoljon be. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 9

10 47/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a évi január-február hónapokra vonatkozó polgármesteri beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 48/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 úgy dönt, hogy a 16/2015. (I.15.) határozatában megszabott határidőt szeptemberre módosítja. 49/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 úgy dönt, hogy a /2014. (XII.11.) határozatában megszabott határidőt májusra módosítja, egyben elfogadja, hogy Csonka Krisztián képviselő által proaktív adatszolgáltatás tárgykörben benyújtott, a tárgyhoz kapcsolódó előterjesztést is a májusi ülésen tárgyalja. 10

11 50/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadja Dr. Steiner Pál képviselő rácsépítés a hajléktalanok ellen tárgyban benyújtott, T- 60/2015. számú interpellációjára adott polgármesteri választ. 51/2015. (III. 12.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 elfogadja Dr. Steiner Pál képviselő Kossuth tér átalakítása, autóforgalom kitiltása, a forgalomszervezés következményei tárgyban benyújtott, T-61/2015. számú interpellációjára adott polgármesteri választ. B u d a p e s t, március 12. Dr. Sélley Zoltán jegyző Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester 11

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-82/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. május 14-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 61/2015.

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. március 10-ei üléséről. 034/2015. (III. 10.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. március 10-ei üléséről. 034/2015. (III. 10.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 034/2015. (III. 10.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T- 29/2008. 02/2008. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2008. február 14 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 49/2008. (II.14.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-16/2009. 02/2009. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2009. február 12 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 14/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-130/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 15 én 9 órakor

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II.

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete II. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-82/2015. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. május 14-ei rendes zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 87/2015.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT KIVONAT. 2009. június 11 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT KIVONAT. 2009. június 11 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-161/2009. 08/2009. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2009. június 11 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 266/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta tárgyalásra

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-120/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. május 21-i rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 103/2015. (V. 21.) XI.ÖK határozat 20 igen szavazattal,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 22-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 22-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Hk-2010-05-20. Változat: 1. Sorszám: 7. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. május 20-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-05-20. Változat: 1. Sorszám: 7. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. május 20-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-05-20. Változat: 1. Sorszám: 7. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. május 20-án megtartott üléséről

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. június 16-i nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. június 16-i nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. június 16-i nyílt üléséről 474/2011.(VI.16.) Ökt. h. A képviselő-testület 2011. június 16-ai ülésén napirendre tűzi: Napirend: 1.) Megállapodás megkötése a

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/2014. 8/2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014.

Részletesebben

2013. január 10. rendkívüli képviselő-testületi ülés

2013. január 10. rendkívüli képviselő-testületi ülés 2013. január 10. rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 1/2013. (I.10.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011 május 18-án

Részletesebben

39/2012. (II. 16.) 18 IGEN

39/2012. (II. 16.) 18 IGEN JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. február 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2011. december 19-ei rendkívüli üléséről 970/2011.(XII.19.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért azzal a javaslattal, hogy a Budapest XIX., Temesvár u.117. szám

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-154/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. június 25-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 131/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat 24 igen szavazattal,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésén az

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirenden kívül: 170/2015. (IV.30.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Hudák János képviselő ügyrendi javaslatára úgy dönt, hogy az óvodák összevonásával

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben