II. HATÁROZAT KIVONAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. HATÁROZAT KIVONAT"

Átírás

1 Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/ /2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy évben A Jövő Városáért egyéni díjban részesíti Kovács Zoltánt, illetve Szigeti Szilviát. A szavazáson jelen volt: 14 fő 143/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy évben A Jövő Városáért közösségi díjban részesíti a Veres Pálné u. 16. Társasház közösségét. A szavazáson jelen volt: 14 fő 144/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül dönt arról, hogy a 34/2014. (I.23.) B-L.Ö. h. számú határozata alapján a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő hrsz. (Szent István tér

2 sz.) alatti műemlék minősítésű ingatlan tulajdonjogának értékesítése tárgyában kiírt Pályázat harmadik fordulójában a..zrt. (1138 Budapest,. által tett ajánlatot érvényesnek minősíti, a Pályázatot pedig ennek megfelelően eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület dönt az Ingatlan adásvételi szerződésnek a Zrt-vel történő megkötéséről, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. A szavazáson jelen volt: 14 fő 145/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a Bástya utca szám alatti ingatlan tárgyában a peren kívüli egyezség előkésztésére, valamint az önkormányzatnak vagy annak az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnak a kijelölésére, amelyik a felszámolás során kiírt pályázaton részt vesz, továbbá az ajánlat megtételére és a pályázati vételár megfizetésére, amely azonban a Ft összeget nem haladhatja meg. A szavazáson jelen volt: 14 fő 146/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. elfogadja a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és EFt adózás utáni eredménnyel (nyereséggel), valamint tudomásul veszi a beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést, továbbá úgy dönt, hogy a társaság beszámolójában kimutatott évi 2

3 adózott eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi. 146/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy jóváhagyja Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt évre vonatkozó üzleti tervét. 146/c/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. (székhely: Budapest, Nádor utca 36.; cégjegyzékszám: ) könyvvizsgálójának kinevezi a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft-t (8200 Veszprém, Budapesti út 2., Cg , kamarai ny.sz.: ) azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Mátyás Pál (anyja neve., cím: kamarai ny.sz ), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló helyettese: Semerédy Andrea (anyja neve:, cím:..., kamarai ny. sz.: ) a június 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, ,- forint +Áfa/hó díjazás mellett. 3

4 146/d/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy tekintettel az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) hatályba lépésére, a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 36.; cégjegyzékszám: ) alapító okiratát oly módon módosítja, hogy az megfeleljen az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. Ennek alapján a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata a következők szerint módosul: - az alapító okiratban szereplő, már hatályban nem lévő törvényekre való hivatkozás helyett a évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire történik hivatkozás. 146/e/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. külön íven szövegezett módosításokkal egységes szerkezetben foglal, a T-152/2014. számú előterjesztéshez mellékelt alapító okiratát elfogadja, amelynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza, valamint annak egységes szerkezetbe foglalásával és ellenjegyzésével felhatalmazza a Karafiát Ügyvédi Irodát ( 1111 Budapest, Lágymányosi u. 4. I. em., eljáró ügyvéd: dr. Karafiát Katalin ügyvéd). 4

5 147/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Szent István tér Mélygarázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és EFt adózás utáni eredménnyel (veszteséggel), valamint tudomásul veszi a beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést. 147/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy jóváhagyja a Szent István tér Mélygarázs Beruházó ás Üzemeltető Kft évre vonatkozó üzleti tervét. 147/c/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Szent István tér Mélygarázs Beruházó és Üzemeltető Kft. (székhely: Budapest, Nádor utca 36.; cégjegyzékszám: ) könyvvizsgálójának kinevezi a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Budapesti út 2., Cg , kamarai ny.sz.: ) személyében felelős könyvvizsgálónak Mátyás Pált (anyja neve:.., cím:. kamarai nyilvántartási szám: ), valamint a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló helyettesének: Semerédy Andreát (anyja neve, cím:. kamarai nyiilvántartási szám: 5

6 007103) a június 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra és ,-forint +Áfa/hó megbízási díjért. 147/d/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy tekintettel az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) hatályba lépésére, a Szent István Mélygarázs Beruházó és Üzemeltető Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 36.; cégjegyzékszám: ) alapító okiratát oly módon módosítja, hogy az megfeleljen az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. Ennek alapján a Szent István Mélygarázs Beruházó és Üzemeltető Kft. alapító okirata a következők szerint módosul: - az alapító okiratban szereplő, már hatályban nem lévő törvényekre való hivatkozás helyett a évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire történik hivatkozás. 147/e/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Szent István tér Mélygarázs Beruházó és Üzemeltető Kft. külön íven szövegezett, 4. pontban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a T-153/A/2014. számú előterjesztésben mellékelt alapító okiratát elfogadja, amelynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza, valamint annak egységes szerkezetbe foglalásával és ellenjegyzésével meghatalmazza a Karafiát Ügyvédi Irodát (cím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 4. I/8. ügyintéző: dr. Karafiát Katalin ügyvéd.) 6

7 147/f/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Szent István Mélygarázs Beruházó és Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének, dr. Czunyi Anikónak a havi munkabérét június 1. napjától,- forintban állapítja meg. 148/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a Szent István tér Mélygarázs Beruházó és Üzemeltető Kft. tulajdonában lévő ingatlant (Budapest V. kerület, belterület 24553/0/A. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 1051 Budapest Szent István téren található, 3167 m2 alapterületű mélygarázs megnevezésű ingatlan) i értéknapon megállapított ,- forint nyilvántartási értéken megvásárolja. - úgy dönt, hogy a vételárba teljes egészében beszámításra kerüljön a Társaságtól án megkötött tartozásátvállalási szerződés alapján átvállalt ,- forint hitelnek az önkormányzati adósságátvállalással érintett tőkerészével, azaz ,- forinttal csökkentett értéke, azaz ,- forint, valamint a Társaságtól átvállalt hitel tőkerésze után napjától az önkormányzati adósságátvállalás napjáig, azaz napjáig az önkormányzat által megfizetett kamatok értéke: ,- forint amelyek együttes összege: ,- forint. 7

8 - úgy dönt, hogy a vételárból fennmaradó ,- forint összegbe 25 éve alatt egyenletes ütemben folyamatosan beszámításra kerüljön a Szent István tér Mélygarázs Kft-vel kötendő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés bérleti díja. - úgy dönt, hogy a T-153/B/2014. számú előterjesztés mellékleteként csatolt bérleti szerződés kerüljön kiegészítésre egy mondattal, mely szerint: A bérleti díjat a felek jogosultak felülvizsgálni a szerződés megkötésétől számítva 5 évente., 148/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a fentiek érdekében ingatlan adás-vételi szerződést és bérleti szerződést köt a Szent István tér Mélygarázs Kft-vel, amely szerződések megszövegezésére, valamint a fentiekkel kapcsolatos mindennemű jogi és ügyvédi eljárásra felhatalmazza a Karafiát Ügyvédi Irodát (cím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 4., I. 8. ügyintéző: dr. Karafiát Katalin ügyvéd), továbbá úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a szerződések és a fentiek megvalósulására irányuló eljárásokban minden szükséges aláírás megtételére. 149/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 - elfogadja a Váci utca Bevásárlónegyed Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és 8

9 618 EFt adózás utáni eredménnyel (nyereséggel), valamint tudomásul veszi a beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést; továbbá úgy dönt, hogy a társaság beszámolójában kimutatott évi adózott eredményt, a társaság eredménytartalékába helyezi. A szavazáson jelen volt: 11 fő 149/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 úgy dönt, hogy jóváhagyja a Váci utca Bevásárlónegyed Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti tervét. A szavazáson jelen volt: 11 fő 150/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. elfogadja a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és EFt adózás utáni eredménnyel (nyereséggel), valamint tudomásul veszi a beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést, továbbá úgy dönt, hogy a társaság beszámolójában kimutatott évi adózott eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi. 9

10 150/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy jóváhagyja Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság évre vonatkozó üzleti tervét. 150/c/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. (székhely: Budapest, Nádor utca 36.; cégjegyzékszám: ) könyvvizsgálójának kinevezi a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Budapesti út 2., Cg , kamarai ny.sz.: ) személyében felelős könyvvizsgálónak Mátyás Pált (anyja neve:., cím:.. kamarai ny.sz ), valamint a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló helyettesének: Semerédy Andreát (anyja neve:, cím:., kamarai ny. sz.: ) a június 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra és ,- forint +Áfa/hó megbízási díjért. 10

11 150/d/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy tekintettel az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) hatályba lépésére, a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 36.; cégjegyzékszám: ) alapító okiratát oly módon módosítja, hogy az megfeleljen az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. Ennek alapján a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. alapító okirata a következők szerint módosul: - az alapító okiratban szereplő, már hatályban nem lévő törvényekre való hivatkozás helyett a évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire történik hivatkozás, - a évi V. törvénynek való megfelelés érdekében az alapító okirat 7.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 7.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. - a évi V. törvénynek való megfelelés érdekében az alapító okirat 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 8.2. Az üzletrész csak átruházás, jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, házastársi közös vagyon megosztása és új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.. 150/e/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. külön íven szövegezett, 11

12 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a T-156/2014. számú előterjesztésben mellékelt alapító okiratát elfogadja, amelynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza, egyben az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásával és a kapcsolódó iratok ellenjegyzésével, valamint a társaság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti képviseletével meghatalmazza dr. Békés Ádám ügyvédet (Békés Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Báthory u. 7. II. em.) 151/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. elfogadja a Belváros-Lipótváros Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és 740 EFt adózás utáni eredménnyel (nyereséggel), valamint tudomásul veszi a beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést; továbbá úgy dönt, hogy a társaság beszámolójában kimutatott évi adózott eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi. 151/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. elfogadja a Belváros-Lipótváros Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft évre vonatkozó közhasznúsági jelentését. 12

13 151/c/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy jóváhagyja a Belváros-Lipótváros Cigányzenekar Közhasznú Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti tervét. 152/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az Aranytíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és Eft adózás utáni eredménnyel (nyereséggel), valamint tudomásul veszi a T-158/2014. számú előterjesztésben foglalt beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést; továbbá úgy dönt, hogy a társaság beszámolójában kimutatott évi adózott eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi. 152/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy jóváhagyja az Aranytíz Kft évre vonatkozó üzleti tervét. 13

14 153/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és 507 EFt adózás utáni eredménnyel (nyereséggel), valamint tudomásul veszi T-159/2014. számú előterjesztésben foglalt beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést, továbbá úgy dönt, hogy a társaság beszámolójában kimutatott évi adózott eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi. A szavazáson jelen volt: 13 fő 153/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy jóváhagyja Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft évre vonatkozó üzleti tervét. A szavazáson jelen volt: 13 fő 153/c/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy tekintettel az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) hatályba lépésére, a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. alapító okiratát oly módon módosítja, hogy az megfeleljen az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. Ennek alapján a Belváros- Lipótváros Városfejlesztő Kft. alapító okirata a következők szerint módosul: 14

15 - az alapító okiratban szereplő, már hatályban nem lévő törvényekre való hivatkozás helyett a évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire történik hivatkozás, - a évi V. törvénynek való megfelelés érdekében az alapító okirat 7.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 7.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. - a évi V. törvénynek való megfelelés érdekében az alapító okirat 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 8.2. Az üzletrész csak átruházás, jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, házastársi közös vagyon megosztása és új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. A szavazáson jelen volt: 13 fő 153/d/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy tekintettel az Új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) hatályba lépésére, a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. törzstőkéjét ,- Ft-ról ,- Ft-ra emeli fel oly módon, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata, mint alapító ,- Ft pénzbeli hozzájárulást bocsát a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. rendelkezésére legkésőbb május 31. napjáig. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a törzstőke felemeléséhez szükséges összeget a társaság eredménytartalékának a terhére biztosítja. A szavazáson jelen volt: 13 fő 15

16 153/e/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. (székhely: Budapest, Nádor utca 36.; cégjegyzékszám: ) könyvvizsgálójának kinevezi a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft-t (8200 Veszprém, Budapesti út 2., Cg , kamarai ny.sz.: ) személyében felelős könyvvizsgálónak Mátyás Pált (anyja neve:.., cím:.. kamarai nyilvántartási szám: ), valamint a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló helyettesének: Semerédy Andreát (anyja neve:., cím:. kamarai nyilvántartási szám: ) a június 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra és ,- forint + Áfa/hó megbízási díjért. A szavazáson jelen volt: 13 fő 153/f/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 13 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. külön íven szövegezett, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a T-159/2014. számú előterjesztéshez mellékelt alapító okiratát elfogadja, amelynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza, egyben az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásával és a kapcsolódó iratok ellenjegyzésével, valamint a társaság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti képviseletével meghatalmazza dr. Békés Ádám ügyvédet (Békés Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Báthory u. 7. II. em.) A szavazáson jelen volt: 13 fő 16

17 154/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 elfogadja a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és EFt adózás utáni eredménnyel (nyereséggel), valamint tudomásul veszi a T-160/2014. számú előterjesztés mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést; továbbá úgy dönt, hogy a nonprofit Kft. beszámolójában kimutatott évi adózott eredményt a nonprofit Kft. eredménytartalékába helyezi. A szavazáson jelen volt: 14 fő 154/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 elfogadja a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft évre vonatkozó közhasznúsági jelentését. A szavazáson jelen volt: 14 fő 154/c/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 -jóváhagyja a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti tervét. A szavazáson jelen volt: 14 fő 17

18 154/d/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 úgy dönt, hogy dr. Bényi Szabolcs Tamás ügyvezető július 01. naptól történő lemondását elfogadja és kinevezi Farkas Petrát (anyja neve:, lakcíme:.., adóazonosító jele: ) a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1052 Budapest, Havas u. 2., cégjegyzékszám: Cg ) ügyvezetőjének a július 1. napjától június 30. napjáig tartó határozott időtartamra, aki feladatát ügyvezetőként látja el, havonta bruttó.. Ft, azaz..forint díjazásért. A szavazáson jelen volt: 14 fő 154/e/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 úgy dönt, hogy kinevezi a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft-t (8200 Veszprém, Budapesti út 2., Cg , kamarai ny.sz.: ) és személyében felelős könyvvizsgálónak Mátyás Pált (anyja neve:., cím:.kamarai nyilvántartási szám: ), valamint a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló helyettesének: Semerédy Andreát (anyja neve:., cím:... kamarai nyilvántartási szám: ) a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1052 Budapest, Havas u. 2. cégjegyzékszám: Cg ) könyvvizsgálójának július 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra és ,- forint + Áfa/hó megbízási díjért. A szavazáson jelen volt: 14 fő 18

19 154/f/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 úgy dönt, hogy tekintettel az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) hatályba lépésére, a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjét ,- Ft-ról ,- Ft-ra emeli fel oly módon, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata, mint alapító ,- Ft pénzbeli hozzájárulást bocsát a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére legkésőbb május 31. napjáig. A Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy a törzstőke felemeléséhez szükséges összeget az általános tartalék terhére biztosítja. A szavazáson jelen volt: 14 fő 154/g/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 úgy dönt, hogy a Segítő Kezek az Aktív évekért Közhasznú Nonprofit Kft. külön íven szövegezett, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a T-160/2014. számú előterjesztéshez mellékelt alapító okiratát elfogadja, amelynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza, egyben az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásával és a kapcsolódó iratok ellenjegyzésével, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti képviseletével meghatalmazza Dr. Szalay Tamás ügyvédet (Dr. Szalay Tamás Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. fsz. 4.) A szavazáson jelen volt: 14 fő 19

20 155/a/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadja a City Televíziós Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját EFt mérlegfőösszeggel és 7380 EFt adózás utáni eredménnyel (nyereséggel), valamint tudomásul veszi T- 155/2014. számú előterjesztésben foglalt beszámoló mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést, továbbá úgy dönt, hogy a társaság beszámolójában kimutatott évi adózott eredményt a társaság eredménytartalékába helyezi. A szavazáson jelen volt: 13 fő 155/b/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy jóváhagyja a City Televíziós Műsorszolgáltató Kft évre vonatkozó üzleti tervét. A szavazáson jelen volt: 13 fő 155/c/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy tekintettel az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) hatályba lépésére, a City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. alapító okiratát oly módon módosítja, hogy az megfeleljen az új Polgári Törvénykönyv 20

21 rendelkezéseinek. Ennek alapján a City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. alapító okirata a következők szerint módosul: - az alapító okiratban szereplő, már hatályban nem lévő törvényekre való hivatkozás helyett a évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire történik hivatkozás. A szavazáson jelen volt: 13 fő 155/d/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. (székhely: Budapest, Balassi Bálint utca ; cégjegyzékszám: ) könyvvizsgálójának kinevezi a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Budapesti út 2., Cg , kamarai ny.sz.: ) személyében felelős könyvvizsgálónak Mátyás Pált (anyja neve:.. cím:... kamarai nyilvántartási szám: ), valamint a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló helyettesének: Semerédy Andreát (anyja neve., cím:. kamarai nyilvántartási szám: ) a június 1. napjától május 31. napjáig tartó határozott időtartamra és ,- forint +Áfa/hó megbízási díjért. A szavazáson jelen volt: 13 fő 155/e/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. külön íven szövegezett, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a T-155/

22 számú előterjesztéshez mellékelt alapító okiratát elfogadja, amelynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza, egyben az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásával és a kapcsolódó iratok ellenjegyzésével, valamint a társaság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti képviseletével meghatalmazza dr. Békés Ádám ügyvédet (Békés Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Báthory u. 7. II. em.) 156/2014. (V. 29.) B-L.Ö.h. A szavazáson jelen volt: 13 fő úgy dönt, hogy a 20/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet 24. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény ában biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni: a Bp. V. ker. Dorottya u. 6. szám alatt található, 24487/0/A/9 helyrajzi számon felvett, lakás megnevezésű ingatlan; a 24487/0/A/1 helyrajzi számon felvett Teremgarázs 96/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA 96 számmal jelölt beálló; 72/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA97 számmal jelölt beálló és a 34/10000 tulajdoni hányadát kitevő, ST47 számmal jelölt kerékpártároló, valamint a közös tulajdonból hozzájuk tartozó 61/10000, 11/10000, 9/10000 és 4/10000 tulajdoni illetőség vonatkozásában. Eladó: Dorottya Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társaság Vevő:... Az ingatlan vételára: ,- EUR, az egy négyzetméterre eső vételár ,- Ft Ingóságok vételára: ,-EUR GA96 számú beálló vételára: ,- EUR GA97 számú beálló vételára: ,- EUR Kerékpártároló vételára: 6.000,- EUR 22

23 Adásvételi szerződés kelte: április 25. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentieket tartalmazó nyilatkozat aláírására. B u d a p e s t, május 29. Dr. Sélley Zoltán sk. jegyző Rogán Antal sk. polgármester A másolat hiteléül: 23

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-16/2009. 02/2009. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2009. február 12 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 14/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/188-1/2011/I. Tárgy: Termál projekt Üi.: : dr. Vigyikán Péter Melléklet: 1. sz. mell.: Megállapodás 2. sz. mell.: Vázrajz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T DBudapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. április

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester)-

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 354-9/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 2. szám 2015. január 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2651 Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/35 550 574 E mail: titkarsag@retsagrendelo.hu Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Részletesebben

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Az anyagot készítette:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben