J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK október 31 - i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK október 31 - i üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: /2013. (10.31.)

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Távol van: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i üléséről Horváth István polgármester, Bálint László alpolgármester, képviselő Bata László, Farkas Béla, Zsigovits László, Szeifert István képviselő-testületi tagok Kozó József képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: dr. Stepics Anita jegyző Horváth István polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt órakor megnyitja. Kéri, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el az A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá: N A P I R E N D: 1) Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszak munkáiról, lejárt határozatokról. 2) Hulladékszállítási pályázati felhívás tárgyalása, elfogadása 3) Szombathelyi uszoda működésének támogatásáról döntés 4) Pályázat benyújtásáról döntés, mikrobusz vásárlásával kapcsolatosan 5) 2014 évi költségvetési koncepció elfogadása 6) Tájékoztató a 2013 évi költségvetés ¾- éves végrehajtásáról 7) Különfélék

3 3 N A P I R E N D: 1) Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt időszak munkáiról, lejárt határozatokról. Horváth István polgármester elmondja, hogy a két ülés közötti feladatokról és lejárt határozatokról szóló beszámolóját a meghívóval együtt megküldte. Hozzáteszi, hogy a leírtakon felül még számos kisebb-nagyobb üggyel foglalkozott, amikről a későbbiekben szóbeli tájékoztatást ad kérésre, de zömében olyan dolgokról van szó, ami a lakossági ügyfelek hivatali ügyeinek intézéséhez kapcsolódott, mivel az ügyfelek %-ának gondjaival neki is kell foglalkozni. Ezen kívül ellenőrzés volt az ÁNTSZ részéről az óvodában, valamint az OEP ellenőrizte a védőnői szolgálatot, annak pénzügyi dolgait. Novemberben a MÁK fogja ellenőrizni a szociális kifizetéseket. Kérdezi, hogy az írásos beszámolóval kapcsolatosan van-e kérdés. Szeifert István képviselő kérdezi, hogy hogyan áll a per, amit Csákánydoroszló felperes indított az iskolai szolgáltatásokat igénybe vevő, de azért költséget nem térítő Önkormányzatokkal szemben. Horváth István polgármester elmondja, hogy október 22-én a Törvényszék jóváhagyta a nyáron megkötött egyezségeket Rátóttal és Felsőmaráccal. A per tovább folyik a többi Önkormányzattal, azaz Gasztony, Vasszentmihály és Rönök Önkormányzataival szemben, amelyhez kapcsolódóan egy-két adatot kért még a törvényszék. Várható, hogy még idén ítélet születik. Horváth István polgármester kéri, hogy aki a beszámolóval egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a beszámolót elfogadja. 2. Hulladékszállítási pályázati felhívás tárgyalása, elfogadása Horváth István polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztés és a pályázati felhívás kiküldésre került a meghívóval együtt. Az előterjesztéshez nem kíván semmit hozzáfűzni, mivel szerinte abban minden le van írva. Kérdezi, hogy kinek van hozzászólása, vagy bármi észrevétel ezzel kapcsolatosan. Szeifert István képviselő kérdezi, hogy az ajánlati felhívásokra lesz-e engedélyekkel rendelkező pályázó. Horváth István polgármester elmondja, hogy nem tudja, kiknek van engedélye, és lehet, hogy nem is lesz érvényes ajánlattevő. Nem hivatalosan, de úgy tudja, hogy azon cégek, akiknek megküldésre kerül a pályázati felhívás, rendelkeznek a szükséges hatósági engedélyekkel. Horváth István polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon.

4 4 113/2013.(10.31.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás szerint pályázati eljárást folytat le a község területén a települési szilárd hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása tárgyában, 1 évre szólóan, azaz január december 31-e közti időtartamra vonatkozóan. A pályázati felhívást az Önkormányzat az alábbi szolgáltatóknak küldi meg ajánlattételre: - Müllex-Körmend Kft. - Zala-Depo Kft Zalaegerszeg - Lenti Hulladékkezelő Kft Felelős: jegyző pályázati eljárás lefolytatására Határidő: november 10. a felhívás kiküldésére 3. Szombathelyi uszoda működésének támogatásáról döntés Horváth István polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztés és a VASIVÍZ ZRT megkereső levele is kiküldésre került a meghívóval együtt. Az előterjesztéshez nem kíván semmit hozzáfűzni, mivel szerinte abban minden le van írva. Kérdezi, hogy kinek van hozzászólása, vagy bármi észrevétel ezzel kapcsolatosan. Bata László képviselő elmondja, hogy ő nem támogatja az előterjesztést. Szeifert István elmondja, hogy a saját pénzünket, a nekünk járó osztalékot kellene visszafizetni a Vasivíz Zrt-nek. Mindezt furcsálja és nem támogatja. Farkas Béla képviselő elmondja, hogy nem is járnak a szombathelyi uszodába csákánydoroszlóiak. Még ha a körmendi uszodáról lenne szó, akkor támogatná a kérelmet, így viszont ez nem áll módjában. Zsigovits László képviselő elmondja, hogy ezt a problémát oldja meg Szombathely. Bálint László alpolgármester elmondja, hogy ő sem támogatja az előterjesztést, ezért kéri, hogy a polgármester arra tegye fel a szavazást, hogy az önkormányzat nem kíván támogatást nyújtani a szombathelyi uszoda működési kiadásaihoz. Horváth István polgármester kéri, hogy aki az egyetért azzal, hogy az önkormányzat ne támogassa a szombathelyi uszoda működését, az szavazzon. 114/2013.(10.31.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VASIVÍZ ZRT részére a szombathelyi uszoda fenntartása révén biztosított fürdőszolgáltatás veszteségének kiegyenlítésére az Önkormányzat finanszírozási nehézségeire, és kintlévőségeire tekintettel -nem nyújt általános működési támogatást a működtetőnek.

5 5 Felelős: Horváth István polgármester a kiértesítésért Határidő: november Pályázat benyújtásáról döntéshozatal mikrobusz vásárlásával kapcsolatosan Horváth István polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztés kiküldésre került a meghívóval együtt. Az előterjesztéshez nem kíván semmit hozzáfűzni. Kérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendhez. Szeifert István képviselő kérdezi, hogy nem lenne- e jobb, ha egyesület pályázna a kisbusz megvételére? Horváth István polgármester elmondja, hogy pénzügyileg előnyösebb lehetne, viszont ebben az esetben a tulajdonjog is az Egyesületet illetné meg, ami megbonyolítaná a gépjármű mindennapi fenntartását és használatba adását. A pályázati felhívás még nem jelent meg, annak ismeretében kell a végső döntést meghozni, de ugyanakkor már kaptak körlevelet az Önkormányzatok a pályázati kiírás tartalmáról. Így a Képviselő-testület már állást tud foglalni abban, hogy indul-e a pályázaton, ezt a döntést csak akkor kell módosítani, ha a pályázati kiírás feltételei időközben megváltoznának. Horváth István polgármester kéri, hogy aki az előterjesztéssel és a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon. 115/2013.(10.31.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az EMVA pályázati felhívás keretében egy db. mikrobusz vásárlására. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat vállalja a gépjármű bruttó vételára ÁFAtartalmának megfizetését önrészként az Önkormányzat költségvetése terhére. Az önkormányzat vállalja továbbá a gépjármű fenntartását, üzemeltetési költségeire a fedezet biztosítását 5 év időtartamra. Felelős: Horváth István polgármester Határidő: a pályázat benyújtására a pályázati kiírásban megadott határidő évi költségvetési koncepció elfogadása Horváth István polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztés a hozzá tartozó mellékletekkel kiküldésre került a meghívóval együtt. Az előterjesztéshez nem kíván semmit hozzáfűzni. Kérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendhez.

6 6 Farkas Béla képviselő elmondja, hogy kevésnek tartja a sportkörnek nyújtandó támogatást, valamint kérdezi, hogy a tűzoltó-egyesület miért nem kap támogatást. Bata László képviselő elmondja, hogy nagyon sok egyesület van az ismeretségi körében más településeken, és senki nem kap támogatást az önkormányzatoktól, és mégis működnek. Horváth István polgármester elmondja, hogy a tűzoltó-egyesület semmit nem tesz évek óta a településen. A tűzoltóautót ingyen lefestené az Önkormányzat, ha előtte a rozsdafoltokat az egyesület kicsiszolná. Ezt már közel két éve nem tették meg, sőt az autó műszakija is lejárt jó ideje. Megkérdőjelezhető az is, hogy az egyesület működik-e még egyáltalán? Horváth István polgármester a másik kérdésre válaszolva elmondja, hogy a sportegyesület támogatása így is jóval több, mint a többi egyesületé. Szerezzenek szponzorokat, játszanak jobban, és amúgy is az államtól is igényelhetnek támogatást már. Horváth István polgármester elmondja, hogy nagyon óvatosan kell bánni a pénzeszközökkel, mert azok szűkösek évről évre. Kevésből kell gazdálkodni felelősségteljesen. Horváth István polgármester kéri, hogy aki az előterjesztéssel és a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon. 116/2013.(10.31.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 1. A működési bevételek és kiadások felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedéseket folytatni kell. A költségvetési tervezet összeállításánál alapvető szempont kell, hogy legyen a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzat hitelt beruházási hitel kivételével évben nem tervez felvenni. 3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének a takarékossági szempontok figyelembevételével megőrzése kiemelkedő cél évre is. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti évben is cél az Önkormányzat lehetőségeihez mérten a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjednek ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek az önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása alapvető követelmény a jövőre nézve is, a költségvetésben meg kell teremteni az ehhez szükséges pályázati önrészeket. Kiemelt cél az iskola tornateremmel való bővítése, ami elodázhatatlan követelmény lett a mindennapos testnevelés mellett, és amelynek megépítésére az Önkormányzat eddig még nem kapott állami támogatást, noha azt többször is kezdeményezte pályázati eljárásokon való részvételével.

7 7 7. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálatát el kell végezni, az értékesíthető ingatlanok körét fel kell mérni, és azok értékesítéséről vagy hasznosításáról dönteni kell. Az ingatlanértékesítés bevételeinek felhasználása során arra kell törekedni, hogy azok elsődlegesen beruházásra és felújításra fordítódjanak, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására kerüljenek felhasználásra. 8. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési tervezet készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Felelős: Dr Stepics Anita jegyző Határidő: évi költségvetés készítése 6. Tájékoztató a 2013 évi költségvetés ¾- éves végrehajtásáról Horváth István polgármester elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztés a hozzá tartozó mellékletekkel kiküldésre került a meghívóval együtt. Az előterjesztéshez nem kíván semmit hozzáfűzni. Kérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendhez. Kérdés hozzászólás nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon. 117/2013.(10.31.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés ¾- éves végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 7. Különfélék Horváth István polgármester elmondja, hogy a különfélék között neki nincs előterjesztése, de ha valakinek van egyéb tájékoztatása, bejelentése, akkor tegye meg. Bálint László alpolgármester kérdezi, hogy történt- e előrelépés a községi hirdetőtáblák cseréjével kapcsolatosan, valamint az utcanév táblák kihelyezése mikor lesz meg. Horváth István polgármester elmondja, hogy a hirdetőtáblákkal kapcsolatosan beszélt Bolla László vállalkozóval, akivel egyeztetett a mennyiségekről, a méretekről és a kihelyezések helyeiről. 6 táblában gondolkodunk a község területén, ebből egy új tábla a temetőhöz lenne felállítva, így nem a kapura tennének ki értesítéseket a lakók, illetve a hivatal. Az utcanév táblák kihelyezése közös munka lesz Fálmann István vállalkozóval, valamint a hivatal dolgozóival. Több helyszíni egyeztetést kell elvégezni, amit térképen már bejelölt. A napokban nem lesz ideje ezzel foglalkozni, de a hónap közepére talán megoldást nyer az ügy.

8 8 További hozzászólás nem hangzik el, mely határozathozatalt igényelne. Horváth István polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 10 perckor bezárja. K. m. f. Horváth István Polgármester dr. Stepics Anita jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. február 3 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 1/2014.(02.03.) Határozat: 1-4/2014.(02.03.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 9-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 9-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-30/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás Jegyzőkönyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 13. napján tartott üléséről Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben