I. HATÁROZAT KIVONAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. HATÁROZAT KIVONAT"

Átírás

1 Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 / /2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. elfogadta tárgyalásra a Társasházak felújításához többletfedezet biztosítása c. szóbeli előterjesztést. 173/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadta tárgyalásra a Döntés Belváros- Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozat tárgyában c. szóbeli előterjesztést.

2 174/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a /2014. (VI.26.) B-L.Ö. h. számú határozatokkal elfogadott és a T-215/2014. számon kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat sorrendben és összességében az alábbiak szerint tárgyalja: Nyílt ülés: 1.) A évi, nyári igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása /T-219/2014. számú előterjesztés/ 2.) Nem a Képviselő-testület tagjai közül választott, foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester megválasztása, illetményének és költségtérítésének megállapítása /T-220/2014. számú előterjesztés/ 3.) A fővárosi küldött, az Ellenőrzési Munkacsoport tagja, a társasházi pályázatokat elbíráló Munkacsoport elnöke, a Belvárosi Projekt Irányító Bizottság tagja és a Fővárosi Projekt Irányító Bizottság tagjának megválasztása /T-221/2014. számú előterjesztés/ 4.) A Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás Társulási Tanács tagjának megválasztása és a Társulási Tanács, valamint a FEB tagjai kinevezésének meghosszabbítása /T-222/2014. számú előterjesztés/ 5.) A City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása (FEB tag csere) /T- 223/2014. számú előterjesztés/ 6.) Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. alapító okiratának módosítása (ügyvezető kinevezése) /T-224/2014. számú előterjesztés/ 7.) Mintaprojekt előkészítése és indítása Belváros- Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának lakosai parkolási nehézségeinek enyhítésére, egyúttal a Királyi Pál u számú társasház életveszélyes udvari épületszárny helyzetének rendezése /T-225/2014. számú előterjesztés/ 8.) Újgenerációs orvosi MRI vizsgálóberendezés telepítésével összefüggő kapacitásmódosítási kérelem /T-226/2014. számú előterjesztés/ 2

3 RENDELETALKOTÁS! 9.) Döntés Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Etikai kódexének elfogadásáról /T-227/2014. számú előterjesztés/ 10.) Döntés alapítványok támogatásáról /T- 228/2014. számú előterjesztés/ 11.) Társasházak felújításához többletfedezet biztosítása /szóbeli előterjesztés/ 12.) Döntés Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozat tárgyában /szóbeli előterjesztés/ 20/2014. (.) Önkormányzati rendelet elfogadta a évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletét ig a T- 219/2014. és a T-219/2014.-hez számú előterjesztésekben foglalt tartalommal. 175/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. 3 igen szavazattal, 10 nem szavazattal és nem fogadta el Pásztor Tibor ügyrendi javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kíván harmadik alpolgármestert választani. 3

4 176/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy dönt, hogy a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester választásán a titkos szavazás lebonyolításához megválasztja Szavazatszámláló Bizottság tagjának: -Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla alpolgármestert, -Böröcz László képviselőt -dr. Batári Péter képviselőt. ( 3 fő nem vett részt a szavazáson) 177/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy megválasztja Szentgyörgyvölgyi Pétert a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesternek. 178/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter alpolgármesteri feladatait megválasztását követően főállásban töltse be. 4

5 179/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással úgy dönt, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter alpolgármester illetményét Ft/hó összegben, költségátalányának összegét illetményének 20 %-ban, Ft/hó határozza meg. 180/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. megválasztja Szentgyörgyvölgyi Péter alpolgármestert fővárosi küldöttnek. Tiszteletdíját a polgármester illetményének 50 %-ában állapítja meg. A szavazáson jelen volt:13 fő 5

6 181/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy megválasztja Szentgyörgyvölgyi Péter alpolgármestert a Fővárosi Önkormányzattal a parkolási feladatok ellátására kötött Együttműködési Megállapodás 8. pontja alapján létrejött Ellenőrzési Munkacsoport V. kerületi Önkormányzat által delegált tagjának. Tiszteletdíját a polgármester illetményének 50 %- ban állapítja meg. 182/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy megválasztja Szentgyörgyvölgyi Péter alpolgármestert a társasházi pályázatokat elbíráló munkacsoport elnökének. 6

7 183/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy megválasztja Szentgyörgyvölgyi Péter alpolgármestert a Belvárosi Projekt Irányító Bizottság, valamint a Fővárosi Projekt Irányító Bizottság tagjának. 184/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy június 26-a napjával a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás Társulási Tanácsába március 31-ig Böröcz László képviselőt megválasztja. 185/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy Dr. Bartal Sándor képviselő úr mandátumát a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás Társulási Tanácsába március 31-ig meghosszabbítja. 7

8 186/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy Wohlmuth István képviselő úr mandátumát a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás Felügyelő Bizottságába március 31-ig meghosszabbítja. 187/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. a) úgy dönt, hogy elfogadja Illés-Puka Zsófia (anyja neve:, lakcíme: Budapest,..) lemondását a City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. (székhely: Budapest, Balassi Bálint utca ;cégjegyzékszám: ) felügyelő bizottsági tisztségéről június 26.-i hatállyal. b) úgy dönt, hogy a City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. Felügyelő-Bizottságának tagjává kinevezi Tóth Eszter Editet (születési hely, idő: Budapest,...; anyja neve:.. lakcím: Budapest,.) a június 27. napjától május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki tisztségét bruttó ,- forint/hó összegért látja el. c) úgy dönt, hogy a City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. külön íven szövegezett, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a T- 223/2014. sz. előterjesztésben mellékelt alapító okiratát elfogadja, amelynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza, egyben az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásával és a kapcsolódó iratok ellenjegyzésével, valamint a társaság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti képviseletével meghatalmazza dr. Békés Ádám ügyvédet (Békés Ügyvédi Iroda, Budapest, Báthory utca 7. II. em.). 8

9 188/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett a) úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjének kinevezi Gyűrűs István Zsoltot (születési hely, idő: Budapest,..; anyja neve:.; lakcím.. adóazonosító jele:. a július 1. napjától május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, aki tisztségét munkaviszonyban látja el, személyi alapbére bruttó ,- forint/hó. b) úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. külön íven szövegezett, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a T- 224/2014. sz. előterjesztésben mellékelt alapító okiratát elfogadja, amelynek aláírására a Polgármestert felhatalmazza, egyben az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásával és a kapcsolódó iratok ellenjegyzésével, valamint a társaság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtti képviseletével meghatalmazza dr. Békés Ádám ügyvédet (Békés Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Báthory utca 7. II. em.) 189/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. 11 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyja mintaprojekt előkészítését és indítását a Királyi Pál utca 5-7. ingatlanra vonatkozóan romos épületszárny bontása, pincei parkolóhelyek kialakítása, tömbbelső zöldesítése, valamint romos lakásingatlanok felújítása tárgyában, és felkéri a Hivatalt, hogy a Képviselő-testület legkésőbb a szeptemberi ülésére dolgozzon ki javaslatot, és azt terjessze a testület elé, egyeztessen a társasház közös képviselőjével és kérje ki a közgyűlés tulajdonosi hozzájárulását. A szavazáson jelen volt: 11 fő 9

10 190/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat T-226/2014. számú előterjesztésben foglalt kapacitásmódosítási kérelmének aláírására felhatalmazza a polgármestert. 191/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett a T-227/2014. számú előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Etikai kódexét. Felelős: Dr. Sélley Zoltán jegyző 192/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítványt ,-Ft-tal támogatja. 10

11 193/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. úgy dönt, hogy a társasházak felújítása pályázat évi munkacsoportjának javaslatát figyelembe véve a társasházak felújításának es pályázatában a fejlesztésekhez kapcsolódó műszaki ellenőri díjra, amely ,-Ft az általános tartalék terhére biztosít fedezetet. 194/2014. (VI. 26.) B-L.Ö.h. 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosítását az Erzsébet téren megvalósult kiemelt állami beruházás kapcsán az épített környezet védelme vonatkozásában, Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11) Korm. rendeletben szabályozott vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. B u d a p e s t, június 26. Dr. Sélley Zoltán sk. jegyző Rogán Antal sk. polgármester A másolat hiteléül: 11

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/2014. 8/2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014.

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-16/2009. 02/2009. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2009. február 12 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 14/2009. (II.12.) B-L.Ö.h. 21 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2014. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 20/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról 21/2014.(XI.28.)

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága Tárgy: A napirend elfogadása 048/2015.(VI.25.) V.M.K.B.hat. úgy dönt, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: 0. Belváros új főutcájának kiépítése II. ütem Ferenciek tere és környéke rehabilitációja

Részletesebben

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés 13/2015. (I.29.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

A vezető tisztségviselői pozíció betöltésére az alábbi 6 pályázó nyújtotta be pályázatát:

A vezető tisztségviselői pozíció betöltésére az alábbi 6 pályázó nyújtotta be pályázatát: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. április 9-ei üléséről. 56/2015. (IV. 9.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. április 9-ei üléséről. 56/2015. (IV. 9.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 56/2015. (IV. 9.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 8978-1/2014. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben