Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek (óvoda, és általános iskola) étkeztetése 12 hónap időtartamra, étel készítése és kiszállítása (tízórai, ebéd, uzsonna) tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő meghatározása A 4/2012. (III.01.) BM rendelt alapján iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban benyújtott pályázathoz kapcsolódó a sporttal kapcsolatos részletes feladatok és kötelezettségek, valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összeg meghatározása Előterjesztés a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratainak módosítására 40/2012.(IV.16.) /2012.(IV.16.) /2012.(IV.16.) 115. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16- án a Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalójában megtartott üléséről Jelen vannak: Távollévők: Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif, Palyafári János, Kiss Ernőné képviselők Csapó Pálné, Farkas Géza, Lovász Imre képviselők Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Strommer Ferenc Közbeszerzési Előkészítő Bizottság Elnöke Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 4 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Csapó Pálné képviselőt jelöli ki.

2 112 Balogh Zoltán polgármester a napirendi pontok módosítására tett javaslata a következő: 3. napirendi pontként Előterjesztés a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratainak módosítására Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög község oktatási intézményeinek (óvoda, és általános iskola) étkeztetése 12 hónap időtartamra, étel készítése és kiszállítása (tízórai, ebéd, uzsonna) tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő meghatározása Előadó: Strommer Ferenc Közbeszerzési Előkészítő Bizottság elnöke Strommer Ferenc: Besenyszög Község Önkormányzata március 14-én Besenyszög Község oktatási intézményeinek (óvoda, és ált. iskola) étkeztetése 1 hónap időtartamra, étel készítése és kiszállítása (tízórai, ebéd, uzsonna) tárgyú nemzeti, általános egyszerű, három ajánlattevő meghívásával induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívását három ajánlattevőnek közvetlenül megküldte az alábbiak szerint. 1. Íz-Mód Kft Szolnok 2. Szanyi Istvánné vállalkozó 5000 Szolnok 3. Kenyeres Istvánné egyéni vállalkozó 5000 Szolnok Az ajánlattételi határidőre 1 benyújtott ajánlat érkezett. Csapó Pálné képviselő megérkezett, jelen van: 5 fő. Az eljárásban április 13.-án került sor a tárgyalásra, melyen az ajánlattevő nem módosította ajánlatát. Az ajánlat a maximális pontszámot kapta. Eredményes eljárás során összességében a legelőnyösebb ajánlatott Kenyeres Istvánné tette. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 5 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 40//2012. (IV. 16.) számú határozat Besenyszög község oktatási intézményeinek (óvoda és általános iskola) étkeztetése 12 hónap időtartamra, étel készítése és kiszállítása (tízórai, ebéd, uzsonna) tárgyú egyszerű eljárásban az érvényes ajánlat bírálati részszempontok szerinti értékelése, az összességében legelőnyösebb ajánlat és a nyertes ajánlattevő meghatározása

3 113 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög község oktatási intézményeinek (óvoda és általános iskola) étkeztetése 12 hónap időtartamra, étel készítése és kiszállítása (tízórai, ebéd, uzsonna) tárgyú egyszerű eljárásban az érvényes ajánlat bírálati részszempontok szerinti értékelése után az alábbi sorrendet határozza meg: 1. Kenyeres Istvánné egyéni vállalkozó (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.) A Besenyszög község oktatási intézményeinek (óvoda és általános iskola) étkeztetése 12 hónap időtartamra, étel készítése és kiszállítása (tízórai, ebéd, uzsonna) tárgyú egyszerű eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot Kenyeres Istvánné egyéni vállalkozó (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.) adta, így Kenyeres Istvánné egyéni vállalkozó (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.) a nyertes ajánlattevő. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Közbeszerzési Előkészítő Bizottság H. II. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a 4/2012. (III.01.) BM rendelt alapján iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás tárgyban benyújtott pályázathoz kapcsolódó a sporttal kapcsolatos részletes feladatok és kötelezettségek, valamint a költségvetésből a sportra fordítandó összeg meghatározása Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a 4/2012. (III. 1.) BM rendelettel meghirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól felhívásra. A pályázat érvényességéhez szükséges a Képviselő-testület határozata mely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, és kötelezettségeket, valamint költségvetésből a sportra fordítandó összeget. A részletes feladatok, és kötelezettségek maghatározása tekintetében a 37/2009. (III. 26.) számú határozattal elfogadott sportfejlesztési koncepciót, valamint a sportról szóló évi I. törvényt vettük alapul, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II. 17.) számú rendeletben meghatározásra került a sportra fordítandó összeg. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 5 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 41 /2012. (IV. 16.) számú határozat

4 114 A sporttal kapcsolatos részletes feladatokról és kötelezettségekről, a sportra fordítandó összegről. 1. A sporttal kapcsolatos részletes feladatok és kötelezettségek a. Sportlétesítmények fejlesztése, építése. b. A nevelési és oktatási intézmények sportlétesítményeinek, felszereléseinek fejlesztése, az oktatási és diáksport feltételeinek megfelelő biztosítása. c. A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, a napi mozgást biztosító játszóterek létrehozása, fejlesztése. d. A gyermek, ifjúsági sport, utánpótlás nevelés, tömegsport rendezvényeinek támogatása. A sporttal kapcsolatos áltanos iskolai, óvodai, és helyi rendezvények, bajnokságok támogatása. Önszerveződő sportegyesületek támogatása. e. Sporttal foglalkozó szakemberek támogatása. Eredményes sportolók, egyesületek kiemelt támogatása, tehetséggondozás. 2. A sportfeladatok ellátásának rendje a. A sporttal kapcsolatos hatásköröket Besenyszög Község Önkormányzatának képviselő testülete, és Besenyszög Község Polgármestere gyakorolja. b. A sporttal kapcsolatos jogszabályokban, jelen határozatban és a sportfejlesztési koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtását Besenyszög Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi. c. Az iskolai testneveléssel, diáksporttal kapcsolatos feladatokat az általános iskola, az iskolai sportkörök látják el, Besenyszög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának koordinálásával. 3. Együttműködések A sportfeladatok megvalósítása érdekében Besenyszög Község Önkormányzatának képviselő testülete együttműködik: a. A sportágazatok megyei és országos szerveivel. b. A községben működő sporttevékenységet folytató, sportszervező egyesületekkel, körökkel, bizottságokkal, a fogyatékosok sportját segítő szervezetekkel, a sporthoz közelálló magánszemélyekkel és támogatókkal. 4. Az Önkormányzat sportfeladatainak finanszírozási formái és a sportra fordítandó összeg a. A sportfeladatokat Besenyszög Község Önkormányzata saját forrásból, és pályázati úton elnyert forrásból támogatja. b. Besenyszög Község Önkormányzata sportfeladatinak ellátására éves költségvetési rendeletében biztosítja a szükséges pénzeszközöket. c. Az évközi új, sporttal kapcsolatos feladatok felmerülése esetén az ellátáshoz szükséges összeget a (b) ponton túl, a képviselő testület költségvetési rendeletében biztosítja. d. Besenyszögi Sport Egyesület év I. félévére Ft összegű támogatásban részesül.

5 115 A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) Magyar Államkincstár Szolnok III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: A Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi alapító okirat újbóli elfogadása szükséges, mivel ezek után tudja megküldeni az intézményi Törzskönyvi kivonatot. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 42/2012. (IV.16.) számú határozat A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata módosítását elfogadja az alábbiak szerint: Az intézmény szakfeladatai április 01-től : Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Danyi Gyuláné Intézményvezető, Wesniczky Antal Művelődés Ház és Könyvtár 5071 Besenyszög, Dózsa György u ) Magyar Államkincstár Szolnok

6 116 Napirend utáni képviselői hozzászólás: Csapó Pálné: A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ vezetőjeként köszönetem kívánom kifejezni a Besenyszög Községi Polgárőr Egyesületi tagoknak a gyors és tevékeny munkájukért, melyet az otthonban történt esemény kapcsán végeztek. Dr.Elbakour Afif: Tapasztalataink alapján gyors és odaadó munkát végeznek, mint orvos én is tapasztaltam egy sürgősségi ügy során. Balogh Zoltán az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Csapó Pálné Képviselő

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 6-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 6. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 19-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

5/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 5/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottak: szavazati joggal: Mészáros Sándor polgármester - megjelent Maszel László alpolgármester - megjelent

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottak: szavazati joggal: Mészáros Sándor polgármester - megjelent Maszel László alpolgármester - megjelent J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014 JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/2013.(I.3.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2013.(I. 3.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Energetikai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben