J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: /2014. (09.17))

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 17-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Horváth István polgármester Bálint László alpolgármester, Bata László, Farkas Béla, Kozó József, Szeifert István képviselő-testületi tagok. Távol van: Zsigovits László Tanácskozási joggal a meghívottak közül megjelent: dr. Stepics Anita jegyző Horváth István polgármester köszönti a képviselőket és a jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt órakor megnyitja. Kéri, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el. Horváth István polgármester elmondja, hogy a mai testületi ülésre nem volt idő előterjesztéseket írni, mivel lassan 1 hete árvízvédelemmel kapcsolatos feladatai vannak, úgy mint előkészület, védekezés, utólagos munkák. Ezen árhullám a levonulása után is rengeteg munkát ad a falunak, és a faluvezetésének, 2 családot végleg ki kellett telepíteni, az elhelyezésükről átmenetileg a falu gondoskodik. Fenti okok miatt szóban terjeszti elő a napirendeket. A Képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja és a következő napirendet hagyja jóvá: Napirendi pontok: N A P I R E N D: 1) KEOP /F kódszámú projekthez kapcsolódóan a kivitelezésre lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárásról való döntéshozatal. 2) KEOP /F kódszámú projekthez kapcsolódóan, a nyilvánosság biztosítására irányuló feladatellátásra érkezett ajánlatok megtárgyalása Előterjesztő: Horváth István polgármester Előterjesztés szóban 3) Árvízi károsultak megsegítése 4) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez.

3 3 5) Gördülő fejlesztési tervének elfogadása 6) Urnafalak használhatóságának biztosítása 7) Rendkívüli támogatás igénylése 1.) KEOP /F kódszámú projekthez kapcsolódóan a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárásról döntéshozatal Horváth István polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás sikeresen lebonyolódott, a bonyolítást az ENFI Kft. végezte a vele kötött megbízási szerződés alapján. Az eljárás során egy ajánlat érkezett, ahol az ajánlattevő Konzorciumot alkotva pályázik a munkára. Eredményhirdetésre kerülhet sor az ENFI Kft. javaslata alapján is. Az egyetlen és egyben érvényes ajánlatot tevő személy, cég a KG INVEST 2008 Korlátolt Felelősségű Társaság (Győr, Konini út 19.), így a közbeszerző javaslatát elfogadva magam is azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ezen cég kerüljön nyertes ajánlattevőként kihirdetésre, elfogadva annak a munka elvégzésére megajánlott bruttó Ft. összegű ajánlatát. Horváth István polgármester kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdés. Kérdés vélemény nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki egyetért az előterjesztett ajánlat elfogadásával, az szavazzon. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, és az 77/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csákánydoroszló, Vasút u. 31. szám alatt található Csaba József Általános Iskola épületének energiatakarékos korszerűsítése és felújítása tárgyában kiírt, a Kbt. 122/A. alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, és az eljárás nyertes ajánlattevőjeként a KG INVEST 2008 Korlátolt Felelősségű Társaságot (Győr, Konini út 19.) hirdeti ki, elfogadva annak a munka elvégzésére megajánlott bruttó Ft. összegű ajánlatát. A Képviselő-testület a munkálatok elvégzésére a fedezetet a benyújtandó pályázata révén elnyerhető támogatás terhére biztosítja évi költségvetésében. Felelős: szerződéskötésért jegyző Határidő: Kbt. Szerinti szerződéskötésre

4 4 2.) KEOP /F kódszámú projekthez kapcsolódóan, a nyilvánosság biztosítására irányuló feladatellátásra érkezett ajánlatok megtárgyalása Horváth István polgármester elmondja, hogy a KEOP /F kódszámú pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztosítására irányuló feladatokat is el kell látni kötelezően. Az erre irányuló ajánlattételi felhívás sikeresen lebonyolódott. Eredményhirdetésre kerülhet sor. A legjobb ajánlatot a Reklámügynökség Marketing és Hirdetésszervező Kft. adta, vállalási ára: bruttó Ft. Az elvégzendő feladatokat a projekt írja elő kötelezően. Horváth István polgármester kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdés. Kérdés vélemény nem hangzik el. Horváth István polgármester kéri, hogy aki egyetért az előterjesztett ajánlat elfogadásával, az szavazzon. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, és az 78/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csákánydoroszló, Vasút u. 31. szám alatt található Csaba József Általános Iskola épületének energiatakarékos korszerűsítése és felújítása tárgyában a KEOP /F kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan, a nyilvánosság biztosítása tárgykörébe tartozó feladatok ellátására külső szakértő szervezetnek ad megbízást. Az Önkormányzat a beérkezett ajánlatok alapján úgy dönt, hogy ezen munkát a legjobb ajánlatot adó Reklámügynökség Marketing és Hirdetésszervező Kft-től (cím:9700 Szombathely Halastó u. 49/B) rendeli meg, és így ezen szervezettel köt szerződést a feladat ellátására, elfogadva ezen szervezetnek a feladat ellátására tett bruttó Ft. összegű megajánlását. A Képviselő-testület a feladat elvégzésére a fedezetet a benyújtandó pályázata révén elnyerhető támogatás terhére biztosítja évi költségvetésében. Felelős: szerződéskötésért jegyző Határidő: Kbt. Szerinti szerződéskötésre 3.) Árvízi károsultak megsegítése Horváth István polgármester elmondja, hogy mindenki által ismert nagy árhullám vonult le községünkben. Vitatott, hogy a 2009-es árvíznél nagyobb, vagy kisebb volt. Véleménye szerint legalább 10 cm-el meghaladta azt. 18 főt kellett kitelepíteni 4 házból. 2 ház lakói visszaköltöztek, de 2 ház lakói (Horváth Ottó és családja, valamint Matolcsiné Péter Mária Magdolna és családja) visszaköltözni már sosem tudnak korábbi otthonukba. Őket a kitelepítés hajnalán rokonokhoz helyezték el ideiglenesen, de ott csak 1-2 napot tölthettek. Jelenleg elhelyezésük 1-2 hétre megoldott, mivel üres lakást bérelt számukra az önkormányzat saját költségén.

5 5 Ez nem kis költséggel jár, ezért mielőbb végleges megoldást kell keresni esetükben, mivel házukba nem költözhetnek vissza. Állami segítséget kért a minisztériumoktól, válasz eddig nem érkezett. Saját erőből nagyon nehéz lenne ezt a problémát megoldani, arról nem is beszélve, hogy a többi dózsaligeti lakó ügyét is mielőbb kezelni kellene valamilyen formában. Horváth István polgármester kérdezi, hogy kinek milyen véleménye van a kialakult helyzettel kapcsolatosan. Bálint László alpolgármester elmondja, hogy lakások vásárlása helyett bérelni kellene ideiglenesen lakóingatlant nevezett családok részére. A Kossuth Lajos utcai önkormányzati lakást, amiben nem laknak, de fizetik a bérleti díjat, vissza kell venni a bérlőtől, a bérletet fel kellene mondani. Szeifert István képviselő elmondja, hogy ő ezt nem támogatná, mivel érvényes bérleti szerződése van a lakónak, a bérleti díj rendszeresen fizetve van. Bata László képviselő elmondja, hogy van sok olcsó eladó épület a faluban, azok között kellene érdeklődni, hogy ki az, aki először ideiglenesen bérbe is adná, legalább tavaszig. Horváth István polgármester elmondja, hogy felveszi a kapcsolatot holnap a Kossuth Lajos utcai házingatlan bérlőjével a felmondással kapcsolatosan, és keresni fogja a községben levő szabad házakat is. Ettől függetlenül most abban is kellene dönteni, hogy a két érintett családnak a rendkívüli helyzetre való tekintettel anyagi segítséget kellene biztosítani. Javasol családonként ,- Ft-ot. Szerinte többet is lehetne adni, de esetükben a mostani fizető vendégszobás elhelyezés is százezres nagyságrendű költség lesz önkormányzatunknak. Horváth István polgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslata elfogadásával, az szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a az 79/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Horváth Ottó Csákánydoroszló, Dózsaliget 14. és Matolcsiné Péter Mária Csákánydoroszló, Dózsaliget 22. sz. alatti lakosoknak egyenként ,- Ft, összesen ,- Ft rendkívüli támogatást ad, valamint vállalja maximum 2 hét időtartamra elhelyezésük költségét. Felelős: Horváth István polgármester Határidő: azonnal 4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez. Horváth István polgármester elmondja, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően idén ősszel is lehet csatlakozni a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez, de ehhez kell a képviselő-testület döntése. Horváth István polgármester javasolja, hogy az önkormányzat idén is csatlakozzon a 2015-ös évi pályázati rendszerhez.

6 6 Horváth István polgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslata elfogadásával, az szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a az 80/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez. Csákánydoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a csatlakozásról szóló Csatlakozási nyilatkozat -ot a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert továbbá arra, hogy aláírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer on-line adatbázisának használatáról szóló nyilatkozatot is. Az adatok rögzítésével Stipkovics Imre köztisztviselőt bízza meg. Az Önkormányzat az ösztöndíjrendszer pénzügyi alapjaként 500 eft-ot különít el. Határidő: október 1. Felelős: polgármester 5.) Gördülő fejlesztési tervének elfogadása. Horváth István polgármester elmondja, hogy megkapta a Vasivíz ZRt gördülő fejlesztési tervét, mely 2029-ig tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket. Községünket érintő fejlesztések főleg a szennyvíztisztító telepre vonatkoznak hosszútávon és pályázati lehetőségek bevonásával re tervezett szennyvízátemelő felújítása (S018) 4,5 millió Ft értékben kerülne megvalósításra, amit a rendszeren képződő szennyvíz használati díjból kell majd megfizetni Horváth István polgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslata elfogadásával, az szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 81/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletnek megfelelően elfogadja a Vasivíz ZRT gördülő fejlesztési tervét, mely a 2029-es időszakig szól. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a terv végrehajtásának részleteiről, aktualizálásáról, költségigényeiről, azok pontosításáról egyeztessen a Vasivíz Zrtvel.

7 7 6.) Urnafalak használhatóságának biztosítása Horváth István polgármester elmondja, hogy a napokban felkereste Déri Mártonné a helyi szociális otthon igazgatója, és elmondta, hogy a temetőben levő urnafalakat igénybe szeretnék venni az otthon elhunyt lakói temetésére. A 4 db urnafal még nem áll rendelkezésre teljes mértékben az urnák fogadására, ezért azokat arra alkalmassá kellene tenni. Horváth István polgármester elmondja, hogy 2 urnafalat alkalmassá kellene tenni és azt a szociális otthonban elhunytak temetésére lehetne biztosítani. Természetesen az urnafalak mindenkori megváltását az elhunyt után rendelkező megfizetné. Horváth István polgármester javasolja, hogy kérjünk lehetőleg helyi vállalkozóktól árajánlatot a munkák elvégzésére, és ha lehet, még idén végeztessük el a munkát. Horváth István polgármester kéri, hogy aki egyetért a javaslata elfogadásával, az szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 82/2014.( ) számú határozat Csákánydoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetőben levő 4 urnafal közül 2 falat használatra alkalmassá tesz és biztosítja abban a helyi szociális otthon elhunyt lakóinak az elhelyezését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka elvégzésére vonatkozó árajánlatok bekérésére, mely ajánlattételre elsősorban helyi vállalkozókat kell felkérni. Felelős: Horváth István polgármester Határidő: szeptember Rendkívüli támogatás igénylése Horváth István polgármester elmondja, hogy rendkívüli támogatási igény benyújtására van lehetőség és kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a benyújtásról. A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 83/2014. (09.17.) számú határozat Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a évről szóló évi CCXXX. törvény 76 (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 7/2014. (I. 31.) BM rendeletben meghatározottak szerint a rendkívüli támogatás igénylésére kérelmet nyújt be. Felelős: Horváth István polgármester Határidő: szeptember 30.

8 8 További hozzászólás nem hangzik el. Horváth István polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 30 perckor bezárja. K. m. f. Horváth István Polgármester dr. Stepics Anita jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. december 12-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. december 12-i üléséről Önkormányzati rendelet: 12-13/2013.(12.12) Határozat: 120-133 /2013. (12.12.) 2 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 31 - i üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 113-117 /2013. (10.31.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. február 3 -i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. február 3 -i üléséről Önkormányzati rendelet: 1/2014.(02.03.) Határozat: 1-4/2014.(02.03.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester Hajdu Gyula alpolgármester Bodó Ferenc képviselő Madarász Dezső képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 18 óra 30 perckor a Bodrogi Önkormányzat megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 03. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-24/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-14/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/2014. (VII. 30.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:122-11 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009.március 6-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009.március 6-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009.március 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-9/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 80/2012.(V.09.) 81/2012.(V.09.) 82/2012.(V.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben