Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 58/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a április 30-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató. 2. A évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása. 3. A évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, elfogadása. 4. A évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása. 5. A civil szervezetek évi támogatásának megtárgyalása. 6. Tét Város Önkormányzatának a évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása, elfogadása. 7. A házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása. 8. A településképről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. 9. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása. 10. Átfogó értékelés Tét Város Önkormányzat által évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi feladatainak ellátásáról. 11. A 2013-as évre vonatkozó közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása. 12. A Pannon-Víz Zrt-vel kötendő megállapodás megtárgyalása, elfogadása. 13. Egyebek Határidő: -

2 1. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ. 59/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Határidő: -

3 3. A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ, KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA. 60/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tét Város Önkormányzatának a évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóról szóló Unger Ferenc független könyvvizsgáló által készített jelentést. Határidő: -

4 61/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 125 eft-tal támogatja a Csillagfény Téti Majorette Egyesület működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

5 62/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 50 eft-tal támogatja a "Együtt-Egymásért" Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

6 63/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 50 eft-tal támogatja az "Életet az éveknek" Téti Nyugdíjas Klub működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

7 64/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 25 eft-tal támogatja a Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

8 65/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 40 eft-tal támogatja a Hajnalcsillag Téti Dalkör Egyesület működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

9 66/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 20 eft-tal támogatja a Karsay Sándor Alapítvány működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

10 67/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 20 eft-tal támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Téti Csoportja működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

11 68/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 30 eft-tal támogatja a Magyar Vöröskereszt Téti Szervezete működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

12 69/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 20 eft-tal támogatja a Sokoróaljai "Segítő Kéz" Közhasznú Egyesület működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

13 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 70/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 20 eft-tal támogatja a Téti Hagyományőrző Egyesület működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

14 71/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 150 eft-tal támogatja a Téti Kézilabda Sport Egyesület működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

15 72/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 450 eft-tal támogatja a Téti Polgárőr Egyesület működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

16 73/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés terhére 500 eft-tal támogatja a Tét Város Tűzoltó Egyesülete működését. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t a támogatási megállapodás aláírására.

17 74/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a Téti Sokoró FC Egyesület Tét város Önkormányzatának tulajdonát képező Sportpálya területen kíván pályázati úton infrastrukturális fejlesztést megvalósítani, ezért a pályázathoz szükséges önrészt a -testület más forrásból biztosítja a számukra, nem a civil szervezetnek a támogatásából. A -testület felhatalmazza dr. Kukorelli László t, hogy május 31-ig Ft-ot átutaljon a Téti Sokoró FC Egyesületnek.

18 6. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA. 75/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint, valamint az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja: 1. A működési bevételek és kiadások felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzat hitelt beruházási hitel kivételével évben nem vesz fel. 3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével megőrzése. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 5. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 7. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 8. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. 9. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.) 10. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Határidő: évi költségvetés készítése

19 10. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ILL. GYÁMHATÓSÁGI, GYÁMÜGYI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL. 76/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az átfogó értékelést Tét Város Önkormányzat által a évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi feladatainak ellátásáról. A -testület felkéri Bereczkiné Dr. Kovács Piroska asszonyt, hogy a jelentést a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak továbbítsa. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska Lakatosné Borsó Izabella ügyintéző

20 11. A 2013-AS ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI TERV MEGTÁRGYALÁSA ÉS ELFOGADÁSA. 77/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésnek megfelelően a 2013-as évre vonatkozó projekt szintű közbeszerzési tervet. A -testület felhatalmazza dr. Kukorelli László t a közbeszerzési terv aláírására.

21 12. A PANNON-VÍZ ZRT-VEL KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA. 78/2013. (IV. 30.)határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pannon-Víz Zrt-vel (9025 Győr, Országút u. 4.) kötendő a víziközmű-rendszer elemeivel kapcsolatos megállapodást. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t, hogy a megállapodást aláírja.

22 13. EGYEBEK 79/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Kukorelli László t, hogy a Tét, Debrecen u. 1. szám alatti óvoda udvarára bruttó Ft értékben három játékot egy kis autó, egy rugós ló és egy kis kuckó rendeljen.

23 13. EGYEBEK 80/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Kukorelli László t, hogy a Tét, Debrecen u. 1. szám alatti óvodába bruttó Ft, értékben bútorokat 30 db szék és 10 db asztal rendeljen.

24 13. EGYEBEK 81/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Görbe Ügyvédi Irodával november 15. napján kötött megbízási szerződés 2. pontját akként módosítja, hogy a megbízási díjat május hónaptól havi Ft+áfa átalánydíjban állapítják meg. A megbízási szerződés további része nem változik. A -testület felhatalmazza Dr. Kukorelli László t, hogy a megbízási szerződés módosítását aláírja.

25 13. EGYEBEK 82/2013. (IV. 30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tét, Győri u. 61/a. szám alatti épületet és a Tét, Győri u hrsz.: 182 szám alatti ingatlant értékbecslést követően elcserélje, egyben felhatalmazza dr. Kukorelli László t, hogy ebben az ügyben a szükséges intézkedéseket tegye meg.

26 13. EGYEBEK 83/2013. (IV. 30.)határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete, pályázatot nyújt be a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Sportcsarnok (9100 Tét, Debrecen u. 3.) az önkormányzati feladatellátást szolgált fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet a tornacsarnokhoz tartozó vizes blokk felújítás és a járulékos szakipari munkálatok elvégzésére. A fejlesztés értéke bruttó Ft, azaz ötmillió-hétszázharmincötezer-nyolcvanhat forint. A támogatás összege: Ft, azaz négymillió-ötszáznyolcvannyolcezer- hatvannyolc forint. A -testület kötelezettséget vállal a bruttó Ft, azaz egymillió-száznegyvenhétezer-tizenhét forint összegű önerő biztosítására, melyet a évi költségvetésben biztosít.