Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 2. Tét Város Okmányirodájának a 2011-es évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása. 3. Tét Város Gyámhivatalának évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása. 4. A évi Kisfaludy Napokról szóló beszámoló megtárgyalása. 5. A KKÁMK bölcsődei ellátás térítési díjának bevezetésének megtárgyalása. 6. Tét Város Önkormányzat évi belső ellenőrzési jelentésének megvitatása és elfogadása. 7. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalása és elfogadása. 8. Tét Város Önkormányzata és Tét Város Tűzoltó Egyesülete közötti Együttműködési Megállapodás megtárgyalása. 9. Tét Város Önkormányzata és Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete közötti Együttműködési Megállapodás megtárgyalása. 10. A évi Városnap előkészületeinek megtárgyalása. 11. Egyebek a.) Az iskola rendszergazdai tevékenységére kiírt pályázatról tájékoztatás. b.) A KKÁMK-nál új pályázati lehetőségek megtárgyalása. Felelős: Dr. Kukorelli László Határidő: -

2 ülésének könyvéből. 1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL. 28/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel. Felelős: Dr. Kukorelli László

3 ülésének könyvéből. 2. TÉT VÁROS OKMÁNYIRODÁJÁNAK A 2011-ES ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA. 29/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tét Város Okmányiroda évi tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt. Felelős: Dr. Kukorelli László Dr. Radics Lilla al

4 ülésének könyvéből. 3. TÉT VÁROS GYÁMHIVATALÁNAK ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA. 30/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tét Város Gyámhivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt. Felelős: Dr. Kukorelli László Szatmarecz Sándorné Tét Város Gyámhivatal vezető

5 ülésének könyvéből. 4. A ÉVI KISFALUDY NAPOKRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA. 31/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi Kisfaludy Napokról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt. Felelős: Dr. Kukorelli László Boros Zoltán KKÁMK igazgató

6 ülésének könyvéből. 32/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a napirendi pontokat, azzal, hogy a KKÁMK bölcsődei ellátás térítési díjának bevezetésének megtárgyalása című napirendi pontot a 10. napirendi pontként tárgyalja. Felelős: Dr. Kukorelli László

7 ülésének könyvéből. 5. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA. 33/2012. (III. 28.) határozata: Tét város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tét Város Önkormányzatnál a 2011-es évben végzett belső ellenőri tevékenységről szóló beszámolót. Felelős: Dr. Kukorelli László

8 ülésének könyvéből. 6. A TÉTI KISTÉRSÉG SOKORÓALJAI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÁLTAL FENNTARTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA. 34/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a megállapodás módosításának aláírására. Felelős: Dr. Kukorelli László

9 ülésének könyvéből. 7. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS TÉT VÁROS TŰZOLTÓ EGYESÜLETE KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA. 35/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tét Város Önkormányzat és Tét Város Tűzoltó Egyesülete (9100 Tét Fő u. 88.) között kötendő Együttműködési megállapodást. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kukorelli László

10 ülésének könyvéből. 8. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS GYERMEKEINKÉRT NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA. 36/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tét Város Önkormányzat és Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete (9100 Tét, Kinizsi u 10.) között kötendő Együttműködési megállapodást. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kukorelli László

11 ülésének könyvéből. 9. A ÉVI VÁROSNAP ELŐKÉSZÜLETEINEK MEGTÁRGYALÁSA. 37/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012-es városnapra beterjesztett programtervezetet, és egyben felhatalmazza a -testület Dr. Kukorelli László t, hogy intézkedjen az önkormányzat költségén fellépő művészek lekötéséről és az ehhez szükséges szerződések aláírásáról. Felelős: Dr. Kukorelli László Határidő: értelem szerint

12 ülésének könyvéből. 10. A KKÁMK BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK BEVEZETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA. 7 nem egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 38/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a KKÁMK bölcsőde intézményben gondozási térítési díj kerüljön megállapításra a 2012-es évben. Felelős: Dr. Kukorelli László

13 ülésének könyvéből. 11. EGYEBEK A. AZ ISKOLA RENDSZERGAZDAI TEVÉKENYSÉGRE KIÍRT PÁLYÁZATRÓL TÁJÉKOZTATÁS. 39/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Boros Zoltán KKÁMK igazgató döntéséről szóló tájékoztatását a KKÁMK rendszergazdai tevékenységével kapcsolatban. Felelős: Dr. Kukorelli László Boros Zoltán

14 ülésének könyvéből. 11. EGYEBEK 40/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kukorelli László t, hogy pályázatot nyújtson be a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett EU Élelmiszersegély Programra. Felelős: Dr. Kukorelli László

15 11. EGYEBEK ülésének könyvéből. B. A KKÁMK-NÁL ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK MEGTÁRGYALÁSA. 41/2012. (III. 28.) határozata: 1. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó pályázatot nyújt be a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda (9100 Tét, Debrecen u. 1.) az önkormányzati feladatellátást szolgált fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet az óvoda épületén nyílászárók cserére, a külső homlokzati szigetelésre és a járulékos szakipari munkálatok elvégzésére. A fejlesztés értéke bruttó Ft, azaz tizenötmillió-hatszázötvenhatezer-ötszázhatvan forint. A támogatás összege: Ft, azaz tizenkettőmillió-ötszázhuszonötezer-kettőszáznegyvennyolc forint. 2. A -testület kötelezettséget vállal a bruttó Ft, azaz hárommilliószázharmincegyezer-háromszáztizenkettő forint összegű önerő biztosítására, melyet a évi költségvetésben biztosít. 3. A -testület óvodai neveléssel kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit a helyi óvodanevelési programban foglaltak szerint folyamatosan szervezi és hajtja végre, az éves költségvetésében biztosítja az ahhoz szükséges pénzeszközöket. 4. A -testület a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja az intézményben támogatással felújított napközi otthonos óvoda legalább 5 éven keresztüli, eredeti rendeletetésének megfelelő fenntartását és használatát. 5. A -testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló építéssel járó beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-át közfoglalkoztatásra fordítja, annak 95 %-át bérre és járulékokra, 5 %-át egyéb költségekre. 6. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére és az illetékes Munkaügyi Központnál a közfoglalkoztatással kapcsolatos eljárásra. Felelős: Dr. Kukorelli László Boros Zoltán KKÁMK igazgató Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes Határidő: értelem szerint

16 11. EGYEBEK ülésének könyvéből. B. A KKÁMK-NÁL ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK MEGTÁRGYALÁSA. 42/2012. (III. 28.) határozata: 1. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó pályázatot nyújt be a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ sportcsarnok (9100 Tét, Debrecen u. 3.) az önkormányzati feladatellátást szolgált fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet a sportcsarnok tetőszigetelés, öltöző és vizesblokk felújítása és a járulékos szakipari munkálatok elvégzésére. A fejlesztés értéke bruttó Ft, azaz kilencmillió-hétszázharmincháromezer-kettőszázötvenhat forint. A támogatás összege: Ft, azaz hétmillió-hétszáznyolcvanhatezer-hatszázöt forint. 2. A -testület kötelezettséget vállal a bruttó Ft, azaz egymilliókilencszáznegyvenhatezer-hatszázötvenegy forint összegű önerő biztosítására, melyet a évi költségvetésben biztosít. 3. A -testület sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit a sportkoncepcióban foglaltak szerint folyamatosan szervezi és hajtja végre, az éves költségvetésében biztosítja az ahhoz szükséges pénzeszközöket. 4. A Képviselő-testület a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja az intézményben támogatással felújított sportcsarnok legalább 5 éven keresztüli, eredeti rendeletetésének megfelelő fenntartását és használatát. 5. A -testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló építéssel járó beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-át közfoglalkoztatásra fordítja, annak 95 %-át bérre és járulékokra, 5 %-át egyéb költségekre. 6. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére és az illetékes Munkaügyi Központnál a közfoglalkoztatással kapcsolatos eljárásra. Felelős: Dr. Kukorelli László Boros Zoltán KKÁMK igazgató Fodor Pálné KKÁMK igazgató helyettes Határidő: értelem szerint

17 11. EGYEBEK ülésének könyvéből. 6 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 43/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván további támogatást nyújtani dr. Cséka Gabriella I. számú körzeti orvosnak Felelős: Dr. Kukorelli László Határidő: értelem szerint

18 11. EGYEBEK ülésének könyvéből. 6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 44/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Kistérségi Gyógyítóház Nonprofit Kft. helyett a fedezetkezelői szerződés ellentételezéseként Ft-ot Tét Város Önkormányzata nevében Dr. Kukorelli László engedélyével átutalásra került. Felelős: Dr. Kukorelli László Határidő: értelem szerint

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 30-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapszabálynak megfelelően a következő alkalmakkor ülésezett és a jegyzőkönyvekben követhetően fejtette

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 4/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT IV. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. támogatást megelőlegező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat

70/2014. (II. 27.) Kt. határozat rendes ülésének könyvéből: 70/2014. (II. 27.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának elfogadja a RÉGIÓ 2007 Kft. beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben