Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT KIVONAT június 11 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT KIVONAT. 2009. június 11 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Iktatószám: T-161/ /2009. I. HATÁROZAT KIVONAT a június 11 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 266/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 20 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta tárgyalásra A Bp. V. ker. Balassi Bálint utca, Széchenyi rakpart, Markó utca közötti terület alatt létesítendő mélygarázs című, T-185/2009. sz. sürgősségi előterjesztést. A szavazáson jelen volt: 20 fő 267/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta tárgyalásra a Változtatási tilalom elrendelése a Bp. V. ker. Molnár u. 28. sz hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan című, T-186/2009. sz. sürgősségi előterjesztést.

2 268/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta tárgyalásra a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat tartósan kihasználatlan szakorvosi óraszámainak átcsoportosítása című, T-187/2009. sz. sürgősségi előterjesztést. 269/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta tárgyalásra A Bp. V. ker. Városház utca védettségének feloldása és megnyitása című, szóbeli (T-188/2009. sz.) előterjesztést. 270/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy a /2009. (VI.11.) B-L.Ö. sz. határozatokban napirendre vett sürgősségi előterjesztésekkel kiegészítésre került, valamint a T-159/2009. számon kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat összességében az alábbi sorrendben tárgyalja: Nyílt ülés: 1./ Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat tartósan kihasználatlan szakorvosi óraszámainak átcsoportosítása /T-187/2009. sz. sürgősségi előterjesztés/ 2./ A évi költségvetésről szóló 6/2009. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása /T-163/2009. sz. előterjesztés/ 3./ Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 38/2007. (X.19.) 2

3 önkormányzati rendelet módosítása /T-164/2009. sz. előterjesztés/ 4./ A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvvel kapcsolatos rendeletek jogharmonizációja /T-165/2009. sz. előterjesztés/ a. - Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/2007. (IV.19.) önkormányzati rendelet módosítása b. - Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2007. (IV.19.) önkormányzati rendelet módosítása c. - Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások elidegenítésének feltételeiről szóló 40/2007. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítása 5./ Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI. 04.) önkormányzati rendelet módosítása /T-145/2009. sz. előterjesztés/ 6./ Változtatási tilalom elrendelése a Bp. V. ker. Molnár u. 28. sz hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan /T-186/2009. sz. sürgősségi előterjesztés/ 7./ Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 20/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosítása /T-168/2009. sz. előterjesztés/ 8./ Belvárosi Cigányzenekar Kht. Alapító Okiratának módosítása /T-167/2009. sz. előterjesztés/ 9./ Döntés végleges közlekedési terv elfogadásáról /T-169/2009.sz. előterjesztés/ 10./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról /T-170/2009.sz. előterjesztés/ 11./ Döntés alapítványok támogatásáról /T-171/2009. sz. előterjesztés/ 12./ Közterületekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálása /T-172/2009.sz. előterjesztés/ 3

4 13./ A Bp. V. ker. Városház utca védettségének feloldása és megnyitása /T-188/2009. sz. szóbeli előterjesztés/ Zárt ülés: 14./ Döntés a közoktatási intézményvezetői megbízás tekintetében /T-173/2009. sz. előterjesztés/ 15./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek adásvételi szerződésének jóváhagyása /T-174/2009.sz. előterjesztés/ 16./-a Az V. kerületi Önkormányzat és Belváros Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. között fennálló pénzügyi követelés rendezésére vonatkozó javaslat 16/-b Önkormányzati tulajdonú ingatlanok apportálása a Belváros-Lipótváros Ingatlanfejlesztési Zrt-be /T-176/2009. sz. előterjesztés/ 17./ Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítési pályázatának kiírásáról /T-178/2009. sz. előterjesztés/ 18./ Döntés üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (Tüköry u.5., Vámház krt.8., Ferenciek tere 7-8.) /T-179/2009.sz. előterjesztés/ 19./ Bp. V., Váci u. 7. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek (10 alb.) elidegenítése lakásbővítés céljára /T-182/2009.sz. előterjesztés/ 20./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakásba történő befogadás iránti kérelem ügyében /T-183/2009.sz. előterjesztés/ 21./ Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról /T-180/2009. sz. előterjesztés/ 22./ A Bp. V. ker. Balassi Bálint utca, Széchenyi rakpart, Markó utca közötti terület alatt létesítendő mélygarázs /T-185/2009. sz. sürgősségi előterjesztés/. 4

5 271/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény előírása szerint a BLESZ tartósan kihasználatlan 45 szakorvosi óraszámát - tüdőgondozás: szervezeti egység azonosító 2501G1904 szakmakód 1901 óraszám 19 és - tüdőgyógyászat: szervezeti egység azonosító szakmakód 1900 óraszám 26 a következőképpen rendeli átcsoportosítani: Szervezeti egys. Átcsoport. Tartósan kihasz. kódja, megnev. kerülő heti szakorv. órából szakorv.órasz. átcsoportosítás tüdőgyógy. 18 óra Tüdőgyógyászat angiológia 8 óra 2501G diabetológia 9 óra Tüdőgondozó endokrinológia 10 óra Összesen: /2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 elfogadta az önkormányzat évi költségvetésről szóló 6/2009. (II.17.) számú önkormányzati rendeletmódosítás preambulumát és az 1. -át. 5

6 273/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 elfogadta az önkormányzat évi költségvetésről szóló 6/2009. (II.17.) számú önkormányzati rendeletmódosítás 2. -át. 274/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 7 elfogadta az önkormányzat évi költségvetésről szóló 6/2009. (II.17.) számú önkormányzati rendeletmódosítás 3. -át. 275/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 7 elfogadta az önkormányzat évi költségvetésről szóló 6/2009. (II.17.) számú önkormányzati rendeletmódosítás 4. -át. 276/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 6 elfogadta az önkormányzat évi költségvetésről szóló 6/2009. (II.17.) számú önkormányzati rendeletmódosítás 5. -át. 6

7 277/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 7 elfogadta az önkormányzat évi költségvetésről szóló 6/2009. (II.17.) számú önkormányzati rendeletmódosítás 6. -át. RENDELETALKOTÁS! 24/2009. (.) Önkormányzati rendelet RENDELETALKOTÁS! 14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 8 megalkotta az önkormányzat évi költségvetésről szóló 6/2009. (II.17.) számú önkormányzati rendeletének módosítását a T-163/2009. számú előterjesztés szerinti tartalommal, ig. 25/2009. (.) Önkormányzati rendelet 20 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított 38/2007. (X.19.) sz. rendeletének módosítását a T-164/2009. sz. előterjesztés szerinti tartalommal, ig és az alábbi kiegészítéssel: 1..kiürítendő lakás üres forgalmi értékének legfeljebb 100 %-a fizethető meg. 7

8 RENDELETALKOTÁS! 26/2009. (.) Önkormányzati rendelet RENDELETALKOTÁS! 22 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel érintett egyes rendeletek módosításáról szóló 21/2009. (VI.02.) sz. rendeletének módosítását ig, a T-165/2009. sz. előterjesztés szerint mellékelt tartalommal. 27/2009. (.) Önkormányzati rendelet RENDELETALKOTÁS! 13 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 4 megalkotta a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI.04.) önkormányzati rendeletének módosítását ig, a T-145/2009/hez. számú előterjesztésben mellékelt tartalommal. 28/2009. (.) Önkormányzati rendelet 18 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 megalkotta a Budapest, V. kerület Molnár utca 28., hrsz. alatti ingatlanra, a változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó rendeletét ig, a T-186/2009. számú előterjesztésben mellékelt tartalommal. 8

9 278/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 úgy dönt, hogy az alábbi ingatlanokat jellegük megváltozására tekintettel, kiveszi a törzsvagyonból és forgalomképesnek nyilvánítja: helyrajzi számon nyilvántartott Balassi Bálint utca 6-10., Vadász utca 30., Báthory utca 12., Hold utca 13. A szavazáson jelen volt: 19 fő 279/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. RENDELETALKOTÁS! 20 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a helyrajzi számon nyilvántartott Szent István tér 15. ingatlan jellege megváltozására tekintettel korlátozottan forgalomképes a törvény alapján. A szavazáson jelen volt: 20 fő 29/2009. (.) Önkormányzati rendelet 20 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 20/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosítását ig, a T-168/2009. számú előterjesztésben mellékelt tartalommal. 9

10 280/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 19 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Belvárosi Cigányzenekar Kht. törzstőkéjét ,- forintról ,- forintra a mai nappal leszállítja; egyben elhatározza, hogy a Belvárosi Cigányzenekar Nonprofit Kft. részére törzstőkére , azaz hétszázezer forintot biztosít az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendeletben a 4920 címen található általános tartalék terhére és egyben felkéri a Jegyzőt, hogy az említett összeget vezettesse át a költségvetési rendeletben; egyidejűleg rendelkezik a törzstőke-leszállítás folytán felmerült közzétételi kötelezettség teljesítéséről. A szavazáson jelen volt: 19 fő 281/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 19 igen szavazattal, egyhangúlag elhatározza a mai nappal a Belvárosi Cigányzenekar Közhasznú Társaság nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasággá alakulását, így a társaság Belvárosi Cigányzenekar Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságként működik tovább; egyben elhatározza a Belvárosi Cigányzenekar Közhasznú Társaság alapító okiratának hatályon kívül helyezését. A szavazáson jelen volt: 19 fő 10

11 282/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 18 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Belvárosi Cigányzenekar Kht. ügyvezetőjét, Lakatos Mihály urat (anyja neve: Vörös Irén; lakcíme: 1065 Budapest, Nagymező utca 33.) a mai nappal visszahívja ügyvezetői tisztségéből. A szavazáson jelen volt: 18 fő 283/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 18 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Belvárosi Cigányzenekar Közhasznú Társaság felügyelő bizottsági tagjait, Wohlmuth Istvánt (anyja neve: Fehér Katalin Mária; lakcím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.), dr. Fekete Sándornét (anyja neve: Holozsnyay Xénia; lakcím: 1054 Budapest, Garibaldi utca 5. III. em. 1. a.) és Kurdi Krisztinát (anyja neve: Visegrádi Judit; lakcím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 15.) a mai nappal visszahívja tisztségükből. A szavazáson jelen volt: 18 fő 284/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 16 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Belvárosi Cigányzenekar Közhasznú Társaság könyvvizsgálóját, az Universal-Saldo Kft-t (1133 Budapest, Kárpát utca 56. I/4.; kamarai engedély száma: ), valamint a könyvvizsgálatért személyében felelős Tömösvári Andrásnét (anyja neve: Vass Mária; lakcím: 1133 Budapest, Kárpát utca 56. I/4., kamrai engedély száma: ) a mai nappal visszahívja tisztségéből. A szavazáson jelen volt: 16 fő 11

12 285/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 18 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja a Belvárosi Cigányzenekar Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a T-167/2009. sz. előterjesztés mellékleteként csatolt tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A szavazáson jelen volt: 18 fő 286/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 19 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Belvárosi Cigányzenekar Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Lakatos Mihály urat (anyja neve: Vörös Irén; lakcíme: 1065 Budapest, Nagymező utca 33.) nevezi ki június 11. napjától május 31. napjáig tartó, határozott időre, aki feladatát megbízási szerződés alapján látja el. Az ügyvezető megbízási díja bruttó forint/hó. A szavazáson jelen volt: 19 fő 287/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 20 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Belvárosi Cigányzenekar Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjává nevezi ki: Wohlmuth Istvánt (anyja neve: Fehér Katalin Mária; lakcím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.), dr. Fekete Sándornét (anyja neve: Holozsnyay Xénia; lakcím: 1054 Budapest, Garibaldi utca 5. III. em. 1. a.) és Kurdi Krisztinát (anyja neve: Visegrádi Judit; lakcím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 15.)

13 június 11. napjától május 31. napjáig terjedő időszakra, akik feladatukat térítésmentesen látják el. A szavazáson jelen volt: 20 fő 288/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 21 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a a Belvárosi Cigányzenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálatával az Universal-Saldo Kft-t (1133 Budapest, Kárpát utca 56. I/4.; kamarai engedély száma: ) bízza meg a június 11. napjától május 31. napjáig terjedő időszakra azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős Tömösvári Andrásné (anyja neve: Vass Mária; lakcím: 1133 Budapest, Kárpát utca 56. I/4., kamarai engedély száma: ). A könyvvizsgáló megbízási díja bruttó forint/hó. 289/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h., mint tulajdonos 21 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy meghatalmazza a Békés Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Aulich utca 7. fszt. 2.; képviseli: dr. Békés Ádám ügyvéd), hogy a Belvárosi Cigányzenekar Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát és egyéb kapcsolódó iratokat megszerkessze, ellenjegyezze, valamint a módosítások bejegyzése érdekében a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság előtt a társaságot teljes körűen képviselje. 13

14 290/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 23 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kerületi Közlekedési Tervet és felkéri a polgármestert, hogy a véleményeltéréses helyekről az egyeztetéseket a Fővárossal ennek szellemében folytassa le, továbbá a tervben szereplő forgalmi változások mihamarabbi bevezetése érdekében az intézkedéseket kezdje meg. A szavazáson jelen volt: 23 fő 291/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 23 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához csatlakozik, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat évi előirányzatát 5 MFt, azaz Ötmillió forintban állapítja meg. A szavazáson jelen volt: 23 fő 292/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 23 igen szavazattal, egyhangúlag felhatalmazza az Oktatási és Testvérvárosi Bizottságot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására. A szavazáson jelen volt: 23 fő 14

15 293/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy az Erdődy Kamarazenekar Alapítványt Ft, azaz Nyolcvanezer forinttal támogatja. 294/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 helybenhagyja a Polgármester P-17/15/2009. számú határozatát, és nem adja tulajdonosi hozzájárulását a 115 nm-es építési munkaterület meghosszabbításához, a napjától napjáig terjedő időszakra, a Bp. V. ker. Molnár u szám előtti közterületen, a Market Építő ZRt. részére, a jelenleg érvényben lévő, az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatára vonatkozó rendelet, a szakhatósági vélemények figyelembevételével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a II. fokú határozat aláírására. Indokolás: A Képviselő-testület a Polgármester P-17/15/2009. számú határozatát megalapozottnak találta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Az évi LXV. tv (1). bekezdése szerint a Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. Az évi LXV. tv (3). bekezdése szerint a Képviselő-testület (1). és (2). bekezdés alapján hozott határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni, a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. A szavazáson jelen volt: 23 fő 15

16 295/2009. (VI.11.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál kezdeményezi a Bp. V. ker. Városház utca védett övezetbe való besorolásának ideiglenes felfüggesztését a Főutca projekt I. ütem építésének idejére (2009. június 29-től május 15-ig), és a Bp. V. ker. Bárczy István utca forgalmi rendjének ideiglenes megfordítását június 29-től május 15-ig terjedő időre. B u d a p e s t, június 11. Dr. Rónaszéki László sk. jegyző Rogán Antal sk. polgármester A másolat hiteléül: 16

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-16/2009. 02/2009. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2009. február 12 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 14/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/2014. 8/2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014.

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés 13/2015. (I.29.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. november

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2014. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 20/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról 21/2014.(XI.28.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. június 5-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. április

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben